Uvodnik - Kmetijska založba

Comments

Transcription

Uvodnik - Kmetijska založba
12/2014
Uvodnik
Vsebina
Zanimivo
Pet mesecev do ukinitve kvot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Poljedelstvo
Zdaj ustavite polže in škodo v naslednji
pridelovalni sezoni!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Metrobovi dnevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Reportaža
Zares mednarodna udeležba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Živinoreja
Pomembnost živinske soli za prehrano živali. . . . . . . . . . . . . . . 11
110 let kontrole prireje mleka na Slovenskem. . . . . . . . . . . . . . 12
Tehnika
EIMA 2014 (12.–16. november). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Case IH, New Holland in Deutz-Fahr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Novo registrirani traktorji v oktobru 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Atos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Novosti na Eima 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Valtra T (četrte generacije). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Podjetje Trioliet se bo raztezalo na 51 tisoč
kvadratnih metrih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nove zmogljivosti matične tovarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gospodarjenje
PANTHEON Farming, evidence za sadjarstvo. . . . . . . . . . . . . . . . 30
Letno kazalo
Kazalo letnika 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Obvestila
Akcija v mesecu decembru in januarju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Glasilo Društva kmetijskih
svetovalcev Slovenije
Obvestila Zveze strojnih krožkov
Član EUROFARM združenja
vodilnih kmetijskih časopisov
Član žirije za izbor traktorja leta
Izdajatelj: Kmetijska založba d.o.o.
Uredniški odbor:
Marjan Dolenšek (kmetijska tehnika, gradnje),
Tatjana Čop
Veronika Valentar
Zorica Abraham Panič
Naslovnica: Jerneja Golob
Glavni in odgovorni urednik: Andrej Golob
Tehnični urednik, oblikovanje: Janez Grabec
Grafična priprava: Kmetijska založba d.o.o
Tisk: Malex, d.o.o.
Naklada: 5000 izvodov
Naslov uredništva:
KMETOVALEC, Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec
tel.: 02 88 56 700 in 05 90 10 576
E pošta: [email protected], http:www.kmetovalec.com
Naročnine in oglasno trženje:
KMETIJSKA ZALOŽBA d.o.o.
Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec
tel.: 05 90 10 576
E pošta: [email protected]
Cena posamezne številke: 4,8 €
Letna naročnina (12 številk): 48 €,
za tujino: 75 €
9,5% DDV vključen v ceno
Bliža se konec leta. Pred nami je dan, ko nas obišče dobri Miklavž in hrupni parkeljni z
njim. Bolj kot, kaj nam bo prinesel Miklavž, nas zanima, kaj bo prineslo novo leto. Obeti
niso lepi. Naša razpuščena oblast nam bo zanesljivo pripravila kakšno neljubo presenečenje.
Na kmetijskem področju se že kažejo obrisi novih norosti. V javnosti kroži nekaj, kar naj bi
nadomestilo program KOP. Za imenom KOPOP se skriva kup neumnosti. Obljubljeno je bilo
poenostavljanje postopkov, zdaj pa se nam obeta kup dodatne birokracije. Kar nekaj ukrepov
bo potrebno napovedati vsaj 48 ur pred izvedbo. Vsi vemo, da je kmetovanje močno odvisno
od narave. V skladu z vremensko napovedjo načrtuješ nek tehnološki ukrep (gnojenje, zatiranje plevela, obdelavo tal ...) na določen datum in ga napoveš, sedaj pa vremenska fronta
malo pohiti in na napovedani dan dežuje ali je zemlja preveč razmočena in ukrepa ni mogoče
izvesti. Res lahko napoved umakneš v 24 urah po napovedanem datumu, a četudi so dan po
prvotno napovedanem datumu pogoji takšni, da bi dopuščali izvedbo ukrepa, ga ne smeš
izvesti, ampak ga moraš ponovno napovedati in spet čakati 48 ur. Kaj pa če čez 48 ur vreme
