Predstavitvena brošura DCB - Podružnica Ljubljana (pdf)

Comments

Transcription

Predstavitvena brošura DCB - Podružnica Ljubljana (pdf)
Podružnica Ljubljana
Podružnica Ljubljana
DC
01
DC Bled
Diagnostični
center Bled
Podružnica Ljubljana
DC
DC Bled
02
Produkcija: Diagnostični center Bled
Oblikovanje in prelom: Sandi Radovan
Fotografije: Stane Jeršič, Miran Kambič, Sandi Radovan, Shutterstock
Fotografija na naslovnici: Shutterstock
Lektoriranje: Nataša Petek Hvala
Tisk: Gorenjski tisk
Naklada 3.000 kosov
Julij 2013
Spoštovani,
v skupini Diagnostični center Bled
Novi prostori Podružnice Ljubljana pomenijo velik korak naprej pri uresničevanju
vizije razvoja skupine Diagnostični center Bled. Postati želimo najpomembnejši
zasebni srednjeevropski diagnostični center za bolezni prebavil in sečil.
Selitev v nove prostore nam omogoča, da tudi širšemu območju Ljubljane ponudimo nove metode zdravljenja in dodatne zdravstvene storitve, za katere zaradi
prostorske stiske v dosedanjih prostorih Podružnice Ljubljana ni bilo možnosti.
V novih prostorih bomo še naprej opravljali zdravstvene storitve na napotnico v
breme ZZZS in samoplačniške storitve. Pri preventivnih zdravstvenih pregledih
uvajamo krajše preglede, ki jih lahko izvajamo tudi kot del preventivnega varstva
zaposlenih pri delu. Že od samega začetka pa izvajamo tudi preventivne preglede
v okviru programa Svit.
Z vlaganji v prostore in opremo potrjujemo začrtano pot ter se trudimo ostati
vodilni zasebni izvajalec javne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.
Skupaj s sodelavci Podružnice Ljubljana se veselimo vašega obiska. Potrudili se
bomo, da se boste pri nas dobro počutili, prijazno vas bomo sprejeli medse in
skušali čim prej ugotoviti vzrok vaših zdravstvenih težav.
Marko Rupret, univ. dipl. ekon.
Direktor Diagnostičnega centra Bled
Marija Gorenšek Moškon, mag. farm.
Predsednica nadzornega sveta
Podružnica Ljubljana
želimo svojim pacientom zagotoviti najvišjo raven zdravstvenih storitev, zato
imamo odlične kadre, opremo in prostore, v katerih se tako pacienti kot zaposleni
dobro počutijo.
DC
1
DC Bled
V
izija skupine Diagnostični center Bled je postati
najpomembnejši zasebni
srednjeevropski diagnostični center
z vrhunskimi strokovnjaki in najsodobnejšo medicinsko opremo ter
postopki, namenjenimi predvsem
odkrivanju in zdravljenju bolezni
prebavil in sečil.
Ljudem izboljšujemo
kakovost življenja tako,
da jim pomagamo
do zdravja. Namesto
težavam, ki jih povzročajo bolezni, se lahko
posvetijo življenju in
ga polno živijo. Od tu
izhaja tudi naš slogan:
Uživajmo življenje
zdravi.
Nastanek
Podružnica Ljubljana
Podružnice Ljubljana
DC
DC Bled
2
Diagnostični center Bled je s svojimi vrhunskimi
medicinskimi storitvami na Bledu prisoten že od
leta 1992, ko ga je ustanovil dr. Milan Gorenšek, dr.
med., spec. internist. S svojimi vizijami ga je popeljal v novo tisočletje in že pred več kot desetimi leti,
z željo približati se bolnikom v osrednji Sloveniji,
odprl ambulante tudi v Ljubljani.
V letu 2010 smo z željo po uvedbi novih tehnologij in medicinskih postopkov razširili obstoječo
dejavnost v Ljubljani in odprli nove, sodobno opremljene prostore. Preselili smo se na novo lokacijo
v Vili Urbana v središču Ljubljane, ki je z javnim
prevozom lahko dostopna tudi starejšim bolnikom,
parkirna hiša pod objektom pa omogoča udobno
parkiranje vozil. Na novi lokaciji smo izpolnili tudi
vse najsodobnejše zahteve za ureditev medicinskih
prostorov in zahteve za prijetno počutje osebja in
bolnikov. Zaradi nenehnega razvoja medicinske
stroke in tehnologij smo na novi lokaciji vzpostavili
najsodobnejše računalniške povezave, digitalno
obdelavo podatkov s poudarkom na varovanju
zasebnosti podatkov naših bolnikov, obenem pa z
najsodobnejšo medicinsko opremo in aparaturami
zagotovili možnost opravljanja vrhunskih strokovnih medicinskih storitev.
