Dragi skavti, spoštovani starši! Letošnja prijavnica izgleda malo

Comments

Transcription

Dragi skavti, spoštovani starši! Letošnja prijavnica izgleda malo
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV – ZSKSS
STEG GRAJSKIH ZAMORCEV – ŠKOFJA LOKA 1
Z VAMI ŽE 20 LET
Dragi skavti, spoštovani starši!
Letošnja prijavnica izgleda malo drugače, saj želimo zbrati za naše delo pomembne in relevantne članske
podatke, po drugi strani pa z njimi ravnati najstrožje skrbno, transparentno, v skladu s predpisi in vašim
privoljenjem.
Poleg tabele za vpis članskih podatkov letos prilagamo še obrazec, ki se dotika Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP) in Navodil o oblikah članstva v ZSKSS in varstvu osebnih podatkov članov. Strinjanje s
slednjim starši izrazite že, ko se otrok prvič včlani v skavtsko organizacijo. Ugotovili pa smo, da nekatere
omejitve v tem pravilniku niso prilagojene velikosti našega stega. Vpogled v osebne podatke članov stega ima
lahko namreč samo stegovodja, ostali voditelji pa ne, kar predstavlja veliko težavo pri delu v vejah. Zato vas
prosimo za ta dodatna pooblastila.
Glede na današnjo praktično obvezno prisotnost na spletu so Navodila o oblikah članstva v ZSKSS in varstvu
osebnih podatkov članov tudi zastarela, saj ni opredeljena uporaba in objava fotografij oz. videov. Toplo
priporočamo, da nam v spodnji izjavi to omogočite.
S strinjanjem z omenjenima izjavama nam boste omogočili lažje in kakovostnejše delo v stegu. V kolikor se z
dodatnimi pooblastili ne strinjate, bomo z osebnimi podatki vašega otroka ravnali izključno tako, kot to
določata ZVOP in Navodila o oblikah članstva v ZSKSS in varstvu osebnih podatkov članov. Svoja dodatna
privoljenja lahko tudi kadarkoli pisno prekličete.
Hkrati s prijavnico bomo pobirali tudi letno članarino. Članarino bo tako kot lani prinesel najstarejši skavt v
družini skupaj s prijavnicami za vse skavte v družini, ki si jih prosimo natisnite sami z naše spletne strani
http://skofja-loka1.skavt.net/ na prvi strani pod aktualnimi objavami. Denarja brez prijavnice ne sprejemamo.
Članarina za enega skavta znaša 35€, za dva 65€, za tri 85€, za štiri ali več pa 100€. Članarina je
namenjena:
● zavarovanju otrok in voditeljev na večdnevnih skavtskih aktivnostih,
● članstvu v WAGGGS (svetovna skavtska organizacija),
● naročnini na vseslovensko skavtsko revijo Skavtič in na stegovo revijo Šlauf
● delovanju Skavt.net-a in naše spletne strani,
● delnemu kritju stegovskih aktivnosti (butara, prehodi, vikend stega ...)
● kritju stroškov veje, ki jo otrok obskuje.
V kolikor članarine ne bi zmogli poravnati, nam prosim povejte, da se dogovorimo za subvencijo. Ne želimo si,
da bi denar komurkoli onemogočal izkušnjo skavtstva.
Lep skavtski pozdrav,
Špela Oblak, stegovodja
Naslov: Groharjevo nas. 33, 4220 Škofja Loka
URL: http://skofja-loka1.skavt.net/, E-pošta: [email protected]
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV – ZSKSS
STEG GRAJSKIH ZAMORCEV – ŠKOFJA LOKA 1
Z VAMI ŽE 20 LET
PRIJAVNICA
ČLANSKI PODATKI
Ime:
Šola:
Priimek:
Razred/letnik:
Datum rojstva:
Župnija:
Skavtsko ime:
Naslov:
Pošta:
Tel. št. skavta:
e-naslov skavta:
Tel. št. starša:
e-naslov starša:
DOVOLJENJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV V VEJI IN ZA UPORABO TER OBJAVO
FOTOGRAFIJ IN VIDEO POSNETKOV
Spodaj podpisani/a ______________________________________________ dajem stegu Škofja Loka 1
dodatno dovoljenje za svojega otroka* ______________________________________________ za (obkroži):
1. Uporabo njegovih osebnih podatkov v posamezni veji z namenom dela v veji in obveščanja o
skavtskih aktivnostih. Steg Škofja Loka 1 zagotavlja uporabo osebnih podatkov v navedene namene
in nikoli v osebno škodo osebe.
2. Uporabo in/ali objavo fotografij in video posnetkov, na katerih je razvidno, da je na njih moj otrok, za
lastno promocijo stega Škofja Loka 1 in prispevke v različnih medijih (spletna stran, Facebook, spletni
album Picasa, Šlauf, Skavtič, časopisi, revije, itd.). Steg Škofja Loka 1 zagotavlja uporabo fotografij in
videov zgolj v navedene namene in nikoli v osebno škodo ali žalitev fotografirane/snemane osebe.
Fotografije in videi bodo po preteku 10 let arhivirani v stegovem arhivu in se bodo uporabljali za
arhivske namene stega Škofja Loka 1.
3. Ne dajem nobenega dodatnega dovoljenja.
Datum in Kraj: _____________________ Podpis starša/skrbnika/polnoletnega skavta: __________________
*Polnoletni skavti lahko izpolnete obrazec sami zase. Primerno popravite obrazec, da bo smiselen.
Naslov: Groharjevo nas. 33, 4220 Škofja Loka
URL: http://skofja-loka1.skavt.net/, E-pošta: [email protected]

Similar documents