תצורת השם - שרי הוצאה לאור

Comments

Transcription

תצורת השם - שרי הוצאה לאור
‫תצורת השם‬
‫גזירה מסורגת‬
‫תרגיל ‪ - 1‬עמ' ‪234‬‬
‫בתשובות לתרגיל זה מצוין רק המשקל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ֶק ֶטל‬
‫‪2‬‬
‫קוֹטל‬
‫ֵ‬
‫‪3‬‬
‫ק ֶֹטל‬
‫‪4‬‬
‫ָק ָטל‬
‫‪5‬‬
‫ָק ֵטל‬
‫‪6‬‬
‫ָק ִטיל‬
‫‪7‬‬
‫ָקטֹל‬
‫‪8‬‬
‫ְקטוֹל‬
‫‪9‬‬
‫ִקטּוּל‬
‫‪10‬‬
‫ַק ִטּיל‬
‫‪11‬‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫‪12‬‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫‪13‬‬
‫ִמ ְק ֶט ֶלת‬
‫‪14‬‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫‪15‬‬
‫ְק ָט ָלה‬
‫‪16‬‬
‫ַתּ ְק ִטיל‬
‫‪17‬‬
‫ְקט ֶֹלת‬
‫‪18‬‬
‫ִתּ ְקט ֶֹלת‬
‫‪19‬‬
‫ִמ ְק ָטל‬
‫‪20‬‬
‫ַמ ְקט ֶֹלת‬
‫תרגיל ‪ - 2‬עמ' ‪235‬‬
‫)שמות פעולה ‪ -‬גזרת השלמים ‪ .‬כאשר המשמעות היא שם פעולה היא צריכה לכלול את שם הבניין(‬
‫ילה‪-‬ש"פ קל‪ְ -2 ,‬קטוֹל‪-‬ש"פ קל‪ִ -*3 ,‬ה ָקּ ְטלוּת‪-‬ש"פ נפעל‪-*4 ,‬נִ ְק ָטלוּת‪-‬ש"פ נפעל‪ַ -5 ,‬ה ְק ָט ָלה‪-‬ש"פ הפעיל‪,‬‬
‫‪ְ -1‬ק ִט ָ‬
‫אַק ָט ָלה‪-‬ש"פ הפעיל‪ֶ -7 ,‬ה ְק ֵטל‪-‬ש"פ הפעיל‪ֻ -*8 ,‬מ ְק ָטלוּת‪-‬ש"פ הופעל‪ִ -9 ,‬קטּוּל‪-‬ש"פ פיעל‪ַ -10 ,‬ק ָטּ ָלה‪-‬ש"פ פיעל‪,‬‬
‫‪ְ -6‬‬
‫‪ְ -*11‬מ ֻק ָטּלוּת‪-‬ש"פ פועל‪ִ -12 ,‬ה ְת ַק ְטּלוּת‪-‬ש"פ התפעל‪ְ -11 ,‬ק ֵט ָלה – ש"פ קל‬
‫* יש הרואים בצורות אלה בסיס ‪ +‬צורן סופי‪.‬‬
‫בטבלת התשובות שלפניכם ובכל טבלאות התשובות בחוברת‪ :‬מספר מודגש ‪ -‬מספר השאלה‪ ,‬מספר בלתי מודגש = מספר‬
‫המשקל והמשמעות לפי הפירוט למעלה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7 10‬‬
‫‪1 11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9 16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪12‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7 21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪12‬‬
‫‪23‬‬
‫‪3‬‬
‫‪24‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1 26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪2‬‬
‫‪28‬‬
‫‪5‬‬
‫‪29‬‬
‫‪12‬‬
‫‪30‬‬
‫‪9‬‬
‫תרגיל ‪ - 3‬עמ' ‪236‬‬
‫שימו לב‪ :‬כאשר המילה בנקבה‪ ,‬יש לציין את המשקל בזכר‪ .‬מדריכה = משקל ַמ ְק ִטיל‪.‬‬
‫המשמעות של כל השמות היא בעלי מקצוע‪/‬עיסוק‪/‬תפקיד‪ /‬תכונה‪.‬‬
‫מספר שלידו יש כוכבית‪ ,‬המילה היא צורת בינוני המציינת שם תואר‪.‬‬
‫המשקלים‪-1 :‬קוֹ ֵטל‪ָ -2 ,‬ק ֵטל‪-3 ,‬נִ ְק ָטל‪ַ -4 ,‬מ ְק ִטיל‪ֻ -5 ,‬מ ְק ָטל‪ְ -6 ,‬מ ַק ֵטּל‪ְ -7 ,‬מ ֻק ָטּל‪ִ -8 ,‬מ ְת ַק ֵטּל‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪*3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪*21‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5 *22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪6‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫תרגיל ‪ - 4‬עמ' ‪238‬‬
‫‪ִ -1‬ק ֵטּל‪-‬בעל מום‪ַ -2 ,‬ק ֶטּ ֶלת‪-‬מחלה‪ִ -3 ,‬מ ְק ָטל‪ֶ /‬מ ְק ָטל‪ַ /‬מ ְק ָטל ‪ -‬מקום‪ִ -4 ,‬מ ְק ָט ָלה‪-‬מקום‪ַ -5 ,‬ק ָטּל‪-‬בעל מקצוע‪,‬‬
‫‪ַ -6‬ק ְט ָלן‪-‬בעל מקצוע‪ַ -7 ,‬מ ְק ֵטל‪-‬כלים‪ַ -8 ,‬מ ְק ֵט ָלה‪-‬כלים‪ִ -9 ,‬מ ְק ֶט ֶלת‪ַ /‬מ ְק ֶט ֶלת‪-‬כלים‪ַ -10 ,‬מ ְקט ֶֹלת‪-‬כלים‪,‬‬
‫‪ִ -11‬ק ָטּלוֹן‪-‬מצב‪ִ -12 ,‬ק ְטלוֹן‪-‬מצב‪ַ -13 ,‬ק ֶטּ ֶלת‪-‬אוסף‪ַ -14 ,‬ק ְט ִליל‪ֶ /‬ק ְט ִליל‪-‬הקטנה‪ְ -15 ,‬ק ַט ְל ַטל‪-‬הקטנה‪,‬‬
‫‪ַ – 16‬ק ֶטּ ֶלת‪-‬כלים‪ַ -17 ,‬ק ְטּ ָלן‪-‬בעל מקצוע‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9 11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1 16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4 21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪14‬‬
‫‪23‬‬
‫‪13‬‬
‫‪24‬‬
‫‪*13‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7 26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪3‬‬
‫‪28‬‬
‫‪17‬‬
‫‪29‬‬
‫‪10‬‬
‫‪30‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3 31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪6‬‬
‫‪33‬‬
‫‪15‬‬
‫‪34‬‬
‫‪8‬‬
‫ֶסת אפשר לנתח גם כמשקל ַק ָטּל ‪ +‬שורש ט‪-‬י‪-‬ס ‪ +‬סיומת ֶםת לנקבה )המשמעות ‪ -‬בעלת מקצוע(‬
‫* את המילה ַטיּ ֶ‬
‫תרגיל ‪ - 5‬עמ' ‪238‬‬
‫אַק ָט ָלה‪-‬ש"פ הפעיל‪ֶ -4 ,‬ה ְק ֵטל‪-‬ש"פ הפעיל‪ִ -5 ,‬קטּוּל‪-‬ש"פ פיעל‪,‬‬
‫‪ִ -1‬ה ָקּ ְטלוּת‪-‬ש"פ נפעל‪ַ -2 ,‬ה ְק ָט ָלה‪-‬ש"פ הפעיל‪ְ -3 ,‬‬
‫‪ַ -6‬ק ָטּ ָלה‪ -‬ש"פ פיעל‪ִ -7 ,‬ה ְת ַק ְטּלוּת‪-‬ש"פ התפעל‪ַ -8 ,‬מ ְק ִטיל‪-‬בעל תפקיד‪/‬תכונה‪ִ -9 ,‬מ ְת ַק ֵטּל‪-‬בעל עיסוק‪,‬‬
‫‪ִ -10‬ק ֵטּל‪-‬בעל מום‪ַ -11 ,‬ק ֶטּ ֶלת‪-‬אוסף‪ַ -12 ,‬ק ֶטּ ֶלת‪-‬מחלה‪ִ -13 ,‬מ ְק ָטל‪ֶ /‬מ ְק ָטל‪-‬מקום‪ִ -14 ,‬מ ְק ָט ָלה‪-‬מקום‪,‬‬
‫‪ַ -15‬ק ָטּל‪-‬בעל מקצוע‪ַ -16 ,‬ק ְט ָלן‪-‬בעל מקצוע‪/‬תכונה‪ַ -17 ,‬מ ְק ֵטל‪-‬כלים‪ַ -18 ,‬מ ְק ֵט ָלה‪-‬כלים‪ִ -19 ,‬מ ְק ֶט ֶלת‪ַ /‬מ ְק ֶט ֶלת‪-‬כלים‪,‬‬
‫‪ִ -20‬ק ָטּלוֹן‪-‬מצב‪ִ -21 ,‬ק ְטלוֹן‪-‬מצב‪ְ -22 ,‬ק ַט ְל ַטל‪ְ /‬ק ַט ְל ָטל‪-‬הקטנה‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪22‬‬
‫‪10‬‬
‫‪19‬‬
‫‪16 11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2‬‬
‫‪*11 16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6 21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23 **16‬‬
‫‪24 **17‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17 26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪13‬‬
‫‪28‬‬
‫‪5‬‬
‫‪29‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8 31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪33‬‬
‫‪16‬‬
‫‪34‬‬
‫‪13‬‬
‫* את המילה ַשׁיּ ֶ‬
‫ֶטת אפשר לנתח גם כמשקל ַק ָטּל ‪ +‬שורש ש‪-‬י‪-‬ט ‪ +‬סיומת ֶםת לנקבה )המשמעות ‪ -‬בעלת מקצוע(‬
‫ושׁ ְד ָכן הוא בעל העיסוק ‪ /‬המקצוע‪.‬‬
‫** הכלי הוא ַמ ְכ ֵלב‪ַ ,‬‬
‫תרגיל ‪ - 6‬עמ' ‪239‬‬
‫‪ .1‬מחיצה המוצבת בין חללים בתוך בניין‪ .2 ,‬תכשיר לצביעת הריסים ולעיבויָם ) ַמ ְס ָק ָרה(‪ .3 ,‬אינטרנט‬
‫א‪ .‬רק המילה "מבדלת" מופיעה במילון‪ ,‬ואילו השתיים האחרות עדיין אינן מופיעות במילונים השונים‪.‬‬
‫ב‪ִ .‬מ ְק ֶט ֶלת‬
‫ג‪ .‬כלים‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫תרגיל ‪ - 7‬עמ' ‪239‬‬
‫ב‪ִ .‬מ ְק ָט ָלה )מציין מקום(‪ :‬מטבעה‪ ,‬מגנזה‪ ,‬מנבטה‬
‫ג‪ .1 .‬מקראה ‪ -‬ספר המכיל טקסטים‪ ,‬מקדמה ‪ -‬תשלום לפני המועד‬
‫‪ .2‬לא‪ .‬המטרה להראות שלא כל המילים שבעברית נכנסות "למ ֵגרות" המשקלים‪.‬‬
‫תרגיל ‪- 8‬עמ' ‪240‬‬
‫חלק א‬
‫‪ִ -1‬קטּוּל‪-‬ש"פ פיעל‪ַ -2 ,‬ק ָטּ ָלה‪-‬ש"פ פיעל‪ִ -3 ,‬ה ְת ַק ְטּלוּת‪-‬ש"פ התפעל‪ַ -4 ,‬ק ְטּ ָלן‪-‬בעל מקצוע‪/‬תכונה‪,‬‬
‫‪ְ -5‬מ ַק ֵטּל‪-‬בעל מקצוע‪/‬תכונה‪ְ -6 ,‬מ ֻק ָטּל‪-‬בעל מקצוע‪/‬תכונה‪ִ -7 ,‬מ ְת ַק ֵטּל‪-‬בעל מקצוע‪/‬תכונה‪ְ -8 ,‬מ ַק ֵטּל‪-‬כלים‬
‫)המספרים שלידם כוכבית המילה בתרגיל היא שם תואר(‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪*9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3 11‬‬
‫‪6 12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5 16‬‬
‫‪1 17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪8‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6 *20‬‬
‫‪4 21‬‬
‫‪1 22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪5‬‬
‫‪25‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 26‬‬
‫‪5 27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪3‬‬
‫‪29‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5 *30‬‬
‫חלק ב – עמ' ‪241‬‬
‫א‪ .‬כלכל ‪ -‬עובד הממונה על המזון‪ ,‬השירות וכו' שמקבלים הנוסעים במטוסים או באוניות‪.‬‬
‫פרנס ‪ -‬מנהיג‪ ,‬אדם העוסק בצורכי הציבור ופועל לטובתו‪.‬‬
‫ב‪ .‬כלכ"ל‪ ,‬פרנ"ס ‪ַ -‬ק ָטּל‬
‫חלק ג ‪241 -‬‬
‫)ב( שם תואר‪,‬‬
‫‪) .1‬א( פועל‪,‬‬
‫‪) .2‬א( שם עצם‪) ,‬ב( פועל‪,‬‬
‫‪) .3‬א( שם תואר‪) ,‬ב( פועל‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫תרגיל ‪ - 1‬עמ' ‪243‬‬
‫אַק ָט ָלה‪-‬ש"פ הפעיל‪ֶ -3 ,‬ה ְק ֵטל‪-‬ש"פ הפעיל‪ַ -4 ,‬מ ְק ִטיל‪-‬בעל תפקיד‪/‬תכונה‪,‬‬
‫‪ַ -1‬ה ְק ָט ָלה‪-‬ש"פ הפעיל‪ְ -2 ,‬‬
‫‪ִ -5‬מ ְק ָטל‪ֶ /‬מ ְק ָטל‪ַ /‬מ ְק ָטל‪-‬מקום‪ִ -6 ,‬מ ְק ֶט ֶלת‪ַ /‬מ ְק ֶט ֶלת‪-‬כלים‪ַ -7 ,‬מ ְקטוֹל‪-‬כלים‪ַ -8 ,‬מ ְק ֵטל‪-‬כלים‪ַ -9 ,‬מ ְק ֵט ָלה‪-‬כלים‪,‬‬
‫‪ִ -10‬מ ְק ָט ָלה‪ַ /‬מ ְק ָט ָלה‪-‬ש"ע מופשט‪ַ -11 ,‬מ ְקט ֶֹלת‪-‬ללא משמעות מיוחדת‪ַ -12 ,‬מ ְק ָטל‪-‬ללא משמעות מיוחדת‬
‫‪ַ -13‬מ ְק ֵט ָלה ‪ -‬ללא משמעות מיוחדת‪ִ -14 ,‬מ ְק ָטל‪-‬ש"ע מופשט או שם פעולה של קל‬
‫)הערה‪ :‬יש להבחין בין ַמ ְק ֵט ָלה ‪ 9 -‬לבין ַמ ְק ֵט ָלה ‪(13 -‬‬
‫המספר ליד השורש מציין אחת מן המשמעויות לעיל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪21‬‬
‫‪26‬‬
‫נב"ט ‪3‬‬
‫נג"ב ‪8‬‬
‫נפ"ל ‪5‬‬
‫נכ"ר ‪12‬‬
‫יצ"ת ‪1‬‬
‫נפ"ל ‪10‬‬
‫תרגיל ‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪17‬‬
‫‪22‬‬
‫‪27‬‬
