דברים פרשת - בית גמליאל

Comments

Transcription

דברים פרשת - בית גמליאל
‫בס"ד‬
‫עלון שבועי‬
‫בית גמליאל‬
‫פרשת דברים‬
‫ו' אב התשע"ד‬
‫‪2.8.202.‬‬
‫כניסת השבת‪29:21 :‬‬
‫יציאת השבת ‪20:21 :‬‬
‫מנחה באמצ"ש‪19:19 :‬‬
‫ערבית באמצ"ש‪19:44 :‬‬
‫דבר תורה‪ /‬הרב‬
‫" ואמר אלכם בעת ההיא לאמר לא אוכל לבדי שאת‬
‫אתכם‪ .‬ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום כככבי‬
‫השמים לרב‪ .‬ה' אלקי אבותכם יֹסף עליכם ככם אלף‬
‫פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם‪ .‬איכה אשא לבדי‬
‫טרחכם ומשאכם וריבכם‪( " .‬דברים א‪ ,‬ט‪-‬יד)‪ .‬משה פונה‬
‫אל העם ואומר להם "לא אוכל לבדי שאת‬
‫אתכם"‪...‬האם המשך הדברים של משה –"ה' אלקיכם‬
‫הרבה אתכם"‪...‬וכו'‪ ,‬הוא סיבה לאמירה הזו?‪ .‬לכאורה‪,‬‬
‫אומר משה "לא אוכל לשאת לבדי" מכיוון‪ ,‬שהינכם‬
‫רבים כל כך ואין בכוחי לשאת לבדי עם כל כך גדול‬
‫‪...‬אולם‪ ,‬בהמשך אומר משה דברים אחרים‪" :‬איכה‬
‫אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם"‪....‬לא בגלל‬
‫היותכם ככוכ בי השמיים לרוב אין ביכולתי לשאתכם‪,‬‬
‫אלא‪ ,‬בגלל משאכם וריבכם‪ .‬ביניכם יש דברי ריב ומדון‬
‫מרובים וזה מה שמקשה עלי את משאכם‪ .‬אם כך‪ ,‬מהי‬
‫סיבת אי יכולתו של משה לשאתם‪ ,‬מספרם הרב או ריבוי‬
‫מריבותיהם?!‪ .‬משה מצביע על מציאות קשה‪ ,‬שעם‬
‫ישראל נמצא בה‪ .‬מציאות של ריב‪ ,‬של פרוד ומחלוקת‪.‬‬
‫ואת המציאות הזו קשה לו לשאת לבדו‪ .‬הוא מרגיש‪,‬‬
‫שמצב‪ ,‬שהעם מפורד בתוכו‪ ,‬בינם לבין עצמם‪ ,‬הוא גם‬
‫מצב‪ ,‬שמפריד אותו ממנהיגו ומאלוהיו ועל כך הוא‬
‫אומר "איכה אשא לבדי" בהדגשה על לבדי ‪,‬אני‪ ,‬אומר‬
‫משה מרגיש תחושת בדידות מעם ישראל עם‪ ,‬שעסוק‬
‫במחלוקות ומדנים הוא עם‪ ,‬שמבודד את עצמו ממנהיגו‬
‫ומתנתק מבוראו ‪.‬ולכן‪ ,‬לא אוכל לבדי‪ -‬בלעדיכם לא‬
‫אוכל לשאת אתכם‪" .‬איכה"?! קראו וזעקו שלשה‬
‫נביאי ישראל‪ ,‬משה‪ ,‬ישעיהו וירמיהו כשהם מתכוונים‬
‫לזעוק על הריב והפרוד בעם ישראל‪ ,‬שמביאים אותם‬
‫לכך‪ ,‬שהם מבודדים עצמם איש מרעהו מתרחקים‬
‫שיעורים‬
‫השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא בשעה‬
‫הרב‪.‬‬
‫‪11.11‬‬
‫__________________________________‬
‫בבית הכנסת המרכזי‬
‫‪ -0::7‬שיעור באגדות החורבן עם מאיר פישר‬
‫שעה לפני תפילת מנחה‪ -‬שיעור במסכת מגילה‬
‫עם שמואל מרטין‬
‫__________________________________‬
‫בשטיבל‬
‫בין מנחה לערבית שיעור לגברים ונשים יועבר ע"י‬
‫שמואל לנקרי‬
‫__________________________________‬
‫חברים וחברות יקרים‪ ,‬החל ממוצאי שבת‬
‫מתחיל "שבוע שחל בו תשעה באב"‪ ,‬לפי‬
‫כל הדעות בהלכה‪ ,‬בימים אלו חלים כל‬
‫הרב‪.‬‬
‫דיני האבלות‪.‬‬
