הנחיות לקבלת היתר בניה, לאחר אישור הבקשה ע;quot&י הועדה המקומית

Comments

Transcription

הנחיות לקבלת היתר בניה, לאחר אישור הבקשה ע;quot&י הועדה המקומית
‫הנחיות לקבלת היתר בניה‪ ,‬לאחר אישור הבקשה ע"י הועדה המקומית‬
‫לאחר אישור הבקשה‪ ,‬יידרש המבקש להשלים פרטים ואישורים לפי העניין כפי שיידרש ובין היתר כמפורט להלן‪ ,‬המבקש יוכל‬
‫להמציא את הנתונים והטפסים‪ ,‬הכל בהתאם לדרישה וכתנאי לקבלת ההיתר‪ ,‬בדלפק הקבלה בשעות קבלת קהל המפורטות‬
‫לעיל‪.‬‬
‫הגשת חישובים סטטיים עפ"י תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תיקון מס' ‪ - 01‬התשמ"ט ‪-‬‬
‫‪ , 0191 1‬ותוכנית קונסטרוקציה לעבודה (יסודות‪ ,‬עמודים ותקרה) וכן דו"ח ביסוס קרקע‬
‫תכנית שינויים‪ ,‬ללא תוספת שטח וללא שינוי קונסטרוקטיבי אין צורך בתכניות עבודה‪.‬‬
‫‪ 2‬הצהרת מהנדס‪( .‬לא תתקבלנה הצהרות של מהנדס או אדריכל תחת חותמת בע"מ)‪.‬‬
‫‪ 3‬אישור המועצה המקומית ‪.‬‬
‫‪ 4‬תשריט חלוקה לצורכי רישום (עפ"י החלטת ועדה)‪.‬‬
‫‪ 5‬מינוי קבלן רשום אחראי לבצוע הבניה ומינוי אחראי לביקורת ‪.‬‬
‫אישור הג"א לממ"ד או לחילופין קבלת פטור הג"א מממ"ד‪( .‬על תוספת עד ‪ 01‬מ"ר ניתן לבקש פטור מממ"ד)‪ .‬כתובת‬
‫‪ 6‬הג"א (פיקוד העורף)‪:‬ב‪ .‬יעקב‪ ,‬ב‪ .‬דגן וכוכב יאיר‪ :‬מחוז מרכז (ד‪.‬צ‪ 11410 .‬נ‪ .‬ציונה‪ ,‬טל‪19-1393330 :‬סביון‪ ,‬גני‬
‫תקוה‪ ,‬גבעת שמואל‪ :‬מחוז דן‪ ,‬יהודה הימית ‪ 31‬יפו‪ ,‬טל‪13-201010011 :‬‬
‫‪ 7‬אישור מכבי אש ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫תכנון מפורט של מהלך צנרת הטלפון במבנה‪ ,‬מאושר ע"י בזק‪.‬יש להמציא לבזק ‪ 1‬עותקים מהתוכנית ולהעביר‬
‫למשרדנו עותק חתום על ידם ‪.‬‬
‫‪ 9‬תכנית ביוב ‪.‬‬
‫‪ 10‬תוכנית ניקוז כולל קידוחי ניקוז להחדרת מי נגר עילי ‪.‬‬
‫‪ 11‬אישור תכנית אינסטלציה‪ ,‬ע"י מהנדס המועצה הרלוונטית ‪.‬‬
‫אישור התקשורת עם מעבדת בדיקות מורשה עבור הבדיקות הבאות‪ -:‬בדיקת בטונים‪ -.‬אנטנה מרכזית (קולט ברקים)‬
‫ואינטרקום‪ -.‬אינסטלציה סניטרית ושרברבות מערכת ביוב וניקוז‪ -.‬מערכת סולרית‪ -.‬עבודות פיתוח תשתית‪ ,‬מדרכה‪,‬‬
‫‪ 12‬מיסעה‪ ,‬חניות‪ -.‬המטרת קירות והצפת גגות‪ -.‬מרצפות‪ -.‬דלתות‪ -.‬מעליות‪ -.‬מערכת גז בהתאם לתקן‪ -.‬זיהוי אביזרי‬
‫חשמל (לפי פרוגרמה של משרד השיכון)‪ -.‬זיהוי חומרי בניה (לפי פרוגרמה של משרד השיכון)‪ -.‬אטימות ממ"דים‪,‬‬
‫בדיקת עמידות ציפויי קירות ‪.‬‬
‫‪ 13‬אישור התקשרות עם מעבדת בדיקות מורשה עבור בדיקת מערכת הגז‪.‬‬