Posebej ponosni smo na najsodobneje opremljene
ambulante za izvajanje endoskopskih posegov (gastroskopij, koloskopij) z zasnovanimi ločenimi čistilnimi prostori za aparate, ki našim strokovnjakom
zagotavljajo optimalne razmere za delo, bolnikom
pa nudijo čim bolj prijetno počutje ob izvajanju
medicinskih storitev.
Poleg vrhunskih strokovnih storitev pa želimo ostati in se utrditi tudi kot ustanova, ki je poznana po
prijaznem odnosu in posamični obravnavi bolnikov. Prizadevali si bomo, da nas bo vse to odlikovalo tudi na novi lokaciji.
Želiva Vam dobro počutje pri nas, zadovoljstvo z našimi storitvami in veliko zdravja.
Katja Gorenšek Ul, dr. med.
Samo Gorenšek, dr. med.
Zagotovilo za kakovost
zdravstvenih storitev
Zavezani smo najvišji kakovosti s poudarkom na stalnem izboljševanju zdravstvene oskrbe bolnikov. Naši zdravniki določijo najboljši načrt diagnostike
in zdravljenja glede na individualno stanje bolnika in njegove zahteve. Optimalne uspehe zdravljenja dosegamo tudi z natančno razlago in obravnavo
mogočih alternativnih posegov. Odločitev glede zdravljenja sprejmeta zdravnik in bolnik skupaj. Bolnik tako ve, kako bo potekalo zdravljenje, kaj je treba
storiti pred posegom, kakšno je tveganje in kaj lahko pričakuje po posegu.
Naš cilj je, da na osnovi pregleda bolniku in njegovemu osebnem zdravniku
nudimo najboljšo medicinsko informacijo, ki je izhodišče za zdravljenje. Če
zdravstveno stanje to zahteva, pri nadaljnjem zdravljenju sodelujemo z vrhunskimi zunanjimi sodelavci in strokovnjaki.
prim. Milan Stefanovič, dr. med.
Strokovni direktor Diagnostičnega centra Bled
Podružnica Ljubljana
Na naši novi lokaciji v Ljubljani smo združili troje – osebje z vrhunskim znanjem in izkušnjami, vrhunsko opremo ter prostore in zagotovili smo vse, kar je
potrebno za doseganje vrhunskih dosežkov v medicini.
DC
3
DC Bled
P
oslanstvo, ki ga vsakodnevno uresničujemo, je: strokovno, zaupno in prijazno
zdraviti bolne ter preprečevati, da
bi zboleli zdravi.
Diagnostični center Bled se je v dveh desetletjih delovanja v slovenskem
prostoru uveljavil kot vrhunska zdravstvena ustanova, ki zagotavlja zdravstvene storitve in je dostopna vsem prebivalcem Slovenije. Številni specialisti
Diagnostičnega centra Bled na leto pregledamo in zdravimo več kot
25.000 oseb.
Podružnica Ljubljana
Dejavnosti in ambulante
DC
DC Bled
4
Gastroenterologija
Urologija
Kardiologija
Alergologija
Dihalni testi
Ambulanta za osteoporozo
Preventivni zdravstveni pregledi
Ultrazvok
Ginekologija
Ortopedija, fiziatrija
Gastroenterologija obravnava
bolezni prebavil. V Ljubljani so tri endoskopske enote in
soba za okrevanje opremljene z najnovejšo opremo, ki omogoča maksimalno
preglednost, natančnost, kakovost in varnost.
•
•
•
•
•
V podružnici Diagnostičnega centra Bled v Ljubljani uporabljamo instrumente Olympus najnovejše generacije.
Strojna dezinfekcija instrumentov in uporaba materiala ter pripomočkov
za enkratno uporabo preprečujeta prenos okužb in dvigujeta raven varnosti za bolnike.
Za potrebe koloskopije smo prvi v Sloveniji vpeljali v uporabo CO2 namesto zraka, s čimer smo izboljšali kakovost koloskopije in jo naredili preiskovancem prijaznejšo.