‫מנביאיהם ומבודדים מאלוקיהם‪ .‬משה זועק "איכה"‬
‫היה עם ישראל המלוכד בתוכו והמאוחד עם אלוקיו‪,‬‬
‫למחנה מפורד ומפורר‪ ,‬איש איש לאוהליו; לעם המתרחק‬
‫מאלוקיו‪" ,‬איכה היתה לזונה קריה נאמנה"‪ ,‬זעק ישעיה;‬
‫כיצד הפכה הקריה הנאמנה‪ ,‬לזונה ‪ -‬המסמלת את חוסר‬
‫הקשר‪ ,‬את הפירוד‪ ,‬את חוסר הנאמנות‪ .‬וירמיה זעק‪,‬‬
‫"איכה ישבה בדד"‪.‬ירמיהו‪ ,‬מכל הצרות שהוא מונה‬
‫במגילה‪ ,‬הוא בוחר לפתוח את המגילה דווקא בזעקה על‬
‫הבדידות‪ ,‬על הפירוד והניתוק‪ ,‬שהם הם שורש החורבן‪,‬‬
‫"ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר" (דברים לב יב) אומר‬
‫ה"שפת אמת"‪" :‬כתיב ה' בדד ינחנו כו'‪ .‬אפילו בגלות‬
‫דכתיב איכה ישבה בדד‪ ,‬אף על פי כן גם שם ידך תנחני‪,‬‬
‫שאין לבני ישראל הנהגה רק מאתו יתברך שמו‪ ,‬כמו‬
‫שכתוב ואין עמו אל נכר"‪....‬כלומר‪ ,‬גם בגלות‪ ,‬גם בזמן‬
‫צרה וצוקה ‪ ,‬גם כשנראה שישראל יושבים בפני עצמן‬
‫ושכינה בפני עצמה‪ ,‬כשנדמה לנו שיש הסתר פנים של‬
‫הקב"ה‪ ,‬גם אז עלינו לדעת שהקב"ה מלווה אותנו ונמצא‬
‫עמנו ומשגיח עלינו‪ ,‬ש"אין עמו אל נכר" והוא לא מתנתק‬
‫מעימנו ולא אפשרי לנו להתנתק ממנו; לעולם לא נשב‬
‫בדד באמת‪ ..‬ובהמשך דבריו הוא אומר‪:‬‬
‫"'בדד' ראשי תיבות בכל דרכיך דעהו‪ .‬בכל‪ ,‬אפילו‬
‫בגלות שהוא דרך מעוקם‪ ,‬עם כל זה איש ישראל‬
‫צריך לידע כי הכל הנהגתו יתברך שמו"‬
‫ועם ידיעה זו נתפלל לשלומה של מדינת ישראל‬
‫ולשלומם ולבריאותם של חיילי צה"ל‪" :‬יִ ֵּתן ה' אֶ ת‬
‫אוֹיְ בֵּ ינּו הַ קָּ ִמים עָּ לֵּינּו נִ ג ִָּפים לִ ְפנֵּיהֶ ם‪ .‬הַ קָּ דוֹׁש בָּ רּוְך‬
‫ּומכָּל‬
‫צּוקה ִ‬
‫הּוא יִ ְׁשמֹר וְ יַצִ יל אֶ ת חַ ָּילֵּינּו ִמכָּל צָּ ָּרה וְ ָּ‬
‫ֲשה‬
‫ֶנגַע ּומַ ְחלָּה וְ יִ ְׁשלַח בְ ָּרכָּה וְ הַ צְ לָּחָּ ה בְ כָּל מַ ע ֵּ‬
‫יְ דֵּ יהֶ ם"‪-‬אמן!!!‬
‫שבת שלום ובשורות טובות הרב‪.‬‬
‫אבות ובנים‬
‫לימוד בחברותא של הורים וילדים‬
‫שבת‪ ,‬בשעה ‪ ,10:77‬במועדון ותיקים‬
‫__________________________________‬
‫שיעור לנשים‬
‫השיעור יתקיים השבת בשעה ‪ 11.:7‬מצפה לכן‬
‫רבקה‪.‬‬
‫מזל טוב‬
‫מז"ט למשפחת דויטש‪ ,‬אושרה ושבי‪ ,‬להולדת הנכד‪,‬‬
‫בן למעיין ועתיר‪.‬‬
‫שתזכו להרבה שמחה ולרוות שפע נחת מכל הילדים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫בני עקיבא‬
‫‪ 22:20‬פעולת חב"ב לקראת ט' באב‬
‫‪ 28:80‬לימוד ומפקד מדריכים‬
‫‪ 28:.1‬מפקד‬
‫ביום ראשון נקיים בע"ה פעילות סניפית לקראת ט'‬
‫באב‪ .‬פרטים מדוייקים ימסרו ע"י המדריכים‪.‬‬
‫יישר כח ענק לשבט הרא"ה שארגן משלוחים לחיילים‬
‫הפצועים‪ .‬סניף בנ"ע בית גמליאל מאחל להם רפואה‬
‫שלמה ומתפלל לחזרתם לשלום של כל החיילים‪.‬‬
‫בהצלחה לכל המדריכים שיוצאים בימים אלו להכנות‪.‬‬
