interno glasilo društva upokojencev novo mesto

Comments

Transcription

interno glasilo društva upokojencev novo mesto
INTERNO GLASILO DRUŠTVA UPOKOJENCEV NOVO MESTO
Številka 14 • Leto 4 • December 2011
Naj leto bo srečno in zdravo kot med,
mirno kot jutro, vedro kot cvet.
Naj vsi dnevi življenja vam mirno teko,
vsaka stopinja srečna naj bo.
Uredniški odbor Sopotij
Mnenja uredništva ...
Spoštovane članice Spoštovani bralci
in spoštovani člani! Sopotij!
Rožca Šonc
Naj vam čas nikoli ne
mineva tako hitro, da ne
bi zastali in pomislili na
svoje drage in prijatelje,
se spomnili osamljenih
in žalostnih, jim namenili
nasmeh in dobre želje,
ob tem pa občutili srečo
in zadovoljstvo, da ste
naredili nekaj dobrega.
Želim vam lepe in prijazne praznike, v prihajajočem letu pa veliko zdravja, zadovoljstva in osebne sreče.
Rožca Šonc, predsednica
Tel.: (07) 3931 520
[email protected]
www.kompas-nm.si
Govori se, da so naši izleti nekaj posebnega. Pojdite z
nami in se prepričajte, da so govorice resnične!
Naša ponudba za Vas:
- DOŽIVLJAJSKI IZLETI ZA UPOKOJENCE
Z AVTOBUSOM ALI VLAKOM
- RUDOLFOV SPLAV: splavarjenje,
praznovanje različnih obletnic, rojstni dnevi...
- OGLED PREDSTAV, RAZSTAV, SEJMOV…
- ZELO UGODNI PAKETI V ZDRAVILIŠČ IH
IN NA OBALI
- Z VESELIM JANEZOM PO LJUBLJANI
(ogled Ljubljane, parlamenta, gradu…)
- ugodne letalske vozovnice
Zagotovo z mojim današnjim pisanjem ne boste vsi zadovoljni, a kaj hočemo. Kadar se pogovarjamo ali pišemo o
politiki, ne moremo biti vsi enakega mišljenja. Če bi se to
zgodilo, politike in politikov sploh ne bi bilo treba. To pa
bi bila velika škoda, kajne. Kdo bi se pa potem prepiral in
pred javnostjo pral umazano perilo! To pa znajo naši politiki
odlično. Saj so se med seboj vedno prepirali, a večina nas je
mislila, da se bodo počasi le umirili in začeli delovati v korist
države. A lej ga zlomka! Nasprotovanja so postajala vedno
večja in letos je prišlo celo do razpustitve parlamenta in
do predčasnih volitev! V predvolilnem boju so posamezni
vodje strank in njihovi jurišniki uprizorili pravo komedijo.
Na svojih predstavitvah in medsebojnih javnih srečanjih so
vsi po vrsti zagotavljali, da bodo na volitvah zmagali in poskrbeli, da bo postala Slovenija uspešna članica EU, da bo
gospodarstvo začelo spet napredovati, da se bo zmanjšalo
število brezposelnih, da se življenjska raven ne bo znižala,
da bodo uredili socialo, šolstvo, zdravstvo i.t.d. Nihče pa
nam ni razložil, kako bodo to naredili! Najpomembnejši cilj
vsakega od njih je bil, čim bolj oblatiti svojega političnega
nasprotnika. Tako smo zvedeli, kdo je izkoristil svoj položaj,
koliko hiš ima, koliko in kakšno zemljišče je kupil, koliko
je dal zanj, kakšne avtomobile vozi, kje in kakšen nakit je
kdo kupil in še marsikaj. Tako smo na voliščih potem izbirali
ne najboljše kandidate, ampak po svoji presoji najmanjše
lumpe. Kaj smo si od tega izbrali, bo pokazal čas. Nekaterim kandidatom se na letošnjih volitvah ni uspelo obdržati
pri koritu, nekateri se tudi niso prav preveč trudili. Morda
se nam bo kdo od njih s kakšno kartico oglasil iz Bruslja,
Sejšelov ali nas povabil v ZDA na odprtje kakšne od svojih
tovarn. S svojo »revno« plačo si bodo to lahko privoščili.
Pa še nekaj. Meni so te volitve pokazale, kako malo je med
politiki ljudi, ki ne bi imeli v prvem planu koristoljubja. Prav
zanimivo bi bilo videti, koliko od njih bi se še potegovalo za
položaj v parlamentu, če bi imeli le eno ali dve povprečni
slovenski plači. Saj več ne vem, če zaslužijo. Je kdo od njih
za kakšno napačno odločitev v parlamentu komu odgovarjal? Kako je z njihovo moralno odgovornostjo, vemo. Tu in
tam je sicer kdo že odstopil s položaja, a je še vedno ostal
pri koritu, če pa je odšel iz parlamenta, je še leto ali celo
več dobival plačo. Materialno pa tako in tako ni še nihče
odgovarjal, pa če je naredil še tako veliko neumnost.
Komedija se počasi zaključuje. Se bo kmalu začela drama?
V letu 2012 vam želim predvsem veliko zdravja in manj
srkbi ob volitvah, ki jih napovedujejo za jeseni (po J.J.).