Če je to potrebno in preiskovanec to želi, lahko endoskopske preiskave
opravimo tudi v sedaciji.
H kakovosti in nadzoru pri vzdrževanju doseženih standardov gastrointestinalne endoskopije prispeva tudi integralni informacijski sistem z videoin fotodokumentacijo.
DC
5
DC Bled
N
apredni optični sistemi
omogočajo hitro, zanesljivo in neboleče pregledovanje celotnega prebavnega trakta in sosednjih organov.
Prostori so načrtovani tako, da
našim bolnikom nudijo čim večje
udobje; pred posegom, med njim
in po njem.
Podružnica Ljubljana
Gastroenterologija
Podružnica Ljubljana
Naši gastroenterologi
so tudi odlični endoskopisti in prav zaradi
vrhunskega osebja
v Diagnostičnem
centru Bled izvajamo najzahtevnejše
posege za bolnike iz
vse Slovenije in tujine. Na leto opravimo
več kot 13.000 endoskopskih preiskav in
posegov.
V podružnici Diagnostičnega centra Bled v Ljubljani
opravljamo naslednje gastrointestinalne preiskave:
•
•
DC
•
DC Bled
6
•
Koloskopija – Z uporabo tankega upogljivega instrumenta natančno pregledamo celotno debelo črevo in končni del tankega črevesa ter lahko opravimo biopsijo ali različne terapevtske posege, kot je npr. odstranitev polipov.
Ezofagogastroduodenoskopija (EGD) – Pri preiskavi uporabljamo tanek
optični instrument za pregledovanje požiralnika, želodca in dvanajstnika. S
pomočjo tega instrumenta lahko opravimo tudi številne terapevtske posege.
EUZ (endoskopski ultrazvok) – EUZ uporabljamo za oceno globljih plasti
požiralnika, želodca in dvanajstnika. Pregledamo lahko tudi žolčevode in
trebušno slinavko. Z EUZ lahko skozi želodec ali dvanajstnik pregledamo in
natančno določimo velikost in odnose tvorbe glede na sosednje organe,
omogoča pa tudi biopsijo težko dostopnih sprememb.
Histološki izvid – Sestavni del gastroenterologije, ki jo po potrebi lahko
opravimo že v 24 urah.
Dihalni test s sečnino
Dihalni test 13C urea je dihalni test za ugotavljanje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori. Danes vemo, da je bakterija Helicobacter
pylori (HP) povzročitelj kroničnega vnetja želodčne sluznice in da s
tem prispeva k razvoju razjed v želodcu in dvanajstniku ter h karcinogenezi oz. razvoju raka na želodcu. Uspešno uničenje bakterije lahko
za dolgoletne bolnike z razjedami želodca ali dvanajstnika pomeni
ozdravitev.
Z bakterijo je okužena več kot četrtina ljudi* (navedeni podatek velja
za Slovenijo), vendar pa vsem ne povzroča težav. Ko zdravnik ugotovi
spremembe, ki bi lahko bile posledica delovanja bakterije HP, predpiše
antibiotično zdravljenje. Uspešnost zdravljenja je mogoče preveriti z
dihalnim testom.
Test je natančen, zanesljiv, preprost in nenevaren. Opravlja se lahko tudi pri otrocih in nosečnicah. Pomembna prednost dihalnega testa
je, da za oceno uspešnosti zdravljenja z antibiotiki ne potrebujemo več
kontrolne gastroskopije. Dihalni test je tudi zanesljivejši kot krvni test.
DC
7
DC Bled
T
est je natančen, zanesljiv,
preprost in nenevaren.
Opravlja se lahko tudi
pri otrocih in nosečnicah. Je tudi
zanesljivejši kot krvni test.
Podružnica Ljubljana
test 13C urea
Podružnica Ljubljana
Stopnjujoče se težave pri uriniranju,
ponavljajoča se
vnetja sečnega mehurja in kri v vodi
so lahko opozorilni
znaki za resnejše
bolezni, zatrdlina v
modu pa zahteva
takojšen pregled.
DC
DC Bled
8
Urologija
P
ravočasni, dovolj
zgodni preventivni
pregledi so tisti, ki
ob odkritju začetne rakaste
bolezni praviloma omogočijo
popolno ozdravitev.
Urologija se ukvarja z boleznimi sečil (ledvic, sečevodov, sečnega mehurja, sečnice) in
moškega spolovila (semenskega povezka, moda z obmodkom in penisa). Obravnava
razvojne napake, vnetja in tumorje na teh organih, sečne kamne ter motnje v delovanju
sečnika in motnje erekcije.