‫סומכים עליכם‪ ,‬תהנו!‬
‫שבת שלום‪,‬‬
‫מעין וצוות ההדרכה‬
‫בית חם‬
‫יום שלישי בשבוע הקרוב הוא צום ט' באב‪ ,‬ולכן לא‬
‫נקיים את המיפגש הקבוע של בית‪-‬חם‪.‬‬
‫ניפגש ביום שלישי בשבוע שאחריו‪ ,‬ט"ז מנחם אב‬
‫(‪ ,) 1087180714‬בשעה ‪ 10:77‬אחר הצהריים‪ ,‬במועדון‬
‫וותיקים‪.‬‬
‫אנו מודים לחברנו במושב‪ ,‬ד"ר יוסי פנחסוב‪ ,‬על שיחתו‬
‫המעניינת עמנו בשבוע החולף‪.‬‬
‫כמו כן אנו מודים שוב לחברתנו חנה שווימר‪ ,‬שארחה‬
‫אותנו בביתה בשבוע החולף‪ ,‬לפי בקשתנו – כיוון‬
‫שבביתה יש ממ"ד‪.‬‬
‫כולנו מתפללים לקב"ה ומקווים שהמלחמה תסתיים‬
‫בקרוב ושלא יהיו יותר בינינו חללים ופצועים ושנוכל‬
‫לחיות בשלום בארצנו‪.‬‬
‫אנו בוכים ומשתתפים באבלם ובצערם של משפחות‬
‫החללים ושולחים רפואה מהירה ושלמה לכל הפצועים‪.‬‬
‫נוספים ניתן להתקשר‪:‬‬
‫מרים גרינוולד טל' ‪08-9.818.2‬‬
‫או למרים בר‪-‬לב טל' ‪08-9.82820‬‬
‫מחמם את הלב‬
‫ראש חודש מנחם אב שעה ‪ 9‬בבוקר‪ ,‬אני מקבל טלפון‬
‫מאבי אב הבית החדש של המועצה ששואל אותי אם‬
‫אני צריך עזרה‪ .‬אומנם הוא מגוייס בצו ‪ 1‬אבל‬
‫"בהזדמנות הראשונה שתהיה לי אבוא אליך אם‬
‫תזדקק למשהו"‪.‬‬
‫אכן ימים יפים בארצנו‪ ,‬וחיזוק לצוק האיתן‬
‫במחוזותינו‪.‬‬
‫בהזדמנות זו נברך את אריה גרינברג אב הבית היוצא‬
‫שעשה עבודה נפלאה‪ ,‬יבורך בבריאות טובה ואריכות‬
‫ימים‪.‬‬
‫טוביה בן חיים‬
‫מקווה‬
‫נא לתאם במשך היום‪ ,‬לפני זמן טבילה‪.‬‬
‫‪054-4534015‬‬
‫דבורה‪ -‬א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג'‬
‫‪054-8094202‬‬
‫אילנה‪ -‬ד'‪ ,‬ה'‪ ,‬מוצ"ש‪.‬‬
‫ערבי שבתות‪ -‬אילנה ודבורה לסירוגין‪.‬‬
‫משולחן הגבאים‬
‫בית הכנסת מנחת שי ‪ -‬זמני תפילות‪:‬‬
‫יום שני‪ ,‬ערב תשעה באב‪:‬‬
‫‪ – 14:77‬תפילת מנחה גדולה‪.‬‬
‫‪ – 19::1‬כניסת הצום‪.‬‬
‫‪ – 07:77‬תפילת ערבית‪ ,‬איכה וקינות‪.‬‬
‫יום שלישי‪ ,‬תשעה באב‪:‬‬
‫‪ – 0:77‬תפילת שחרית‪.‬‬
‫‪ – 19:77‬תפילת מנחה‪.‬‬
‫‪ – 19:10‬תפילת ערבית‪ ,‬קידוש לבנה‪.‬‬
‫‪ – 07:70‬צאת הצום‪.‬‬
‫_______________________________________‬
‫לוח זמנים לצום תשעה באב בבית הכנסת הגדול‬
‫(אם חלילה משיח צדקנו לא יבוא ויגאלנו)‬
‫יום שני ח' בתמוז‪.‬‬
‫‪ 11:11‬תפילת מנחה‪.‬‬
‫סעודה מפסקת‬
‫יש לסיים אכילת סעודה מפסקת לפני השקיעה‪.‬‬
‫‪ 19::1‬שקיעת החמה‪.‬‬
‫‪ 19:11‬תפילת ערבית ולאחר התפילה קריאת‬
‫מגילת איכה‪.‬‬
‫יום שלישי ט' באב‪.‬‬
‫‪ 70:77‬תפילת שחרית ולאחר התפילה אמירת‬
‫קינות‬
‫‪ 19:77‬התכנסות לתפילת מנחה (התעטפות בטלית‬
‫והנחת תפילין)‬
‫‪ 19:71‬תפילת מנחה עם קריאת "ויחל"‬
‫‪ 19:41‬תפילת ערבית‪.‬‬
‫‪ 19:11‬סיום הצום‪.‬‬
‫כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה‪,‬‬