Maks Starc
2
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
Zakonodaja in starejši
Storili bomo vse, da obdržimo javno zdravstvo
NOVO MESTO - V novembru smo v Klubu našega društva pripravili dobro obiskano okroglo mizo z gornjim naslovom. Želeli
smo slišati, kako ocenjujeta dokument, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje RS »Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta
2020«, poznavalki zdravstvenega sistema mag. Dunja Obersnel
Kveder in Nevenka Lekše. Obe sta aktivni članici Društva za
ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva.
V uri in pol sta v prijetnem vzdušju predstavili prednosti in pomanjkljivosti obstoječega zdravstvenega sistema in pasti, ki jih
prinaša dokument, pripravljen na ministrstvu. V pogovoru smo
prišli do enotnega stališča, da so zdravstvene storitve preveč
pomembne, da bi jih lahko prepustili trgu na milost in nemilost.
Mag. Dunja Obersnel Kveder, Nevenka Lekše in Ana Bilbija
Zakonodaja, ki bo v bodoče urejala to področje, mora temeljiti na strategiji varovanja zdravja in mora zagotavljati:
• človekove pravice do zdravja, enoten solidaren javni sistem zbiranja sredstev za zdravstveno varstvo,
• jasno ločitev javnega in zasebnega varstva,
• jasno določeno mrežo javne zdravstvene službe,
• krepitev primarnega zdravstvenega varstva z več preventivne skrbi za zdravje starejših,
• učinkovitejši sistem nadzora javnega in zasebnega zdravstva,
• vključitev civilne družbe v organe za pripravo zakonodajnih rešitev in v organe nadzora.
Za dosego teh ciljev se bomo vključili v pripravo reforme, ki bo zagotavljala solidaren, pravičen in dostopen javni
zdravstveni sistem.
Ana Bilbija
Za depozit tudi do 5 % obresti
Skrbno načrtovane osebne finance so ključ do brezskrbne in
3-mesečni oziroma 6-mesečni depo-
udobne prihodnosti. Denarne presežke je priporočljivo hraniti
zit z avtomatskimi podaljšanji, ki ga
tako, da so nam na razpolago takrat, ko jih potrebujemo.
stranka sklene za 3 leta. Prednost
Vendar smo zaradi varnosti in likvidnosti velikokrat prikrajšani
Fleksi depozita je možnost prekinitve
za donosnost. Kako torej optimalno upravljati s prihranjenimi
vezave brez stroškov ob vsakem podaljšanju ter ugodna obrestna mera,
sredstvi in pri tem tudi kaj zaslužiti?
ki jo za stranke UniCredit Bank še
dodatno prilagodijo. Če stranka želi
Finančna rezerva za varnejšo
Varčevalci, ki želijo zaslužiti več
prihodnost
Depoziti so v prvi vrsti namenjeni
Za večji občutek varnosti in manjšo
varni hrambi denarja, ki ji sledi donos-
potrebo po hitrih kreditih si oblikujte
nost sredstev, največkrat izraženi s
varnostno finančno rezervo. Ta naj
fiksno obrestno mero. Ker je cilj vsa-
bo naj bo visoka od 3 do 6 meseč-
kega posameznika, da zadosti vsem
Suzana Lovko, samostojna sveto-
nih neto prihodkov, vedno na razpo-
trem kriterijem bančne vezave: var-
valka, UniCredit Bank PE Novo
lago in naj ne bo izpostavljena
nost, donosnost in likvidnost naložb,
mesto: »Če dela svojega denarja
naložbenemu tveganju. Z varčeval-
v UniCredit Bank predlagajo, da del
nekaj časa ne potrebujete, obenem
nim računom Online Plus so v
sredstev investirate kratkoročno, del
pa želite čim višjo a varno donosnost,
UniCredit Bank zadostili trem
pa srednjeročno oziroma dolgoročno.
smo v UniCredit Bank pripravili dolgo-
najpomembnejšim zahtevam var-
svoja sredstva vezati srednjeročno ali
dolgoročno pa predlagajo sklenitev
2-letnega ali 5-letnega depozita s 5 %
letno obrestno mero.
ročni depozit s 5 % letno obrestno
nostne rezerve, in sicer: denar je
Kako razpršiti svoja sredstva?
mero, za obdobje vezave 5 let. Varče-
dnevno razpoložljiv in v varnih
V UniCredit Bank lahko varčevalci
valci, ki imajo v naši banki odprt
rokah, z odprtjem nimate stroškov,
svoje kratkoročne cilje pokrivajo s
transakcijski račun, pa lahko pose-
vodenje pa je brezplačno.
Fleksi depozitom, to je kratkoročni
gajo tudi po višji letni obrestni meri.«
December 2011 SOPOTJA 14
Dodatne informacije:
UniCredit Bank, PE Novo mesto
Glavni trg 20
Telefon: 07 3737 403
E-pošta:
[email protected]
Delovni čas: Ponedeljek – petek:
8.30 – 12.00 in 13.00 – 16.30
www.unicreditbank.si
Oglasno sporočilo
3
Program dela
Z. št.
sekcija/krožek
mentor/vodja
aktivnosti
1.