Zaradi splošnega naraščanja nevarnih bolezni je preventiva vse pomembnejša. Pravočasni,
dovolj zgodni preventivni pregledi so tisti, ki ob odkritju začetne rakaste bolezni praviloma omogočijo popolno ozdravitev. Z ultrazvočnim (UZ) pregledom odkrijemo že manjše
tumorje ledvic, z ugotovitvijo povišane vrednosti PSA v krvi pa lahko posumimo na rakasto
spremembo v prostati, kar razjasnimo z rektalnim pregledom in biopsijo.
V Podružnici Ljubljana opravljamo naslednje vrste
uroloških pregledov in preiskav:
•
•
•
•
•
Specialistični urološki pregled s konzultacijo - pregled ledvenega predela, trebuha in genitalij ter
rektalni pregled prostate pri moških
Fleksibilna in rigidna video cistoskopija - endoskopski pregled sečnice in sečnega mehurja
Transrektalni pregled prostate z ultrazvokom - pregled prostate z ultrazvočno sondo skozi zadnje črevo
Uroflovmetrija - meritev in ocena pretoka urina
Elektrostimulacije - zdravljenje urinske inkontinence pri ženskah in moških v zgodnji fazi uhajanja vode
V
našem centru skušamo
dejavnike tveganja odkriti
pravočasno. Obolenja srca
in ožilja so zelo pogosta, zato pri
nas posebej poudarjamo pomen
preventivnih pregledov.
Ateroskleroza se razvija počasi, ob prisotnih dejavnikih tveganja pa je ta
proces hitrejši in intenzivnejši. Dejavniki tveganja so čezmerna telesna teža in
debelost, povišan krvni pritisk, sladkorna bolezen in povišane maščobe v krvi.
Te bolezni običajno nastopajo skupaj in so znak motene presnove, zato ima
taka oseba presnovni sindrom.
Z ultrazvokom vratnih arterij skušamo že v zelo zgodnji fazi, ko oseba še
nima težav, odkrivati znake prezgodnje ateroskleroze in jo ustrezno zdraviti.
Z obremenitvenim testiranjem na cikloergometru spremljamo delovanje
srca s snemanjem EKG in merjenjem krvnega pritiska med obremenitvijo. Z
ultrazvokom srca ugotavljamo morebitne okvare srčnih zaklopk in ocenimo
delovanja srca. Preiskave se med seboj dopolnjujejo in nam dajo dobro oceno stanja in zmogljivosti srčno-žilnega sistema.
DC
9
DC Bled
Z zdravim načinom življenja, pravočasnim odkrivanjem dejavnikov tveganja
in zdravljenjem lahko preprečimo najpogostejša vzroka smrti v sodobnem
svetu. To sta srčni infarkt in možganska kap. Bolezni nastaneta zaradi ateroskleroze, bolezenskega procesa v stenah žil, ki vodi do zoženja ali celo zamašitve žil.
Podružnica Ljubljana
Kardiologija
Čeprav je alergija na
določene vrste hrane
vedno pogostejša in
nevarnejša, pa neželeno reakcijo lahko
povzročijo tudi številni drugi vzroki. Mnogo ljudi ima moteno
prebavo mlečnega
in sadnega sladkorja,
maščob ali škroba,
oteženo razgradnjo
biogenih aminov itd.
Alergologija
Podružnica Ljubljana
Odkrivanje vzrokov za neželene reakcije na hrano
DC
DC Bled
10
D
anes pogosto slišimo, da
je nekdo »alergičen« na
hrano. S tem največkrat
misli, da mu zaužitje določenega
živila povzroči težave, ki jih drugi,
zdravi ljudje okrog njega, nimajo.
Alergološka dejavnost v Diagnostičnem centru Bled je usmerjena predvsem v
alergijske bolezni prebavil in v prehransko preobčutljivost pri odraslih,
torej v različne neželene reakcije na hrano. Čeprav je alergija na določene vrste
hrane danes vedno pogostejša in nevarnejša, pa neželeno reakcijo lahko povzročijo tudi številni drugi vzroki.