‫‪ 14‬חישובים טרמיים לפי דרישות תקן ישראלי‪( 0142 :‬בבניה חדשה)‪.‬‬
‫‪ 15‬אישור אגף העתיקות (במידה והחלקה בשטח עתיקות מוכרז(‪.‬‬
‫‪ 16‬במידה ומדובר בהריסת בית קיים יש לוודא כי הוגשה ואושרה הבקשה להריסה‪.‬‬
‫‪ 17‬אישור מח' פיקוח שנהרסו מבנים ללא היתר שהיו קיימים בשטח ‪.‬‬
‫אישור יועץ למערכות (כשמדובר בתנורים בעלי ארובות‪ ,‬ומכלי דלק) בבניית אח בדירה ‪ -‬אישור מכון תקנים להתקנת‬
‫‪18‬‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪ 19‬התקשרות עם אתר מורשה לסילוק פסולת בנין ‪-‬אתרים לפינוי פסולת‬
‫‪ 20‬ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום תנאי ההיתר (בהוספה‪ ,‬שינוי או תיקון לבנין קיים)‪.‬‬
‫במידה ויידרש אישור מנהל מקרקעי ישראל‪ ,‬יש לקבל טופס הפניה בשני עותקים חתומים ע"י הועדה טרם פניה‬
‫‪21‬‬
‫לממ"י‪.‬‬
‫לאחר איסוף האישורים והתאמת התכניות למלוא הדרישות יש להמציא ‪ 3‬תוכניות בקשה להיתר מותקנות עפ"י כל דרישות‬
‫הועדה ‪ ,‬ה נחיות היועצים והגופים הנ"ל‪ ,‬כולל מרחב מוגן לאחר אישור הג"א ‪.‬‬
‫אם הבקשה להיתר הנה להקמת בית משותף ידרשו מסמכים נוספים‪:‬‬
‫‪ 1‬רישום ברשם הקבלנים‬
‫‪ 2‬שמות מנהלי החברה ומספר ח‪.‬פ‪.‬‬
‫‪ 3‬התחייבות המתכננים לבניה עפ"י ההיתר‬
‫‪ 4‬טופס מינוי אחראי לביקורת‬
‫‪ 5‬תכנית חלוקה לצורכי רישום‬
‫‪ 6‬התחייבות לרישום הפקעות‬
‫‪ 7‬מיקום ‪ 1‬מזגנים מפוצלים לכל דירה בתוכניות ובחתכים או מערכת מיזוג מרכזית כולל מיקום מנוע‬
‫‪ 8‬חדר מדרגות עפ"י תקנות בטיחות מפני אש ‪ +‬פרט מעקה חדר מעקות בקנה מידה ‪.0:11‬‬
‫‪ 9‬חדר אשפה בקנ"מ ‪( 0:21‬כולל כל הפרטים)‬
‫‪ 10‬חתך טיפוסי דרך מרפסת כולל פרט מעקה‪ ,‬אדנית כולל ניקוז ופרט פרגולה בקנה מידה ‪.0:11‬‬
‫‪ 11‬מבט וחתך דרך מסתור כביסה כולל ניקוז מזגנים בצנרת בקנה מידה ‪.0:11‬‬
‫‪12‬‬
‫סימון עמודים בכל הקומות כולל עדכון עמודי קומת קרקע לאחר תיאום עם נספח חניה מאושר ותכנית‬
‫קונסטרוקציה‬
‫‪ 13‬תשריט הבית המשותף עפ"י תקנה ‪ 12‬לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום ) התש"ל ‪0101 -‬‬
‫‪ 14‬אישור מהנדס מערכות למערכות טכניות‪.‬‬
‫‪ 15‬נגישות לנכים‬
‫עבור בקשה למבנה המיועד לעסקים (מסחר ומשרדים)‪ ,‬מלאכות ותעשיות ובניינים המיועדים למטרות ציבוריות או בריאות‬
‫יידרשו בנוסף‪:‬‬
‫‪ 1‬אישור היחידה האזורית לאיכות הסביבה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫התיעצות עם רשות הבריאות (נפת בריאות מחוזית)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫נגישות לנכים‪.‬‬

Similar documents