Beremo z Manco Košir sprehodniški študijski
krožek-pogovor ljubiteljev
pisane besede o izbrani knjigi
Marjana Štern
- v četrtek, 12. januarja, Brina Svit – Hvalnica ločitvi
- v sreda, 8. februarja, Ian McEwan - Sobota
- v četrtek, 8. marca, Ciril Kosmač - Pomladni dan
2.
Domača obrt
Jožica Kastelic
- delavnice vsak petek od 17. do 19. ure v prostorih društva
- delavnice vsak ponedeljek od 17. do 19. ure v poverjeništvu Birčna vas
3.
Likovna sekcija Jutro
Marija Udovč
-nadaljevalni tečaj slikanja v mesecu februarju in marcu
-srečanja ob četrtkih ob 9. uri v učilnici društva
4.
MePZ
Francka Štampohar,
Matej Burger
-vaje vsak torek ob 16.30 uri v KC Janeza Trdine
5.
Gledališka sekcija
Veronika Bezeg
-ogled predstav po programu MGL iz Ljubljane
6.
Izletniška dejavnost
Slavka Antič
LETOVANJA:
- od 22.2. do 29.2. v hotelu Delfin v Izoli,
- od 26.4. do 3.5. v hotelu Delfin v Izoli,
- od 3.7. do 10.7. v hotelu Delfin v Izoli,
- od 3.11. do 10.11. v hotelu Delfin v Izoli,
Za vse termine sprejemamo prijave skozi celo leto.
Ob prijavi je treba plačati rezervacijo 14 EUR.
PRAZNOVANJA
- četrtek 8. marca praznovanje dneva žena
- oktobra martinovanje
- decembra silvestrovanje oz. zaključek leta
IZLETI
- aprila ogled ljubljanskega gradu in športnega parka Stožice
- maja vožnja z Veselim Janezom ter vožnja s splavom po reki Krki
- 6. septembra izlet v neznano
ENODNEVNA KOPANJA V IZOLI
5., 13., 20. in 31. julija
9., 16., 23. in 31. avgusta
PREDSTAVA IN IZLETA V ORGANIZACIJI KOMPASA
- 27. januar muzikal Aida v gledališču Komedija v Zagrebu.
Prijave do 10. januarja.
- junija Bavarski gradovi – dvodnevni izlet
- junija Pet alpskih dežel - tridnevni izlet.
Izleta bosta izvedena, če bo dovolj prijav.
Več informacij o izletih boste dobili v tajništvu društva ali
na tel. št. 041 308 329.
7.
Literarna sekcija Snovanja
Tereza Balaževič
- srečanje vsako prvo sredo in zadnjo sredo v mesecu,
- februarja predstavitev zbornika Snovanja 2011 v Klubu društva,
- v četrtek, 2. februarja, ob 17. uri v Gostišču Galaksija v Trebnjem sodelovanje
na 16. srečanju literatov ob kulturnem prazniku v organizaciji PZDU
8.
Socialno zdravstvena
dejavnost
Milka Eržek in
Veronika Popovič
- svetovanje psihosocialne pomoči vsak četrtek od 9. do 10. ure,
- nadaljevanje projekta Starejši za višjo kakovost življenja doma,
- reševanje problemov v zvezi z uveljavljanjem socialnih pravic
9.
Športne dejavnosti
Lado Blatnik,
tel. 031 363 406
- vsak prvi torek v mesecu ob 9. uri v prostorih društva
šah
4
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
Program dela
Z. št.
sekcija/krožek
mentor/vodja
aktivnosti
pikado
Slavka Rifelj
tel. 031 276 249
Stojan Šturm
tel. 041 425 873
- ženske vsak torek ob 16.30. uri v prostorih društva
- moški vsako sredo ob 16. uri v prostorih društva
streljanje
Lidija Fabian
tel. 041 476 285
Lojze Gradišar
tel. 031 221 268
- vsak torek od 9. do 11. ure v zaklonišču na Jerebovi
balinanje
Mira Staniša
tel. 031 636 579
Cveto Moro
tel. 33 24 778
- ženske ob torkih od 9. do 10. ure na balinišču Drska,
- moški ob torkih in četrtkih ob 17. uri na balinišču Drska
kegljanje
Majda Goljuf
tel. 33 41 691
Alojz Trontelj
tel. 041 849 742
- vsak petek od 15. do 17. ure na kegljišču v Germovi ulici
namizni tenis
Martina Hribar
tel. 041 977 105
Dušan Pezelj
tel. 031 651 044
- ženske v ponedeljek od 9. do 10. ure v Namiznoteniškem klubu Krka v
Dergančevju in TC Otočec po dogovoru
- moški ob sredah od 19.30. do 21.30. ure v Namiznoteniškem klubu
Krka v Dergančevju in TC Otočec po dogovoru
tenis
Martina Hribar
tel. 041 977 105
Ivan Franko
tel. 041 775 015
- vsak dan od 8. do 12. ure v Tenis centru Otočec s popustom za člane
društva
tek
Jožica Auersperger
tel. 33 73 660
Martin Kužnik,
tel. 040 288 360
- individualno
veslanje (rafting)
Marija Golob
tel. 041 370 560
- po dogovoru
smučanje
Drago Rebernik
tel. 041 358 198
- individualno
smučarski tek
Jožica Auersperger
tel. 33 73 660
Drago Rebernik
tel. 041 358 198
- individualno
kolesarjenje
Milena Ravbar
tel. 051 383 181
Martin Kužnik
tel. 040 288 360
- individualno
športni ribolov
Janez Gregorčič
tel. 040 322 792
- individualno
plavanje in aerobika v bazenu
Milan Zupančič
tel. 041 669 386
- po dogovoru
badminton
Julijana Novak
tel. 040 844 307
Rafko Teropšič
tel. 30 75 400
v Teniškem centru Otočec ob ponedeljkih med 9. in 10. uro
odbojka na pesku
Janez Mohorčič
tel. 041 581 866
vadba na Loki po dogovoru z vodji
December 2011 SOPOTJA 14
5
Program dela
Z. št.
10.