Obravnavamo številne bolnike z alergijskimi boleznimi prebavil (oralni in gastrointestinalni alergijski sindrom pri alergiji na pelode, eozinofilni ezofagitis in
gastroenteritis itd.) pa tudi z nealergijskimi preobčutljivostmi, kot so npr. celiakija, laktozna intoleranca, malabsorpcija fruktoze, bakterijska poselitev tankega
črevesja oz. spremenjena črevesna flora, histaminska intoleranca itd.
Odkrivanje vzroka za neželene reakcije na hrano je dolgotrajno in zapleteno. Prizadetemu bolniku lahko pri tem pomagamo s preiskavami (kožni testi,
vodikovi dihalni testi, včasih krvne preiskave), predvsem pa ga s temeljitim
pogovorom usmerjamo pri samoopazovanju in iskanju sprožilcev ter mu pomagamo opredeliti način prehrane, ki bo olajšal simptome.
Naš cilj je, da s skupaj z bolnikom določimo živila, ki povzročajo neželeno reakcijo, in poiščemo ustrezne zamenjave, ki bodo zagotovile varno,
pestro in okusno prehrano.
Diagnostika osteoporoze
Kosti se vse življenje obnavljajo, s staranjem pa se trdnost kosti zmanjšuje,
zato se nevarnost za zlome povečuje. Pojavi se lahko bolezen krhkih kosti –
osteoporoza. Zaradi neprepoznane in nezdravljene osteoporoze si bosta
skoraj vsaka druga ženska in vsak peti moški po 50. letu do konca življenja
zlomila kost. Najpogostejši so zlomi zapestij, vretenc in kolkov.
Osteoporozo lahko povzročijo dejavniki tveganja, kot so zgodnja menopavza, družinska obremenjenost, nizka telesna teža, kajenje, jemanje nekaterih
zdravil in nekatere bolezni, predvsem revmatoidni artritis, kronične vnetne
črevesne bolezni in celiakija.
Kostno gostoto oz. trdnost kosti merimo z aparatom Hologic. Ob sočasnem
skrbnem pogovoru o morebitnih dejavnikih tveganja in o morebitnih drugih
boleznih lahko potrdimo ali izključimo osteoporozo. Z bolnikom se pogovorimo o načinu zdravljenja, vodenju zdravljenja in predvidimo kontrolni pregled.
DC
11
DC Bled
D
anes lahko to „tiho“
bolezen odkrijemo
pravočasno, jo uspešno
zdravimo in verjetnost za zlom tako
zmanjšamo za polovico.
Podružnica Ljubljana
meritev mineralne kostne gostote
Vodstvenim delavcem svetujemo,
da zaradi svojega
načina življenja in
nenehne izpostavljenosti stresu prvi
pregled opravijo
okrog 35. leta. Če
v družini obstaja
bolezen, ki bi preiskovanca lahko
dodatno dedno
obremenjevala, pa
še prej.
Podružnica Ljubljana
Preventivni pregledi
DC
DC Bled
12
V
letu 2010 smo se s pridobitvijo novih prostorov in
predvsem zaradi hitrega
ritma življenja odločili, da preventivne preglede še bolj prilagodimo
posameznikom, ter pripravili dodatne programe.
Preventivni pregled je sklop priporočljivih preiskav, ki jih opravi skupina
zdravnikov specialistov. Preiskave so usmerjene v iskanje najbolj pogostih
obolenj, ki jih je mogoče ugotoviti v zgodnji fazi, in v iskanje dejavnikov
tveganja, ki do obolenj privedejo.
Nekatera obolenja se lahko razvijejo tudi deset let pred pojavom
znakov bolezni. Ko bolezenski znaki nastopijo, je za preventivo že prepozno in zdravljenje je manj učinkovito.
V Diagnostičnem centru Bled smo
od leta 1993 opravili več kot pet tisoč
preventivnih pregledov.
Naša izbira preventivnih pregledov in naš program sta skrbno načrtovana.
Za določeno preiskavo vedno obstaja jasen ter upravičen razlog in vemo,
kaj sledi iz rezultatov takega pregleda. Prizadevanja medicinskega osebja
Diagnostičnega centra Bled so usmerjena v pomoč preiskovancem, da
skupaj odkrijemo nevarnosti sodobnega načina življenja in nepravilnosti v
delovanju organizma.
Po opravljenem celotnem pregledu specialist internist preiskovancu razloži njegovo zdravstveno stanje ter predlaga ukrepe za preprečevanje
bolezni in začrta smernice zdravega načina življenja.
