חוברת שאלות בגרות עד קיץ 2011

Comments

Transcription

חוברת שאלות בגרות עד קיץ 2011
‫‪1‬‬
‫תנ"ך ‪ 2‬יח"ל – תוכנית הלימודים‬
‫מלכים ונביאים‬
‫מלכים א' –‬
‫א'‪ ,‬ג'‪ ,‬ח' ‪ ,1-30‬י"א‪ ,‬י"ב‪ ,‬ט"ז ‪ ,23-33‬י"ז‪ ,‬י"ח‪ ,‬י"ט‪ ,‬כ"א‪.‬‬
‫מלכים ב' –‬
‫ב' ‪ ,1-22‬י"ז‪ ,‬י"ח‪ ,‬י"ט ‪( 32-37 ,1-7‬בהשוואה לדברי הימים ב' ל"ב ‪ )30 ,1-8‬כ"א (‪ +‬דברי הימים ב'‬
‫ל"ג)‪ ,‬כ"ב‪ ,‬כ"ג‪ ,‬כ"ד‪ ,‬כ"ה‪.‬‬
‫עזרא –‬
‫א‪.1-7 ,‬‬
‫ירמיהו –‬
‫א'‪ ,‬ב' ‪ ,1-13‬י"ב ‪ ,1-6‬כ' ‪ ,7-18‬כ"ב ‪ ,10-30‬כ"ח‪ ,‬ל"א ‪.26-35 ,14-19‬‬
‫דברים –‬
‫י"ב ‪( 1-14‬חוק ריכוז הפולחן בהתייחס לרפורמה של יאשיהו במל"ב כ"ב‪-‬כ"ג)‬
‫י"ח ‪( 15-22‬סוגיית נביא האמת תשולב בלימוד פרשת חנניה בן עזור בירמיה כ"ח)‬
‫תהילים–‬
‫קכ"ב‬
‫עלילות הראשית – ספר בראשית‬
‫סיפור הבריאה וגן עדן–‬
‫בראשית ‪ -‬א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג‪ ,‬ישעיה – מ' ‪ ,12-14‬נ"א ‪ ,9-10‬תהילים ‪ -‬ק"ד‪ ,‬יחזקאל – ל"א ‪1-11‬‬
‫סיפור הבריאה הבבלי ‪" -‬אנומה אליש"‬
‫התפתחות הציוויליזציה –‬
‫בראשית ‪ -‬ד'‪.‬‬
‫המבול –‬
‫בראשית – ו'‪ ,‬ז'‪ ,‬ח'‪ ,‬ט'‪.‬‬
‫סיפור המבול המסופוטמי – "עלילות גלגמש"‪.‬‬
‫מגדל בבל –‬
‫בראשית – י"א ‪1-9‬‬
‫חורבן‪ ,‬גלות וגאולה‬
‫סיפור החורבן והגלות –‬
‫מלכים ב' ‪ -‬כ"ד‪ ,‬כ"ה (פרקים אלה נלמדו גם במסגרת "מלכים ונביאים)‪.‬‬
‫תגובות על החורבן והגלות –‬
‫ירמיה – כ"ט ‪ ,1-10‬איכה – א'‪ ,‬תהילים – קל"ז‬
‫גורל שארית הפליטה בארץ –‬
‫ירמיה – מ"ב‪ ,‬מ"ג ‪.1-7‬‬
‫התקווה לגאולה בקרב גולי בבל –‬
‫יחזקאל ‪ -‬ל"ז‪ ,‬ישעיה ‪ -‬מ' ‪.1-14‬‬
‫שיבת ציון –‬
‫עזרא ‪ -‬א' ‪ ,1-7‬ג'‪ .‬חגי ‪ -‬א'‪ ,‬ישעיה ‪ -‬ס"ב‪ ,‬זכריה ‪ -‬ד' ‪ ,1-7‬ח' ‪ ,4-19‬נחמיה ‪ -‬א'‪ ,‬ח'‪ ,‬תהילים – קכ"ו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חוק וחברה במקרא‬
‫מקור החוק‪ ,‬מטרתו והיקפו –‬
‫שמות – כ' ‪ ,1-14‬ויקרא ‪ -‬י"ט ‪ ,1-18‬דברים – ה' ‪ ,6-18‬ו' ‪. 20-25‬‬
‫הפתיחה לחוקי חמורבי (פסקה ראשונה) ‪ +‬החלק הראשון של החתימה‪.‬‬
‫הגנה וסעד לחלשים –‬
‫גר‪ ,‬יתום ואלמנה –‬
‫שמות ‪ -‬כ"ב ‪ ,20-23‬דברים ‪ -‬י"ד ‪ ,28-29‬ט"ז ‪ ,9-14‬כ"ד ‪,17-22‬‬
‫רות ‪ -‬ב'‪.‬‬
‫לווה –‬
‫שמות – כ"ב ‪ ,24-26‬מלכים ב' ‪ -‬ד' ‪,1-7‬‬
‫חמורבי ‪.241 -‬‬
‫שמיטת קרקעות –‬
‫שמות ‪ -‬כ"ג ‪.10-11‬‬
‫שמיטת חובות –‬
‫דברים ‪ -‬ט"ו ‪ ,1-6‬נחמיה ‪ -‬ה' ‪,9-13‬‬
‫תקנת הפרוזבול (משנה‪ ,‬שביעית‪ ,‬י'‪ ,‬ג‪-‬ד)‪.‬‬
‫עבד ואמה עבריים –‬
‫שמות – כ"א ‪ ,2-11‬ויקרא – כ"ה ‪ ,39-46‬דברים – ט"ו ‪,12-18‬‬
‫מלכים ב' – ד' ‪ ,1-2‬ירמיה – ל"ד ‪ ,8-22‬נחמיה – ה' ‪,1-13‬‬
‫חמורבי – ‪282 ,117‬‬
‫רצח –‬
‫בראשית ‪ -‬ט' ‪ ,5-7‬שמות ‪ -‬כ"א ‪ ,20-27 ,12-14‬במדבר ל"ה ‪.9-34‬‬
‫בראשית – ד' ‪8-16‬‬
‫חוקי החיתים‪.1-4 -‬‬
‫חוקי מלחמה –‬
‫דברים ‪ -‬כ'‪ ,‬כ"ד ‪ ,5‬כ"א ‪.10-14‬‬
‫איסור לקיחת שוחד –‬
‫שמות ‪ -‬כ"ג ‪ ,7-8‬דברים ‪ -‬ט"ז ‪,19‬‬
‫ישעיה ‪ -‬א' ‪ ,23‬עמוס ‪ -‬ה' ‪ ,12‬מיכה ‪ -‬ג' ‪ ,11‬תהילים ‪ -‬ט"ו ‪.5‬‬
‫המאבק לחברה מוסרית‬
‫המוסר מכריע את גורל העם –‬
‫עמוס – ב' ‪ ,6-16‬ד' ‪ ,1-3‬ו' ‪ ,1-7‬ח' ‪ ,4-8‬ישעיה ‪ -‬ה'‪ ,1-17 ,‬יחזקאל – כ"ב ‪.1-16‬‬
‫המוסר מכריע את גורל ההנהגה –‬
‫יחזקאל – כ"ב ‪ ,23-31‬ל"ד ‪ ,1-10‬שמואל ב' ‪ -‬י"ב ‪.1-25‬‬
‫מוסר ופולחן –‬
‫ישעיה ‪ -‬א' ‪ ,10-17‬ירמיה ‪ -‬ז' ‪ ,21-28 ,1-15‬עמוס – ה' ‪ ,21-25‬מיכה ‪ -‬ו' ‪.1-8‬‬
‫האידיאל המוסרי לעתיד –‬
‫ישעיה – י"א ‪.1-9‬‬
‫‪3‬‬
‫חיי הפרט והכלל בראי השירה‬
‫אני לדודי ודודי לי‬
‫שיר השירים – ב'‪ ,‬ג' ‪ ,1-5‬ח'‬
‫אך טוב וחסד‬
‫תהילים – ט"ו‪ ,‬קכ"ח‬
‫שירו לנו משירי ציון‬
‫תהילים – מ"ח‬
‫ממעמקים קראתיך‬
‫תהילים – ק"ל‬
‫הצבי ישראל על במותיך חלל‬
‫שמואל ב' – א' ‪17-27‬‬
‫נחלתנו נהפכה לזרים‬
‫איכה – ה'‬
‫כן יאבדו כל אויביך ה'‬
‫שופטים – ה' ‪19-31 ,1‬‬
‫לא ינום ולא יישן שומר ישראל‬
‫תהילים – כ"ג‪ ,‬קכ"א‬
‫עד זקנה ושיבה‬
‫קוהלת – י"א ‪ - 7‬י"ב ‪7‬‬
‫אדם וגורלו בספרות החכמה‬
‫משלי –‬
‫‪ .1‬יתרון החכמה לחיי יום‪-‬יום – א' ‪ ,1-7‬י' ‪.1-7‬‬
‫איוב –‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫איוב – סיפור המסגרת – א' – ב'‪ ,‬מ"ב ‪.7-17‬‬
‫נאום הפתיחה – איוב מקלל את יומו – ג'‪.‬‬
‫ויכוח עם הרעים – ד' ‪ ,17-19 ,1-9‬ז'‪ ,‬ח' ‪ ,1-7‬ט'‪.‬‬
‫מענה אלוהים ותגובת איוב – כ"ח‪ ,‬ל"ח ‪ ,1-15‬ל"ט ‪ ,1-8‬מ"ב ‪.1-6‬‬
‫קוהלת –‬
‫‪ .6‬חוקיות מהלכו של עולם – א' ‪.1-11‬‬
‫‪ .7‬מה יתרון לאדם בכל עמלו? – ב' ‪.24-26 ,4-16‬‬
‫‪ .8‬לכל זמן ועת לכל חפץ – ג'‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תאריכים וארועים חשובים בממלכות ישראל ויהודה‪:‬‬
‫חובה לדעת בבחינת הבגרות‬
‫‪ 950 ‬לפנה"ס – סיום בניית בית המקדש על ידי שלמה המלך‪( .‬מלכים א'‪ ,‬י"ב)‪.‬‬
‫‪ 928 ‬לפנה"ס – פילוג הממלכה לשתי ממלכות – ממלכת יהודה וממלכת ישראל‪.‬‬
‫(מלכים א'‪ ,‬י"ב)‪.‬‬
‫‪ 732-733 ‬לפנה"ס – תיגלת פלאסר השלישי‪ ,‬מלך אשור‪ ,‬מגלה את חלקה‬
‫הצפוני (הגליל ועבר הירדן המזרחי) של ממלכת ישראל‬
‫לאשור‪( .‬מלכים ב'‪ ,‬ט"ו‪( .)29 ,‬לא חובה)‬
‫‪ 722/1 ‬לפנה"ס – חורבן ממלכת ישראל (שומרון) והגלייתה לאשור בידי סרגון‬
‫מלך אשור‪( .‬מלכים ב'‪ ,‬י"ז)‪.‬‬
‫‪ 701 ‬לפנה"ס – מסע סנחריב מלך אשור וכיבוש רוב ערי יהודה‪ ,‬חוץ מירושלים‪.‬‬
‫(מלכים ב'‪ ,‬י"ח)‪( .‬לא חובה)‬
‫‪ 621 ‬לפנה"ס – הרפורמה הדתית של יאשיהו‪ ,‬מלך יהודה‪ ,‬בעקבות מציאת ספר‬
‫דברים במקדש‪( .‬מלכים ב'‪ ,‬כ"ג)‪.‬‬
‫‪ 609 ‬לפנה"ס – מות יאשיהו בקרב מגידו‪( .‬מלכים ב'‪ ,‬כ"ג)‪( .‬לא חובה)‬
‫‪ 605 ‬לפנה"ס – קרב כרכמיש‪ .‬ניצחון נבוכדנאצר‪ ,‬מלך בבל‪ ,‬על מצרים ואשור‪.‬‬
‫(מלכים ב'‪ ,‬כ"ד)‪( .‬לא חובה)‬
‫‪ 597 ‬לפנה"ס – גלות יהויכין‪ ,‬מלך יהודה‪ ,‬וכל שכבת ההנהגה לבבל‪.‬‬
‫(מלכים ב'‪ ,‬כ"ד)‪.‬‬
‫‪ 586 ‬לפנה"ס – חורבן בית ראשון וגלות יהודה לבבל על ידי נבוכדנאצר‪ ,‬מלך‬
‫בבל‪( .‬מלכים ב'‪ ,‬כ"ה)‪.‬‬
‫‪ 538 ‬לפנה"ס – הצהרת כורש‪ ,‬מלך פרס‪ ,‬ותחילת שיבת ציון‪( .‬עזרא א')‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מלכים א' – אוסף שאלות‬
‫עד קיץ ‪2011‬‬
‫‪ .1‬קרא מלכים א‪ ,‬א'‪ 5-6 ,‬וענה‪:‬‬
‫א‪ .‬איזו פעולה מתוארת בפסוק ‪ 5‬ומה משמעותה?‬
‫בסס את דבריך על "משפט המלך" – שמואל א' ח' ‪.11-16‬‬
‫ב‪ .‬קרא שמואל ב‪ ,‬ג'‪ 2-5 ,‬והסבר מדוע סבר אדוניה כי הוא אמור להיות יורש העצר?‬
‫‪ .2‬קרא מלכים א‪ ,‬א'‪.5-20 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא גם דברים‪ ,‬י"ז‪.20 ,15-17 ,‬‬
‫מן הקטע שלפניך ניכרת העמדה של הסופר המקראי כלפי האפשרות שאדוניה ימלוך‪.‬‬
‫הסבר עמדה זו לפי ההשוואה בין שני פרטים בסיפור אדוניה ובין החוק שבדברים‪.‬‬
‫ב‪ .‬המלכת אדוניה מתוארת על ידי הסופר המקראי (פסוקים ‪ )7-10‬ועל ידי בת‪-‬שבע (פסוקים ‪.)17-19‬‬
‫מן ההבדל בתיאורים בולטת המטרה של בת‪-‬שבע‪.‬‬
‫מהי מטרתה? בסס את דבריך על שלושה הבדלים בין התיאורים‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא את הפירושים שלפניך לפסוק ‪:12‬‬
‫רד"ק פירש‪' " :‬ומלטי את נפשך' – כי חשש שאם ימלוך אדוניהו‪ ,‬ימית אחרי מות דוד [את] בת‪-‬שבע ושלמה‬
‫כדי שלא יצא לו ערעור במלכות‪ .‬או פירש ‪' :‬ומלטי את נפשך ואת נפש בנך' מביזיון‪ ,‬שלא תהיו עבדים‬
‫לאדוניהו"‪.‬‬
‫מצודת דוד פירש‪' " :‬ומלטי' – בכדי שתמלטי את נפשך וכו'‪ ,‬כי אם ימלוך אדוניה‪ ,‬בוודאי יהרוג אתכם‪ ,‬למען‬
‫לא תהיו לו לשטן בדבר המלוכה"‪.‬‬
‫הסבר‪ ,‬לפי כל אחד מהפירושים של רד"ק‪ ,‬מהי הסיבה לעצה שנותן נתן לבת‪-‬שבע‪.‬‬
‫לאיזה מהפירושים של רד"ק דומה הפירוש של מצודת דוד?‬
‫‪ .3‬קרא מלכים א‪ ,‬א'‪ 17-21 ,13 ,‬וענה‪:‬‬
‫א‪ .‬מהם השינויים בין דברי נתן לבת‪-‬שבע‪ ,‬לדברי בת‪-‬שבע לדוד?‬
‫ב‪ .‬איזה הבדל בדברי בת‪-‬שבע מכוון להגדיל את אחריותו של דוד ואיזה מקטין אותה? נמק תשובתך‪.‬‬
‫ג‪ .‬בסיפור תולדות דוד‪ ,‬בספר שמואל ב'‪ ,‬לא נזכרת שבועה של דוד לבת‪-‬שבע בעניין הורשת הכס לשלמה‪.‬‬
‫הבא שני הסברים לדברי נתן בעניין השבועה של דוד‪.‬‬
‫‪ .4‬קרא מלכים א‪ ,‬א'‪ 41-50 ,‬וענה‪:‬‬
‫א‪ .‬באילו אמצעים משתמש המספר כדי להדגיש את רוע הבשורות?‬
‫(ציין שני אמצעים)‪.‬‬
‫ב‪ .‬הבשורה שמבשר יונתן לאדוניה בנויה במבנה מדורג מו הפחות חמור אל החמור ביותר מנקודת ראותם של‬
‫אדוניה ואנשיו‪ .‬הוכח זאת על‪-‬פי הכתוב בפסוקים‪.‬‬
‫ג‪ .‬השווה את תאור מעשה אדוניה בפסוק ‪ ,50‬לנאמר בשמות כ"א‪ .14 ,‬מהו התפקיד של קרנות המזבח?‬
‫‪ .5‬קרא מלכים א'‪ ,‬ג'‪. 2 ,‬‬
‫א‪ .‬איזה ביטוי בפסוק זה מעיד על עריכה דויטרונומיסטית של ספר מלכים? בסס תשובתך על דברים פרק י"ב‪.‬‬
‫(הבא ציטוט אחד)‪.‬‬
‫ב‪ .‬כיצד מתרץ הכתוב במלכים א'‪ ,‬ג' ‪ 2‬את פולחן הבמות?‬
‫‪ .6‬קרא מלכים א'‪ ,‬ג'‪.5 ,‬‬
‫יש אומרים כי תהילים פרק ב'‪ ,‬הוא מזמור הכתרה של המלך שלמה‪.‬‬
‫א‪ .‬מהו הפועל המשותף במלכים א' ג'‪ ,5 ,‬ובתהילים ב' ‪ ,8‬ומה משמעותו?‬
‫ב‪ .‬הראה כיצד מציע ה' למלך בפסוק ‪ 8‬במזמור את מה ששלמה אינו מבקש במלכים א' ג'‪.11 ,‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .7‬קרא מלכים א‪ ,‬ג'‪.5-27 ,‬‬
‫א‪ .‬רעיון המשפט מקשר בין שני חלקים בפרק‪ :‬פסוקים ‪ 9-15‬ופסוקים ‪ .16-27‬הסבר כיצד‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 5-15‬בקטע שלפניך‪ ,‬וכן בראשית‪ ,‬כ' ‪ ;3‬ל"א‪.24 ,‬‬
‫מה משותף לשלושת הכתובים‪ ,‬ומה מיוחד במקרה של שלמה?‬
‫בסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 16-23‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫ציין שלושה פרטים מפסוקים אלה שיכלו להקשות על שלמה במשפט‪.‬‬
‫‪ .8‬קרא מלכים א' פרק ג'‪ ,‬פסוקים ‪.15-27‬‬
‫א‪ .‬מהו הקשר בין החלק הראשון של הפרק (פסוקים ‪ )5-14‬לחלק השני (פסוקים ‪?)15-27‬‬
‫ב‪ .‬צטט מפסוקים ‪ 16-23‬שלושה משפטים‪/‬ביטויים שמראים שטענות הנשים שוות‪.‬‬
‫ג‪ .‬הסבר במלים שלך‪ ,‬כיצד הציטוטים שהבאת בסעיף ב' מראים שטענות שתי הנשים‪ ,‬שוות‪.‬‬
‫‪ .9‬קרא מלכים א' ג‪ 16-28 ,‬וענה –‬
‫א‪ .‬בפסוקים ‪ 15-16‬מופיע צירוף המציין "עמידה לפני"‪.‬‬
‫‪ )1‬מיהו העומד בכל אחד מהפסוקים?‪ ,‬ולפני מי הוא עומד?‬
‫‪ )2‬מהי המסקנה שניתן להסיק מהופעת אותו צירוף בשני הפסוקים?‬
‫ב‪ .‬הבא שתי ראיות מהקטע שמוכיחות כי לא היו עדים למעשה המתואר בפסוקים אלה‪ .‬צטט והסבר במלים‬
‫שלך‪.‬‬
‫ג‪ .‬הבא ראיה אחת מהקטע לטענה כי טענות הנשים הן שקולות (=שוות)‪.‬‬
‫צטט והסבר במלים שלך‪.‬‬
‫ד‪ .‬בפסוקים ‪ 26-27‬מופיע משפט דומה‪.‬‬
‫‪ )1‬מהו המשפט? צטט אותו מתוך שני הפסוקים‪.‬‬
‫‪ )2‬על מי מדבר המשפט בכל אחד מהפסוקים?‬
‫‪ .10‬קרא מלכים א‪ ,‬ג'‪.14-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא את פסוק ‪1‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬בפסוק זה נאמר כי שלמה התחתן עם בת פרעה‪ .‬באיזה סוג נישואים מדובר‪ ,‬ומה היה שלמה יכול להשיג‬
‫בעזרת נישואים מסוג זה?‬
‫‪ )2‬מלכי מצרים לא נהגו לחתן את בנותיהם עם אנשים שלא היו מבני עמם‪ .‬מה אפשר ללמוד מכך שפרעה‬
‫בחר להשיא את בתו לשלמה?‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 4-2‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫בפסוקים אלה נשמעת ביקורת כלפי שלמה‪ ,‬המלווה בנימה סלחנית כלפיו‪.‬‬
‫‪ )1‬מהי הביקורת? הסבר‪ ,‬ובסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬ציין במה באה לידי ביטוי הימה הסלחנית כלפי משלמה‪ .‬הבא מהכתוב שתי דוגמאות‪ ,‬והסבר אותן‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 14-5‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫בדברי שלמה ובתשובת ה' על דברי שלמה נזכרים מאפיינים של תפקיד המלך‪.‬‬
‫‪ )1‬מהו התפקיד העיקרי של המלך בישראל על פי קטע זה? בסס את דבריך על ראיה אחת מן הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬ה' מברך את שלמה‪ ,‬אך גם מציב לו תנאי‪.‬‬
‫מהו התנאי‪ ,‬ומהו הגמול על מילוי תנאי זה?‬
‫‪7‬‬
‫‪ .11‬קרא מלכים א' ה‪ 1-15 ,‬וענה –‬
‫א‪ .‬קרא מלכים א'‪ ,‬ה‪ 4 ,‬והשווה לכתוב במלכים א' ‪ ,‬י"א‪"( 23 ,14 ,‬שטן" = אוייב)‪.‬‬
‫‪ )1‬רשום מה היא הסתירה הנוצרת מהשוואת כתובים אלה?‬
‫‪ )2‬כיצד ניתן ליישב סתירה זו?‬
‫ב‪ .‬קרא מלכים א'‪ ,‬ה‪.6 ,‬‬
‫‪ )1‬חוקרים רבים סבורים כי מספר הסוסים המובא בפסוק הוא מוגזם‪ .‬עיין בדברי הימים ב'‪ ,‬ט'‪ ,25 ,‬והראה‬
‫כיצד הנתונים שם נראים יותר קרובים למציאות‪.‬‬
‫‪ )2‬הארכיאולוג יגאל ידין מסביר כי במזרח הקדום לכל מרכבה היו שלושה סוסים – שני סוסים רתומים‬
‫למרכבה וסוס נוסף לעתודה‪ .‬הראה כיצד הסבר זה מבהיר את הנאמר במלכים א'‪ ,‬י‪ 26 ,‬על מספר‬
‫המרכבות שהיו לשלמה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קרא משלי א'‪ ; 1 ,‬שיר השירים א'‪ 1 ,‬והוכח כי המסורת בדבר חיבור שני ספרים אלה מתבססת על מלכים א'‪,‬‬
‫ה' ‪.12‬‬
‫‪ .12‬קרא מלכים א‪ ,‬ח'‪.13-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪.5-1‬‬
‫‪ )1‬בפרטי הסיפור שבפסוקים אלה בולטת ההגזמה‪.‬‬
‫הבא מן הקטע דוגמה אחת להגזמה‪ ,‬הסבר אותה‪ ,‬וציין את מטרת ההגזמה‪.‬‬
‫‪" )2‬ׅשְּ י ֶַרח הָ אֵ תָ נִים בחג הוא החֹדש השביעי" (פסוק ‪.)2‬‬
‫מהו "החג" הנזכר בפסוק‪ ,‬וכיצד מכּונה בימינו "ירח אתנים" שהוא "החֹדש השביעי"?‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 9-6‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא גם בראשית‪ ,‬ג'‪.24 ,‬‬
‫משני הכתובים האלה אפשר להסיק מהו תפקיד הכרובים‪.‬‬
‫ציין מהו תפקיד הכרובים בכל אחד מן הכתובים‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר את הקשר בין השם "ארון ברית ה'" (פסוק ‪ )6‬ובין העובדה שבארון נמצאים "רק שני לֺחות‬
‫האבנים אשר ִה ִמחַ שם משה" (פסוק ‪.)9‬‬
‫ג‪.‬‬
‫"מכון לשבתך עולמים" (פסוק ‪.)13‬‬
‫‪ )1‬איזה קושי תאולוגי (= דתי ‪-‬אמוני) מתעורר מדברים אלה?‬
‫‪ )2‬קרא את פירוש רלב"ג שלפניך‪:‬‬
‫יראּות‪ ...‬השם יתברך בבית המקדש יותר ממה שיתראה בשאר‬
‫"אמר על צד המשל‪ ,‬להתמדת הֵ ָ‬
‫המקומות‪."...‬‬
‫הסבר את הפתרון שמציע רלב"ג לקושי שציינת בסעיף ג (‪.)1‬‬
‫‪ .13‬קרא מלכים א‪ ,‬ח'‪.16 ,‬‬
‫א‪ .‬מה הן שלוש הבחירות של ה' לפי פסוק זה? הסבר תשובתך‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש אומרים כי בפסוק זה חל שיבוש טקסטואלי‪ .‬מהו השיבוש?‬
‫בסס את תשובתך על דברי הימים ב‪ ,‬ו'‪.5-6 ,‬‬
‫ג‪" .‬לבנות בית להיות שמי שם" – פסוק ‪.16‬‬
‫‪ )1‬קרא פסוק ‪ 13‬ורשום מהו הקושי התיאולוגי (דתי) בפסוק זה?‬
‫‪ )2‬כיצד יכול הביטוי "לבנות בית להיות שמי שם" בפסוק ‪ 16‬לענות על הקושי שמעורר פסוק ‪?13‬‬
‫‪ .14‬קרא מלכים א'‪ ,‬ח‪ 1-11 ,‬וענה –‬
‫א‪ .‬קרא פסוק ‪.1‬‬
‫‪ )1‬מהו ההסבר הגיאוגרפי לביטוי "להעלות" בפסוק ‪?1‬‬
‫‪ )2‬מהי המשמעות הסמלית בביטוי זה? הסבר תשובתך‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש אומרים שבפסוקים ‪ 12-13‬מתוארים שני מצבים – המצב בעבר והמצב מעתה ואילך‪ .‬מה היה המצב בעבר‬
‫ומה הוא המצב מעתה ואילך לפי פסוקים אלה?‬
‫‪8‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוק ‪.13‬‬
‫‪ )1‬איזו בעיה תיאולוגית (דתית‪ ,‬אמונית) עולה מפסוק זה?‬
‫‪ )2‬כיצד ניתן לפתור קושי זה?‬
‫‪)3‬‬
‫כיצד פותרים דברי ישעיה בפרק ס"ג‪ 15 ,‬את הקושי? הסבר תשובתך‪.‬‬
‫‪ .15‬קרא מלכים א‪ ,‬ח'‪.30-12 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 21-12‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫יש הטוענים כי בפסוקים אלה יש ביטוי לשתי תפיסות‪ :‬תפיסה שהמקדש הוא מקום המושב הפיזי של האל‪,‬‬
‫ותפיסה לפיה אין לאל מקום משכן פיזי‪.‬‬
‫‪ )1‬הבא מהקטע פסוק שמבסס את התפיסה הראשונה‪ .‬הסבר את תשובתך‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא פסוקים ‪.20-15‬‬
‫איזו מילה החוזרת בפסוקים אלה יכולה לבסס את התפיסה השנייה? הסבר‪ ,‬ובסס בעזרת שתי‬
‫דוגמאות‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 19-17‬בקטע שלפניך‪ ,‬וכן דברי הימים א‪ ,‬כ"ב‪.9-7 ,‬‬
‫מה מוסיף הכתוב בדברי הימים על הכתוב במלכים בנוגע לבחירת ה' בשלמה ולדחיית ה' את דוד? הסבר את‬
‫תשובתך‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 30-28‬בקטע שלפניך‪ ,‬וכן מלכים א‪ ,‬ג'‪.12-9 ,‬‬
‫בכל אחת מהתפילות שלפניך אפשר לראות גם תפילה אישית וגם תפילה לאומית‪.‬‬
‫הסבר קביעה זו‪ ,‬ובסס אותה על הכתובים‪.‬‬
‫‪ .16‬מעשיי שלמה המתוארים במל"א פרקים י'‪-‬י"א מנוגדים לחוק המלך בדברים י"ז ‪ 14-20‬אך דומים מאוד בלשון‬
‫ובסגנון הכתיבה‪.‬‬
‫הסבר טענה זו‪ ,‬וכתוב כיצד באה לידי ביטוי העריכה ההיסטוריוזופית של ספר מלכים בהשוואת שני המקורות‪,‬‬
‫ולשם מה?‬
‫‪ .17‬לפניך דברי פרשנות של רש"י ורד"ק על מל"א‪ ,‬י"א‪:7 ,‬‬
‫רש"י – "רבותינו אמרו – מתוך שלא מיחה בנשיו‪ ,‬נקראת על שמו"‬
‫רד"ק – "ולא שעבד עבודת גילולים‪ ,‬אלא שהניח נשיו לעבוד עבודת גילולים לאלוהים אחרים‪ ,‬אף שהניח אותן‬
‫לבנות במות בירושלים לעבודת גילולים‪ .‬והוא שאמר (=וזה מה שכתוב) "אז יבנה שלמה" (מל"א‪ ,‬י"א‪ ,)7 ,‬שהניח‬
‫לבנות ולא מיחה בהן"‬
‫א‪ .‬במה רואים רש"י ורד"ק את חטאו של שלמה?‬
‫ב‪ .‬האם פירושיהם תואמים את לשון הכתובים? הסבר ובסס את תשובתך‪.‬‬
‫‪ .18‬קרא מלכים א'‪ ,‬פרק י"א‪ ,‬פסוקים ‪,1-4‬‬
‫מלכים א' פרק י' פסוקים ‪,26-29‬‬
‫מלכים א' פרק י' פסוק ‪.14‬‬
‫א‪ .‬מה הם חטאי שלמה לפי המסופר בפסוקים שקראת? הסבר תשובתך‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסבר במלים שלך את המושגים – הסטוריה‪ ,‬הסטוריוגרפיה‪ ,‬היסטוריוזופיה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הסבר כיצד באה לידי ביטוי ההיסטוריוזופיה של התנ"ך בהשוואת מעשיי שלמה לחוק המלך בדברים י"ז‪,‬‬
‫פסוקים ‪.16-17‬‬
‫‪ .19‬קרא מל"א י"א‪ ,‬פסוקים ‪.11-13‬‬
‫א‪ .‬איזה סוג גמול בא לידי ביטוי בפסוקים אלה? הסבר תשובתך‪.‬‬
‫ב‪ .‬במה שונה גמול זה מהגמול המוזכר בפסוק ‪?14‬‬
‫ג‪ .‬בפסוק ‪ 13‬מזכיר הכתוב את ההבטחה לבית‪-‬דוד‪ ,‬מה היא? (היעזר בשמואל ב' פרק ז'‪ ,‬פסוקים ‪.)14-17‬‬
‫ד‪ .‬לדעת חוקרי המקרא‪ ,‬הבטחה זו הינה תוצאה של עריכה מאוחרת של ספר מלכים‪ .‬הסבר טענה זו‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .20‬קרא מלכים א‪ ,‬י"א‪.9-25 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪.9-13‬‬
‫‪ )1‬לפי פסוקים אלה‪ ,‬מהי הסיבה לקריעת הממלכה? כתוב שני נימוקים להבטחה שניתנה לשלמה שקריעת‬
‫הממלכה לא תתרחש בימיו‪.‬‬
‫‪ )2‬איזה סוג גמול ניתן לשלמה‪ ,‬לפי פסוקים אלה? נמק את תשובתך‪.‬‬
‫ב‪ .‬המילה "שטן" חוזרת בקטע שלפניך שלוש פעמים (פסוקים ‪.)25 ,23 ,14‬‬
‫קרא גם במדבר‪ ,‬כ"ב‪.22 ,‬‬
‫כתוב מה משמעות "השטן" בשני הכתובים (במדבר והקטע שלפניך)‪ ,‬וציין נקודת דמיון נוספת בין "השטן"‬
‫בבמדבר לבין "השטן" בקטע שלפניך‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪.14-25‬‬
‫הסבר מהו האירוע הנרמז בפסוקים ‪ 14-22‬ומהו האירוע הנרמז בפסוקים ‪ ,23-24‬וכתוב כיצד אירועים אלה‬
‫השפיעו על ממלכת שלמה‪.‬‬
‫‪ .21‬קרא מל"א י"א‪ ,‬פסוקים ‪.23-25‬‬
‫יש מפרשי ם כי השטנים שהקים ה' לשלמה נועדו להעניש את שלמה על חטאיו בזקנתו‪.‬‬
‫קרא מלכים א'‪ ,‬י"א‪.23-25 ,‬‬
‫הבא מהכתוב שתי ראיות לכך שפסוקים אלה מקשים את הקבלה של פרשנות זו‪.‬‬
‫הסבר את הראיות שהבאת‪.‬‬
‫‪ .22‬קרא מלכים א'‪ ,‬פרק י"א‪ ,‬פסוקים ‪..26 ,23 ,14‬‬
‫א‪ .‬מי הם אויבי שלמה לפי פסוקים אלה?‬
‫ב‪ .‬כיצד באה לידי ביטוי העריכה ההיסטוריוזופית בהצגת איובי שלמה?‬
‫‪ .23‬קרא מלכים א'‪ ,‬פרק י"א‪ ,‬פסוקים ‪.38 -29‬‬
‫א‪ .‬מהו המשל ומהו הנמשל בפסוקים ‪ ?29-32‬הסבר תשובתך‪.‬‬
‫ב‪" .‬והשבט האחד יהיה לו" – פסוק ‪.32‬‬
‫מהו הקושי בפסוק זה?‪ ,‬כיצד ניתן לפתור קושי זה?‬
‫ג‪" .‬העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם" – פסוק ‪36‬‬
‫מהי השקפת העולם הבאה לידי ביטוי בפסוק זה?‬
‫ד‪ .‬במה שונה ההבטחה לדוד (שמ"ב‪ ,‬ז'‪ )16 ,‬מההבטחה לירבעם (מל"א‪ ,‬י"א‪?)38 ,‬‬
‫הסבר תשובתך‪.‬‬
‫‪ .24‬קרא מלכים א‪ ,‬י"ב‪.1-15 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 1-6‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫יש הטוענים כי בפסוקים אלה מתואר מעמד של המלכה‪ ,‬ובו שבטי ישראל באים להמליך את רחבעם‪ ,‬ויש‬
‫הטוענים כי במעמד זה בא לידי ביטוי רצונו של העם לחזק את הקשרים עם מלך שכבר מולך‪.‬‬
‫הבא ביסוס לכל אחת מהטענות‪ .‬היעזר בפסוקים ‪.3-6 ,1‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 10-11‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫ציין שתי מילים חוזרות בפסוקים אלה‪ ,‬המביעות את רוח עצתם של הילדים‪ ,‬והסבר כיצד הן מביעות אותה‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוק ‪ 15‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫מהו הקושי התאולוגי העולה מפסוק זה? כתוב פתרון אפשרי אחד לַקושי‪.‬‬
‫‪ .25‬קרא מל"א‪ ,‬י"ב‪.1-21 ,‬‬
‫א‪ .‬ירושלים הייתה בירת הממלכה המאוחדת‪ .‬הסבר מדוע מגיע רחבעם לשכם‬
‫ומדוע הסכים רחבעם שההמלכה תיערך בשכם?‬
‫ב‪ .‬מהי הסיבה לפילוג הממלכה על‪-‬פי פסוקים ‪ 6-14‬ומהי הסיבה לפילוג על‪-‬פי מל"א‪ ,‬י"א‪?11-13 ,‬‬
‫ג‪ .‬קרא מל"א‪ ,‬י"ב‪ 15 ,‬ורשום ע"י מי נאמר הפסוק ואיזו גישה רעיונית משקף פסוק זה?‬
‫ד‪ .‬עיין בדברי הימים ב' פרק י"ג‪ 5-7 ,‬ורשום כיצד מנמק בעל דברי‪-‬הימים את הפילוג ומדוע?‬
‫‪10‬‬
‫ה‪" .‬מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל" – פרש מילולית וציין‬
‫מה תפקידה של הכרזה זו?‬
‫ו‪ .‬קרא פסוקים ‪.21 – 10‬‬
‫מהו הקושי בביטוי "זולתי שבט יהודה לבדו"‪ ,‬וכיצד ניתן לפתור אותו? (התייחס לביטוי בהקשר הקטע כולו)‬
‫‪ .26‬קרא מל"א‪ ,‬י"ב‪.20-24 ,‬‬
‫א‪ .‬הסבר כיצד השימושים השונים בשורש ש‪-‬ו‪-‬ב בפסוקים אלה מבטאים את הניגוד שבין כוונת יהודה לרצון ה'‪.‬‬
‫ב‪ .‬מצא בקטע שני נימוקים שונים לדרישה להימנע ממלחמה‪ .‬צטט והסבר‪.‬‬
‫‪ .27‬קרא מלכים א‪ ,‬י"ב‪.33-25 ,‬‬
‫א‪ .‬תהליך קבלת ההחלטות של ירבעם במהלך ביסוס שלטונו מדגים את האמרה‪" :‬סוף מעשה במחשבה תחילה"‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא פסוקים ‪ 28-26‬בקטע שלפניך‪ ,‬וציין שניים מן השלבים בתהליך קבלת ההחלטות של ירבעם‪.‬‬
‫‪ )2‬ירבעם קיבל החלטה בשל גורם אישי‪ .‬הסבר מהו הגורם האישי שנזכר בפסוקים ‪ .27-26‬בסס את דבריך‬
‫על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬בקטע שלפניך מסופר על שינויים שביצע ירבעם בממלכתו‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין שני שינויים שביצע ירבעם‪ ,‬והסבר כל שינוי‪.‬‬
‫‪ )2‬הסופר המקראי מותח ביקורת על השינויים האלה‪ .‬בסס טענה זו בעזרת דוגמה אחת מן הכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬דבריו ומעשיו של ירבעם מציגים "חזרה אל מסורת אבות‪ ,‬אל המנהגים והאמונות שמימי יציאת מצרים ואל‬
‫הפולחן הקשור בזיכרונות של שחרור האומה משעבוד מצרים"‪.‬‬
‫(ב' עודד‪" ,‬מלכים א'"‪ ,‬עולם התנ"ך)‬
