Podrobnosti o kandidatih si oglejte na tej povezavi…

Comments

Transcription

Podrobnosti o kandidatih si oglejte na tej povezavi…
1. DANICA FERK:






rojena: 2.3.1955,
stanuje: Selnica ob Muri,
izobrazba: predmetna učiteljica,
delo: učiteljica razrednega pouka,
zaposlena: Osnovna šola Sladki vrh,
zakaj kandidiram: rada bi nekaj naredila za otroke.
2. NIVES HROVAT:






rojena: 24.3.1964,
stanuje: Sladki vrh,
izobrazba: ekonomski tehnik,
delo: predsednica sindikata,
zaposlena: Paloma d.d.,
zakaj kandidira: že majhne spremembe lahko pomenijo večje zadovoljstvo
krajanov.
3. DORICA JANČIČ






rojena: 16.2. 1967
stanuje: Selnica ob Muri,
izobrazba: univerzitetna diplomirana ekonomistka
delo: višja svetovalka
zaposlena: Mestna občina Maribor,
zakaj kandidira: zavzema se za transparentno porabo proračunskih sredstev in
enakomernejši razvoj občine
4. VESNA KNUPLEŽ






rojena: 27.7.1967
stanuje: Zg. Velka,
izobrazba: kmetijski tehnik
delo: komercialist, finančnik, včasih tudi pravnik
zaposlena: Knuplež d.o.o.
zakaj kandidira: za razvoj podeželja kot na drugi strani meje in da bi si mladi
lahko ustvarili pogoje za dostojno življenje.
5. RENATA LOŠIĆ






rojena: 16.10.1969,
stanujem: Šentilj,
izobrazba: diplomirana medicinska sestra,
delo: diplomirana medicinska sestra/kardiološka neinvazivna diagnostika,
zaposlena: Univerzitetni klinični center Maribor,
zakaj kandidira: vsi skupaj lahko pripomoremo k boljši zdravstveni in socialni
oskrbi občanov.
6. RADOJKA PETEK






rojena: 4.11.1960,
stanuje: Zg. Velka,
izobrazba: diplomirana ekonomistka,
delo: vodja računovodskega sektorja,
zaposlena: Paloma d.d.,
zakaj kandidira: želi pomagati pri gospodarskem razvoju ter ohranjanju in
odpiranju delovnih mest.
7. RENATA PLOŠNIK






rojena: 22.9.1967,
stanujem: Ceršak,
izobrazba: diplomirana ekonomistka,
delo: razvojni tehnolog,
zaposlena: Nova kreditna banka Maribor,
zakaj kandidiram: dobre ideje uresničiti skupaj, v dobro vseh nas.
8. SONJA ŠIKER






rojena: 12.10.1962,
stanuje: Sladki vrh,
izobrazba: administratorka,
delo: skladiščnik tehničnega materiala,
zaposlena: Paloma d.d.,
zakaj kandidira: pomagati pri uresničitvi dobrih, koristnih in poštenih
programih za dobro vseh krajanov naše občine.
9. PETRA CAJNKO






rojena: 15.12.1983,
stanuje: Šentilj,
izobrazba: profesorica matematike in filozofije,
delo: asistentka in predavateljica,
zaposlena: Izoelektro d.o.o. Razvojno raziskovalna enota,
zakaj kandidira: dokazati, da ko je človek na tleh, obstaja vedno nova pot-izziv.
10. BOGOMIR DREIER






rojen: 1.9.1963,
stanuje: Sp. Velka,
Izobrazba: poklicna sadjarska, vinogradniška in vinarska šola,
delo: kmetovalec,
zaposlitev: doma na sadjarsko vinogradniški kmetiji,
zakaj kandidira: rad bi povedal, da so tudi male kmetije zelo pomembne.
11. IGOR FRIŠ






rojen: 3.7.1976
stanuje: Svečane,
izobrazba: elektrikar elektronik
delo: vodja servisne službe
zaposlen: samostojni podjetnik
zakaj kandidira: za razvoj mladih na športnem področju in oživitev kopališča v
Sladkem vrhu.
12. KARL GAJZLER






rojen: 27.7.1958,
stanuje: Zg. Velka,
izobrazba: papirni tehnik,
delo: izmenski obratovodja,
zaposlen: Paloma d.d.,
zakaj kandidira: želi enakomeren razvoj občine ne glede koliko je kateri kraj
oddaljen od centra občine.
13. IGOR KOCBEK






rojen: 1960
stanujem: Vranji vrh
izobrazba: komercialni tehnik
delo: zavarovalniški zastopnik
zaposlen: JOB d.o.o.
zakaj kandidiram: čas je za občino po meri občanov.
14. VOJKO KRAVANJA






rojen: 26.3.1951,
stanuje: Šentilj,
izobrazba: diplomiran univerzitetni ekonomist
delo: podsekretar
zaposlen: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
zakaj kandidira: sodelovati pri ohranjanju in razvoju blaginje na podlagi
trajnostnega razvoja.
15. VLADIMIR MAHER






rojen: 10.4.1957,
stanujem: Šentilj,
izobrazba: magister znanosti,
delo: upokojen častnik Slovenske vojske,
zaposlen: upokojenec,
zakaj kandidiram: ustvarjati območje kakovostnega življenja in prepoznavnega
obmejnega območja.
16. DARKO TENŠEK






rojen: 7.9.1964
stanuje: Ceršak,
izobrazba: obratovni elektrikar
delo: elektroinštalater
zaposlen: samostojni podjetnik,
zakaj kandidira: z vestnim in poštenim delom lahko pripomorem k razvoju
občine.
17. ROBERT TIŠLER






rojen: 22.12.1973
stanuje: Selnica ob Muri/Šentilj,
izobrazba: komercialist,
delo: zavarovalniški zastopnik,
zaposlen: Zavarovalnica Maribor,
zakaj kandidira: zaradi novega vetra v našem kraju.
18. ALEKSANDER ŽELJ






rojen: 7.1.1976
stanuje: Zg. Velka,
izobrazba: srednja poklicna
delo: vodenje gostinstva
zaposlen: samostojni podjetnik,
zakaj kandidira: potrebne so spremembe

Similar documents