V Diagnostičnem centru Bled opravljamo razširjene in dvodnevne menedžerske preglede. V Podružnici Ljubljana opravljamo zlasti enodnevne
preventivne preglede, ki izpolnjujejo merila obveznih zdravstvenih pregledov zaposlenih iz t. i. varstva pri delu, saj del pregleda opravijo zdravniki specialisti medicine dela, športa in prometa.
Večjim skupinam preiskovancem in tudi posameznikom vsebino preventivnih programov lahko tudi prilagodimo.
Podružnica Ljubljana
Bistvo preventivnih pregledov v Diagnostičnem centru Bled je
poglobljen in celosten pregled vsakega posameznika. Preventivni
pregledi vključujejo vse krvne in urinske preiskave ter slikovne in funkcionalne preiskave srca in ožilja, prebavil, sečil, spolovil ter stanja skeleta in
kostne gostote. Preiskovanec ima možnost podrobnega posveta z zdravnikom specialistom. Večina izvidov in rezultatov preiskav je dostopna
že isti dan.
DC
13
DC Bled
Preiskave v okviru preventivnih pregledov so
usmerjene v iskanje najbolj pogostih obolenj,
ki jih je mogoče ugotoviti v zgodnji fazi.
Podružnica Ljubljana
Polonca Kavka, Matjaž Vovk, Jožica Ovijač Fojs, Marko Rupret, Nika Nahtigal, prim. Milan Stefanović
DC
DC Bled
14
Strokovnjaki
N
ajvečja vrednost Diagnostičnega centra Bled so naši
strokovnjaki. Odlikujejo jih vrhunske sposobnosti,
bogate izkušnje in pripravljenost pomagati v vsakem
trenutku. S prijaznim sprejemom in profesionalnim pristopom
vsem obiskovalcem zagotavljajo obravnavo na najvišji ravni.
Prim. Milan Stefanovič,
dr. med., spec. internist gastroenterolog,
strokovni direktor DC Bled
Podružnica Ljubljana
V Diagnostičnem centru Bled je zaposlen od l. 1993 in dela kot vodja gastroenterološke dejavnosti ter strokovni
direktor centra. Predan svojemu poklicu v DC Bled nadaljuje odlično tradicijo gastrointestinalne endoskopije. Kot
izjemen strokovnjak in enkraten terapevt se loti še tako težavnega endoskopskega posega in ga tudi uspešno
razreši, ob upoštevanju varnosti in koristi za bolnika. V slovenskem prostoru je veliko naredil za dvig kakovosti
endoskopije, njegova poglavitna dejavnost, poleg endoskopske diagnostike in zdravljenja, pa je delo pri preprečevanju in zgodnjem ugotavljanju raka na debelem črevesu in danki ter zdravljenju bolezni trebušne slinavke.
dr. med., spec. internist
gastroenterolog
V Diagnostičnem centru Bled se od leta 2003 ukvarja z gastroenterologijo z endoskopsko (gastroskopije, koloskopije)
in ultrazvočno diagnostiko (običajni ultrazvok, endoskopski
ultrazvok in ultrazvočno vodene punkcije) ter zdravljenjem. Je
izredno strokoven in ambiciozen strokovnjak za endoultrazvok.
Veliko časa in pozornosti posveča razvoju endoskopskega ultrazvoka v gastroenterologiji.
mag. Dejan Urlep,
dr. med., spec. internist
V Diagnostičnem centru Bled je zaposlen od leta 2009 in deluje
v gastroenterologiji. Opravlja gastroskopije, koloskopije, ultrazvočne preiskave trebuha in endoskopske retrogradne holangiopankreatografije (ERCP). Najraje dela ERCP, največjo možnost
strokovnega napredovanja pa vidi v endoskopskem ultrazvoku.
V prihodnosti si želi kot dodatek k dosedanjemu poglobljenemu študiju medicine širiti pogled na svet z izkušanjem drugih
interesnih dejavnosti.
DC
15
DC Bled
Zdravko Tošović,
Ljiljana Ljepović,
dr. med., spec. internistka gastroenterologinja
Podružnica Ljubljana
Strokovna vodja preventivnih programov v Diagnostičnem centru Bled, ki se od
leta 2000 ukvarja z gastroenterologijo z endoskopsko (gastroskopije in koloskopije) diagnostiko in zdravljenjem. Posebno pozornost namenja hepatologiji (bolezni jeter). Poleg
gastroenterologije izjemno strokovno vodi programe preventivnih pregledov. O pomenu
preventivnih pregledov je objavila večje število strokovnih člankov. Glede na naraščajoči
problem sindroma izgorelosti pri vodilnih delavcih je na to temo opozarjala tudi s strokovnimi predavanji.