‫שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה‬
‫שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה‪.‬‬
‫צום החמישי מהרה‬
‫יהיה לנו לששון ולשמחה‪.‬‬
‫השבת פרשת דברים האזכרה של שלמה זלמן זיכרמן‬
‫נערוך שיעור וקידוש מיד לאחר התפילה עם עו"ד ברוך‬
‫וינברגר‬
‫שיעור יערך בבית מדרש של הבית כנסת הגדול‬
‫בואו בשמחה‪ ,‬משפחת זיכרמן‬
‫ברכת רפואה שלמה‪.‬‬
‫לדניאל דרשביץ‪ ,‬הבן של נתי דרשביץ‪ ,‬הנכד של הגברת‬
‫רחל דרשביץ‪ ,‬שנפצע במבצע "צוק איתן"‪.‬‬
‫ְרפּוַאת הַ נֶפֶ ׁש ְּורפּוַאת הַ גּוף ְבתוְֹך ְׁשָאר החולים‬
‫והפצועים‪.‬‬
‫לבני המושב בשרות סדיר ולחברים המשתתפים במבצע‬
‫"צור איתן"‪ ,‬כל תושבי המושב מתפללים שייתן השם‬
‫אֶ ת א ֹו ְיבֵ ינּו הַ ָּק ִמים עָּ לֵינּו ִנגָּפִ ים לִ פְ נֵיכֶם‪ .‬הַ ָּקדוֹׁש בָּ רּוְך‬
‫צּוקה וְ יִ ְׁשלַח ְב ָּרכָּ ה‬
‫הּוא י ְִׁשמֹר וְ י ִַציל ֶא ְתכֶם ִמכָּל צָּ ָּרה וְ ָּ‬
‫וְ הַ צְ לָּחָּ ה בְ כָּל ַמע ֲֵשה ְי ֵדיכֶם‪ .‬י ְַדבֵ ר ש ֹונ ְֵאינּו ַת ְח ֵתיכֶם‬
‫כֶתר‬
‫יתם בריאים ושלמים ְב ֶ‬
‫וִ יקֻ יַם בָּ כֶם וְ ָּׁשבּו בָּ נִים לְ בֵ ָּ‬
‫ּובע ֲֶט ֶרת ִנצָּ חוֹן‪.‬‬
‫יְׁשּועָּ ה ְ‬
‫‪2‬‬
‫נדל"ן למכירה‪/‬השכרה‬
‫נדל"ן למכירה‪/‬השכרה‬
‫להשכרה יחידת דיור בת ‪ 0‬חדרים‪ ,‬ממוזגת ויפה‪.‬‬
‫מתאימה גם למשרד או לקליניקה‬
‫לפרטים‪012-8918218 :‬‬
‫_______________________________________‬
‫להשכרה דירה בת ‪ 0‬חדרים‪.‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫משה ורחל לוי‬
‫‪08-9.81288‬‬
‫‪010-.2.9821/010-.2.9828‬‬
‫_______________________________________‬
‫להשכרה בית ‪ :‬חדרים יחיד במשק‪.‬‬
‫מסודר וממוזג‪.‬‬
‫כניסה ‪18180714‬‬
‫לפרטים ‪ :‬ברוך קרייז ‪010-1181902‬‬
‫_______________________________________‬
‫בית להשכרה בגודל ‪ 07‬מ"ר‪ .‬שלושה חדרים ‪ ,‬שני חדרי‬
‫שינה גדולים (‪X4) 4‬מטבח‪,‬סלון‪ ,‬שרותים ומקלחת‪.‬‬
‫הבית מצויד במקרר‪ ,‬כיריים‪ ,‬תנור גומחא ומזגנים‪ .‬חצר‬
‫גדולה מסביב עם פרטיות רבה‪.‬‬
‫בית חמוד כמו "בית קטן בערבה"‪ .‬כניסה בחודש‬
‫אוגוסט‪.‬‬
‫נא להתקשר לדבורה ‪01.1822012‬‬
‫בשעות אחה"צ והערב‬
‫_______________________________________‬
‫להשכרה דירת ‪ 4‬חדרים מסודרת וממוזגת‬
‫יצחק ‪01...90218/1‬‬
‫_______________________________________‬
‫להשכרה לטווח ארוך! מתאים גם למבוגרים!‬
‫בית ‪ .‬חדרים‪ ,‬במפלס אחד וללא מדרגות! משופץ‬
‫וממוזג‪ ,‬חצר מרווחת‪ ,‬רחבה ענקית בכניסה לבית‪,‬‬
‫ריהוט חלקי (ארונות‪ ,‬מיטות‪ ,‬ספריות‪ ,‬מזנון ועוד)‪.‬‬
‫תאריך כניסה‪2/8/202. :‬‬
‫לפרטים‪ :‬מאיר ‪ 01.-8091918‬דליה ‪01.-8091912‬‬
‫_______________________________________‬
‫להשכרה לטווח ארוך‪ ,‬וילה בת חמישה חדרים מסודרת‬