‫בסס טענה זו על דוגמה אחת מהקטע שלפניך‪ ,‬והסבר אותה‪.‬‬
‫‪ .28‬קרא מלכים א' י"ב‪.22-32 ,15-17 ,‬‬
‫א‪ .‬יש הטוענים כי לחידושים הדתיים שחידש ירבעם היה בסיס במנהגי העם הקדומים‪.‬‬
‫הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על ראיה אחת משמות ל"ב‪ 3-8 ,‬ועל ראיה אחת ממלכים א' י"ב‪.28-32 ,‬‬
‫ב‪ .‬לאילו מאורעות‪ ,‬הנזכרים בשני הקטעים ממלכים א' י"ב‪ ,‬ניתן הסבר תאולוגי (דתי‪ ,‬אמוני)? בסס את תשובתך‬
‫על הכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש הטוענים כי זרמים שהיו פעילים בימי דוד התעוררו מחדש בימי רחבעם‪.‬‬
‫הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על פסוקים ‪ 16-17‬ועל שמואל ב'‪ ,‬כ' ‪.1-2‬‬
‫‪ .29‬קרא מלכים א' י"ב ‪.25-33‬‬
‫א‪ .‬איזה נימוק ניתן למצוא בקטע למעשיו אלה של ירבעם? צטט והסבר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪ .‬הדגם והסבר תופעת קרי וכתיב בקטע‪.‬‬
‫ציין ‪ 2‬ביטויים המביעים את ביקורתו של המספר על מעשיי ירבעם‪ .‬צטט והסבר‪.‬‬
‫‪ .30‬קרא מלכים א‪ ,‬ט"ז‪.23-33 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪.23-24‬‬
‫מהו הקשר בין האירוע הנזכר בפסוקים אלה ובין שם המקום‪ ,‬וכיצד מכנים קשר כזה בפרשנות המקרא?‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪.26-27‬‬
‫‪ )1‬מהו הקושי העולה מהמילה "גבורתו" בפסוק ‪ 27‬לאור הכתוב בפסוק ‪?26‬‬
‫‪ )2‬במצבת מישע מלך מואב כתוב‪:‬‬
‫"עמרי מלך ישראל‪ ,‬ויענו (=שעבד) את מאב ימן רבן‪ ...‬וירש עמרי את ארץ מהדבא"‪.‬‬
‫כיצד הכתוב במצבת מישע יכול לפתור את הקושי שציינת בסעיף (‪?)1‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 31-33‬בקטע‪.‬‬
‫מהי עמדת ההיסטוריוגרף (=הכותב) כלפי נישואי אחאב‪ ,‬וכיצד הוא מבטא אותה בפסוקים ‪ 31-32‬בקטע?‬
‫‪11‬‬
‫‪ .31‬קרא מלכים א‪ ,‬ט"ז‪.33-23 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא את פסוק ‪ 24‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין פרט המוזכר בפסוק זה ומדגיש את התוקף החוקי של קניית שומרון‪.‬‬
‫‪ )2‬חז"ל אמרו‪" :‬מפני מה זכה עמרי למלכות? מפני שהוסיף כרך (=עיר) אחד בארץ‪-‬ישראל"‪.‬‬
‫(תלמוד בבלי‪ ,‬מסכת סנהדרין‪ ,‬דף ק"ב‪ ,‬עמוד ב')‬
‫מהי עמדת חז"ל כלפי המעשה של עמרי המתואר בפסוק ‪ ?24‬נמק‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 26-25‬בקטע‪ ,‬ואת דברי ב' עודד שלפניך על ימי עמרי‪.‬‬
‫"עידן חדש [נפתח] בתולדות ממלכת ישראל‪ .‬עמרי ייצב את הממשל המרכזי [‪ ]...‬שושלתו החזיקה מעמד‬
‫חמישים שנה בקירוב [‪ ]...‬יציבותו של הממשל המרכזי הביאה עד מהרה לשיפור מצבה הצבאי ומעמדה המדיני‬
‫של ממלכת ישראל במערך הפוליטי הבין‪-‬לאומי"‪.‬‬
‫(ב' עודד‪" ,‬מלכים א"‪ ,‬עולם התנ"ך)‬
‫‪ )1‬מחבר ספר מלכים מתאר את עמרי ואת מלכותו אחרת ממה שב' עודד מתאר את עמרי ואת מלכותו‪.‬‬
‫הסבר את ההבדל בין התיאורים‪ ,‬בהתבססך על פסוקים אלה ועל דברי ב' עודד‪.‬‬
‫‪ )2‬מהי הסיבה להבדל בין שני התיאורים? הסבר את דבריך‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 33-32‬בקטע שלפניך‪ ,‬וקרא גם מלכים א‪ ,‬י"ז‪.1 ,‬‬
‫‪ )1‬יש המוצאים קשר של סיבה ותוצאה בין הכתוב בפסוקים ‪ 33-32‬בפרק ט‪,‬ז ובין הכתוב בפסוק ‪ 1‬בפרק‬
‫י"ז‪ .‬הסבר קשר זה‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא גם דברים‪ ,‬י"א‪.17-13 ,‬‬
‫האם הכתוב בדברים מחזק את הקשר של סיבה ותוצאה שהסברת בסעיף (‪?)1‬‬
‫נמק את דבריך‪ ,‬ובסס אותם על הכתוב בדברים‪.‬‬
‫‪ .32‬מלכים א' פרק י"ז‬
‫א‪ .‬קרא פסוק ‪.1‬‬
‫פירוש אברבנאל לפסוק ‪" : 1‬ולפי שאליהו עשה זה בלי ציווי ובלי רשות ומבחירתו לקנאו את קנאת ה'‪ ,‬לכן‬
‫באהו הדיבור "לך מזה ופנית' וגו'"‪.‬‬
‫‪ )1‬כיצד אפשר לבסס את פירושו של אברבנאל על פסוק ‪?1‬‬
‫‪ )2‬הסבר כיצד אפשר לערער על פירושו של אברבנאל על‪-‬פי פסוק ‪.1‬‬
‫ב‪ .‬קרא מלכים א' י"ז ‪.1‬‬
‫הסבר את הקשר הרעיוני בין פסוק ‪ 1‬ליחידה הקודמת בפרק ט"ז פס' ‪. 29-33‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוק ‪.15‬‬
‫‪ )1‬במה שונה נוסח הכתיב מנוסח הקרי בפסוק ‪?15‬‬
‫‪ )2‬יש טוענים כי גירסת הכתיב היא הנכונה‪ .‬הסבר טענה זו על‪-‬פי הכתוב בפסוק ‪.13‬‬
‫ד‪ .‬קרא פסוק ‪.18‬‬
‫איזו תפיסת גמול מבטאת האשה בביטוי "באת אליי להזכיר את עווני ולהמית את בני"?‬
‫הסבר תשובתך‪.‬‬
‫‪ .33‬קרא מלכים א‪ ,‬י"ז‪.16-1 ,‬‬
‫א‪ .‬בקטע שלפניך יש שני סיפורים המתארים כיצד אליהו ניצל מהבצורת בזכות ההשגחה האלוהית‪.‬‬
‫בסס טענה זו על שתי דוגמאות מכל סיפור (סך הכול ארבע דוגמאות)‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬מהו הקושי שהדרישה של אליהו מעוררת אצל האלמנה? בסס את תשובתך על פסוקים ‪.13-11‬‬
‫‪ )2‬בפסוק ‪ 13‬אליהו מעודד את האלמנה ואומר‪" :‬אל תיראי"‪.‬‬
‫על מה אליהו מסתמך בדבריו אלה? בסס את תשובתך על פסוקים ‪ 16-8‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬בפסוק ‪ 15‬יש קרי וכתיב‪ .‬הסבר איזה קושי בפסוק גרם לקרי זה‪.‬‬
‫‪ )2‬ר"י כספי כתב בפירושו לפסוק ‪" :15‬להעירנו‪ ,‬שהיו אוכלים בחבורה אחת יחד ובחיבה‪ .‬פעם הוא ראשון‬
‫ופעם הוא אחרון‪ ,‬לא לעולם הוא ראשון כאשר עשה בתחילה"‪.‬‬
‫האם פירוש זה מתאים יותר לכתיב או לקרי? נמק‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .34‬קרא מלכים א‪ ,‬י"ז‪.17-24 ,‬‬
‫א‪ .‬ציין ארבעה כינויים של האישה בקטע שלפניך‪ ,‬והסבר את השימוש בכינויים על פי הקשרם‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 21-22‬בקטע וכן מלכים ב‪ ,‬ד'‪.32-35 ,‬‬
‫סדר הפעולות בהחייאה שמבצע אליהו שונה מסדרן בהחייאה שמבצע אלישע‪.‬‬
‫מהו השוני‪ ,‬וכיצד שוני זה יכול לרמוז על ביקורת כלפי אליהו?‬
‫ג‪ .‬יש המפרשים כי נס פירושו התערבות אלוהים במעשה הבריאה‪ ,‬ויש המפרשים כי נס פירושו התרחשות טבעית‬
‫שהופכת ל"נס" בגלל תזמון וצירוף מקרים‪.‬‬
‫‪ )1‬לאיזה משני סוגי הנסים מתאים הנס בסיפור שלפניך? נמק את תשובתך‪ ,‬ובסס אותה על הפסוקים‪.‬‬
‫‪ )2‬התגשמות של נס משאירה רושם חזק על העדים לנס‪.‬‬
‫הבא ראיה אחת מהכתוב לחיזוק טענה זו‪.‬‬
‫‪ .35‬קרא מלכים א'‪ ,‬י"ח‪.7-19 ,‬‬
‫א‪ .‬בפסוקים ‪ 7-14‬חוזרת מילה מסויימת‪ ,‬והחזרה עליה רומזת על היותו של עובדיה בעל נאמנות כפולה‪.‬‬
‫מהי המילה‪ ,‬וכיצד השימוש בה מבטא נאמנות כפולה?‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 9-12‬ורשום מדוע חושש עובדיה שמא אחאב יהרוג אותו? בסס תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 10-15‬ומלכים ב'‪ ,‬ב' ‪.15-16 ,‬‬
‫על‪-‬פי מקורות אלה‪ ,‬איזו תכונה אפיינה את אליהו‪ ,‬לדעת העם? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ד‪ .‬קרא פסוקים ‪.17-18‬‬
‫‪ )1‬בפסוקים אלה אחאב מכנה את אליהו "עכר ישראל"‪.‬‬
‫אחאב מכנה כך את אליהו בגלל הבצורת‪ ,‬הנרמזת בפסוקים ‪ 1-2‬במלכים א'‪ ,‬י"ח‪.‬‬
‫מה בפסוקים ‪ 1-2‬רומז על כך שאליהו אשם בבצורת?‬
‫‪ )2‬מדוע אליהו מכנה את אחאב "עכר ישראל"?‬
‫‪ .36‬קרא מלכים א‪ ,‬י"ח‪.21-7 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 14-7‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬כתוב בלשונך מה מבקש אליהו מעובדיה‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא את שני הפירושים שלפניך‪:‬‬
‫רד"ק (לפסוק ‪' " :)12‬ועבדך ירא את ה' ' – לפיכך יש לך לחמול עלי שלא תביאני לידי מיתה"‪.‬‬
‫מצודת דוד (לפסוק ‪' " :)14‬ועתה וגו' והרגני' – ואם כן מי יכלכל הנביאים מעתה חמול נא עליהם"‪".‬‬
‫על פי הפרשנים‪ ,‬אפשר לראות בדברי עובדיה שני נימוקים לסירובו לבקשת אליהו‪.‬‬
‫הסבר את הנימוק שמביא רד"ק‪ ,‬ואת הנימוק שמביא מצודת דוד‪.‬‬
‫ב‪ .‬המילה "אדון" חוזרת בפסוקים ‪ ,11-7‬בהטיות שונות‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר כיצד החזרה על המילה "אדון" מעידה על המצב שבו נתון עובדיה‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא גם את פסוק ‪ 21‬שלפניך‪.‬‬
‫במה דומה מצבו של עובדיה למצב העם‪ ,‬על פי תפיסת אליהו באמרו אליהם‪:‬‬
‫"עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים" (פסוק ‪?)21‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 18-17‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר מי גרם לבצורת על פי אחאב? הסבר כיצד התנהגות אחאב על פי פסוק ‪ 10‬מבטאת את תפיסתו‬
‫לגבי הגורם לבצורת‪.‬‬
‫‪ )2‬מי גרם לבצורת על פי אליהו‪ ,‬ומהי הסיבה לבצורת‪ ,‬לדעתו? בסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ .37‬קרא מלכים א'‪ ,‬י"ח‪.25-28 ,‬‬
‫עיין בקטע שלפניך‪ ,‬הלקוח מהמיתוס הכנעני "עלילות בעל וענת"‪ .‬בקטע מתארח האל ׅשַ עַ ל אצל אל אחר‪:‬‬
‫"‪...‬הוא משרת לִ זְּ בֺל בעל ארץ יִתן כוס בידו‬
‫קם ועורך (שולחן) לפניו ויאכילהו קם ונתן קולו ושר‪...‬‬
‫וישקהּו על ׅשַ עַ ל ִמי ְַּרכְּ תֵ י צָ פוֹן"‬
‫ֵ‬
‫עומד (עליו) י ְַּר ֶוה‬
‫יש הטוענים כי דברי הלעג של אליהו בפסוק ‪ 27‬מבוססים על תפיסת עובדי הבעל את האל שלהם‪.‬‬
‫הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על הקטע מ"עלילות בעל וענת"‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .38‬קרא מלכים א‪ ,‬י"ח‪.36-39 ;20-28 ,‬‬
‫א‪ .‬בדברי אליהו בפסוק ‪ 21‬יש ביטוי‪ ,‬שמשתמשים בו גם בעברית של ימינו‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין את הביטוי‪ ,‬והסבר אותו‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר במה אליהו מאשים את העם באמצעות הביטוי‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 25-28‬בקטע שלפניך‪ ,‬ואת הקטע הבא הלקוח מ"עלילות בעל וענת"‪:‬‬
‫[האל בעל מתארח אצל אל אחר‪ .. ." ]:‬הוא משרת לזבול בעל ארץ ייתן כוס בידו‪ ,‬קם ועורך (שולחן) לפניו‬
‫ויאכילהו‪ ,‬קם ונתן קולו ושר‪ ...‬עומד (עליו) ירווה וישקהו על בעל מירכתי צפון"‪.‬‬
‫‪ )1‬לפי הפסוקים‪ ,‬במה השקפת נביאי הבעל‪ ,‬המקובלת על העם‪ ,‬דומה להשקפה הבאה לידי ביטוי בקטע‬
‫מהמזרח הקדום?‬
‫‪ )2‬הסבר את האירוניה בדברי אליהו לנביאי הבעל‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוק ‪.37‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪ )2‬הרמב"ם פירש‪..." :‬ישראל בימי אליהו‪ ,‬לפי שהרבו לפשוע מנע מאותם המרבים לפשוע תשובה‪ ,‬שנאמר‪:‬‬
‫הסבר את הבעיה התאולוגית (אמונית) שמעורר הכתוב בפסוק זה‪.‬‬
‫'ואתה הסבות את לבם אחורנית'‪ ,‬כלומר מנעת מהם‬
‫התשובה"‪.‬‬
‫הסבר כיצד פירוש הרמב"ם פותר את הבעיה שציינת בסעיף (‪.)1‬‬
‫‪ .39‬קרא מלכים א‪ ,‬י"ט‪.8-1 ,‬‬
‫א‪ .‬בפסוק ‪ 1‬אחאב מספר לאיזבל על האירועים בהר הכרמל (פרק י"ח)‪ ,‬ומבליט את אחד האירועים‪.‬‬
‫‪ )1‬מהו אירוע זה?‬
‫‪ )2‬מה יכולה להיות הסיבה להדגשת אירוע זה דווקא?‬
‫ב‪ .‬בקטע שלפניך מתואר אליהו הנביא בשעות של ייאוש‪ ,‬הבא לידי ביטוי במעשים ובדיבור‪.‬‬
‫הָ בֵ א מן הקטע דוגמה אחת למעשה המבטא ייאוש ודוגמה אחת לדיבור המבטא ייאוש‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫ג‪ .‬מלאך ה' פונה אל אליהו פעמיים ואומר לו לאכול‪.‬‬
‫‪ )1‬בפנייה הראשונה של המלאך יש תגובה לבקשה של אליהו מה'‪.‬‬
‫מהי הבקשה של אליהו‪ ,‬ואיך ה' מגיב עליה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬המילה " ַרב" נזכרת בדברי אליהו בפסוק ‪ 4‬ובפנייה השנייה של מלאך ה' (פסוק ‪.)7‬‬
‫הסבר את משמעות המילה "רב" בהקשרה בכל אחד מן הפסוקים‪.‬‬
‫‪ .40‬קרא מלכים א' י"ט ‪.2-14‬‬
‫א‪ .‬יש טוענים כי נוסח שבועתה של איזבל שונה מנוסח השבועה המקובל בישראל בגלל אמונתה האלילית‪.‬‬
‫בסס טענה זו על פסוק ‪ 2‬ועל שמואל א' ג' ‪.17‬‬
‫ב‪ .‬במעמד שבפסוקים ‪ 11-12‬מופיעים בפני אליהו בזה אחר זה רוח‪ ,‬רעש ואש‪ ,‬ולאחריהם ובניגוד להם מופיע קול‬
‫דממה דקה‪.‬‬
‫כיצד הבחנה זו בין ההופעות השונות מרמזת על ביקורת כלפי דרכו הנבואית של אליהו?‬
‫(התבסס על פסוק ‪.)10‬‬
‫ג‪" .‬וילך אל נפשו" (פסוק ‪.)3‬‬
‫אברבנאל מפרש ביטוי זה כך‪:‬‬
‫"שראה אליהו שה' סר מעליו ולא דיבר לו בכלל ולזה לא ידע מה יעשה אם יברח מפני איזבל או אם ישב‬
‫ויבטח באלוקיו‪ ,‬ולכן הלך בעצת נפשו וכפי מה שעלה על רוחו"‬
‫‪ )1‬הסבר (בלשונך) כיצד אברבנאל מפרש את הביטוי "וילך אל נפשו"‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫הצע פירוש אחר לביטוי זה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ .41‬קרא מלכים א'‪ ,‬י"ט‪.8-17 ,‬‬
‫יש הטוענים כי אליהו ומשה משקפים שתי גישות מנוגדות ביחס לעם‪.‬‬
‫א‪ .‬הסבר במה היחס של אליהו לעם‪ ,‬על‪-‬פי פסוקים ‪ 10‬ו‪ 14-‬במלכים א'‪ ,‬י"ט‪ ,‬שונה מהיחס של משה לעם‪ ,‬על‪-‬פי‬
‫שמות‪ ,‬ל"ב‪.9-13 ,‬‬
‫ב‪ .‬כיצד אפשר לפרש את פסוק ‪ 16‬בקטע כביקורת של ה' על היחס של אליהו לעם?‬
‫‪ .42‬קרא מלכים א‪ ,‬כ"א‪.‬‬
‫א‪ .‬בתיאור המשפט המבוים של נבות וגזר הדין שהוטל עליו אפשר לראות שההאשמות וגזר הדין התבססו על‬
‫חוקי התורה‪.‬‬
‫קרא שמות‪ ,‬כ"ב‪ ;27 ,‬ויקרא‪ ,‬כ"ד‪ 16-15 ,‬ודברים‪ ,‬י"ז‪ .6 ,‬הסבר חוקים אלה‪ ,‬ובסס עליהם את הטענה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בפסוק ‪ 19‬אליהו מאשים את אחאב‪" :‬הרצחת וגם ירשת"‪ ,‬ומודיע לו את עונשו‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר את ההאשמה של אליהו כלפי אחאב‪ ,‬ואת משמעות הביטוי "הרצחת וגם ירשת" בימינו‪.‬‬
‫‪ )2‬על פי פסוק ‪ ,19‬מהו עונשו של אחאב? על פי איזו תפיסת גמול ועל פי איזה עיקרון של ענישה הוא נקבע?‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪.29-27‬‬
‫‪ )1‬הסבר במה שונה הגמול שמובטח לאחאב לפי פסוק ‪ 29‬מהגמול המתואר בפסוק ‪?19‬‬
‫‪ )2‬מה גרם לשינוי בגמול שהובטח לאחאב?‬
‫‪ .43‬קרא מלכים א'‪ ,‬כ"א‪.1-7 ,‬‬
‫א‪ .‬כיצד רואה איזבל את התפקוד של אחאב כמלך? בסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש הטוענים כי אחאב חשש מתגובת איזבל‪.‬‬
‫הסבר כצד אפשר לבסס טענה זו על ההבדל בין פניית אחאב לנבות בפסוק ‪ 2‬ובין תיאור פנייה זו בפסוק ‪.6‬‬
‫‪ .44‬קרא מלכים א'‪ ,‬כ"א‪.1-16 ,‬‬
‫א‪ .‬תשובת נבות לאחאב נמסרת בקטע שלוש פעמים‪.‬‬
‫‪ )1‬במה שונים דברי נבות‪ ,‬המובאים בפי אחאב בפסוק ‪ ,4‬מדברי נבות בפסוק ‪?3‬‬
‫‪ )2‬במה שונים דברי נבות‪ ,‬המובאים בפי אחאב בפסוק ‪ ,6‬מדברי נבות בפסוק ‪?3‬‬
‫מה הסיבה לשינויים הבאים לידי ביטוי בפסוק ‪?6‬‬
‫ב‪ .‬קרא את שלושת החוקים ב‪ :‬שמות כ"ב ‪ ,27‬ויקרא כ"ד ‪ ,15-16‬דברים י"ט ‪.15‬‬
‫אפשר לטעון כי איזבל מנצלת את חוקים אלה כדי להרשיע את נבות‪.‬‬
‫הסבר טענה זו‪ ,‬ובסס את תשובתך על שלושת החוקים‪.‬‬
‫ג‪ .‬בפסוק ‪ 10‬וכן בבראשית‪ ,‬י"ח‪ 22 ,‬יש "תיקון סופרים"‪.‬‬
‫מהו התיקון בכל אחד מהכתובים‪ ,‬ומהי הסיבה לכל תיקון?‬
‫הערה‪ :‬בתשובתך לגבי בראשית‪ ,‬י"ח‪ 22 ,‬תוכל להיעזר בבראשית‪ ,‬י"ח‪.16-21 ,‬‬
‫‪15‬‬
‫מלכים ב – אוסף שאלות ‪ -‬עד קיץ ‪2011‬‬
‫‪ .1‬קרא מלכים ב‪ ,‬ב'‪.15-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫קרא פסוקים ‪ 6-2‬שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬כתוב שתי אמירות שונות של אלישע החוזרות כמה פעמים בפסוקים אלה‪ ,‬והסבר מה מבטאות שתי‬
‫אמירות אלה בנוגע ליחסים בין אלישע לאליהו‪.‬‬
‫‪ )2‬יש הטוענים כי להסתלקותו של אליהו מן העולם קדם תהליך של פרדה‪.‬‬
‫בסס טענה זו על דוגמה אחת מפסוקים ‪ 6-2‬שלפניך‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא פסוקים ‪ 12‬שלפניך‪ ,‬וכן שמואל ב‪ ,‬י"ט‪.1 ,‬‬
‫החזרה על אותו שם מהווה אמצעי ספרותי בידי הסופר המקראי‪.‬‬
‫מהי המטרה שהסופר המקראי מבקש להשיג בעזרת אמצעי ספרותי זה?‬
‫בסס את תשובתך על שני הכתובים‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא פסוקים ‪ 12-11‬שלפניך‪.‬‬
‫על סמך המסופר בפסוקים אלה‪ ,‬כיצד נתפסת דמותו של אליהו במסורת ישראל?‬
‫ג‪ .‬בקטע שלפניך אפשר לה בחין בשלבים בהפיכתו של אלישע למחליפו של אליהו כנביא‪.‬‬
‫כתוב מה הם שלושת השלבים המתוארים בפסוקים ‪.15 ,14-13 ,12-11‬‬
‫‪ .2‬קרא מלכים ב‪ ,‬ב'‪.15-5 ,‬‬
‫א‪ .‬בתיאור ההסתלקות של אליהו בקטע שלפניך וכן בסיפור במלכים א‪ ,‬י"ח‪ 39-38 ,‬חוזר אותו מוטיב‪.‬מהו מוטיב‬
‫זה‪ ,‬ואיך הוא בא לידי ביטוי בכל אחד מן הקטעים? בסס את דבריך על הכתובים‪.‬‬
‫ב‪ .‬האדרת של אליהו נזכרת בפסוקים ‪.14 ,13 ,8‬‬
‫הסבר את התהליך הנרמז באמצעות אזכור האדרת בשלושת הפסוקים‪.‬‬
‫בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬בקטע שלפניך יש לבני הנביאים תפקיד מרכזי‪.‬‬
‫מהו תפקידם‪ ,‬ואיך הוא בא לידי ביטוי בפסוקים ‪ ? 15 ,7 ,5‬בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ .3‬קרא מלכים ב‪ ,‬ב'‪.8-16 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫קרא גם דברים‪ ,‬כ"א‪.17 ,‬‬
‫‪ )1‬הכתוב בדברים יכול להסביר את הבקשה של אלישע (בפסוק ‪ 9‬שלפניך) למעמד‬
‫מיוחד בקרב "בני הנביאים"‪.‬‬
‫מהי הבקשה של אלישע‪ ,‬ואיזה מעמד הוא מבקש?‬
‫‪ )2‬הסבר כיצד תשובתו של אליהו לאלישע מדגישה את מקור הסמכות להקדשת נביא‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את פסוק ‪ 12‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר כיצד אלישע תופס את אליהו לפי הביטוי "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"‬
‫(בתשובתך התייחס לביטוי כולו)‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר כיצד אלישע תופס את אליהו לפי המעשה המתואר בסוף פסוק זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 13-14 ,8‬בקטע שלפניך‪ ,‬וכן מלכים א‪ ,‬י"ט‪.19-21 ,‬‬
‫הסבר כיצד "אדרת אליהו" מסמלת את הקדשת אלישע לנביא‪ .‬בסס את תשובתך על כתובים אלה‪.‬‬
‫‪ .4‬קרא מלכים ב‪ ,‬ב'‪.17-6 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫קרא פסוקים ‪ 14 ,9-8‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫קרא את פירוש רש"י שלפניך לפסוק ‪:14‬‬
‫" 'אף הוא ויכה את המים' ‪ ... -‬גדולה חציית אלישע כפליים של אליהו‪ ,‬שבתחילה זכות שניהם‪ ,‬ועכשיו זכותו‬
‫יחידי"‪.‬‬
‫לדעת רש"י‪ ,‬אלישע זה לרוח נבואית כפולה‪ .‬הסבר בלשונך את דבריו‪ ,‬ובסס אותם על הפסוקים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 14-8‬שלפניך‪ ,‬וכן מלכים א‪ ,‬י"ט‪.21-19 ,‬‬
‫אפשר לראות בכתובים אלה תהליך הקשור למשמעות האדרת‪.‬‬
‫הסבר טענה זו‪ ,‬ובסס אותה על שני הכתובים‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוק ‪ 16‬שלפניך‪ ,‬וכן מלכים א‪ ,‬י"ח‪.12 ,‬‬
‫כתוב ביטוי החוזר (באופן דומה) בשני הכתובים‪ ,‬והסבר כיצד ביטוי זה מעיד על תכונה המאפיינת את אליהו‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ .5‬מלכים ב' י"ז‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הסבר מהי תפיסת האלוהות המשתקפת במונח "אלוהי הארץ"‪.‬‬
‫הסבר במה שונה התפיסה בנוגע לפילוג הממלכה הבאה לידי ביטוי בפס' ‪ 20-21‬מן התפיסה במל"א י"א ‪.30-33‬‬
‫מעדויות אשוריות אנו למדים כי מספר הגולים שהגלה סרגון השני משומרון היה ‪ 27,290‬בלבד‪.‬‬
‫עדות זו אינה מתיישבת עם הכתוב בפסוקים ‪.20-26‬‬
‫הבא ‪ 2‬ראיות מן הכתוב לקביעה זו והסבר אותן‪.‬‬
‫‪ .6‬קרא מל"ב י"ז ‪ 4-6‬ומל"ב י"ח ‪.11-12‬‬
‫מהם שני ההסברים לכיבוש לפי שני המקורות?‬
‫כיצד תסביר את ההבדל בין שני הכתובים?‬
‫‪ .7‬קרא מלכים ב‪ ,‬י"ז‪.33-22 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא פסוקים ‪ 24-23‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫מהי שיטת ההגליה שנקטה אשור‪ ,‬לפי המתואר בפסוקים אלה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬מה יכולה להיות הסיבה לשימוש בשיטת הגליה זו?‬
‫ב‪ .‬קרא פסוק ‪ 22‬ופסוק ‪ 32‬בקטע שלפניך וגם מלכים א‪ ,‬י"ב‪.31 ,‬‬
‫‪ )1‬במלכים א‪ ,‬י"ב‪ 31 ,‬מתוארים שני מעשים שעשה ירבעם‪.‬‬
‫מה הם שני המעשים שעשה ירבעם? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬במלכים ב‪ ,‬י"ז‪ 32 ,‬מתוארים מעשים דומים למעשים שבמלכים א‪ ,‬י"ב‪.31 ,‬‬
‫הסבר על מה רומז הספר המקראי במלכים ב‪ ,‬י"ז‪ ,32 ,‬באמצעות תיאור המעשים הדומים בשני הקטעים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא פסוקים ‪ 33-24‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫מהי ההשקפה הדתית‪-‬אמונית הבאה לידי ביטוי בכינוי "אֹלהי הארץ" (פסוקים ‪?)27-26‬‬
‫‪ )2‬מה גרם ליושבי ׂשמרון ללמוד את "משפט אֹלהי הארץ"‪ ,‬וכיצד הם עשו זאת?‬
‫‪ .8‬קרא מלכים ב'‪ ,‬י"ז‪.34-24 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪" .‬אשר עשו השומרונים" – פס' ‪.29‬‬
‫הבא הוכחה מהקטע להגליה דו‪-‬צדדית שנוקט בה מלך אשור‪.‬‬
‫מי הם ה"שומרונים" המוזכרים בפסוק זה? הסבר ונמק תשובתך‪.‬‬
‫ג‪ .‬מהו הרעיון בתחום הפולחן הבא לידי ביטוי בפסוק ‪ ?33‬הסבר תשובתך‪.‬‬
‫מעדויות אשוריות אנו למדים כי מספר הגולים שהגלה סרגון השני (מלך אשור) משומרון היה ‪ 27,290‬בלבד‪.‬‬
‫עדות זו אינה מתיישבת עם הכתוב בפסוקים ‪.20-26‬‬
‫הבא ‪ 2‬ראיות (הוכחות) מן הכתוב לקביעה זו והסבר אותן‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ .9‬קרא מלכים ב‪ ,‬י"ח‪ ,1-12 ,‬דברי הימים ב‪ ,‬ל"ב‪.30 ,1-4 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫קרא מלכים ב‪ ,‬י"ח‪ 4 ,‬שלפניך‪ ,‬וכן במדבר‪ ,‬כ"א‪.4-9 ,‬‬
‫מה הייתה הסיבה לעשיית נחש הנחושת‪ ,‬ומה גרם לחזקיהו להשמיד אותו?‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטעים מדברי הימים ב‪ ,‬ל"ב ואת כתובת נקבת השילוח שלפניך‪:‬‬
‫[דבר] הנקבה‪ .‬וזה היה דבר הנקבה‪ .‬בעוד [מנפם החצבים את‬
‫הגרזן אש אל רעו ובעוד שלש אמת להנק[ב‪ ,‬נשמ]ע קל אש ק‬
‫רא אל רעו‪ ,‬כי הית זדה בצר מימן ומ[שמ]אל‪ .‬ובים ה‬
‫נקבה הכו החצבם אש לקרת רעו‪ ,‬גרזן על [ג]רזן‪ ,‬וילכו‬
‫המים מן המוצא אל הברכה במאתים ואלף אמה‪ ,‬ומ[א]‬
‫ת אמה היה גבה הצר על ראש החצב[ם]‬
‫‪ )1‬למה שימשה נקבת השילוח‪ ,‬ומהו הרקע ההיסטורי לכך?‬
‫‪ )2‬מה אפשר ללמוד מהכתובת על המפגש בין החוצבים‪ ,‬על כלי החציבה ועל גודל הנקבה?‬
‫ג‪ .‬קרא את הקטע ממלכים ב שלפניך‪.‬‬
‫בקטע זה משה מוזכר פעמים אחדות‪.‬‬
‫כיצד מצטיירות דמותו של חזקיהו ודמותו של הושע בן אלה לאור דמותו של משה?‬
‫בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ .10‬קרא מלכים ב‪ ,‬י"ח‪.16-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 7-3‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬בפסוקים אלה חזקיהו זוכה להערכה חיובית‪ .‬ציין שתי דוגמאות להערכה חיובית כלפי חזקיהו‪ ,‬והסבר כל‬
‫דוגמה‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר מדוע השמדת נחש הנחושת‪ ,‬שעשה משה במצוות ה'‪ ,‬מתוארת כאן כמעשה חיובי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬פסוקים ‪ 12-9‬בקטע שלפניך קוטעים את רצף הסיפור שבפרק‪ .‬הוכח טענה זו מהכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא גם מלכים ב‪ ,‬י"ז‪.6-5 ,‬‬
‫חורבן ממלכת שומרון מתואר פעם אחת בפרק י"ז ופעם נוספת בפרק י"ח (בקטע שלפניך)‪.‬‬