11.
sekcija/krožek
mentor/vodja
aktivnosti
korektivna telovadba
vodja in fizioterapevtka
OŠ Bršljin
Veronika Lavrič,
tel. 30 26 928
Majda Kralj
vsak torek ob 18. uri
OŠ Bršljin
Anica Žagar,
tel. 30 24 983
Majda Kralj
vsak četrtek ob 18. uri
OŠ Brusnice
Ivanka Antončič,
tel. 30 85 913
Metka Lindič
vsako sredo ob 17.30. uri
OŠ Podgrad
Rezika Turk,
tel. 30 89 692
Heda Orač
vsak ponedeljek ob 19. uri
OŠ Drska
Informacije v času
vadbe v OŠ Drska
vsak torek ob 17. uri
Klub društva na
Čitalniški ulici 1
Zdenka Derganc,
tel. 031 802 640
Darja Pavlenič
vsak ponedeljek ob 19. uri
cene kopanj za člane društva v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah
Dolenjske Toplice Wellness center
Dolenjske Toplice Center za medicinsko rehabilitacijo
4,05 €
4,05 €
kopanje vsak delavnik do 90 min, od 9. do 11.30. ure
kopanje vsak delavnik do tri ure, od 11. do 16. ure
Terme Šmarješke Toplice zaprti bazen
4,80 €
5,60 €
7,20 €
kopanje vsak delavnik v času od 12. do 14. ure ali od 19. do 21. ure
kopanje do treh ur, skozi vse leto (delavniki)
kopanje do treh ur, vikendi in prazniki (ura prihoda ni pomembna)
Tenis in druge športne aktivnosti v
ŠPORTNEM CENTRU OTOČEC
Ljubitelje športne rekreacije, ki koristijo oziroma bodo koristili usluge v
športno rekreativnem centru Otočec v sezoni 2011/12, obveščamo, da
smo ponovno podaljšali najemno pogodbo za celostno ponudbo športnega
centra tudi za naslednjo sezono t.j. 2011/12.
Uprava PE hoteli Otočec nam omogoča, da koristimo
naslednje storitve:
1. uporaba savne in masažnega bazena (do 3 ure) v
dopoldanskem času 5 EUR in v popoldanskem 6 EUR
2. uporaba fitnesa: 2,5 EUR /obisk
3. najem zunanjega teniškega igrišča: 3 EUR/uro
4. najem notranjega teniškega igrišča: 14 EUR/uro
od 7. ure do 14. ure ob delovnih dneh
5. najem mize za namizni tenis: 4 EUR/uro
6. najem igrišča za badminton: 5 EUR/uro
Na vse navedene cene je vštet popust za člane društva, ki se izkazujejo s
člansko izkaznico in s plačano članarino za tekoče leto.
Poleg udeležbe na delavskih športnih igrah, bomo organizirali društveno
tekmovanje v spomladanskem terminu. Veliko užitkov pri rekreaciji.
Peter Henčič
6
KLUB DRUŠTVA
Člani društva, prijazno vabljeni na
klepet v naš Klub na Čitalniški 1.
Klub, ki je odprt od ponedeljka do
sobote med 8. in 12. uro, ponuja
branje časopisov in revij, družabne
igre, predvsem pa možnost druženja s prijatelji in z znanci ob kavi,
čaju, soku ali kozarčku rujnega.
Rekreativni pohodi
V mesecu aprilu bo začela delovati s svojimi
aktivnostmi pohodniška sekcija. Prijave zbiramo v tajništvu društva do konca februarja. Na
osnovi prijav bo organiziran skupni sestanek,
kjer bo sprejet program dela pohodov. Sekcijo
bo vodil Tone Progar.
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
Program dela
Letna članarina bo 8,00 €.
Občni zbor
Vsi člani društva ste vabljeni na redni letni občni zbor,
ki bo v četrtek, 22. marca 2012, ob 9.30 uri,
v večnamenski dvorani JSKD v Kulturnem centru Janeza Trdine.
Skrbeti moramo, da naše zakonite pravice ne
bodo zmanjšane ali celo odpravljene. Več ko
nas bo, močnejši bomo. Tudi zaradi tega se
občni zbor poverjeništva
poverjeništvo
nam pridružite in se včlanite v društvo.