‫ומשופצת ‪,‬גינה רחבת ידיים‪,‬מיקום מרכזי‪,‬מיזוג אוויר‬
‫מלא‪.‬‬
‫פינוי באוגוסט‬
‫לפרטים‬
‫‪0118.82889/01221818..‬‬
‫_______________________________________‬
‫להשכרה דירה מרווחת בת ‪ :‬חדרים‪ ,‬כולל מזגן‬
‫ומרפסת גדולה‪.‬‬
‫כניסה באוגוסט‪.‬‬
‫לפרטים שמואל ‪0128901222‬‬
‫‪089.82091‬‬
‫_______________________________________‬
‫להשכרה! בית ‪ 1‬חדרים בהרחבה‪.‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫משה ‪01..-911-111‬‬
‫_______________________________________‬
‫להשכרה‬
‫דירה בת ‪ 4‬חדרים במשק‪.‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫‪01.-.280982/012-11.1...‬‬
‫שושי‬
‫להשכרה לטווח ארוך במשק בבית גמליאל יחידת דיור‬
‫בת שלושה חדרים‪.‬‬
‫היחידה כוללת מיזוג‪ ,‬וארונות קיר בכל החדרים‪ ,‬מטבח‬
‫מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי‪ ,‬וכן חצר‬
‫גדולה‪.‬‬
‫לפרטים ניתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמן‬
‫בטלפון ‪01.-1.8.801/8‬‬
‫_______________________________________‬
‫למכירה!‬
‫בית בהרחבה בנוי ‪ 017‬מ"ר על שטח ‪ 177‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ 6‬חדרי שינה‪ +‬סלון‪ +‬פינת אוכל‪ +‬ממ"ד‪ +‬מרפסות‪.‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫דוד ‪01.-11809.0‬‬
‫לוח מודעות‬
‫בקשת חדרים לאירוח בשבת חתן ‪ -‬שבת "נחמו‪".‬‬
‫שבת חתן של בננו אמציה עב"ל רביד‪,‬‬
‫תתקיים אי"ה בשבת פרשת ואתחנן‪ ,‬שבת "נחמו‪",‬‬
‫י"ג אב‪ 9 ,‬אוגוסט‪.‬‬
‫נודה מאד לכל מי שבאפשרותו להציע חדרים לאורחינו‬
‫לשבת זו‪.‬‬
‫בברכה‬
‫מלכה וחננאל כהן‬
‫טל‪9.81221 .‬‬
‫_______________________________________‬
‫זוג צעיר מחפש ריהוט לביתו ‪.‬‬
‫אם ברשותכם ריהוט למסירה נשמח לקבלו!‬
‫תודה רבה מראש‪.‬‬
‫אוריה חושן (שטריקר) ‪01.1882288‬‬
‫העמותה למען החבר הותיק‬
‫העמותה למען החבר הותיק חבל‪-‬יבנה‬
‫מדרשת ח"י – חוג ספרות עם יהודית בר‪-‬יש"ע גרשוביץ‬
‫לשנת תשע"ה ‪0714-11‬‬
‫רשימת הספרים‪:‬‬
‫(לא בהכרח לפי הסדר הנ"ל‪ ,‬נעדכנכם בהמשך‪)...‬‬
‫‪ .1‬חלומותיהם החדשים ‪ -‬חיים באר‬
‫‪ .0‬בעל זבוב ‪ -‬גולדינג‬
‫‪ .:‬והיום איננו כלה ‪ -‬אטמייטוב‬
‫‪ .4‬אני ליאונה ‪ -‬גיל הראבן‬
‫‪ .1‬שקרים של קיץ ‪ -‬שלינק‬
‫‪ .6‬לא מפסיקים אהבה באמצע – ליאור אנגלמן‬
‫‪ .0‬אמרות משפחתיות ‪ -‬גינצבורג‬
‫‪ .1‬פנים אחרות‪ -‬קריאה בעיון – עגנון‬
‫הנאה מרובה‪,‬‬
‫צוות העמותה בחבל יבנה‬
‫שבת שלום‬
‫ומבורך!!!‬
‫‪3‬‬
‫דובר המועצה‪:‬‬
‫השר אורבך‪" :‬חשוב לדאוג לקשישים‪-‬החוליה החלשה במלחמה"‬
‫דברי השר לאזרחים ותיקים‪ ,‬אורי אורבך‪ ,‬במהלך סיור שקיים בשבוע שעבר במועצת חבל‬
