VEZAVE URMET DOMUS doo NAVODILO ZA

Comments

Transcription

VEZAVE URMET DOMUS doo NAVODILO ZA
VEZAVE URMET DOMUS d.o.o.
NAVODILO ZA MONTAŽO KIT DOMOFONA 1783/601
in 1783/602
OPIS:
Videokit Urmet Domus Mod.1783 omogo a realizacijo eno ali dvostanovanjskih videodomofonov
Za delovanje lahko uporabite obi ajen kabel oz. žice ali pa sistemski kabel 1083/90, kateri ima
svoje karakteristike (2 x 1mm2, 100 ohm impedance) .
4.5'' /B monitor kateri se montira nadometno in kot pri vseh videosistemih Urmet Domusa se
slika prikaže le na klicanem monitorju. Klic je elektronski katerega se lahko izbira med 5
razli nimi tipi zvonjenja: sprejemna enota uporablja CCD - kamero visoke ob utljivosti, osvetlitev
objekta je izvedena s pomo jo IR - led diod. Videodomofon ima eno tipko za odpiranje vrat in tri
dodatne tipke, ki se jih lahko uporablja za interkom, za samovklop slike, itd..
DELOVANJE:
S pritiskom gumba na tipkovnici pošljete klic na monitor, na katerem se po cca 4s pojavi slika.
Z dvigom slušalke na monitorju lahko za nete pogovor z zunanjo enoto.
Delovanje monitorja je asovno omejeno. Vsak novi klic briše prejšnjega.
MONTAŽA:
Podometna verzija:
Priporo a se tako montažo, daje višina zgornjega dela kamere na višini
1,55 - 1,65m od tal.
OPIS POSAMEZNIH ARTIKLOV ZA KIT 1783/601
ARTIKEL KOS OPIS:
1083/20 Napajalnik za montažo na din letev (10 MODULOV),
1083/72 Zunanji tablo z integriranim govornim delom in kamero,
1740/1 Notranja govorna enota (monitor SIGNO) za N/O montažo,
1740/83 Podnožje za monitor SIGNO
1145/52 Doza P/O 2 Modula,
1145/62 Okvir Sinthesi 2 Modula
1745/107 Okvir ek za kamero z eno tipko
OPIS POSAMEZNIH ARTIKLOV ZA KIT 1783/602
ARTIKEL KOS OPIS:
1083/20 Napajalnik za montažo na din letev (10 MODULOV),
1083/72 Zunanji tablo z integriranim govornim delom in kamero,
1740/1 Notranja govorna enota (monitor SIGNO) za N/O montažo,
1740/83 Podnožje za monitor SIGNO
1145/52 Doza P/O 2 Modula,
1145/62 Okvir Sinthesi 2 Modula
1083/55 Video delilnik z 4 izhodi
MONITOR SIGNO
Je monitor z /B 4.5" zaslonom za nadometno montažo z vgrajenim domofonskim delom.
Montaža je zelo enostavna in hitra, ker se žici privije na podnožje na katerega se potem natakne
monitor. Monitor vsebuje tipko za odpiranje vrat in 3 dodatne tipke, ki jih lahko uporabite na
primer za:
tihi vklop kamere
interkom ( z programiranjem )
NAPAJALNIK
Napajalnik daje napetosti za celoten sistem . Lahko je pritrjen na steno ali na DIN letev.
Montiran mora biti v suhem prostoru in zaš iten pred vremenskimi vplivi.
Dolžina napajalnika je 180mm in ustreza 10 modulom po 18mm po standardu DIN 42880.
Uporabljena napeljava
kabel
monitor
Kabel
2VOICE
1083/90
Parica
06mm2
barven
/B
barven
/B
barven
/B
barven
/B
barven
Parica kabla
UTP cat5
HVV05F1.5mm2
Kabel
Urmet
7057/235
moder/rde
Posamezen
kabel
>1mm2
/B
barven
/B
Razdalja med zunanjo
enoto in napajalnikom
200
200
100
100
100
100
50
50
50
Razdalja med napajalnikom in
monitorjem
200
200
150
125
125
75
125
125
125
50
125
50
50
75
75
V primeru vprašanj ob montaži pokli ite tel: 05 3308150
Zahvaljujemo se vam za vaš izbor.
VEZAVE URMET DOMUS d.o.o.
Proizvod je atestiran pri SIQ. Na podlagi izjave št.C212-782/97 je v skladu z zahtevami in standardi:
Odredbe o obveznem atestiranju lo ilnih transformatorjev in varnosti lo ilnih transformatorje v(U1 SFRJ 43/88)
EN 60 742:88; JUS N.H8.010:87; JUSN.H8.023:87,SIST EN 60742:95
SV124-1016
ENODRUŽINSKI KIT
____________________________________________________________________________________________
SV124-1066
DVODRUŽINSKI KIT
GARANCIJSKI LIST PROIZVODOV URMET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
8.
.
Izjavljamo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, e ga boste uporabljali v skladu z njegovim
namenom in navodili za uporabo.
Garancijska doba znaša 24 mesecev in za ne te i z dnem prodaje izdelka.
Kupec je dolžan ob uveljavljanju garancije izdelek skupaj z dokazilom o nakupu-ra unom ter s strani prodajalca
podpisanim in izpolnjenim garancijskim listom dostaviti oziroma poslati na naslov:
V primeru, e kupec ob uveljavljanju garancije ne predloži dokazila o nakupu-ra una ter s strani prodajalca
podpisanega in izpolnjenega garancijskega lista, se garancija ne prizna in bomo stroške popravila zara unali v
skladu s cenikom, veljavnim na dan popravila.
V primeru uveljavljanja garancije za izdelek znotraj garancijskega roka znaša rok za odpravo napak najve 45 dni
od prejema zahteve za odpravo napak. Garancijski rok se podaljša za as popravila izdelka. V primeru, da izdelka v
navedenem roku ne bo mogo e popraviti, ga bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim enake ali podobne kakovosti
ali vam vrnili pla ani znesek.
Garancija se ne prizna zlasti v naslednjih primerih:
•
e izdelek ni bil uporabljan v skladu z navodili za uporabo izdelka in namenom izdelka
•
v primeru kakršnekoli okvare, nastale zaradi transporta, padca, udarca, drugega
zunanjega vzroka, ipd.
•
e je bil izdelek nepravilno ali neredno vzdrževan
•
v primeru nestrokovnega ali malomarnega ravnanja z izdelkom
•
v primeru kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi popravila, prilagajanja, iš enja ali kakršnegakoli drugega
posega v izdelek s strani nepooblaš ene osebe
•
e je prišlo do napake na izdelku zaradi višje sile (npr. udara strele, ognja, požara,
poplave, vlage, drugih naravnih nesre ),
•
e je prišlo do napake na izdelku zaradi nihanja napetosti ali prenapetosti v omrežju, napak na oži enju
sistema ipd.
•
e je montažo izdelka izvršila oseba, ki je prodajalec ni pooblastil
•
v primeru uporabe dodatne opreme, delov, ipd. drugih proizvajalcev, ki niso
predvideni, na rtovani, ipd. za uporabo z izdelkom
•
e so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli
Garancija ne krije stroškov, ki kupcu nastanejo z dostavo oziroma pošiljanjem izdelka v popravilo, razen e tako .
dolo ajo predpisi.
Rezervne dele in servisiranje vam zagotavljamo še 7 let po dnevu nakupa aparata, in sicer po ceniku, veljavnem na
nad izvršitve storitve oziroma prodaje blaga.
TIP IZDELKA
PROIZVAJALEC
ZASTOPNIK
Videodomofonski kit 1783/601,
1783/602
URMET DOMUS S.P.A.
VIA BOLGNA 188/C
10154 TORINO ITALIA
VEZAVE URMET DOMUS d.o.o.
UL. XXX. DIVIZIJE 19/C
5000 NOVA GORICA
DATUM PRODAJE
SEDEŽ, ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA
SISTEM MONTIRAL
VEZAVE URMET DOMUS d.o.o.
UL. XXX.DIVIZIJE 19/C
5000 NOVA GORICA
SERVISER
ZA GORENJSKO IN NOTRANJSKO REGIJO:
ELEKTRO BOHINC S.P.
TEL: 01/283 88 30
EMAIL: Pavel Bohinc [[email protected]]