נוהל הטיפול בבקשת אישור על אזרחות ארץ ישראלית פלשתינאית מתקופת המנדט

Comments

Transcription

נוהל הטיפול בבקשת אישור על אזרחות ארץ ישראלית פלשתינאית מתקופת המנדט
‫תחום‪:‬‬
‫אזרחות‬
‫נושא‪:‬‬
‫אזרחות ארצישראלית‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪1000...4‬‬
‫דף ‪ 4‬מתוך ‪2‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪210202.41‬‬
‫נוהל הטיפול בבקשת אישור על אזרחות ארצישראלית‬
‫פלשתינאית מתקופת המנדט‬
‫א‪ 0‬מטרת הנוהל‬
‫א‪ 1.‬לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה למתן אישור על אזרחות ארצישראלית פלשתינאית‬
‫בין השנים ‪ 1291‬עד סמוך לקום המדינה בתאריך ‪.11.1.1251‬‬
‫לידיעת המבקש‪ :‬רוב הכרטסת המנדטורית (כ‪ 0.%-‬ממנה) לא נשתמרה‪0‬‬
‫לא יתקבלו בקשות לגבי מי שעלה ארצה לאחר הקמת המדינה‪0‬‬
‫ב‪ 0‬תנאים ודרישות‬
‫על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים‪:‬‬
‫ב‪ 040‬מילוי טופס בקשה (אז‪)18/‬‬
‫ב‪ 020‬נוכחות אישית של מגיש הבקשה והצגת תעודת זהות של האדם עבורו מבוקשת התעודה‪.‬‬
‫ב‪ 020‬אם האדם עבורו מבוקשת התעודה נפטר‪ -‬ניתן להגיש בקשה כדלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬קרובים מדרגה ראשונה מוכחת (ב"ז‪ /‬ילד) בנוכחות אישית בלשכה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרובים מדרגה שנייה ‪ -‬במקרה בו אין קרובים מדרגה ראשונה (לדוגמא‪ :‬נכד שמבקש על‬
‫סבא‪ ,‬כאשר הבן נפטר) בנוכחות אישית בלשכה ‪.‬‬
‫ג‪ .‬יורש עפ"י צו ירושה בנוכחות אישית בלשכה‪/‬נוכחות מיופה כוח נוטריוני‪.‬‬
‫ב‪ 010‬במידה ואדם אחר מייצג את האדם עבורו מבוקשת התעודה‪ /‬בעל קירבה ראשונית‪ ,‬יש לצרף ייפוי‬
‫כוח נוטריוני ותעודת הזהות של המבקש‪.‬‬
‫ב‪ 010‬מבקש שעלה ארצה ובעת עלייתו היה קטין‪ ,‬חובה לציין בטופס הבקשה פרטי הוריו (שמות‬
‫מקוריים‪ ,‬ושמות קודמים ‪ ,‬מקום ותאריך לידה מקוריים)‪.‬‬
‫ב‪ 060‬במידה וישנן ראיות על קבלת אזרחות ארצישראלית (תעודת התאזרחות) יש‬
‫להמציאן בתוך ‪ 21‬יום ממועד הגשת הבקשה‪.‬‬
‫ב‪ 000‬תשלום אגרה – השירות אינו כרוך בתשלום אגרה ‪.‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪1000...4‬‬
‫תחום‪:‬‬
‫אזרחות‬
‫נושא‪:‬‬
‫אזרחות ארצישראלית‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪1000...4‬‬
‫דף ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪210202.41‬‬
‫ג‪ 0‬הליך הטיפול‬
‫ג‪040‬‬
‫עובד לשכת הרשות המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס ויוודא שצוינו בבקשה‬
‫השמות המקוריים עבור האדם אודותיו נדרש השירות‪.‬‬
‫ג‪020‬‬
‫יש לבדוק בתיק אדם במערכת אביב אימות הקשר המשפחתי בין מגיש הבקשה לאדם אודותיו‬
‫מבוקש השירות‪.‬‬
‫ג‪020‬‬
‫יש לוודא כי אין הגבלה כלשהי למתן השירות‪ .‬במידה ויש יש לפעול בהתאם לנוהל מספר ‪.1.9.1111‬‬
‫ג‪010‬‬
‫לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים ‪ 8-1‬יש להעביר את טופס הבקשה להמשך טיפול במחלקה‬
‫לאזרחות במטה הרשות‪.‬‬
‫ג‪010‬‬
‫הבקשה תיבדק במטה על סמך הכרטסת המנדטורית‪.‬‬
‫ג‪060‬‬
‫תשובה תישלח ישירות מהמטה למבקש ויעודכן גיליון הרישום של המבקש בהתאם‪.‬‬
‫ד‪ 0‬החוק וסעיפיו‬
‫ד‪ 1.‬סעיפי חוק האזרחות תשי"ב‪.1219-‬‬
‫ה‪ 0‬נספחים‬
‫ה‪ 1.‬טופס בקשה אז‪18/‬‬