‫הסבר מה יכולה להיות המטרה של חזרה זו‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא גם דברי הימים ב‪ ,‬ל"ב‪.30 ,8-1 ,‬‬
‫‪ )1‬על פי פסוקים אלה‪ ,‬הסבר שלוש פעולות הכנה של חזקיהו למלחמה נגד סנחריב מלך אשור‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא גם מלכים ב‪ ,‬כ'‪ 20 ,‬ואת הכתובת שלפניך‪:‬‬
‫]‪[...‬הנקבה‪ .‬וזה‪ .‬היה‪ .‬דבר‪ .‬הנקבה‪ .‬בעוד‪] .‬החצבים‪ .‬מנפם‪ .‬את[‬
‫הגרזן‪ .‬אש‪ .‬אל ‪ .‬רעו‪ .‬ובעוד‪ .‬שלש‪ .‬אמת‪ .‬להנק[ב‪ .‬וישמ]ע‪ .‬קל‪ .‬אש‪ .‬קרא‪ .‬אל‪ .‬רעו‪ .‬כי‪ .‬הית‪ .‬זדה ‪.‬בצר‪.‬‬
‫מימן‪ .‬ומ[שמ]אל‪ .‬ובים‪ .‬הנקבה‪ .‬הכו‪ .‬החצבם‪ .‬אש‪ .‬לקרת‪ .‬רעו‪ .‬גרזן‪ .‬על] ‪.‬ג[רזן‪ .‬וילכו]‪[.‬המים‪ .‬מן‪.‬‬
‫המוצא‪ .‬אל‪ .‬הברכה‪ .‬במאתים‪ .‬ואלף‪ .‬אמה‪ .‬ומאת ‪.‬אמה‪ .‬היה‪ .‬גבה‪ .‬הצר‪ .‬על‪ .‬ראש‪ .‬החצב]ם[‪.‬‬
‫ש' אחיטוב כותב‪" :‬הכתובת מצליחה לשמור על ההתפעמות שבמפגש החוצבים משתי קצות הנקבה‪ ,‬ועל‬
‫(ש' אחיטוב‪ ,‬אסופת כתובות עבריות)‬
‫השלמת המפעל האדיר שנחצב במעבה ההר"‪.‬‬
‫מהו "המפעל האדיר" שאחיטוב מדבר עליו‪ ,‬כיצד מפעל זה קשור אל חזקיהו‪ ,‬ומה בכתובת מבטא את‬
‫ה"התפעמות" (= התרגשות) שבמפגש?‬
‫‪ .11‬קרא מלכים ב'‪ ,‬י"ח‪.19-24 ,‬‬
‫א‪ .‬כיצד מתגאה רבשקה בכוחו (בפס' ‪ )23-24‬ומדגיש בכך את חולשתו של חזקיהו?‬
‫ב‪ .‬כיצד מכנה רבשקה את שני האישים הנזכרים בפסוק ‪?19‬‬
‫הסבר כיצד אופן הכינוי משמש אמצעי ל"לוחמה פסיכולוגית"‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 19-25‬ורשום מהי המלה המנחה בקטע ומהי מטרת השימוש במלה זו בקטע?‬
‫‪18‬‬
‫‪ .12‬קרא מלכים ב‪ ,‬י"ח‪.35-19 ,‬‬
‫כדי לשכנע את העם להיכנע רבשקה משתמש בנאומו באמצעים שונים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫קרא פסוקים ‪.25-19‬‬
‫‪ )1‬ציין והסבר שני טיעונים מהנאום הלקוחים מהתחום המדיני‪-‬הצבאי‪ .‬שמטרתם לשכנע את העם‪.‬‬
‫‪ )2‬ציין והסבר טיעון אחד מהנאום הלקוח מהתחום הדתי‪ ,‬שמטרתו לשכנע את העם‪.‬‬
‫ב‪ .‬גם שפת הנאום וגם תיאור מצב העם בהווה לעומת העתיד הצפוי לו‪ ,‬משמשים את רבשקה לשכנע את העם‬
‫להיכנע‪.‬‬
‫בסס טענה זו על פסוקים ‪.32-26‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא גם מלכים ב‪ ,‬י"ט‪.6-5 ,‬‬
‫במה מאשים הנביא ישעיהו את נערי מלך אשור"?‬
‫‪ )2‬עיין בפסוקים ‪ 35-33‬בקטע שלפניך‪ ,‬והסבר מה בדברי רבשקה יכול להתפרש כבסיס להאשמה של‬
‫ישעיהו?‬
‫‪ .13‬קרא מלכים ב' י"ח‪.25-21 ,‬‬
‫לרבשקה יש ידע על הנעשה ביהודה בתחום המדיני‪ ,‬הצבאי והדתי‪.‬‬
‫ציין דוגמה אחת לידיעותיו בכל אחד מהתחומים והסבר אותה‪.‬‬
‫‪ .14‬מלכים ב' י"ח‪.‬‬
‫קרא מל"ב י"ז ‪ 4-6‬ומל"ב י"ח ‪.11-12‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪ .‬כיצד תסביר את ההבדל בין שני הכתובים?‬
‫מהם שני ההסברים לכיבוש לפי שני המקורות?‬
‫‪ .15‬קרא מלכים ב‪ ,‬י"ט‪.37-32 ,7-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫קרא פסוקים ‪ 7-1‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫בקטע זה מתוארת תגובת המלך חזקיהו על נאום רבשקה‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין שני מעשים שהמלך עושה המלמדים על מצוקה וצער‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫‪" )2‬יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכֹח אין ללֵדה" (פסוק ‪.)3‬‬
‫הסבר את דברי חזקיהו אלה בהקשרם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא פסוקים ‪ 7-5‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫על פי פסוקים אלה‪ ,‬מדוע לא כבש סנחריב את ירושלים?‬
‫‪ )2‬קרא פסוקים ‪ 36-35‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫על פי התיאור המקראי‪ ,‬כיצד ניצלה ירושלים? מהו ההסבר שהוצע במחקר להצלה זו?‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא את פסוק ‪ 34‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫על פי פסוק זה‪ ,‬ציין והסבר את שני הנימוקים להצלת ירושלים‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא פסוקים ‪.37-32 ,7-5‬‬
‫מפסוקים ‪ 37-35‬משתמע שמלך אשור נרצח עם שובו לארצו‪ ,‬אולם ידוע שהוא נרצח כעשרים שנה אחרי‬
‫ששב לארצו‪.‬‬
‫מה הייתה יכולה להיות המטרה של הסופר המקראי ליצור רצף סיפורי על גורלו של מלך אשור?‬
‫‪ .16‬קרא מלכים ב' כ"א‪.14-13 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסבר את הדימויים בפסוק ‪ 13‬בהם משתמש המחבר כדי לתאר את הצפוי ליהודה‪.‬‬
‫בעקבות איזה מאורע היסטורי מכונה יהודה בפסוק ‪" 14‬שארית נחלתי"? הסבר תשובתך‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ .17‬מלכים ב' כ"א‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫בפסוקים ‪ 1-2‬נזכרים משך מלכותו של מנשה ומעשיו הרעים‪.‬‬
‫עיין בדברי‪-‬הימים ב' ל"ג ‪.10-13‬‬
‫איזו בעיית גמול פותר המסופר בדברי‪-‬הימים ב'?‬
‫ב‪ .‬הסבר מדוע השמיט עורך דברי‪-‬הימים ב' מפרק ל"ג‪ ,‬המפרט את מעשיי מנשה בירושלים‬
‫את פסוקים ‪ 10-16‬שבמלכים ב' כ"א?‬
‫‪ .18‬מלכים ב' כ"ג‪.‬‬
‫עיין בפסוקים ‪ 29-30‬ובדברי‪-‬הימים ב' ל"ה פסוקים ‪.20-24‬‬
‫מה הם הפרטים שמוסיף ספר דברי‪-‬הימים‪ ,‬ומה אתה למד מכך על המגמתיות ההיסטוריוגרפית של ספר דברי‪-‬‬
‫הימים?‬
‫‪.19‬‬
‫מלכים ב' כ"ה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫במה דומה הסיום של ספרי מלכים (כ"ה ‪ )27-30‬לסיום של ספר דברי‪-‬הימים (ל"ו ‪)22-23‬‬
‫ומה היא סיבת הדמיון?‬
‫ב‪ .‬במה שונים שני סיומי הספרים ומדוע?‬
‫‪ .20‬קרא מלכים ב‪ ,‬כ"ה‪.12-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫בקטע שלפניך מתוארים לפרטי פרטים השלבים השונים של כיבוש ירושלים ונפילתה‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין ותאר שלושה שלבים בכיבוש העיר ונפילתה‪ .‬בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬מה יכולה להיות הסיבה לתיאור המפורט שמביא הסופר המקראי?‬
‫ב‪ .‬בחרס לכיש ‪ 4‬כותב מפקד אחד המבצרים ביהודה‪:‬‬
‫ַאדנֵי‪ ,‬כִ י ֹלא ִנ ְּר ֶאה ֶאת עֲזֵ ָקה‪".‬‬
‫אתֹת אֲ ׁשֶ ר נָתַ ן ְּ‬
‫"‪ ...‬וְּ י ֵַדע כִ י אֶ ל מַ ׄשֺ אֹת לָכִ ׁש נ ְַּחנּו ׁש ְֹּמ ִרם כְּ כֹל הָ ֹ‬
‫‪ )1‬מה אפשר ללמוד מחרס זה על מצבן של ערי יהודה הנזכרות בו?‬
‫‪ )2‬איך קשור חרס זה לתיאור בקטע שלפניך ממלכים ב?‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 7-4‬בקטע שלפניך‪ ,‬וגם דברי הימים ב‪ ,‬ל"ו‪.13-11 ,‬‬
‫בין שני הכתובים יש קשר של סיבה ותוצאה‪ .‬הסבר את הקשר‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫דברים י"ב ‪ ,1-14‬דברים י"ח ‪ –15-22‬אוסף שאלות‬
‫עד קיץ ‪2011‬‬
‫‪ .1‬קרא דברים‪ ,‬י"ב‪.1-14 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 2-5‬בקטע‪.‬‬
‫‪ )1‬המילה "שם" באה לידי ביטוי בשני ציוויים שונים בקטע‪ .‬הסבר מה הם הציוויים‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא פסוק ‪ 5‬בקטע‪ ,‬וכן מלכים א‪ ,‬ח'‪.27-30 ,‬‬
‫בשני הכתובים האלה באה לידי ביטוי תפיסת ‪-‬אלוהות משותפת‪ .‬מהי?‬
‫ב‪ .‬קרא גם מלכים ב‪ ,‬כ"ג‪.8 ,‬‬
‫יש הטוענים כי הכתוב במלכים ב‪ ,‬כ"ג‪ 8 ,‬מבטא יישום של החוק בפסוקים ‪ 13-14‬שלפניך‪.‬‬
‫הסבר טענה זו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬באיזו תקופה חובר חוק ריכוז הפולחן (בספר דברים) לפי הגישה המסורתית‪ ,‬ובאיזו‬
‫תקופה חיברו אותו לפי הגישה המקובלת במחקר?‬
‫‪ )2‬קרא מלכים ב‪ ,‬כ"ב‪.13 ,‬‬
‫הסבר כיצד דברי יאשיהו בפסוק זה יכולים לחזק את הגישה המסורתית‪.‬‬
‫‪ .2‬קרא דברים‪ ,‬י"ב‪.14-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 6-1‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫כתוב את שתי הדרישות המרכזיות מהעם לפי פסוקים אלה‪ ,‬והסבר את השוני בין דרישות‬
‫אלה לדרכי הפולחן של הגויים‪ .‬בסס את תשובתך על הפסוקים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא פסוקים ‪ 6-5‬שלפניך‪ ,‬וכן מלכים א‪ ,‬ח'‪.30-28 ,‬‬
‫מהו תפקיד המקדש על פי הפסוקים ממלכים א‪ ,‬ומהו תפקיד "המקום אשר יבחר" בקטע‬
‫שלפניך?‬
‫‪ )2‬מה אפשר ללמוד מפסוקים ‪( 10-9‬בקטע שלפניך) על המצב שמאפשר לקיים את חוק ריכוז‬
‫הפולחן?‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא את דברי מ' ויינפלד (עיבוד על פי מאמרו‪" :‬המפנה בתפיסת האלוהות והפולחן בספר‬
‫דברם"‪.‬‬
‫"הקרבן עצמו אינו נחוץ לאל‪ ,‬הוא רק מהווה ביטוי של תודה לאל‪ ,‬ובזה כל חשיבותו‪...‬‬
‫[‪ ]...‬כל עיקרו של הזבח איננו בא אלא לתמוך באנשים עניים"‪.‬‬
‫מה הן שתי מטרות הפולחן בדברים ‪ ,‬לפי ויינפלד? הבא מהפסוקים ביסוס לכל אחת מן‬
‫המטרות האלה‪.‬‬
‫‪ )2‬מהו הקשר בין חוק ריכוז הפולחן ובין החובה לדאוג ללוי?‬
‫‪21‬‬
‫‪ .3‬קרא דברים‪ ,‬י"ח‪.22-15 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא את פסוק ‪ 15‬בדברים ‪ ,‬י"ח‪ ,‬ואת פירוש רמב"ן שלפניך למילים "מקרבך"‪" ,‬כמֹני"‪:‬‬
‫"שיהיה מקרבך‪ ,‬לומר שתוכל לבטוח בדבריו שהוא מאחיך מקרבך [‪ ]...‬כמֹני' שיהיה נאמן‬
‫לנביא ה'‪ ,‬ותאמין בו כאשר אתה מאמין בי"‪.‬‬
‫על פי פי רוש זה‪ ,‬מדוע הנביא צריך להיות מקרב העם ומדוע עליו להיות כמו משה?‬
‫‪ )2‬קרא גם דברים‪ ,‬ל"ד‪.12-10 ,‬‬
‫פסוקים אלה מדגישים את ייחודו של משה כנביא לעומת הנביאים האחרים‪.‬‬
‫הבא מפסוקים אלה דבר אחד המבטא את ייחודו של משה‪ ,‬והסבר אותו‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 20-18‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫השורש ד‪-‬ב‪-‬ר חוזר פעמים רבות בפסוקים אלה‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא את פסוק ‪ 18‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫פסוק זה מסביר מיהו נביא‪.‬‬
‫בסס טענה זו על השימוש החוזר בשורש ד‪-‬ב‪-‬ר בפסוק‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא את פסוק ‪ 20‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫מי הם שני הסוגים של נביאי השקר על פי פסוק זה?‬
‫בסס את תשובתך על החזרה של השורש ד ‪-‬ב‪-‬ר בפסוק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬על פי פסוק ‪ 22‬בקטע שלפניך‪ ,‬הסבר מהי אמת המידה להבחנה בין נבואת אמת לנבואת‬
‫שקר?‬
‫‪ )2‬קרא גם ירמיה‪ ,‬כ"ח‪.9-8 ,‬‬
‫הסבר את ההבחנה של ירמיהו בפסוקים אלה בנוגע לאמת המידה שציינת בסעיף (‪.)1‬‬
‫תהלים קכ"ב ‪ -‬אוסף שאלות‬
‫עד קיץ ‪2011‬‬
‫‪ .1‬קרא תהלים‪ ,‬קכ"ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬המזמור שלפניך מכּונה "שיר המעלות"‪.‬‬
‫ציין שני פירושים למושג "שיר המעלות"‪ ,‬והסבר איזה פירוש מתאים למזמור קכ"ב‬
‫שלפניך‪ .‬בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר את הביטוי "כְּ עִ יר ֶׁשחֺ ְּׅש ָרה לָּה י ְַּח ָדו" (פסוק ‪.)3‬‬
‫ב‪ .‬במזמור זה באה לידי ביטוי חשיבותה של ירושלים בתחומים שונים‪.‬‬
‫על פי המזמור‪ ,‬ציין שני תחומים‪ ,‬והסבר את חשיבותה של ירושלים בכל אחד מהם‪.‬‬
‫בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬יש הטוענים שמזמור זה מבטא את אחדות העם‪.‬‬
‫בסס טענה זו על רָאיָה אחת מהמזמור‪ ,‬והסבר את הראיה‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא פסוקים ‪.7-6‬‬
‫בפסוקים אלה יש תפילה לשלום ירושלים‪.‬‬
‫יש הטוענים ששלום ירושלים תלוי בשלווה פנימית בקרב אוהבי ירושלים‪.‬‬
‫בסס טענה זו על הכתוב‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ירמיה‪ ,‬א'‪.‬‬
‫ספר ירמיהו – קובץ שאלות עד קיץ ‪2011‬‬
‫‪ .1‬קרא ירמיה‪ ,‬א'‪.‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 4-10‬בקטע‪ ,‬וכן שמות‪ ,‬ג'‪.10-13 ,‬‬
‫בקטעים אלה מצווים משה וירמיהו לשמש שליחי אלוהים‪.‬‬
‫‪ )1‬במה דומות תגובותיהם של משה וירמיהו לשליחות? בסס את תשובתך על הכתובים‪.‬‬
‫‪ )2‬ב מה שונה שליחותו של ירמיהו משליחותו של משה‪ ,‬מבחינת קהל היעד?‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪.15 ,1-3‬‬
‫‪ )1‬בפסוקים אלה (בשמותיהם של האנשים ובפרטים האחרים) נרמזים אירועים היסטוריים‬
‫מתקופתו של הנביא‪.‬‬
‫ציין שניים מן האירועים‪.‬‬
‫‪ )2‬בפסוק ‪ 10‬יש רצף של פעלים‪.‬‬
‫במה רצף הפעלים והסדר שבו הם מופיעים יכולים ללמד על אופי נבואתו של ירמיהו?‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪.10-19‬‬
‫בקטע שלפניך יש שני מראות סמליים‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר כיצד המראה הסמלי הראשון ומשמעותו מחזקים את דברי ה' לירמיהו בפסוקים‬
‫אלה‪.‬‬
‫‪ )2‬על המראה הסמלי השני נאמר‪" :‬מצפון תפתח הרעה"‪.‬‬
‫מהי המשמעות של ביטוי זה בימינו?‬
‫‪ .2‬קרא ירמיה‪ ,‬א'‪.11-12 ,‬‬
‫א‪ .‬מדוע זיהוי מקל השקד‪ ,‬הנחשב לפעולה פשוטה לביצוע‪ ,‬זוכה לשבח מה'?‬
‫ב‪ .‬קרא את דברי המלבי"ם ‪-‬‬
‫"כי תפס (שלפניו)‪...‬מקל‪ ,‬לא (‪ )...‬מטה‪ ,‬שהמטה ירמוז לפעמים למשענת ולמשרה‪ ,‬והמקל יציין ההכאה‪...‬וכן‬
‫עם כשדים הם בידי ה' כמקל חובלים לייסר החוטאים‪ ,‬לא כמטה לכבוד או למשענת"‬
‫מה הסיבה לשבח הנאמר לירמיהו על ידי ה'‪ ,‬לדעת המלבי"ם?‬
‫‪ .3‬קרא ירמיה‪ ,‬א'‪.17-19 ,12-4 ,‬‬
‫א‪ .‬אפשר לראות בתיאור ההקדשה של ירמיהו לנביא דגם אופייני של מינוי נביא לשליחות‪.‬‬
‫על פי הקטע‪ ,‬ציין ארבעה שלבים האופייני ים לדגם של הקדשה‪ ,‬ובסס כל שלב על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא ירמיה‪ ,‬ל"א‪.26-27 ,‬‬
‫יש המוצאים בספר ירמיה מבנה מעגלי‪ ,‬הנפתח בהקדשה של ירמיהו (פרק א) ונסגר בפרק ל"א‪,‬‬
‫‪.26-27‬‬
‫הבא שתי דוגמאות למבנה זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש הטוענים שהקדשתו של ירמיהו היא בעלת אופי מלכותי‪.‬‬
‫‪ )1‬כיצד פסוק ‪ 10‬יכול לחזק טענה זו?‬
‫‪ )2‬באסטלה שהקים מלך חמת לכבוד אלוהיו הוא מכריז שהאל אמר לו‪:‬‬
‫"אל תירא‪ ,‬כי אני המלכתיך ואני אעמוד עמך ואחלצך מן המלכים שהטילו עליך מצור"‪.‬‬
‫הסבר מהו הדמיון בין הכתוב באסטלה ובין הכתוב בפסוקים ‪.17-19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .4‬קרא ירמיה‪ ,‬א'‪.16 ,14 ,‬‬
‫א‪ .‬מהי המלה המנחה המופיעה בפסוקים אלה ומה הן שתי משמעויותיה?‬
‫ב‪ .‬איזה עקרון בתורת הגמול בא לידי ביטוי במלה המנחה וכיצד?‬
‫‪ .5‬קרא ירמיה‪ ,‬א'‪.19-4 ,‬‬
‫א‪ .‬ה' אומר לירמיהו‪" :‬בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך"‬
‫(פסוק ‪.)5‬‬
‫אסרחדון מלך אשור אומר‪" :‬האלים הגדולים‪ ...‬קראוני למלוך על כל הארצות עוד בהיותי‬
‫בבטן אמי יולדתי"‪.‬‬
‫מדוע מסופר שירמיהו נבחר עוד כשהיה ברחם‪ ,‬ומהי המטרה של ציון פרט זה בדברי‬
‫אסרחדון?‬
‫ב‪ .‬בהקדשת ירמיהו לנביא יש מוטיבים המאפיינים הקדשות של נביאים‪.‬‬
‫ציין שלושה מוטיבים כאלה מהקטע שלפניך‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫בסס דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 19-13‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫ב פסוקים אלה נזכרת המילה "חומות" פעמיים (בנטיות שונות)‪ :‬בפסוק אחד היא במשמעות‬
‫המילונית (רגילה) ובפסוק אחר היא דימוי‪.‬‬
‫בכל אחד מהפסוקים‪ ,‬הסבר מה הן החומות ומהו תפקידן‪.‬‬
‫‪ .6‬קרא ירמיהו‪ ,‬א'‪.10-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 3-2‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫בימי יאשיהו בן אמון וצדקיהו בן יאשיהו אירע ו שני אירועים היסטוריים חשובים בעבור העם‪.‬‬
‫ציין מה הם שני האירועים‪ ,‬וכתוב באיזה תאריך חל כל אחד מהם‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 10-4‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫ירמיהו אינו יכול להתחמק מייעודו כנביא‪.‬‬
‫הבא מן הקטע שתי ראיות לביסוס קביעה זו‪ ,‬והסבר כל אחת מהן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬ה' מינה את ירמיהו "נביא לגוים" (פסוק ‪)5‬‬
‫הסבר את המשמעות של ייעוד זה‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא את דברי צ' אדר (הערכים החינוכיים של התנ"ך)‪:‬‬
‫"לירמיה נמסרה תמצית נבואתו כבר בשעת ההקדשה‪".‬‬
‫קרא את פסוק ‪ 10‬בקטע שלפניך‪ ,‬והסבר מהי "תמצית נבואתו" של ירמיה‪.‬‬
‫בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ירמיה‪ ,‬ב'‪.1-13 ,‬‬
‫‪ .1‬קרא ירמיה‪ ,‬ב'‪.1-13 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪.1-3‬‬
‫‪ )1‬בפסוק ‪ 3‬הנביא משתמש במטפורה כדי לתאר את מעמדו של העם בעיני האל‪.‬‬
‫הסבר את המטפורה‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר במה הכתוב בפסוק ‪ 3‬מהווה גמול על התנהגות העם המתוארת בפסוק ‪.2‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוק ‪ 9‬שלפניך‪ ,‬וכן ירמיה‪ ,‬י"ב‪.1 ,‬‬
‫‪ )1‬מהו הפועל החוזר בשני הפסוקים האלה‪ ,‬ומהי משמעותו (בהקשרו)?‬
‫‪ )2‬אל מי מופנית כל אחת מהטענות המושמעות בפסוקים‪ ,‬ומהי הסיבה לכל טענה?‬
‫ג‪ .‬בפסוקים ‪ 10-11‬הנביא משתמש באמצעי ספרותי כדי לבטא לעג‪.‬‬
‫מהו האמצעי‪ ,‬ומהו הלעג המובע דרכו?‬
‫‪ .2‬קרא ירמיה‪ ,‬ב'‪.13-1 ,‬‬
‫א‪ .‬הסבר את שתי המטפורות בפסוקים ‪ .3-2‬מה מעידות מטפורות אלה על היחס של האל כלפי עם‬
‫ישראל?‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪.8-4‬‬
‫דברי ה' מתארים את מעשי החסד שעשה לעמו ואת כפיות הטובה של העם כלפיו‪.‬‬
‫בסס טענה זו על שתי דוגמאות למעשי החסד של ה' ושתי דוגמאות לכפיות הטובה של העם‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪.13-11‬‬
‫ציין שני ניגודים הבאים לידי ביטוי בדברי ה' בפסוקים אלה‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ירמיה ז'‪ ,‬כ"ו‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫קרא ירמיה ז'‪.34 - 29 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬מהי המטפורה (הדימוי) בפסוק ‪?34‬‬
‫‪ )2‬כיצד הנביא מבטא‪ ,‬באמצעות מטפורה זו‪ ,‬את הקשר בין החטא של העם (המתואר‬
‫בפסוק ‪ )31‬ובין העונש שיבוא עליו?‬
‫ב‪ .‬קרא ירמיה‪ ,‬ל"ג‪.11-10 ,‬‬
‫הסבר מה רוצה הנביא להביע בפסוקים אלה באמצעות אותה מטפורה‪.‬‬
‫קרא ירמיה ז'‪1-15 ,‬‬
‫א‪ .‬בנבואה זו מתגלה ניגוד בין עמדת הנביא ובין עמדת העם כלפי המקדש‪.‬‬
‫הסבר ניגוד זה‪ ,‬ובסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬ציין מה הם שני ה תקדימים ההיסטוריים שהנביא מזכיר בקטע‪ ,‬והסבר לשם מה הוא מביא‬
‫אותם‪.‬‬
‫ג‪ .‬הבא שתי ראיות לכך שהאירוע והנבואה‪ ,‬המ תוארים בקטע‪ ,‬הם אלה המתוארים בירמיה‪ ,‬כ"ו‪,‬‬
‫‪1-6‬‬
‫קרא ירמיה‪ ,‬ז'‪.16-28 ,‬‬
‫ענה על שניים מהסעיפים א‪-‬ג‪.‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוק ‪.16‬‬
‫‪ )1‬באיזה אמצעי סגנוני הנביא משתמש בפסוק זה כדי להעצים את דרישת האל ממנו? בסס‬
‫את תשובתך על הפסוק‪.‬‬
‫‪ )2‬מה אפשר ללמוד מדברי האל בפסוק ‪ 16‬על יחסו של ירמיהו לנבואות הזעם שהוא משמיע?‬
‫נמק את תשובתך‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש אומרים כי ירמיהו מוכן לסתור את הכתוב בספרי התורה כדי להעביר את מסריו הנבואיים‬
‫באופן חד ונוקב‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר במה דברי ירמיהו בפסוק ‪ 22‬סותרים את הנאמר בחוקי הפולחן בתורה‪.‬‬
‫‪ )2‬מהו המסר שירמיהו מנסה להעביר באמצעות סתירה זו? בסס את תשובתך על פסוק ‪.23‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪.23-28‬‬
‫בפסוקים אלה חוזר שורש מנחה‪ ,‬המבטא קשר בין שלושה גורמים‪:‬‬
‫ הדרך הרצויה לעבודת האל‬‫ החטא‬‫ תוכחת הנביא‬‫מהו השורש המנחה? הסבר כיצד הוא מבטא קשר זה‪.‬‬
‫קרא ירמיה ז'‪ ;1-7 ,‬ז'‪ ;12-14 ,‬כ"ו‪.1-6 ,‬‬
‫ציין שלושה פרטים המעידים שהאירוע המתואר בירמיה‪ ,‬כ"ו‪ 1-6 ,‬מתקשר לנבואה שבפרק ז'‪,‬‬
‫פסוקים ‪ 1-7‬ופסוקים ‪12-14‬‬
‫קרא ירמיה‪ ,‬ז'‪.21 ,‬‬
‫א‪ .‬מהי עולה‪ ,‬ומהו זבח?‬
‫ב‪ .‬הסבר במה הצעת הנביא לשומעיו היא אירונית‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ירמיה‪ ,‬י"ב‪.1-6 ,‬‬
‫‪ .1‬קרא ירמיה‪ ,‬י"ב‪.6-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 3-1‬שלפניך‪ ,‬וכן ירמיה‪ ,‬כ'‪.12 ,‬‬
‫בכת ובים אלה יש נוסחים שונים של הביטוי "בוחן כליות ולב"‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר כיצד ביטוי זה קשור להבחנה בין הצדיק לרשע‪ .‬בסס את תשובתך על שני הכתובים‪.‬‬
‫‪ )2‬מה מבקש ירמיהו מה' בעקבות הבחנה זו? בסס את תשובתך על שני הכתובים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוק ‪ 4‬שלפניך‪ ,‬וכן דברים‪ ,‬י"א‪.17-13 ,‬‬
‫בשני כתובים אלה בא לידי ביטוי הקשר בין התנהגות האדם ובין היבול והאדמה‪.‬‬
‫הסבר קביעה זו על פי שני הכתובים‪.‬‬
‫ג‪ .‬בפסוק ‪ 5‬יש שני משלים‪.‬‬
‫צטט כל אחד מהמשלים‪ ,‬והסבר את המשל ואת הנמשל בכל אחד מהם‪.‬‬
‫‪ .2‬קרא ירמיה‪ ,‬י"ב‪.1-6 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוק ‪ 1‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר את הטענה של ירמיהו‪ .‬כיצד אפשר להבין מפסוק ‪ 3‬שטענתו נובעת ממניעים‬
‫אישיים?‬
‫‪ )2‬רש"י מפרש‪" :‬מדוע דרך רשעים צלחה – שנתת גדולה לנבוכדנצר הרשע ותצליחהו‬
‫להחריב ביתך"‪.‬‬
‫מהו ההסבר של רש"י לטענת ירמיהו בפסוק ‪.1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬בתהלים‪ ,‬א'‪ 3-4 ,‬יש דימויים מקובלים של הצדיק ושל הרשע‪.‬‬
‫הסבר למה מדומה הצדיק ולמה מדומה הרשע בפסוקים אלה‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר‪ ,‬על פי הקטע מירמיה‪ ,‬כיצד ירמיהו "הופך" את הדימוי המקובל של הרשע‪ ,‬ומהי‬
‫מטרתו בכך‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 5-6‬בקטע שלפניך‪ ,‬וכן ירמיה‪ ,‬א'‪.18-19 ,‬‬
‫בפרק א' ירמיהו נמצא בתחילת דרכו כנביא‪ ,‬ואילו בפרק י"ב הוא כבר צבר ניסיון בשליחותו‪.‬‬
‫הסבר כיצד דברי ה' לירמי הו בכל אחד מהכתובים מתאימים לשלב בחיי הנביא‪.‬‬
‫‪ .3‬קרא ירמיה‪ ,‬י"ב‪.6-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 2-1‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬בדברי ירמיהו יש קביעה ותלונה‪.‬‬
‫מהי הקביעה ומהי התלונה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬יש הרואים בדברי ירמיהו לה' בפסוקים ‪ 2-1‬גם התנצלות‪ .‬מהי ההתנצלות?‬
‫ב‪ .‬קרא גם תהלים‪ ,‬א'‪.4-3 ,‬‬
‫ג וְּ הָ יָה כְּ עֵ ץ ָׁשתּול עַ ל‪-‬פַ לְּ גֵי‪-‬מָ יִ םאֲ ֶׁשר פִ ְּרי ֹו יִ ֵתן ְּׅשעִ ת ֹו וְּ עָ לֵהּו ֹלא ‪-‬יִ ׅשוֹל וְּ כֹל אֲ ֶׁשר‪ַ -‬יע ֲֶׂשה י ְַּצלִ יחַ ‪.‬‬
‫ד ֹלא ‪-‬כֵן הָ ְּר ָׁשעִ ים כִ י ִאם ‪ַ -‬כםֹץ אֲ ֶׁשר ‪ִ -‬ת ְּדפֶ מּו רּוחַ ‪.‬‬
‫‪ )1‬לְּ מָ ה נמשל הצדיק ּולְּ מָ ה נמשל הרשע בתהלים‪ ,‬א'‪?4-3 ,‬‬
‫‪ )2‬לְּ מָ ה נמשלים הרשעים בירמיהו‪ ,‬י"ב‪ ,2-1 ,‬וכיצד השימוש במשל זה על הרשעים מחזק את‬
‫התלונה של ירמיהו?‬
‫ג‪" .‬כי את רגלִ ים רצתָ ה וַ יַלְּ אּוָך ואיך תתחרה את הסוסים" (פסוק ‪.)5‬‬
‫קרא את דברי רד"ק‪" :‬וזה פירוש המשל הנה אתה בין בני אדם כמותך ואינך יודע דעתם‬
‫וסודות יהם‪ ...‬ואתה איך תרצה לדעת דעתי וסודותיי בהנהגת העולם‪ ...‬לפיכך שתוק ואל‬
‫תהרהר אחר מידותיי‪".‬‬
‫לפי רד"ק‪ ,‬מהי משמעות המשל‪ ,‬ומהו הלקח שהמשל בא ללמד את ירמיהו?‬