‫יצ"ג ‪1‬‬
‫יצ"ב ‪9‬‬
‫יצ"ת ‪8‬‬
‫לק"ח ‪14‬‬
‫יצ"ק ‪6‬‬
‫נש"ג ‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪28‬‬
‫יז"ע ‪1‬‬
‫נס"ר ‪7‬‬
‫נט"ל ‪3‬‬
‫נפ"ל ‪1‬‬
‫נט"ע ‪5‬‬
‫נפ"ל ‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪19‬‬
‫‪24‬‬
‫‪29‬‬
‫נט"פ ‪4‬‬
‫נג"ב ‪6‬‬
‫נס"ק ‪7‬‬
‫נג"פ ‪13‬‬
‫נס"כ ‪9‬‬
‫נס"ע ‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫יצ"ב ‪1‬‬
‫נצ"ל ‪4‬‬
‫נג"ד ‪2‬‬
‫נס"ק ‪4‬‬
‫נג"ע ‪1‬‬
‫נק"ב ‪6‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪243‬‬
‫אַק ָט ָלה‪-‬ש"פ הפעיל‪ֶ -3 ,‬ה ְק ֵטל‪-‬ש"פ הפעיל‪ִ -4 ,‬קטּוּל‪-‬ש"פ פיעל‪ַ -5 ,‬ק ָטּ ָלה ‪-‬ש"פ פיעל‪,‬‬
‫‪ַ -1‬ה ְק ָט ָלה‪-‬ש"פ הפעיל‪ְ -2 ,‬‬
‫‪ִ -6‬ה ְת ַק ְטּלוּת‪-‬ש"פ התפעל‪ִ -7 ,‬מ ְק ָטל‪ֶ /‬מ ְק ָטל‪ַ /‬מ ְק ָטל‪-‬מקום‪ִ -8 ,‬מ ְק ָט ָלה‪-‬מקום‪ַ -9 ,‬מ ְקטוֹל‪-‬כלים‪ַ -10 ,‬מ ְק ֵטל‪-‬כלים‪,‬‬
‫‪ַ -11‬מ ְק ֵט ָלה‪-‬כלים‪ִ -12 ,‬מ ְק ָט ָלה‪-‬כלים‪ִ -13 ,‬מ ְק ֶט ֶלת‪ַ /‬מ ְק ֶט ֶלת‪-‬כלים‪ַ -14 ,‬ק ֶטּ ֶלת‪-‬מחלות‪ַ -15 ,‬ק ְטּ ָלן ‪-‬בעל מקצוע‪,‬‬
‫‪ִ -16‬מ ְת ַק ֵטּל ‪-‬בעל עיסוק‪ַ -17 ,‬ק ָטּל‪-‬בעל מקצוע‪ְ -18 ,‬מ ֻק ָטּל ‪-‬בעל תכונה‪ַ -19 ,‬מ ְק ָטל‪-‬ללא משמעות מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪21‬‬
‫‪26‬‬
‫נב"ע ‪1‬‬
‫יצ"ת ‪10‬‬
‫אגר"פ ‪16‬‬
‫חב"ל ‪15‬‬
‫גד"ל ‪4‬‬
‫זר"ק ‪12‬‬
‫תרגיל ‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫המילה‬
‫ִמ ְק ֶט ֶרת‬
‫ַמ ֶצּ ֶקת‬
‫ֶבת‬
‫ַמגּ ֶ‬
‫ַר ֶכּ ֶבת‬
‫ִה ָתּ ְקלוּת‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪17‬‬
‫‪22‬‬
‫‪27‬‬
‫יצ"ג ‪13‬‬
‫נב"ע ‪19‬‬
‫צב"ע ‪17‬‬
‫נק"ש ‪9‬‬
‫חל"פ ‪7‬‬
‫שחר"ר ‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪28‬‬
‫פרנ"ס ‪5‬‬
‫דל"ק ‪14‬‬
‫פרס"מ ‪4‬‬
‫תסב"כ ‪18‬‬
‫חש"ב ‪10‬‬
‫רבר"ב ‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪19‬‬
‫‪24‬‬
‫‪29‬‬
‫יצ"ב ‪11‬‬
‫נג"ב ‪13‬‬
‫רכ"ז ‪7‬‬
‫בט"ל ‪2‬‬
‫ספ"ר ‪8‬‬
‫כל"ב ‪14‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫לב"ט ‪6‬‬
‫יצ"ג ‪1‬‬
‫נק"ד ‪11‬‬
‫תק"נ ‪5‬‬
‫ארג"נ ‪6‬‬
‫נכ"ש ‪9‬‬
‫ עמ' ‪244‬‬‫משקלה‬
‫ִמ ְק ֶט ֶלת‬
‫ַמ ְק ֶט ֶלת‬
‫ַמ ְק ֶט ֶלת‬
‫ַק ֶטּ ֶלת‬
‫משקל השאר‬
‫ִמ ְק ָט ָלה ‪ַ /‬מ ְק ָט ָלה‬
‫ַק ֶטּ ֶלת‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫ִמ ְק ֶט ֶלת‪ַ /‬מ ְק ֶט ֶלת‬
‫ִה ְת ַק ְטּלוּת‬
‫ִה ָקּ ְטלוּת‬
‫‪ַ .6‬מ ֶתּנֶת = כאב בשרירי המותניים ַק ֶטּ ֶלת מחלה ַמ ְק ֶט ֶלת‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫תרגיל ‪4‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪244‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪ַ .‬מגֵּב‬
‫‪.5‬‬
‫א‪+‬ב‪.‬‬
‫ַמ ְק ֶט ֶלת )כלים(‪ַ :‬מ ֶצּ ֶקת‪ַ ,‬מ ְשׁ ֶחזֶת‪ִ ,‬מ ְקטוֹל )כלים(‪ַ :‬מסּוֹר‪ִ ,‬מ ְכחוֹל‬
‫ג‪.‬‬
‫בשורש ובגזרה‪ :‬אחת מגזרת החסרים‪ ,‬והשנייה מגזרת השלמים‪.‬‬
‫תרגיל ‪5‬‬
‫‪.2‬‬
‫ג‪ָ .‬מ ָטר‬
‫‪.3‬‬
‫ג‪ַ .‬ה ְג ָשׁ ָמה‪,‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב‪ַ .‬מסּוֹק ‪ָ -‬מ ִסיק‬
‫‪ -‬עמ' ‪244‬‬
‫חלק א‬
‫השם היוצא דופן‬
‫השורש של השם‬
‫השורש של השאר‬
‫‪ .2‬תקציר‬
‫ת‪-‬ק‪-‬צ‪-‬ר‬
‫ק‪-‬צ‪-‬ר‬
‫‪ .3‬התחשבנות‬
‫ח‪-‬ש‪-‬ב‪-‬נ‬
‫ח‪-‬ש‪-‬ב‬
‫‪ .4‬יועצת‬
‫י‪-‬ע‪-‬צ‬
‫נ‪-‬ע‪-‬צ‬
‫‪ .5‬אלתור‬
‫א‪-‬ל‪-‬ת‪-‬ר‬
‫א‪-‬ת‪-‬ר‬
‫‪ .6‬ציתות‬
‫צ‪-‬ת‪-‬ת‬
‫י‪-‬צ‪-‬ת‬
‫‪ .7‬תכנון‬
‫ת‪-‬כ‪-‬נ‪-‬נ‬
‫ת‪-‬כ‪-‬נ‪-‬ת‬
‫‪ .8‬שכפול‬
‫ש‪-‬כ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫כ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫‪ .9‬גדוד‬
‫ג‪-‬ד‪-‬ד‬
‫נ‪-‬ג‪-‬ד‬
‫‪ .10‬יצירה‬
‫י‪-‬צ‪-‬ר‬
‫נ‪-‬צ‪-‬ר‬
‫‪ .11‬מבטא‬
‫ב‪-‬ט‪-‬א‬
‫נ‪-‬ב‪-‬ט‬
‫‪ .12‬בטחון‬
‫ב‪-‬ט‪-‬ח‬
‫א‪-‬ב‪-‬ט‪-‬ח‬
‫‪ .13‬הדרכה‬
‫ד‪-‬ר‪-‬כ‬
‫ת‪-‬ד‪-‬ר‪-‬כ‬
‫‪ .14‬צמיג‬
‫צ‪-‬מ‪-‬ג‬
‫י‪-‬צג‬
‫‪ .15‬הגדרה‬
‫ג‪-‬ד‪-‬ר‬
‫נ‪-‬ג‪-‬ד‬
‫חלק ב‬
‫המילה היוצאת דופן‬
‫השורש של המילה‬
‫השורש של השאר‬
‫‪ .1‬צביעה‬
‫צ‪-‬ב‪-‬ע‬
‫י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫‪ .2‬צעצוע‬
‫צ‪-‬ע‪-‬צ‪-‬ע‬
‫י‪-‬צ‪-‬ע‬
‫‪ .3‬שרשור‬
‫ש‪-‬ר‪-‬ש‪-‬ר‬
‫נ‪-‬ש‪-‬ר‬
‫‪ .4‬שגשוג‬
‫ש‪-‬ג‪-‬ש‪-‬ג‬
‫נ‪-‬ש‪-‬ג‬
‫‪ .5‬מתוסבכת‬
‫ת‪-‬ס‪-‬ב‪-‬כ‬
‫ס‪-‬ב‪-‬כ‬
‫‪ .6‬יגששו‬
‫ג‪-‬ש‪-‬ש‬
‫נ‪-‬ג‪-‬ש‬
‫‪ .7‬מבעבע‬
‫ב‪-‬ע‪-‬ב‪-‬ע‬
‫נ‪-‬ב‪-‬ע‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫‪ .8‬יטייל‬
‫ט‪-‬י‪-‬ל‬
‫נ‪-‬ט‪-‬ל‬
‫‪ .9‬מוכרת‬
‫מ‪-‬כ‪-‬ר‬
‫נ‪-‬כ‪-‬ר‬
‫‪ .10‬נצור )בינוני פעול(‬
‫נ‪-‬צ‪-‬ר‬
‫י‪-‬צ‪-‬ר‬
‫‪ .11‬יזדקקו‬
‫ז‪-‬ק‪-‬ק‬
‫נ‪-‬ז‪-‬ק‬
‫‪ .12‬מתקצבת‬
‫ת‪-‬ק‪-‬צ‪-‬ב‬
‫ק‪-‬צ‪-‬ב‬
‫‪ .13‬הסתקרנו‬
‫ס‪-‬ק‪-‬ר‪-‬נ‬
‫ס‪-‬ק‪-‬ר‬
‫‪ .14‬למספר‬
‫מ‪-‬ס‪-‬פ‪-‬ר‬
‫ס‪-‬פ‪-‬ר‬
‫‪ .15‬אבחן‬
‫א‪-‬ב‪-‬ח‪-‬נ‬
‫ב‪-‬ח‪-‬נ‬
‫תרגיל ‪6‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪ – 246‬מותג חדש‬
‫א‪ .‬נ‪-‬ש‪-‬ק‪,‬‬
‫ב‪ .‬פעלים‪ :‬משיקה‪ ,‬יושק‪ ,‬שמות‪ :‬השקה )שם פעולה של הפעיל(‬
‫ַה ָשּׁ ָקה – משקל ַה ְק ָט ָלה ‪ +‬שורש נ‪-‬ש‪-‬ק‬
‫ֻשּׁק – הופעל‬
‫יקה – הפעיל‪ ,‬י ַ‬
‫ג‪ַ .‬מ ִשּׁ ָ‬
‫א‪ַ .‬בּ ָקּ ָשׁה ‪ַ -‬ק ָטּ ָלה‬
‫)‪ (2‬שם פעולה הפעיל‬
‫ב‪ַ (1) .‬ה ְק ָט ָלה‪,‬‬
‫בשורש ובגזרה‪ :‬השקה ‪ -‬חפ"נ‪ ,‬הצבעה ‪ -‬שלמים‬
‫תרגיל ‪ - 1‬עמ' ‪247‬‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫‪.1‬‬
‫י‪-‬ק‪-‬ש‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫כלים‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫י‪-‬ר‪-‬ד‬
‫ִמ ְק ָטל‬
‫מקום‬
‫‪.4‬‬
‫י‪-‬ב‪-‬ל‬
‫‪.5‬‬
‫י‪-‬ד‪-‬ע‬
‫ְק ֵט ָלה‬
‫ש"פ קל‬
‫‪.6‬‬
‫י‪-‬ד‪-‬ע‬
‫ֻמ ְק ָטל‬
‫‪.7‬‬
‫י‪-‬ש‪-‬ן‬
‫נִ ְק ָטל‬
‫בעל תכונה‬
‫‪.8‬‬
‫י‪-‬ש‪-‬ב‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫מקום‬
‫‪.9‬‬
‫י‪-‬ב‪-‬ל‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.10‬‬
‫י‪-‬ד‪-‬ע‬
‫ַתּ ְק ָט ָלה‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪ .11‬י‪-‬ל‪-‬ד‬
‫ְק ֵט ָלה‬
‫ש"פ קל‬
‫‪.12‬‬
‫י‪-‬ס‪-‬פ‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪ .13‬י‪-‬ס‪-‬ד‬
‫ִמ ְק ָטל‬
‫מקום‬
‫‪.14‬‬
‫י‪-‬ד‪-‬ע‬
‫ַמ ְק ָט ָלה‬
‫כלי‬
‫‪ .15‬י‪-‬ע‪-‬צ‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫מקום‬
‫‪.16‬‬
‫י‪-‬ק‪-‬ד‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫מכשיר‬
‫‪ .17‬י‪-‬ד‪-‬ע‬
‫ֻמ ְק ָטלוּת* ש"פ הופעל‬
‫‪.18‬‬
‫י‪-‬פ‪-‬ע‬
‫ַמ ְק ָטל‬
‫ללא משמעות מיוחדת‬
‫‪ .19‬י‪-‬ש‪-‬ע‬
‫בעל תפקיד‬
‫‪.20‬‬
‫י‪-‬ס‪-‬פ‬
‫ֻמ ְק ָטל‬
‫ללא משמעות מיוחדת‬
‫ַמ ְק ִטיל‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫י‪-‬ש‪-‬ר‬
‫ִמ ְקטוֹל‬
‫מקום‬
‫ַתּ ְק ָט ָלה‬
‫ש"ע מופשט‬
‫ללא משמעות מיוחדת‬
‫* יש הרואים בצורה זו דרך תצורה של בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫תרגיל ‪ - 2‬עמ' ‪248‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מוֹר ֶדת‪,‬‬
‫ד‪ֶ .‬‬
‫תּוֹשׁב‬
‫ב‪ָ .‬‬
‫א‪ .‬מוכס‪,‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ב‪ .‬כלים ‪ /‬מכשירים‪,‬‬
‫ג‪ .‬שלמים‪ :‬מסמר‪ ,‬מחשב‪ ,‬מצנם‬
‫נפ"י‪/‬ו‪ :‬מוקד‪ ,‬מוקש‪ ,‬מועד חפי"צ‪ :‬מצת‬
‫תּוֹפ ֶרת‬
‫ג‪ֶ .‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מוֹל ֶדת‬
‫ג‪ֶ .‬‬
‫א‪ .‬נפ"י‪/‬ו‬
‫ַתּ ְק ָט ָלה‪ :‬תורשה‪ ,‬תובלה‪ ,‬תולדה‬
‫ב‪ִ .‬מ ְק ָט ָלה‪ :‬מועצה‪ ,‬מושבה‬
‫ַמ ְק ֶט ֶלת‪ :‬מורשת‪ ,‬מולדת‬
‫ַה ְק ָט ָלה‪ :‬הולדה‬
‫א‪ .‬מעידה‪ ,‬שורש מ‪-‬ע‪-‬ד‪,‬‬
‫ב‪ .‬י‪-‬ד‪-‬ע ) ַמ ָדּע ‪ -‬י‪-‬ד‪-‬ע‪ ,‬על דרך חפ"נ(‬
‫ג‪ֻ .‬מ ָתּר‬
‫‪) .1‬א( זמן )ב( נופל )ג( חג‪,‬‬
‫‪) .2‬א( ֵשׁם )ב( פועל )ג( ֵשׁם )ד( פועל‬
‫‪) .3‬א( יע"ד ‪ַ +‬מ ְק ֵטל‪) ,‬ב( מע"ד קל‬
‫‪ .4‬א‪ .‬שוגה בדיבור‪ ,‬משמיע בשוגג דבר שלא התכוון להשמיע‪.‬‬
‫ב‪ .‬נכשל בלשונו‪ ,‬פליטת פה‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫תרגיל ‪ - 3‬עמ' ‪249‬‬
‫‪.1-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ַשּׁבוּ‬
‫פועל ‪ִ -‬ה ְתי ְ‬
‫ַשּׁב(‪ִ -‬מ ְת ַק ֵטּל ‪ -‬בעל עיסוק או תפקיד‪,‬‬
‫ַשּׁ ִבים ) ִמ ְתי ֵ‬
‫ַשּׁבוּת ‪ִ -‬ה ְת ַק ְטּלוּת‪-‬ש"פ התפעל‪ִ ,‬מ ְתי ְ‬
‫שם – ִה ְתי ְ‬
‫מוֹשׁ ָבה ‪ִ -‬מ ְק ָט ָלה – מקום‬
‫ָ‬
‫יִ שּׁוּב ‪ִ -‬קטּוּל ‪ -‬ש"פ פיעל‪,‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫יושב הכרובים ‪ -‬כינוי לאלוהים‪,‬‬
‫ישב בין ַה ִמּ ְשׁ ְפּ ַת ִים ‪ -‬התבטל‪ ,‬נמנע מלעשות דבר‪.‬‬
‫ישב על המדוכה ‪ -‬התלבט בעניין כלשהו‪.‬‬
‫כרת את הענף שעליו הוא יושב ‪ -‬הכשיל את עצמו‪.‬‬
‫ישב על הגדר ‪ -‬נקט עמדה ניטרלית‬
‫ישב בדין ‪ -‬כיהן כשופט‪.‬‬
‫תרגיל ‪4‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪250‬‬
‫חלק א‬
‫השם היוצא דופן‬
‫השורש של השם‬
‫השורש של השאר‬
‫‪ .1‬בלימה‬
‫ב‪-‬ל‪-‬מ‬
‫י‪-‬ב‪-‬ל‬
‫‪ .2‬הורדה‬
‫י‪-‬ר‪-‬ד‬
‫מ‪-‬ר‪-‬ד‬
‫‪ .3‬מתלמדת‬
‫ל‪-‬מ‪-‬ד‬
‫י‪-‬ל‪-‬ד‬
‫‪ .4‬ירידה‬
‫י‪-‬ר‪-‬ד‬
‫מ‪-‬ר‪-‬ד‬
‫‪ .5‬הולכה‬
‫י‪/‬ה‪-‬ל‪-‬כ‬
‫מ‪-‬ל‪-‬כ‬