‫יבנה‪.‬עוד ציין‪" :‬חוסנה של חברה נמדד בהתייחסות לחוליות חלשות במצבי חירום"‬
‫בשבוע שעבר ביקר השר לאזרחים ותיקים‪ ,‬אורי אורבך‪ ,‬במועצה אזורית חבל יבנה‪ .‬במהלך ביקורו ציין אורבך כי‪:‬‬
‫"חוסנה של חברה נמדד בהתייחסותלחוליות חלשות במצבי חירום‪ .‬באתי לחזות ומקרוב ולהתרשם מקרוב בטיפול‬
‫המסור של המועצה באוכלוסיית הקשישים גם בעיתות חירום"‪.‬‬
‫במהלך הביקור השתתף השר בפעילות משותפת של מרכז היום לחבר הקשיש בקבוצת יבנה‪ .‬לאחר מכן‬
‫הגיע השר לפגישת עבודה משותפת עםראש המועצה‪ ,‬משה ליבר‪ ,‬סמנכ״ל רשת אמי״ת‪ ,‬אלון נפתלי‪ ,‬מנהלת מחלקת‬
‫רווחה במועצה‪ ,‬אורלי אהרוני‪ ,‬מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי‪ ,‬נחמיה רפל‪ ,‬מנהלת מרכז יום לקשיש במועצה‪ ,‬נאווה‬
‫רוזן‪ ,‬נציג פיקוד העורף‪ ,‬חנניה ארז‪,‬צוות יקל״ר חבל יבנה ופמליית המשרד לאזרחים ותיקים‪.‬‬
‫מנהלת מרכז היום במועצה‪ ,‬נאווה רוזן‪ ,‬סיפרה על ההתמודדות של חבריהדור השלישי במועצה‪".‬המלחמה‬
‫שמתנהלת היום היא לא רק מלחמתו של הדור הצעיר היום‪ ,‬אלא גם של בני הגיל השלישי ובמיוחד שלו"‪.‬‬
‫השר אורבך פגש קבוצת גמלאים שחווים את איום הביטחוני במבצע צוק איתן ושמע מהם על התמודדותם‪".‬שמחתי‬
‫לראות שבמועצה אזורית חבל יבנה קיימת תשומת לב מיוחדת לאזרחים הוותיקים‪ ,‬מייסדי החבל ויישוביו"‪,‬ציין‬
‫השר‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬במהלך ביקורו השתתף אורבך בפעילות הפרשת חלה שהועברה על ידי חבריי מרכז יום לקשיש‪ ,‬שם גם קראו‬
‫פרקי תהילים להחלמת הפצועים‪ .‬בנוסף‪ ,‬הוצגה פעילותו של מרכז היום בחירום ובשגרה במועצה שבהעשרה אחוזים‬
‫מוגדרים כאזרחים וותיקים‪.‬מנהלת מחלקת רווחה‪ ,‬אורלי אהרוני‪,‬שפועלת בכלל היישובים במועצה ומסייעת‬
‫לאוכלוסיית הוותיקים ציינה‪ :‬״ישנה במועצה צוות טוב ואיכותי‪ ,‬שפועל ללא ליאות על מנת לשמור על שגרת חייהם‬
‫של בני הדור השלישי‪ ,‬כמו גם שאר התושבים‪ ,‬הן בשגרה והן בחירום"‪.‬‬
‫ראש המועצה‪ ,‬משה ליבר‪ " :‬כדי לזכות בעתיד ובהווה טוב צריכים לזכור ולהוקיר את העבר‪ .‬אנחנו מחויבים לשמור‬
‫ולהגן על בני הדור השלישי ולתת להם תחושת בטחון בייחוד בתקופה של איום ביטחוני‪.‬המועצה משקיעה משאבים‬
‫רבים בפעילויות לאזרחים וותיקים"‪ .‬עוד הוסיף ליבר כי‪:‬״אני מודה לשר אורבך על הביקור וכולנו ציפייה להמשך‬
‫שיתוף פעולה"‪ ,‬סיכם ליבר‪.‬‬
‫המפכ"ל‪ ,‬יוחנן דנינו‪" :‬לאורך כל המבצע אנו נהנים מסייעתא דשמיא"‬
‫השבוע קיים מפכ"ל המשטרה‪ ,‬ניצב יוחנן דנינו‪ ,‬סיור במועצה אזורית חבל יבנה‪ ,‬במהלכו קיבל‬
‫מראש המועצה‪ ,‬משה ליבר‪ ,‬סקירה בנוגע להתנהלות המועצה לאורך מבצע צוק איתן‬
‫השבוע קיים מפכ"ל המשטרה‪ ,‬ניצב יוחנן דנינו‪ ,‬סיור במועצה אזורית חבל יבנה‪ .‬במהלך ביקורו קיבל המפכ"ל‬