‫ירמיה כ' ‪.7-18‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ .1‬קרא ירמיה‪ ,‬כ'‪.7-13 ,‬‬
‫א‪ .‬הסבר כיצד מהווים דברי ירמיהו תוצאה של סיפור העימות בינו לפשחור בפרק כ'‪.1-6 ,‬‬
‫ב‪ ) 1 .‬ירמיהו מתאר את המתח שבין הצד האישי לבין תפקידו כנביא באמצעות –‬
‫לשון נופל על לשון‪ ,‬ובאמצעות דימויים‪.‬‬
‫הבא דוגמה מהקטע לכל אחד מהאמצעים האמנותיים האלה‪.‬‬
‫‪ ) 2‬הסבר את תרומתו של הדימוי שבחרת להבנת מצבו של ירמיהו‪.‬‬
‫ג‪ .‬כיצד אפשר להסביר את התפנית בדברי הנביא בפסוק ‪ ,13‬לעומת דבריו בפסוקים ‪?7-12‬‬
‫‪ .2‬קרא ירמיה‪ ,‬כ'‪.7-13 ,‬‬
‫א‪ .‬בקטע שלפניך ירמיהו פונה בטענה גם כלפי ה' וגם כלפי העם‪.‬‬
‫‪ )1‬כתוב מה הן שתי טענותיו‪ .‬בסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬כיצד אפשר להבין מפסוק ‪ 9‬כי למרות טענותיו של ירמיהו‪ ,‬הוא ממשיך בייעודו?‬
‫ב‪ .‬ירמהו מבקש מה' (בפסוקים ‪ ) 11-12‬להעניש את אויביו על פי העיקרון של "מידה כנגד מידה"‪.‬‬
‫הבא מן הפסוקים שתי ראיות לכך‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש הטוענים כי לפי החלוקה של בעלי המסורה‪ ,‬מבינים שלדעתם פסוק ‪ 13‬אינו מתאים לרצף‬
‫הפסוקים שסביבו‪.‬‬
‫‪ )1‬כיצד אפשר לראות מן הכתוב שבעלי המסורה אכן סב ורים כי פסוק זה הוא יוצא דופן?‬
‫‪ )2‬הסבר מדוע אפשר לראות חוסר התאמה בין פסוק ‪ 13‬לרצף הפסוקים הקודמים לו‪,‬‬
‫והסבר מדוע אפשר לטעון שהפסוק מתאים למיקום זה‪.‬‬
‫‪ .3‬קרא ירמיה‪ ,‬כ'‪.13-7 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר על פי הקטע כיצד‪ ,‬לדברי ירמיהו‪ ,‬מתייחסים אליו האנשים הסובבים אותו‪.‬‬
‫בסס את דבריך על דוגמה מן הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬ירמיהו מבקש מה' לגמול לסובבים אותו "מידה כנגד מידה"‪.‬‬
‫הבא מן הכתוב שתי דוגמאות לבקשה של ירמיהו‪ ,‬והסבר במה בא לידי ביטוי בכל דוגמה‬
‫העיקרון של "מידה כנגד מידה"‪.‬‬
‫ב‪ .‬מדברי ירמיהו עולה שהוא רואה בה' את המקור למצוקתו‪.‬‬
‫הסבר את הטענה‪ ,‬ובסס אותה על שתי ראיות מן הכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש הטוענים שפסוק ‪ 13‬אינו חלק מקורי מהקטע שלפניך‪.‬‬
‫הסבר טענה זו‪ ,‬ובסס אותה על שתי ראיות מן הכתוב‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ירמיה‪ ,‬כ"ב‪30-10 ,‬‬
‫‪ .1‬קרא ירמיה‪ ,‬כ"ב‪.10-19 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 10-12‬שלפניך‪.‬‬
‫מיהו ה"מת" ומהי ה"הלך" (פסוק ‪ ,)10‬לפי פסוקים ‪?11-12‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 13-17‬שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬הבא שלוש דוגמאות לחטאים שבין אדם לחברו‪ ,‬שבהם מואשם יהויקים‪.‬‬
‫במה דברי ירמיהו מאפיינים תפקיד של נביא?‬
‫‪ )2‬הסבר‪ ,‬לפי פסוקים ‪ ,18-19‬מה יהיה עונשו של יהויקים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬לְּ שם מה מזכיר ירמיהו את יאשיהו בפסוק ‪ ?15‬נמק את תשובתך‪.‬‬
‫‪ )2‬מה עשה יאשיהו בתחום החברתי‪ ,‬לפי פסוקים ‪ ,13-17‬ואיזו פעולה (שאינה נזכרת כאן)‬
‫עשה בתחום הדתי? היעזר במלכים ב‪ ,‬כ"ג‪.2-8 ,‬‬
‫‪ .2‬קרא ירמיה‪ ,‬כ"ב‪.27-10 ,‬‬
‫א‪ .‬בקטע שלפניך יש נבואות המכּוונוֹת למלכי יהודה‪ ,‬ובהן הנביא מנבא להם גלות או יחס משפיל‬
‫לאחר מותם‪.‬‬
‫‪ )1‬לאילו ממלכי יהודה הנביא מנבא עונש גלות‪ ,‬ומה יהיה גורלם בגלות? בסס את דבריך על‬
‫הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬מי מבין המלכים ייענש ביחס משפיל לאחר מותו? ציין שני מאפיינים של יחס משפיל זה‪,‬‬
‫והסבר אותם‪ .‬בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 17-13‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫י' הופמן כותב‪" :‬יהויקים נהג בדיוק ההפך מהנדרש ממלך היהודה"‪"( .‬ירמיה"‪ ,‬מקרא לישראל)‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר‪ ,‬על פי פסוקים ‪ , 17-13‬איזו התנהגות נדרשת ממלך יהודה‪ .‬בסס את דבריך על שתי‬
‫דרישות המוזכרות בכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬על פי פסוקים ‪ , 17-13‬כיצד מתנהג יהויקים ההפך מן הנדרש ממלך יהודה?‬
‫הסבר ובסס את דבריך על שניים ממעשיו המוזכרים בכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 27-24‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫פסוקים אלה עוסקים בגורלו של יהויכין‪.‬‬
‫‪ )1‬בפסוק ‪ 24‬מובא דימוי‪.‬‬
‫מהו הדימוי‪ ,‬מהו הוא מסמל‪ ,‬וכיצד הוא מתקשר לגורלו של יהויכין?‬
‫‪ )2‬הנבואה בפסוקים ‪ 27-24‬מתייחסת לאירוע היסטורי שאכן קרה‪.‬‬
‫מהו האירוע‪ ,‬ומתי הוא אירע?‬
‫‪29‬‬
‫ירמיה כ"ח‬
‫‪ .1‬קרא ירמיה‪ ,‬כ"ח‪.17-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 4-1‬בקטע בפרק כ"ח‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין שלושה עניינים שחנניה בן עזור מנבא עליהם‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא גם ירמיה‪ ,‬כ"ז‪.17-16 ,‬‬
‫ציין שני עניינים שבהם נבואת ירמיהו מנוגדת לנבואת חנניה‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫ב‪ .‬בפסוקים ‪ 11-10‬בקטע שלפניך חנניה עושה מעשה סמלי ומסביר אותו‪.‬‬
‫‪ )1‬מהו המעשה הסמלי‪ ,‬ומהי משמעותו? בסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬בדברי ה' לירמיה בפסוקים ‪ 14-12‬יש שני שינויים הנוגעים למעשה הסמלי שעשה חנניה‪.‬‬
‫כתוב מה הם שני השינויים‪ ,‬והסבר את משמעותם‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 9-8‬בקטע שלפניך ואת דברי רמב"ם על נביאים‪:‬‬
‫"דברי הפורענות שהנביא אומר‪ ...‬אם לא עמדו [= התקיימו] דבריו – אין בזה הכחשה‬
‫לנבואתו‪ ...‬שהקדוש ברוך הוא ארך אפיים ורב חסד וניחם [= התחרט] על הרעה‪ ,‬ואפשר שעשו‬
‫תשובה ונסלח להם‪ ...‬אבל אם הבטיח על טובה‪ ...‬ולא באה הטובה שאמר – בידוע שהוא נביא‬
‫שקר‪ .‬שכל דבר טובה שיגזור האל אפילו על תנאי – אינו חוזר [בו] ‪ ...‬הא [= מכאן] למדת‬
‫שבדברי הטובה בלבד ייבחן הנביא‪".‬‬
‫‪ )1‬לפי רמב"ם‪ ,‬הסבר כיצד מבחינים בין נביא אמת לנביא שקר אם ניבא נבואת נחמה‪.‬‬
‫‪ )2‬לדעת רמב"ם‪ ,‬האם אפשר להבחין בין נביא אמת לנביא שקר אם ניבא נבואת פורענות (=‬
‫לרעה)? נמק‪.‬‬
‫‪ .2‬קרא ירמיה‪ ,‬כ"ח‪.15-17 ,1-11 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬במה שונה ההתייחסות של ירמיהו לגלות יהויכין מהתייחסותו של חנניה?‬
‫‪ )2‬כיצד מציע ירמיהו לעם להתנהג‪ ,‬לפי ירמיה‪ ,‬כ"ז‪ ,12 ,‬וכיצד המעשה הסמלי שעושה חנניה‬
‫מבטא עמדה הפוכה?‬
‫ב‪ .‬קרא את דברי ב' אופנהיימר‪ ..." :‬ניתן לומר באופן פרדוקסלי כי ירמיהו‪ ,‬ובמידה רבה גם יתר‬
‫הנביאים הקלסיים‪ ,‬ניבאו על מנת שלא יתקיימו דבריהם‪ .‬כוונתם להשיב את העם בתשובה‬
‫לבל יתקיימו האיומים והפורענויות שעליהם הם מכריזים"‪.‬‬
‫קרא פסוק ‪ 8‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫מדוע הכתוב אינו קובע אם הנביאים הנזכרים בפסוק ‪ 8‬הם נביאי אמת או נביאי שקר?‬
‫השב בעזרת דברי אופנהיימר‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא דברים‪ ,‬י"ח‪ .20 ,‬חוק זה מבחין בין שני סוגי נביאי שקר‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר מה הם שני הסוגים‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא פסוקים ‪ 15-17‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫כיצד החוק בדברים מהווה בסיס לנבואה של ירמיהו בפסוקים אלה? (‪ 5‬נקודות)‬
‫‪30‬‬
‫ירמיה ל"א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫קרא ירמיה‪ ,‬ל"א‪1-8 ,‬‬
‫יש הטוענים כי בקטע זה יש הד לפעולותיו של יאשיהו לחיסול הפולחן באזורים שהיו שייכים בעבר‬
‫לממלכת הצפון ולריכוזו בירושלים‪.‬‬
‫א‪ .‬הבא שלוש ראיות לכך שקטע זה הוא נבואה על אזורים אלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הבא ראיה לכך שקטע זה מבטא ציפייה שפולחן שבטי הצפון (ממלכת ישראל) יהיה בירשולים‪.‬‬
‫קרא ירמיה‪ ,‬ל"א‪39-37 ;1-8 ,‬‬
‫א‪ .‬יש הטוענים כי הנבואה שפרק ל"א ניתנה בעקבות גלות ממלכת ישראל‪.‬‬
‫הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על שתי ראיות מפסוקים ‪.1-8‬‬
‫ב‪ .‬יש הטוענים כי הנבואה שפרק ל"א ניתנה בעקבות חורבן ממלכת יהודה‪.‬‬
‫הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על ראיה אחת מפסוקים ‪.37-39‬‬
‫קרא ירמיה‪ ,‬ל"א‪.14-19 ,‬‬
‫א‪ .‬הפועל ש‪-‬ו‪-‬ב הוא פועל מנחה בקטע שלפניך‪.‬‬
‫מה הן שתי המשמ עויות של פועל זה בקטע? הדגם אותן מהכתוב‪ ,‬והסבר את הקשר בין שתי‬
‫המשמעויות‪.‬‬
‫ב‪" .‬כי יש שכר לפעלתך נאום ה' " (פסוק ‪.)15‬‬
‫‪ )1‬קרא את הפירושים שלפניך לפסוק זה‪:‬‬
‫רד"ק ‪" :‬לפעולות בנייך שסבלו הגלות כמה שנים‪ ,‬ולא שכחו את שמי ולא עברו‬
‫על בריתי"‪.‬‬
‫אברבנאל‪" :‬הפעולה היא הבכי והנהי שעשתה על בניה"‪.‬‬
‫הסבר‪ ,‬על פי כל אחד מן הפרשנים‪ ,‬את "הפעולה" שיש עליה שכר בפסוק‪.‬‬
‫‪ )2‬איזו משני הפירושים קרוב יותר לפשט הכתוב? נמק את תשובתך‪.‬‬
‫ג‪ .‬בפסוקים ‪ 19 ,17‬בקטע יש שני דימויים‪.‬‬
‫בפי מי שם ירמיהו כל דימוי? הסבר את הדימויים‪ ,‬וציין מה תורם כל אחד מהם להעברת‬
‫המסר‪.‬‬
‫קרא ירמיה‪ ,‬ל"א‪.19-14 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬על איזה חלק מהעם מדבר ירמיהו בפסוקים אלה? הבא ביסוס אחד מהכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬איזה קושי עולה מכך לאור מקום נבואתו של ירמיהו‪ ,‬לפי ירמיה‪ ,‬א'‪?3-1 ,‬‬
‫ב‪ .‬בקטע מפורטים כמה גורמים לשיבת הבנים לארץ‪.‬‬
‫‪ )1‬מה בפעולת האם גרם לשיבת הבנים‪ ,‬ומה בדברי ה' מסביר את שיבתם?‬
‫‪ )2‬קרא ירמיה‪ ,‬ל"א‪.29-26 ,‬‬
‫ציין שתי הבטחות (מפסוקים שונים) בנוגע למה שיתרחש אחרי השיבה לארץ‪ .‬הסבר‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא את פסוק ‪ 18‬בפרק ל"א‪.‬‬
‫הרמב"ם דן בעניין החזרה בתשובה וכותב (ב"משנה ת ורה"‪ ,‬ספר המדע‪ ,‬הלכות תשובה‪ ,‬ב)‪:‬‬
‫" ומה היא התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו‪ ,‬ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא‬
‫י עשהו עוד‪ ...‬וכן יתנחם על שעבר‪ ,‬שנאמר 'כי אחרי שובי נחמתי' (ירמיה‪ ,‬ל"א‪.")18 ,‬‬
‫‪ )1‬הבא מדברי הרמב"ם שלושה מרכיבים בתהליך החזרה בתשובה‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫‪ )2‬הרמב"ם מבסס את דבריו על ביטוי מפסוק ‪ .18‬מהו ביטוי זה?‬
‫הבא שני ביטויי חרטה נוספים מפסוק ‪ ,18‬והסבר אותם‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ .5‬קרא ירמיה‪ ,‬ל"א‪.19-14 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬יש הטוענים שהנבואות בקטע שלפניך נאמרו בעקבות גלות ממלכת ישראל‪.‬‬
‫בסס טענה זו על שתי ראיות מן הכתוב‪ ,‬והסבר כל ראיה‪.‬‬
‫‪ )2‬מתי אירעה גלות ממלכת ישראל?‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬יש הטוענים שהקשר בין פסוק ‪ 14‬ובין פסוקים ‪ 16-15‬הוא קשר של סיבה ותוצאה‪.‬‬
‫הסבר את הקשר‪ .‬בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר את הביטוי "ושבו בנים לגבולם" (פסוק ‪ )16‬בהקשרו בכתוב‪ ,‬ואת שימושו בימינו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )1‬בפסוקים ‪ 18-17‬מובעת חרטה על חטא‪ .‬הבא מכל פסוק דוגמה לביטוי של חרטה‪ ,‬והסבר‬
‫כל דוגמה‪.‬‬
‫‪ )2‬מהי תגובת ה' על הבעת החרטה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ .6‬קרא ירמיה‪ ,‬ל"א‪.26-35 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 26-27‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬מהי המטפורה בפסוק ‪ ? 26‬הסבר את נבואת הנחמה המובעת באמצעות המטפורה‪.‬‬
‫‪ )2‬יש האומרים שהנבואה מתייחסת לימים שאחרי חורבן יהודה‪.‬‬
‫הסבר אמירה זו‪ ,‬ובסס את תשובתך‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 28-29‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר את הביטוי "אבו ת אכלו בסר ושני בנים תקהינה" (פסוק ‪ ,)28‬וכתוב כיצד ביטוי זה‬
‫ממחיש את תפיסת הגמול המובעת בו‪.‬‬
‫‪ )2‬במה הגמול שמבטיח ירמיהו יכול להוות נחמה לעם? הסבר‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 30-35‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬כיצד תגשים נבואת ירמיהו את הצו הנזכר בדברים‪ ,‬ו'‪?6 ,‬‬
‫‪ )2‬הסבר כיצד הכתוב בפסוקים ‪ 34-35‬מבטיח לעם את קיום נבואות הנחמה האלה‪.‬‬
‫‪ .7‬קרא ירמיה‪ ,‬ל"א‪.33-26 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא את פסוק ‪ 26‬בירמיה‪ ,‬ל"א‪ ,‬ואת דברי הופמן שלפניך‪.‬‬
‫"השיבה לארץ וההיאחזות המחודשת בקרקע המולדת מדומה לזריעה"‪.‬‬
‫(י' הופמן‪" ,‬ירמיה"‪ ,‬מקרא לישראל)‬
‫הסבר מדוע דימוי הזריעה בפסוק ‪ 26‬יכול לשמש הקדמה לנאמר בפסוק ‪.27‬‬
‫‪" )2‬והיה כאשר שקדתי עליהם‪...‬כן אשקֹד עליהם‪( "...‬פסוק ‪.)27‬‬
‫איזה רעיון בא לידי ביטוי בפסוק ‪ ,27‬ובמה מבנה הפסוק על דרך ההשוואה מדגיש רעיון‬
‫זה?‬
‫ב‪.‬‬
‫ושני בנים תקהינה" (פסוק ‪.)28‬‬
‫‪ )1‬הסבר את המשל "א בות אכלו בֹסר ִ‬
‫‪ )2‬הסבר את שתי תפיסות הגמול הנזכרות בפסוקים ‪ 29-28‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא פסוקים ‪ 33-30‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫בפסוקים אלה הנביא מדבר על ברית חדשה‪.‬‬
‫כתוב שלושה חידושים בברית החדשה לעומת הברית הישנה‪ .‬בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫עזרא א' – אוסף שאלות‬
‫עד קיץ ‪2011‬‬
‫‪ .1‬קרא עזרא‪ ,‬א'‪.7-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא גם מלכים ב‪ ,‬כ"ה‪.30-27 ,‬‬
‫יש הטוענים כי מלכים במזרח הקדום נהגו לעשות מעשי חסד וחנינה בשנת מלכותם הראשונה‪.‬‬
‫הסבר טענה זו על פי המסופר בקטע שלפניך ובמלכים ב‪.‬‬
‫ב‪ .‬מהקטע שלפניך אפשר להבין כי הגולים ה צליחו לשמור על זהותם המיוחדת בגלות בבל‪.‬‬
‫הבא מהקטע שני דברים המוכיחים זאת‪ ,‬והסבר כל אחד מהם‪.‬‬
‫ג‪ .‬פרט‪ ,‬על פי שלושה פסוקים שונים בקטע שלפניך‪ ,‬מה היו ההכנות שנעשו לקראת מימוש‬
‫הצהרת כורש‪.‬‬
‫‪ .2‬קרא עזרא‪ ,‬א'‪.1-7 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 7 ,2-3‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬הבא שתי ראיות מפסוקים אלה‪ ,‬המוכיחות כי הצהרת כורש היא ביטוי של רצון טוב כלפי‬
‫העם היהודי‪.‬‬
‫‪ )2‬בפסוקים אלה אפשר למצוא סתירה בתפיסתו של כורש את האל‪ .‬הסבר טענה זו‪.‬‬
‫ב‪ .‬הצהרת כורש פותחת תקופה חדשה בתולדות העם‪.‬‬
‫‪ )1‬כיצד מכּונה תקופה זו בתולדות העם‪ ,‬ואיזה חלק של העם חווה אותה?‬
‫בסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬מי הם האנשים הנזכרים בפסוקים ‪ ,6 ,4‬ואיזה תפקיד מייעד להם כורש בהצהרתו?‬
‫ג‪ .‬קרא פסוק ‪ 7‬שלפניך‪ ,‬וכן מלכים ב‪ ,‬כ"ה‪ ;13-14 ,‬עזרא‪ ,‬ג'‪.11-13 ,‬‬
‫אפשר לראות תהליך שמתחיל במלכים ב‪ ,‬כ"ה‪ ,‬ממשיך בפסוק ‪ 7‬שלפנינו ומסתיים בעזרא‪ ,‬ג'‪.‬‬
‫הסבר טענה זו‪ ,‬ובסס את תשובתך על הכתובים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫עלילות הראשית – אוסף שאלות עד קיץ ‪2011‬‬
‫‪ .1‬בראשית פרק א'‪.‬‬
‫א‪ .‬מהו המבנה של סיפור הבריאה בפרק א' (תבנית)‪ ,‬ומהי משמעותו הרעיונית?‬
‫ב‪ .‬פס' ‪" – 20-22‬ויברא ה' את התנינים הגדולים" (פס' ‪.)21‬‬
‫מדוע נזכרים דווקא התנינים?‬
‫ג‪ .‬פס' ‪" - 26‬נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"‪.‬‬
‫מהו הקושי הלשונ י בביטוי זה וכיצד ניתן ליישב (לפתור) קושי זה?‬
‫מהו הקושי הרעיוני בביטוי זה וכיצד ניתן ליישב קושי זה?‬
‫‪ .2‬קרא בראשית‪ ,‬א'‪ ;10-1 ,‬ישעיה‪ ,‬מ'‪.14-12 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא בראשית‪ ,‬א'‪ 9-3 ,‬ואת הקע מישעיה שלפניך‪.‬‬
‫במה שונה אופן הבריאה בבראשית‪ ,‬א'‪ 9-3 ,‬מאופן הבריאה בקטע מישעיה?‬
‫בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬יש הטוענים שחלק מתיאור הבריאה על ידי אלוהים בבראשית‪ ,‬א'‪ 10-1 ,‬שלפניך‪ ,‬נראה‬
‫כהכנסת סדר בחומרים קיימים‪ .‬הסבר טענה זו‪ ,‬ובסס אותה על ראיה אחת מן הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬ביום הראשון מסופר על בריאת האור‪ ,‬ואולם מאורות השמים נבראו ביום הרביעי‪.‬‬
‫הבא פירוש אחד המסביר את מהות האור שנברא ביום הראשון‪.‬‬
‫‪ .3‬קרא בראשית‪ ,‬א'‪.20-21 ;16-10 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 6-10‬שלפניך‪ ,‬וכן תהלים‪ ,‬ק"ד‪.6-9 ,‬‬
‫‪ )1‬מהו היסוד המיתולוגי שאפשר לראות בתהלים? בסס את תשובתך על שתי דוגמאות‬
‫מהכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬האם יסוד זה בא לידי ביטוי בסיפור הבריאה בבראשית? נמק‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 20-21‬שלפניך‪ ,‬וכן ישעיה‪ ,‬נ"א‪.9-10 ,‬‬
‫בשני הכתובים האלה אפשר לראות יסוד מיתולוגי אחד‪ ,‬המשותף להם‪ .‬יש המפרשים כי כל‬
‫כתוב משמר התייחסות שונה אל היסוד המיתולוגי‪.‬‬
‫כתוב מהו היסוד המיתולוגי‪ ,‬והסבר את ההתייחסות של כל אחד מהכתובים ליסוד זה‪.‬‬
‫‪ .4‬קרא בראשית‪ ,‬א'‪ ;26 ,1-12 ,‬ישעיה‪ ,‬מ'‪.12-14 ,‬‬
‫יש הטוענים כי הקטע מישעיה מתייחס לבריאת העולם המתוארת בבראשית‪ ,‬א'‪.‬‬
‫א‪ .‬במה שונה דרך הבריאה בבראשית‪ ,‬א'‪ ,6-12 ,‬מדרך הבריאה בישעיה‪ ,‬מ' ‪?12-13‬‬
‫ב‪ .‬יש הטוענים כי ישעיהו מציג תפיסה שונה מזו שבבראשית‪ ,‬א'‪:26 ,‬‬
‫"ויאמר אלהים‪ :‬נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"‪.‬‬
‫מהו ההבדל בין התפיסה בבראשית‪ ,‬א'‪ 26 ,‬ובין התפיסה בישעיה‪ ,‬מ'‪ ?13-14 ,‬הוכח‬
‫את דבריך מן הכתובים‪.‬‬
‫ג‪ .‬קרא את הקטע שלפניך‪ ,‬מתוך "אנומה אליש"‪:‬‬
‫‪ .6‬אעשה יצור‪' ,‬אדם' יהי שמו‪,‬‬
‫‪ .7‬אברא יצור אדם‪,‬‬
‫‪ .8‬לו יושת עליו עמל האלים‪ ,‬והמה לו ינוחו‪...‬‬
‫מהו תפקיד האדם בעולם לפי בראשית‪ ,‬א'‪ ,26 ,‬ומהו תפקידו לפי "אנומה אליש"?‬
‫‪34‬‬
‫‪ .5‬קרא בראשית א' ‪.14-18 ,3‬‬
‫רש"י לפסוק ‪: 14‬‬
‫"יהי מאורות וגו" – מיום ראשון נבראו‪ ,‬וברביעי ציווה עליהם להתלות ברקיע‪"...‬‬
‫א‪ .‬מהו הקושי העולה מהשוואת פסוק ‪ 14‬לפסוק ‪?3‬‬
‫ב‪ .‬הסבר כיצד פותר רש"י קושי זה?‬
‫‪ .6‬קרא בראשית א'‪.20-28 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪.20-21‬‬
‫‪ )1‬מהו הקושי הנובע מהזכרת "התנינים הגדולים"‪ ,‬לעומת הזכרת שאר הברואים?‬
‫‪ )2‬אפשר לטעון כי בפסוקים ‪ 20-21‬התורה מביעה מחאה נגד מיתוסים של המזרח הקדום‪.‬‬
‫הסבר כיצד טענה זו פותרת את הקושי שציינת בסעיף הקודם‪.‬‬
‫ב‪ .‬בפסוק ‪ 26‬כתוב ‪" :‬נעשה אדם‪"...‬‬
‫חזקוני פירש ‪' " :‬נעשה אדם' ‪... -‬מצינו במקום אחר ‪ :‬יחיד מדבר בלשון רבים (לדוגמה) 'את מי‬
‫אשלח ומי ילך לנו' (ישעיה ו‪.)8 ,‬‬
‫אבן עזרא פירש ‪' " :‬נעשה אדם' ‪... -‬כי מילת 'נעשה' שם התואר מבניין נפעל‪ ,‬כמו 'ואשר היה‬
‫נעשה ליום אחד' (נחמיה ה'‪.)18 ,‬‬
‫‪ )1‬מהו הקושי הדתי ‪-‬אמוני הנובע מהמילה "נעשה"?‬
‫‪ )2‬הסבר כיצד כל אחד משני הפרשנים פותר קושי זה‪.‬‬
‫‪ .7‬קרא את הקטע הלקוח מהמיתוס הבבלי "אנומה אליש"‪ ,‬לוח ו'‪:‬‬
‫(האלים הגדולים עונים‪):‬‬
‫"קינגו‪ ,‬הוא אשר חירחר מדון‪,‬‬
‫עורר את תיאמת ויאסור מלחמה‪".‬‬
‫לכדוהו והחזיקוהו לפני אאה‪,‬‬
‫שתו עליו אשם‪ ,‬בתרו ורידי דמו ‪-‬‬
‫בדמו ברא (אאה) אדם‪,‬‬
‫נתן (על האדם) עמל האלים – ואת האלים שילח‪.‬‬
‫ציין שלושה הבדלים בין סיפור בריאת האדם על פי בראשית א'‪ 26-27 ,‬ובין סיפור בריאת האדם‬
‫המתואר ב"אנומה אליש"‪ .‬בסס את תשובתך על הכתובים‪.‬‬
‫‪ .8‬קרא בראשית‪ ,‬א'‪ ;14-19 ,‬תהלים‪ ,‬ק"ד‪.10-23 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא בראשית‪ ,‬א'‪ ;14-19 ,‬תהלים‪ ,‬ק"ד‪.19-23 ,‬‬
‫בשני הכתובים מתואר תפקיד המאורות‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין תפקיד של המאורות הנזכר בשני הכתובים‪ .‬בסס את תשובתך על הפסוקים‪.‬‬
‫‪ )2‬איזה רעיון מבקש משורר תהלים להדגיש באמצעות תיאורי היום והלילה? הסבר‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא תהלים‪ ,‬ק"ד‪.10-18 ,‬‬
‫מסיפור הבריאה בבראשית ב' עולה שהעולם נברא בעיקר למען האדם‪ ,‬ואילו מהקטע בתהלים‬
‫עולה תפיסה שונה של הבריאה‪.‬‬
‫הסבר קביעה זו‪ ,‬ובסס אותה על שלוש דוגמאות מהקטע בתהלים‪.‬‬
‫‪ .9‬קרא בראשית א‪ ;19-14 ,‬תהלים‪ ,‬ק"ד‪.24-19 ,‬‬
‫א‪ .‬בשני הקטעים שלפניך נזכרת בריאת המאורות‪.‬‬
‫ציין שתי נקודות דמיון בתפקיד המאורות על פי שני הקטעים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטע מתהלים‪ ,‬ק"ד שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר את דברי המשורר בפסוק ‪.24‬‬
‫‪ )2‬הסבר כיצד תיאור הלילה והיום בפסוקים ‪ 23-20‬יכול לבסס את דברי המשורר בפסוק ‪.24‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫קרא בראשית א' ‪.23-9‬‬
‫א‪ .‬הבריאה בבראשית א' מתוארת באמצעות צירופי מילים החוזרים כמה וכמה פעמים‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין שלושה מהצירופים האלה‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר את התרומה של כל צירוף מילים שחוזר שהבאת‪ ,‬לתיאור הבריאה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטע מבראשית א' ‪.23-9‬‬
‫‪ )1‬לדעת מ"ד קסוטו תיאור הבריאה בקטע זה כתוב מתוך אמונה באל אחד ומנוגד לתיאור‬
‫בריאה במיתוסים של המזרח הקדום ואף שולל אותם‪ .‬מתיאור הבריאה שלפניך הבא שתי‬
‫דוג מאות לשלילת המיתוס של המזרח הקדום‪ ,‬והסבר אותן‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא ישעיהו נ"א ‪ . 10-9‬בקטע זה השתמר לדעת מ"ד קסוטו שריד של מיתוס‪ .‬ציין מהו‬
‫השריד‪ ,‬וכתוב לאיזו מטרה הוא משמש בקטע שלפניך‪.‬‬
‫קרא בראשית א' ‪.26-30‬‬
‫א‪ .‬קרא בעיון בראשית ב' פס' ‪.15 ,7‬‬
‫במה שונים בריאת האדם ותפקידו בעולם בפ סוקים אלה מהכתוב בבראשית א' ‪?26-30‬‬
‫ב‪ .‬לפי ר' יוסף בכור שור (פרשן) יש לפסק את הכתוב בבראשית א' ‪ 27‬כך‪:‬‬
‫"בצלם‪ ,‬אלוהים ברא אותו"‪.‬‬
‫איזה קושי מנסים לפתור בעזרת פיסוק זה?‬
‫האם פיסוק זה הוא על פי טעמי המקרא? הסבר תשובתך‪.‬‬
‫קרא בראשית‪ ,‬א'‪ ;26-27 ,‬ט'‪1-7 ,‬‬
‫א‪ .‬הביטוי "בצלם אלהים" נזכר בשני הקטעים שלפניך‪.‬‬
‫הסבר את המשמעות של בריאת האדם "בצלם אלהים"‪ ,‬על פי ההקשר בכל קטע‪.‬‬
‫ב‪ .‬ש"א ליונשטם כותב שהאשורים "נהגו לדמות את המלך לצלם האל או לדמותו‪ ,‬על מנת לפארו‬
‫ולרוממו ולהעלות את דרגתו מעל דרגת אדם רגיל"‪.‬‬
‫לפי ליונשטם‪ ,‬במה שונה ההתייחסות המקרא ית ל"צלם אלהים" מההתייחסות במזרח‬
‫הקדום‪ ,‬ומה אפשר ללמוד מכך על מהות האדם על פי המקרא?‬
‫קרא בראשית‪,‬א'‪ ;30-27 ,‬ט'‪.7-1 ,‬‬
‫א‪ .‬הסבר את הברכות לאדם בבראשית‪ ,‬א'‪.28 ,‬‬
‫ב‪ .‬קרא את שני הקטעים שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬איזו ברכה חוזרת בשני הקטעים‪ ,‬ומדוע היה צורך בחזרה זו?‬
‫‪ )2‬בקטע שלפניך מפרק ט' יש הרחבה של נושאים שנזכרו בברכות בפרק א'‪.‬‬
‫ציין שתי הרחבות כאלה‪ ,‬והסבר אותן‪.‬‬
‫קרא בראשית‪ ,‬א'‪ ;28-26 ,‬ב'‪.23-18 ,‬‬
‫א‪ .‬ההבדלים בין תיאור בריאת האדם בפרק א' ובין התיאור בפרק ב' מבטאים שתי תפיסות‬
‫שונות בנוגע למעמד האישה אל מול מעמד האיש‪.‬‬
