פרוטוקול סיור קבלנים - אד

Comments

Transcription

פרוטוקול סיור קבלנים - אד
‫‪Page 1 of 4‬‬
‫‪10/12/2012‬‬
‫סיכום דיון מספר ‪449000001‬‬
‫בנושא ‪ :‬פרוטוקול סיור קבלנים ‪ 03/2012‬השלמת קווים‬
‫פרטים כלליים‬
‫שנערך בתאריך ‪03/12/2012:‬‬
‫השתתפו בדיון ‪:‬סידרנסקי עזרא מנכ‪-‬ל החברה הכללית מנשה ‪ ,‬טריבר אברהם מתכנן צפריר וינשטין‬
‫מהנדסים ויועצים בע ‪ ,‬כרמי דוביק אחראי מערכות השבה החברה הכלכלית מנשה ‪ ,‬אדלשטיין רפי מנכ"ל‬
‫אדבר יועצים בע"מ ‪ ,‬אדלשטיין בני מנהל פרוייקט אד ‪ -‬בר יועצים בע"מ ‪ ,‬קטינא שחף מפקח אד‪-‬בר יועצים‬
‫בע"מ ‪ ,‬לוי גבי ‪ -‬גילי ויואל עזריה ‪ ,‬לוינשטיין יוסי ‪ -‬אופק אתרים ‪ 10‬בע"מ ‪ ,‬דיקמן שלומי מנהל דיקמן צבי‬
‫ובניו בע"מ ‪ - ,‬ווליד מהנדס חברה קסמג ‪ ,‬בדראן כנען מהנדס מדיסון הנדסה בע"מ ‪ ,‬דראושה סאמי מנכ"ל‬
‫מי העמק בע"מ ‪ ,‬ישראלי ארז ‪ -‬חיים ישראלי ובניו בע"מ ‪ - ,‬סולימאן בעלים בני בכר זועבי ‪ ,‬פרלמן בועז ‪-‬‬
‫עבדו עבדו ‪ ,‬ריכטר דורון סמנכ"ל א‪.‬מ‪.‬צ‪ .‬שמש ‪ 1990‬בע"מ ‪ ,‬גרש סלבה ‪ -‬ג‪.‬א‪ .‬מהנדסי הצפון בע"מ ‪ ,‬רחמים‬
‫אמנון ‪ -‬רחמים רחמים ובניו ‪,‬‬
‫פרוייקט ‪:‬השלמות קווים‬
‫תוכן הדיון‬
‫‪.1‬‬
‫אברהם טרייבר הציג ופירט את כל מרכיבי הפרוייקט הציג את החומר על גבי תוכניות וניתנה‬
‫אפשרות לקבלנים לשאול שאלות ‪.‬‬
‫מזמין העבודה מבקש לציין שמדובר במכרז אחד המגלם בתוכו מספר עבודות לכל עבודה יצא‬
‫‪.2‬‬
‫כתב כמויות נפרד ‪ ,‬תעשה התחשבנות נפרדת ותוגש ערבות נפרדת ‪ .‬מזמין העבודה אינו מתחייב‬
‫לבצע את כל הפרוייקטים הקטנים המרכבים את המכרז כולו‪.‬‬
‫הודגש והוסבר לקבלנים שיש צורך לקרוא וללמוד היטב את כל החומר של המכרז הכולל‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫תוכניות‪ ,‬כתבי כמויות ומפרטים‪ .‬לא תתקבל בעתיד שום טענה של קבלן בנושא‪.‬‬
‫‪ .4‬טיפול במי תהום במידה ויופיעו מי תהום הטיפול בהם הינו על חשבון הקבלן ומגולמת במחיר‬
‫היח` בסעיפים השונים לא תשולם כל תוספת בנושא ‪.‬‬
‫‪ .5‬תאום עם בעלי שטחים‪ ,‬באחריות הקבלן בתיאום עם הפיקוח לתאם כניסה לעבודה מראש עם‬
‫בעלי החלקות השונות בתוואי העבודה‪ ,‬יש לקבל אישור מראש לגבי פינוי מטרדים בתוואי‪ .‬כמו כן‬
‫מומלץ לצלם את התוואי לפני כניסה לעבודה ‪ ,‬זאת על מנת להמנע ככל האפשר מטענות עתידיות‬
‫‪...r&page=1&to_mail_body=&sortby=Desc&db_type=conn&rashi=449&shlav=NULL 10/12/2012‬‬
‫‪Page 2 of 4‬‬
‫של בעלי החלקות‪ .‬בכול מצב ואירוע הטיפול ומימון המטרדים באחריות הקבלן‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫תוספות וחריגים ‪ ,‬קיים הליך מוסדר להגשת בקשות יאושרו ובכתב )אין אישורים בדיעבד(‪.‬‬
‫בקשות לאי שורים תוספות וחריגים יתקבלו רק באמצעות ט ופס מיוחד דרך מערכת ניהול‬
‫הפרוייקט ‪.‬מפקח לא מאשר תוספות או חריגים‪ .‬כמו כן הקבל אינו רשאי להפסיק את עבודתו ‪.‬‬