‫סקירה כללית מראש המועצה‪ ,‬משה ליבר‪ ,‬בנוגע ליישובי המועצה וסקירה פרטנית בנוגע להתנהלות המועצה לאורך‬
‫מבצע צוק איתן‪.‬במהלך דבריו ציין דנינו‪ :‬״הראש הפלסטיני חי באופוריה שהוא מוביל במערכה למרות המכות‬
‫הקשות שהוא סופג ובכלל כל תפישת הלחימה שלו שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים‪ .‬צה"ל מוביל ומנצח וכולנו‬
‫רוצים להגיע למקסימום הישגים וטיפול בטילים ובמנהרות‪ ,‬אך מדובר במערכה קשה מאוד‪ .‬אני מאמין שיש לנו‬
‫סייעתא דשמיא כל השנים הללו ובטח שבמבצע הזה״‪ ,‬סיפר דנינו‪ ,‬״כאשר אתמול לדוגמה קצין משמר הגבול זיהה‬
‫רכב תופת עם מטען סלולארי בהפעלה ומנע פיגוע גדול במזל‪.‬זו דוגמה לכך שהחמאס רוצה לבצע פיגוע בכל מחיר‪ .‬עד‬
‫כה המחירהוא כבד מאוד בהרוגים ופצועים אך אנו באמת מקווים להגיע לשקט המיוחל‪ .‬יש לציין כי בדומה‬
‫למבצעים אחרים‪ ,‬גם בצוק איתן קיימת תופעה שמרחיבה את הלב‪ ,‬אנחנו עדים לרוח התנדבות מדהימה במסגרתה‬
‫אלפי מתנדבי משטרה ומג״ב עושים עבודת קודש למען הסביבה״‪ ,‬סיכם דנינו‪.‬‬
‫ראש המועצה‪ ,‬משה ליבר ציין‪" :‬בתקופה זו שאפנו מלכתחילה ולשמחתנו גם הצלחנו לקיים את כלל המערכות על‬
‫אף הקשיים האוביקטיביים הנובעים מהמצב הביטחוני‪.‬זהו מצב לא פשוט שמצריך היערכות מלאה סביב השעון של‬
‫כלל המחלקותהשונות דוגמת מחלקות הביטחון‪ ,‬הרווחה והחינוך"‪.‬‬
‫קצין הביטחון‪ ,‬דוד אנגל הוסיף‪ :‬״לשמחתנו נכנסנו למערכה מוכנים‪ ,‬ומספר ימים לפני תחילת המבצע אף ביצענו‬
‫תרגיל מקיף ונכנסנו לצוק איתן כאשר התושבים והיישובים במוכנות מלאה״‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫חיסוני כלבת קיץ ‪ - 4102‬בבית גמליאל‬
‫בתאריך‬
‫כו' באב ‪ 22.8.24‬יום שישי בשעה ‪22:31‬‬
‫יתקיימו‬
‫חיסוני כלבת ליד המועדון‬
‫יש תחילה להסדיר התשלום אצל הדס במועצה בטלפון מס' ‪111244011100‬‬
‫(ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי ) ללא הסדרת התשלום מראש לא יינתן חיסון‬
‫עקב עומס הנכם נדרשים כבר מעכשיו להתחיל להסדיר התשלום ולא להמתין לרגע האחרון ‪.‬‬
‫בעלי כלבים מעוקרים שלא הציגו עד היום אישור עיקור מתבקשים באופן חד פעמי לשלוח למועצה בפקס מספר‬
‫‪ .188524343‬ללא אישור עיקור חתום בידי רופא וטרינר לא יינתן תעריף מוזל‪.‬‬
‫הרשימה כוללת בעלי כלבים שלא חיסנו נגד כלבת מעל שנה ‪ .‬במידה וחלו שינויים במעמד הכלב כגון מסירה‪ ,‬פטירה‬
‫וכו‪ ..‬יש לדווח על כך למועצה על מנת שניתן יהיה לעדכן את הרישומים במרכז הארצי‪.‬‬
‫אי חיסון הכלב מדי שנה נגד כלבת וחידוש הרשיון לאחזקתו מסכן את הכלב ובני המשפחה ובנוסף נחשב לעבירה על החוק‪.‬‬