‫ה‪ 9.‬דוגמא לתשובה חיובית אז‪18/‬‬
‫ה‪ 8.‬דוגמא לתשובה שלילית אז‪11/‬‬
‫ה‪ 5.‬דוגמא לתשובה על קיום תיק שלא נשתמר אז‪15/‬‬
‫ה‪ 1.‬דוגמא לתשובה כי נמצא תיק אולם לא הוענקה אזרחות אז‪18/‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪1000...4‬‬
‫מד י נ ת י ש רא ל‬
‫ר ש ו ת ה א ו כ ל ו ס י ן ו ה הג י ר ה‬
‫בקשה למתן אישור על אזרחות ארצישראלית (פלשתינאית)‬
‫ת"ז‬
‫אני הח"מ (השם המלא)‬
‫מען‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מבקש‪/‬ת להמציא לי אישור על קבלת האזרחות הארצישראלית (פלשתינאית) ומסמך הנסיעה אתו עליתי לארץ‪.‬‬
‫ת"ז‬
‫מבקש‪/‬ת להמציא לי אישור כאמור אודות‪:‬‬
‫הקרבה המשפחתית ‪ /‬אחר‬
‫באם אין קרבה משפחתית‪ ,‬יש לצרף יפוי כח‬
‫להלן הפרטים‪:‬‬
‫באותיות לועזיות‬
‫בעברית‬
‫שם המשפחה‬
‫לפיו עלה‪/‬תה ארצה‬
‫השם הפרטי‬
‫שם האב‬
‫שם אביו של האב (הסב)‬
‫מקום הלידה (עיר וארץ)‬
‫מקום הלידה‬
‫עיר וארץ של האב (הסב)‬
‫תאריך עליה לארץ‬
‫תאריך לידה‬
‫תאריך עליה לארץ‬
‫תאריך לידה של אבי האב (הסב)‬
‫ברשותי הראיות הבאות על קבלת האזרחות הארצישראלית על ידי הנ"ל (כגון דרכון פלשתינאי‪ ,‬תעודת התאזרחות וכו') ואני מצרפ‪/‬ת בזה‬
‫צילום המסמכים‪:‬‬
‫מקום‪:‬‬
‫חתימת המבקש‪/‬ת‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫*הערה‪ :‬אם הבקשה היא עבור שני בני הזוג‪ ,‬יש למלא טופס נפרד עבור כל אחד‬
‫אז ‪38 /‬‬
‫הלשכה ב‪:‬‬
‫שם מקבל‪/‬ת הבקשה‪:‬‬
‫לשימוש המשרד‬
‫התאריך‪:‬‬
‫אישור בעניין אזרחות ארצישראלית‬
‫אדון נכבד ‪ /‬גברת נכבדה‪,‬‬
‫המחלקה לאזרחות‪ ,‬רחוב מסילת ישרים ‪ ,6‬ירושלים‬
‫להתאזרח‬
‫בישראל‪36‬‬
‫‪- 6671946‬‬
‫דף הסבר – ויתור על אזרחות ירדנית למבקש טלפון‪:‬‬
‫פקס‪36 - 6671940 :‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫במסגרת בקשתך להתאזרחות‪ ,‬הינך נדרש‪/‬ת לפעול בהתאם להנחיות‬
‫הבאות‪ :‬תיק‪:‬‬
‫מס'‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫‪ )1‬יישלח מברק לשגרירות ירדן בנוסח‪:‬‬
‫מר‪/‬ת‬
‫אל‪:‬‬
‫שגרירות ירדן‬
‫רח' אבא הלל ‪41‬‬
‫רמת‪-‬גן‬
‫אדון נכבד ‪ /‬גברת נכבדה‪,‬‬
‫אזרחות ירדנית‬
‫ויתור על‬
‫הצהרת‬
‫הנדון‪ :‬הנדון‪:‬‬
‫ארצישראלית‬
‫אזרחות‬
‫בעניין‬
‫אישור‬
‫על‪-‬שם‬
‫אני‬
‫פרטי)‬
‫(שם‬
‫בתשובה על פנייתך‬
‫‪‬‬
‫מיום‬
‫(פלשתינה) ע"ש‬
‫יליד‪/‬ת‬
‫(שם סב)‬
‫הננו‬
‫(שם האב)‬
‫לאשר בזה כי‬
‫שנולד ב‪:‬‬
‫‪/‬‬
‫משפחה)ארץ‬
‫(שםממשלת‬
‫בתיק‬
‫ביום‬
‫ישראל‬
‫רשום‬
‫נושא‪/‬ת תעודת זהות ישראלית מס'‬
‫ע"י‬
‫(פלשתינאית) ביום‬
‫האזרחות‬
‫שקיבל‪/‬ה‬
‫הארצישראליתלידה)‬
‫(תאריך‬
‫אתלידה)‬
‫(מקום‬
‫התאזרחות‪.‬‬
‫בזאת כי אני מוותר‪/‬ת על אזרחותי הירדנית ולא אבקש לחדשה בעתיד‪.‬‬
‫מצהיר‪/‬ה‬
‫מחק את המיותר‪:‬‬
‫בתעודת התאזרחות נכללו גם בני משפחתו הבאים‪:‬‬
‫דרכונים ירדניים שמספרם‬
‫( ) ברשות הורי השם‬
‫‪.1‬‬
‫ושמי כלול‪/‬אינו כלול בדרכון זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מקום ותאריך הלידה‬
‫(מס' דרכון אב)‬
‫(מס' דרכון אם)‬
‫הקרבה‬
‫( ) אני מחזיק‪/‬ה בדרכון ירדני מס'‬
‫המוחזר לכם במקביל בדואר רשום‪.‬‬
‫( ) אין ברשותי דרכון ירדני‪.‬‬
‫המברק שבו הוטבעה חותמת מקורית‬
‫למשרדנו העתק מאושר בהתאם לדוגמה המצ"ב או צילום‬
‫נשא דרכון‬