Članarina vzajemne samopomoči znaša
v petek, 2. marca, ob 18. uri
Bela Cerkev
10.00 EUR. Člani jo imenujete tudi posmrv Kulturnem domu Bela Cerkev
tnina. Ustanovljena je bila zato, da bi na podv soboto, 4. februarja, ob 10. uri
Birčna vas
lagi pogojev, določenih v pravilniku (pravilnik
v Gasilskem domu Stranska vas
je na vpogled na društvu), izplačali posmrtniv četrtek, 16. februarja, ob 15. uri
Brusnice
no tistemu, ki mu jo je namenil umrli član.
v Gasilskem domu Brusnice
Upravičencem se izplača 235,00 EUR, venv četrtek, 16. februarja, ob 16. uri
Kamence
dar s predložitvijo fotokopije mrliškega lista,
osebne izkaznice, davčne številke, bančne
v gostišču Na vasi
knjižice ali bančne kartice prejemnika denarja,
v četrtek, 23. februarja, ob 15. uri
Podgrad
in to na sedežu društva. Članarina vzajemne
v Gasilskem domu Podgrad
samopomoči mora biti plačana za tekoče leto
do konca meseca maja.
Društveni prapor se lahko dobi za čas pogreba našega umrlega člana, če ga svojci želijo. Za prapor se je treba dogovoriti v tajništvu društva.
Plačana članarina za leto 2012 omogoča možnost cenejšega kopanja v Dolenjskih Toplicah, Šmarjeških Toplicah,
možnost uporabe športnih objektov v Teniškem centru Otočec, uporabe športnih objektov pri vadbi športov in
dopustovanja v hotelu Delfin v Izoli, omogoča pa tudi vpis v katero koli dejavnost društva. Članarino lahko poravnate
tudi po položnici na TR št. SI56 6100 0000 0830 667.
Vpis v dejavnosti, v katerih želi član sodelovati v letu 2012, je možen z izpolnitvijo pristopne izjave, ki jo prejmete v
tajništvu društva.
Pravna posvetovalnica: Članom, ki se znajdejo v težavah, skuša Ana Bilbija, univ. dipl. pravnica pomagati z nasveti v
okviru pravne posvetovalnice. Za pogovor se je treba dogovoriti v tajništvu društva.
Gremo plavat
Da je bolezen hrbtenice, gibal in duha laže
prenašati, je treba tudi kaj narediti za sebe.
Ena takšnih stvari je – ukvarjati se s športom
– plavanjem. Plavanje in telovadba v vodi, to
je nekaj najboljšega. Dajmo, stopimo skupaj in
naredimo nekaj za sebe. Začnimo plavati. Več
nas bo, lepše nam bo, posebno pa koristno in
cenejše. Začeli bi lahko v januarju v bazenu na
OŠ Grm.
Sprejem prijav na tel. št.:
Milan Zupančič
041 669 386
tajništvu društva 041 717 031
Milan Zupančič
December 2011 SOPOTJA 14
Pomoč na
domu
Nudim celotno oskrbo starejšim in
invalidom na vašem domu. Pokličete me lahko, tudi če želite prevoz do
zdravstvenega doma ali trgovine.
Na voljo sem vam 24 ur na dan.
040 650 387
Mile Tasevski
7
Novice iz društvenega življenja
Tudi v poverjeništvu Vredno je skupaj
Birčna vas se nekaj
premisliti,
dogaja
kako naprej
Da smo bili vsi postreženi, so poskrbele pridne članice poverjeništva.
BIRČNA VAS - V mesecu februarju, ko smo imeli občni zbor poverjeništva, je prišlo do zamenjave vodstva.
Dolgoletni poverjenik Jožef France je odstopil in mi
predal vodenje poverjeništva, z željo, da naj to delo
dobro opravljam.
Zaradi groženj oblasti o spremembi pokojninskega zakona se je kmalu po občnem zboru število članov v
poverjeništvu dvignilo s 103 na 125. Ker je bila na sestanku izražena želja po športnih aktivnostih, smo se z
gasilci PGD Stranska vas dogovorili za igranje badmintona v njihovi dvorani. S predsednikom ŠD Birčna vas
pa smo se dogovorili za balinanje na njihovem novem
in lepo urejenem igrišču.
7. junija smo pri koči LD Padež organizirali piknik. Udeležilo se ga je kar 82 članov. Povabili pa smo tudi predsednico našega upokojenskega društva gospo Rožco
Šonc ter gospo Slavko Antič. Po mojem pozdravu in
nagovoru udeležencev srečanja je tudi gospa Šončeva
povedala nekaj zanimivosti o dogajanjih v društvu, gospa Slavka pa o planiranih izletih za tekoče koledarsko
leto.
Ravno na dan piknika je svoj 80. rojstni dan praznovala
naša članica gospa Ana Pirnar. Seveda smo ji voščili vse
najboljše, ji nazdravili in zapeli pesem za njen praznik.
Piknik je mineval v veselem vzdušju, saj sta za glasbo
skrbela nadebudna 13-letna dvojčka Janez in Mitja.
Kljub dobremu vzdušju pa nas je ploha, ki se je proti
večeru ulila, počasi spravila domov.
Vendar pa je bila ugotovitev udeležencev, da bo treba
piknik kmalu ponoviti.
Franc Zupančič
8
Za nami so predčasne volitve poslancev našega parlamenta. Najprej se želim vsem tistim, ki ste glasovali za kandidate
DeSUS-a, zahvaliti z obljubo, da bomo storili vse, da bomo
program stranke uresničili v največji možni meri.