‫אישור שלום רק על ידי מזמין העבודה ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות להגדיל את הכמות בכל סעיף וסעיף גם מעבר ל‪50%-‬‬
‫וזאת ללא שינוי המחיר המופיע בחוזה )על אף הכתוב בנושא בחוברת המכרז(‪.‬‬
‫‪ .8‬מזמין העבודה אינו מתחייב לבצע את כל הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות או את כל הכמות‬
‫המופיעה בסעיפים השונים ) ייתכנן וסעיף מסויים יבוצע רק בחלקו( כמו כן היות והמכרז הינו על‬
‫מס` עבודות ‪ ,‬ייתכן ויבוצעו בשלב ראשון רק חלק מהעבודות ולא כולם‪.‬‬
‫כל קטע עבודה מהמכרז יקבל היתייחסות כאל פרויקט בודד בכל הקשור לחשבונות‪ ,‬לוחות‬
‫‪.9‬‬
‫זמנים‪ ,‬ערבות וכו`‪ .‬הקבלן יקח בחשבון וייערך לביצוע מס` עבודות במקומות שונים במקביל ‪.‬‬
‫‪ .10‬כל האביזרים המחברים בין צנרת הפלדה לפוליטילאן כלולים במחיר היחידה בסעיף הקידוחים‬
‫לא תינתן תוספת עבור החלקים הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .11‬מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לבצע עבודות נוספות במקומות שאינם מופיעים בתוכניות‬
‫המכרז כאשר התמחור יהיה על בסיס מחירי ההצעתו של הקבלן הזוכה‪.‬‬
‫‪ .12‬פרוטוקול סיור הקבלנים הינו הנייר היחידי המחייב ‪ ,‬לא יתקבלו הערות‪ ,‬טענות והתייחסויות‬
‫של קבלנים על דברים שנאמרו בסיור ולא נכתבו בפרוטוקול‪.‬‬
‫‪ .13‬שינוי קוטר של אחד מהאביזרים המופיעים בכתב הכמויות יתומחר ע"י הקבלן בשיטה יחסית‬
‫) איטרפולציה( לא יתקבל תמחור אחר ‪.‬‬
‫‪ .14‬באחריות הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הגורמים הרלוונטים לפני תחילת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .15‬באחריות הקבלן להציב באתר משרדים הכוללים חיבורים לקו מים‪ ,‬תקשורת לאינטרנט בפס‬
‫רחב‪ ,‬עמדת מחשב כולל מדפסת וכל הנדרש לביצוע ישיבות ודיונים בצורה נאותה ומכובדת‪.‬‬
‫‪ .16‬תנאי תשלום ‪:‬מכל חשבון‪ ,‬אשר יוגש ע"י הקבלן ‪ -‬שוטף ‪ 60 +‬מיום אישור החשבון ע"י‬
‫המתכנן ‪.‬היתרה בתום הפרוייקט לאחר מלוי כל הנדרש )תוכניות עדות‪ ,‬ערבות טיב ‪ ,‬תיק חשבון‬
‫סופי מסודר וכו`( ‪.‬פרוס לשישה תשלומים חודשיים‪.‬‬
‫‪ .17‬כתב הכמויות עודכן ע"י המתכנן ונוספו מס` סעיפים ‪ ,‬ביום שני ה‪ 10/12/12-‬יועלה לרשת כתב‬
‫הכמויות המעודכן‪ ,‬באחריות הקבלנים להתעדכן‪.‬‬
‫‪ .18‬להלן מספר הנחיות לעבודה השוטפת באתר‪:‬‬
‫‪ .1‬באתר יהיה נוכח תמיד מנהל עבודה מוסמך‪ ,‬הרשום במשרד העבודה לפרוייקט זה‪.‬‬
‫בשום אופן לא תותר עבודה ללא נוכחות מנהל עבודה של הקבלן הראשי‪.‬‬
‫יתקיימו פגישות שבועיות קבועות‪ ,‬נוכחות נציג הקבלן חובה)ברמה של מהנדס ביצוע‬
‫‪.2‬‬
‫לפחות (‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫יומני עבודה יופקו ברמה יומית ע"י הקבלן ורק דרך מערכת ניהול פרויקטים ‪.Maxit‬‬