‫‪ .6‬ספינה‬
‫ס‪-‬פ‪-‬נ‬
‫י‪-‬ס‪-‬פ‬
‫‪ .7‬השבתה‬
‫ש‪-‬ב‪-‬ת‬
‫י‪-‬ש‪-‬ב‬
‫‪ .8‬דמעה‬
‫ד‪-‬מ‪-‬ע‬
‫י‪-‬ד‪-‬ע‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫חלק ב‬
‫המילה היוצאת דופן‬
‫השורש של השאר‬
‫השורש של המילה‬
‫‪ .1‬נעצתי‬
‫נ‪-‬ע‪-‬צ‬
‫י‪-‬ע‪-‬צ‬
‫‪ .2‬מולכת‬
‫מ‪-‬ל‪-‬כ‬
‫י‪/‬ה‪-‬ל‪-‬כ‬
‫‪ .3‬נשיבה‬
‫נ‪-‬ש‪-‬ב‬
‫י‪-‬ש‪-‬ב‬
‫‪ .4‬מתמקד‬
‫מ‪-‬ק‪-‬ד‬
‫י‪-‬ק‪-‬ד‬
‫‪ .5‬מורד‬
‫מ‪-‬ר‪-‬ד‬
‫י‪-‬ר‪-‬ד‬
‫‪ .6‬תשוב‬
‫נ‪-‬ש‪-‬ב‬
‫י‪-‬ש‪-‬ב‬
‫‪ .7‬ימעד‬
‫מ‪-‬ע‪-‬ד‬
‫י‪-‬ע‪-‬ד‬
‫‪ .8‬משווע‬
‫ש‪-‬ו‪-‬ע‬
‫י‪-‬ש‪-‬ע‬
‫‪ .9‬יאכלו‬
‫א‪-‬כ‪-‬ל‬
‫י‪-‬כ‪-‬ל‬
‫‪ .10‬תבלמו‬
‫ב‪-‬ל‪-‬מ‬
‫י‪-‬ב‪-‬ל‬
‫תרגיל ‪1‬‬
‫שורש‬
‫‪.1‬‬
‫ עמ' ‪253‬‬‫משקל‬
‫חז"י‪/‬ה ִק ָטּלוֹן‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫משמעות‬
‫‪.2‬‬
‫של"י‬
‫אַק ָט ָלה‬
‫ְ‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.4‬‬
‫בל"י‬
‫ִקטּוּל‬
‫ש"פ פיעל‬
‫מכשיר‬
‫‪.6‬‬
‫צו"י‬
‫ַק ָטּ ָלה‬
‫ש"פ פיעל‬
‫‪.8‬‬
‫חז"י‬
‫ַק ָטּל‬
‫בעל מקצוע‬
‫שנ"י‬
‫ַק ָטּל‬
‫מכשיר‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫בעל תכונה‬
‫מצבים‬
‫ִה ְת ַק ְטּלוּת ש"פ התפעל‬
‫‪.3‬‬
‫על"י‬
‫‪.5‬‬
‫קל"י‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫‪.7‬‬
‫צפ"י‬
‫ִמ ְק ָטל‬
‫מקום‬
‫‪.9‬‬
‫קו"י‬
‫ַתּ ְק ָט ָלה‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫פנ"י‬
‫ַתּ ְק ִטית‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.12‬‬
‫רצ"י‬
‫‪.13‬‬
‫גנ"י‬
‫ְק ָטל‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.14‬‬
‫רצ"י‬
‫ָקטוּל‬
‫‪.15‬‬
‫זכ"י‬
‫ְקטוּת‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.16‬‬
‫אפ"י‬
‫קוֹטל‬
‫ֵ‬
‫בעל תפקיד‬
‫‪.17‬‬
‫דמ"י‬
‫ִק ְטלוֹן‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.18‬‬
‫דמ"י‬
‫ִה ְת ַק ְטּלוּת‬
‫ש"פ התפעל‬
‫‪.19‬‬
‫טו"י‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫מקום‬
‫‪.20‬‬
‫בנ"י‬
‫ילה‬
‫ְק ִט ָ‬
‫ש"פ קל‬
‫‪.21‬‬
‫שג"י‬
‫ילה‬
‫ְק ִט ָ‬
‫ש"פ קל‬
‫‪.22‬‬
‫טע"י‬
‫ָקטוּת‬
‫ש"ע מופשט‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪254‬‬
‫תרגיל ‪2‬‬
‫‪ .1‬ב‪ַ .‬מ ְר ִבּית‬
‫ב‪ .‬חזאי – זכאי טעיה – זכיה‬
‫‪ .2‬א‪ .‬נל"י‪/‬ה‪,‬‬
‫נל"י‪/‬ה‪ :‬פדיון‪ ,‬פדות‪ ,‬חיזיון‪ ,‬שטות‪ ,‬דמיון‪ ,‬דמות‬
‫‪ .3‬א‪ .‬שלמים‪ :‬עיקרון‪ ,‬פתרון‪,‬‬
‫ב‪ .‬פדיון – פדות דמיון – דמות‬
‫דמיון – פתרון – פדיון‬
‫ג‪ .‬פדות – שטות ‪ -‬דמות‬
‫‪ .4‬א‪ .‬משטח‪ ,‬מבנה‪ ,‬מקווה‪ ,‬מטוואה‬
‫ִק ְט ָלה‪ :‬משחה‪ ,‬רקמה‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‪ :‬משוואה‪ ,‬מזרקה‪ ,‬מטוואה‬
‫ב‪ִ .‬מ ְק ָטל‪ :‬משטח‪ ,‬מבנה‪ ,‬מקווה‬
‫‪ .5‬א‪ַ .‬תּ ְד ִמית ‪ -‬משקל ַתּ ְק ִטית‪ ,‬כל השאר ַתּ ְק ִטיל‬
‫‪ .6‬א‪ .‬כלים ‪ /‬מכשירים‪ :‬מתלה‪ ,‬מצת‪ ,‬מבער‪ ,‬ממחה‪,‬‬
‫בעל מקצוע ‪ /‬תפקיד‪ :‬מומחה‪ַ ,‬מ ְלוֶה‪ ,‬מנחה‪ ,‬מרצה‪ ,‬מעסה‪ְ ,‬מ ַלוֶּה‬
‫ב‪ .‬נל"י‪/‬ה‬
‫ג‪ .‬מצת – גזרת חפי"צ‪ ,‬מבער – שלמים‬
‫‪ .7‬ד‪ַ .‬מ ְר ֶצה‬
‫‪ .8‬א‪ָ .‬כּרוּת שורש כ‪-‬ר‪-‬ת משקל ָקטוּל בינוי פעוּל )ה"ת" שורשית(‪ ,‬השאר משקל ָקטוּת‪) .‬נל"י‪/‬ה ‪ -‬ה"ת" שייכת למשקל(‬
‫‪ .9‬א‪ .‬כולן שמות פעולה‪.‬‬
‫ש"פ של נפעל‪ :‬הישנות‪ ,‬הישרדות‬
‫ב‪ .‬ש"פ של התפעל‪ :‬הידמות‪ ,‬התלכדות‪ ,‬התגלות‪ ,‬היתממות‬
‫נל"י‪/‬ה‪ :‬הידמות‪ ,‬התגלות‪ ,‬הישנות‬
‫ג‪ .‬שלמים‪ :‬התלכדות‪ ,‬הישרדות‪ ,‬התממות‪,‬‬
‫‪ .10‬ד‪ִ .‬חזּוּן = שורש ח‪-‬ז‪-‬נ‪ ,‬השאר נל"י‪/‬ה‪.‬‬
‫תרגיל ‪1‬‬
‫ עמ' ‪255‬‬‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫חט"א‬
‫ִקטּוּל‬
‫ש"פ פיעל‬
‫‪.1‬‬
‫קפ"א‬
‫ִק ָטּלוֹן‬
‫מצבים‬
‫‪.11‬‬
‫ַק ָטּל‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.2‬‬
‫גל"י‬
‫ַק ָטּל‬
‫מכשיר‬
‫‪.12‬‬
‫כל"א‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.3‬‬
‫רש"י‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.13‬‬
‫מצ"א‬
‫‪.4‬‬
‫מל"א‬
‫ִקטּוּל‬
‫ש"פ פיעל‬
‫‪.14‬‬
‫שת"י‪/‬ה ַק ְט ָלן‬
‫בעל תכונה‬
‫‪.5‬‬
‫גנ"י‪/‬ה‬
‫ְק ָטל‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.15‬‬
‫רפ"י‪/‬ה ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.6‬‬
‫רפ"א‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫מקום‬
‫‪.16‬‬
‫נש"א‬
‫ָקטוּל‬
‫בעל מעמד‬
‫‪.7‬‬
‫זכ"י‪/‬ה‬
‫ְקטוּת‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.17‬‬
‫רע"י‪/‬ה‬
‫ִמ ְק ָטל‬
‫מקום‪ /‬ש"פ קל‬
‫‪.8‬‬
‫בד"י‪/‬ה‬
‫ַק ָטּל‬
‫בעל תכונה‬
‫‪.18‬‬
‫בנ"י‪/‬ה‬
‫ילה‬
‫ְק ִט ָ‬
‫ש"פ קל‬
‫‪.9‬‬
‫מל"א‬
‫ְק ָטל‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.19‬‬
‫דכ"א‬
‫ִקטּוּל‬
‫ש"פ פיעל‬
‫‪.10‬‬
‫קר"א‬
‫ַק ְט ָלן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.20‬‬
‫קנ"א‬
‫ַק ָטּל‬
‫בעל תכונה‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫תרגיל ‪2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫ב‪ַ .‬שׁנַּאי )כלי(‪ ,‬כל השאר בעל מקצוע ‪ /‬תכונה‪.‬‬
‫א‪ַ .‬כּ ַלּאי‪,‬‬
‫ג‪ַ .‬ה ְמ ָראָה‬
‫א‪ .‬נָשׁוּי – ָראוּי‬
‫ג‪ַ .‬תּ ְס ִכּית ‪ַ -‬תּ ְק ִטיל‪ ,‬כל השאר ַתּ ְק ִטית‬
‫ג‪ַ .‬ק ְריָן – ַתּ ְק ִרית‬
‫ד‪ִ .‬בּטּוּי‬
‫א‪ .‬גלאי – מכשירים‬
‫ב‪ .‬בעלי מקצוע ‪ /‬תפקיד ‪ /‬תכונה‬
‫נל"א‪ :‬קנאי‪ ,‬כלאי‬
‫ג‪ .‬נל"י‪/‬ה‪ :‬בנאי‪ ,‬גלאי‪ ,‬בדאי‪ ,‬גבאי‬
‫ג‪ַ .‬ה ְח ָטאָה‬
‫א‪ .‬הורדה‪ ,‬המצאה‪ ,‬מציאה‪ ,‬הלוואה‪ ,‬קלייה‬
‫ב‪ .‬מקלה‪ ,‬מוקש‪ ,‬שנאי‪ ,‬קטר‬
‫ג‪ .‬נפ"י‪/‬ו‪ :‬הורדה‪ ,‬מוקש נל"י‪/‬ה‪ :‬מקלה‪ ,‬שנאי‪ ,‬הלוואה‪ ,‬קלייה‬
‫ד‪ .‬מקלה – קלייה‪ ,‬המצאה – מציאה‬
‫תרגיל ‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪256‬‬
‫שלמים‪ :‬קטר‬
‫נל"א‪ :‬המצאה‪ ,‬מציאה‬
‫‪ -‬עמ' ‪257‬‬
‫א‪ .‬ממריץ‪ ,‬מחטא‪ ,‬מחזק‬
‫ב‪ .‬כולן שורש ‪ +‬משקל )צורת בינוני(‬
‫ג‪ .‬הם מדגישים את ריבוי תכונותיו של שרף אלת המסטיק ונותנים תוספת מידע‪ .‬הם גם בעלי נימה חיובית ובאים לשבח‬
‫את השרף‪.‬‬
‫ב‪ .‬ריפוי ר‪-‬פ‪-‬א‪ ,‬היתר ‪ -‬גזרת השלמים‬
‫א‪ .‬חיזוק‪ ,‬שטיפה‪ ,‬ריפוי‪ ,‬טיפול‪,‬‬
‫ג‪ .‬שמות פעולה מציינים את הפעולה‪ ,‬וכאן הכותב רוצה להדגיש את השימושים )הפעולות( הרבים של שרף אלת‬
‫המסטיק שאפשר לנצלם לטובת בני האדם‪.‬‬
‫תרגיל ‪4‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪258‬‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫‪.1‬‬
‫י‪-‬צ‪-‬א‬
‫ִמ ְק ָטל‬
‫מקום‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫נ‪-‬ט‪-‬י‪/‬ה‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.4‬‬
‫נ‪-‬כ‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪.5‬‬
‫נ‪-‬כ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.6‬‬
‫א‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ילה‬
‫ְק ִט ָ‬
‫‪.7‬‬
‫י‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.8‬‬
‫י‪-‬ד‪-‬י‪/‬ה‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.9‬‬
‫י‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫ַתּ ְק ָט ָלה‬
‫ללא משמעות מיוחדת‬
‫‪.10‬‬
‫י‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫י‪-‬ד‪-‬י‪/‬ה‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫ִקטּוּל‬
‫ש"פ פיעל‬
‫ש"פ קל‬
‫‪64‬‬
‫תרגיל ‪5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪258‬‬
‫א‪ .‬מודעה‬
‫ב‪ .‬ש"פ של הפעיל‬
‫ג‪ .‬מורכבים‪ :‬הונאה‪ ,‬הוצאה‪ ,‬הוראה‪ ,‬הודיה‪ ,‬הודאה‬
‫הודיה – הודאה‬
‫ד‪ .‬מודעה – הודעה‬
‫א‪ .‬שמות פעולה‬
‫ג‪ .‬מורכבים )חפ"נ ‪ +‬נל"י‪/‬ה או נפ"י‪/‬ו ‪ +‬נל"י‪/‬ה(‬
‫תּוֹצאָה‬
‫ב‪ָ .‬‬
‫מוֹרא‬
‫ד‪ָ .‬‬
‫מוֹצא = ִמ ְק ָטל ‪ -‬מקום‬
‫ב‪ָ .‬‬
‫תרגיל ‪6‬‬
‫חלק א‬
‫חלק ב‬
‫נפ"י‪/‬ו‪ :‬מודעה‪ ,‬הודעה‬
‫ב‪ .‬נטייה‬
‫ד‪ .‬הטיה – נטייה‬
‫ עמ' ‪259‬‬‫השם היוצא דופן‬
‫‪ .1‬אפליה‬
‫‪ .2‬נטיעה‬
‫‪ .3‬נחות‬
‫‪ .4‬מלכוד‬
‫השורש של השם‬
‫פ‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫נ‪-‬ט‪-‬ע‬
‫נ‪-‬ח‪-‬ת‬
‫מ‪-‬ל‪-‬כ‪-‬ד‬
‫‪ .5‬גלגול‬
‫‪ .6‬מחיאה‬
‫‪ .7‬גלילה‬
‫‪ .8‬תקרית‬
‫‪ .9‬מיצוי‬
‫‪ .10‬הפנמה‬
‫ג‪-‬ל‪-‬ג‪-‬ל‬
‫מ‪-‬ח‪-‬א‬
‫ג‪-‬ל‪-‬ל‬
‫ק‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫מ‪-‬צ‪-‬י‪/‬ה‬
‫פ‪-‬נ‪-‬מ‬
‫המילה היוצאת דופן‬
‫‪ .1‬יטּעו‬
‫‪ .2‬מחאו‬
‫‪ .3‬כססו‬
‫‪ .4‬מבזבזים‬
‫‪ .5‬הפנים‬
‫‪ .6‬מדמיינים‬
‫‪ .7‬שינון‬
‫‪ .8‬משחה‬
‫‪ .9‬התעלה‬
‫‪ .10‬התלוו‬
‫‪ .11‬תנקה‬
‫‪ .12‬מלאים‬
‫השורש של המילה‬
‫נ‪-‬ט‪-‬ע‬
‫מ‪-‬ח‪-‬א‬
‫כ‪-‬ס‪-‬ס‬
‫ב‪-‬ז‪-‬ב‪-‬ז‬
‫פ‪-‬נ‪-‬מ‬
‫ד‪-‬מ‪-‬י‪-‬נ‬
‫ש‪-‬נ‪-‬נ‬
‫מ‪-‬ש‪-‬ח‬
‫ע‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫ל‪-‬ו‪-‬י‪/‬ה‬
‫נ‪-‬ק‪-‬י‪/‬ה‬
‫ל‪-‬א‪-‬י‪/‬ה ‪ //‬ל‪-‬א‪-‬מ‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫השורש של השאר‬
‫פ‪-‬ל‪-‬א‬
‫ט‪-‬ע‪-‬י‪/‬ה‬
‫נ‪-‬ח‪-‬י‪/‬ה‬
‫ל‪-‬כ‪-‬ד‬
‫ג‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫מ‪-‬ח‪-‬י‪/‬ה‬
‫ג‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫ק‪-‬ר‪-‬א‬