‫מה הן שתי התפיסות? הבא מהכתוב שתי ראיות לתפיסה שבפרק א'‪ ,‬ושתי ראיות לתפיסה‬
‫שבפרק ב'‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את פרק ב'‪ 18 ,‬שלפניך‪.‬‬
‫ספורנו פירש‪' " :‬עזר כנגדו' – עזר שיהיה כמו שווה לו בצלם ודמות"‪.‬‬
‫האם פירושו של ספורנו מבטא תפיסה דומה לזו שבפרק א'‪ ,‬או תפיסה דומה לזו שבפרק ב'?‬
‫נמק את תשובתך‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ .15‬קרא בראשית‪ ,‬א'‪ ;28-20 ,‬ב'‪.24-18 ,‬‬
‫א‪ .‬הסבר במה שונה מעמד האישה בפרק א' ממעמדה בפרק ב' מבחינת דרך הבריאה ומבחינת‬
‫הייעוד של האישה‪ .‬בסס את תשובתך על שני הקטעים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסבר כיצד הפרשנות המסורתית או הפרשנות המחקרית‪-‬ביקורתית מסבירה הבדלים אלה‪.‬‬
‫ג‪ .‬לפניך פירוש רש"י לפרק ב'‪ ,‬פסוק ‪" :24‬לבשר אחד' – הוָ לָד נוצר על ידי שניהם‪ ,‬ושם נעשה‬
‫בשרם אחד"‪.‬‬
‫לפי פירוש זה – כיצד אפשר לראות בפרק ב'‪ ,‬פסוק ‪ 24‬את מימוש הצו האלוהי שבפרק א'‪28- ,‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪ .16‬בראשית פרק ב'‪.‬‬
‫א‪ .‬במה שונים בריאת האדם ותפקידו בעולם בפרק ב' פס' ‪ 15 ,7‬מהכתוב בבראשית א' ‪?26-30‬‬
‫ב‪ .‬ציין ארבעה הבדלים עקרוניים בין סיפור הבריאה הראשון לסיפור הבריאה השני‪ ,‬והסבר‬
‫אותם‪.‬‬
‫‪ .17‬בראשית פרק ב'‪.8 ,‬‬
‫רש"י אומר בפירושו לפסוק ‪:8‬‬
‫" … ואם תאמר‪ ,‬הרי כתב ' ויברא את האדם וגו' (א' ‪ ,)27‬ראיתי בברייתא (=משנה) של ר' אליעזר‬
‫בנו של ר' יוסי הגלילי‪ ,‬מל"ב (=מתוך ל"ב) מידות שהתורה נדרשת‪ ,‬וזו אחת מהן‪ :‬כלל שלאחריו‬
‫מעשה הוא פרטו של ראשון‪.‬‬
‫"ויברא את האדם" (א' ‪ ) 27‬זהו כלל‪ .‬סתם ברייתו (= לא פירש בריאתו) מהיכן‪ ,‬וסתם מעשיו‪ ,‬חזר‬
‫ופירש‪" :‬וייצר ה' אלוהים וגו'‪ ,‬ויצמח לו גן עדן‪ ,‬ויניחהו בגן עדן‪ ,‬ויפל עליו תרדמה"‪.‬‬
‫השומע סבור שהוא מעשה אחר‪ ,‬ואינו אלא פרטו של ראשון"‪.‬‬
‫א‪ .‬איזו בעיה מעלה רש"י בדבריו‪" :‬ואם תאמר הרי כתב 'ויברא את האדם"?‬
‫ב‪ .‬כיצד פותר רש"י את הבעיה?‬
‫ג‪ .‬הסבר במילים שלך‪ ,‬מהו הכלל ומהו המעשה המפרט כלל זה?‬
‫‪ .18‬קרא בראשית‪ ,‬ב'‪ ;8-11 ,‬יחזקאל‪ ,‬ל"א‪.1-11 ,‬‬
‫א‪ .‬יש הטוענים שיחזקאל הכיר את אחת המסורות של תיאור גן עדן‪.‬‬
‫בסס טענה זו באמצעות השוואה בין הכתובים שלפניך‪ .‬בתשובתך התייחס לשתי נקודות‬
‫דמיון‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא גם בראשית‪ ,‬ג'‪.22 ,‬‬
‫יש הטוענים כי אותו החטא נזכר גם בנמשל ביחזקאל וגם בבראשית‪ ,‬ג'‪.22 ,‬‬
‫מהו חטא זה? בסס את תשובתך על שני הכתובים‪.‬‬
‫‪ .19‬קרא ישעיה‪ ,‬נ"א‪ ;10-0 ,‬תהלים‪ ,‬ק"ד‪.18-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא את הקטע בישעיה‪ ,‬וכן תהלים‪ ,‬ק"ד‪.9-6 ,‬‬
‫הסבר מה הם היסודות המיתולוגיים בכל אחד מהקטעים שלפניך‪ ,‬ומהי המטרה של הזכרת‬
‫המיתוס בכל קטע‪ .‬בסס את דבריך על הכתובים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא תהלים‪ ,‬ק"ד‪.18-10 ,‬‬
‫פסוקים אלה משקפים את התלות של יצירי הבריאה זה בזה‪.‬‬
‫הסבר טענה זו‪ ,‬ובסס את דבריך על שלוש דוגמאות מהכתוב‪.‬‬
‫‪ .20‬קרא בראשית‪ ,‬ב'‪ ,21-25 ,‬ג'‪.16 ,1-6 ,‬‬
‫א‪ .‬בפסוקים שלפניך אפשר להבחין בארבעה מצבים בהתפתחות היחסים בין האיש לאישה‪.‬‬
‫האישה בעמדת נחיתות לעומת האיש‬
‫שוויון בין האיש לאישה‬
‫האישה יוזמת ואקטיבית‬
‫האישה שוב בעמדת נחיתות לעומת האיש‬
‫‪37‬‬
‫הבא מהכתוב דוגמה לכל אחד ממצבים אלה (סך הכול – ארבע דוגמאות)‪.‬‬
‫הסבר את תשובתך‪.‬‬
‫ב‪" .‬ויקרא האדם שם אשתו חוה" (בראשית‪ ,‬ג'‪.)20 ,‬‬
‫המילה " ִחוְּ יָא" בארמית פירושה נחש‪.‬‬
‫אחד הפרשנים מרחיב את הפירוש הארמי שלפניך ואומר‪" :‬הנחש הוא היה נחש ומסית שלך‪,‬‬
‫ואת היית נחש ומסית לאדם"‪.‬‬
‫הסבר את משמעות השם 'חוה' על פי פרשן זה‪ ,‬ואת משמעות השם 'חוה' על פי פשט הפסוק‪.‬‬
‫‪ .21‬קרא בראשית‪ ,‬ב'‪ ;17-16 ,‬ג'‪.7-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא בראשית‪ ,‬ב'‪ ;17-16 ,‬ג'‪.5-4 ,‬‬
‫במה משנה הנחש בדבריו בבראשית‪ ,‬ג'‪ 5-4 ,‬את הצו האלוהי בבראשית‪ ,‬ב'‪?17-16 ,‬‬
‫ציין שני שינויים בדברי הנחש‪ ,‬והסבר מה בדברים אלה גורם לאישה להתפתות‪.‬‬
‫בסס את דבריך על הכתובים‪.‬‬
‫ב‪ .‬רש"י בפירושו לפסוק ‪ 6‬מוצא קשר בין אופן הראייה של האישה את העץ בפסוק ‪ 6‬לבין דברי‬
‫הנחש בפסוק ‪.5‬‬
‫קרא את פירוש רש"י לבראשית‪ ,‬ג'‪:6 ,‬‬
‫"כי טוב העץ – להיות כאלהים‪.‬‬
‫וכי תאוה הוא לעינים – כמו שאמר לה 'ונפקחו עיניכם'‪.‬‬
‫ונחמד להשכיל – כמו שאמר לה 'יודעי טוב ורע'‪".‬‬
‫על פי פירוש רש"י‪ ,‬כיצד רואה האישה את העץ אחרי דברי הנחש?‬
‫‪ .22‬קרא בראשית‪ ,‬ב'‪ ;24-18 ,‬ג'‪.19-16 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא בראשית‪ ,‬ב' ‪ , 24-22‬על פי קטע זה‪ ,‬מהו היחס של האדם כלפי האישה‪ ,‬ועל מה‬
‫מבוסס‬
‫יחס זה? הבא מן הכתוב ראיה לדבריך‪ ,‬והסבר אותה‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא בראשית‪ ,‬ג'‪ . 16 ,‬על פי פסוק זה‪ ,‬מהו טיב הקשר בין האישה לבין האיש‪ ,‬ועל מה‬
‫מבוסס קשר זה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא בראשית‪ ,‬ג'‪ 19 ,‬בקטע‪ ,‬ואת הפירוש שלפניך מאת ספורנו‪:‬‬
‫" 'ואל עפר תשוב'‪ .‬כמו שהעידותי בך (= הזהרתי אותך) כשציוויתי ואמרתי 'ביום אכלך ממנו‬
‫מות תמות' (בראשית‪ ,‬ב'‪ – )17 ,‬שתהיה מוכן אל המוות בסוף‪".‬‬
‫בפירושו ספורנו פותר קושי העולה מסיפור גן עדן (בפרקים‪ ,‬ב'‪-‬ג' בבראשית)‪.‬‬
‫מהו הקושי‪ ,‬ומהו הפתרון של ספורנו לקושי זה?‬
‫‪ .23‬קרא בראשית ג'‪.14-19 ,1-7 ,‬‬
‫א‪ .‬יש הסוברים שבפסוק ‪ 1‬באה לידי ביטוי הסתייגות ממיתוס‪ .‬סברה זו מסתמכת על שני‬
‫ביטויים בפסוק‪.‬‬
‫ציין מה הם שני הביטויים‪ ,‬והסבר כיצד הם מבטאים הסתייגות ממיתוס‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫ב‪ .‬בפסוק ‪ 3‬חוזרת האשה על דברי האלוהים שבפרק ב' פסוק ‪ ,17‬בין השאר בשינויים האלה‪:‬‬
‫‪ )1‬במקום "עץ הדעת טוב ורע" – "העץ אשר בתוך הגן"‪.‬‬
‫‪ )2‬האיסור "לא תיג עו בו" שמציינת האשה אינו מופיע בפרק ב'‪.‬‬
‫הסבר את פשר השינויים האלה‪.‬‬
‫ג‪ .‬בעונשיהם של הנחש (פס' ‪ ,)14‬האשה (פס' ‪ ,)16‬והאדם (פס' ‪ ,)17-19‬יש מידה כנגד מידה‪.‬‬
‫הסבר קביעה זו‪.‬‬
‫‪ .24‬קרא בראשית‪ ,‬ג'‪ ;1-6 ,‬ו'‪.1-4 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא את הקטע מפרק ג'‪ ,‬שלפניך‪ ,‬וכן בראשית‪ ,‬ד'‪.23-24 ;3-8 ,‬‬
‫בקט עים אלה מתוארת ההדרדרות של המין האנושי‪.‬‬
‫ציין שלושה שלבים בהדרדרות‪ ,‬והסבר כיצד אפשר לראות בהם הדרגה מן הקל אל הכבד‪.‬‬
‫בסס את תשובתך על הפסוקים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטע מפרק ו' שלפניך‪ ,‬ואת פירוש רד"ק לביטוי "בני האלהים" (ו'‪:)2 ,‬‬
‫"בני השופטים והגדולים ומנהיגי המדינות‪ .‬כי הם ייקראו אלהים‪ ,‬כמו‪' :‬אלהים לא תקלל'‬
‫(שמות‪ ,‬כ"ב‪ )27 ,‬והדומים לו"‪.‬‬
‫מפירוש רד"ק אפשר להבין כי החטא בפרק ו' חמור יותר משלושת החטאים שציינת בסעיף א‪.‬‬
‫הסבר‪.‬‬
‫‪ .25‬קרא בראשית ג'‪.11-19 ,‬‬
‫א‪ .‬במה שונה משמעותו של הפועל "תשופנו" מהפועל "ישופך" בפסוק ‪ 15‬בפרק ג'?‬
‫ב‪ .‬מבנה הקטע הוא מבנה כיאסטי‪ .‬הסבר מהו מבנה כיאסטי והדגם את הסברך באמצעות הקטע‪.‬‬
‫‪ .26‬קרא בראשית ג' ‪.8-20‬‬
‫א‪ .‬הסבר כיצד השימוש בשורש א ‪-‬כ ‪-‬ל בפסוקים ‪ 17-19‬מדגים את עקרון הענישה של מידה כנגד‬
‫מידה‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש הטוענים כי כאשר הּופַ ר הצַ ו האלוהי‪ ,‬הופרעה גם ההרמוניה בין האדם לאלוהים‪ ,‬בין האדם‬
‫לאשתו ובין האדם לבעלי‪-‬החיים‪.‬‬
‫הסבר‪ ,‬על‪-‬פי פסוקים ‪ ,8-16‬במה באה לידי ביטוי הפגיעה בקשר ההרמוני בכל אחד משלושת‬
‫המקרים האלה‪.‬‬
‫ג‪ .‬אפשר לראות בפסוקים ‪ 12-13‬ביטוי להתנערות מאחריות‪.‬‬
‫הסבר כיצד שתי דמויות בפסוקים אלה נוקטות גישה זו‪.‬‬
‫ד‪ .‬הסבר כיצד בפסוקים ‪ 17-19‬מודגשת התפי סה שהאדם אחראי גם לגורלו האישי וגם לסביבתו‪.‬‬
‫הבא רָאיָה אחת מהכתוב לביסוס תשובתך‪.‬‬
‫‪ .27‬קרא בראשית‪ ,‬ג'‪ ;24-22 ,‬י"א‪.9-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬בשני הכתובים אלוהים מציב גבול לאדם‪.‬‬
‫הסבר מה מונע אלוהים מהאדם על פי הקטע בפרק ג'‪ ,‬ומה הוא מונע מבני האדם על פי‬
‫הקטע בפרק י"א‪ .‬בסס את תשובתך על הכתובים‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא בראשית‪ ,‬י"א‪ ,‬ב ושמואל ב‪ ,‬ז'‪.9-8 ,‬‬
‫בשני הכתובים מדובר על "עשיית שם"‪.‬‬
‫ציין באיזה מהכתובים יש יחס שלילי ל"עשיית שם"‪ ,‬ובאיזה מהם היחס הוא חיובי‪,‬‬
‫והסבר מהי הסיבה ליחס השונה לעשיית השם‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא בראשית‪ ,‬ג'‪ 22 ,‬ובראשית‪ ,‬י"א‪.6 ,‬‬
‫הסבר מהו הקושי התאו לוגי (= הדתי) העולה מדברי אלוהים לפי פסוקים אלה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ .28‬קרא בראשית ג'‪ ;24-16 ,‬ד' ‪12-1‬‬
‫א‪ .‬קרא את הקטע מפרק ג' וכן פסוקים ‪ 12-10‬בפרק ד'‪.‬‬
‫‪ )1‬בעונש של קין אפשר למצוא מרכיבים הנזכרים גם בעונש לאדם‪ ,‬אך הם חמורים יותר‪.‬‬
‫כתוב שני מרכיבים כאלה‪ ,‬והסבר כיצד אפשר ללמוד מהם שעונשו של קין חמור יותר‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא בראשית ה'‪ . 29-28 ,‬איזו תקווה מבטא מדרש השם נוח בהקשר של עונשו של אדם?‬
‫ב‪ .‬קרא פרק ד' ‪ 1‬שלפניך‪ .‬את הפועל "קניתי" אפשר לפרש במשמעות "בראתי"‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר את משמעות מדרש השם "קין" לפי פירוש זה‪.‬‬
‫‪ )2‬בפרק ג'‪ 22 ,‬ה' מביע חשש שהאדם לא ִהפנִ ים את חומרת החטא בגן עדן‪ .‬הוכח כי האדם‬
‫לא ִהפנִ ים את חומרת החטא בגן עדן‪ ,‬והיעזר בתשובתך לסעיף (‪.)1‬‬
‫‪ .29‬קרא בראשית‪ ,‬ד'‪.20-25 ;1-8 ,‬‬
‫א‪ .‬יש הרואים בפרק ד' תיאור של התפתחות תרבותית של האדם לצד הידרדרות מוסרית שלו‪.‬‬
‫בסס טענה זו בעזרת שתי דוגמאות של התפתחות ושתי דוגמאות של הידרדרות‪ ,‬לפי הפסוקים‬
‫שלפניך‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוק ‪.7‬‬
‫פרשנים רבים טוענים כי בפסוק ‪ 7‬ניתנת לאדם אפשרות לבחור בין עשיית הטוב לעשיית הרע‪.‬‬
‫הסבר על פי הפסוק‪ ,‬מה צפוי לאדם אם יבחר בכל אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫‪ .30‬קרא בראשית ד'‪.1-10 ,‬‬
‫א‪ .‬מדוע לא שעה ה' אל מנחתו של קין? האם נית ן להביא ראיה מלשון הכתוב? נמק‪.‬‬
‫ב‪" .‬הלוא אם תיטיב שאת‪ ,‬ואם לא תיטיב – לפתח חטאת רובץ‪ ,‬ואליך תשוקתו‪ ,‬ואתה תמשל‬
‫בו" (פס' ‪.)7‬‬
‫‪ )1‬הסבר פסוק זה מבחינה מילולית ומבחינה תחבירית‪.‬‬
‫‪ )2‬אילו רעיונות מובעים בפסוק זה?‬
‫ג‪ .‬מהו הקושי בפסוק ‪ ,8‬ומהו פתרונו?‬
‫ד‪ .‬במה שונה תגובת קין (פרק ד' פסוק ‪ )9‬מתגובת אביו (פרק ג' פס' ‪ )10‬ומה ניתן ללמוד משוני‬
‫זה?‬
‫‪ .31‬קרא בראשית ד'‪.10-1 ,‬‬
‫א‪ .‬לפניך שני פירושים למילה "שאת" (פסוק ‪:)7‬‬
‫ תתגבר (ייטב לך‪ ,‬תוכל לשאת את ראשך)‬‫ ִמנְּ חָ ה (= קרבן)‬‫מקשר בין פסוק ‪ 7‬לפסוקים הקודמים לו בפרק‪ ,‬ואיזה פירוש מקשר בין פסוק ‪7‬‬
‫ֵ‬
‫איזה פירוש‬
‫לסיפור הרצח (פסוק ‪ ?)8‬הסבר‪.‬‬
‫בתשובתך כתוב מהו המֶ סֶ ר המועבר לקין‪ ,‬לפי כל אחד מהפירושים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוק ‪.9‬‬
‫קרא את מדרש תנחומא שלפניך (פרשת בראשית‪ ,‬סימן ט')‪.‬‬
‫"אמר לו הקב"ה‪ :‬אֵ י הבל אחיך? אמר לו‪ :‬לא ידעתי‪ ,‬השומר אחי אנוכי? אתה הוא שומר כל‬
‫הבריות ואתה מבקשו מיד י?‪...‬שאילו קיבלת קרבני כמותו‪ ,‬לא הייתי מתקנא בו"‬
‫‪ )1‬על פי המדרש‪ ,‬מה הן שתי הטענות של קין כלפי ה'?‬
‫‪ )2‬יש הרואים בשאלה "הׁשֹמר אחי אנֹכי" (פסוק ‪ )9‬שאלה רטורית‪.‬‬
‫מה מנסה קין לטעון באמצעות שאלה רטורית זו?‬
‫‪40‬‬
‫‪ .32‬קרא בראשית ד‪.13 ,‬‬
‫"ויאמר קין אל ה' – גדול עווני מנשוא" ‪.‬‬
‫ראב"ע פירש‪ …" :‬כי זה העונש גדול ‪ ,‬לא אוכל לסבלו‪ .‬ויורה על אמיתת זה הפירוש‪ ,‬הפסוק‬
‫הבא אחריו"‪.‬‬
‫מ"ד קאסוטו פירש‪ …" :‬אי אפשר לפרש מלים אלה (הכוונה למלים "גדול עווני מנשוא)‬
‫בבקשה להמתקת הדין‪ ,‬כלומר‪ :‬עונש עווני גדול ממה שאוכל לסבול‪ ,‬שהרי‬
‫הקשר בין "עוון" ובין "נשוא" רגיל בהוראה אחרת‪ ,‬בהוראת סליחת‬
‫העוון… עכשיו מרגיש קין בלבו רגשי חרטה ומכיר את גודל עוונו ומקבל‬
‫עליו את הדין"‪.‬‬
‫א‪ .‬מהי משמעות הביטוי "עווני מנשוא" לפי כל אחד משני הפרשנים‪ ,‬ומהו נימוקם?‬
‫ב‪ .‬כיצד מתייחס קאסוטו לפירושו של ראב"ע?‬
‫ג‪ .‬איזה פירוש מבין השניים עדיף מבחינת ההקשר של פסוק זה ומבחינת האווירה‬
‫הכללית של הסיפור?‬
‫‪ .33‬קרא בראשית ד'‪.2-16 ,‬‬
‫א‪..." .‬גדול ֲעוֹני מנׂשוא" (פסוק ‪)13‬‬
‫לפניך שני פירושים לפסוק זה‪:‬‬
‫רמב"ן פירש‪" :‬והנכון בפשט שהוא וידוי‪ .‬אמר ‪ :‬אמת כי עווני גדול מלסלוח [‪"]...‬‬
‫רד"ק פירש‪" :‬גדול עונשי מסבול אותו [‪ ]...‬והיה כמבקש מהאֵ ל להקל עונשו"‪.‬‬
‫‪ )1‬מהי משמעות המילים "עוון" ו"מנשוא"‪ ,‬לפי כל אחד מהפרשנים?‬
‫‪ )2‬באיזה מהפירושים תומך פסוק ‪ ?14‬נמק‪.‬‬
‫ב‪ .‬המילה "אדמה" היא מילה מנחה בסיפור קין והבל‪.‬‬
‫הסבר‪ ,‬על‪ -‬פי הקטע שקראת‪ ,‬כיצד מילה זו מקשרת בין המצב שלפני החטא‪ ,‬החטא עצמו‬
‫והעונש‪.‬‬
‫‪ .34‬קרא בראשית‪ ,‬ד'‪.24-23 ;16-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 7-3‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫"ויִ חר לקין מאד ויפלו פניו" (פסוק ‪)5‬‬
‫בתגובה על כך פונה ה' אל קין ואומר‪" :‬למה חרה לך ולמה נפלו פניך‪ .‬הלוא אם תיטיב שאת‬
‫ואם לא תיטיב‪...‬ואתה תמשל בו" (פסוקים ‪.)7-6‬‬
‫את דברי ה' בפסוק ‪ 7‬אפשר להבין בדרכים שונות‪ .‬הסבר את הפסוק על פי שתיים מהן‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 24-23 ,15‬בקטעים שלפניך‪.‬‬
‫בפסוק ‪ 24‬למך משתמש בדברי ה' שבפסוק ‪.15‬‬
‫‪ )1‬איזה שימוש עושה למך בדברים אלה?‬
‫‪ )2‬מה אפשר ללמוד מדברי למך בפסוק ‪ 24‬על תפיסתו את עצמו?‬
‫הסבר ונמק את דבריך‪.‬‬
‫‪ .35‬קרא בראשית ו'‪.5-12 ,‬‬
‫בספור המבול המקראי ובמיתוס המבול המסופוטמי "עלילת גלגמש" עולים דגשים שונים בנוגע‬
‫למחוייבות האל למוסר‪ .‬הבא שתי דוגמאות להוכחת דברים אלה‪.‬‬
‫‪ .36‬קרא בראשית‪ ,‬ו'‪.5-21 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪.5-8‬‬
‫‪ )1‬ציין שלושה ביטויים של האנשת האל בפסוקים אלה‪.‬‬
‫‪ )2‬מהו הקושי התיאולוגי (דתי‪ ,‬אמוני) הנוצר מן השימוש בביטויים אלה?‬
‫‪ )3‬הסבר כיצד הכלל של חז"ל "דיברה תורה בלשון בני אדם" יכול לפתור קושי זה‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוק ‪.9‬‬
‫רש"י‪" :‬יש מרבותינו דורשים אותו לשבח‪ :‬כל שכן ִאלו היה בדור [של] צדיקים היה צדיק יותר‪ ,‬ויש שדורשים‬
‫ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום"‪.‬‬
‫אותו לגנאי‪ :‬לפי דורו היה צדיק‪ִ ,‬‬
‫‪ )1‬באיזו מילה מפסוק ‪ 9‬ממקד רש"י את פרשנותו?‬
‫‪ )2‬הסבר את שתי הדרכים שמביא רש"י להבנת הכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬בסיפור שלפנינו מופיע השורש ש‪-‬ח ‪-‬ת בשתי משמעויות ומשמש מילה מנחה‪.‬‬
‫‪ )1‬מה הן שתי המשמעויות של השורש בקטע? ציין דוגמה אחת מהכתוב לכל אחת‬
‫מהמשמעויות (סה"כ שתי דוגמאות)‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר את הקשר שנוצר בין שתי משמעויות אלה בסיפור‪.‬‬
‫‪ .37‬קרא בראשית‪ ,‬ו'‪ ;14-11 ,‬וכן קטע מעלילות גלגמש (שורות ‪.)185-183‬‬
‫קטע מעלילות גלגמש (שורות ‪:)185-183‬‬
‫"בעל החטא – השת עליו חטאו‪,‬‬
‫בעל העון – השת עליו עונו‪,‬‬
‫רחם – בל יכרת‪ ,‬הארך אף – בל ישחת‪".‬‬
‫א‪ .‬קרא גם בראשית‪ ,‬י"ח‪ ;25-23 ,‬דברים‪ ,‬כ"ד‪.16 ,‬‬
‫בסיפור המסופוטמי מבטא האל אאה עיקרון אמוני הקיים גם בתפיסה המקראית‪.‬‬
‫מהו העיקרון הדומה בשני ה מקורות (המקרא ועלילות גלגמש)? בסס את תשובתך על‬
‫שלושת הכתובים מהמקרא ועל עלילות גלגמש‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטע הבא מעלילות גלגמש (שורות ‪:)15-13‬‬
‫"העיר ההיא קדמונית‪ ,‬והאלים אשר בקרבה‪,‬‬
‫האלים הגדולים – נשאם לבם להביא מבול;‬
‫נשבעו שבועה‪"...‬‬
‫‪ )1‬מהו המניע להבאת המבול על פי המקרא‪ ,‬ומהו המניע על פי עלילות גלגמש?‬
‫‪ )2‬יש הרואים בעלילות גלגמש כיוון של התפתחות‪ :‬מגישה לא מוסרית לגישה מוסרית‪.‬‬
‫הסבר טענה זו על פי שני הקטעים מעלילות גלגמש שלפניך‪.‬‬
‫‪ .38‬קרא בראשית‪ ,‬ו'‪.9-17 ,‬‬
‫א‪ .‬מהי המלה המנחה בקטע? הסבר תשובתך‪.‬‬
‫ב‪ .‬מהו העקרון בתורת הגמול הבא לידי ביטוי בק טע זה וכיצד עוזרת המלה המנחה לבטא רעיון‬
‫זה?‬
‫‪ .39‬קרא בראשית‪ ,‬ו'‪ ;13-5 ,‬ז'‪.5-1 ,‬‬
‫א‪ .‬הכתוב קובע שנֹח מצא חן בעיני ה'‪.‬‬
‫הבא משני הקטעים שלפניך שלוש אמירות שמהן אפשר להבין מדוע נח מצא חן בעיני ה'‪,‬‬
‫והסבר כל אחת מהן‪.‬‬
‫ֹיתם"‪( .‬בראשית‪ ,‬ו'‪.)7 ,‬‬
‫ב‪ .‬ה' עומד למחות את האדם אשר ברא מעל פני האדמה "כי נִ חמתי כי עש ִ‬
‫ציין והסבר שלושה שלבים בתהליך שהביא להחלטה זו‪ .‬בסס את דבריך על בראשית‪ ,‬פרק ג';‬
‫פרק ד'; פרק ו'‪.13-5 ,‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ .40‬קרא בראשית‪ ,‬ו'‪ ;9-5 ,‬ט'‪.24-21 ,‬‬
‫א‪ .‬כתוב איזה פירוש לשם 'נח' נרמז בפרק ו'‪. 8-7 ,‬‬
‫ב‪ .‬קרא בראשית‪ ,‬ה'‪ ,29 ,‬ואת פירוש רש"י שלפניך לפסוק זה‪.‬‬
‫רש"י פירש‪' " :‬זה ינחמנו' – י נח ממנו את עצבון ידינו‪ .‬עד שלא בא נח‪ ...‬והייתה הארץ מוציאה‬
‫קוצים ודרדרים כשזורעים חטים‪ ,‬מקללתו של אדם הראשון‪ ,‬ובמי נח נחה‪ ,‬וזהו 'ינחמנו' – ינח‬
‫ממנו"‪.‬‬
‫הסבר‪ ,‬לפי רש"י‪ ,‬איזה שינוי חל בעולם בין תקופת אדם הראשון (בראשית‪ ,‬ג'‪ )18-17 ,‬ובין‬
‫תקופת נח‪.‬‬
‫ג‪ .‬רש"י פירש את הביטוי "איש צדיק תמים היה בדרתיו" (פרק ו'‪:)9 ,‬‬
‫"ויש שדורשים אותו לגנאי‪ :‬לפי דורו היה צדיק‪ .‬ואילו היה בדורו של אברהם‪ ,‬לא היה נחשב‬
‫לכלום"‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר את פירושו של רש"י לביטוי "איש צדיק תמים היה בדרתיו"‪.‬‬
‫‪ )2‬האם התיאור בפרק ט' ש לפניך מחזק את פירוש רש"י או סותר אותו?‬
‫נמק את תשובתך‪.‬‬
‫‪ .41‬קרא בראשית‪ ,‬ו'‪ ;8-5 ,‬י"א‪.9-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬בשני הקטעים שלפניך מתוארים שלבים בתגובת ה' על חטאיהם של בני האדם‪.‬‬
‫בכל אחד מהקטעים‪ ,‬תאר את שלבי התגובה‪ ,‬וכתוב מהי ההחלטה שה' מקבל‪.‬‬
‫בסס את דבריך על הכתובים‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא גם בראשית‪ ,‬ח'‪.21 ,‬‬
‫בין שתי ההחלטות (שכתבת בסעיף (‪ ))1‬שה' מקבל יש הבדל‪.‬‬
‫כיצד פסוק זה יכול להסביר הבדל זה?‬
‫ב‪ .‬סיפור מגדל בבל מבטא יהירות וגאווה של בני האדם‪.‬‬
‫הבא מהסיפור שתי ראיות המבססות טענה זו‪ ,‬והסבר כל ראיה‪.‬‬
‫‪ .42‬קרא בראשית‪ ,‬ז'‪ ;24-11 ,‬ח'‪ ;2-1 ,‬עלילות גלגמש‪ ,‬שורות ‪.131-108‬‬
‫עלילות גלגמש‪ ,‬לוח אחד‪-‬עשר‪ ,‬שורות ‪131-108‬‬
‫[‪]...‬‬
‫יתי ְב ִמ ְפחֶ ֶרת ָהאֶ לִ ים ָרעָ ה‬
‫‪ 120‬אֵ יכָה צִ י ִו ִ‬
‫ָשב רוח‪-‬זִ לְ עָ פות‪,‬‬
‫יום אֱ חָ ד נ ַ‬
‫יתי ְק ָרב!‬
‫לְ מַ עַ ן הַ ְש ִחית בְ רוַאי – ִצוִ ִ‬
‫ָשב‪ ,‬וְ הַ מַ בַ וֻל נִ ַתְך‪,‬‬
‫ִחיש נ ַ‬
‫ָא ֹנכִ י‪ָ ,‬אנֹכִ י‪ ,‬יול ֶֶדת ְבנֵי‪-‬אֱ נוש‪ ,‬בָ נַי‪,‬‬
‫‪ 110‬כְ מו ְק ָרב עַ ל [בְ נֵי ‪-‬אֱ נוש] בָ ָאה ְמשוָאה‬
‫וְ ֵהמָ ה כִ ְבנֵי ‪ָ -‬דגִ ים יְ ַמלְ או ְתהום‪-‬יָם!‬
‫ָאחיו‪,‬‬
‫ֹלא יִ ְראֱ ה ִאיש אֱ ת ִ‬
‫הָ אֵ לִ ים‪ְ ,‬ק ַהל ָהַאנֺנַכִ י‪ ,‬בָ כו ִא ָתה‪,‬‬
‫ֹלא יַכִ יר ִאיש (אֶ ת ֵרעֵ הו) ִמפְ נֵי הַ מָ טָ ר‪.‬‬
‫‪ָ 125‬הַאלִ ים ְשחו ִחים י ְָשבו בְ בֱכִ י‪,‬‬
‫הָ אֵ לִ ים נִ בְ הֲ לו ִמפְ נֵי הַ מַ בֻול‪,‬‬
‫יהם‪ ,‬הֺ כו ְב ַק ַדחַ ַת‪.‬‬
‫נִ צְ ְרבו ִש ְפ ֵת ֶ‬
‫נָסוגו‪ ,‬עָ לו ָשמַ יְ מָ ה‪ ,‬מַ ְמ ֶלכֶת ַאנו‪:‬‬
‫ִש ָשה י ִָמים וְ ִש ְבעָ ה לֵילות‬
‫‪ 115‬הָ אֵ לִ ים ִהצְ טַ נְ פו כְ מ ֹו כְ לָבִ ים‪ָ ,‬רבְ צו בַ חוצות‪,‬‬
‫ָארץ‪.‬‬
‫ִה ְתחולֵל רוחַ ‪ ,‬מַ בול‪ַ ,‬סעַ ר‪-‬זִ לְ עָ פות‪ֵ ,‬ה ִציף אֵ ת ָה ֶ‬
‫ָזע ֲָקה הָ אֵ לָה כְ מו יולֶדֶ ת‪,‬‬
‫יעי ָש ַכְך ַסעַ ר‪-‬זִ לְ עָ פות‪' ,‬סופַ ת‪ַ -‬ה ְּק ָרב'‪,‬‬
‫בְ הַ גִ יעַ ַהיום ַה ְש ִב ִ‬
‫ירת‪-‬הָ אֵ לִ ים' יְ פַ ת הַ ּקול‪:‬‬
‫קונְ נָה 'גְ בִ ַ‬
‫‪ 130‬אֲ ֶשר חָ לָה‪-‬וְ גָחָ ה כְ מו יול ֶֶדת‪,‬‬
‫הַ יום הַ הוא לו יָשוב אֶ ל הֶ עָ פָ ר‪,‬‬
‫נָח הַ יום‪ ,‬נ ַָדם ַסעַ ר‪-‬זִ לְ עָ פות‪ ,‬נִ כְ לָא ַהמַ בול‪.‬‬
‫יתי ָרעָ ה!‬
‫כִ י ָאנֹכִ י בְ ִמפְ חֶ ֶרת הָ אֵ לִ ים צִ י ִו ִ‬
‫א‪.‬‬
‫הקטעים שלפניך עוסקים בסיפור המבול‪.‬‬
‫‪ )1‬פָ ֵרט שני הבדלים בין סיפור המבול בבראשית לסיפור המבול בעלילות גלגמש‪.‬‬
‫‪ )2‬ההבדלים בין סיפור המבול המקראי לסיפור המבול בעלילות גלגמש עשויים לבטא ויכוח‬
‫של המקרא עם המסורת המסופוטמית‪.‬‬
‫בסס טענה זו על אחד ההבדלים שציינת בסעיף (‪.)1‬‬
‫‪43‬‬
‫ב‪ .‬לפי פירושו של רמב"ן לבראשית‪ ,‬ח'‪' 1 ,‬ויזכֹר אלהים את נֹח ואת כל החיה ואת כל הבהמה'‪,‬‬
‫אלוהים זכר רק את נֹח מפני שהיה צדיק תמים וכרת לו ברית להצילו‪ ,‬ולא זכר את בניו כי‬
‫בזכותו ניצלו‪.‬‬
‫לפי רמב"ן‪ ,‬על פי איזה עקרון גמול ניצל נח‪ ,‬ועל פי איזה עקרון גמול ניצלו בניו? הסבר את‬
‫תשובתך‪.‬‬
‫‪ .43‬קרא בראשית‪ ,‬ח'‪ ;22-15 ,‬ט'‪.17-8 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא בראשית‪ ,‬ח'‪ ;22-21 ,‬ט'‪.11-8 ,‬‬
‫בשני הכתובים ה' מבטיח הבטחה‪.‬‬
‫‪ )1‬מהי ההבטחה בכל כתוב? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬בקטע מפרק ח' מפורטת גם הסיבה להבטחה‪ .‬הסבר את הסיבה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא בראשית‪ ,‬ט'‪.17-8 ,‬‬
‫‪ )1‬הבא נימוק אחד המסביר מדוע נבחרה דווקא הקשת כאות הברית‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא גם שמות‪ ,‬ל"א‪.17-12 ,‬‬
‫גם בכתוב זה נזכר אות הברית‪ .‬מי הם הצדדים בברית בכל אחד משני הכתובים‪ :‬בראשית‬
‫ושמות‪ ,‬וכיצד קשור כל אחד מן האותות לעניין הזיכרון? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ .44‬קרא בראשית‪ ,‬ט'‪ ;29-18 ,1 ,‬עלילות גלגמש‪ ,‬לוח אחד עשרה‪ ,‬שורות ‪.204-197‬‬
‫עלילות גלגמש‪ ,‬לוח אחד ‪-‬עשר‪ ,‬שורות ‪204-197‬‬
‫עָ לָה אֶ נְּ לִ ל אל לב הספינה‪,‬‬
‫בידי ויעלני [גם] אני‪.‬‬
‫וַ יֹאחֵ ז ִ‬
‫הֶ ֱעלָה וֵ י ְַּב ֵרְך את אשתי לצדי‪,‬‬
‫נגע במצחנו‪ ,‬והוא נִ צָ ב בינותינו‪ ,‬ויברכנו‪:‬‬
‫"לפנים היה אֺ ְּתנַפִ ְּׁש ִתם אדם‪,‬‬
‫ועתה אֺ ְּתנַפִ ְּׁש ִתם ואשתו לו יהיו כמונו – אלים!‬
‫לּו י ֵֵׁשב אֺ ְּתנַפִ ְּׁש ִתם במרחקים‪ ,‬בפי הנהרות!"‬
‫לְּ ָקחּונִ י ובמרחקים‪ ,‬בפי הנהרות‪ ,‬הושיבוני‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא בראשית‪ ,‬ט'‪ ,‬פסוקים ‪ 29-28 ,1‬ואת הקטע מעלילות גלגמש שלפניך‪.‬‬
‫ציין נקודת דמיון אחת והבדל אחד בין התיאור בפסוקים אלה מבראשית ובין התיאור‬
‫בקטע מעלילות גלגמש בנוגע לקורות הניצולים אחרי המבול‪ .‬בסס את דבריך על‬
‫הכתובים‪.‬‬
‫‪ )2‬ההבדל בין שני הכתובים שלפניך מלמד על תפיסת יסוד בתנ"ך‪ ,‬הבאה לידי ביטוי גם‬
‫בבראשית‪ ,‬ג'‪ .24-22 ,‬הסבר את התפיסה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא בראשית‪ ,‬ט'‪.27-20 ,‬‬