‫‪.‬במידה וכלבכם איננו ברשימה ולבירורים נוספים ניתן להתקשר לוטרינר המועצה בפלאפון מספר ‪1514441331‬‬
‫להלן המוזמנים והתעריף‬
‫שם משפחה‬
‫פרץ‬
‫בן‬
‫נחשון‬
‫יוסקוביץ'‬
‫גורודצר‬
‫הנדלר‬
‫שלו‬
‫שוהם‬
‫דרומר‬
‫לוריא‬
‫אנקורי‬
‫ישר‬
‫גרינולד‬
‫זליג‬
‫עירוני‬
‫אסולין‬
‫ביסטריצר‬
‫שבו‬
‫פורמן‬
‫בן‬
‫נוה‬
‫שטריקר‬
‫ברקן‬
‫שער‬
‫מסלו‬
‫מסלו‬
‫מילר‬
‫שם הכלב‬
‫שפי‬
‫פיקוביץ'‬
‫חואן‬
‫ג'ז‬
‫קייטי‬
‫קוקי‬
‫טוסקה‬
‫טוני‬
‫קספר‬
‫שלג‬
‫שלג‬
‫קייסי‬
‫שחורית‬
‫ווקר‬
‫טריקסי‬
‫מילקי‬
‫קאיה‬
‫נינה‬
‫שון‬
‫שלג‬
‫ג'ואי‬
‫דנה‬
‫שרק‬
‫וילי‬
‫לאקי‬
‫ליידי‬
‫ויקי‬
‫תעריף‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫שם משפחה‬
‫קסלר‬
‫יוסקוביץ'‬
‫מסינגר‬
‫לוינגר‬
‫נמדר‬
‫סאפר‬
‫דלהטוור‬
‫מוסקוביץ'‬
‫דרשביץ‬
‫אלפרט‬
‫אריסון‬
‫אנגל‬
‫גרינולד‬
‫כהנא‬
‫אנגל‬
‫רוג'רס‬
‫עמר‬
‫דרשביץ‬
‫יפרח‬
‫מייזלס‬
‫עוז‬
‫שלו‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫אבורמד‬
‫זיו‬
‫שם הכלב‬
‫ג'וי‬
‫פינצ'י‬
‫בוריס‬
‫נוני‬
‫מיץ‬
‫צ'יקו‬
‫פנלופ‬
‫אריסטו‬
‫סטף‬
‫סטיב‬
‫אלכס‬
‫טנצר‬
‫ליידי‬
‫בוץ'‬
‫דייזי‬
‫פלאפי‬
‫סקאיה‬
‫מגי‬
‫בקהאם‬
‫פרינץ‬
‫סימבה‬
‫בץ‬
‫זרש‬
‫פופו‬
‫קמט‬
‫שון‬
‫מו‬
‫תעריף‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪5‬‬
‫נדלר‬
‫קורט‬
‫בתנון‬
‫אסקל‬
‫אורנשטיין‬
‫וייל‬
‫לוגר‬
‫מנשה‬
‫דורי‬
‫אבורמד‬
‫פרץ‬
‫ברקאי‬
‫שמיר‬
‫לוגר‬
‫ויינשטוק‬
‫פרץ‬
‫פלצ'ר‬
‫נדלר‬
‫שטאובר‬
‫בוקרא‬
‫דרומר‬
‫מנשאוף‬
‫שבו‬
‫טויטו‬
‫מקול‬
‫צור‬
‫פישר‬
‫פישר‬
‫שוימר‬
‫אנגל‬
‫ביסטריצר‬
‫שבת‬
‫מסלו‬
‫מסלו‬
‫גרינולד‬
‫צ'לסי‬
‫ארז‬
‫פנדה‬
‫לייזה‬
‫שוקו‬
‫דנה‬
‫במבה‬
‫לואי‬
‫שון‬
‫צ'ק‬
‫דינו‬
‫מסי‬
‫קווין‬
‫מוקה‬
‫פוקה‬
‫דינו‬
‫כתם‬
‫ריי‬
‫נינג'ה‬
‫לאקי‬
‫לואי‬
‫חומי‬
‫פיצה‬
‫קלאץ'‬
‫קיצי‬
‫לולה‬
‫גוליבר‬
‫ג'ין‬
‫פרפרה‬
‫אנג'י‬
‫ג'ני‬
‫סימבה‬
‫כתם‬
‫ספרטא‬
‫לופי‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫יוסף‬
‫יוסף‬
‫אסולין‬
‫שעשוע‬
‫כהן‬
‫נוה‬
‫אלפרט‬
‫קסלר‬
‫אנגל‬
‫ממן‬
‫וולפיש‬
‫שרקי‬
‫כהן‬
‫אנגל‬
‫יפרח‬
‫שטאובר‬
‫בקר‬
‫וידר‬
‫שרקי‬
‫גוטמן‬
‫פרנקל‬
‫הקר‬
‫פורמן‬
‫שטאובר‬
‫שטאל‬
‫פניני‬
‫אלפרט‬
‫דרשביץ‬
‫צחור‬
‫דשן‬
‫גביש‬
‫זליג‬
‫מטודי‬
‫מייזלס‬
‫מייזלס‬
‫מייזלס‬
‫זואי‬
‫נלה‬
‫סימבה‬
‫ג'סי‬
‫מגי‬
‫לינדה‬
‫שוגי‬
‫מיקה‬
‫גאוס‬
‫צ'אק‬
‫דורו‬
‫ג'וי‬
‫פלפלת‬
‫פונץ'‬
‫ננה‬
‫סנו‬
‫בלק‬
‫לייקה‬
‫חנה‬
‫חומי‬
‫בוקי‬
‫יולי‬
‫גוץ‬
‫מיקה‬
‫וונדי‬
‫צ'ומפי‬
‫צ'ייסר‬
‫מילקי‬
‫פיבי‬
‫דובה‬
‫טופי‬
‫עובד‬
‫רוקס‬
‫חץ‬
‫קרבש‬
‫מירבל‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪53.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪08.51‬‬
‫‪343.51‬‬
‫‪0‬‬

Similar documents