‫בקשות והערות של הקבלן יירשמו בתוך יומני העבודה‪ ,‬במקומות המיועדים לכך בלבד‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקבלן מחוייב לביצוע בקרת איכות אשר תנוהל גם היא דרך מערכת הניהול‪.‬‬
‫‪ Maxit‬הינה חובה ובאחריות הקבלנים לרכוש את רשיון‬
‫‪ .19‬השימוש במערכת ניהול פרויקטים –‬
‫השימוש כפי שמופיע בחוברת המכרז‪.‬‬
‫תעבורת כל התקשורת הקשורה לפרוייקט תהיה אך ורק באמצעות המערכת‪.‬‬
‫‪...r&page=1&to_mail_body=&sortby=Desc&db_type=conn&rashi=449&shlav=NULL 10/12/2012‬‬
‫‪Page 3 of 4‬‬
‫‪ .20‬הסבר ופירוט הגשת מסמכי המכרז‪:‬‬
‫א‪ .‬כל חומר המכרז מפורסם ברשת‪ ,‬באתרים של מ‪.‬א‪ .‬מנשה וכן באתר של חברת אד‪-‬בר‪.‬‬
‫ב‪ .‬קבלן שירכוש את חוברת המכרז מהגב` אילנה גולן מהחברה הכלכלית יקבל‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ CD‬ממוספר עם כל חומר המכרז‪.‬‬
‫‪ Disk on key‬ממוספר עם כל חומר המכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬את ההצעות יש להגיש עד ה – ‪ 25/12/12‬בשעה ‪ 16:00‬במשרד החברה הכלכלית בעין‬
‫שמר‪.‬‬
‫ד‪ .‬בהגשת ההצעה יש לכלול‪:‬‬
‫‪ Disk on key .1‬שהתקבל בעת קניית המכרז‪ ,‬כאשר יש למלא את קובץ האקסל‬
‫המצורף אליו אך ורק במקומות המסומנים ‪.‬‬
‫‪ .2‬שני עותקים מקובץ האקסל )המוזכר בסעיף ו‪ (1-‬מודפסים על נייר וחתומים ע"י‬
‫מורשי החתימה של החברה‪ .‬המסמך המשפטי הקובע את גודל אחוז ההנחה יהיה‬
‫העותקים החתומים הללו ולא קובץ האקסל בדיסק‪.‬‬
‫‪ .3‬חוברת המכרז כפי שמופיעה בדיסק ‪,‬חתומה ע"י מורשי החתימה של החברה בכל‬
‫עמוד ועמוד‪.‬‬
‫סעיפים אלו אינם גורעים מהצורך בהגשת מסמכים נוספים כפי שמופיע ומוסבר‬
‫בחוברת המכרז‪.‬‬
‫‪ .21‬שאלות ובירורים בנושא המכרז יש להפנות בכתב בלבד לח"מ עד תאריך ‪18/12/12‬לפקס‬
‫‪ . 04-6731392‬תשובות יופצו לכל רוכשי המכרז – אין המזמין מתחייב לענות לכל‬
‫מס`‬
‫השאלות‪.‬‬
‫רכישת חומרהמכרז תתבצע במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח מ‪.‬א מנשה בע"מ‪ ,‬בקיבוץ עין שמר‬
‫ובתיאום מראש עם אילנה גולן טלפונים‪.057-7223957 , 04-9112000 :‬‬
‫יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כאשר הוא חתום‪ .‬כמו כן יש להחזיר את המסמך חתום‬
‫לפקס מס` ‪ 04-6731392‬או סרוק לכתובת מייל ‪[email protected]‬‬
‫רשם‪ :‬בני אדלשטיין‬
‫אנו‬
‫שם המאשר‪:‬‬
‫הח"מ‪ ,‬מאשרים קבלת פרוטוקול מסיור הקבלנים לביצוע השלמות קווים‬
‫חתימה‬
‫חותמת‬
‫תאריך‬
‫נא להשיב חתום לפקס ‪. 04-9731392‬‬
‫בברכה‬
‫אדלשטיין בני מנהל פרוייקט‬
‫אד ‪ -‬בר יועצים בע"מ‬
‫העתקים ‪ :‬למשתתפים‬
‫‪...r&page=1&to_mail_body=&sortby=Desc&db_type=conn&rashi=449&shlav=NULL 10/12/2012‬‬
Page 4 of 4
‫אדלשטיין בני‬:‫גורם עורך‬
049112000:‫ מנשה בעמ טלפון‬.‫א‬.‫החברה הכלכלית לפיתוח מ‬
[email protected]:‫ דואר אלקטרוני‬049112003:‫פקס‬
...r&page=1&to_mail_body=&sortby=Desc&db_type=conn&rashi=449&shlav=NULL 10/12/2012

Similar documents