Stranka DeSUS je edina socialna stranka pri nas. Zanima jo
Človek. V stranki se zavzemamo za to, da bi upokojenci,
delavci, invalidi in mladi imeli varno prihodnost. Usmeritve
za delo so podprte s številnimi konkretnimi in uresničljivimi
ukrepi. Imamo odgovore, kako Slovenijo čim manj boleče
pripeljati iz gospodarske krize, kako zagotoviti mladim vsaj
prve korake ob vstopanju na trg dela, kako zagotoviti pravno in pravično državo. Zavedamo se tudi, da ni blagostanja
in socialne varnosti brez uspešnega gospodarstva. Potrebujemo učinkovito in pravično sodstvo, ki bo sposobno
povrniti v proračun in pokojninsko blagajno premoženje, ki
ga je ustvarila srednja in predvsem starejša generacija. Zavračamo različne lobije in mreže, ki dušijo pregledno porabo javnega denarja.
V Mestni organizaciji DeSUS smo si po volitvah vzeli čas za
premislek, kako naprej. Zadovoljni smo, da nam je uspelo
izboljšati volilni rezultat v primerjavi z volitvami v letu 2008.
Presegli smo tudi doseženo povprečje strank na državni
ravni. Odločili smo se storiti vse, da se v občinskem proračunu zagotovijo sredstva in končno začne delovati projekt
društva upokojencev »Hiša sožitja«, kjer bo prostor za srečevanje in sožitje ljudi vseh generacij. Prizadevali si bomo,
da bosta občina in mesto postala prijazna starejšim. Dobre
rezultate pa lahko dosežemo le skupaj. Skupaj moramo
razlagati, da starejši zaslužimo spoštovanje, topel objem in
prijazen pogled soljudi, ne samo hiter obrok hrane, prevoz z rešilcem in podobno. Družba bo bogata in prijazna,
V imenu MO DeSUS Novo mesto in Jožice Majcen ter
mag. Adolfa Zupana, kandidatov na minulih volitvah za
državni zbor v naših volilnih okrajih, se zahvaljujemo za
glasove, ki ste nam jih zaupali. V prihajajočih praznikih
vam želimo veliko miru, topline, zdravja in radostnih
srečanj.
če bo uspela zgraditi mostove med ljudmi, ne pa delitve.
Odločitve se sprejemajo v parlamentu, le v manjšem obsegu še v občinskem svetu. Civilna družba še nima mesta,
ki bi ga brez dvoma morala imeti. Skupaj bi laže realizirali
zastavljene cilje, zato si v bodoče želimo več trdnejšega
sodelovanja.
MO DeSUS Novo mesto
Predsednik mag. Miro Berger
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
Novice iz društvenega življenja
Izpolnjena
želja
Kako koristno izrabiti mrzle
zimske dni in večere
Na levi strani je Julij Gorenc, ki se mu
je izpolnila želja.
METLIKA - »Na svetu je kraj, kjer živijo
srečni ljudje, a ker nam je ta kraj preblizu, ga največkrat spregledamo!«
S temi besedami na letaku vabijo svoje goste v gostilno GERA v Metliki in še
dodajajo, da nudijo prijeten ambient, ki
pričara toplino in domačnost in s svojo
dolgoletno tradicijo zadovoljijo še tako
prefinjen okus.
Tako smo se upokojenci 8. novembra
letos odpeljali tja na sončno stran Gorjancev, tja v Belo krajino v to gostilno
Gera na martinovanje.
Niso samo jutra lepa v Beli krajini, ampak znajo Belokrajnci pripraviti tudi dobro večerno žurko. Ob dobri kapljici
(metliški črnini) in jedači smo se zabavali
z novo Glasbeno skupino HIT , ki je
z dobro glasbo neutrudno skrbela, da
smo se naplesali, obenem pa so pripravili tudi »krst mošta«!
Ta krst je bil še posebno zanimiv. K obredu je bil povabljen tudi naš upokojenec
Julij Gorenc, ki je sodeloval pri krstu kot
ministrant. Po krstu je Gorenc povedal,
da je bila njegova že mladostniška želja
postati ministrant. In prav na letošnjem
martinovanju se mu je ta želja nepričakovano uresničila.
Zelo zanimivo, saj pravijo, da nikoli ni
prepozno in tudi to: upajte in zgodilo
se vam bo!
Tilka Zoran
December 2011 SOPOTJA 14
Udeleženci delavnice v Birčni vasi
BIRČNA VAS - 16. maja je na seji
upravnega odbora Društva upokojencev Novo mesto, novi poverjenik poverjeništva Birčna vas
izrazil željo, da bi se člani tega poverjeništva želeli povezati s Sekcijo za ohranjanje domače obrti
v matičnem društvu. Na srečanju
v poverjeništvu Birčna vas je bilo
na Padežu 9. junija dogovorjeno,
da bo njihova članica Rkman Zalka
poskrbela za organizacijo udeležencev, poverjenik Franc Zupančič
pa za prostore, kjer bi imeli tečaj.
7. novembra se je tečaj res začel v
prostorih gasilnega doma v Stranski vasi. Udeležilo se ga je devet
članov in to sami moški. V svet
pletenja s šibjem jih je popeljal Jože
Pakar, ki je uspešen na tem področju. Komisija na obrtni zbornici v
Ljubljani mu je pod vodstvom dr.
