Časovna kapsula

Comments

Transcription

Časovna kapsula
Prva gimnazija Maribor
Trg generala Maistra 1
2000 Maribor
JAVNI RAZPIS
za projekt Časovna kapsula
Prva gimnazija Maribor je v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Uradom za Mladino in
kulturo ter Muzejem narodne osvoboditve Maribor pripravila razpis za projekt Časovna
kapsula v okviru 1. Festivala Mladi Maribor.
Cilj razpisa projekta Časovna kapsula za osnovne in srednje šole je spodbuditi učence in
dijake, da kritično premislijo svoj položaj v svetu danes. Različne generacije mladih lahko v
umetniških in literarnih delih, s fotografijo, video ali avdio zapisom ter osebnimi predmeti
opišejo svojo mladost in izpostavijo želje za prihodnost. V »časovni kapsuli«, posebni
škatli, v kateri se lahko hrani arhivsko gradivo, bodo 20 let zapečatene misli, ki danes
nagovarjajo mlade. Dijaki Prve gimnazije Maribor bodo »časovno kapsulo« častno predali
županu Mestne občine Maribor, ta pa Muzeju narodne osvoboditve Maribor, ki bo
»kapsulo« hranil do svečanega odprtja leta 2034.
S projektom želimo nagovoriti mlade, da aktivno premišljujejo o svoji prihodnosti in
položaju, ki ga imajo v svetu danes. Učenci osnovnih in srednjih šol bodo imeli priložnost
spremljati svoj miselni in družbeni razvoj ter pogled na svet, ki se bo spremenil v
preminulem času. Misli, zapečatene v spominu in »časovni kapsuli«, bodo zanimive za
premislek o tem, kako smo nekoč narisali svojo prihodnost. Predmeti iz preteklosti lahko
prikličejo nazaj igrivost mladosti, prve ljubezni in druge skrivnosti, ki zbledijo v našem
spominu. S projektom bomo tako spodbujali aktivno participacijo mladih in
medgeneracijsko povezovanje.
Opis in izvedba natečaja
Natečaj je namenjen vsem učencem osnovnih in srednjih šol. Učenci in dijaki naj pri
ustvarjanju ali izbiri izdelkov aktivno in kritično razmišljajo o tem, kako vidijo svoj položaj v
svetu danes in kako si predstavljajo svoje življenje čez 20 let.
Učenci in dijaki lahko oddajo:
-
literarna besedila,
avdio in video posnetke,
fotografije,
risbe, slike in druga umetniška dela,
osebne predmete in drugo.
Vsak učenec oziroma dijak lahko na razpis odda več del, ki jih bo komisija pregledala in
obravnavala po področjih. Literarna besedila ter avdio in video gradiva so lahko shranjena
v elektronski obliki (CD, DVD, USB …) ali v pisni obliki (notni zapis, rokopis …). Fotografije
so lahko razvite (standardna velikost) ali oddane na elektronskem mediju. Umetniška dela
naj bodo v formatu (do velikosti A4), osebni predmeti pa naj ne presegajo velikosti 15 cm.
Zaradi omejene velikosti »časovne kapsule« vseh izdelkov ne bodo mogli hraniti v Muzeju
narodne osvoboditve Maribor. Komisija bo zato izmed vseh prejetih izdelkov izbrala
najboljša dela posameznega razreda po področjih, v osnovnih šolah od 1. do 9. razreda
ter po enakem postopku v srednjih šolah.
Oddana dela morajo biti primerno embalirana in zaščitena, opremljena z imenom in
priimkom ter naslovom avtorja. Pripisan naj bo razred, letnik, šolsko leto in šola, ki jo
učenec obiskuje. Čez 20 let, ko bo »kapsula« ponovno odprta, Vas bomo povabili na
svečani dogodek.
Komisijo bodo sestavljali:
-
predstavnik Muzeja narodne osvoboditve Maribor,
-
profesorji Prve gimnazije Maribor (eden za posamezno strokovno področje),
-
trije dijaki Prve gimnazije Maribor.
-
Predstavnik Urada za kulturo in mladino, Mestna občina Maribor.
Kdo se lahko prijavi:
Na natečaj se lahko prijavi vsaka osnovna in srednja šola v Mestni občini Maribor in njeni
okolici. Prijavljeni oziroma izbrani se strinjajo, da Prva gimnazija Maribor v sodelovanju z
Uradom za mladino, Mestno občino Maribor in Muzejem narodne osvoboditve Maribor
javno objavi izbrana dela ali predmete skupaj z imeni njihovih avtorjev na svoji spletni
strani, v medijih, na plakatih za promocijo oziroma drugih publikacijah.
Rok za oddajo vaših del:
Predmete in izdelke, ki bi jih želeli učenci shraniti v »časovni kapsuli«, pošljite najkasneje
do 20. 5. 2014 (datum prejema) na naslov Prva gimnazija Maribor, Maistrov trg 1, 2000
Maribor, s pripisom »Časovna kapsula«. Po zasedanju komisije bomo izbrane izdelke
shranili v »časovni kapsuli« in jih predali Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Šole in
učenci bodo obveščeni, kateri izdelki bodo izbrani v »časovno kapsulo«.
Kontaktna oseba:
Kontaktna oseba za dodatne informacije o natečaju je Miha Debenak, elektronski naslov:
[email protected]

Similar documents