‫להמציא מר‬
‫כמו‪)2‬כן רשום כי‬
‫של רשות הדואר‪ ,‬כולל נלווים לבקשה‪.‬‬
‫מס'‬
‫שניתן ב‬
‫ביום‬
‫‪ )3‬אם ברשותך דרכון ירדני – תקף או לא תקף – יוחזר לשגרירות ירדן בדואר רשום – תידרש‪/‬י להמציא לנו‬
‫מס'‬
‫נשאה דרכון‬
‫ומרת‬
‫קבלה מקורית על משלוח זה‪.‬‬
‫שניתן‬
‫אז ‪95 /‬‬
‫ביום‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אז ‪78 /‬‬
‫ב‪ /‬ממונה אזרחות‬
‫מרכז שירות ומידע ארצי ‪*0143‬‬
‫מרכז שירות ומידע ארצי ‪*0143‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫המחלקה לאזרחות‬
‫כתובת‪ :‬רח' מסילת ישרים ‪ ,6‬ירושלים‬
‫טלפון‪20-6074920 :‬‬
‫פקס‪20-6074992 :‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫מס' תיק‪:‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫מר‪/‬ת‬
‫אדון נכבד ‪ /‬גברת נכבדה‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור בעניין אזרחות ארצישראלית (פלשתינאית)‬
‫על‪-‬שם‬
‫‪‬‬
‫בתשובה לפנייתך מיום‬
‫הננו מצטערים להודיעך כי לא מצאנו בארכיב האזרחות‬
‫מתקופת המנדט רישום כלשהו אודות הנדון‪.‬כמו כן לא נמצאו פרטים על הדרכון הזר‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫שם‪__________________ :‬‬
‫תפקיד‪________________:‬‬
‫חתימה‪________________:‬‬
‫מרכז שירות ומידע ארצי ‪*0543‬‬
‫אז ‪84 /‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫המחלקה לאזרחות‬
‫כתובת‪ :‬רח' מסילת ישרים ‪ ,6‬ירושלים‬
‫טלפון‪20-6074920 :‬‬
‫פקס‪20-6074992 :‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫מס' תיק‪:‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫מר‪/‬ת‬
‫אדון נכבד ‪ /‬גברת נכבדה‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור בעניין אזרחות ארצישראלית‬
‫על‪-‬שם‬
‫‪‬‬
‫בתשובה על פנייתך מיום‬
‫הננו מצטערים להודיעך כי למרות שקיים כרטיס על קיום תיק‬
‫אזרחות של ממשלת ארץ ישראל מתקופת המנדט על השם הנ"ל‪ ,‬מתברר כי התיק לא נשתמר ויש להניח כי‬
‫הושמד‪ ,‬לכן לא מצאנו פרטים על הדרכון הזר‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫שם‪__________________ :‬‬
‫תפקיד‪________________:‬‬
‫חתימה‪________________:‬‬
‫מרכז שירות ומידע ארצי ‪*0543‬‬
‫אז ‪45 /‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫המחלקה לאזרחות‬
‫כתובת‪ :‬רח' מסילת ישרים ‪ ,6‬ירושלים‬
‫טלפון‪20-6074920 :‬‬
‫פקס‪20-6074992 :‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫מס' תיק‪:‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫מר‪/‬ת‬
‫אדון נכבד ‪ /‬גברת נכבדה‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור בעניין אזרחות ארצישראלית (פלשתינאית)‬
‫על‪-‬שם‬
‫‪‬‬
‫בתשובה על פנייתך מיום‬
‫ממנו מתברר כי הוגשה בקשה על ידך ביום‬
‫בנדון הננו להודיעך כי בארכיב המנדט נמצא תיק אזרחות‬
‫לקבלת אזרחות ארצישראלית‬
‫(פלשתינאית) לפי סעיף ‪ 9‬לחוק האזרחות (המנדטורי)‪ ,‬אולם הטיפול בבקשה זו לא הושלם ולא הוענקה לך‬
‫אזרחות ארצישראלית פלשתינאית‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫שם‪__________________ :‬‬
‫תפקיד‪________________:‬‬
‫חתימה‪________________:‬‬
‫מרכז שירות ומידע אר צי ‪*0543‬‬
‫אז ‪84 /‬‬

Similar documents