‫מ‪-‬צ‪-‬א‬
‫פ‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‬
‫השורש של השאר‬
‫ט‪-‬ע‪-‬י‪/‬ה‬
‫מ‪-‬ח‪-‬י‪/‬ה‬
‫כ‪-‬ס‪-‬י‪/‬ה‬
‫ב‪-‬ז‪-‬י‪/‬ה‬
‫פ‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ד‪-‬מ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ש‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ש‪-‬ח‪-‬י‪/‬ה‬
‫י‪-‬ע‪-‬ל‬
‫ת‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫י‪-‬נ‪-‬ק‬
‫מ‪-‬ל‪-‬א‬
‫‪65‬‬
‫חלק ג – עמ' ‪260‬‬
‫השורש של המילה‬
‫המילה היוצא דופן‬
‫השורש של השאר‬
‫‪ .1‬משלימה‬
‫ש‪-‬ל‪-‬מ‬
‫ש‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .2‬שבוי‬
‫ש‪-‬ב‪-‬י‪/‬ה‬
‫י‪-‬ש‪-‬ב‬
‫‪ .3‬מטעה‬
‫ט‪-‬ע‪-‬י‪/‬ה‬
‫ט‪-‬ע‪-‬מ‬
‫‪ .4‬נגיעה‬
‫נ‪-‬ג‪-‬ע‬
‫ג‪-‬ע‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .5‬מרדים‬
‫ר‪-‬ד‪-‬מ‬
‫ר‪-‬ד‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .6‬הקשיתו‬
‫ק‪-‬ש‪-‬ת‬
‫ק‪-‬ש‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .7‬תשבו‬
‫ש‪-‬ב‪-‬י‪/‬ה‬
‫נ‪-‬ש‪-‬ב‬
‫‪ָ .8‬משלה‬
‫מ‪-‬ש‪-‬ל‬
‫ש‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .9‬התחרו‬
‫ח‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫ח‪-‬ר‪-‬ת‬
‫‪ .10‬מציאה‬
‫מ‪-‬צ‪-‬א‬
‫י‪-‬צ‪-‬א‬
‫‪ .11‬הוראה‬
‫י‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫ר‪-‬א‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .12‬כריתה‬
‫כ‪-‬ר‪-‬ת‬
‫כ‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .13‬שביתה‬
‫ש‪-‬ב‪-‬ת‬
‫ש‪-‬ב‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .14‬כפוי‬
‫כ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‬
‫כ‪-‬פ‪-‬ת‬
‫‪ .15‬העלמה‬
‫ע‪-‬ל‪-‬מ‬
‫ע‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .16‬תכלית‬
‫כ‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫כ‪-‬ל‪-‬א‬
‫‪ .17‬הרפיה‬
‫ר‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ר‪-‬פ‪-‬א‬
‫‪ .18‬הרשו‬
‫ר‪-‬ש‪-‬י‪/‬ה‬
‫י‪-‬ר‪-‬ש‬
‫תרגיל ‪1‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪262‬‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫‪.1‬‬
‫פ‪-‬א‪-‬ר‬
‫ִה ְת ַק ְטּלוּת‬
‫ש"פ התפעל‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫צ‪-‬נ‪-‬ח‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫כלים‪/‬מכשירים‬
‫‪.4‬‬
‫ב‪-‬ה‪-‬ל‬
‫‪.5‬‬
‫פ‪-‬ר‪-‬ש‬
‫ַק ָטּל‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.6‬‬
‫ע‪-‬ב‪-‬ר‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫‪.7‬‬
‫ח‪-‬ר‪-‬ש‬
‫ִק ֵטּל‬
‫בעל מום‬
‫‪.8‬‬
‫צ‪-‬ר‪-‬ע‬
‫ַק ֶטּ ֶלת‬
‫מחלות‬
‫‪.9‬‬
‫ח‪-‬מ‪-‬ד‬
‫נִ ְק ָטל‬
‫בעל תכונה )נפעל(‬
‫‪.10‬‬
‫ע‪-‬ר‪-‬כ‬
‫ִמ ְקטוֹל‬
‫כלים‬
‫‪.11‬‬
‫ע‪-‬ר‪-‬כ‬
‫ִמ ְק ֶט ֶלת‬
‫כלים‪/‬מכשירים‬
‫‪.12‬‬
‫ר‪-‬ח‪-‬ק‬
‫ִמ ְק ָטל‬
‫מקום‬
‫‪.13‬‬
‫ח‪-‬ס‪-‬נ‬
‫ִמ ְק ָטל‬
‫מקום‬
‫‪.14‬‬
‫ח‪-‬ל‪-‬ק‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫מקום‬
‫‪.15‬‬
‫פ‪-‬ר‪-‬ק‬
‫ִקטּוּל‬
‫ש"פ פיעל‬
‫‪.16‬‬
‫ר‪-‬א‪-‬י‪/‬ה‬
‫ִק ָטּלוֹן‬
‫מצבים‬
‫‪.17‬‬
‫פ‪-‬ק‪-‬ח‬
‫ְמ ַק ֵטּל‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.18‬‬
‫ג‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫ִקטּוּל‬
‫ש"פ פיעל‬
‫‪.19‬‬
‫ק‪-‬ד‪-‬ח‬
‫ַק ֶטּ ֶלת‬
‫מחלות‬
‫‪.20‬‬
‫א‪-‬ר‪-‬ע‬
‫ִקטּוּל‬
‫ש"פ פיעל‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫י‪-‬צ‪-‬ע‬
‫ֶה ְק ֵטל‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫ַק ָטּ ָלה‬
‫על דרך ש"פ פיעל‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪66‬‬
‫תרגיל ‪2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ג‪ִ .‬אשּׁוּר‬
‫ִק ָטּלוֹן‪ :‬ריאיון‪ ,‬תיאבון‪ ,‬ביזיון‪ ,‬גירעון‪ ,‬היריון‬
‫א‪ִ .‬ק ְטלוֹן‪ :‬פריון‪ ,‬רעיון‪ ,‬פתרון‬
‫ב‪ .‬מצבים‬
‫א‪ .‬נל"י‪/‬ה‬
‫ב‪ .1 .‬שורשי ל"י‪/‬ה‪ :‬מבנה‪ ,‬מרצה‪ ,‬מתלה ‪ .2‬שורשי ל"י‪/‬ה בעלי עיצור גרוני‪ :‬מחנה‪ ,‬מעלה‪ ,‬מעבה‪ ,‬מעשה‬
‫ג‪ .‬מחנה‪ ,‬מבנה‪ ,‬מעלה‪ ,‬מעבה‬
‫אָרכוּת‬
‫ד‪ִ .‬ה ְת ְ‬
‫תרגיל ‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪262‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪263‬‬
‫הליכה‪ ,‬עמידה‪ ,‬שכיבה‪ ,‬אכילה‬
‫ריבוי שמות הפעולה יוצר דינמיות‪ ,‬והוא ממחיש את תהליך הכתיבה הקדחתני של הרצל‪ ,‬ומעביר את התחושות של הרצל‬
‫בזמן הכתיבה )ומסביר את האש שיקדה בו באותה עת(‪.‬‬
‫תרגיל ‪1‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪265‬‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫‪.1‬‬
‫ע‪-‬ו‪-‬ר‬
‫ִה ְת ַק ְטּלוּת‬
‫ש"פ התפעל‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ל‪-‬ו‪-‬נ‬
‫ִמ ְק ָטל‬
‫מקום‬
‫‪.4‬‬
‫פ‪-‬ו‪-‬צ‬
‫‪.5‬‬
‫ש‪-‬ו‪-‬ט‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫כלים‬
‫‪.6‬‬
‫ר‪-‬י‪-‬ב‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫‪.7‬‬
‫נ‪-‬ו‪-‬פ‬
‫ַמ ְק ֵט ָלה‬
‫כלים‬
‫‪.8‬‬
‫מ‪-‬ו‪-‬ט‬
‫ִה ְת ַק ְטּלוּת‬
‫ש"פ התפעל‬
‫‪.9‬‬
‫ב‪-‬י‪-‬נ‬
‫ִתּ ְק ָט ָלה‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.10‬‬
‫ק‪-‬ו‪-‬מ‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.11‬‬
‫נ‪-‬ו‪-‬ע‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫כלים‬
‫‪.12‬‬
‫ב‪-‬ו‪-‬א‬
‫ִמ ְק ָטל‬
‫מקום‬
‫‪.13‬‬
‫כ‪-‬ו‪-‬ל‬
‫ַמ ְק ֵט ָלה‬
‫כלים‬
‫‪.14‬‬
‫ד‪-‬י‪-‬נ‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫מקום‬
‫‪.15‬‬
‫פ‪-‬ו‪-‬ק‬
‫ַמ ְק ִטיל‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.16‬‬
‫צ‪-‬ו‪-‬פ‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.17‬‬
‫ש‪-‬י‪-‬ר‬
‫ְמ ַק ֵטּל‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.18‬‬
‫נ‪-‬ו‪-‬פ‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫כלים‬
‫‪.19‬‬
‫ש‪-‬י‪-‬מ‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.20‬‬
‫א‪-‬ו‪-‬ר‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫מקום‬
‫תרגיל ‪2‬‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫ל‪-‬ו‪-‬נ‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫מקום‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪ -‬עמ' ‪265‬‬
‫‪.1‬‬
‫ב‪ָ .‬מחוֹג‬
‫‪.2‬‬
‫ג‪ָ .‬מכוֹן‬
‫‪.3‬‬
‫א‪ְ .‬מלוּנָה‬
‫‪.6‬‬
‫ג‪ְ .‬בּנִ יָּה‬
‫‪.7‬‬
‫מוֹצא‬
‫א‪ָ .‬‬
‫‪.8‬‬
‫ג‪ָ .‬מטוֹס‬
‫‪.9‬‬
‫יבה ִמ ְק ָט ָלה ‪ -‬ש"ע מופשט‪,‬‬
‫ד‪ְ .‬מ ִר ָ‬
‫השאר ‪ַ -‬מ ְק ֵט ָלה – כלים‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ד‪ָ .‬מעוֹן‬
‫‪.5‬‬
‫א‪ִ .‬ה ְתכּוֹנְ נוּת‬
‫פוּרה‬
‫‪ .10‬ד‪ְ .‬תּ ָ‬
‫‪67‬‬
‫‪ (1) .11‬א‪ .‬תחליף‪ ,‬נביא‪ ,‬מעידה‪ ,‬משקיף – פועל ושם עצם‪ ,‬ישיר – פועל ושם תואר‬
‫ב‪ .‬תחליף – פועל‪ :‬ח‪-‬ל‪-‬פ‪ ,‬בניין הפעיל‪ ,‬עתיד‪ ,‬נוכח ‪ /‬נסתרת‪ .‬שם עצם‪ :‬ח‪-‬ל‪-‬פ‪ ,‬משקל ַתּ ְק ִטיל‪.‬‬
‫נביא – פועל‪ :‬ב‪-‬ו‪-‬א‪ ,‬הפעיל‪ ,‬עתיד‪ ,‬מדברים‪ .‬שם עצם‪ :‬נ‪-‬ב‪-‬א‪ ,‬משקל ָק ִטיל‪.‬‬
‫ילה‪.‬‬
‫מעידה – פועל‪ :‬ע‪-‬ו‪-‬ד‪ ,‬הפעיל‪ ,‬הווה‪ ,‬יחידה‪ .‬שם עצם‪ :‬מ‪-‬ע‪-‬ד‪ ,‬משקל ְק ִט ָ‬
‫ישיר – פועל‪ :‬ש‪-‬י‪-‬ר‪ ,‬קל‪ ,‬עתיד‪ ,‬נסתר‪ .‬שם תואר‪ :‬י‪-‬ש‪-‬ר‪ ,‬משקל ָק ִטיל‪.‬‬
‫משקיף ‪ -‬פועל‪ :‬ש‪-‬ק‪-‬פ‪ ,‬בניין הפעיל‪ ,‬הווה‪ ,‬יחיד‪ .‬שם עצם‪ :‬ש‪-‬ק‪-‬פ‪ ,‬משקל ַמ ְק ִטיל‪.‬‬
‫)‪ (2‬דוגמה‪ :‬אתה‪/‬היא תחליף אותו בתפקידו‪) .‬פועל( זהו תחליף זול וטוב למוצר היוקרתי‪ֵ ) .‬שׁם(‬
‫תרגיל ‪3‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪266‬‬
‫חלק א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הלן קלר הייתה סופרת ופעילה חברתית אמריקאית‪ ,‬שנודעה בזכות התמודדותה במגבלותיה בהיותה חירשת‪ ,‬אילמת‬
‫ועיוורת‪ .‬משום שהייתה מוגבלת‪ ,‬היכולת לבצע משימה‪ ,‬ולו הקטנה ביותר‪ ,‬נחשבה מבחינתה למשימה חשובה ואצילית‪.‬‬
‫עם זאת למרות מגבלותיה היא הגיעה להישגים רבים בתחומים שבהם פעלה‪.‬‬
‫)‪ (2‬ד‪-‬י‪-‬נ‬
‫ב‪ְ (1) .‬מ ִדינָה‬
‫א‪ .‬ש‪-‬י‪-‬מ‪ִ ,‬מ ְק ָט ָלה‬
‫ג‪ .‬ש‪-‬י‪-‬מ‪ :‬שם‪ ,‬לשים‪ ,‬תשומת‪-‬לב‪ ,‬שם עינו בכוס )השתכר(‪ ,‬שם נפשו בכפו )הסתכן(‪.‬‬
‫ד‪-‬י‪-‬נ‪ :‬דן‪ ,‬דיון‪ִ ,‬ה ַדּיְּ נוּת‪ ,‬דין ודברים‪ ,‬הלנת דין )דחיית פסק הדין(‪ ,‬יקוב הדין את ההר )יש לפעול על פי החוק‬
‫ללא רחמים(‪.‬‬
‫חלק ב‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ג‪ .‬תרופה‬
‫ב‪ .‬ר‪-‬פ‪-‬א‬
‫א‪ .‬לרפא‪ ,‬רפואה‪ ,‬תרופה‬
‫רפואה‪ ,‬תרופה ‪ -‬שם עצם‬
‫לרפא ‪ -‬שם פועל‪,‬‬
‫חלק ג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ב‪-‬ו‪-‬ס‬
‫מובס ‪ -‬פועל בבינוני‪,‬‬
‫תרגיל ‪4‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪268‬‬
‫חלק א‬
‫השם היוצא דופן‬
‫תבוסה ‪ -‬שם עצם‬
‫השורש של השם‬
‫השורש של השאר‬
‫‪ .1‬כינוי‬
‫כ‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‬
‫כ‪-‬ו‪-‬נ‬
‫‪ .2‬ניפוי‬
‫נ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‬
