טופס הצטרפות לילין לפידות קופת גמל

Comments

Transcription

טופס הצטרפות לילין לפידות קופת גמל
‫גמל‬
‫קופותגמל‬
‫לפידות קופות‬
‫יליןלפידות‬
‫ילין‬
‫קופות גמל‬
‫ילין לפידות‬
‫העמית‪:‬‬
‫העמית‪:‬‬
‫שםשם‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫מס’‬
‫מס’‬
‫שם העמית‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫מס’ ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫בע”מ‬
‫בע”מ‬
‫גמל‬
‫גמל‬
‫קופות‬
‫קופות‬
‫ניהול‬
‫ניהול‬
‫לפידות‬
‫לפידות‬
‫יליןילין‬
‫תל‪-‬אביב‬
‫תל‪-‬אביב‬
‫‪5050‬‬
‫דיזינגוף‬
‫דיזינגוף‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫ילין לפידות ניהול קופות גמל בע”מ‬
‫דיזינגוף ‪ 50‬תל‪-‬אביב‬
‫תאריך‪:‬‬
‫מנייתי‬
‫מסלולמנייתי‬
‫גמלמסלול‬
‫קופתגמל‬
‫לפידות‪- -‬קופת‬
‫יליןלפידות‬
‫הגמל‪:‬ילין‬
‫לקופתהגמל‪:‬‬
‫העברהלקופת‬
‫הצטרפות‪/ /‬העברה‬
‫הצטרפות‬
‫הצטרפות ‪ /‬העברה לקופת הגמל‪ :‬ילין לפידות ‪ -‬קופת גמל מס‬
‫לפידות –‬
‫קופתילין‬
‫לפידותלי‪ -‬כי‬
‫למניות‪,‬‬
‫נכסיה‬
‫שעיקר‬
‫במסלול‬
‫עיקרגמל‬
‫לקופת‬
‫להצטרף‬
‫מסלול‬
‫מסלול‬
‫גמל‬
‫גמל‬
‫קופת‬
‫ידוע‪-‬‬
‫לפידות‬
‫יליןילין‬
‫חשופיםכי‬
‫כי‬
‫לילי‬
‫ידוע‬
‫ידוע‬
‫במניות‪,‬‬
‫במניות‪,‬‬
‫הגמל‬
‫הגמל‬
‫קופת‬
‫קופת‬
‫כספי‬
‫כספי‬
‫עיקר‬
‫בהשקעת‬
‫בהשקעת‬
‫מעוניין‬
‫מעוניין‬
‫ואני‬
‫ואני‬
‫הואיל‬
‫הואיל‬
‫למניות‪.‬‬
‫מנכסיה‬
‫מ‪50%-‬‬
‫למעלה‬
‫להיחשף‬
‫תקנונה‬
‫ע"פ‬
‫מחוייבת‬
‫מנייתי‬
‫מסלול‬
‫גמל‬
‫קופת‬
‫כרוכה‬
‫כרוכה‬
‫זו זו‬
‫בקופה‬
‫בקופה‬
‫השקעה‬
‫השקעה‬
‫לפיכך‪,‬‬
‫לפיכך‪,‬‬
‫במניות‪.‬‬
‫במניות‪.‬‬
‫מנכסיה‬
‫מנכסיה‬
‫מ‪50%-‬‬
‫מ‪50%-‬‬
‫למעלה‬
‫למעלה‬
‫להשקיע‬
‫להשקיע‬
‫תקנונה‬
‫תקנונה‬
‫ע”פ‬
‫ע”פ‬
‫מחויבת‬
‫מחויבת‬
‫מנייתי‬
‫מנייתי‬
‫מצויה‪ .‬מהמקובל בקופת גמל מצויה‪.‬‬
‫יותר‬
‫גבוה‬
‫בסיכון‬
‫כרוכה‬
‫בקופה זו‬
‫השקעה‬
‫לפיכך‪,‬‬
‫מצויה‪.‬‬
‫גמל‬
‫גמל‬
‫בקופת‬
‫בקופת‬
‫מהמקובל‬
‫מהמקובל‬
‫יותר‬
‫יותר‬
‫גבוה‬
‫גבוה‬
‫בסיכון‬
‫בסיכון‬
‫הואיל ואני מעוניין בהשקעת עיקר כספי קופת הגמל במניות‪ ,‬ידוע לי כי ילין לפידות ‪ -‬קופת‬
