Izbira vrste licence miniMAX

Comments

Transcription

Izbira vrste licence miniMAX
Dodatne informacije in pomoč
080 14 50, [email protected]
Izbira vrste licence miniMAX
1. Po registraciji uporabnika v miniMAX lahko vstopite v program.
Kliknite Nadaljuj pod izbiro »Želim izbrati vrsto licence miniMAX«.
2. Izberite svojo organizacijo iz javne baze: Vpišite del naziva ali davčno številko in organizacijo
izberite na spustnem seznamu.
3. Izberite tip stranke (zelo pomembno).
4. Dopolniti morate še odgovorno osebo in telefon.
Izbira vrste licence miniMAX
2013
1/5
Dodatne informacije in pomoč
080 14 50, [email protected]
Če vaše organizacije še ni v javni bazi (na primer, da podjetje šele ustanavljate), izberite »Če vaše
organizacije ni na seznamu…«. Odprla se bodo prazna polja, da lahko podatke vpišete sami.
5. Nato izberete vrsto licence:
Licence miniMAX RAČUNOVODSTVO
S klikom na miniMAX Računovodstvo se prikažeta paketa
MINI RAČUNOVODSTVO in MAKSI RAČUNOVODSTVO.
Oba paketa vsebujeta vse funkcionalnosti miniMAXa, vključno s knjigovodstvom in letnimi
obdelavami.
MINI RAČUNOVODSTVO je omejeno na vodenje 1 organizacije, pri MAKSI RAČUNOVODSTVU pa ni
omejitve na število organizacij, ki jih lahko vodite. Cena, ki je navedena, vključuje prvih 10 organizacij,
nadaljnje pa se zaračunavajo po ceniku.
Število sočasnih dostopov pomeni največje število uporabnikov, ki bodo v nekem trenutku dostopali
do podatkov, sicer pa je uporabnikov lahko več.
Vpišite število dostopov pod izbranim paketom , s klikom na enter se prikaže vrednost licenčnine.
Izbiro licenčnine dokončno potrdite s klikom na Potrdi.
Vrsto licenčnine in število sočasnih dostopov lahko kadar koli spremenite sami v programu
miniMAX.
Izbira vrste licence miniMAX
2013
2/5
Dodatne informacije in pomoč
080 14 50, [email protected]
ali licence miniMAX POSLOVANJE
S klikom na miniMAX Poslovanje se prikažejo paketi
MIKRO POSLOVANJE, MINI POSLOVANJE, MAKSI POSLOVANJE in POSLOVANJE PO MERI.
Predvidevajo povezavo z računovodskim servisom, ki skrbi za knjigovodstvo, in omogočajo popolni
nadzor nad poslovanjem.
Paketi miniMAX Poslovanje vsebujejo različen nabor funkcionalnosti, ki jih lahko uporabnik obdeluje
(vnaša, ureja, briše), vse ostale pa lahko pregleduje (del, ki ga vnaša računovodja).
Primer MIKRO POSLOVANJE: podjetnik lahko vnaša, ureja, briše izdane račune, prejete račune,
bančne izpiske in potne naloge. Pregleduje pa lahko vse ostale funkcionalnosti in knjigovodske
podatke (preglede poslovanja z grafikoni, bilance, odprte postavke, obračune plač, obračune
prispevkov zasebnika, zaloge…).
Število sočasnih dostopov pomeni največje število uporabnikov, ki bodo v nekem trenutku dostopali
do podatkov, sicer pa je uporabnikov lahko več.
Vpišite število dostopov pod izbranim paketom , s klikom na enter se prikaže vrednost licenčnine.
Izbiro licenčnine dokončno potrdite s klikom na Potrdi.
Vrsto licenčnine in število sočasnih dostopov lahko kadar koli spremenite sami v programu
miniMAX.
Izbira vrste licence miniMAX
2013
3/5
Dodatne informacije in pomoč
080 14 50, [email protected]
6. Po uspešni izbiri vrste licence se pripravi organizacija, ki ste jo izbrali s podatki iz javne baze.
Za lažji začetek vam priporočamo udeležbo na spletnem seminarju Začetne nastavitve in osnovni
napotki.
Na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, je bilo poslano sporočilo s povezavo na prijavo na
seminar.
7. Kliknite »Nadaljuj na vstopno stran«. V organizacijo vstopite s klikom na njen naziv.
Izbira vrste licence miniMAX
2013
4/5
Dodatne informacije in pomoč
080 14 50, [email protected]
8. Iz javne baze so vse prepisali osnovni podatki. Urediti morate še začetne nastavitve.
Vrsta organizacije: gospodarska družba, zasebnik, društvo ali pravna oseba zasebnega prava.
Izbira je zelo pomembna, saj se glede na to iz sistema na vašo organizacijo po prvem
shranjevanju teh nastavitev prepišejo nastavitve za knjiženje!
Začetek poslovanja v miniMAXu: določa spodnjo datumsko mejo poslovnih dogodkov, ki jih
vnašamo v miniMAX, vključno z otvoritvijo.
Datum začetka poslovanja: datum ustanovitve poslovnega subjekta.
Izbira vrste licence miniMAX
2013
5/5
Dodatne informacije in pomoč
080 14 50, [email protected]
Davčna uprava: izberite svojo davčno upravo s seznama. Ta podatek se uporablja na listinah.
Kliknite na Shrani. S sistema se bodo prepisali sistemski šifranti z vsemi nastavitvami za avtomatično
knjiženje.
Želimo vam uspešno poslovanje!
Skupina miniMAX
Izbira vrste licence miniMAX
2013
6/5

Similar documents