‫נ‪-‬ו‪-‬פ‬
‫‪ .3‬ציפוי‬
‫צ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‬
‫צ‪-‬ו‪-‬פ‬
‫‪ .4‬מילה‬
‫מ‪-‬ו‪-‬ל‬
‫מ‪-‬ל‪-‬א‬
‫‪ .5‬רמאי‬
‫ר‪-‬מ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ר‪-‬ו‪-‬מ‬
‫‪ .6‬מכל‬
‫כ‪-‬ו‪-‬ל‬
‫כ‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .7‬מריבה‬
‫ר‪-‬י‪-‬ב‬
‫ר‪-‬ב‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .8‬הסרה‬
‫ס‪-‬ו‪-‬ר‬
‫נ‪-‬ס‪-‬ר‬
‫‪ .9‬בניה‬
‫ב‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ב‪-‬י‪-‬נ‬
‫‪ .10‬הושטה‬
‫י‪-‬ש‪-‬ט‬
‫ש‪-‬ו‪-‬ט‬
‫‪ .11‬הצפה‬
‫צ‪-‬ו‪-‬פ‬
‫צ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .12‬פיצוי‬
‫פ‪-‬צ‪-‬י‪/‬ה‬
‫פ‪-‬ו‪-‬צ‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫חלק ב – עמ' ‪268‬‬
‫המילה היוצאת דופן‬
‫השורש של השאר‬
‫השורש של המילה‬
‫‪ .1‬נשימה‬
‫נ‪-‬ש‪-‬מ‬
‫ש‪-‬י‪-‬מ‬
‫‪ .2‬נראה‬
‫ר‪-‬א‪-‬י‪/‬ה‬
‫י‪-‬ר‪-‬א‬
‫‪ .3‬מנוסה‬
‫נ‪-‬ו‪-‬ס‬
‫נ‪-‬ס‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .4‬תגובה‬
‫ג‪-‬ו‪-‬ב‬
‫נ‪-‬ג‪-‬ב‬
‫‪ .5‬מרצה‬
‫ר‪-‬צ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ר‪-‬ו‪-‬צ‬
‫‪ .6‬גרירה‬
‫ג‪-‬ר‪-‬ר‬
‫ג‪-‬ו‪-‬ר‬
‫‪ .7‬הרבו‬
‫ר‪-‬ב‪-‬י‪/‬ה‬
‫ר‪-‬י‪-‬ב‬
‫‪ .8‬התניה‬
‫ת‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‬
‫נ‪-‬ת‪-‬נ‬
‫‪ .9‬מושבה‬
‫י‪-‬ש‪-‬ב‬
‫ש‪-‬ו‪-‬ב‬
‫‪ .10‬ביסוס‬
‫ב‪-‬ס‪-‬ס‬
‫ב‪-‬ו‪-‬ס‬
‫‪ .11‬מבוכה‬
‫ב‪-‬ו‪-‬כ‬
‫ב‪-‬כ‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .12‬הלשנה‬
‫ל‪-‬ש‪-‬נ‬
‫ל‪-‬ו‪-‬ש‬
‫‪ .13‬הושב‬
‫י‪-‬ש‪-‬ב‬
‫ש‪-‬ו‪-‬ב‬
‫‪ .14‬עדינו‬
‫ע‪-‬ד‪-‬י‪/‬ה‬
‫ע‪-‬ו‪-‬ד‬
‫תרגיל ‪1‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪270‬‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫‪.1‬‬
‫ג‪-‬נ‪-‬נ‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫כלים‪/‬מכשירים‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫פ‪-‬צ‪-‬צ‬
‫ִה ְת ַק ְטּלוּת‬
‫ש"פ התפעל‬
‫‪.4‬‬
‫מ‪-‬ד‪-‬ד‬
‫‪.5‬‬
‫ז‪-‬מ‪-‬מ‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.6‬‬
‫צ‪-‬ל‪-‬ל‬
‫ַמ ְק ֵט ָלה‬
‫‪.7‬‬
‫פ‪-‬ל‪-‬ל‬
‫ִתּ ְק ָט ָלה‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.8‬‬
‫ס‪-‬כ‪-‬כ‬
‫ַמ ְק ָטל‬
‫כלים‪/‬מכשירים‬
‫‪.9‬‬
‫ג‪-‬נ‪-‬נ‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫‪.10‬‬
‫ק‪-‬ר‪-‬ר‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫כלים‪/‬מכשירים‬
‫‪.11‬‬
‫ג‪-‬ר‪-‬ר‬
‫ַמ ְק ֵט ָלה‬
‫כלים‪/‬מכשירים‬
‫‪.12‬‬
‫ח‪-‬ל‪-‬ל‬
‫ִמ ְק ָט ָלה‬
‫מקום‬
‫‪.13‬‬
‫ח‪-‬מ‪-‬מ‬
‫ַמ ְק ֵטל‬
‫כלים‪/‬מכשירים‬
‫‪.14‬‬
‫ה‪-‬ל‪-‬ל‬
‫ִתּ ְק ָט ָלה‬
‫ש"ע מופשט‬
‫‪.15‬‬
‫ג‪-‬נ‪-‬נ‬
‫ַמ ְק ִטיל‬
‫בעל תפקיד‬
‫‪.16‬‬
‫ח‪-‬צ‪-‬צ‬
‫ַמ ְק ֵט ָלה‬
‫כלים‪/‬מכשירים‬
‫תרגיל ‪2‬‬
‫שורש‬
‫משקל‬
‫משמעות‬
‫א‪-‬ט‪-‬ט‬
‫ַה ְק ָט ָלה‬
‫ש"פ הפעיל‬
‫ַמ ְק ָטל‬
‫ש"ע מופשט‬
‫כלים‪/‬מכשירים‬
‫‪ -‬עמ' ‪270‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫ג‪ְ .‬מ ִז ָמּה = ש"ע מופשט‪ ,‬השאר כלים‪.‬‬
‫ילה = מח"ל‪ ,‬השאר חל"ל‪.‬‬
‫ג‪ְ .‬מ ִח ָ‬
‫ד‪ִ .‬ה ְתגּוֹנְ נוּת = ע"ע‪ ,‬השאר ע"י‪/‬ו‬
‫‪.7‬‬
‫א‪ֲ .‬ה ָכנָה = ע"י‪/‬ו‪ ,‬השאר ע"ע‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב‪ֵ .‬מגֵן = בעל תפקיד‪ ,‬השאר כלים‪.‬‬
‫ד‪ְ .‬תּ ִפ ָלּה‬
‫‪.6‬‬
‫ילה‬
‫ג‪ְ .‬מ ִס ָלּה = ַמ ְק ֵט ָלה‪ ,‬השאר ְק ִט ָ‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫תרגיל ‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪271‬‬
‫ילה‪ ,‬תרבות ‪ -‬ר‪-‬ב‪-‬י‪/‬ה ַתּ ְקטוּת‪,‬‬
‫טוּלה‪ ,‬בינה ‪ -‬ב‪-‬י‪-‬נ ְק ִט ָ‬
‫דמות ‪ -‬ד‪-‬מ‪-‬י‪/‬ה ְקטוּת‪ ,‬מגן ‪ -‬ג‪-‬נ‪-‬נ ַמ ְק ֵטל‪ ,‬נבואה ‪ -‬נ‪-‬ב‪-‬א ְק ָ‬
‫תנועה ‪ -‬נ‪-‬ו‪-‬ע‪ ,‬תקטלה‪ ,‬מנורה ‪ -‬נ‪-‬ו‪-‬ר ַמ ְק ֵט ָלה )מכשיר(‪ ,‬מקדש ‪ -‬ק‪-‬ד‪-‬ש ִמ ְק ָטל‬
‫דמות ‪ -‬דמיון‪ ,‬הדמיה מגן ‪ -‬הגנה‪ ,‬גנון נבואה ‪ -‬נביא‪ ,‬התנבאות בינה ‪ -‬הבנה‪ ,‬תבונה‪ ,‬התבוננות‪ ,‬נבון ) שם תואר(‬
‫‪.2‬‬
‫תרבות ‪ -‬רבייה‪ ,‬תרבית תנועה ‪ -‬מנוע‪ ,‬הנעה‪ ,‬התנועעות מנורה ‪ -‬נורה‪ ,‬נור )אש( מקדש ‪ -‬הקדשה‪ ,‬קודש‪ ,‬קדושה‪,‬‬
‫קידוש‬
‫א‪ .‬הלם תרבות‪ :‬מצב נפשי של אדם הנמצא בקרב תרבות זרה השונה מתרבותו‪ .‬ההלם מתבטא בחרדה‪ ,‬בחוסר‬
‫שליטה ועוד‪.‬‬
‫ב‪ .‬תרבות הדיבור‪ :‬רמת העידון והשליטה הלשונית המאפיינים את סגנון הדיבור של אדם או של חברה מסוימת‪.‬‬
‫ג‪ .‬תרבות הפנאי‪ :‬מכלול הפעילויות ודפוסי הבילוי שהיחיד או החברה מעצבים באמצעות שעות הפנאי ומנצלים‬
‫אותם להתרגעות גופנית ורוחנית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תרגיל ‪4‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ -‬עמ' ‪271‬‬
‫מצווה‪ ,‬מחשבה ‪ -‬צו"י‪/‬ה חש"ב ‪ִ -‬מ ְק ָט ָלה‪ַ /‬מ ְק ָט ָלה‪,‬‬
‫‪.3‬‬
‫תהילה‪ ,‬תחילה ‪ -‬הל"ל‪ ,‬חל"ל ‪ִ -‬תּ ְק ָט ָלה‪ַ /‬תּ ְק ָט ָלה‪,‬‬
‫תכלית ‪ -‬כל"י‪/‬ה ‪ַ -‬תּ ְק ִטית‪,‬‬
‫דיוק ‪ -‬די"ק ‪ִ -‬קטּוּל‪,‬‬
‫חזון‪ ,‬רצון ‪ -‬חז"י‪/‬ה‪ ,‬רצ"י‪/‬ה ‪ָ -‬קטוֹן‪,‬‬
‫מועד ‪ -‬יע"ד ‪ַ -‬מ ְק ֵטל‪,‬‬
‫מנהג ‪ -‬נה"ג ‪ִ -‬מ ְק ָטל‪,‬‬
‫אַק ָט ָלה‬
‫אגדה ‪ -‬נג"ד ‪ְ -‬‬
‫רצון ‪ -‬חזון )נלי"ה(‬
‫תהילה ‪ -‬תחילה )ע"ע(‪,‬‬
‫תרגיל ‪ - 5‬עמ' ‪272‬‬
‫חלק א‬
‫השם היוצא דופן‬
‫השורש של השם‬
‫השורש של השאר‬
‫‪ .1‬מהילה‬
‫מ‪-‬ה‪-‬ל‬
‫ה‪-‬ל‪-‬ל‬
‫‪ .2‬חגיגה‬
‫ח‪-‬ג‪-‬ג‬
‫ח‪-‬ו‪-‬ג‬
‫‪ .3‬הצּלה‬
‫נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫צ‪-‬ל‪-‬ל‬
‫‪ .4‬מחיצה‬
‫מ‪-‬ח‪-‬צ‬
‫ח‪-‬צ‪-‬צ‬
‫‪ .5‬מחילה‬
‫מ‪-‬ח‪-‬ל‬
‫ח‪-‬ל‪-‬ל‬
‫‪ .6‬יצירה‬
‫י‪-‬צ‪-‬ר‬
‫צ‪-‬ר‪-‬ר‬
‫‪ .7‬זך‬
‫ז‪-‬כ‪-‬כ‬
‫ז‪-‬כ‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .8‬צלילה‬
‫צ‪-‬ל‪-‬ל‬
‫נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫‪ .9‬הסבר‬
‫ס‪-‬ב‪-‬ר‬
‫ס‪-‬ב‪-‬ב‬
‫‪ .10‬תפילה‬
‫פ‪-‬ל‪-‬ל‬
‫נ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫‪ .11‬מסכה‬
‫נ‪-‬ס‪-‬כ‬
‫ס‪-‬כ‪-‬כ‬
‫‪ .12‬מצילה‬
‫צ‪-‬ל‪-‬ל‬
‫נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫‪ .13‬התגרות‬
‫ג‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫ג‪-‬ר‪-‬ר‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫חלק ב – עמ' ‪272‬‬
‫המילה היוצאת דופן‬
‫השורש של השאר‬
‫השורש של המילה‬
‫‪ .1‬העיזה‬
‫ע‪-‬ו‪-‬ז‬
‫ע‪-‬ז‪-‬ז‬
‫‪ .2‬צפיפות‬
‫צ‪-‬פ‪-‬פ‬
‫צ‪-‬ו‪-‬פ‬
‫‪ .3‬גלילה‬
‫ג‪-‬ל‪-‬ל‬
‫ג‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .4‬לחוות‬
‫ח‪-‬ו‪-‬י‪/‬ה‬
‫ח‪-‬י‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ .5‬נגינה‬
‫נ‪-‬ג‪-‬נ‬
‫ג‪-‬נ‪-‬נ‬
‫‪ .6‬יללו‬
‫י‪-‬ל‪-‬ל‬
‫ה‪-‬ל‪-‬ל‬
‫‪ .7‬דמות‬
‫ד‪-‬מ‪-‬י‪/‬ה‬
‫ד‪-‬מ‪-‬מ‬
‫‪ .8‬הפצה‬
‫פ‪-‬ו‪-‬צ‬
‫פ‪-‬צ‪-‬צ‬
‫נשמה‬
‫‪ְ .9‬‬
‫נ‪-‬ש‪-‬מ‬
‫ש‪-‬מ‪-‬מ‬
‫‪ .10‬מגלה‬
‫ג‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫ג‪-‬ל‪-‬ל‬
‫‪ .11‬חלו‬
‫ח‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה ‪ //‬ח‪-‬ו‪-‬ל‬
‫ח‪-‬ל‪-‬ל‬
‫‪ .12‬נמס‬
‫מ‪-‬ס‪-‬ס‬
‫נ‪-‬ו‪-‬ס‬
‫‪ .13‬כפייה‬
‫כ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‬
‫כ‪-‬פ‪-‬פ‬
‫‪ .14‬הפריה‬
‫פ‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫פ‪-‬ר‪-‬ר‬
‫שורשים תנייניים ושורשים גזורי שם‬
‫‪.1‬‬
‫ג‪ִ .‬תּ ְחמוּשׁ‬
‫‪.2‬‬
‫ד‪ִ .‬ממּוּשׁ‬
‫‪.3‬‬
‫מוֹקשׁ‬
‫ג‪ֵ .‬‬
‫‪.4‬‬
‫ד‪ .‬השם ִמקּוּד נוצר מהשורש י‪-‬ק‪-‬ד‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ָעה הוא נ‪-‬ו‪-‬ע‪.‬‬
‫ג‪ .‬השורש של המילה ַה ְתנ ָ‬
‫‪.6‬‬
‫א‪ִ .‬תּעוּד‬
‫‪.7‬‬
‫ֲשׂיָּה נוצרו מאותו שורש‪.‬‬
‫ג‪ .‬המילה ִתּעוּשׂ והמילה ַתּע ִ‬
‫‪.8‬‬
‫ד‪ .‬משמעות המשקל של המילה ִתּ ְרגּוּל היא‬
‫‪.9‬‬
‫ב‪ִ .‬א ְבחוּן ב‪-‬ח‪-‬נ < אבחנה < א‪-‬ב‪-‬ח‪-‬נ < אבחון‬
‫שם פעולה‪.‬‬
‫‪.I .10‬‬
‫א‪ַ .‬תּ ְמ ִצית‬
‫מוֹקד‬
‫‪ .II‬ד‪ֵ .‬‬
‫נוּעה‬
‫‪ .III‬ב‪ְ .‬תּ ָ‬
‫‪.I .11‬‬
‫ג‪ִ .‬מקּוּם‬
‫‪ .II‬ג‪ֲ .‬ה ָר ָמה‬
‫‪ .III‬ד‪ִ .‬תּעוּד‬
‫‪.IV‬‬
‫)‪ְ (2‬מ ֻמ ְח ֶל ֶפת‬
‫)‪ַ (3‬ה ְת ָר ָמה‬
‫)‪ְ (5‬ל ַד ְמיֵן‬
‫ָרים‬
‫)‪ְ (6‬מ ֻמ ְחז ִ‬
‫)‪ְ (9‬מ ֻת ְק ֶשׁ ֶרת‬
‫)‪ִ (11‬מ ְחזוּר‬
‫)‪ִ (12‬מ ְכשׁוּר‬
‫)‪ְ (13‬מ ֻא ְב ַט ַחת‬
‫‪ְ (1) .12‬מ ַמ ֶקּ ֶמת‬
‫רוּך‬
‫)‪ִ (8‬תּ ְד ְ‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪ .IV‬ג‪ִ .‬פּ ְרסוּם‬
‫‪ .V‬ב‪ָ .‬מקוֹם‬
‫ג‪ִ .‬ר ְשׁיוֹן‬
‫‪ .V‬ב‪ְ .‬תּ ִפ ָלּה‬
‫‪71‬‬
‫תרגיל ‪ - 2‬עמ' ‪280‬‬
‫המילה‬
‫היוצאת דופן‬
‫השורש‬
‫של המילה‬
‫המילה‬
‫היוצאת דופן‬
‫השורש‬
‫של השאר‬
‫השורש‬
‫של השאר‬
‫השורש‬
‫של המילה‬
‫‪ .1‬גֵּרוּי‬
‫גר"י‪/‬ה‬
‫גו"ר‬
‫נוּסה‬
‫‪ְ .2‬מ ָ‬
‫נו"ס‬
‫מס"ס‬
‫‪ְ .3‬בּ ִכיָּה‬
‫בכ"י‪/‬ה‬
‫בו"כ‬
‫דּוֹמה‬
‫‪ֶ .4‬‬
‫דמ"י‪/‬ה‬
‫דמ"מ‬
‫‪ָ .5‬מתוּן‬
‫מת"נ‬
‫נת"נ‬
‫‪ַ .6‬ה ְת ָח ָלה‬
‫תח"ל‬
‫חל"ל‬
‫‪ָ .7‬מחוֹל‬
‫חו"ל‬
‫חל"י‪/‬ה‬
‫‪ָ .8‬צפוּף‬
‫צפ"פ‬
‫צו"פ ראו הערה‪.‬‬
‫הוֹשׁ ָטה‬
‫‪ָ .9‬‬
‫יש"ט‬
‫שו"ט‬
‫‪ .10‬נִ צּוֹל‬