Janeza Bogataja podelila atest, da
so njegovi izdelki vrhunski. Tečajnike je seznanil z osnovami: kako se
pripravi material in kakšno orodje
je potrebno, da nastanejo pleteni
izdelki iz šibja.
Na drugem srečanju, ki je bilo 14.
novembra, je bilo prisotnih 12 čla-
nov, in sicer 7 moških in 5 žensk.
Predavatelj se je zelo potrudil in
pripravil potrebni material, da je
delo obrodilo sadove. Lepo je bilo
videti zagnane može, ki so ustvarjali, in ženske, ki so prišle prvič.
Pozorno so opazovale spretnost
svojih moških kolegov in se zanimale, kako se plete s slamo.
Ko sem se naslednji dan pogovarjala s tečajniki, sem ugotovila, da
so zelo zadovoljni z znanjem, ki so
ga osvojili. Povedali so, da bodo šli
v naslednjih dneh skupaj nabirat šibje ob bližnji potok.
Ta primer nam pove, da se lahko
veliko doseže, če je volja, dobra
organizacija in povezanost med
ljudmi v poverjeništvu in matičnem
društvu. Veseli smo, da je začetek
uspel. Hvala Mišu in Zalki in še posebno Jožetu Pakarju za prijaznost
in nesebičen nazorni prikaz, kako
se pride do koristnih in lepih izdelkov domače obrti. Tečaj bo trajal
še nekaj zimskih ponedeljkov. Pa
veliko uspehov!
Jožefa Kastelic,
vodja sekcije za domačo obrt
9
Novice iz društvenega življenja
Iz megle na
toplo sonce
IZOLA - Upokojenci širšega novomeškega območja smo
se l9.novembra z dvema avtobusoma odpravili na enotedensko letovanje v upokojenski hotel Delfin v Izolo. Odšli
smo v mrazu in megli, a takoj za Postojno nas je pričakalo sonce in brezoblačno nebo. Tako vreme nam je služilo ves teden, in že samo zato se je izplačalo priti. V tem
vseslovenskem upokojenskem hotelu imajo posamezne
pokrajine določene termine za letovanje, Novomeščani
trikrat na leto, vendar je jesensko letovanje še posebej zanimivo.
Razen tega, da smo vsako jutro lahko telovadili pod strokovnim vodstvom izkušenih fizioterapevtov v bazenu z
ogrevano morsko vodo ali pa v telovadnici, smo bili deležni dokajšnje pozornosti osebja v hotelu in hrane po izbiri, pa tudi možnosti za več izletov. Naši so se pretežno
odločili za obisk Istarskih toplic na Hrvaškem in nekaterih
znanih okoliških vasi.
Medtem ko nas je prvi in zadnji večer bivanja pričakala
glasba za ples, je bil višek zabavnega programa Novomeški večer, ki so ga že tretje leto pripravili naši pevci, literati
in člani likovne sekcije Jutro. Ti so svoje slike postavili na
ogled v hotelski avli. Razstava je bila vsem gostom na voljo več tednov. Na tem večeru, ki ga je duhovito vodil
prof.Maks Starc, že uveljavljeni vodja programov z njemu
lastnimi humornimi vložki, je bilo še več točk programa
nagrajenih z burnim aplavzom. Na ta večer so se novomeški upokojenci, izvajalci programa, pripeljali s posebnim
avtobusom in nato še ponoči odšli domov. Za tako požrtvovalnost so bili nagrajeni z očitnim zadovoljstvom vseh
gostov hotela.
Nepričakovan posebni dodatek programu pa je bila predstavitev upokojenskega kandidata za bližnje volitve Adolfa
Zupana iz stranke DESUS, ki je s seboj pripeljal tudi dolenjsko posebnost- »ciganski« par Brajdimir - Berta.
Na letovanju smo se lepo imeli, upravi hotela pa dajemo nekaj predlogov, da bi bilo dobro še boljše in to brez
dodatnih sredstev, na primer: na hotelskem sten-času bi
lahko razobesili vozni red lokalnih avtobusov, saj bi prenekateri rad obiskal še Koper in Piran. Lahko bi goste obvestili o zanimivostih same Izole. Nedaleč od cerkve je muzejska zbirka ladijskih modelov itd. Morda bi tudi osebje v
recepciji spravili na isti nivo: prijazne in sposobne namreč
včasih zamenja kakšna zdolgočasena oseba. Eno z drugim:
naužili smo se sonca, rekreacije in druženja, kar nam bo
pomagalo prebiti zimo.
Ria Bačer
Seniorski pisci v
Črnomlju
Snovalci na
praznovanju
ČRNOMELJ - Literati DU so
se udeležili vsakoletnega regijskega srečanja seniorskih piscev Dolenjske, Bele krajine in
Posavja, ki ga je organiziral Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti Revija Mentor. Srečanje je
bilo v Črnomlju. Jože Bračika,
Malči Božič, Tereza Balažević,
Marjan Hren, Rezka Povše in
Maks Starc so tam predstavili
svoje pesmi, ki jih je izbrala strokovna ocenjevalka mag.
Ana Porenta. Prireditev je bila v cerkvi Sv. Duha, kulturnem
objektu v srcu starega mestnega jedra. Literarnim prispevkom so, poleg udeležencev in organizatorjev, prisluhnile
tudi županja Semiča in Črnomlja in podžupan Metlike ter
urednica Revije Mentor.