spet ne bo omogočalo izvedbe ukrepa? In potem ga iz drugih vzrokov (npr. zaradi neustrezne
razvojne faze pri varstvu) ne bo mogoče več izvesti. Kot v JLA: samo, da je vse po pravilih, pa
četudi vojska razpade ob prvem resnejšem konfliktu.
Pa še razni lobiji so pritaknili svoje piskrčke in bo zato potrebno kup novih analiz, izobraževanj in potrdil. Samo, da se prikaže, koliko denarja dobijo kmetje iz proračuna, čeprav jim
ga bodo lobiji pobrali, še preden ga bodo dobili. Da ne govorimo, koliko bo spet stala izvedba
nadzora in kako se bo spet na ta račun redila javna uprava.
Še nekaj cvetk: prepoved uporabe travne silaže (bo silaža iz drugih vrst krme na istem posestvu dovoljena?), prepoved paše, prepoved paše in košnje do določenega datuma, prepoved
koruze na določenih območjih … Najhuje pa je to, da naj bi ukrepi začeli veljati že čez mesec
dni, pa uradno sploh še niso znani. Kako naj se kmet odloči, v kateri ukrep bo vstopil, če pa
ob začetku uveljavitve ne pozna posledic? Očitno so Butalci popolnoma zavzeli kmetijsko
ministrstvo in KOPOP pravzaprav pomeni POKOP slovenskega kmetijstva.
Verjetno ste že slišali za Petrovo načelo, ki pravi, da v birokraciji vsak napreduje do mesta, za
katerega ni sposoben. Ni čudno, da imamo sedaj pri nas na oblasti same nesposobne birokrate, od predsednika vlade navzdol, da ne govorimo o raznih srednjih birokratih, ki se pomikajo
po ministrstvih in čakajo na penzijo, vmes pa še malo zafrkavajo ljudi, ki si služijo kruh v potu
svojega obraza.
In zakaj kmetje to izživljanje birokracije kar mirno prenašajo? Pred časom sem bral zanimiv
članek psihologa Blaža Vodopivca o pasji dresuri novinarjev. Dresura temelji na ugotovitvah
ruskega fiziologa Pavlova, ki je na osnovi raziskav obnašanja psov definiral pogojni refleks,
kar s pridom uporabljajo v pasji šoli, ko psa po uspešno izvedeni vaji nagradijo s piškotkom.
Z vztrajnim ponavljanjem to pride psu v podzavest in na koncu zadostuje pohvala, piškotek
pa niti ni več potreben. Tak sistem dresure je do popolnosti razvila komunistična oblast, kar
je ljudi pohabilo do te stopnje, da še po dveh desetletjih ne ravnajo proti željam oblastnikov.
Za dresuro kmetov pa skrbi naš zadružni sistem. Prosto po Vodopivcu: Hvaljenje zadružništva – piškotek: zadruga ti nudi drobne ugodnosti, ki jih drugi člani niso deležni. Vedro
gnojnice po kritikih – piškotek: članstvo v vodstvenih organih. Glasovanje po volji vodstva –
piškotek: ugoden kredit, štipendija za otroke, zaposlitev družinskih članov ...
Na drugi strani so za vzgojo poslušnih podanikov uporabne manj prijetne metode za tiste, ki
si drznejo misliti po svoje. Dvom v uspešnost vodstva – palica: obrekovanje v javnosti. Javna
kritika vodstva – palica: izključitev iz zadruge ...
Očitno sedaj tudi bruseljski birokrati vse bolj posegajo po ukrepih pasje šole. Kmetu zastavijo določene zahteve, za protiuslugo pa dobi subvencijo. Ob naslednji reformi kmetijske politike malo povečajo zahteve in znižajo subvencijo. Tako vse do konca, ko bodo kmetje samo še
izpolnjevali obrazce, subvencij pa ne bo več.
Kot sem že nekoč napisal, enak sistem uporabljajo dilerji: najprej ti drogo dajo zastonj, ko
postaneš od nje odvisen, pa ti jo drago zaračunajo.
Komunisti so učili, da je vera opij za ljudstvo, za kmete pa so opij subvencije. Ravno po
zaslugi obljubljenih nepovratnih sredstev in subvencij se je marsikateri kmet zadolžil preko
svojih sposobnosti in kupoval stroje ali gradil hleve, ki jih sploh ne bi potreboval.
Ko zmanjka denarja, pride pamet. Smola je le v tem, da denarja najprej zmanjka na dnu.
Tisti na vrhu imajo še precej zaloge in pameti od trenutnih oblastnikov še zlepa ne moremo
pričakovati.
Želim si le, da bo v prihajajočem letu vsaj narava poskrbela za kmete in nam prizanašala z
ujmami.
Vaš urednik
3