dr. Yuri Yatsko

Comments

Transcription

dr. Yuri Yatsko
MFILOZOFIJA
Slovenijo se da voditi
kot podjetje
Najprej: definirajmo resničnost, ki jo vidimo. Naša resničnost in narava procesov, ki se odvijajo v njej, je določena s
koordinatnim sistemom vsakega opazovalca. A če spremeniš koordinatni sistem, skozi katerega opazuješ to resničnost,
lahko nenadoma vidiš rešitev, ki v starem koordinatnem sistemu ni obstajala.
dr. Yuri Yatsko
Torej: zamenjava sistema koordinat v mentalnem sistemu opazovalca omogoča prehod v drugo realnost, kjer življenje poteka
drugače. Toda pozor: ne gre le za zamah s čarobno paličico.
Šele ko preučimo določene procese in mehanizme delovanja,
lahko na te procese vplivamo in jih obvladamo. Iz svoje prakse
lahko potrdim, da se tega lahko naučimo tako, kot se lahko
naučimo česarkoli drugega.
Slovenija naj bo upravljana kot eno mesto
66
Vsaka država potrebuje ljudi, ki bi znali voditi velika podjetja,
državne ustanove in, kar je najbolj pomembno, državo. V starih civilizacijah je bil po tradiciji človek lahko zrel za samostojno vodenje šele po petdesetem letu starosti in samo v primeru,
če je imel ustrezna znanja in izkušnje. Ostanke tega sistema je
bilo mogoče videti recimo v nekdanji Jugoslaviji. Vsi do sedaj
uspešni slovenski voditelji so bili vzgojeni v jugoslovanskem
»partijskem« sistemu.
Zadnjih nekaj desetletij vzporedno s procesom globalizacije
poteka proces drobljenja držav in narodov na vse manjše delce.
S tem drobljenjem v majhnih državah postopoma izginja tradicija in znanje o vzgoji nacionalnih kadrov za vodenje. Čeprav
uspešno vodenje Slovenije ne bi smelo biti težka naloga, saj
njena velikost ustreza recimo predmestju New Yorka ali Pariza. Za to »malo mesto« pa imamo nekaj sto županov, ministrstva, vlado, parlament … Ogromno množico ljudi, ki so brez
ustreznih znanj, a kljub temu upravljajo z državo. Poleg tega ta
prenapihnjeni birokratski sistem, da bi upravičil svoj obstoj,
stvari, ki bi morale biti jasne, zaplete do nerazpoznavnosti.
Potrebujemo veliko strukturnih reform. Prvi korak bi morala biti reforma upravljanja države na nivoju mesta. Seveda pa
določenega modela upravljanja ne moremo kar preprosto presaditi v to državo. Potrebna je presoja, kaj je za našo državo
najbolj smiselno, kar pomeni najprej, da moramo misliti s svojo
glavo in hkrati delovati v sozvočju z evropskimi usmeritvami.
Poleg reform potrebujemo tudi vizionarje. Žal je večina slovenskih talentov in vizionarjev že zdavnaj prebegnila čez mejo,
REVIJA
temu primerna je tudi sedanja družbenopolitična situacija države. Slovenija je brez vizije.
Uspešen vodja
Uspešen vodja mora imeti poleg širokega spektra strokovnih
znanj še dobro razvite mentalne sposobnosti in posebna znanja s področja medsebojnih odnosov. Na žalost obstoječi sistem »demokratične izbire« vodstva v državi in nenehna rotacija voditeljev to onemogoča. Ta problem bi lahko nadomestili
s posebnimi »instantnimi« izobraževalnimi programi.
Prvi korak pri realizaciji teh programov je razvoj posebne
strukture, nekakšnega “temelja osebnosti”, ki jo imenujem
racionalni jaz. Struktura, ki ima sposobnost svobodnega razmišljanja in svobodnega odločanja. Na žalost je racionalni jaz
pri povprečnem človeku aktiven le dve do tri minute na dan,
to pomeni, da je samo tri minute dnevno sposoben sprejemati
resnično svobodne odločitve; vsi drugi procesi se pri posamezniku odvijajo na nezavednem nivoju, jaz temu pravim »na