Rezka Povše
10
MePZ z voditeljem prireditve Maksom Starcem
SEMIČ - Naši snovalci so bili povabljeni na praznovanje 5.
obletnice delovanja Literarne sekcije Iskrice KUD Jože Mihelčič Semič. V programu Ta veseli dan kulture so nastopili
folklorna skupina Semiška ohcet, ženski pevski zbor, semiške klepetulje,ljudske pevke Šokice in seveda Toni Gašpeič, ki se je snovalcem pridružil za spominsko fotografijo.
Rezka Povše
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
Novice iz društvenega življenja
Bili smo v Cankarjevem domu
LJUBLJANA - Na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje, ki je potekal v
Cankarjevem domu v Ljubljani v dneh
od 27.9. – 29.9. 2011, se je predstavilo tudi naše društvo. Gre namreč za
srečanje upokojenskih društev Slovenije, oziroma za predstavitev njihovih
(kulturnih) dejavnosti.
V vseh treh preddverjih (etažah)
Cankarjevega doma so društva prikazovala svoje aktivnosti, razna podjetja, ustanove in posamezniki pa so na
svojih stojnicah reklamirali in ponujali
svoje storitve, ki naj bi bile v prid upokojencem; rekel bi, bil je bolj sejem
kot festival.
Naše društvo se je predstavilo z nastopi pevskega zbora, harmonikarjev,
literarne in slikarske sekcije ter z dejavnostjo naših članic: ga. Tereza Balažević z izdelavo rož iz papirja, ga. Jo-
Predstavitev izdelkov domače obrti
žica Kastelic z izdelki domače obrti, ga
Marija Golob pa s kvačkanimi izdelki.
Vse tri so na festivalu sodelovale vse
tri dni, prav tako slikarska sekcija Jutro
z razstavo slik nekaterih svojih članov
in članic.
Pevski zbor, harmonikarji in člani literarne sekcije Snovanja smo nastopili v
sredo 28. 9. 2011.
V polurnem nastopu smo okrog ene
ure popoldan na odprtem odru v
zgornjem preddverju izvedli Pozdrav
iz Novega mesta: pevski zbor je zapel
tri pesmi, Maks Starc, Marjan Hren in
Ivan Hrovatič so vmes prebrali svoje
December 2011 SOPOTJA 14
Nastopajoči literati v Cankarjevem domu
pesmi, učinkovito pa so našo predstavitev zaključili harmonikarji, nazadnje
s Slakovo V dolini tihi, ki so jo peli vsi
prisotni ob odprtem odru.
Kmalu za tem so v dvorani Lili Novy v
dobre pol ure trajajočem nastopu izvedli recital člani literarne sekcije Snovanja: Terezija Balažević, Jože Bračika,
Marjan Hren, Ivan Hrovatič, Tončka
Ivanež, Rezka Povše in Maks Starc,
žal pred maloštevilnimi poslušalci;
od naših sta bili prisotni le sedanja in
prejšnja predsednica društva ga. Rožca Šonc in ga. Ana Bilbija.
Po 16. uri so se v Linhartovi dvorani
na 36. srečanju pevskih zborov društev upokojencev Slovenije zvrstili
nastopi izbranih pevskih zborov, med
drugimi tudi našega, tudi ob sodelovanju harmonikarjev, z opazno izstopajočim nastopom.
Do predvidenega odhoda avtobusa proti domu so naši vrli pevci ob
spremljavi harmonikarjev vso pot,
od Cankarjevega doma do Drame,
prepevali znane napeve in zbujali pozornost mimoidočih Ljubljančanov.
Ni kaj, življenje ni pesem, pesem je
življenje!
Ivan Hrovatič
V zgodovini človeštva ostanejo samo
tisti ljudje in dogodki, ki s težo svoje
pomembnosti razširijo režo na situ časa,
se izmuznejo pozabi in ostanejo v spominu
človeštva, v zgodovini.
(Rudi Kerševan)
V novembru smo se poslovili
od našega častnega predsednika
IVANA SOMRAKA
Ohranili ga bomo v lepem spominu.
11
Življenje je stkano iz trenutkov,
ki dajejo smisel
naši sedanjosti in prihodnosti.
Vso srečo v letu 2012!
www.krka.si
555-2011-A_NEWyear2012_ad-148x210_SI.indd 1
15.11.2011 9:59:51
Sopotja so interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto. Glasilo izhaja občasno. Uredniški odbor Ana Bilbija (odgovorna urednica), Maks Starc (glavni urednik), Marinka Starc (lektorica),
Majda Škof in Slavko Dokl. Naklada glasila je 2500 izvodov, ki ga brezplačno prejmejo vsi člani društva. Oblikovanje in tisk: Tiskarna Vesel Novo mesto. Naslovnica: Stane Rahne – Miklavž na Gorjancih.
Društvo upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto, telefon: 07/30 21 240, fax: 07/30 21 245, GSM: 041/717 031, e-pošta: [email protected]et,
poslovni račun: SI56 6100 0000 0830 667, davčna številka: 25247581, matična številka: 5148430000. Uradne ure v pisarni društva so v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure.

Similar documents