Oglejte si delček knjige Čarobnost življenja

Comments

Transcription

Oglejte si delček knjige Čarobnost življenja
1-144_Carobnost_Zivljenja:Layout 1 9/1/11 2:58 PM Page 1
Čarobnost
življenja
- Maja
Čarobnost življenja
Avtor: Dobra vila Maja – Maja Debelak
E-pošta: [email protected]
www.dobravila.com
Urejanje in lektoriranje: Nadja Ferk
Oblikovanje: Sandi Horvat
Naslovnica: Polona Lovšin
Tisk: HERLE - hiša poslovnega tiska
Šesti natis: 1.000 izvodov
Izdajatelj:
Divinum cor d.o.o.
Kresnice 120
1281 Kresnice
Tel.: 031 393 000
Kontakt: Maja Debelak
Copyright © Dobra vila
Ljubljana, 2012
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
159.922
DEBELAK, Maja, 1977Čarobnost življenja / Dobra vila Maja. - 6. natis.
- Kresnice : Divinum cor, 2012
ISBN 978-961-93306-0-9
261787904
Vse pravice pridržane. Brez poprejšnjega pisnega dovoljenja izdajatelja noben del knjige ne sme biti reproduciran
v nobeni mehanski, fotografski ali elektronski obliki ali v obliki fotografskega posnetka, niti ne sme biti shranjen v
kakršnikoli obliki, predvajan ali drugače kopiran za javno ali privat uporabo, razen za »pošteno rabo«, kot so kratki
citati v člankih in revijah. Avtorica te knjige ne daje posredno ali neposredno zdravniških nasvetov in ne predpisuje
uporabe kakršnihkoli tehnik kot zdravilo za fizične in zdravstvene težave brez nasveta zdravnika. Namen avtorice
je ponuditi informacije splošne narave, da vam pomaga pri vaših prizadevanjih za čustveno in duhovno Dobrobit.
V primeru, da uporabljate zase katerokoli informacijo iz te knjige, kar je vaša pravica, avtorica in izdajatelj ne prevzemajo nobene odgovornosti za vaša dejanja.
1-144_Carobnost_Zivljenja:Layout 1 9/1/11 2:58 PM Page 3
O AVTORICI KNJIGE
Dobra vila Maja je inspiracijska svetovalka, ki pomaga mnogim
ljudem pri uresničevanju sanj in ciljev. Svoje znanje deli na predavanjih, individualnih svetovanjih in motivacijskih predavanjih za podjetja. Njeno poslanstvo je spominjati in na primeru
pokazati, da je možno uresničiti sanje. Na spletnem portalu Facebook je v zelo kratkem času pridobila več kot 61.000 članov.
Piše kolumne za Lady in zaupne besede za revijo Antena. Izdala
je vilinske karte Metuljčice in je avtorica knjige Čarobnost življenja. Izdeluje energetski nakit, še posebej priljubljeni so vilinski amuleti.
1-144_Carobnost_Zivljenja:Layout 1 9/1/11 2:58 PM Page 4
1-144_Carobnost_Zivljenja:Layout 1 9/1/11 2:58 PM Page 5
POSVETILO
To knjigo posvečam svoji babici v nebesih. S svojim odhodom si
mi podarila čarobno palčko. Dolga leta sem jo iskala, vendar šele
danes razumem, da je bila ves čas v mojih rokah. Rada te imam
in pozdrav v nebesa.
♥
1-144_Carobnost_Zivljenja:Layout 1 9/1/11 2:58 PM Page 6
1-144_Carobnost_Zivljenja:Layout 1 9/1/11 2:58 PM Page 7
ZAHVALA
Z veseljem v srcu se zahvaljujem Roku, ker verjame v moje sanje.
Posebna zahvala bratu Matevžu, mamici in očiju. Brez vas ne bi
bilo vseh težkih vzorcev. Hvala moji dragi prijateljici Barbari M.
Spalević za prijateljstvo, kjer besede niso več potrebne in za vso
podporo pri uresničevanju sanj.
Hvala Nadji Ferk za prijateljstvo, lekturo in ureditev knjige. Si
nenadomestljiva. Hvala vilinčici Tanji Zrinsky za čarobno fotografijo, ki krasi knjigo. Polona Lovšin, hvala za čarobno ilustracijo, ki je dodala knjigi piko na i. Sussan Sever Ashley hvala, ker
si moja duhovna učiteljica.
Barbra Jermann, hvala za čarobno spremno besedo in uresničitev
mojih sanj.
Zahvala mojim rednim poslušalcem predavanj: Nataša, Dejan,
Jasna, Karmen, Maja, Tadeja, Nina, Sabina, Klaudija, Tina,
Irena, Barbara, Doris, Ingrid, Monika, Tina, Klavdija, Tanja,
Domen, Orlena, Samanta, Sandi, Sonja, Vesna, Karmen, Maja,
Irena, Petra ... napredovali ste in ponosna sem na vas.
Največja zahvala mojim Vodnicam, Vilincem, Angelom in Kassandri ter vsem nevidnim bitjem, ki mi pomagajo na čarobni poti
na tem veličastnem planetu. Čarobna zahvala vsem vam, ki dnevno prebirate moje misli in potrjujete, da sem na pravi poti. Brez
vas ne bi bila to, kar sem danes. HVALA!
♥
1-144_Carobnost_Zivljenja:Layout 1 9/1/11 2:58 PM Page 8
1-144_Carobnost_Zivljenja:Layout 1 9/1/11 2:58 PM Page 9
SPREMNA BESEDA
Maja Debelak je ena najsvetlejših oseb, kar jih poznam. Ker verjamem, da naključij ni, sva se morali srečati. Najprej na Facebooku, kjer sem vsak dan z velikim veseljem prebirala njene
misli, bodrilne stavke in vedno znova ugotavljala, da mi polepšajo dan. Pravzaprav sem ob njej dobivala krila in začela sprejemati odločitve, ki bi jih morala že zdavnaj, če se ne bi