‫נצ"ל‬
‫צל"ל‬
‫תּוֹע ֶלת‬
‫‪ֶ .11‬‬
‫יע"ל‬
‫מע"ל‬
‫יבה‬
‫‪ .12‬יְ ִשׁ ָ‬
‫יש"ב‬
‫שו"ב‬
‫‪ְ .13‬ק ִליָּה‬
‫קל"י‪/‬ה‬
‫קל"ל‬
‫‪ָ .14‬ק ֶשׁה‬
‫קש"י‪/‬ה‬
‫נק"ש‬
‫מוֹציא‬
‫‪ִ .15‬‬
‫יצ"א‬
‫מצ"א‬
‫‪ .16‬יְ בוּא‬
‫יב"א‬
‫בו"א‬
‫נוּסה‬
‫‪ְ .17‬מ ָ‬
‫נו"ס‬
‫נס"י‪/‬ה‬
‫‪ִ .18‬ה ְס ַתּ ְכּלוּת‬
‫סכ"ל‬
‫תסכ"ל‬
‫‪ִ .19‬המּוּר‬
‫המ"ר‬
‫מו"ר‬
‫צוּקה‬
‫‪ְ .20‬מ ָ‬
‫צו"ק‬
‫יצ"ק‬
‫‪ .21‬נִ ְצ ֶלה‬
‫צל"י‪/‬ה‬
‫נצ"ל‬
‫נוּפה‬
‫‪ְ .22‬תּ ָ‬
‫נו"פ‬
‫פנ"י‪/‬ה‬
‫‪ַ .23‬ה ְת ָר ָמה‬
‫תר"מ‬
‫רו"מ‬
‫ילה‬
‫‪ְ .24‬שׁ ִל ָ‬
‫של"ל‬
‫של"י‪/‬ה‬
‫‪ִ .25‬גּנּוּי‬
‫גנ"י‪/‬ה‬
‫גנ"נ‬
‫‪ְ .26‬שׂ ִחיָּה‬
‫שח"י‪/‬ה‬
‫שי"ח‬
‫שׁוֹטט‬
‫‪ֵ .27‬‬
‫שו"ט‬
‫שט"י‪/‬ה‬
‫‪ .28‬מלכוד‬
‫מלכ"ד‬
‫לכ"ד‬
‫‪ִ .29‬בּטּוּי‬
‫בט"א‬
‫נב"ט‬
‫יצה‬
‫‪ .30‬נְ ִע ָ‬
‫נע"צ‬
‫יע"צ‬
‫‪ַ .31‬מ ֲח ִזיר‬
‫חז"ר‬
‫מחז"ר‬
‫מוּרם‬
‫‪ָ .32‬‬
‫רו"מ‬
‫רמ"י‪/‬ה‬
‫אָמה‬
‫‪ַ .33‬ה ְל ָ‬
‫לא"מ‬
‫מל"א‬
‫‪ָ .34‬רפוּי‬
‫רפ"י‪/‬ה‬
‫רפ"א‬
‫ידה‬
‫מוֹר ָ‬
‫‪ִ .35‬‬
‫יר"ד‬
‫מר"ד‬
‫ירה‬
‫‪ .36‬יְ ִצ ָ‬
‫יצ"ר‬
‫צו"ר‬
‫תּוֹר ָשׁה‬
‫‪ָ .37‬‬
‫יר"ש‬
‫רש"י‪/‬ה‬
‫‪ְ .38‬ר ִאיָּה‬
‫רא"י‪/‬ה‬
‫יר"י‪/‬ה‬
‫‪ְ .39‬בּנִ יָּה‬
‫בנ"י‪/‬ה‬
‫בי"נ‬
‫מוֹטטוּת‬
‫‪ִ .40‬ה ְת ְ‬
‫מו"ט‬
‫נט"י‪/‬ה‬
‫למצוֹף‪.‬‬
‫פוּצה‪ .‬בשאר המהדורות מילה זו הוחלפה ָ‬
‫הערה‪ :‬בשורה ‪ 8‬נפלה טעות‪ .‬במהדורה הראשונה מופיעה המילה ְת ָ‬
‫גזירה קווית‬
‫תרגיל ‪ - 1‬עמ' ‪283‬‬
‫‪ -1‬מקום‪ -2 ,‬פריטי מזון )קטנים(‪ -3 ,‬אוסף‪ -4 ,‬פריטי לבוש‪ -5 ,‬אביזרים ‪ /‬כלים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7 1/3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪16‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪4‬‬
‫‪20‬‬
‫‪3‬‬
‫‪21‬‬
‫‪5‬‬
‫‪22‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23‬‬
‫‪5‬‬
‫‪24‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫תרגיל ‪ - 2‬עמ' ‪283‬‬
‫‪ -1‬כתבי עת‪ -2 ,‬הקטנה‪ -3 ,‬אוסף‪ -4 ,‬תור וסדר‪ -5 ,‬כלים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2/5‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪21‬‬
‫‪4‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1‬‬
‫תרגיל ‪ - 3‬עמ' ‪283‬‬
‫‪ -1‬פריטי לבוש‪ -2 ,‬כלים‪/‬מכשירים‪ -3 ,‬אופן הפעולה‪ -4 ,‬כלי תחבורה‪ -5 ,‬הקטנה‪ -6 ,‬שפות‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4/5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5/2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪15‬‬
‫‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪19‬‬
‫‪6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫תרגיל ‪ - 4‬עמ' ‪284‬‬
‫‪ -1‬ש"ע מופשט‪ -2 ,‬מקצוע‪ -3 ,‬תכונה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1/3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫תרגיל ‪ - 5‬עמ' ‪284‬‬
‫‪ִ -1‬םיָּה ‪ -‬מקום‪ -2 ,‬םוֹן ‪ -‬כתב עת‪ִ -3 ,‬םית ‪ -‬הקטנה‪ִ -4 ,‬םיָּה ‪ -‬הקטנה‪ָ -5 ,‬םן ‪ -‬בעל מקצוע‪ִ -6 ,‬םית ‪ -‬כלי תחבורה‪ִ -7 ,‬םית ‪ -‬כלים‪,‬‬
‫‪ָ -8‬םר ‪ -‬בעל מקצוע‪ִ -9 ,‬םית ‪ -‬פריט לבוש‪ִ -10 ,‬םית ‪ -‬שפות‪ַ -11 ,‬םאי ‪ -‬בעל מקצוע‪ -12 ,‬םוֹן ‪ -‬הקטנה‪ָ -13 ,‬ם ִאי ‪ -‬שם תואר‪,‬‬
‫‪ -14‬םוּת ‪ -‬מקצוע‪ -15 ,‬םוּת ‪ -‬ש"ע מופשט‪ִ -16 ,‬םיָּה ‪ -‬פריט לבוש‪ִ -17 ,‬םיָּה ‪ -‬אוסף‪ִ -18 ,‬םיָּה ‪ -‬כלים ‪ /‬אביזרים‪,‬‬
‫‪ - 19‬צורנים סופיים ללא משמעות מיוחדת‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 1/17‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪19‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6/3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪11‬‬
‫‪19‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7/3‬‬
‫‪25‬‬
‫‪5‬‬
‫‪21‬‬
‫‪3/7‬‬
‫‪22‬‬
‫‪12‬‬
‫‪23‬‬
‫‪9‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪18‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪27‬‬
‫‪8‬‬
‫‪28‬‬
‫‪10‬‬
‫‪29‬‬
‫‪5‬‬
‫‪31‬‬
‫‪1‬‬
‫‪32‬‬
‫‪6‬‬
‫‪33‬‬
‫‪13‬‬
‫‪34‬‬
‫‪19‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫תרגיל ‪ - 6‬עמ' ‪285‬‬
‫יוצא הדופן‬
‫משמעותו‬
‫משמעות השאר‬
‫‪.1‬‬
‫גופייה‬
‫חלקי לבוש‬
‫מקום ‪ /‬אוסף‬
‫‪.9‬‬
‫‪.2‬‬
‫פעוטון‬
‫מקום‬
‫הקטנה‬
‫‪.10‬‬
‫רשמית‬
‫‪.3‬‬
‫חשמלית‬
‫כלי תחבורה‬
‫חלקי לבוש‬
‫‪.11‬‬
‫מלחייה‬
‫כלים‬
‫‪.4‬‬
‫שאלון‬
‫אוסף‬
‫הקטנה‬
‫‪.12‬‬
‫מחסנית‬
‫כלים‬
‫הקטנה‬
‫‪.5‬‬
‫חמישייה‬
‫אוסף‬
‫מקום‬
‫‪.13‬‬
‫תקליטון‬
‫הקטנה‬
‫אוסף‬
‫‪.6‬‬
‫מיידית‬
‫אופן הפעולה‬
‫כלים‬
‫‪.14‬‬
‫פסוקית‬
‫הקטנה‬
‫תואר הפועל‬
‫‪.7‬‬
‫מתנייה‬
‫חלקי לבוש‬
‫הקטנה )מאכל(‬
‫‪.15‬‬
‫ראשון‬
‫תור וסדר‬
‫כתבי עת‬
‫‪.8‬‬
‫חלילית‬
‫כלים‪/‬הקטנה כלי תחבורה‬
‫תרגיל ‪ - 7‬עמ' ‪287‬‬
‫השמות הבנויים מבסיס ‪ +‬צורן מודגשים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫לוֹמן‬
‫ַה ָ‬
‫יֲ‬
‫ַשׁ ְק ָדן‬
‫ַע ְק ָשׁן‬
‫ַמ ְה ְפּ ָכן‬
‫ַבּ ְד ָרן‬
‫ֶצ' ָלן‬
‫ַה ְר ַפּ ְת ָקן‬
‫ַר ְכ ָלן‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18‬‬
‫ַק ְשׁ ְק ָשׁן‬
‫צוֹען‬
‫ִמ ְק ָ‬
‫ְפּ ַס ְנ ְתּ ָרן‬
‫ַק ְמ ָצן‬
‫יוצא הדופן‬
‫משמעותו‬
‫משמעות השאר‬
‫מגבון‬
‫הקטנה‬
‫כלים‬
‫אופן הפעולה‬
‫שפות‬
‫מקום‬
‫ִמ ְז ְר ָחן‬
‫יטן‬
‫ַתּ ְק ִל ָ‬
‫גַּנְ ְדּ ָרן‬
‫ַקוָּן‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫ילן‬
‫ַתּ ְמ ִל ָ‬
‫ְיבוּאָן‬
‫ַפּ ְר ְדּ ָסן‬
‫ַפּ ְט ְפּ ָטן‬
‫תרגיל ‪ - 8‬עמ' ‪ 287‬השמות הבנויים מבסיס ‪ +‬צורן מודגשים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫ַמּאי‬
‫יַ‬
‫ַר ַמּאי‬
‫יוֹמנַאי‬
‫ָ‬
‫ַחוַּאי‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪17‬‬
‫ַקנַּאי‬
‫ַחזַּאי‬
‫ַח ְשׁ ַמ ַלּאי‬
‫ִמלּוֹנַאי‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18‬‬
‫ַבּנַּאי‬
‫ַמ ְשׁכּוֹנַאי‬
‫ַכּאי‬
‫זַ‬
‫סוּמאי‬
‫ִפּ ְר ַ‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪19‬‬
‫ַח ְק ַלאי‬
‫ַבּאי‬
‫גַּ‬
‫ֶט ְכנַאי‬
‫ַכּ ַבּאי‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫ִעתּוֹנַאי‬
‫ַכּ ַלּאי‬
‫ַבּ ְנ ַקאי‬
‫ְמ ִדינַאי‬
‫תרגיל ‪ - 9‬עמ' ‪284‬‬
‫‪ .1‬ספר ‪ָ +‬םן )בעל מקצוע( ‪ִ +‬םית )צורן נטייה לנקבה(‬
‫‪ְ ) .2‬ט ֵרנִ ינְ ג( ִאמון ‪ִ +‬םית )צורן גזירה ‪ -‬פריט לבוש(‬
‫‪ .3‬משקל ַק ָטּל )בעל מקצוע( ‪ִ +‬םית )צורן נטייה לנקבה(‬
‫‪ִ .4‬םית )צורן גזירה ‪ -‬אופן הפעולה(‬
‫‪ .5‬שורש ב‪-‬ע‪-‬ת בבניין הפעיל‪ .‬ה"ת" היא חלק מהשורש‪.‬‬
‫‪ .6‬שורש ג‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה במשקל ַתּ ְק ִטית‪ .‬ה"ת" חלק מהמשקל‪.‬‬
‫‪) .7‬מעיל קצר( ירך ‪ִ +‬םית )צורן גזירה ‪ -‬פריט לבוש(‬
‫‪ .8‬טלפון ‪ִ +‬םית )צורן גזירה ‪ -‬אופן הפעולה(‬
‫‪ .9‬אֹזן ‪ִ +‬םית )צורן גזירה ‪ -‬כלים( ]בלשון הדיבור ‪ -‬אוזנייה[‬
‫‪ .10‬איש ‪ִ +‬םי )צורן גזירה ‪ -‬שם תואר ‪" +‬ת" צורן נטייה לנקבה(‬
‫‪) .11‬ציפור שיר( ִםית ‪ -‬ללא משמעות מיוחדת‪.‬‬
‫יש אמנם ציפורים אחדות המסתיימות ב‪ִ -‬םית‪ ,‬אך במקרים אלו לא הסיומת היא המקנה את המשמעות‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫תרגיל ‪ - 10‬עמ' ‪288‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כולן מציינות שמות פעולה‪.‬‬
‫מיתון )מת"נ(‪ ,‬סיכוי )סכ"י‪/‬ה(‪ ,‬ביטול )בט"ל( ‪ִ +‬קטּוּל‪ ,‬התנגדות )נג"ד( ‪ִ +‬ה ְת ַק ְטּלוּת‪,‬‬
‫היערכות )ער"כ( ‪ִ +‬ה ָקּ ְטלוּת‪ ,‬השבתה )שב"ת(‪ ,‬הסרה )סו"ר( ‪ַ +‬ה ְק ָט ָלה‪,‬‬
‫ילה‬
‫פריחה )פר"ח(‪ ,‬ירידה )יר"ד(‪ ,‬עלייה )על"י‪/‬ה( ‪ְ +‬ק ִט ָ‬
‫הכותב משתמש בשמות פעולה משום שמדובר בכותרות‪ ,‬דבר המצריך קיצור‪ ,‬צמצום ולעתים הסתרת‬
‫עושה הפעולה או שעושה הפעולה אינו חשוב ואין צורך להציגו‪.‬‬
‫‪ .1‬התערבות‪ ,‬מאמץ – שמות פעולה‪,‬‬
‫אלימות = בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫‪ .2‬התערבות = שורש ‪ +‬משקל‬
‫תרגיל ‪ - 11‬עמ' ‪289‬‬
‫א = גזירה קווית‬
‫חלק א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.26‬‬
‫א‪+‬‬
‫א‬
‫ב‪+‬‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫‪.2‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.27‬‬
‫ב = גזירה מסורגת‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫‪.3‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.28‬‬
‫א‪/+‬ב‪ +‬צורן נטייה לנקבה‪.‬‬
‫א‬
‫א*‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫‪.4‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.29‬‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫‪.5‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.30‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫* ַקוָּן ‪ -‬שופט קו בכדורגל )קו ‪ +‬סופית ָםן(‪.‬‬
‫חלק ב‬
‫‪ .1‬צ"ג = צורן גזירה‪ ,‬צ"נ = צורן נטייה‬
‫גזירה מסורגת‪ .1 :‬א‪ .‬סייר = סי"ר ‪ַ +‬ק ָטּל‪ ,‬סיירת = ַק ָטּל ‪ֶ +‬םת צ"נ לנקבה‪ .1 ,‬ב‪ .‬סיירת = סי"ר ‪ַ +‬ק ֶטּ ֶלת‪,‬‬
