Katalog ozimnih strnih žit

Comments

Transcription

Katalog ozimnih strnih žit
Bc Agram
ozimni dvoredni ječmen
Dobro prenaša zakasnele roke
setve in daje visoke pridelke
Odlična odpornost na nizke
temperature in visoki pridelki
Srednje pozna sorta
Vegetacija
Srednje pozna sorta
Višina, cm
92 - 94
Višina, cm
85 cm
Odpornost na nizke temperature
Zelo dobra
Odpornost na nizke temperature
Odlična
Odpornost na sušo
Zelo dobra
Odpornost na poleganje
Zelo dobra
Odpornost na bolezni
Zelo dobra
Hektoliterska masa kg/hl
70
Proteini, %
12,0 - 12,7
Vlaknine, %
4,6 - 6,0
Vegetacija
Odpornost na sušo
Zelo dobra
Odpornost na poleganje
Dobra
Odpornost na bolezni
Dobra
Hektoliterska masa kg/hl
69 - 73
Proteini, %
12,2 - 13,0
Vlaknine, %
4,7 - 5,4
Maščobe, %
1,9 - 2,4
Maščobe, %
2,1 – 2,5
Minerali, %
2,7 - 3,1
Minerali, %
2,5 – 3,1
70,3 - 80,0
NET, % lahko izkoristljivi ogljikovi
hidrati
79,5 – 80,2
NET, % lahko izkoristljivi ogljikovi
hidrati
Način uporabe
Način uporabe
Krma za živino
Krma za živino
in industrijsko
predelavo
Optimalni rok setve
20.09 - 30.10
Optimalni rok setve
25.9 – 30.10
Priporočena setvena norma (kg/ha):
190 - 210
Priporočena setvena norma (kg/ha):
200 - 220
* značilna intenzivna spomladanska rast
oblikovanje in priprava za tisk:
KREATiV design
* značilen »prostratum« tip rasti in intenzivna spomladanska rast
Katalog ozimnih strnih žit
www.kreativ-design.si
Bc Favorit
ozimni večredni ječmen
Kraigherjeva 19/a,
SI - 2230 Lenart
fax: +386 (0)2 729 28 46
d.o.o.
TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE
www.semevit.si
[email protected]
Sre ko MARUŠI , ing.agr.
+386 (0)41 742 265
Andrej KIRN, uni.dipl.ing.agr.
+386 (0)41 629 058
rodnost, kakovost in stabilnost
Bc
Zdenka
ozimna pšenica
ozimna pšenica - resnica
Mihelca
Bc
Renata
ozimna pšenica
ozimna pšenica
Bc Nina
ozimna pšenica
Bc Sana
BcTritikala
Goran
Odlična tehnološka kakovost izboljševalka
Rodna, kvalitetna in ekonomična
primerna za ekološko pridelavo
Odlična prilagodljivost na različne
tipe tal in načine proizvodnje
Visokorodna,
krušna pšenica
Visokorodna,
krušna pšenica
Prilagodljiv z
visokimi pridelki
Vegetacija
Srednje pozna
Vegetacija
Srednje zgodnja
Vegetacija
Srednje zgodnja
Vegetacija
Srednje zgodnja
Vegetacija
Srednje zgodnja
Višina, cm
115 - 125
Višina, cm
75 - 80
Višina, cm
85 - 90
Višina, cm
95 - 100
Višina, cm
80 - 85
Višina, cm
80 - 85
Odpornost na nizke temperature
Odlična
Odpornost na nizke temperature
Zelo dobra
Odpornost na nizke temperature
Zelo dobra
Odpornost na nizke temperature
Odlična
Odpornost na nizke temperature
Zelo dobra
Odpornost na nizke temperature
Zelo dobra
Odpornost na sušo
Zelo dobra
Dobra
Odpornost na sušo
Zelo dobra
Odpornost na sušo
Zelo dobra
Odpornost na poleganje
Odporen
Odpornost na sušo
Dobra
Odpornost na sušo
Odlična
Odpornost na sušo
Odpornost na poleganje
Zelo dobra
Odpornost na poleganje
Dobra
Odpornost na poleganje
Dobra
Odpornost na poleganje
Zelo dobra
Odpornost na poleganje
Zelo dobra
Odpornost na bolezni
Zelo dobra
Odpornost na bolezni
Dobra
Odpornost na bolezni
Dobra
Odpornost na bolezni
Zelo dobra
Odpornost na bolezni
Dobra
Odpornost na bolezni
Dobra
Hektoliterska masa kg/hl
71 - 76
78 - 80
Hektoliterska masa, kg
78 - 80
Hektoliterska masa, kg
76 - 80
Proteini, %
14,31
Hektoliterska masa, kg
78 - 84
Hektoliterska masa, kg
78 - 82
Hektoliterska masa, kg
Vlažni lepek, %
30,0 - 32,0
Vlažni lepek, %
26,0 - 30,0
Vlažni lepek, %
27,0 – 31,0
Vlažni lepek, %
24,0 - 28,0
Vlažni lepek, %
22,0 - 26,0
Vlaknine, %
2,43
Proteini, %
13,2 - 14,7
Proteini, %
13,0 - 14,5
Proteini, %
12,4 - 13,5
Proteini, %
12,5 - 13,0
Proteini, %
12,2 - 12,8
Maščobe, %
2,11
Sedimentacija, ml
44 - 48
Sedimentacija, ml
41 - 44
Sedimentacija, ml
42 - 48
Sedimentacija, ml
36 - 40
Sedimentacija, ml
32 - 38
Minerali, %
1,84
Padajoče število (FN), sec
300 - 385
Padajoče število (FN), sec
240 - 341
Padajoče število (FN), sec
315 - 358
Padajoče število (FN), sec
254 - 290
Padajoče število (FN), sec
250 - 305
79,31
Kakovostna skupina
B1 - A1
Kakovostna skupina
B1 - A1
Kakovostna skupina
B1 - A2
Kakovostna skupina
B1
Kakovostna skupina
B2
NET, % lahko izkoristljivi ogljikovi
hidrati
Kakovostni razred
1
Kakovostni razred
I
Kakovostni razred
I
Kakovostni razred
1 (II)
Kakovostni razred
II
Namen uporabe
Namen uporabe
krušna pšenica izboljševalka
Namen uporabe
krušna pšenica
Namen uporabe
krušna pšenica
Namen uporabe
krušna pšenica
Namen uporabe
krušna pšenica
Optimalni rok setve
10.10. - 31.10.
Optimalni rok setve
10.10. - 31.10
Optimalni rok setve
10.10. - 31.10.
Optimalni rok setve
10.10. - 25.10.
Za prehrano
živali, ljudi in
industrijsko
predelavo
Optimalni rok setve
5.10. - 25.10.
Priporočena setvena norma (kg/ha):
230 - 240
Priporočena setvena norma (kg/ha): 220 - 240
Priporočena setvena norma (kg/ha):
250 - 270
Priporočena setvena norma (kg/ha):
240 - 260
Optimalni rok setve
1.10 – 20.10
Priporočena setvena norma (kg/ha):
230 - 250
* odlična za področja z divjimi svinjami in kasnejše roke setve
* primerna za biomaso
* primerna za kasnejše roke setve
Priporočena setvena norma (kg/ha):
180 – 200
* standard za pridelek na Hrvaškem