DC
DC Bled
16
Jasna Volfand,
dr. med., spec. internistka gastroenterologinja
V Diagnostičnem centru Bled se od leta 1993 ukvarja z gastroenterologijo z endoskopsko (gastroskopije) in ultrazvočno diagnostiko. Podrobneje se posveča alergologiji
z imunologijo ter prehrani in se zato v alergološki ambulanti ukvarja z alergijskimi
boleznimi prebavil, celiakijo in različnimi drugimi oblikami neželenih reakcij na hrano.
Opravila je evropski alergološki izpit in se veseli nadaljnjega izobraževanja iz klinične
prehrane.
V Diagnostičnem centru Bled se pogodbeno ukvarja z urološko diagnostiko (specialistični pregledi, rigidna in fleksibilna
cistoskopija, ultrazvočni pregled sečil, transrektalni ultrazvočni
pregled prostate in ultrazvočno vodena punkcija prostate) ter
zdravljenjem (zunajtelesno drobljenje sečnih kamnov – ESWL).
dr. med., spec. interne medicine
V Diagnostičnem centru Bled je zaposlena od leta 2006. Poglobljeno se posveča boleznim sodobnega časa, kot so arterijska hipertenzija, debelost, sladkorna bolezen in motnje krvnih maščob,
ki vodijo do prezgodnje okvare srca in ožilja. Ukvarja se z neinvazivno srčno-žilno diagnostiko, preventivo in zdravljenjem srčnožilnih obolenj, opravlja obremenitveno testiranje in ultrazvočne
preglede vratnih žil. Vodi tudi ambulanto za osteoporozo, kjer se
ukvarja s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem te bolezni.
Podružnica Ljubljana
dr. med., spec. urolog
Lidija Kaučevič Pohar,
Nika Nahtigal,
dipl. medicinska sestra
Glavna sestra v Podružnici Ljubljana od leta 2009 primarno
skrbi za zadovoljstvo, učinkovitost in motivacijo sodelavcev.
Najraje dela z ljudmi in skrbi za njihovo dobro počutje. V njeno
oskrbo vstopajo pacienti v vseh ambulantah, posebej ljuba pa
ji je alergološka ambulanta, kjer najpogosteje zazna in izkoristi
možnosti za širjenje strokovnega znanja. Strokovne izkušnje
je pridobila zlasti pri delu v gastroenterologiji, endoskopiji in
onkologiji.
DC
17
DC Bled
Davor Ćosić,
Predstavitev našega podjetja
Podružnica Ljubljana
Diagnostični center Bled
DC
DC Bled
18
Diagnostični center Bled deluje od leta 1992. Smo prva zasebna zdravstvena ustanova v Sloveniji, ki je pridobila koncesijo
Ministrstva za zdravje, zato lahko preglede opravljamo tako
samoplačniško kot tudi na napotnico.
hospitalizacija bolnika. Na Bledu imamo zato 21 sodobno opremljenih sob ter lastno restavracijo Labod. Bolnišnični oddelek
na Bledu je namenjen kratkotrajnemu bivanju bolnikov v času
priprave na preiskave in po posegih.
Bistvo našega centra je v tem, da lahko v najkrajšem mogočem
času na podlagi vseh potrebnih preiskav postavimo diagnozo.
V Diagnostičnem centru Bled se razvojno prilagajamo novim
zahtevam pacientov in preiskovancev, zato ves čas skrbno načrtujemo in uvajamo nove dejavnosti ter ambulante.
Dejavnosti in ambulante Diagnostičnega centra Bled:
• Gastroenterologija, Urologija, Kardiologija, Alergologija,
Ultrazvok in rentgen, Ambulanta za osteoporozo (denzitometrija), Ortopedija, Tireologija, Ginekologija
• Preventivni zdravstveni pregledi
Pomembno vlogo v našem centru imata tudi lastna patohistološki in biokemični laboratorij na Bledu, ki sta našim zdravnikom
v veliko pomoč pri hitrem in celostnem postavljanju diagnoze.