‫‪ )1‬מהו החטא של חם? הבא הסבר אחד‪.‬‬
‫‪ )2‬חם חָ טָ א‪ ,‬אבל במקום לקלל את חם קילל נֹחַ את כנען‪.‬‬
‫הבא הסבר אחד לאי ‪-‬התאמה זו בין החוטא לבין המקולל‪.‬‬
‫‪ .45‬קרא בראשית ט' ‪ ,1-7‬ובראשית א' ‪.28-29‬‬
‫א‪ .‬במה שונה הברכה לנח מן הברכה לא דם‪ ,‬ומהי סיבת השוני?‬
‫ב‪ .‬מה משמעותו של הפועל "לדרוש" בפס' ‪ 4-5‬בפרק ט' ומה ההבדל בין העונש בפס' ‪ 5‬לבין העונש‬
‫בפס' ‪?6‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ .46‬קרא בראשית ט'‪ ;18-27 ,‬ויקרא‪ ,‬כ"ה‪.44-46 ,39 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא ויקרא‪ ,‬כ"ה‪.44-46 ,39 ,‬‬
‫הסבר במה פסוקים אלה מפלים לרעה את עמי הסביבה בהשוואה לבני ישראל‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש הטו ענים כי הסיפור המופיע בבראשית‪ ,‬ט'‪ 18-27 ,‬הוא סיפור אטיולוגי‪ ,‬שנועד להצדיק‬
‫אפליה זו‪.‬‬
‫הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על בראשית‪ ,‬ט'‪( 18-27 ,‬ציין שתי ראיות)‪.‬‬
‫‪ .47‬קרא בראשית‪ ,‬י"א‪.1-9 ,‬‬
‫א‪ .‬בסיפור מגדל בבל חטאה האנושות הן בחטא הגאווה והן בהפרת צו ה'‪.‬‬
‫בסס קביעה זו על הכתוב‪ .‬היעזר בבראשית‪ ,‬א'‪.28 ,‬‬
‫ב‪ .‬לסיפור מגדל בבל יש מבנה מוצלב (= מבנה כיאסטי)‪.‬‬
‫הדגם אותו‪ ,‬וכתוב איזה רעיון מודגש בעזרת מבנה זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬סיפור מגדל בבל הוא חלק מתהליך הידרדרות של המוסר האנושי‪.‬‬
‫קרא בראשית‪ ,‬ד'‪.23-24 ;8-10 ,‬‬
‫הסבר כיצד תהליך זה בא לידי ביטוי בפסוקים אלה ובסיפור מגדל בבל‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫חיי הפרט והכלל בראי השירה ‪ -‬עד קיץ ‪2011‬‬
‫אני לדודי ודודי לי‬
‫‪ .1‬קרא שיר השירים‪ ,‬ב'‪.10-13 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪ .‬כיצד משתמש המשורר בטבע כדי לנמק את דבריו?‬
‫מהי המשאלה בפסוקים אלה‪ ,‬וכיצד היא מהווה מסגרת לשיר?‬
‫‪ .2‬קרא שיר השירים‪ ,‬ב'‪ ;7-1,‬ג'‪.5-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫בשני הקטעים שלפניך פונה הרעיה אל "בנות ירושלים" ומשביעה אותן (ב'‪ ;7 ,‬ג'‪.)5 ,‬‬
‫‪ )1‬מי הן "בנות ירושלים"‪ ,‬ומהו תפקידן במגילת שיר השירים?‬
‫‪ )2‬הסבר את דברי ההשבעה של הרעיה‪.‬‬
‫ב‪ .‬י' זקוביץ' כותב על מוטיב התפוח בשיר השירים‪.‬‬
‫"התפוח הוא פרי טעון משמעות ומסמל את יחסיה [של הרעיה] עם אהובה"‪.‬‬
‫(י' זקוביץ'‪" ,‬שיר השירים"‪ ,‬מקרא לישראל)‬
‫בסס טענה זו על שתי דוגמאות מהקטע מפרק ב' שלפניך‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫‪ .3‬קרא שיר השירים‪ ,‬ב'‪ ;17-14 ,‬ג'‪.5-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫קרא את הקטע מפרק ב' שלפניך‪.‬‬
‫בקטע זה נזכרות חיות‪.‬‬
‫‪ )1‬לאילו חיות מדומים הדוד והרעיה בפסוקים ‪ ,17 ,14‬וכיצד דימויים אלה מאפיינים אותם?‬
‫‪ )2‬הסבר את פסוק ‪ 15‬בעזרת דימוי השועלים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטע מפרק ג' שלפניך‪ ,‬וכן שיר השירים‪ ,‬ב'‪.14-8 ,‬‬
‫שתי הדמויות המרכזיות בשיר השירים הן הדוד והרעיה‪.‬‬
‫כתוב איזו מהדמויות האלה אקטיבית (פעילה) יותר ואיזו דמות פסיבית יותר‪ ,‬בכל אחד‬
‫מהקטעים (ב'‪ ;14-8 ,‬ג'‪ .)5-1 ,‬נמק את תשובתך‪ ,‬ובסס אותה על הפסוקים‪.‬‬
‫‪ .4‬קרא שיר השירים‪ ,‬ב'‪ ;1-7 ,‬ח' ‪.1-5‬‬
‫א‪ .‬י' קליין משער כי "בעולם הסמלים של שירי האהבה העממיים היה קיים קשר הדוק בין האשישות והתפוחים‬
‫כאחד ובין האהבה והפריון"‪.‬‬
‫בסס קביעה זו על כל אחד מהכתובים שלפניך‪.‬‬
‫ב‪ .‬בשני הכתובים שלפניך מוזכרת שבועה שמושבעות בה בנות ירושלים‪.‬‬
‫‪ )1‬כתוב שתי משמעויות אפשריות של שבועה זו‪.‬‬
‫‪ )2‬מה מסמלים הצבאות ואיילות השדה?‬
‫‪ .5‬קרא שיר השירים‪ ,‬ב'‪ ;7-4 ,‬ח'‪.4-1 ,‬‬
‫א‪ .‬בשני הקטעים שלפניך נזכר יין‪.‬‬
‫"א ְּׁש ְּקָך‬
‫בשיר השירים‪ ,‬ב'‪ 4 ,‬נאמר‪" :‬הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה"‪ ,‬ובשיר השירים‪ ,‬ח'‪ 2 ,‬נאמר‪ַ :‬‬
‫מנִי"‪.‬‬
‫מיין הרקח מעסיס ִר ֹ‬
‫‪ )1‬הסבר את שני הפסוקים על פי פשוטם‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא גם את דברי המדרש שלפניך לשיר השירים‪ ,‬ב'‪:4 ,‬‬
‫"ומהו הביאני אל בית היין? אמרה כנסת ישראל הביאני הקב"ה למרתף גדול של יין – זה סיני‪ .‬ונתן לי‬
‫שם דגלי – תורה ומצוות ומעשים טובים‪ ,‬ובאהבה גדולה קיבלתי אותם"‪.‬‬
‫(שיר השירים רבה‪ ,‬פרשה ב)‬
‫כיצד המדרש דורש את משמעות הפסוק‪ ,‬ובמה שיטת פירוש על פי המדרש שונה משיטת פירוש על פי‬
‫פשט הכתוב?‬
‫ב‪ .‬קרא שיר השירים‪ ,‬ח'‪.1 ,‬‬
‫בפסוק זה הרעיה מביעה משאלה‪.‬‬
‫מהי המשאלה‪ ,‬ומה אפשר ללמוד ממנה על ההתנהגות החברתית המצופה מן הנערה?‬
‫‪46‬‬
‫‪ .6‬קרא שיר השירים‪ ,‬ח'‪.14-8 ,4-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫משני הקטעים שלפניך אפשר ללמוד על יחסי הנערה עם בני משפחתה‪.‬‬
‫‪ )1‬על פי פסוקים ‪ ,4-1‬מהי מערכת היחסים בין הנערה לאמה?‬
‫בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬על פי פסוקים ‪ ,10-8‬כיצד מתייחסים האחים אל הנערה‪ ,‬ומהי תגובתה ליחס זה?‬
‫בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 14-13‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫בפסוקים אלה מתואר דו‪-‬שיח בין הדוד לנערה‪.‬‬
‫‪ )1‬מהי בקשת הדוד ומהי תשובת הנערה‪ ,‬על פי פשט הכתוב?‬
‫‪ )2‬קרא את הפירוש המיוחס לרשב"ם‪ ,‬לפסוקים ‪.14-13‬‬
‫הקב"ה (ש)אומר על כנסת ישראל‪ :‬מלאכים מחכים‪ ,‬מקשיבים לקולך‪ ,‬שתשמיעיני תפילתך ותזבחי זבח‬
‫צדק‪ .‬וכנסת ישראל משיבתו דבר‪ :‬ברח דודי אל עיר קודשי מקום מקדשי‪ ...‬ויזבחו זבחי צדק‪."...‬‬
‫הסבר את הפירוש שלפניך לפסוקים ‪ ,14-13‬וציין במה שיטת הפירוש הזאת שונה משיטת הפירוש על פי‬
‫פשט הכתוב (שציינת בסעיף ‪.)1‬‬
‫אך טוב וחסד‬
‫‪ .7‬קרא תהלים‪ ,‬ט"ו; קכ"ח‪.‬‬
‫שני המזמורים עוסקים באדם הראוי בעיני ה'‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬מה מובטח לאדם זה בכל אחד מהמזמורים? כתוב הבטחה אחת ממזמור ט"ו ושתי‬
‫הבטחות מפסוקים ‪ 4-6 ,1-2‬במזמור קכ"ח‪.‬‬
‫‪ )2‬איזה סוג של גמול בא לידי ביטוי בכל מזמור? נמק‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬כתוב שני דימוים ממזמור קכ"ח‪ .‬בנוגע לכל דימוי‪ ,‬הסבר מי המדומה‪ ,‬ומהי משמעות‬
‫הדימוי‪.‬‬
‫‪ )2‬מה אפשר ללמוד מן הדימויים במזמור קכ"ח על התחום הכלכלי העיקרי בתקופה זו?‬
‫‪ .8‬קרא תהלים‪ ,‬ט"ו; קכ"א‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫שני המזמורים פותחים בשאלה שהתשובה עליה ניתנת בהמשך המזמור‪.‬‬
‫כתוב בלשונך את השאלה ואת עיקר התשובה‪ ,‬בכל אחד מן המזמורים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את מזמור ט"ו שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬במזמור זה‪ ,‬תכונות הצדיק המתוארות על דרך החיוב כתובות בזמנים דקדוקיים‬
‫מסוימים‪ ,‬ותכונותיו המתוארות על דרך השלילה כתובות בזמן דקדוקי אחר‪.‬‬
‫על סמך השוני בין התכונות‪ ,‬הכתובות בזמנים דקדוקיים שונים‪ ,‬קובע מ' וייס כי‬
‫"ההתרחקות מן הרע צריכה לקדם (= להקדים) את עשית הטוב"‪.‬‬
‫(מ' וייס‪" ,‬מקראות ככוונתם"‪ ,‬עמ' ‪)148‬‬
‫הסבר את דברי וייס‪ ,‬ובסס את תשובתך על שתי תכונות הכתובות בזמנים דקדוקיים שונים‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא את פירוש רש"י לביטוי "וחרפה לא נשא על קרבו" (פסוק ‪:)3‬‬
‫"אם עבר קרובו עברה שיש בה עונש‪ ,‬יענישו במשפט‪ ,‬ולא נשא (= סלח) עליו חרפתו"‪.‬‬
‫על פי פירוש רש"י‪ ,‬הסבר את הביטוי "וחרפה לא נשא על קרבו"‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ .9‬קרא תהילים‪ ,‬ט"ו; קכ"ח‪.‬‬
‫א‪ .‬קרא תהילים‪ ,‬ט"ו‪ ,‬ואת דברי י' אבישור שלפניך על מזמור ט"ו‪.‬‬
‫לדבריו‪ ,‬במזמור ט"ו מוצגות "תכונותיו [‪ ]...‬של האדם השלם [‪ ]...‬שאני מנותק מן החברה שסביבו‪ ,‬אלא חי‬
‫את חייה ומתייחס למתרחש בה‪ ,‬אך בהתנהגותו [‪ ]...‬הוא מתעלה מעל לנָהּוג בה – מתוך הבחנה נוקבת בין טוב‬
‫לרע"‪.‬‬
‫(י' אבישור‪" ,‬תהילים"‪ ,‬עולם התנ"ך)‬
‫הבא ממזמור ט"ו שתי דוגמאות המבססות את דבריו של אבישור‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את שני המזמורים שלפניך‪.‬‬
‫מהו שכרו של הצדיק על פי כל מזמור? בסס את שתובתך על שתי דוגמאות מכל מזמור (סה"כ – ארבע‬
‫דוגמאות)‪.‬‬
‫שירו לנו משירי ציון‬
‫‪ .10‬קרא תהלים‪ ,‬מ"ח‪ ,‬קכ"א‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא מזמור מ"ח‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין שני אמצעים ספרותיים הבאים לידי ביטוי בפסוקים ‪.13 ,12 ,11‬‬
‫ציין שתי תכונות של ה' המתוארות במזמור מ"ח‪ ,12-10 ,‬ומאפיין אחד של ה' המתואר במזמור קכ"א‪.‬‬
‫הסבר את תשובתך‪.‬‬
‫‪ )2‬יש הטוענים כי באחד הפסוקים במזמור יש שריד מיתולוגי‪.‬‬
‫מהו שריד זה? הסבר את דבריך‪.‬‬
‫‪ .11‬קרא תהילים מ"ח; איכה ה'‪.18-14 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫בשני הכתובים שלפניך נזכר "הר ציון" (תהלים‪ ,‬מ"ח‪ ;12 ,3 ,‬איכה‪ ,‬ה'‪.)18 ,‬‬
‫‪ )1‬תאר את מעמדו של הר ציון לפי תהלים‪ .‬בסס את דבריך על הכתובים‪.‬‬
‫‪ )2‬תאר את מצבו של הר ציון לפי איכה‪ ,‬וציין מה גרם למצב זה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא תהלים‪ ,‬מ"ח‪.‬‬
‫‪ )1‬יש הטוענים שבמזמור זה יש רמזים למלחמה המאיימת על ירושלים‪.‬‬
‫בסס טענה זו על שתי דוגמאות מפסוקים ‪ ,8-1‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫‪ )2‬במזמור זה בא לידי ביטוי הקשר הקרוב של ה' לעיר ירושלים‪.‬‬
‫בסס קביעה זו על שלוש דוגמאות מהמזמור‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫ממעמקים קראתיך‬
‫‪ .12‬קרא תהילים קכ"א; ק"ל‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫שני המזמורים שלפניך מבטאים מצב של מצוקה שהכותב מצוי בו‪.‬‬
‫בסס טענה זו על דוגמה אחת מכל מזמור‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את מזמור ק"ל‪.‬‬
‫‪ )1‬פסוק ‪ 3‬במזמור זה מנוסח כשאלה רטורית‪.‬‬
‫הסבר את השאלה הרטורית‪ ,‬וציין לאיזו תכונה של האל רומז המשורר בפסוקים ‪.4-3‬‬
‫‪ )2‬קרא פסוקים ‪ 8-5‬במזמור ק"ל‪.‬‬
‫בפסוקים אלה חוזרים פעלים משורש י‪-‬ח‪-‬ל‪.‬‬
‫מה מדגיש המשורר באמצעות השימוש בשורש זה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ .13‬קרא תהלים‪ ,‬קכ"א‪ ,‬ק"ל‪.‬‬
‫א‪ .‬בשני המזמורים שלפניך באות לידי ביטוי הן מצוקה של הפרט והן הבעת ביטחון באל‪.‬‬
‫על פי כל אחד מהמזמורים‪ ,‬כתוב מהי מצוקת הפרט‪ ,‬ואיזו תכוהנ של האל נותנת מענה על מצוקה זו‪.‬‬
‫ב‪ .‬במזמורי ספר תהלים יש שימוש באמצעים ספרותיים‪.‬‬
‫‪ )1‬בשני המזמורים שלפניך יש חזרה על הפועל ש‪-‬מ‪-‬ר במשמעויות שונות‪.‬‬
‫מהי משמעות הפועל במזמור קכ"א‪ ,5 ,‬ומהי משמעותו במזמור ק"ל‪?3 ,‬‬
‫‪ )2‬הבא דוגמה מכל אחד מהמזמורים להאנשה של האל‪.‬‬
‫‪ .14‬קרא תהלים‪ ,‬כ"ג‪ ,‬ק"ל‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬בשני המזמורים מביע המשורר ביטחון בה' דווקא ברגעי מצוקה‪.‬‬
‫מהי המצוקה‪ ,‬ומהי הסיבה לתחושת הביטחון של המשורר בה'‪ ,‬לפי כל מזמור?‬
‫‪ )2‬ציין שני אמצעים אמנותיים המופיעים בשני המזמורים‪ ,‬והדגם אותם על פי כל מזמור‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא מזמור ק"ל‪.‬‬
‫במזמור זה אפשר להבחין במעבר ממזמור אישי למזמור לאומי‪.‬‬
‫מה הם שני חלקי המזמור (האישי והלאומי)‪ ,‬וכיצד אפשר להסביר את הקשר ביניהם?‬
‫הצבי ישראל על במותיך חלל‬
‫‪ .15‬קרא שמואל ב‪ ,‬א'‪.17-27 ,‬‬
‫א‪ .‬אפשר למצוא בקטע זה מאפיינים של קינה‪ ,‬ובהם‪:‬‬
‫* הבעת צער ותדהמה‬
‫* הצגת תכונותיו של המת‬
‫* קללת מקום נפילתו של הגיבור‬
‫הבא מהפסוקים דוגמה לכל אחד מהמאפיינים האלה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬לאיזו קבוצה בעם דוד קורא להתאבל‪ ,‬וכיצד הוא מנמק את קריאתו!‬
‫‪ )2‬קרא פסוק ‪.20‬‬
‫הסבר מדוע דוד קורא להימנע מאבל דווקא בגת ובאשקלון‪.‬‬
‫‪ .16‬קרא שמואל ב‪ ,‬א'‪ ;27-17 ,‬איכה‪ ,‬ה'‪.22-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫בשני הקטעים שלפניך יש שתי קינות – קינה על מת וקינה על חורבן‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין שני מאפיינים של קינה על מת‪ ,‬והדגם אותם משמואל ב‪ ,‬א'‪( 27-17 ,‬דוגמה אחת לכל מאפיין)‬
‫‪ )2‬בפרק ה' באיכה המשורר מקונן על חורבן המקדש ועל מצבו הקשה של העם‪ ,‬ומבקש את רחמי ה'‪.‬‬
‫הדגם מהקינה את שלושת העניינים המסומנים בקו‪.‬‬
‫ב‪ .‬בדברי דור החורבן באיכה‪ ,‬פרק ה'‪ ,‬באות לידי ביטוי שתי תפיסות‪ :‬האחת – הכרה בחטאים שהם עצמם‬
‫חטאו‪ ,‬והשנייה – האשמת דורות קודמים באסון‪.‬‬
‫בסס טענה זו על הכתוב‪.‬‬
‫‪ .17‬קרא שופטים‪ ,‬ה'‪ ;31-28 ,‬שמואל ב‪ ,‬א'‪.27-17 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫אחד המוטיבים החוזרים בשתי השירות הוא מוטיב השמחה לאיד‪.‬‬
‫הסבר כיצד הוא בא לידי ביטוי בכל אחת מהשירות‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את הקינה בשמואל ב‪.‬‬
‫‪ )1‬הבא מן הקינה דימוי‪ ,‬והסבר במה דימוי זה מחזק את המסר של הקינה‪.‬‬
‫‪ )2‬הבא מן הקינה שאלה רטורית‪ ,‬והסבר כיצד שאלה זו מחזקת את המסר של הקינה‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫נחלתנו נהפכה לזרים‬
‫‪ .18‬קרא איכה‪ ,‬ה'‪.1-17 ,‬‬
‫בפסוקים אלה נזכרות שתי תפיסות גמול ביחס לחורבן‪ ,‬שתיהן תפיסות גמול קיבוצי‪.‬‬
‫במה בכל זאת שונות שתי התפיסות זו מזו?‬
‫‪ .19‬קרא שמואל ב‪ ,‬א'‪ ;27-17 ,‬איכה‪ ,‬ה'‪.22-1 ,‬‬
‫(הערה – השאלה מופיעה גם ב"הצבי ישראל על במותיך חלל")‬
‫א‪.‬‬
‫בשני הקטעים שלפניך יש שתי קינות – קינה על מת וקינה על חורבן‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין שני מאפיינים של קינה על מת‪ ,‬והדגם אותם משמואל ב‪ ,‬א'‪( 27-17 ,‬דוגמה אחת לכל מאפיין)‬
‫‪ )2‬בפרק ה' באיכה המשורר מקונן על חורבן המקדש ועל מצבו הקשה של העם‪ ,‬ומבקש את רחמי ה'‪.‬‬
‫הדגם מהקינה את שלושת העניינים המסומנים בקו‪.‬‬
‫ב‪ .‬בדברי דור החורבן באיכה‪ ,‬פרק ה'‪ ,‬באות לידי ביטוי שתי תפיסות‪ :‬האחת – הכרה בחטאים שהם עצמם‬
‫חטאו‪ ,‬והשנייה – האשמת דורות קודמים באסון‪.‬‬
‫בסס טענה זו על הכתוב‪.‬‬
‫‪ .20‬קרא תהילים מ"ח; איכה ה'‪( .18-14 ,‬הערה ‪ -‬שאלה שמופיעה גם ב"שירו לנו משירי ציון)‬
‫א‪.‬‬
‫בשני הכתובים שלפניך נזכר "הר ציון" (תהלים‪ ,‬מ"ח‪ ;12 ,3 ,‬איכה‪ ,‬ה'‪.)18 ,‬‬
‫‪ )1‬תאר את מעמדו של הר ציון לפי תהלים‪ .‬בסס את דבריך על הכתובים‪.‬‬
‫‪ )2‬תאר את מצבו של הר ציון לפי איכה‪ ,‬וציין מה גרם למצב זה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא תהלים‪ ,‬מ"ח‪.‬‬
‫‪ )1‬יש הטוענים שבמזמור זה יש רמזים למלחמה המאיימת על ירושלים‪.‬‬
‫בסס טענה זו על שתי דוגמאות מפסוקים ‪ ,8-1‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫‪ )2‬במזמור זה בא לידי ביטוי הקשר הקרוב של ה' לעיר ירושלים‪.‬‬
‫בסס קביעה זו על שלוש דוגמאות מהמזמור‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫‪ .21‬קרא תהלים‪ ,‬קכ"א‪ ,‬איכה‪ ,‬ה'‪.22-19 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫בשני הקטעים שלפניך המתפללים מהללים את ה'‪ ,‬ורק לאחר מכן הם שוטחים את בקשותיהם לפניו‪.‬‬
‫מהו ההלל ומהי הבקשה בכל אחד מן הקטעים? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא איכה‪ ,‬ה'‪.22-21 ,‬‬
‫בסיומו של ספר איכה‪ ,‬בפרק ה'‪ ;22-21 ,‬יש תופעה הקשורה בהתגבשות נוסח המסורה‪.‬‬
‫מהי התופעה‪ ,‬ומהי הסיבה לתופעה זו?‬
‫כן יאבדו כל אויביך ה'‬
‫‪ .22‬קרא שופטים‪ ,‬ה'‪.31-19 ,1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫לדברי י' עמית שירת דבורה מבטאת את "המּודעּות לחלקו של האל בישועה"‪.‬‬
‫(י' עמית‪ ,‬שופטים‪ ,‬מקרא לישראל)‬
‫הבא מהקטעים שלפניך שתי ראיות לדברים אלה‪ ,‬והסבר כל ראיה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא פסוקים ‪ ,30-25‬והסבר את האירוניה הבאה לידי ביטוי בכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬מה יכלה להיות המטרה של השימוש באירוניה שהסברת בסעיף (‪?)1‬‬
‫‪ .23‬קרא שופטים‪ ,‬ה'‪.19-22 ,‬‬
‫קרא גם שופטים‪ ,‬ד'‪.14-16 ,‬‬
‫שני הכתובים האלה מתארים את ישועת ה'‪ :‬כתוב אחד מתאר אותה בפרוזה‪ ,‬והכתוב האחר – בשירה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪ .‬כיצד מתוארת ישועת ה' בשירה? הבא שתי דוגמאות‪.‬‬
‫כיצד מתוארת ישועת ה' בפרוזה? הבא דוגמה אחת‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ .24‬קרא שופטים‪ ,‬ה'‪ ;31-28 ,‬שמואל ב‪ ,‬א'‪.27-17 ,‬‬
‫(הערה – השאלה מופיעה גם ב"הצבי ישראל על במותיך חלל")‬
‫א‪ .‬אחד המוטיבים החוזרים בשתי השירות הוא מוטיב השמחה לאיד‪.‬‬
‫הסבר כיצד הוא בא לידי ביטוי בכל אחת מהשירות‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את הקינה בשמואל ב‪.‬‬
‫‪ )1‬הבא מן הקינה דימוי‪ ,‬והסבר במה דימוי זה מחזק את המסר של הקינה‪.‬‬
‫‪ )2‬הבא מן הקינה שאלה רטורית‪ ,‬והסבר כיצד שאלה זו מחזקת את המסר של הקינה‪.‬‬
‫לא ינום ולא יישן שומר ישראל‬
‫‪ .25‬קרא תהלים‪ ,‬כ"ג; קכ"א‪.‬‬
‫בשני המזמורים שלפניך מביע המשורר ביטחון בה'‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫כתוב שני דימויים של ה' במזמור כ"ג‪ ,‬ודימוי אחד של ה' במזמור קכ"א‪.‬‬
‫בסס את תשובתך על הכתובים‪.‬‬
‫ב‪ .‬במזמורים שלפניך באות לידי ביטוי בקשות של הפרט‪ ,‬אולם יש הרואים במזמורים‬
‫התייחסות לכלל ישראל‪.‬‬
‫הסבר את שתי אפשרויות הפירוש‪ ,‬לפי אחד מהמזמורים שלפניך‪.‬‬
‫‪ .26‬קרא תהלים‪ ,‬כ"ג; קכ"א‪.‬‬
‫א‪ .‬בשני המזמורים משורר תהלים מבטא את הביטחון בקרבת ה' והשגחתו‪.‬‬
‫הבא שתי דוגמאות מכל מזמור לטענה זו‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫(סך הכול ארבע דוגמאות‪).‬‬
‫ב‪" .‬אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית ה' לאורך ימים"‪( .‬תהלים‪ ,‬כ"ג‪.)6 ,‬‬
‫את המילה "ושבתי" אפשר לפרש משורש י‪-‬ש‪-‬ב או משורש ש‪-‬ו‪-‬ב‪.‬‬
‫הסבר את הפסוק על פי כל אחת מהמשמעויות של המילה "ושבתי"‪.‬‬
‫איזו מהן מתאימה יותר לרוח המזמור? נמק את דבריך‪.‬‬
‫‪ .27‬קרא תהלים‪ ,‬כ"ג‪ ,‬ק"ל‪( .‬הערה – השאלה מופיעה גם ב"ממעמקים קראתיך")‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬בשני המזמורים מביע המשורר ביטחון בה' דווקא ברגעי מצוקה‪.‬‬
‫מהי המצוקה‪ ,‬ומהי הסיבה לתחושת הביטחון של המשורר בה'‪ ,‬לפי כל מזמור?‬
‫‪ )2‬ציין שני אמצעים אמנותיים המופיעים בשני המזמורים‪ ,‬והדגם אותם על פי כל מזמור‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא מזמור ק"ל‪.‬‬
‫במזמור זה אפשר להבחין במעבר ממזמור אישי למזמור לאומי‪.‬‬
‫מה הם שני חלקי המזמור (האישי והלאומי)‪ ,‬וכיצד אפשר להסביר את הקשר ביניהם?‬
‫‪ .28‬קרא תהילים קכ"א; ק"ל‪( .‬הערה – השאלה מופיעה גם ב"ממעמקים קראתיך")‬
‫א‪ .‬שני המזמורים שלפניך מבטאים מצב של מצוקה שהכותב מצוי בו‪.‬‬
‫בסס טענה זו על דוגמה אחת מכל מזמור‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את מזמור ק"ל‪.‬‬
‫‪ )1‬פסוק ‪ 3‬במזמור זה מנוסח כשאלה רטורית‪.‬‬
‫הסבר את השאלה הרטורית‪ ,‬וציין לאיזו תכונה של האל רומז המשורר בפסוקים ‪.4-3‬‬
‫‪ )2‬קרא פסוקים ‪ 8-5‬במזמור ק"ל‪.‬‬
‫בפסוקים אלה חוזרים פעלים משורש י‪-‬ח‪-‬ל‪.‬‬
‫מה מדגיש המשורר באמצעות השימוש בשורש זה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫‪ .29‬קרא תהלים‪ ,‬קכ"א‪ ,‬ק"ל‪( .‬הערה – השאלה מופיעה גם ב"ממעמקים קראתיך")‬
‫א‪ .‬בשני המזמורים שלפניך באות לידי ביטוי הן מצוקה של הפרט והן הבעת ביטחון באל‪.‬‬
‫על פי כל אחד מהמזמורים‪ ,‬כתוב מהי מצוקת הפרט‪ ,‬ואיזו תכוהנ של האל נותנת מענה על מצוקה זו‪.‬‬
‫ב‪ .‬במזמורי ספר תהלים יש שימוש באמצעים ספרותיים‪.‬‬
‫‪ )1‬בשני המזמורים שלפניך יש חזרה על הפועל ש‪-‬מ‪-‬ר במשמעויות שונות‪.‬‬
‫מהי משמעות הפועל במזמור קכ"א‪ ,5 ,‬ומהי משמעותו במזמור ק"ל‪?3 ,‬‬
‫‪ )2‬הבא דוגמה מכל אחד מהמזמורים להאנשה של האל‪.‬‬
‫‪ .30‬קרא תהלים‪ ,‬מ"ח‪ ,‬קכ"א‪( .‬הערה – שאלה שמופיעה בנושא שירו לנו משירי ציון)‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא מזמור מ"ח‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין שני אמצעים ספרותיים הבאים לידי ביטוי בפסוקים ‪.13 ,12 ,11‬‬
‫ציין שתי תכונות של ה' המתוארות במזמור מ"ח‪ ,12-10 ,‬ומאפיין אחד של ה' המתואר במזמור קכ"א‪.‬‬
‫הסבר את תשובתך‪.‬‬
‫‪ )2‬יש הטוענים כי באחד הפסוקים במזמור יש שריד מיתולוגי‪.‬‬
‫מהו שריד זה? הסבר את דבריך‪.‬‬
‫‪ .31‬קרא תהלים‪ ,‬קכ"א‪ ,‬איכה‪ ,‬ה'‪( .22-19 ,‬הערה – שאלה שמופיעה גם ה"נחלתנו נהפכה לזרים")‬
‫א‪ .‬בשני הקטעים שלפניך המתפללים מהללים את ה'‪ ,‬ורק לאחר מכן הם שוטחים את בקשותיהם לפניו‪.‬‬
‫מהו ההלל ומהי הבקשה בכל אחד מן הקטעים? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא איכה‪ ,‬ה'‪.22-21 ,‬‬
‫בסיומו של ספר איכה‪ ,‬בפרק ה'‪ ;22-21 ,‬יש תופעה הקשורה בהתגבשות נוסח המסורה‪.‬‬
‫מהי התופעה‪ ,‬ומהי הסיבה לתופעה זו?‬
‫עד זקנה ושיבה‬
‫‪ .32‬קרא קהלת‪ ,‬י"א‪ ;7-10 ,‬י"ב‪.1-7 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫בפסוקים מפרק י"א‪ 7 ,‬עד פרק י"ב‪ 2 ,‬קהלת מתאר ניגוד בין שתי תקופות בחיי האדם‪.‬‬
‫מה הן שתי התקופות? הבא מהפסוקים שני זוגות של ניגודים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פרק י"ב‪ ,‬פסוקים ‪.3-7‬‬
‫מהו התהליך המתואר בקטע זה? הסבר כיצד הוא בא לידי ביטוי בשלוש מטפורות משלושה פסוקים שונים‬
‫בקטע‪.‬‬
‫‪ .33‬קרא קהלת‪ ,‬י"א‪ ;10-7 ,‬י"ב‪.5-1 ,‬‬
‫א‪ .‬בקהלת‪ ,‬י"א‪ 10-8 ,‬קהלת מייעץ כיצד לחיות חיים טובים‪.‬‬
‫הסבר שלוש מן העצות של קהלת‪ ,‬ואת ההסתייגויות שבפסוק ‪.9‬‬
‫ב‪ .‬קרא קהלת‪ ,‬י"ב‪.5-1 ,‬‬
‫"עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" (פסוק ‪.)1‬‬
‫הבא מפסוקים ‪ 5-2‬שלוש דוגמאות הממחישות דברים אלה‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫‪ .34‬קרא קהלת‪ ,‬י"א‪ ;10-7 ,‬י"ב‪.7-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא קהלת‪ ,‬י"א‪ – 7 ,‬י"ב‪.4 ,‬‬
‫בפסוקים אלה קהלת מתאר שתי תקופות חיים – מה הן?‬
‫הבא מן הפסוקים שני מאפיינים לכל תקופה‪ ,‬והסבר כל מאפיין (סך הכול – ארבעה מאפיינים)‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא קהלת‪ ,‬י"א‪.9 ,‬‬
‫‪ )1‬יש הטוענים כי בין שני חלקי פסוק ‪ 9‬יש סתירה‪ .‬הסבר את הסתירה‪.‬‬
‫‪ )2‬אחרים טוענים כי שני חלקי פסוק ‪ 9‬דווקא משלימים זה את זה‪ .‬הסבר את הפסוק על פי טענה זו‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫חוק וחברה במקרא‬
‫עד קיץ ‪2011‬‬
‫מקור החוק‪ ,‬מטרתו והיקפו –‬
‫‪ .1‬קרא שמות‪ ,‬כ'‪ ;7-14 ,‬ויקרא‪ ,‬י"ט‪.11-16 ,‬‬
‫חלק מהדיברות (בשמות) מתוארים בהרחבה בקטע מויקרא‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫כתוב שני דיברות‪ ,‬ואת המצוות המקבילות להם בויקרא‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוק ‪ 15‬בויקרא וכן שמות‪ ,‬כ"ג‪.3 ,‬‬