zaustavljala ob če-jih in dvomih. Zanimivo je, da sem vse, kar
je napisala Maja že dolgo vedela. Nič novega, kar ne bi omenjala že legendarni Martin Kojc in Louise L. Hay. Nekaj podobnosti je zaslediti tudi v knjigi The Secret in mnogih drugih
duhovnih knjigah s področja osebnostne rasti. Toda Maja je to
znala povedati tako živo in uporabno. Brez velikih misli in filozofiranja. Za takojšnjo uporabo! Prav to ljudje v današnjih napornih časih potrebujemo: kratka in jasna navodila, kako čim
prej vzeti življenje v svoje roke. Ko se odločimo, stvari začnejo
teči. Ne samo, da v zapisano verjamem, to se mi resnično dogaja
in zdaj vem … Pogum mi je marsikdaj dala prav Maja, ki ne
samo da ponuja ključe vsem, ki si želimo sprememb, ampak
svojo čarobno energijo tudi živi. Tako na svojem primeru dokazuje, da se sanje res lahko uresničujejo. Srečanja z njo so
vedno nekaj posebnega. Zmeraj se ji lesketajo oči in je tako nalezljivo igriva in svetla, pa čeprav tudi sama velikokrat naleti
na ovire. A odkar je v svoji globini našla čarobni zaklad in verjame v svoje sanje, se ji stvari vedno zložijo tako, kot se morajo.
Meni osebno najbolj čaroben Majin stavek, ki mi vedno znova
pomaga v težkih situacijah, katere mi podirajo notranjo harmonijo, je: »Vprašaj se, kaj bi naredila ljubezen!« Ko pogledam
s tega zornega kota, se moja energija obrne v pozitivno smer in
problem kmalu ni več tako velik in svet je takoj lepši. Hvaležna
1-144_Carobnost_Zivljenja:Layout 1 9/1/11 2:58 PM Page 10
sem, da sem jo spoznala in da ji lahko napišem nekaj besed ob
izidu njene knjige Čarobnost življenja. Bodite pogumni in zaupajte. Maja je najboljši dokaz, da stvar resnično deluje!
Barbra Jermann
Življenje je čudež. Popelje nas preko zasneženih gora, kristalno
čistih jezer do zelenih dolin, kjer nas objamejo cvetoči travniki
in igra pisanih metuljev. Njihov ples in barve so kot glasba za oči.
Vsak od njih nosi zgodbo popolne preobrazbe gosenice. Enkrat
metulj, zavedno metulj.
Avtorica Maja Debelak je metulj, ki pred nami razkriva krila
svoje zgodbe. Ponuja dlan metulju v nas in vabi k notranji preobrazbi: Živi čarobno življenje zdaj! Poklon avtorici za ves pogum
in navdih zbran v knjigi Čarobnost življenja.
Barbara M. Spalević
1-144_Carobnost_Zivljenja:Layout 1 9/1/11 2:58 PM Page 11
KAZALO
Predgovor – Kako vsak trenutek živeti v pravljici
............................
13
KDO JE DOBRA VILA MAJA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Moja zgodba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sanje Dobre vile Maje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KAKO USTVARJATI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vizualizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Afirmacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Hvaležnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Opravljate delo, ki vas osrečuje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zavedanje in nadzor misli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Odločite se, kaj si resnično želite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ogledalca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Izhajajmo iz sebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Vloga žrtve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Uresničite svoje sanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Osredotočajte se na cilj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Resnica osvobaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Poslanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Strah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
LJUBEZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ljubosumje, energija nezaupanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Prekinitev veze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Čustveno zdravje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Navezanost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Prijateljstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Življenje je skupek odločitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Zaljubljenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Zemlja je nepozaben raj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Sedanjost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Naravne katastrofe in leto 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ZAKLJUČEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137