‫‪ .2‬ב‪ .‬כבאית = כבאי ‪ +‬צ"נ לנקבה ִםית‪ .3 ,‬א‪ .‬טייסת = טו"ס ‪ַ +‬ק ָטּל ‪ֶ +‬םת צ"נ לנקבה‬
‫‪ .3‬ב‪ .‬טייסת = טו"ס ‪ַ +‬ק ֶטּ ֶלת )אוספים(‪ .4 ,‬ב‪ .‬כוון = כו"נ ‪ַ +‬ק ָטּל‬
‫‪ .4‬א‪ .‬קוון = קו ‪ +‬צ"ג ָםן )בעל תפקיד(‬
‫גזירה קווית‪ .2 :‬א‪ .‬כבאית = כבאי ‪ +‬צ"ג ִםית )כלי תחבורה(‬
‫‪ .3 .2‬ג‪ .‬לפי המשפט אין אפשרות לדעת אם מדובר בבעלת התפקיד או בקבוצת המטוסים‪.‬‬
‫טייסת = טו"ס ‪ַ +‬ק ָטּל ‪ֶ +‬םת צ"נ לנקבה )בעלת מקצוע( ‪ /‬טו"ס ‪ַ +‬ק ֶטּ ֶלת )אוספים‪ ,‬קבוצת מטוסים(‬
‫תרגיל ‪ - 12‬עמ' ‪290‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.8‬‬
‫ילה‪ ,‬השאר ִתּ ְק ָט ָלה‬
‫ב‪ְ .‬תּ ִהיָּה = ְק ִט ָ‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .3‬ב‪ְ .‬פּדוּת‬
‫א‪ .‬הוֹנָאָה ‪ַ -‬ה ְב ָר ָחה ‪ .2‬א‪ .‬מקום‬
‫‪ .7‬ג‪ַ .‬מ ָפּל = מקום‪ ,‬כל השאר כלים‬
‫מוֹכר‬
‫‪ .6‬א‪ֵ .‬‬
‫ג‪ָ .‬ממוֹן‬
‫א‪ .‬שורש ‪ +‬משקל‪ :‬חזאי‪ ,‬חיזוי‪ ,‬חיזיון‪ ,‬מחזה‪ ,‬התחזות בסיס ‪ +‬סיומת‪ :‬טכנאי‪ ,‬חזיה‪ ,‬ימאי‪ ,‬ימאות‬
‫ב‪ .‬ש"פ פיעל ‪ -‬חיזוי ש"פ התפעל – התחזות‬
‫ש"פ של קל ‪ -‬יש הרואים במשקל ִמ ְק ָטל ש"פ של קל‪ ,‬לכן אפשרי גם ַמ ֲחזֶה‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫ִק ָטּלוֹן‪ :‬היריון‪ ,‬זיכרון‬
‫א‪ִ .‬ק ְטלוֹן‪ :‬פדיון‪ ,‬שוויון‪ ,‬דמיון‪ ,‬פריון‬
‫ב‪ .‬זיכרון‬
‫ג‪ .‬נל"י‪/‬ה‬
‫ד‪ .‬מילים אלה נגזרו בדרך של בסיס ‪ +‬צורן סופי‪.‬‬
‫ה‪ .‬הקטנה‪ :‬ספרון‪ ,‬דגלון‬
‫אוסף‪ :‬חידון‪ ,‬שאלון‬
‫ְקטוּת‪ :‬פדות‪ ,‬דמות‬
‫כתבי עת‪ :‬עיתון‪ ,‬יומון‬
‫בסיס ‪ +‬סיומת‪ :‬מפית‪ ,‬מונית‪ ,‬ידית‪ ,‬שקית‪ ,‬מפרשית‪ ,‬תחתית‬
‫א‪ .‬שורש ‪ +‬משקל‪ :‬תסכית‪ ,‬תכלית‪ ,‬תפנית‬
‫נל"י‪/‬ה‪ :‬תכלית‪ ,‬תפנית‬
‫ב‪ .‬שלמים‪ :‬תסכית )ס‪-‬כ‪-‬ת(‬
‫כלים‪ :‬ידית‪ ,‬תחתית‬
‫כלי תחבורה‪ :‬מונית‪ ,‬מפרשית‬
‫ג‪ .‬הקטנה‪ :‬מפית‪ ,‬שקית‬
‫ד‪ .‬תסכית ‪ -‬שורש )סכ"ת( ‪ +‬משקל‬
‫ֵרה הגזרה ע"ע‬
‫א‪ָ .‬מ ָס ְך ָמעֹז ֵמ ַמד ְמג ָ‬
‫ב‪ .‬מוֹנִ ית‬
‫משקל ִתּ ְק ָט ָלה ) ְתּ ִק ָלּה(‪ :‬תפילה‪ ,‬תחילה‬
‫ילה‪ :‬שגיאה‪ ,‬פנייה‪ ,‬עלייה‪ ,‬תהייה‪ ,‬תמיהה‬
‫א‪ .‬משקל ְק ִט ָ‬
‫ע"ע‪ :‬תפילה‪ ,‬תחילה‬
‫נל"י‪/‬ה‪ :‬שגיאה‪ ,‬פנייה‪ ,‬עלייה‪ ,‬תהייה‬
‫ב‪ .‬שלמים‪ :‬תמיהה‬
‫ג‪ .‬בסיס ‪ +‬סיומת ִםיָּה‬
‫ד‪ .‬סוכרייה‪ ,‬כרטיסייה‪ ,‬עירייה‪ ,‬תיקייה‬
‫בסיס ‪ +‬סיומת‪ :‬שלמות‪ ,‬לחות‪ ,‬ישות‬
‫א‪ .‬שורש ‪ +‬משקל‪ :‬שטות‪ ,‬גלות‪ ,‬טעות‬
‫ב‪ .‬שורש ‪ +‬משקל‬
‫ג‪ .‬אירוע‪ ,‬דיבור‪ ,‬פירוט )כולן בשורש ‪ +‬משקל(‬
‫א‪ַ .‬תּ ְד ִמית = ַתּ ְק ִטית‪ ,‬כל השאר ַתּ ְק ִטיל‪.‬‬
‫)א‪ .‬משקל ִמ ְק ָטל ‪ +‬שורש‪ ,‬ב‪ .‬מקום‪ ,‬ג‪ .‬נע"ו‪/‬י(‬
‫ד‪ .‬המילים ִמ ְפ ָתּן ו‪ֶ -‬מ ְר ָכּז שייכות לגזרות שונות‪.‬‬
‫מיזוג בסיסים‬
‫תרגיל ‪ - 1‬עמ' ‪292‬‬
‫‪ .1‬סוכר ‪ +‬רזית‬
‫‪ .6‬קרון ‪ +‬נוע‬
‫‪ .11‬חמש ‪ +‬שיר‬
‫‪ .16‬שמר ‪ +‬טף‬
‫‪ .21‬חי ‪ +‬בר‬
‫‪ .26‬צפר)דע( ‪+‬‬
‫)חר(גול‬
‫‪ .2‬כסף ‪) +‬אוט(ומט‬
‫‪ .7‬כדור ‪ +‬רגל‬
‫‪ .12‬רמז ‪ +‬אור‬
‫‪ .17‬מד ‪ +‬חנ)ייה(‬
‫‪ .22‬רשם ‪ +‬קול‬
‫‪ .27‬צפון ‪) +‬בונ(בון‬
‫‪ .3‬מחזה ‪ +‬זמר‬
‫‪ .8‬ר)כבת( ‪ֶ +‬כּ ֶבל‬
‫‪ .13‬קרן ‪) +‬א(ף‬
‫‪ .18‬חמישי‪+‬שישי‪ +‬שבת‬
‫‪ .23‬בנק ‪ +‬קט)ן(‬
‫‪ .28‬גבו)לי( ‪) +‬גו(לני‬
‫‪ .4‬שמר ‪ +‬חום‬
‫‪ .9‬דחף ‪ +‬חפר‬
‫‪ .14‬מדרכה ‪ +‬רחוב‬
‫‪ .19‬ערפל ‪ +‬פיח‬
‫‪ .24‬כיף ‪ +‬לי‬
‫‪ .29‬קפה ‪ +‬גלידה‬
‫‪ .5‬מגדל ‪ +‬אור‬
‫‪ .10‬אמ)ן( ‪) +‬מא(רגן‬
‫‪ .15‬תקליט ‪ +‬אור‬
‫‪ .20‬קרם ‪ +‬בו‬
‫‪ .25‬אופ)ן( ‪ +‬נוע‬
‫‪ .30‬טל)פון(‪/‬טל)וויזיה( ‪+‬‬
‫רפואה‬
‫תרגיל ‪ - 2‬עמ' ‪293‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪ .‬פחיתול = פח ‪+‬חיתול‬
‫ב‪ .‬חיידק)ים( = חי ‪ +‬דק‬
‫ג‪ .‬פלדלת‪ ,‬פארקונצרט‬
‫א‪ .‬איטום‪ ,‬אריזה‪ ,‬התפשטות‬
‫ב‪ .‬איטום – ביטול אריזה – אכילה‬
‫אנטי בקטריאלית )לועזי ‪ +‬לועזי(‬
‫התפשטות ‪ -‬התקדמות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫תרגיל ‪ - 3‬עמ' ‪293‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.27‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪.3‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.28‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‪/‬ג *‬
‫‪.4‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.29‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫‪.5‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.30‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫* מצפור = שורש צ‪-‬פ‪-‬ר במשקל ִמ ְקטוֹל )מקום( או הלחם בסיסים‪ :‬מצפה ‪ +‬ציפור‬
‫תרגיל ‪ - 4‬עמ' ‪294‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫פּוֹמט‪ַ ,‬שׁ ְח ָמט‪ְ ,‬לאַט הלחם‪ :‬בנקט‪ ,‬כספומט‪ ,‬שחמט לאט – אינו הלחם‬
‫א‪ַ .‬בּנְ ָקט‪ַ ,‬כּ ְס ָ‬
‫)ב‪ .‬כולם שורש ‪ +‬משקל ג‪ .‬כולם הלחמים ד‪ .‬כולם בסיס ‪ +‬צורן סופי(‬
‫חרוז = שורש ‪ +‬משקל‬
‫ד‪ַ .‬תּפּוּז ‪ָ -‬חרוּז תפוז = הלחם )תפוח ‪ +‬זהב(‬
‫ד‪ .‬נִ יבוֹן ִגּ ְשׁרוֹן ִחיצוֹן ְשׁבוּעוֹן כולן בסיס ‪ +‬סיומת‬
‫ב‪ֲ .‬א ָדנִ ית = בסיס‪+‬סיומת‪ ,‬השאר הלחמים‬
‫וה ְג ָר ָלה נוצרו באותה דרך תצורה‪.‬‬
‫ישׁגָּד ַ‬
‫ג‪ .‬המילים ִח ְ‬
‫תרגיל ‪ - 5‬עמ' ‪ – 295‬יונים בחאקי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫יונוגרמות –‬
‫הלחם‪ :‬בסיס "יונה" ‪ +‬בסיס " ְג ָר ָמה" )= כתיבה( – כמו טלגרמה‪ .‬בסיס עברי ‪ +‬בסיס לועזי ‪ +‬צ"נ לרבים‬
‫יונייה ‪ -‬בסיס "יונה" ‪ +‬צורן סופי ִםיָה לציון מקום ‪ /‬אוסף )כמו ספרייה‪ ,‬תקליטייה(‬
‫יונאי ‪ -‬בסיס "יונה" ‪ +‬צורן סופי ַםאי לציון בעל תפקיד ‪ /‬בעל עיסוק )כמו ימאי‪ ,‬עיתונאי(‬
‫יונאות ‪ -‬בסיס "יונאי" ‪ +‬צורן סופי םוּת לציון מקצוע )כמו ספרות‪ ,‬בלשנות ועוד(‬
‫הדוגמות בתשובה לשאלה ‪ .1‬דוגמות להלחם יכולות להיות כל מילה שהיא הלחם‪ ,‬לאו דווקא בסיס עברי ‪+‬‬
‫בסיס לועזי‪.‬‬
‫א‪ .‬מטפורה ‪ -‬העברת משמעות של מילה מהשדה הסמנטי של בעלי החיים אל השדה הסמנטי של הפוליטיקה‪.‬‬
‫ב‪ .‬נץ ‪ -‬לציון אדם קיצוני ותקיף‪ ,‬שפן ‪ -‬לציון אדם פחדן‪ ,‬שועל ‪ -‬לציון אדם ערמומי‪ ,‬נחש ‪ -‬כינוי לאדם‬
‫)הדוגמות אינן חייבות להיות מתחום בעלי החיים דווקא(‬
‫ערום ונוכל‪.‬‬
‫תרגיל ‪ - 6‬עמ' ‪296‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לא נכון‬
‫נכון‬
‫לא נכון‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫לא נכון‬
‫נכון‬
‫לא נכון‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫נכון‬
‫לא נכון‬
‫לא נכון‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪ .10‬לא נכון‬
‫‪77‬‬
‫תרגיל ‪ - 7‬עמ' ‪296‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ב‪ִ .‬ח ָדּלוֹן = משקל ‪ +‬שורש‪ ,‬כל השאר בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫כולם משקל‪+‬שורש‪.‬‬
‫ב‪ַ .‬ר ְעיוֹן‪ִ ,‬פּ ְתרוֹן‪ִ ,‬ע ָקּרוֹן‪ֵ ,‬ה ָריוֹן‬
‫א‪ .‬שורש ‪ +‬משקל‪ :‬תפנית‪ ,‬תבליט בסיס ‪ +‬צורן סופי‪ :‬משאית‪ ,‬קשית‬
‫השאר‪:‬‬
‫ג‪ .‬שורש ‪ +‬משקל‪ :‬רכבת‪ ,‬צנרת שחפת הלחם‪ :‬רכבל )רכבת‪+‬כבל(‬
‫בסיס ‪ +‬צורן נטייה לנקבה‪ :‬גננת‪ ,‬כתבת‪ ,‬זמרת‬
‫ד‪ .‬שורש ‪ +‬משקל‪ :‬אדמת‬
‫המשמעות המשותפת מודגשת‪ ,‬לאחריה משמעות השם היוצא דופן‪.‬‬
‫)‪ (2‬ג‪ֲ .‬ח ָצ ִאית כלי תחבורה ‪ /‬פריט לבוש‬
‫)‪ (1‬ג‪ֲ .‬אוִ ירוֹן כתבי עת ‪ /‬כלים‬
‫)‪ (4‬א‪ַ .‬מ ֲא ִפיָּה חלקי לבוש ‪ /‬מקום‬
‫)‪ (3‬ב‪ְ .‬פּ ִקידוּת ש"ע מופשט ‪ /‬מקצוע‬
‫)‪ (5‬א‪ֶ .‬ע ְקרוֹנִ ית בעלת מקצוע‪/‬תכונה ‪ /‬אופן הפעולה‬
‫ג‪ֶ .‬ח ְשׁבּוֹנָאוּת‬
‫ילה נוצרו מאותו שורש‪.‬‬
‫ג‪ .‬המילים ַמ ָפּל‪ַ ,‬מפּ ֶֹלת ו ְנ ִפ ָ‬
‫יסט‪,‬‬
‫א‪ .‬טלפונאי = בסיס )טלפון( ‪ +‬צורן סופי ַםאי‪ ,‬טלפוניסט = בסיס )טלפון( ‪ +‬צורן סופי )לועזי( ִם ְ‬
‫טלפן = שורש גזור שם )טלפ"נ( ‪ +‬משקל ַק ָטּל‪ ,‬מרכזן = בסיס )מרכז‪/‬מרכזייה( ‪ +‬צורן סופי ָםן‪.‬‬
‫ב‪ .1 .‬מרכזן ‪ -‬בסיס עברי ‪ +‬צורן עברי‬
‫‪ .2‬טלפן ‪ -‬שורש גזור שם )מקור לועזי( ומשקל עברי‬
‫‪ .3‬טלפונאי ‪ -‬בסיס לועזי ‪ +‬צורן סופי עברי‬
‫‪ .4‬טלפוניסט ‪ -‬בסיס לועזי וצורן סופי לועזי‪.‬‬
‫תרגיל ‪ - 8‬עמ' ‪297‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫השם ַכּוְ ָרן מזכיר את השם ַק ְב ָרן ויוצר אסוציאציה בלתי נעימה‪ .‬בין שני השמות יש יחס של הומופוניה )שני‬
‫שמות הנכתבים שונה‪ ,‬אך נהגים בצליל דומה(‪.‬‬
‫כוורן = שורש כ‪-‬ו‪-‬ר ‪ +‬משקל ַק ְט ָלן‪ .‬דבוראי = בסיס "דבורה" ‪ +‬צורן סופי ַםאי‪.‬‬
‫תרגיל ‪ - 9‬עמ' ‪297‬‬
‫יבוֹנים בסיס "סביב" ‪ +‬צורן סופי םוֹן )כלים( ‪ִ +‬םים )צורן נטייה לרבים(‬
‫‪ְ .1‬ס ִב ִ‬
‫צוֹנים בסיס "תשבץ" ‪ +‬צורן סופי םוֹן )הקטנה( ‪ִ +‬םים )צורן נטייה לרבים(‬
‫ַתּ ְשׁ ְבּ ִ‬
‫ֻכּיּוֹת בסיס "חנוכה" ‪ +‬צורן סופי ִםיָּה )כלים( ‪ +‬םוֹת )צורן נטייה לרבים(‬
‫ֲחנ ִ‬
‫ֻס ְפגּ ִָניּוֹת הבסיס הוא סופגן )אחד ממיני העוגות שאפו בימי קדם( ‪ +‬צורן סופי ִם ָיּה )לציון מאכלים או הקטנה(‬
‫ָאית בסיס "מוזיקה" ‪ +‬צורן סופי ָם ִלי )שם תואר(‬
‫ֻבּנ ִ‬
‫יק ִלי ַהבּ ָ‬
‫מוּז ָ‬
‫ִ‬