Na leto opravimo več kot 30.000 pregledov, večinoma
ambulantnih, v določenem številu primerov pa je potrebna
Urološka preiskava, ki je ne izvajamo v Podružnici Ljubljana,
lahko pa jo opravite v matični ustanovi na Bledu:
ESWL - nekirurška metoda odstranjevanja kamnov sečil
S pomočjo udarnih valov se kamni drobijo skoraj brez
bolečin. V Sloveniji smo ena od dveh ustanov, ki jo opravljamo. Postopek traja približno 1 uro in se opravlja ob
protibolečinski terapiji. Ko je kamen zunaj dosega ultrazvoka (običajno v sečevodih), kontrolo izvajamo z
rentgenom.
Bled
Ljubljana
Železniška postaja
Avtobusna postaja
Diagnostični center Bled,
podružnica Ljubljana
VILA URBANA
ka
ce
sta
Reslje
Šm
art
ins
Slov
ensk
Tiv
o
a ces
lsk
ta
ac
est
a
va ce
sta
Dun
sta
ce
ajska
a
šk
lov
Ce
cesta
Kostanjevica na Krki
Železniška postaja
Avtobusna postaja
Masaryk
Prešernov
trg
Ilirska
Zmajski
most
Tržnica
Stolnica
Diagnostični center Bled,
podružnica Ljubljana
VILA URBANA
cesta
Enote
ška
Zalo
DC Bled
Pol
ja
nsk
Diagnostični center Bled pokriva tri območja Slovenije:
in
asip
garažna P
oljanska
hiša
c.
Kapitelj
•
Ljubljanski
grad
•
•
Zoisova
a
cest
cesta
a
šk
Ro
est
ac
Gorenjsko z matičnim podjetjem na Bledu
Pod skalo 4, 4260 Bled, tel. 04/ 579 80 00, [email protected]
Ljubljano in okolico s Podružnico Ljubljana
Barvarska steza 4, Vila Urbana, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280 46 60, [email protected]
Dolenjsko s podružnico v Kostanjevici na Krki
Zdravstveni dom Kostanjevica na Krki
Večino dejavnosti izvajamo tako na Bledu kot v Ljubljani, nekatere
tudi v najmanjši poslovni enoti v Kostanjevici na Krki.
Več informacij najdete na spletni strani www.dc-bled.si. Za podrobnejše informacije smo na voljo tudi po telefonu ali elektronski
pošti.
Do
Diagnostični center Bled je odprt vsak delovni dan, od ponedeljka
do petka. V soboto, nedeljo in ob praznikih je center zaprt.
len
a
jsk
a
t
ces
Dostop do Podružnice Ljubljana je mogoč z dvigalom iz garažne
hiše Kapitelj, ki se nahaja v neposredni bližini Vile Urbana.
Podružnica Ljubljana
Slov
ensk
a ces
ta
Reslje
va ce
st
atino
va u
l.
DC
19
DC Bled
a
Dalm
Njegoševa ul.
.
ac
Dun
sk
t
ve
os
sp
ajska
ta
es
ac
Go
cesta
jsk
len
Do
ova cest
a
Prostor in arhitektura
Podružnica Ljubljana
v Podružnici Ljubljana
DC
DC Bled
20
P
ri oblikovanju pohištva
so arhitekti največ
pozornosti posvetili
dobremu počutju pacientov ter
zdravnikov in drugega
medicinskega osebja.
Projekt Diagnostičnega centra Bled temelji na doslednem spoštovanju procesa delovanja medicinske dejavnosti. Pri oblikovanju pohištva so arhitekti največ
pozornosti posvetili dobremu počutju pacientov
ter zdravnikov in drugega medicinskega osebja. S
to mislijo so oblikovane tudi klopi na hodnikih, ki skušajo zagotoviti čim večjo zasebnost čakajočih pacientov.
Stereotipno hladnost medicinskih prostorov so arhitekti
presegli z uporabo lesa v ambulantah in tako v prostore Diagnostičnega centra Bled vdahnili več topline in
domačnosti.
Pisarno Arhitektura Krušec (www.arhitekturakrusec.si)
sestavlja kreativna skupina arhitektov, ki se ukvarjajo s
snovanjem arhitekture in notranje opreme. Arhitektura
Krušec je za svoje delo prejela več strokovnih nagrad,
med drugim tudi tri zlate svinčnike, Plečnikovo medaljo
in Plečnikovo nagrado.
Podružnica Ljubljana
DC
Podružnica Ljubljana
VILA URBANA
Barvarska steza 4
1000 Ljubljana
tel. 01/280 46 60
[email protected]
DC Bled
21