‫‪ )1‬מהו הציווי הדומה בשני הפסוקים?‬
‫‪ )2‬לפניך שני פירושים של רש"י לפסוקים אלה‪:‬‬
‫פירוש רש"י לשמות‪ ,‬כ"ג‪' " :3 ,‬ודל לא תהדר' – לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר‪:‬‬
‫דל הוא‪ ,‬אזכנו ואכבדנו"‪.‬‬
‫פירוש רש"י לויקרא‪ ,‬י"ט‪' " :15 ,‬ולא תהדר פני גדול' – שלא תאמר‪ :‬עשיר הוא זה‪ ,‬בן‬
‫גדולים הוא זה‪ ,‬היאך אביישנו ואראה בבושתו‪ ,‬עונש יש בדבר"‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסבר כיצד רש "י מפרש כל אחד מן הציוויים‪.‬‬
‫קרא שמות כ' ‪.14‬‬
‫א‪ .‬מהו הקושי באיסור שבדיבר זה?‬
‫ב‪ .‬רש"י בפירושו לבמדבר ט"ו ‪ 39‬אומר‪" -‬הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסרים (=מתווכים)‬
‫לו את העבירות‪ .‬העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירה"‪.‬‬
‫במה פותרים דברי רש"י את הקושי שבדיבר זה?‬
‫קרא שמות כ' ‪.14‬‬
‫ראב"ע מפרש את הציווי "לא תחמוד" כך‪:‬‬
‫המצוָ ה – איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלִ בו‪ ,‬כל מה שהוא‬
‫"אנשים רבים יתמהו על זאת ִ‬
‫נחמד למראה עיניו"‪.‬‬
‫הסבר את הקושי בציווי "לא תחמוד"‪ ,‬על‪-‬פי דברי ראב"ע‪.‬‬
‫קרא שמות כ' ‪ ,8-11‬דברים ה' ‪.12-15‬‬
‫במה שונה הנימוק לשבת עפ"י שני המקומות שלפניך? הסבר ממה נובע שוני זה‪.‬‬
‫קרא שמות כ' ‪ ,12‬דברים ה' ‪.16‬‬
‫מה הוסיף ספר דברים על הנאמר בשמות ומה מטרת התוספות?‬
‫קרא שמות‪ ,‬כ'‪ ;14 ,‬דברים‪ ,‬ה'‪.18 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬בשני הפסוקים שלפניך יש איסור לחמוד‪ .‬יש המוצאים שוני בין איסור זה ובין הדיברות‬
‫האחרים‪ .‬מהו השוני?‬
‫‪ )2‬קרא את דברי מ' ויינפלד שלפניך על הדיבר "לא תחמֹד"‪.‬‬
‫"מנסחי הדיבר [‪ ]...‬ראו ברצון ובפעולה יחידה שלמה אחת‪ ,‬שהיבטיה השונים משולבים‬
‫ואחוזים זה בזה בקשר פנימי עמוק‪ .‬המעשה אינו אלא גילום מוחשי של הרצון או של‬
‫הצורך"‪.‬‬
‫(מ' ויינפלד‪ ,‬עשרת הדיברות וקריאת שמע)‬
‫האם‪ ,‬לדעת ויינפלד‪ ,‬יש שוני בין הדיבר בפסוקים אלה ובין הדיברות האחרים? הסבר את‬
‫עמדתו‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש הטוענים שספר דברים מעניק תשומת לב מיוחדת למעמד החוקי של האישה‪.‬‬
‫בסס טענה זו על השוואה בין שני נוסחי הדיבר בפסוקים שלפניך‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ .7‬קרא דברים‪ ,‬ה'‪.6-18 ,‬‬
‫קרא גם את הפתיחה לחוקי חמורבי‪:‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫ירא הָ ַאלִ ים‪,‬‬
‫ׅשָ עֵ ת הַ ִהיא‪ָ ,‬ק ְּראּו לִ י ַאנּו וְּ אֶ נְּלִ ל ִׅש ְּׁש ִמי‪ ,‬הַ מ ִָסיְך הַ מֶאֱ מָ ן וִ ֵ‬
‫ָארץ‪,‬‬
‫לְּ מַ עַ ן הו ֵֹדעַ צֶ ֶדק ְּׅש ֶק ֶרב הָ ֶ‬
‫לְּ מַ עַ ן כַלוֹת עו ֵֹׂשה ‪ָ -‬רעָ ה וְּ ָר ָׁשע‪,‬‬
‫לְּ מַ עַ ן ֹלא ַי ֲעׁשֹק הֶ חָ זָ ק אֶ ת הַ חַ לָׁש‪,‬‬
‫ָארץ‪,‬‬
‫'ׁשח ֹו ֵרי הָ רֹאׁש לְּ הָ ִאיר ֶ‬
‫לְּ מַ עַ ן זָרוֹחַ כְּ מ ֹו ַׁשמַ ׁש עַ ל ְּ‬
‫לְּ מַ עַ ן הַ ְּרׅשוֹת טוֹבָ ה לִ ְּבנֵי‪-‬אֱ נוֹׁש‪.‬‬
‫חַ 'מֺ ַר ִׅשי‪ ,‬הָ רוֹעֶ ה‪ְּ ,‬קרּוא אֶ נְּ לִ ל‪ָ ,‬אנֹכִ י!‬
‫א‪ .‬מהו ההבדל בין החוק המקראי לחוקי חמורבי מבחינת מקור החוק? בסס את דבריך על שני‬
‫הקטעים‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש הטוענים כי קיים דמיון בין מטרת חוקי חמורבי ובין חוקים אחדים מעשרת הדיברות‪.‬‬
‫בסס טענה זו על שני הקטעים‪.‬‬
‫‪ .8‬קרא ויקרא‪ ,‬י"ט‪ ;16-11 ,4-1 ,‬דברים‪ ,‬ה'‪.18-6 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬על פרק י"ט בספר ויקרא אומר המדרש שעשרת הדיברות כלולים בו‪.‬‬
‫ציין שלושה ציוויים בקטעים מויקרא ‪ ,‬י"ט שלפניך‪ ,‬הדומים בתוכנם לעשרת הדיברות‬
‫שבדברים‪ ,‬ה'‪.‬‬
‫‪ )2‬הביטויים "אני ה' " ו"אני ה' אלהיכם" חוזרים כמה פעמים בציוויים שבויקרא‪ ,‬י"ט‪.‬‬
‫למה נועדה חזרה זו‪ ,‬ומה יכולה להיות הסיבה לחזרה זו דווקא בזיקה לציוויים אלה?‬
‫ב‪ .‬את המשפט "לא תעמד על דם רעך" (ויקרא‪ ,‬י"ט‪ )16 ,‬מסביר רמב"ם (משנה תורה)‪:‬‬
‫"כל היכול להציל ולא הציל – עובר על 'לא תעמד על דם רעך"‪ .‬וכן הרואה את חבירו טובע‬
‫בים‪ ...‬ויכול להצילו הוא בעצמו‪ .‬או ששכר אחרים להצילו ולא הציל"‪.‬‬
‫הסבר את דברי רמב"ם‪.‬‬
‫‪ .9‬קרא דברים‪ ,‬ה'‪ ;10-6 ,‬ו'‪.25-20 ,‬‬
‫א‪ .‬בשני הקטעים שלפניך נזכר מעשה שעשה ה' למען עמו‪.‬‬
‫‪ )1‬מהו מעשה זה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬באחד הקטעים נזכרת הבטחה שהבטיח ה' בעבר‪ .‬הסבר את ההבטחה ואת הקשר שלה‬
‫למעשה של ה' שהזכרת בסעיף (‪.)1‬‬
‫ב‪ .‬קרא דברים‪ ,‬ה'‪ 7-6 ,‬ואת דברי אבן עזרא‪:‬‬
‫"על דעת כל המפרשים שהראשון הוא דיבור 'אנֹכי' והשני 'לא יהיה לך'‪ ...‬רק הישר בעיניי שמילת 'אנֹכי' איננו‬
‫מֵ הָ עֲׂשָ ָרה‪ ,‬כי דיבור 'אנֹכי' הוא הַ ְּמצַ ֶוה [לעשות המצוות הבאות]‪".‬‬
‫‪ )1‬על פי דברי אבן עזרא‪ ,‬כמה דיברות יש בפסוקים אלה לדעת "כל המפרשים"‪ ,‬וכמה‬
‫דיברות יש בפסוקים אלה לדעת אבן עזרא?‬
‫‪ )2‬כיצד אבן עזרא מנמק את דעתו?‬
‫‪54‬‬
‫הגנה וסעד לחלשים‬
‫גר‪ ,‬יתום ואלמנה‬
‫‪ .10‬קרא שמות כ"ב ‪.20-23‬‬
‫א‪ .‬במה שונה מעמדו של הגר ממעמדם של האלמנה והיתום?‬
‫ב‪ .‬איזה עיקרון גמול בא לידי ביטוי בפסוקים ‪ ?22-23‬הסבר תשובתך‪.‬‬
‫‪ .11‬קרא שמות‪ ,‬כ"ב‪ ;23-20 ,‬דברים‪ ,‬כ"ד‪.22-17 ,‬‬
‫א‪ .‬לפניך פירוש רמב"ן לשמות‪ ,‬כ"ב‪:20 ,‬‬
‫ורבי אברהם אמר‪ :‬זכור כי גרים הייתם כמוהו‪ ...‬והנכון בעיני כי יאמר‪ :‬לא תונה גר ולא‬
‫תלחצנו ותחשוב שאין לו מציל מידך‪ ,‬כי אתה ידעת שהייתם גרים בארץ מצרים‪ ,‬וראיתי את‬
‫הלחץ אשר מצרים לוחצים אתכם ועשיתי בהם נקם‪ ,‬כי אני רואה דמעת העשוקים‪ ...‬ואני‬
‫מציל כל אדם מיד חזק ממנו‪.‬‬
‫את הנימוק "כי גרים הייתם בארץ מצרים" אפשר להבין גם כהזדהות וגם כאיום‪.‬‬
‫הסבר כיצד מבין אותו רבי אברהם‪ ,‬וכיצד מבין אותו רמב"ן‪.‬‬
‫ב‪ .‬בקטע בדברים‪ ,‬כ"ד‪ 21-19 ,‬יש ציוויים בנוגע לגידולים חקלאיים‪ ,‬ומטרתם היא דאגה לחלשים‪.‬‬
‫ציין מה הם הגידולים החקלאיים‪ ,‬והסבר בנוגע לכל אחד מהם את הדרך שבה יש לעזור לחלש‪.‬‬
‫‪ .12‬קרא דברים י"ד ‪.28-29‬‬
‫א‪ .‬קרא פס' ‪ . 28-29‬מה הקשר בין החוק לטעמו? (טעם= נימוק‪ ,‬סיבה)‪ ,‬הסבר‪.‬‬
‫ב‪ .‬לפי פס' ‪ 28-29‬מעמדו הכלכלי ‪ -‬חברתי של הלוי נמוך‪ .‬מהו ההסבר ההיסטורי למעמד זה על‪-‬פי‬
‫המחקר המקראי?‬
‫‪ .13‬קרא דברים‪ ,‬ט"ז‪ ;12-9 ,‬כ"ד‪.21-17 ,‬‬
‫הכתובים שלפניך עוסקים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬ביחס אל הגר‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬באילו תחומים עוסק כל אחד משני הכתובים האלה‪ ,‬ביחס לגר?‬
‫‪ )2‬אחד ממאפייני ספר דברים בא לידי ביטוי בתחומים שהזכרת‪.‬‬
‫כתוב מהו‪ ,‬והסבר כיצד הוא בא לידי ביטוי בשני הכתובים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא יחזקאל‪ ,‬מ"ז‪.23-21 ,‬‬
‫יחזקאל מנבא כי לעתיד לבוא יחול תיקון במצבם של הגרים לעומת מצבם בהווה‪.‬‬
‫מהו מצב הגרים המתואר בשני הכתובים בספר דברים‪ ,‬ומהו התיקון שיחזקאל מנבא שיחול‬
‫בעתיד?‬
‫‪ .14‬קרא דברים כ"ד‪.17-22 ,‬‬
‫א‪ .‬רשום באלו שני עיניינים עוסקים החוקים בפסוקים אלה‪ ,‬והסבר מהו הרעיון החברתי‬
‫המשותף להם‪.‬‬
‫ב‪ .‬בפסוקים ‪( 17-18‬בדברים‪ ,‬כ"ד) ובשמות כ"ב‪ 20 ,‬הנימוק לחוקים הוא שישראל היו עבדים‬
‫במצרים‪.‬‬
‫יש מפרשים נימוק זה כך ‪ :‬ישראל צריכים להבין את מצוקת החלשים‪ ,‬מפני שגם הם היו‬
‫חלשים בזמן שעבוד מצרים‪.‬‬
‫רמב"ן מפרש את הנימוק הזה באופן שונה ‪ " :‬לא תונה גר ולא תלחצנו ותחשבו שאין לו מציל‬
‫מידך‪ ,‬כי אתה ידעת שהייתם גרים בארץ מצרים וראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים‬
‫אתכם‪ ,‬ועשיתי בהם נקמה כי אני רואה דמעת העשוקים ואין להם מנחם‪...‬ואני מציל כל אדם‬
‫מיד חזק ממנו"‪.‬‬
‫כיצד רמב"ן מפרש את הנימוק (שישראל היו עבדים במצרים)?‬
‫‪55‬‬
‫‪ .15‬קרא דברים‪ ,‬כ"ד‪ ;22-19 ,‬רות‪ ,‬ב'‪.9-1 ,‬‬
‫א‪ .‬חוקי התורה מדגישים את ההגנה על החלשים בחברה‪.‬‬
‫‪ )1‬בסס טענה זו על שלוש דרישות הנזכרות בקטע מדברים שלפניך‪ ,‬והסב ר כל דרישה‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא רות‪ ,‬ב'‪.7-1 ,‬‬
‫גם בקטע זה באה לידי ביטוי עזרה לחלשים בחברה‪.‬‬
‫רות פועלת מכוח חוק מן התורה (שאינו מוזכר בקטע מדברים‪ ,‬כ"ד‪ 22-19 ,‬שלפניך)‪,‬‬
‫שנועד לעזור לחלשים בחברה‪.‬‬
‫ציין והסבר את החוק ואת דרך ביטויו בקטע מרות‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא רות‪ ,‬ב'‪.9-8 ,‬‬
‫ׅשֹעז נהג בנדיבות רבה כלפי רות‪.‬‬
‫תאר שני מעשים של בעז המלמדים על נדיבותו הרבה כלפי רות‪ .‬בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫לווה‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫קרא שמות כ"ב ‪.26 – 24‬‬
‫א‪ .‬אלו איסורים מוטלים על המלווה ? מה הם שני הנימוקים לכך ? ומה מדגיש המחוקק בכל‬
‫נימוק ?‬
‫ב‪ .‬הכתוב מנמק בפסוק ‪ 26‬את חוק המשכון‪.‬‬
‫העקרון המנחה נימוק זה יכול להסביר גם את החוקים בספר דברים כ"ד ‪ ,6‬כ"ד ‪.17‬‬
‫(רחים ורכב הינם כלים לטחינת תבואה)‬
‫הסבר מה הוא העיקרון המשותף לחוקי משכון אלה ?‬
‫קרא שמות כ"ב‪.24-26 ,‬‬
‫א‪ .‬הבא מהקטע שתי דרישות שהמחוקק דורש מן המלווה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא מלכים ב'‪ ,‬ד'‪.1-7 ,‬‬
‫בסיפור זה אלישע מבצע נס כדי לעזור לאלמנה‪ .‬מה אפשר ללמוד מכך על היכולת לאכוף את‬
‫החוק הנזכר בשמות ועל המצב המשפטי‪-‬חברתי בימיו של אלישע?‬
‫קרא שמות‪ ,‬כ"ב‪ ;26-24 ,‬מלכים ב‪ ,‬ד'‪.7-1 ,‬‬
‫א‪ .‬בשני הכתובים שלפניך חוזר פועל מהשורש צ‪-‬ע ‪-‬ק‪.‬‬
‫‪ )1‬על פי הקטע משמות ‪ ,‬הסבר מה דורש ה' מהמלווה; ובמה השימוש בשורש צ‪-‬ע ‪-‬ק מדגיש‬
‫את הסיבה לדרישה זו של ה'‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר את הקשר בין השימוש בשורש צ‪-‬ע‪-‬ק בקטע ממלכים ובין החובה של אלישע כלפי‬
‫האלמנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מדברי אלישע אל האלמנה נראה כי הנושה פעל על פי המקובל בתקופה שבה מתרחש הסיפור‪.‬‬
‫בסס קביעה זו על הכתוב במלכים ב‪ ,‬ד'‪.7-1 ,‬‬
‫קרא שמות‪ ,‬כ"ב‪ ;26-24 ,‬חוק חמורבי‪.241 ,‬‬
‫חוק חמורבי ‪241‬‬
‫כי י ְַחבֹל איש [המלווה] שור [של בעל חוב] ‪-‬‬
‫מָ נֶה כסף ישקול [המלווה לבעל השור]‪.‬‬
‫א‪ .‬קרא שמות‪ ,‬כ"ב‪.24 ,‬‬
‫‪ )1‬על פי הכתוב‪ ,‬ציין שני איסורים המוטלים על המלווה‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫‪ )2‬מהי מטרת האיסורים (שציינת בסעיף א)?‬
‫‪56‬‬
‫ב‪ .‬קרא גם את חוק חמורבי ‪ 241‬שלפניך‪.‬‬
‫הן בחוק בספר שמות והן בחוק חמורבי ‪ 241‬יש ציווי בנוגע ללקיחת עירבון מבעל החוב‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר על פי הקטע בשמות את הציווי הזה ואת הנימוק לו‪.‬‬
‫‪ )2‬בחוק חמורבי אין נימוק לציווי להטיל קנס (של מָ נֶה) על המלווה שלקח כעירבון את‬
‫השור של בעל החוב‪ .‬מה יכול להיות הנימוק לציווי זה?‬
‫שמיטת קרקעות ושמיטת חובות‬
‫‪ .20‬קרא שמות כ"ג‪ ,10-11 ,‬דברים ט"ו‪.1-6 ,‬‬
‫א‪ .‬מה ההבדל בין השמיטה של ספר שמות לבין השמיטה של ספר דברים ט"ו‪?2 ,‬‬
‫הוכח דבריך מן הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬כיצד ניתן ללמוד מפסוק ‪ 11‬בשמות‪ ,‬כ"ג‪ ,‬כי המחוקק אוסר על בעלי הקרקע להנות הנאה‬
‫כלשהיא מיבולי שנת השמיטה? הוכח דבריך מן הכתוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬איזה חשש עולה מהכתוב בדברים‪ ,‬ט"ו‪ ?7-10 ,‬בסס תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫ד‪ .‬כיצד פתרו בעיה זו בימי בית שני (הלל הזקן)? הסבר תשובתך‪.‬‬
‫‪ .21‬קרא שמות כ"ג‪ ;10-11 ,‬דברים ט"ו‪.1-6 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬באיזו שמיטה עוסק כל אחד מהכתובים?‬
‫‪ )2‬איזו בעיה נוצרה מהשמיטה בשמות‪ ,‬שהשמיטה בדברים באה לפתור?‬
‫ב‪ .‬איזו בעיה עלולה להי ווצר בגלל השמיטה המתוארת בדברים‪ ,‬וכיצד תקנת הפרוזבול פותרת‬
‫בעיה זו?‬
‫‪ .22‬קרא שמות‪ ,‬כ"ג‪ ;11-10 ,‬דברים‪ ,‬ט"ו‪.6-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬בתלמוד הבבלי (מסכת מועד קטן‪ ,‬דף ב'‪ ,‬ע"ב) כתוב‪" :‬בזמן שאתה משמט קרקע‪ ,‬אתה‬
‫משמט כספים‪ .‬ובזמן שאי [= אין] אתה משמט קרקע‪ ,‬אי [= אין] אתה משמט כספים"‪.‬‬
‫יש הטוענים כי שמיטת הכספים (בדברים) קשורה לשמיטת הקרקעות (בשמות)‪ ,‬ויש‬
‫הטוענים כי אין קשר ביניהם‪.‬‬
‫איזו עמדה מוצגת בתלמוד? הסבר עמדה זו‪.‬‬
‫‪ )2‬כתוב בלשונך כיצד משכנע המחוקק את המלווה לקיים את מצוות שמיטת הכספים‬
‫(בדברים)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא גם נחמיה‪ ,‬ה'‪.11-1 ,‬‬
‫שמיטת הכספים באה לפתור בעיה שעולה גם בנחמיה‪.‬‬
‫מהי הבעיה שעולה בנחמיה‪ ,‬ומהו הפתרון שמציע נחמיה?‬
‫‪ )2‬איזו בעיה הנובעת משמיטת הכספים מבקשת תקנת הפרוזבול לפתור‪ ,‬וכיצד היא פותרת‬
‫אותה?‬
‫‪57‬‬
‫‪ .23‬קרא דברים‪ ,‬ט"ו‪ , 6-1 ,‬וכן את תקנת הפרוזבול‪ ,‬משנה‪ ,‬מסכת שביעית‪ ,‬פרק י'‪ ,‬משניות‬
‫ג'‪-‬ד'‪.‬‬
‫תקנת הפרוזבול‬
‫פרוזבול אינו משמט‪ .‬זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן‪ .‬כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את‬
‫זה ועוברין על מה שכתוב בתורה (דברים ט"ו‪ ,‬ט')‪" :‬השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל" וגומר‬
‫– התקין הלל פרוזבול‪.‬‬
‫זהו גופו של פרוזבול‪" :‬מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני‪ ,‬הדינים שבמקום פלוני‪ ,‬שכל חוב שיש לי‪,‬‬
‫שאגבנו כל זמן שארצה"‪ ,‬והדינים חותמין למטה‪ ,‬או העדים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא דברים‪ ,‬ט"ו‪.6-1 ,‬‬
‫הסבר במה הוראת החוק בפסוק ‪ 2‬יכולה לסייע לשכבות החלשות בחברה‪.‬‬
‫‪ )2‬בפסוקים ‪ 6-4‬הכתוב מנסה לשכנע את העם לקיים את החוק‪.‬‬
‫הבא לכך שתי ראיות‪ ,‬והסבר אותן‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא גם דברים‪ ,‬ט"ו‪ 9 ,‬ואת תקנת הפרוזבול שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬בפסוק ‪ 9‬יש התייחסות לקושי שחוק שמיטת החובות יכול לעורר‪.‬‬
‫מהו הקושי‪ ,‬ומדוע הוא עלול להתעורר? הסבר את דבריך‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר מהי תקנת הפרוזבול‪ .‬ציין והסבר שתי מטרות של הלל בתיקון של תקנה זו‪.‬‬
‫עבד ואמה עבריים‬
‫‪ .24‬קרא שמות כ"א‪ ;2-6 ,‬דברים ט"ו‪.12-18 ,‬‬
‫א‪ .‬יש הרואים בחוק בדברים חוק הומני וסובלני יותר מהחוק בשמות‪.‬‬
‫בסס טענה זו על שלושה הבדלים בין החוקים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא ירמיה‪ ,‬ל"ד‪.12-16 ,‬‬
‫הנביא ירמיהו מבסס את דבריו על חוק העבד‪.‬‬
‫לפי ירמיה‪ ,‬מהי הביקורת של ה' על העם בקשר לחוק זה?‬
‫‪ .25‬קרא שמות כ"א ‪.1-6‬‬
‫" דרך חוק העבד מביע הכותב בספר דברים את השקפתו ההומנית‪ ,‬מטיף לאורח חיים שוויוני‬
‫וסובלני" (אנציקלופדיה "עולם התנ"ך)‪.‬‬
‫א‪ .‬בסס טענה זו על שני הבדלים בין חוק העבד בדברים טו' ‪ 12-18‬לבין חוק העבד בשמות‬
‫כ"א ‪.1-6‬‬
‫ב‪ .‬הסבר כיצד הבדלים אלה יכולים לבסס טענה זו‪.‬‬
‫ג‪ .‬בחוקי חמורבי סעיף ‪ 282‬נאמר ‪" :‬אם אמֹר יאמר עבד על אדוניו 'לא אדונִי אתה'‪ ,‬יוכיח עליו‬
‫אדונו כי עבדו הוא ואת אוזנו יקצץ"‪.‬‬
‫מה המטרה לפגיעה באוזן העבד‪ ,‬על ‪-‬פי חוקי חמורבי‪ ,‬ומהי המטרה לפגיעה באוזנו‪ ,‬על‪-‬פי‬
‫שמות‪ ,‬כ"א‪?6 ,‬‬
‫‪ .26‬קרא שמות כ"א ‪.8‬‬
‫א‪ .‬רשום את החוק שבפסוק ‪ 8‬רק בצורתו המקוצרת (צטט רק את המקרה ורק את הדין)‪.‬‬
‫ב‪ .‬מה תפקיד המלה "לו" הכתובה בשולי הפסוק ובמה היא מסייעת להבנתו?‬
‫ג‪ .‬מה מלמדת המלה "והפדה" על חובת האדון בשחרור האמה?‬
‫‪58‬‬
‫‪ .27‬קרא ויקרא כ"ה‪.39-46 ,‬‬
‫בפסוקים אלה המחוקק מבחין בין שני סוגי עבדים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫בחוק מפורטים כמה הבדלים ביניהם‪.‬‬
‫‪ )1‬מה הם שני סוגי העבדים?‬
‫‪ )2‬כתוב שלושה הבדלים ביניהם הבאים לידי ביטוי בקטע שלפניך‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את פסוק ‪ 40‬בויקרא וכן דברים ט"ו‪.16-17 ,‬‬
‫‪ )1‬אפשר לטעון כי יש סתירה בין שני כתובים אלה‪ .‬הסבר מהי הסתירה‪.‬‬
‫‪ )2‬במקום אחר רמב"ן מפרש את הביטוי "עבד עולם" כך‪" :‬פירשו רבותינו כי הוא עד‬
‫היובל‪...‬שאין במועדי ישראל זמן ארוך ממנו"‪.‬‬
‫לפי פירוש רמב"ן‪ ,‬כיצד מנסים רבותינו לפתור את הסתירה שהסברת בסעיף ‪?1‬‬
‫‪ .28‬קרא ויקרא‪ ,‬כ"ה‪ ;39-41 ,‬דברים‪ ,‬ט"ו‪.12-18 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 16-17‬בקטע מדברים שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא את חוק חמורבי‪ ,‬סעיף ‪:282‬‬
‫"כי יאמר עבד אל אדוניו‪' :‬אתה לא אדוני'‪ ,‬יוכיח אדוניו שהוא עבדו‪ ,‬ואת אוזנו יכרותו"‪.‬‬
‫מהו הנוהג הנזכר בשני המקורות (המקרא וחוק חמורבי)‪ ,‬ומהו ההבדל בין שני המקורות‬
‫מבחינת יחסי עבד‪-‬אדון?‬
‫קרא את הקטע שלפניך מהתלמוד הירושלמי (מסכת קידושין‪ ,‬י"א‪ ,‬ע"ב)‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫"שאלו התלמידים את רבן יוחנן בן זכאי‪ :‬מה ראה העבד הזה לירצע באוזנו יותר מכל‬
‫אבריו? אמר להן‪ :‬אוזן ששמעה מהר סי ני (שמות כ') 'לא יהיה לך אלהים אחרים על פני'‪.‬‬
‫ופירקה מעליה עול מלכות שמים וקיבלה עליה עול בשר ודם; אוזן ששמעה לפני הר סיני‬
‫(ויקרא‪ ,‬כ"ה) 'כי לי בני ישראל עבדים'‪ ,‬והלך זה וקנה אדון אחר; לפיכך תבוא האוזן‬
‫ותירצע לפי שלא שמר מה ששמעה אוזנו"‪.‬‬
‫כיצד הקטע מהתלמוד מנמק את החוק המקראי?‬
‫ב‪ .‬מה מוסיף הכתוב בויקרא על הכתוב בדברים בנוגע למועד השחרור של העבד?‬
‫כתוב הסבר לכך המשתמע מהפסוקים בויקרא‪.‬‬
‫‪ .29‬קרא דברים‪ ,‬ט"ו‪ ;18-12 ,‬ירמיה‪ ,‬ל"ד‪.16-13 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא דברים‪ ,‬ט"ו‪.15-12 ,‬‬
‫‪ )1‬על פי פסוקים אלה‪ ,‬מה הם שני הצווים שהחוק מצווה על האדון של העבד או האמה‬
‫העבריים?‬
‫‪ )2‬מהי המטרה של כל אחד מציווים אלה?‬
‫ב‪ .‬קרא ירמיה‪ ,‬ל"ד‪.16-13 ,‬‬
‫יש הטוענים שהדברים בקטע שלפניך מירמיה נסמכים על החוק שבדברים‪ ,‬ט"ו‪.18-12 ,‬‬
‫לפי טענה זו‪ ,‬מהי ההאשמה שמואשם בה העם?‬
‫‪59‬‬
‫איסור לקיחת שוחד‬
‫‪ .30‬קרא שמות כ"ג‪.8 ,‬‬
‫רש"י פירש ‪' " :‬ושחד לא תקח' – אפילו לשפוט אמת‪ ,‬וכל שכן כדי להטות דין‪ ,‬שהרי להטות את‬
‫הדין נאמר כבר 'לא תטה משפט' (שמות כ"ג‪.")6 ,‬‬
‫קרא גם שמות כ"ג‪.6 ,‬‬
‫רש"י בא לפתור קושי שמתעורר מהשוואת הנאמר בפסוק ‪ 6‬ובפסוק ‪.8‬‬
‫מהו הקושי‪ ,‬וכיצד רש"י פותר אותו בפירושו?‬
‫‪ .31‬קרא שמות‪ ,‬כ"ג‪ ;8 ,‬דברים‪ ,‬ט"ז‪.19 ,‬‬
‫א‪ .‬אל מי מופנה איסור לקחת שוחד‪ ,‬הנזכר בפסוקים אלה‪ .‬הסבר את הנימוקים לאיסור זה‪ .‬בסס‬
‫את דבריך על שני הכתובים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את שני הקטעים שלפניך מן התלמוד הבבלי (מסכת כתובות‪ ,‬דף ק"ה‪ ,‬עמוד ב')‪ ,‬הדנים באיסור‬
‫לקיחת שוחד‪.‬‬
‫‪" )1‬אמר רבא‪ :‬מה טעמו של איסור שוחד? כיוון שמקבל שוחד ממנו התקרבה דעתו אליו ונעשה כגופו [‪.]...‬‬
‫מהו לשון שוחד – שהוא חד [=אחד] עם הנידון"‪.‬‬
‫לדעת רבא‪ ,‬מדוע אסור לקחת שוחד? הסבר את הביסוס הלשוני לדעה זו בקטע התלמוד‬
‫שלפניך‪.‬‬
‫‪" )2‬שנו חכמים‪' :‬ושוחד לא תקח' – אינו צריך לומר שוחד ממון‪ ,‬אלא אפילו שוחד דברים נמי [=גם כן]‬
‫אסור"‪.‬‬
‫ציין והסבר את שני סוגי השוחד הנזכרים בקטע התלמוד שלפניך‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫פלילים‬
‫דיני רצח –‬
‫‪ .32‬קרא בראשית‪ ,‬ט'‪ ;6 ,‬במדבר‪ ,‬ל"ה‪.34-30 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא את בראשית‪ ,‬ט'‪ 6 ,‬שלפניך‪ ,‬וכן בראשית‪ ,‬ט'‪.3 ,‬‬
‫‪ )1‬הסבר מהו היחס המיוחד אל בני האדם‪ ,‬וכתוב מהו הנימוק לכך‪.‬‬
‫‪ )2‬איזה נימוק מוסיף הכתוב בבמדבר‪ ,‬ל"ה‪ 34-33 ,‬על הכתוב בבראשית?‬
‫ב‪ .‬הקטע מבמדבר שלפניך עוסק גם ברוצח במזיד וגם ברוצח בשגגה‪.‬‬
‫קרא גם את החוק מהמזרח הקדום (חוקי חתים‪ ,‬מס' ‪:)3‬‬
‫"איש כי יכה איש בן חורין‪ ,‬או אישה בת חורין‪ ,‬ורק ידו שגתה (בשגגה) ומת‪ ,‬יקברנו‪ ,‬ושתי‬
‫נפשות ייתן תמורתם (‪ 2‬בני אדם תמורת כל הרוג)‪ ,‬ואת משקו ימשכן‪".‬‬
‫במה שונה הענישה על רצח בשגגה בין החוק מהמזרח הקדום לבין החוק המקראי שלפניך?‬
‫מה אפשר ללמוד משוני זה בין שני המקורות על ההבדל בהשקפה על ערך חיי אדם?‬
‫‪ .33‬קרא שמות כ"א‪.20-21 ;12-14 ,‬‬
‫קרא את החוקים החתיים שלפניך‪:‬‬
‫חוק מספר ‪" : 1‬איש כי יכה נפש איש או אישה בחמתו [יקברנו]‪ ,‬וארבע נפשות [ראשים] יתן‪ ,‬איש או‬
‫אישה‪ ,‬ואת משקו ימשכן"‪.‬‬
‫חוק מספר ‪" : 2‬כי יכה איש נפש עבד או אמה בחמתו יקברנו‪ ,‬גם שתי נפשות [ראשים] יתן‪ ,‬איש או‬
‫אישה‪ ,‬ואת משקו ימשכן"‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬מהו ההב דל הבסיסי בין הדין בחוק המקראי (פסוק ‪ )12‬ובין הדין בחוק החתי?‬
‫‪ )2‬בכל אחד מקובצי החוקים (המקראי והחתי) – האם העונש על הריגת בן חורין במזיד זהה‬
‫לעונש על הריגת עבד במזיד? נמק את תשובתך‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש הטוענים כי החוק המקראי בדיני נפשות שוויוני יותר והומני יותר מהחוק החתי‪ .‬בסס טענה‬
‫זו‪ .‬בתשובתך התייחס להבחנה שציינת בסעיף א (‪ ,)1‬ובסעיף א (‪.)2‬‬
‫‪ .34‬קרא שמות‪ ,‬כ"א‪ ;21-20 ,14-12 ,‬חוקי חתים‪.4-3 ,‬‬
‫חוקי חתים‪4-3 ,‬‬
‫ח"ח ‪:3‬‬
‫איש כי יכה איש בן חורין‪ ,‬או אישה בת חורין‪ ,‬ורק ידו שגתה (בשגגה) ומת‪ ,‬יקברנו‪ ,‬ושתי נפשות‬
‫ייתכן תמורתם (‪ 2‬בני אדם תמורת כל הרוג)‪ ,‬ואת משקו ימשכן‪.‬‬
‫ח"ח ‪:4‬‬
‫כי יכה איש עבד או אמה‪ ,‬ורק ידו שגתה ומת‪ ,‬יקברנו‪ ,‬ונפש אחת ייתן (תמורת עבד הרוג ייתן בן‬
‫אדם אחד)‪ ,‬ומשקו ימשכן‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין נקודת דמיון אחת והבדל אחד בין החוקים משמות‪ ,‬כ"א‪ 21-20 ,14-12 ,‬ובין חוקי‬
‫החתים שלפניך‪.‬‬
‫‪ )2‬הבא סיבה להבדל שציינת בסעיף א (‪.)1‬‬
‫ב‪" .‬ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה" (פסוק ‪.)13‬‬
‫‪ )1‬אבן‪-‬עזרא ‪" :‬וטעם 'ושמתי לך מקום'‪ ,‬הם ערי מקלט"‪.‬‬
‫ש"ל גורדון ‪" :‬בראשונה היה המזבח‪ ,‬שהרוצח היה אוחז בקרנותיו‪ ,‬למקום מקלט;‬
‫‪61‬‬
‫ובבואם לארץ הבדילו שש ערי מקלט"‪.‬‬
‫מהו ה"מקום אשר ינוס שמה"‪ ,‬על פי כל פרשן?‬
‫‪ )2‬על פי שמות כא‪ , 14-12 ,‬מיהו האדם הזכאי "לנוס שמה"‪ ,‬ולמי מכּוונת האמירה‬
‫"מעם מזבחי ִת ָקחֶ מּו למות"?‬
‫‪ .35‬קרא שמות כ"א‪ ;13-14 ,‬במדבר ל"ה‪.30-32 ;11-15 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬מה הם שני סוגי הרוצחים הנזכרים בקטע משמות?‬
‫‪ )2‬כתוב שני פרטים שאפשר ללמוד מהכתוב בבמדבר על דינו של כל אחד מסוגי הרוצחים‬
‫(סה"כ – ארבעה דברים)‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסבר את הקשר בין חטאו של כל רוצח ובין גזר דינו‪.‬‬
‫‪ .36‬קרא שמות כ"א ‪.23-25‬‬
‫קרא את שני חוקי המזרח הקדום שלפניך‪:‬‬
‫חוקי אשנונה‪ :‬כי יקטע איש את רגל רעהו… ‪ 10‬שקלים כסף ישלם‪.‬‬