‫הלחם‪ :‬בסיס "בובה" ‪ +‬בסיס "בנאי" ‪ִ +‬םית )צורן נטייה לנקבה(‬
‫ָאית ‪ -‬המילה בובנאית היא מילה חדשה שבוני הבובות ומפעילי ֵתאטרוני בובות לגיל הרך משתמשים בה‪.‬‬
‫ֻבּנ ִ‬
‫בָּ‬
‫ילה‪ ,‬ש"פ קל‬
‫‪ .2‬א‪ .‬הכנה‪ ,‬הפעלה = כ‪-‬ו‪-‬נ‪ ,‬פ‪-‬ע‪-‬ל ‪ַ -‬ה ְק ָט ָלה‪ ,‬ש"פ הפעיל‪ ,‬בנייה‪ ,‬אפייה ‪ -‬בנ"י‪/‬ה‪ ,‬אפ"י‪/‬ה ‪ְ -‬ק ִט ָ‬
‫ב‪ .‬הדגש הוא על הפעולה ולא על עושה הפעולה )שבמקרה זה הוא ברור ‪ -‬הילדים(‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫תרגיל ‪ - 10‬עמ' ‪298‬‬
‫‪ .1‬א‪ .‬שמות עצם‪ :‬דמות‪ ,‬תרבות‪ ,‬אמונים‪ ,‬תפילה‪ ,‬תקווה‬
‫שמות תואר‪ :‬יהודי‪ ,‬רוחנית‪ ,‬דתית‪ ,‬מדינית‪ ,‬ממלכתית‪ ,‬לאומיים‪ ,‬אנושיים‪ ,‬נצחי‬
‫ב‪ .‬שורש ‪ +‬משקל‪ :‬דמות ‪ -‬דמ"י‪/‬ה ‪ְ +‬קטוּת‪ ,‬תרבות ‪ -‬רב"י‪/‬ה ‪ַ +‬תּ ְקטוּת‪ ,‬תפילה ‪ -‬פל"ל ‪ִ +‬תּ ְק ָט ָלה ‪ַ /‬תּ ְק ָט ָלה‪,‬‬
‫תקווה ‪ -‬קו"י‪/‬ה ‪ִ +‬תּ ְק ָט ָלה ‪ַ /‬תּ ְק ָט ָלה‬
‫בסיס ‪ +‬צורן סופי‪ :‬אמונה ‪ִ +‬םים לציון ש"ע מופשט‬
‫ג‪ (1) .‬יהודי ‪ -‬יהודה ‪ִ +‬םי‪ ,‬נצחי – נצח ‪ִ +‬םי‬
‫)‪ (2‬לאומיים‪ ,‬אנושיים ‪ -‬לאום ‪ִ +‬םי )צ"ג( ‪ִ +‬םים )צורן נטייה לרבים(‪ ,‬אנוש ‪ִ +‬םי )צ"ג( ‪ִ +‬םים )צורן נטייה לרבים(‬
‫)‪ (3‬רוחנית ‪ -‬רוח ‪ָ +‬םנִ י )צ"ג( ‪ִ +‬םית )צורן נטייה לנקבה(‪ ,‬דתית ‪ -‬דת ‪ִ +‬םי )צ"ג( ‪ִ +‬םית )צורן נטייה לנקבה(‪,‬‬
‫מדינית ‪ -‬מדינה ‪ִ +‬םי )צ"ג( ‪ִ +‬םית )צורן נטייה לנקבה(‪ ,‬ממלכתית ‪ -‬ממלכה ‪ִ +‬םי )צ"ג( ‪ִ +‬םית )צורן נטייה לנקבה(‬
‫‪ .2‬קם – קו"מ‪ ,‬קל‪ ,‬עוצבה – עצ"ב פועל‪ ,‬חי – חי"י‪/‬ה קל‪ ,‬יצר – יצ"ר קל‪ ,‬הוגלה – גל"י‪/‬ה הופעל‬
‫שמר – שמ"ר קל‪ ,‬חדל – חד"ל קל‪ ,‬לשוב – שו"ב קל‪ ,‬לחדש – חד"ש פיעל‬
‫‪ .3‬א‪) .‬דרך = שם הפועל( כל הפעלים‪ ,‬למעט השניים האחרונים‪ ,‬מופיעים בזמן עבר‪ .‬שני הפעלים האחרונים הם שם פועל‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל הפעלים שבזמן בעבר קשורים להיסטוריה של עם ישראל‪.‬‬
‫שני הפעלים המופיעים בצורת שם הפועל מכוונים לעתידו של העם במדינה חופשית והתקווה לחידוש ההתיישבות‪.‬‬
‫תרגול מסכם‬
‫תרגיל ‪ - 1‬עמ' ‪300‬‬
‫‪ .1‬א‪ .‬דמוקרטיה ‪ -‬מיוונית‪ ,‬דמו ‪ -‬עם‪ ,‬קרטיה ‪ -‬שלטון = שלטון העם‪.‬‬
‫הומניזם ‪ -‬מלטינית‪ - homo ,‬אדם = אנושיות‪ ,‬אהבת האדם‬
‫פלורליזם ‪ -‬מלטינית‪ - plural ,‬ריבוי )דעות( = מבנה חברתי שבו כל מיעוט שומר על מנהגיו‪.‬‬
‫אוניברסלי ‪ -‬מלטינית‪ - universum ,‬תבל‪ ,‬עולם = כלל עולמי‪.‬‬
‫ב‪ .1 .‬הומניזם‪ ,‬פלורליזם ) ִםיזם(‬
‫‪ .2‬אוניברסלי )סיומת ָםלי ‪ -‬שם תואר לועזי(‬
‫‪ .2‬ג‪ .‬דמוקרטיה‬
‫תרגיל ‪ - 2‬עמ' ‪300‬‬
‫‪ .1‬נכון‬
‫‪ .2‬נכון )שמרן(‬
‫‪ .3‬נכון‬
‫‪ .4‬לא נכון )משקל‪ :‬תדמית‪ ,‬מגבית(‬
‫‪ .5‬לא נכון‬
‫‪ .6‬נכון‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪ .7‬לא נכון‬
‫‪ .8‬נכון‬
‫‪ .9‬נכון‬
‫‪ .10‬לא נכון‬
‫‪79‬‬
‫תרגיל ‪ - 3‬עמ' ‪301‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‬
‫‪.2‬‬
‫ב‬
‫‪.3‬‬
‫ג‬
‫‪.4‬‬
‫א‬
‫‪.5‬‬
‫ג‬
‫‪.6‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.46‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪.56‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪.7‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.47‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪.57‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪.8‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.33‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪.43‬‬
‫‪.48‬‬
‫‪.53‬‬
‫‪.58‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫‪.9‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.34‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.49‬‬
‫‪.54‬‬
‫‪.59‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫‪.10‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.35‬‬
‫‪.40‬‬
‫‪.45‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪.60‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ג‬
‫תרגיל ‪ - 4‬עמ' ‪301‬‬
‫המילה‬
‫דרך התצורה‬
‫המילה‬
‫שאר המילים‬
‫דרך התצורה‬
‫שאר המילים‬
‫‪.1‬‬
‫ַמ ְזגָן‬
‫שורש ‪ +‬משקל‬
‫הלחם‬
‫‪.4‬‬
‫ַשׁ ְק ָדן‬
‫שורש ‪ +‬משקל‬
‫בסיס ‪ +‬סיומת‬
‫‪.2‬‬
‫ַשׁ ְל ָדּג‬
‫הלחם‬
‫שורש ‪ +‬משקל‬
‫‪.5‬‬
‫ַקנְ יוֹן‬
‫הלחם‬
‫בסיס ‪ +‬סיומת‬
‫‪.3‬‬
‫ַחיְ גָן‬
‫שורש ‪ +‬משקל‬
‫הלחם‬
‫‪.6‬‬
‫ַל ְמ ָדן‬
‫שורש ‪ +‬משקל‬
‫בסיס ‪ +‬סיומת‬
‫תרגיל ‪ - 5‬עמ' ‪302‬‬
‫א‪.1 .‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫)ו(‬
‫)ד(‬
‫)א(‬
‫)ז(‬
‫)ב(‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫)ה(‬
‫)ג(‬
‫)ט(‬
‫)יב(‬
‫)י(‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫)ח(‬
‫)יא(‬
‫)יד(‬
‫)יג(‬
‫ב‪ .‬שורש ומשקל‪ :‬מדגש‪ ,‬מרשתת‪ ,‬מצחק‪ ,‬מנשא‪ ,‬מרצדת‪ ,‬מרכ ול‪ ,‬מדגנים‪ ,‬תצרף‪ ,‬רגשת‬
‫הלחם‪ :‬חדשיר‬
‫בסיס ‪ +‬צורן סופי‪ :‬מרכולית‪ ,‬ידוען‪ ,‬משיבון‪ ,‬תנורון‪ ,‬נעימון‬
‫ג‪ (1) .‬מצחק‪ ,‬מנשא )‪ (2‬מרשתת‪ ,‬מרצדת‬
‫משיבון‪ ,‬תנורון ‪ -‬סיומת םוֹן לציון מכשיר‬
‫ד‪ .‬מרכולית ‪ -‬סיומת ִםית לציון הקטנה ידוען ‪ -‬סיומת ָםן לציון בעל תכונה‬
‫נעימון ‪ -‬סיומת םוֹן ללא משמעות מיוחדת‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫תרגיל ‪ - 6‬עמ' ‪303‬‬
‫הערה‪ :‬כל המילים המודגשות בקטע )למעט פילוסוף( אמורות להיות מנוקדות בפתח בהברה האחרונה עקב היותן נסמך‪.‬‬
‫ניקדנו את המילים בצורת הנפרד כדי שהתלמידים יפגשו בתרגיל ְבּצורת השם המוכרת להם‪.‬‬
‫‪ .1‬בעלי מקצוע או עיסוק‬
‫בסיס ‪ +‬צורן סופי‪ :‬סנדלר‪ ,‬דוגמן‬
‫‪ .2‬שורש ‪ +‬משקל‪ :‬זמר‪ ,‬צייר‪ ,‬חייט‪ ,‬אמן‪ ,‬כתב‪ ,‬גנב‬
‫נוטריקונים‪ :‬מנכ"ל‪ ,‬מזכ"ל‪ ,‬רמטכ"ל‬
‫מילים לועזיות‪ :‬פילוסוף‬
‫‪ .3‬א‪ .‬יפה ‪ -‬יפ"י‪/‬ה )נחי ל"י‪/‬ה(‪ ,‬מוצלח ‪ -‬צל"ח )שלמים(‪ ,‬טוב ‪ -‬טו"ב )ע"י‪/‬ו(‬
‫ב‪ .‬יודעים ‪ -‬יד"ע קל‪ ,‬לצעוד ‪ -‬צע"ד קל‪ ,‬קנה ‪ -‬קנ"י‪/‬ה קל‪ ,‬בנה ‪ -‬בנ"י‪/‬ה קל‪ ,‬נתנה ‪ -‬נת"נ קל‪ ,‬שרה ‪ -‬שי"ר קל‬
‫ג‪ .‬ייתכן שהכותבת רואה באנשים שפועלים ושתורמים לסביבה אנשים טובים‪ ,‬והיא מדגישה את עשייתם‪ ,‬ואילו בשיר‬
‫"אנשים יפים" היא מדגישה את מעמדם החברתי‪ ,‬ולאו דווקא את עשייתם‪.‬‬
‫תרגיל ‪ - 7‬עמ' ‪ – 304‬רואה טלוויזיה‬
‫‪ .1‬א‪ .‬גיהוץ‪ ,‬שיוף‪ ,‬שיפוץ‪ ,‬שידור‪ ,‬מיקוד‪ ,‬שימוש‪ ,‬מיתוג‪ ,‬מיצוב‪ ,‬עיצוב‪ ,‬הימור‪) ,‬ב(קיצור‪.‬‬
‫ב‪ .‬השימוש הוא לצורך הבעת דינמיות והדגשת ההשקעה הרבה של מקבלי ההחלטות בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .2‬א‪ .‬סוציולוג‪ ,‬סוקר )צפייה(‪ ,‬צופה‪ ,‬דעתן‪ ,‬משקיע‪ ,‬קשוב‪ ,‬כנוע‬
‫שורש ‪ +‬משקל‪ :‬סוקר‪ ,‬צופה‪ ,‬משקיע‪ ,‬קשוב‪ ,‬כנוע‬
‫בסיס ‪ +‬צורן סופי‪ :‬דעתן ‪ -‬דעת ‪ָ +‬םן‬
‫ב‪ .‬לועזית‪ :‬סוציולוג‪,‬‬
‫ג‪ .‬פועל סביל )שם תואר המציין מצב סביל(‬
‫ד‪ .‬לפי הטקסט אפשר להבין כי הכותבת רוצה להמחיש את ההבדל בין העשייה הרבה של מקבלי החלטות לבין הפסיביות‬
‫שירון לונדון נוקט בה במקרה זה‪.‬‬
‫תרגיל ‪ - 8‬עמ' ‪ - 305‬דיוקי הגייה מתחום שם העצם‬
‫‪ָ .1‬מנוּי ‪ -‬בעל התפקיד‬
‫‪ִ .2‬מנּוּי ‪ -‬שם פעולה‬
‫‪ִ .3‬דּ ְמיוֹן ‪ -‬משקל ִק ְטלוֹן‬
‫‪ֶ .4‬ע ְרכוֹת ‪ -‬רבים נסמך‪ ,‬שווא מרחף‪ ,‬ללא דגש אחריו‪.‬‬
‫‪ֶ .5‬ע ְר ַכּת ‪ -‬יחיד נסמך‪ ,‬דגש קל אחרי שווא נח‪.‬‬
‫‪ֵ .6‬מגֵן ‪ -‬משקל ַמ ְק ִטיל = בעל מקצוע‪/‬עיסוק‪ ,‬גזרת ע"ע‬
‫‪ִ .7‬ל ְשׁ ַכּת ‪ -‬יחיד נסמך‪ ,‬דגש קל אחרי שווא נח‪.‬‬
‫‪ִ .8‬ל ְשׁכוֹת ‪ -‬רבים נסמך‪ ,‬שווא מרחף‪ ,‬ללא דגש אחריו‪.‬‬
‫‪ְ .9‬ל ָשׁכוֹת ‪ -‬רבים נפרד‪ .‬משקל ִק ְט ָלה < ְק ָטלוֹת‪.‬‬
‫‪ַ .10‬‬
‫הר ֶכּ ֶבל ‪ -‬הלחם בסיסים‪ ,‬שומר על הצליל של ַר ֶכּ ֶבת‬
‫ו‪ֶ -‬כּ ֶבל‪.‬‬
‫רוּע ‪ -‬תשלום דגש לפני "ר"‪.‬‬
‫‪ֵ .11‬א ַ‬
‫‪ְ .12‬מט ֶֹר ֶפת ‪ -‬תשלום דגש לפני "ר"‪.‬‬
‫‪ִ .13‬גּהוּץ ‪" -‬ה" אינה מקבלת תשלום דגש בפיעל‪.‬‬
‫סּוֹקי ‪ -‬משקל ַמ ְקטוֹל‪ .‬הברה סגורה אינה נחטפת‪.‬‬
‫‪ַ .14‬מ ֵ‬
‫טוֹסי ‪ -‬משקל ַמ ְק ֵטל < ָמקוֹל גזרת ע"ו‪ .‬הקמץ נחטף ברבים‪.‬‬
‫‪ְ .15‬מ ֵ‬
‫‪ַ .16‬ח ְק ַלאי ‪ -‬בעל מקצוע‪ ,‬סיומת ַםאי‪.‬‬
‫‪ַ .17‬צ ָבּע ‪ -‬משקל ַק ָטּל‪ ,‬בעל מקצוע‪.‬‬
‫‪ִ .18‬עתּוֹנַאי ‪ -‬בעל מקצוע‪ ,‬סיומת ַםאי‪.‬‬
‫‪ִ .19‬מ ְס ָפּ ָרה ‪ -‬משקל ִמ ְק ָט ָלה – מקומות‪) .‬ולא ַמ ְק ֵט ָלה ‪ -‬כלים(‬
‫יפת ‪ -‬אין דגש אחרי חטף‪.‬‬
‫‪ֲ .20‬א ִכ ַ‬
‫‪ֶ .21‬ה ֵצּ ַע ‪ -‬עיצור גרוני בלה"פ אחרי צירה מקבל פתח גנובה‪.‬‬
‫‪ַ .22‬ה ְכ ָח ָשׁה ‪ -‬אין דגש בפה"פ של משקל ַה ְק ָט ָלה‪.‬‬
‫‪ְ .23‬מע ָֹרבוּת ‪ -‬תשלום דגש לפני "ר"‪.‬‬
‫‪ֵ .24‬מ ִפיק ‪ -‬משקל ַמ ְק ִטיל = בעל מקצוע‪/‬עיסוק‪ ,‬גזרת ע"ו‪.‬‬
‫‪ֶ .25‬מ ְח ָלף ‪ -‬משקל ִמ ְק ָטל‪ֶ /‬מ ְק ָטל לציון מקום‪.‬‬
‫הנמכת תנועה לפני גרונית‬
‫‪ָ .26‬לקוֹחוֹת ‪ -‬הקמץ במשקל ָקטוֹל אינו נחטף‪.‬‬
‫וכן‪ָ :‬כּרוזות‪ָ ,‬פּעוטות‪ָ ,‬פּמוטות‪ָ ,‬ממונות ועוד‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫‪81‬‬

Similar documents