‫השקעה בקופה‬
‫לפיכך‪,‬‬
‫במניות‪.‬‬
‫מנכסיה‬
‫מ‪50%-‬‬
‫למעלה‬
‫להשקיע‬
‫תקנונה‬
‫ע”פ‬
‫מחויבת‬
‫מנייתי‬
‫ונוטל‬
‫ונוטל‬
‫מנייתי‬
‫מנייתי‬
‫מסלול‬
‫מסלול‬
‫גמל‬
‫גמל‬
‫קופת‬
‫קופת‬
‫לפידות ‪-‬‬
‫לפידות ‪-‬‬
‫לילין‬
‫לילין‬
‫כספים‬
‫כספים‬
‫‪/‬להעביר‬
‫‪/‬להעביר‬
‫לפתוח‬
‫לפתוח‬
‫מבקש‬
‫מבקש‬
‫אניאני‬
‫לעיל‬
‫לעיל‬
‫האמור‬
‫האמור‬
‫למרות‬
‫למרות‬
‫גבוה יותר מהמקובל בקופת גמל מצויה‪.‬‬
‫בסיכון‬
‫בכך‪.‬‬
‫בכך‪.‬‬
‫הכרוך‬
‫הכרוך‬
‫הסיכון‬
‫הסיכון‬
‫אתאת‬
‫עצמי‬
‫עצמי‬
‫עלעל‬
‫למרות האמור לעיל אני מבקש לפתוח ‪/‬להעביר כספים לילין לפידות ‪ -‬קופת גמל מסלול מ‬
‫על עצמי את הסיכון הכרוך בכך‪.‬‬
‫רב‪,‬‬
‫רב‪,‬‬
‫בכבוד‬
‫בכבוד‬
‫העמית‬
‫העמית‬
‫חתימת‬
‫חתימת‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫חתימת העמית‬
‫בלבד)‬
‫בלבד)‬
‫פיצויים‬
‫פיצויים‬
‫כספי‬
‫כספי‬
‫(בהפקדה‪/‬העברת‬
‫(בהפקדה‪/‬העברת‬
‫המעסיק‬
‫המעסיק‬
‫אישור‬
‫אישור‬
‫הפיצויים‬
‫הפיצויים‬
‫כספי‬
‫כספי‬
‫להפקדת‪/‬העברת‬
‫להפקדת‪/‬העברת‬
‫הצטרפות ‪-‬‬
‫הצטרפות ‪-‬‬
‫מאשר‬
‫מאשר‬
‫הנני‬
‫הנני‬
‫העמית‪.‬‬
‫העמית‪.‬‬
‫ע”יע”י‬
‫כמבוקש‬
‫כמבוקש‬
‫מנייתי‪,‬‬
‫מנייתי‪,‬‬
‫מסלול‬
‫מסלול‬
‫גמל‬
‫גמל‬
‫קופת‬
‫קופת‬
‫לפידות ‪-‬‬
‫לפידות ‪-‬‬
‫לילין‬
‫לילין‬
‫המעסיק‬
‫המעסיק‬
‫חתימת‬
‫חתימת‬
‫אישור המעסיק (בהפקדה‪/‬העברת כספי פיצויים בלבד)‬
‫הנני מאשר הצטרפות ‪ -‬להפקדת‪/‬העברת כספי הפיצויים‬
‫לילין לפידות ‪ -‬קופת גמל מסלול מנייתי‪ ,‬כמבוקש ע”י העמית‪.‬‬
‫חתימת המעס‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪| www.yl-invest.co.il‬‬
‫‪| www.yl-invest.co.il‬‬
‫‪| 03-7132324‬‬
‫‪| 03-7132324‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫‪03-7132323‬‬
‫‪03-7132323‬‬
‫טל’‪:‬טל’‪:‬‬
‫‪| 6433222‬‬
‫‪| 6433222‬‬
‫אביב‪,‬‬
‫אביב‪,‬‬
‫תל תל‬
‫‪,50 ,50‬‬
‫דיזינגוף‬
‫דיזינגוף‬
‫מגדל–על‪,‬‬
‫מגדל–על‪,‬‬
‫בע"מ |‬
‫בע"מ |‬
‫גמלגמל‬
‫קופות‬
‫קופות‬
‫ניהול‬
‫ניהול‬
‫לפידות ‪-‬‬
‫לפידות ‪-‬‬
‫יליןילין‬