‫חוקי חמורבי‪ :‬איש כי ישחית עין רעהו את עינו ישחתו‪.‬‬
‫א‪ .‬הסבר במה שונה עיקרו ן הענישה בשני חוקי המזרח הקדום האלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מתוך פירושו של רמב"ן לשמות כ"א ‪:24‬‬
‫" 'עין תחת עין' – הידוע בקבלת רבותינו שהוא ממון…"‬
‫לאיזה משני חוקי המזרח הקדום שקראת תואם עקרון הענישה בשמות כ"א ‪ ,23-25‬על‪-‬פי‬
‫פירוש רמב"ן? נמק תשובתך‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫חוקי מלחמה (כולל דין השבויה)‬
‫‪ .37‬קרא דברים כ' ‪.1-9‬‬
‫א‪ .‬בפסוקים ‪ 1-4‬מודגש כי על העם לשים את מבטחו בה' ובעזרתו‪.‬‬
‫ציין שני ביטויים מפסוקים אלו המבססים השקפה זו‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫ב‪ .‬פרשנים מוצאים שני נימוקים לשחרורים שבפסוקים ‪ ;5-8‬האחד הומאני (אנושי) והשני מעשי‬
‫צבאי‪.‬‬
‫הסבר מהו כל אחד מהנימוקים‪ ,‬וציין על מה בפסוקים ‪ 5-8‬מבססים הפרשנים כל אחד מהם‪.‬‬
‫ג‪ .‬מה מדברי הכתוב מדגיש את ההפרדה בין הקבוצות השונות של המשוחררים מן המלחמה?‬
‫‪ .38‬קרא דברים‪ ,‬כ'‪.10-18 ,7 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬איזו התנהגות‪ ,‬הנדרשת מחיילים במלחמה‪ ,‬מתוארת בפסוקים ‪?10-15‬‬
‫‪ )2‬קרא פסוקים ‪ ,10-18‬וכן את שני הפירושים שלפניך‪:‬‬
‫רמב"ן (לפסוק ‪" :) 10‬קריאת השלום אפילו במלחמת מצוה היא [חובה] שחייבים‬
‫לקרוא לשלום אפילו לשבעה עממים‪ ,‬שהרי משה קרא לשלום לסיחון מלך‬
‫האמורי"‪.‬‬
‫רש"י (לפסוק ‪" :)18‬אם עשו תשובה ומתגיירין – אתה רשאי לקבלם"‪.‬‬
‫רמב"ן ורש"י מתייחסים לקושי העולה מפסוקים ‪.16-17‬‬
‫מהו הקושי‪ ,‬וכיצד כל אחד מהפרשנים פותר קושי זה?‬
‫ב‪ .‬קרא פסוק ‪ 7‬שלפניך‪ ,‬וכן דברים‪ ,‬כ"ד‪.5 ,‬‬
‫מהו הדין המשותף בפסוקים אלה? כתוב בלשונך את הנימוק השונה בכל פסוק‪.‬‬
‫‪ .39‬קרא דברים כ' ‪.10-17‬‬
‫חז"ל מבחינים בפס' אלה בין שתי מלחמות‪ .‬פס' ‪ - 10-15‬מלחמת רשות‪ ,‬פס' ‪ - 16-17‬מלחמת‬
‫מצווה‪.‬‬
‫א‪ .‬על סמך מה חילקו כך חז"ל? התבסס על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬מהו ההבדל המהותי בין שני סוגי המלחמה?‬
‫ג‪ .‬מה נדרש העם במלחמת מצווה ומה נדרש העם במלחמת רשות?‬
‫‪ .40‬קרא דברים כ' ‪.10-20‬‬
‫א‪ .‬קרא מלכים א'‪ ,‬ט'‪.20-21 ,‬‬
‫האם לפי פסוקים אלה יושם החוק שבפסוקים ‪ 16-18‬בדברים כ'? הסבר את תשובתך‪.‬‬
‫ב‪ .‬בדברים כ' מובעת ההשקפה‪ ,‬שלפיה הניצחון במלחמה אינו תלוי באדם‪.‬‬
‫הבא שלוש ראיות מן הקטע לביסוס השקפה זו‪.‬‬
‫ג‪..." .‬כי האדם עץ השדה‪( "...‬פסוק ‪.)19‬‬
‫רש"י ‪" :‬שמא האדם עץ השדה?! להיכנס בתוך המצור מפניך?! להתייסר בייסורי רעב וצמא‬
‫כאנשי העיר?! למה תשחיתנו?!‬
‫נתן זך ‪..." :‬כי האדם עץ השדה‬
‫כמו העץ הוא צמא למים‪"...‬‬
‫במה הקריאה של נתן זך את הפסוק שונה מהקריאה של רש"י?‬
‫‪63‬‬
‫‪ .41‬קרא דברים כ'‪.10-20 ,‬‬
‫א‪ .‬החוק שלפנינו מבחין בין העמים שצריך להחרים ובין עמים שאין להחרים‪.‬‬
‫‪ )1‬לפי מה נקבעת הבחנה זו (כלומר‪ ,‬מהו הקריטריון להבחנה)?‬
‫‪ )2‬מהו הנימוק להבחנה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬רמב"ם פוסק‪" :‬אין עושים מלחמה עם אדם [‪ ]...‬עד שקוראין לו שלום‪,‬‬
‫אחד [=גם ב]מלחמת הרשות ואחד [=וגם ב]מלחמת מצווה"‪.‬‬
‫כיצד יש לנהוג על פי רמב"ם‪ ,‬ובמה פסיקתו שונה מן החוק שלפנינו?‬
‫ג‪ .‬קרא פסוק ‪.19‬‬
‫כתוב מהו הצו שבפסוק זה‪ ,‬והסבר את הביטוי "כי האדם עץ השדה"‪.‬‬
‫ד‪ .‬קרא פסוק ‪.20‬‬
‫מהי ההנחיה ומהי מטרתה‪ ,‬על פי פסוק זה?‬
‫‪ .42‬קרא דברים כ'‪ ;18-10 ,‬כ"א‪.14-10 ,‬‬
‫א‪ .‬בדברים‪ ,‬כ'‪ 18-10 ,‬מתוארים שני סוגים של מלחמה‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין מה הם שני הסוגים‪ ,‬והבא מהקטע פעולה אחת שישראל נדרשים לעשות בכל סוג של‬
‫מלחמה‪.‬‬
‫‪ )2‬באיזה סוג מלחמה מדובר בדברים‪ ,‬כ"א‪ ?14-10 ,‬נמק‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא דברים‪ ,‬כ"א‪.14 ,11 ,‬‬
‫לפי פסוקים אלה‪ ,‬כיצד על הַ ׃שוֹבֶ ה לנהוג אם הוא חושק בשבויה‪ ,‬וכיצד עליו לנהוג אם הוא‬
‫אינו חפץ בה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ .43‬קרא דברים‪ ,‬כ'‪ ;20-19 ,‬כ"א‪.14-10 ,‬‬
‫א‪ .‬שני החוקים שלפניך מגבילים את התנהגות הלוחמים בעת מלחמה‪.‬‬
‫‪ )1‬כתוב איזו הגבלה הקשורה לעצים מוטלת על הלוחם‪.‬‬
‫‪ )2‬כתוב שלוש הגבלות (משלושה פסוקים שונים) המוטלות על הלוחם ביחס לאישה השבויה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטע מ"מצבת מישע" שלפניך‪:‬‬
‫"אנך (= אנוכי) משע בן כמש[ית] מלך מאב‪...‬‬
‫ואעש "הבמת (= הבמה) זאת לכמש (אלוהי מואב)‪...‬‬
‫כי השעני מכל המלכן‪ ,‬וכי הראני בכל שנאי‪".‬‬
‫איזו תפיסה העולה מהקטע מ"מצבת מישע" עולה גם מדברים‪ ,‬כ"א‪ 10 ,‬שלפניך?‬
‫בסס את תשובתך על שני המקורות‪.‬‬
‫‪ .44‬קרא דברים כ"א ‪.10-14‬‬
‫יש הטוענים כי מגמת החוק שבפסוקים ‪ 10-14‬היא לשמור על כבוד השבויה‪ ,‬ויש הטוענים כי‬
‫מגמתו היא למנוע נישואי תערובת‪.‬‬
‫הסבר אחת מהדעות על ‪-‬פי הכתוב‪( .‬הסתמך על שתי ראיות)‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫המאבק לחברה מוסרית‬
‫עד קיץ ‪2011‬‬
‫המוסר מכריע את גורל העם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫קרא עמוס ד'‪.1-3 ,‬‬
‫א‪ .‬מי הן הנאשמות החוטאות בפסוקים אלה‪ ,‬כיצד הן מכונות ומה חטאן?‬
‫ב‪" .‬ונשא אתכם בצנות‪ ,‬ואחריתכן בסירות דוגה" (פסוק ‪.)2‬‬
‫רד"ק ‪" :‬ועוד פירשו במילות "צנות" ו"סירות" שמיני קוצים הם‪ ,‬ואמר דרך משל‪ :‬כן ישאו‬
‫אותם וימשכו אותם‪ ,‬כמו שמושכים את הדגים בקוץ"‪.‬‬
‫הסבר את עונשן של "פרות הבשן" על פי הפירוש שמביא רד"ק?‬
‫קרא עמוס‪ ,‬ד'‪ ;3-1 ,‬ח'‪.8-4 ,‬‬
‫א‪ .‬את מי מאשים הנביא בשני הקטעים שלפניך‪ ,‬ומהי ההאשמה בכל אחד מהקטעים?‬
‫בסס את דבריך על הכתובים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מה יהיה העונש שיוטל על נאשמים אלה‪ ,‬על פי כל קטע?‬
‫ג‪ .‬בשני הקטעים שלפניך חוזר הפועל "נשבע"‪.‬‬
‫מהי השבועה‪ ,‬ומה תפקידה בשני הכתובים?‬
‫קרא עמוס‪ ,‬ו'‪ ;1-7 ,‬ח'‪.4-8 ,‬‬
‫א‪ .‬ציין בלשונך שתי ה אשמות שמעלה עמוס בכל אחד מהכתובים שלפניך‪.‬‬
‫(סה"כ – ארבע האשמות)‬
‫ב‪ .‬אחד הכתובים מתאר עונש חמור יותר ממשנהו‪ .‬מה אפשר להסיק מכך על עמדת עמוס בנוגע‬
‫לחומרת החטאים?‬
‫ג‪ .‬קרא פסוק ‪ 5‬בפרק ו' שלפניך‪ ,‬וכן דברי הימים ב‪ ,‬ז'‪.6 ,‬‬
‫מה מבקש עמוס לומר בעזרת הזכרת דוד (ו'‪ ?)5 ,‬הסבר את הלעג המובע בכך‪.‬‬
‫קרא עמוס‪ ,‬ו'‪ ;7-1 ,‬ח'‪.8-4 ,‬‬
‫א‪ .‬בשני הקטעים הנביא משמיע ביקורת מוסרית‪-‬חברתית נגד עשירי העם‪.‬‬
‫הבא מכל קטע שתי דוגמאות לביקורת כזאת‪ ,‬והסבר כל אחת מהן (סך הכול – ארבע‬
‫דוגמאות)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא עמוס‪ ,‬ח'‪ 8 ,‬וגם עמוס‪ ,‬א'‪.1 ,‬‬
‫בשני הפסוקים נזכרת תופעת טבע‪ .‬מהי?‬
‫‪ )2‬המילים "העל זאת" (עמוס‪ ,‬ח'‪ )8 ,‬קושרים בין פסוקים ‪ 6-4‬ובין פסוק ‪.8‬‬
‫הסבר את הקשר בין הפסוקים‪ ,‬ובסס אותו על הכתוב‪.‬‬
‫קרא ישעיה‪ ,‬ה'‪ ;7-1 ,‬עמוס‪ ,‬ב'‪.16-6 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא את הקטע מישעיה‪ ,‬וכן פסוקים ‪ 16-9‬בעמוס‪.‬‬
‫הבא מכל כתוב דוגמה לכל אחד מהעניינים הבאים (סה"כ – שש דוגמאות)‪:‬‬
‫* הדאגה והחסד של ה' לעמו‪.‬‬
‫* כפיות הטובה של העם כלפי ה'‪.‬‬
‫* עונשו של העם‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 8-6‬בקטע מעמוס‪.‬‬
‫מ' וייס כותב בפירושו לפסוקים אלה ("ספר עמוס")‪:‬‬
‫"עושי הפשעים המתוארים הם משכבה חברתית אחרת בישראל‪ ,‬מבעלי ההון והמעמד‪,‬‬
‫העושקים את השכבות של מחוסרי האמצעים והמעמד ביד אחת עם הממונים על סדרי‬
‫החברה"‪.‬‬
‫הסבר את דברי וייס‪ ,‬ובסס אותם על שלושה פשעים שמציין עמוס בפסוקים ‪ 8-6‬בקטע‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ .6‬קרא ישעיה‪ ,‬ה'‪ ;17-8 ,‬עמוס‪ ,‬ו'‪.7-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא את שני הקטעים שלפניך‪.‬‬
‫‪ )1‬בשני הקטעים הנביאים מפנים האשמות כלפי החוטאים מקרב העם‪.‬‬
‫הסבר האשמה אחת מכל קטע (סה"כ – שתי האשמות)‪.‬‬
‫‪ )2‬בכל קטע‪ ,‬ציין עונש המבוסס על העיקרון של "מידה כנגד מידה" שיוטל על החוטאים‪,‬‬
‫והסבר עונש זה‪ .‬בסס את דבריך על כל אחד מהכתובים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא עמוס‪ ,‬ו'‪.6 ,‬‬
‫הרב יוסף קרא מפרש את המילים "ולא נ ְֶּחלּו על שבר יוסף" כך‪:‬‬
‫"אינם משימים ללבבם לְּ הֵ חָ לוֹת (=להצטער) על השבר הבא על יוסף ועשרת השבטים"‪.‬‬
‫על פי פירוש זה‪ ,‬לאיזה מאורע היסטורי מכּוון הצירוף "שבר יוסף"?‬
‫‪ .7‬קרא ישעיה‪ ,‬ה'‪.8-17 ,‬‬
‫יש הטוענים כי בקטע זה מתוארים חטאי העם והעונשים שיקבל על פי העיקרון של "מידה‬
‫כנגד מידה"‪.‬‬
‫בסס טענה זו באמצעות שתי דוגמאות מהקטע‪.‬‬
‫‪ .8‬קרא שמואל ב‪ ,‬י"ב‪ ;10-1 ,‬ישעיה‪ ,‬ה'‪.7-1 ,‬‬
‫(הערה – השאלה מופיעה גם ב"המוסר מכריע את גורל ההנהגה")‬
‫א‪ .‬בשני הקטעים שלפניך יש שימוש במשל‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר מהי המטרה של השימוש במשל בכל קטע‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר כיצד תוכן המשל ואופן הצגתו לדוד (שמואל ב‪ ,‬י"ב‪ )10-1 ,‬סייעו להשגת המטרה‬
‫שציינת בסעיף א (‪.)1‬‬
‫ב‪ .‬קרא שמואל ב‪ ,‬י"ב‪.4-1 ,‬‬
‫בפסוקים אלה של המשל מדגיש נתן את העוול שגרם העשיר לרש‪.‬‬
‫הבא מן הפסוקים שתי דוגמאות לכך‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫‪ .9‬קרא יחזקאל‪ ,‬כ"ב‪ ;12-1 ,‬עמוס‪ ,‬ב' ‪.12-6‬‬
‫א‪ .‬יחזקאל ועמוס מאשימים את העם בחטאים באותם שני תחומים‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין את שני תחומי החטא‪.‬‬
‫‪ )2‬ציין שני חטאים – אחד מכל תחום‪ ,‬על פי הקטע מיחזקאל‪,‬‬
‫וציין שני חטאים – אחד מכל תחום‪ ,‬על פי הקטע מעמוס (סה"כ – ארבעה חטאים)‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא עמוס‪ ,‬ב'‪.11-9 ,‬‬
‫‪ )1‬עמוס מזכיר חסדים שעשה האל לעמו למרות חטאיו‪.‬‬
‫ציין שלושה חסדים‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫‪ )2‬מה הייתה תגובת העם על החסדים שעשה עמם ה'? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ .10‬קרא יחזקאל‪ ,‬כ"ב‪ ;6-16 ,‬עמוס‪ ,‬ב'‪.6-14 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא יחזקאל‪ ,‬כ"ב‪ ;6-12 ,‬עמוס‪ ,‬ב'‪.6-8 ,‬‬
‫בקטעים אלה נזכרים חטאים בין אדם לחברו ובין אדם לאלוהים‪.‬‬
‫הבא מכל אחד מהקטעים שתי דוגמאות לחטאים בין אדם לחברו‪ ,‬ודוגמה אחת לחטאים בין‬
‫אדם לאלוהים (סה"כ – שש דוגמאות)‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 9-14‬בקטע מעמוס ‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין שלושה אירועים בחיי העם הנזכרים בקטע זה‪ .‬במה מאשים הנביא את העם‪,‬‬
‫באמצעות אזכור האירועים האלה?‬
‫‪ )2‬באיזה פסוק ביחזקאל (כ"ב‪ )6-16 ,‬נרמזת האשמה דומה כלפי העם? הסבר‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫המוסר מכריע את גורל ההנהגה‬
‫‪ .11‬קרא שמואל ב‪ ,‬י"ב‪.1-13 ,‬‬
‫א‪ .‬מהי המטרה של נתן בשימוש במשל?‬
‫כתוב אם הוא השיג את מטרתו‪ ,‬ובסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬נתן מנבא לדוד שני עונשים‪.‬‬
‫על פי איזה עיקרון ניתנים העונשים? בסס את תשובתך על שתי דוגמאות מהכתוב‪.‬‬
‫‪ .12‬קרא שמואל ב‪ ,‬י"ב‪ ;13-1 ,‬יחזקאל‪ ,‬ל"ד‪.10-1-15 ,‬‬
‫א‪ .‬בשני הכתובים שלפניך מופיעים משלים‪.‬‬
‫‪ )1‬מהו הדימוי המשותף החוזר בשני המשלים שבכתובים אלה?‬
‫כיצד בא לידי ביטוי ניצול הסמכות בכל אחד מן הנמשלים?‬
‫‪ )2‬אי זה עונש מוטל על המנהיגים בכל אחד משני ה כתובים שלפניך? הסבר‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטע משמואל ב שלפניך‪.‬‬
‫התפקיד של נתן היה לגרום לדוד באמצעות ה משל לשפוט את עצמו באופן אובייקטיבי‪.‬‬
‫האם הצליח נתן בתפקיד זה? נמק‪ ,‬ובסס את תשובתך על הפסוקים‪.‬‬
‫‪ .13‬קרא שמואל ב‪ ,‬י"ב‪ ;10-1 ,‬ישעיה‪ ,‬ה'‪.7-1 ,‬‬
‫א‪ .‬בשני הקטעים שלפניך יש שימוש במשל‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר מהי המטרה של השימוש במשל בכל קטע‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר כיצד תוכן המשל ואופן הצגתו לדוד (שמואל ב‪ ,‬י"ב‪ )10-1 ,‬סייעו להשגת המטרה‬
‫שציינת בסעיף א (‪.)1‬‬
‫ב‪ .‬קרא שמואל ב‪ ,‬י"ב‪.4-1 ,‬‬
‫בפסוקים אלה של המשל מדגיש נתן את העוול שגרם העשיר לרש‪.‬‬
‫הבא מן הפסוקים שתי דוגמאות לכך‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫‪ .14‬קרא יחזקאל‪ ,‬כ"ב‪ ;31-23 ,‬ל"ד‪.10-1 ,‬‬
‫א‪ .‬בשני הקטעים שלפניך הנביא מאשים את המנהיגים בהאשמות שונות‪.‬‬
‫ציין שלוש מקבוצות המנהיגים הנזכרות בקטעים‪ :‬שתיים מיחזקאל‪ ,‬כ"ב‪ 31-23 ,‬ואחת מפרק‬
‫ל"ד‪ .10-1 ,‬ציין האשמה אחת כלפי כל קבוצה (סה"כ – שלוש האשמות)‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא יחזקאל‪ ,‬ל"ד‪ .10-1 ,‬יש הטוענים שלמרות נבואות התוכחה והפורענות המופנות כלפי‬
‫המנהיגים‪ ,‬הנבואה בקטע היא גם נבואת נחמה לגולים‪.‬‬
‫הסבר טענה זו‪ ,‬ובסס אותה על הכתוב‪.‬‬
‫‪ .15‬קרא יחזקאל‪ ,‬כ"ב‪ ;23-31 ,‬ל"ד‪.1-10 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬מהי ההאשמה המרכזית שבה מאשים יחזקאל את מנהיגי העם בפרק ל"ד‪?1-10 ,‬‬
‫‪ )2‬אפשר לראות בדימויים שבפרק כ"ב‪ 25-27 ,‬האשמה חמורה יותר מזו שציינת בסעיף (‪.)1‬‬
‫הסבר‪ ,‬בעזרת הדימויים‪ ,‬מהי ההאשמה החמורה יותר‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את פירושו של ר' כשר שלפניך לביטוי "עמד בפרץ" (כ"ב‪:)30 ,‬‬
‫"תפילתם של מנהיגים לה'‪ ,‬לבל יבצע את תכניתו‪ ,‬משולה לאדם החוסם בגופו את הפרצה‬
‫שבחומה או מתקנה‪ ,‬ומונע בכך את האויב מלהיכנס לעיר"‪.‬‬
‫באיזו האשמה נוספת אפשר להאשים את מנהיגי העם‪ ,‬בעקבות פירושו של כשר?‬
‫‪67‬‬
‫‪ .16‬קרא יחזקאל‪ ,‬כ"ב‪ ;31-23 ,‬ל"ד‪.10-1 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )1‬קרא יחזקאל‪ ,‬ל"ד‪ .4-1 ,‬ואת הפירוש של ר' כשר לפסוק ‪.2‬‬
‫"אשר היו רעים אותם – שרעו ודאגו לעצמם בלבד"‪.‬‬
‫(ר' כשר‪" ,‬יחזקאל"‪ ,‬מקרא לישראל)‬
‫הסבר‪ ,‬על פי פירושו של כשר‪ ,‬במה מאשים הנביא את הרועים‪.‬‬
‫‪ )2‬הסבר‪ ,‬בעזרת שלוש דוגמאות מפסוק ‪ ,3‬כיצד הנאמר בו יכול לבסס את הפירוש של כשר‬
‫שהובא בסעיף (‪.)1‬‬
‫ב‪ .‬בשני הקטעים שלפניך יש דימויים ומשלים הנוגעים לאכילה‪.‬‬
‫הבא מפרק כ"ב שני דימויים הנוגעים לאכילה ומפרק ל"ד משל אחד העוסק באכילה‪.‬‬
‫הסבר אותם ואת הרעיון המובע באמצעותם‪.‬‬
‫‪ .17‬קרא ישעיה‪ ,‬י"א‪ ;5-1 ,‬יחזקאל‪ ,‬כ"ב‪.31-23 ,‬‬
‫(השאלה מופיעה גם ב"אידיאל מוסרי לעתיד")‬
‫א‪ .‬בקטע מיחזקאל‪ ,‬הנביא מאשים קבוצות שונות בחברה‪.‬‬
‫‪ )1‬פרט את ארבע הקבוצות שאליהן הוא פונה‪ ,‬וכתוב את ההאשמה העיקרית המופנית אל כל‬
‫אחת מהן‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא את פסוק ‪ , 30‬וכן את הפירוש שלפניך (י' מופס‪" ,‬אהבה ושמחה")‪:‬‬
‫"אלוהים אכן אינו רוצה להשמיד את העם אפילו בשעת כעסו‪ .‬בעומק לבו מבקש הוא‬
‫שהנביא יעמוד נגדו להילחם עמו ולבטל את הגזרה"‪.‬‬
‫מהו תפקיד הנביא לפי פירוש זה‪ ,‬ומדוע למרות זאת אלוהים מעניש לבסוף את העם (לפי‬
‫הכתוב ביחזקאל)?‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטע מישעיה‪.‬‬
‫תאר שלוש תכונות של המנהיג באחרית הימים לפי ישעיהו‪ ,‬והסבר במה אחת התכונות מנוגדת‬
‫לתיאור ההנהגה ביחזקאל‪ ,‬כ"ב‪.30-29 ,‬‬
‫‪ .18‬קרא יחזקאל‪ ,‬ל"ד‪.1-10 ,‬‬
‫א‪ .‬בפסוקים ‪ 3-6‬הנביא מעלה האשמות באמצעות משל‪.‬‬
‫הסבר שתי האשמות מפסוקים שונים במשל‪ ,‬ואת הנמשל לכל אחת מההאשמות‪.‬‬
‫ענה על פי פסוקים ‪.3-6‬‬
‫ב‪ .‬על פי הקטע שלפניך‪ ,‬איזה עונש צפוי לנאשמים‪ ,‬ועל פי איזה עקרון גמול הוא יינתן?‬
‫‪68‬‬
‫מוסר ופולחן‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫קרא עמוס‪ ,‬ה'‪ ;21-25 ,‬מיכה‪ ,‬ו'‪.6-8 ,‬‬
‫א‪ .‬בנבואות אלה מתוארות שתי דרכים לעבודת ה' (שתי הדרכים נזכרות בכל אחת מהנבואות)‪.‬‬
‫‪ )1‬כתוב מה הן‪ ,‬ומי תומך בכל דרך‪ .‬בסס את תשובתך על הכתובים‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא את הקטע ממיכה‪.‬‬
‫למה מתכוון מיכה בדרישה "והצנע לכת"? בסס את תשובתך על פסוקים ‪.6-7‬‬
‫ב‪ .‬בשני הכתובים יש האנשה של האל‪.‬‬
‫ציין שני חושים המיוחסים לאל‪ ,‬וכתוב ביטוי אחד נוסף המביע האנשה‪.‬‬
‫קרא עמוס‪ ,‬ה'‪ ;25-21 ,‬מיכה‪ ,‬ו'‪.8-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא את שני הקטעים שלפניך‪.‬‬
‫מהי הדרישה המשותפת של שני הנביאים? בסס את דבריך על דוגמה מכל קטע (סה"כ – שתי‬
‫דוגמאות)‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא מיכה‪ ,‬ו'‪.8-1 ,‬‬
‫‪ )1‬בקטע זה נזכר הריב של ה' עם עַ ם ישראל‪ .‬הסבר את הסיבה לריב הזה‪.‬‬
‫בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬מהו תפקיד ההרים ומוסדי הארץ בריב זה?‬
‫קרא עמוס‪ ,‬ה'‪ ;25-21 ,‬מיכה‪ ,‬ו'‪.8-1 ,‬‬
‫א‪ .‬בשני הקטעים שלפניך מגנים את דרכו של העם לעבוד את ה'‪.‬‬
‫‪ )1‬על פי הקטע מעמוס ‪ ,‬מהי הדרך של העם לעבוד את ה'? בסס את תשובתך על שתי‬
‫דוגמאות מן הקטע‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא מיכה‪ ,‬ו'‪.8-6 ,‬‬
‫בדברי ה נביא בנוגע לחסדים ולישועות שעשה ה' לעמו הוא מזכיר את בלעם בן בעור‪.‬‬
‫מהי הישועה הנקשרת במעשה בלעם?‬
‫ב‪ .‬קרא מיכה‪ ,‬ו'‪.5-1 ,‬‬
‫בדברי הנביא בנוגע לחסדים ולישועות שעשה ה' לעמו הוא מזכיר את בלעם בן בעור‪.‬‬
‫מהי הישועה הנקשרת במעשה בלעם?‬
‫קרא ישעיה‪ ,‬א'‪ ;11-17 ,‬ירמיה‪ ,‬ז'‪.9-15 ,‬‬
‫קרא גם עמוס‪ ,‬ה'‪.21-25 ,‬‬
‫א‪ .‬מהו הרעיון המשותף בדברי שלושת הנביאים‪ ,‬בתוקף היותם נביאים קלסיים? הסבר‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל אחד משלושת הנביאים משתמש בשורש ש‪-‬מ‪-‬ע‪ .‬הסבר כיצד אפשר ללמוד מהשימוש‬
‫בשורש זה על הקשר בין חטא של העם לבין העונש עליו‪.‬‬
‫בסס את תשובתך על כל אחד מהנביאים‪.‬‬
‫קרא ישעיה‪ ,‬א'‪ ;17-10 ,‬ירמיה‪ ,‬ז'‪.15-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא את הקטע מישעיה‪.‬‬
‫‪ )1‬ציין שלוש התנהגויות של העם שאלוהים מסרב לקבל‪ .‬בסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬כתוב בלשונך מהי דרך ההתנהגות הרצויה של העם‪ ,‬לפי דברי הנביא‪ .‬בסס את תשובתך על‬
‫הכתוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטע מירמיה‪.‬‬
‫‪ )1‬מהי השקפת העם ביחס למקדש (כפי שהיא משתמעת מדברי הנביא)?‬
‫בסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫‪ )2‬מהי השקפת הנביא ביחס למקדש‪ ,‬ולשם מה הוא מזכיר את שילה? הסבר‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫‪ .24‬קרא ישעיה‪ ,‬א'‪ ;17-10 ,‬ירמיה‪ ,‬ז'‪.15-1 ,‬‬
‫א‪ .‬בשני הקטעים שלפניך באה לידי ביטוי עליונות המוסר על הפולחן‪.‬‬
‫בסס טענה זו בעזרת שתי דוגמאות מכל קטע‪ .‬הסבר כל דוגמה (סך הכול ארבע דוגמאות)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬בישעיה‪ ,‬א'‪ 10 ,‬נזכרות הערים סדום ועמורה‪ .‬הסבר מה מדגיש הנביא באמצעות אזכור‬
‫הערים האלה‪.‬‬
‫‪ )2‬בירמיה‪ ,‬ז'‪ 15-14 ,‬הנביא מזכיר שני אירועים מהעבר אל העם‪.‬‬
‫הסבר מה הם שני האירועים‪ ,‬וכתוב לשם מה מזכיר הנביא כל אחד מהם‪.‬‬
‫‪ .25‬קרא ירמיה‪ ,‬ז'‪ ;24-21 ,‬מיכה‪ ,‬ו'‪.8-1 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא ירמיה‪ ,‬ז'‪ 23-21 ,‬ומיכה‪ ,‬ו'‪.8-7 ,‬‬
‫מהי הטענה המשותפת של שני הנביאים בנוגע לקרבנות?‬
‫מכל קטע‪ ,‬הבא ביסוס אחד לדבריך‪ ,‬והסבר אותו‪.‬‬
‫ב‪ .‬בדברי שני הנביאים על הקרבנות אפשר לראות אירוניה‪ .‬הבא מכל קטע דוגמה לאירוניה‪,‬‬
‫והסבר מה יכולה להיות המטרה של השימוש באירוניה?‬
‫ג‪ .‬במיכה‪ ,‬ו'‪ 8 ,‬יש שלוש דרישות מהאדם‪ .‬מה הן?‬
‫במה דרישות אלה מהוות תשובה לשאלות שבפסוקים ‪?7-6‬‬
‫‪ .26‬קרא ישעיה‪ ,‬י"א‪ ;1-9 ,‬ירמיה‪ ,‬ז'‪( .1-15 ,‬השאלה מופיעה גם ב"אייאל המוסרי לעתיד")‪.‬‬
‫א‪ .‬קרא את הקטע מירמיה‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר כיצד תופס העם א ת המקדש‪ ,‬וכיצד תפיסה זו משפיעה על התנהגותו‪.‬‬
‫‪ )2‬צטט ביטוי מדברי הנביא המעיד שהוא מתנגד לתפיסת העם בנוגע למקדש‪.‬‬
‫מה יקרה לעם‪ ,‬לדברי הנביא‪ ,‬אם הוא לא ישנה את התנהגותו?‬
‫בסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬איזו דמות מתוארת בקטע מישעיה? ציין שתי צורות התנהגות של דמות זו‪ ,‬המנוגדות‬
‫להתנהגות העם המתוארת בקטע מירמיה‪ ,‬וכתוב מהו הניגוד‪.‬‬
‫‪ )2‬במה תהיה שונה החברה באחרית הימים‪ ,‬כפי שמתאר ישעיהו‪ ,‬מהחברה שמתאר ירמיהו‬
‫בתקופתו?‬
‫‪70‬‬
‫האידיאל המוסרי לעתיד‬
‫‪ .27‬קרא ישעיה‪ ,‬י"א‪.9-1 ,‬‬
‫א‪ .‬כתוב שתי מטפורות מפסוקים ‪( 1-5‬מפסוקים שונים)‪ ,‬והסבר באמצעותן את התכונות‬
‫שבעזרתך המלך ישפוט‪.‬‬
‫ב‪ .‬כתוב שני תיאורים מפסוקים ‪ 6-8‬המבטאים קשר בין האדם לחיות‪ ,‬והסבר אותם‪.‬‬
‫‪ .28‬קרא ישעיה‪ ,‬י"א‪ ;9-1 ,‬בראשית‪ ,‬א'‪.30-29 ,‬‬
‫א‪ .‬לפי ישעיה‪ ,‬י"א‪ ,5-1 ,‬ציין שתי פעולות על‪-‬אנושיות של ה"חטר מגזע ישי"‪ ,‬והסבר כל אחת‬
‫מהן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬יש הטוענים כי בתיאור שבפסוקים ‪ 7-6‬בקטע מישעיה יש מעין חזרה אל סדרי העולם‬
‫המתוארים בבראשית‪ ,‬א'‪.30-29 ,‬‬
‫בסס טענה זו על שני הקטעים שלפניך‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא גם בראשית‪ ,‬ג'‪.15-14 ,‬‬
‫במה שונה תיאור היחס בין האדם לנחש בקטע זה (בראשית‪ ,‬ג') מתיאור היחס ביניהם‬
‫בישעיה‪ ,‬י"א‪?8 ,‬‬
‫‪ .29‬קרא ישעיה‪ ,‬י"א‪ ;1-9 ,‬ירמיה‪ ,‬ז'‪.1-15 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא את הקטע מירמיה‪.‬‬
‫‪ )1‬הסבר כיצד תופס העם את המקדש‪ ,‬וכיצד תפיסה זו משפיעה על התנהגותו‪.‬‬
‫‪ )2‬צטט ביטוי מדברי הנביא המעיד שהוא מתנגד לתפיסת העם בנוגע למקדש‪.‬‬
‫מה יקרה לעם‪ ,‬לדברי הנביא‪ ,‬אם הוא לא ישנה את התנהגותו?‬
‫בסס את תשובתך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )1‬איזו דמות מתוארת בקטע מישעיה? ציין שתי צורות התנהגות של דמות זו‪ ,‬המנוגדות‬
‫להתנהגות העם המתוארת בקטע מירמיה‪ ,‬וכתוב מהו הניגוד‪.‬‬
‫‪ )2‬במה תהיה שונה החברה באחרית הימים‪ ,‬כפי שמתאר ישעיהו‪ ,‬מהחברה שמתאר ירמיהו‬
‫בתקופתו?‬
‫‪ .30‬קרא ישעיה‪ ,‬י"א‪ ;5-1 ,‬יחזקאל‪ ,‬כ"ב‪.31-23 ,‬‬
‫א‪ .‬בקטע מיחזקאל‪ ,‬הנביא מאשים קבוצות שונות בחברה‪.‬‬
‫‪ )1‬פרט את ארבע הקבוצות שאליהן הוא פונה‪ ,‬וכתוב את ההאשמה העיקרית המופנית אל כל‬
‫אחת מהן‪.‬‬
‫‪ )2‬קרא את פסוק ‪ , 30‬וכן את הפירוש שלפניך (י' מופס‪" ,‬אהבה ושמחה")‪:‬‬
‫"אלוהים אכן אינו רוצה להשמיד את העם אפילו בשעת כעסו‪ .‬בעומק לבו מבקש הוא‬
‫שה נביא יעמוד נגדו להילחם עמו ולבטל את הגזרה"‪.‬‬
‫מהו תפקיד הנביא לפי פירוש זה‪ ,‬ומדוע למרות זאת אלוהים מעניש לבסוף את העם (לפי‬
‫הכתוב ביחזקאל)?‬
‫ב‪ .‬קרא את הקטע מישעיה‪.‬‬
‫תאר שלוש תכונות של המנהיג באחרית הימים לפי ישעיהו‪ ,‬והסבר במה אחת התכונות מנוגדת‬
‫לתיאור ההנהגה ביחזקאל‪ ,‬כ"ב‪.30-29 ,‬‬