avtopilotu«. Če teh struktur človek ne razvije, se mu bodo dogajale stvari, ki jih bodo določali okolica, situacija in predvsem
vzorci, ki smo jih dobili od svojih staršev, družine.
Racionalni jaz je edina struktura, ki zna ozavestiti realno situacijo in lahko sproži potrebne realne spremembe, ne le da sledi
toku dogodkov.
Pomemben element učenja je izboljšanje in dvig fleksibilnosti
sistema vrednot. Prav ta sistem vrednot je tisti, ki v veliki meri
določa koordinatni sistem posameznika in svet, v katerem živi.
Ravno zaradi tega se je pojavil izraz: Ekonomska kriza je rezultat krize sistema vrednot naše družbe. Toda večja fleksibilnost
vrednot je hkrati dvorezni meč: fleksibilnost brez etičnih načel
vodi v katastrofo.
Avtopilot in inovativnost
Če 99 odstotkov svojega časa deluješ na avtopilotu, potem v svoje
življenje prenašaš samo to, kar si dobil od svojih staršev, in to, kar
družba vsiljuje v našo podzavest.
FOTO: OSKAR TEŽAK
67
»Biti voditelj v Sloveniji je izjemno nehvaležno. Kultura Slovencev tega ne dovoljuje.«
Za našo inovativnost je torej odgovoren
ali racionalni jaz ali posebni program,
ki ga dobimo od naših staršev. Inovativ-
Zato drugi steber razvoja vidim v dvigu
kakovosti mentalnih procesov. Za razvoj
in dvig parametrov »našega procesorja«,
po drugi strani pa država državljanom
postavlja takšne omejitve, da ubija vsako
samoiniciativnost in inovativnost.
To zavedanje je povezano z velikim uspehom, ki je marsikomu zavrtel glavo. Razlog je ego, ta občutek, da
si boljši, uspešnejši od okolice. Misliš, da si nekaj posebnega, a nisi. Le malce več vadiš, kar bi pravzaprav
morali početi vsi.
nost racionalnega jaza lahko razvijamo,
programa, ki ga dobimo od staršev, pa
skorajda ne moramo spremeniti.
možganov, obstajajo ustrezni programi,
namenjeni urjenju mentalnih sposobnosti, nekakšen možganski fitnes.
Zakaj ne? Ker človek vsakič znova pade
v določeno situacijo, ki sproži določen
program programske opreme. Čeprav
mislimo, da delujemo svobodno, smo
zgolj ujetniki privzgojenega načina odzivanja na določene dogodke. S tega vidika
sodobni človek spada v kategorijo zapletenega zahtevnega računalnika. Problem
naše družbe je, da ta stroj čedalje bolj
izgublja sposobnosti racionalnega razmišljanja in upravljanja s samim sabo. Ta
naš »racionalni jaz« oziroma uporabnik
tega stroja je čedalje manj priseben.
Ko to osvojimo, smo pripravljeni na reševanje bolj zahtevnejših problemov in
nalog. To je po mojem mnenju eden od
ključnih pogojev za vizionarstvo.
Naša kultura dovoljuje le »skrite vizionarje«
Kar nekaj slovenskih managerjev in managerk že uporablja ta način dela, a o tem
ne želijo govoriti in se ne želijo izpostavljati. Jasno je, da je v Sloveniji od nekdaj
nepriporočjlivo izstopati iz povprečja. Vsi
govorijo, da potrebujemo inovativnost,
Zato je biti voditelj v Sloveniji zelo nehvaležna zadeva. Kdorkoli je izpostavljen, je napaden – najsi bo to področje
novinarstva, najsi politike ali gospodarstva. Tudi če je ustvaril mnogo pozitivnega, to nikogar ne zanima. Na vse načine se ga trudijo diskreditirati in zatreti
ali celo uničiti. Vsi, ki imajo v Sloveniji
nadpovprečne ambicije in cilje, se morajo tako naučiti delovati iz sence, tako
da ljudje ne bodo vedeli, kdo je glavni
ustvarjalec situacije in uspeha.
Dr. Yuri Yatsko je doktor fizike in psiholog.
REVIJA

Similar documents