drugi učni list

Comments

Transcription

drugi učni list
France Bevk: Lukec in njegov škorec
Z BESEDAMI IN MED NJIMI
Zakaj si se izgubil? Kako si se
počutil v trenutku, ko si ugotovil,
da si se izgubil? Kaj si storil? Kako
si se lotil iskanja staršev?
Preberi navodila in reši naloge. V pomoč naj ti bodo škorčevi nasveti.
1. Predstavljaj si, da s starši odpotuješ v tujino in se izgubiš v velikem mestu. Opiši dogodek.
_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________
Zanima me, če je
________________________________________ kapitan v svojem
________________________________________ dnevniku
omenjal škorca.
2. Predstavljaj si, da najdeš kapitanov dnevnik s potovanja na ladji,
s katero je potoval tudi Lukec. Izberi si en dan iz kapitanovega dnevnika in ga zapiši.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________
so živeli? Zakaj se je oče
______________________________________________ Kako
odločil, da gre v Ameriko?
______________________________________________ Kako sta na to reagirala Lukec
______________________________________________ in njegova mama?
3. Napiši predzgodbo pripovedi o Lukcu in njegovem škorcu.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pripravila: Nataša Jeras po izhodiščih ZRSŠ
1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________
Sta ostala v Ameriki? Kako sta
živela? Je Lukec hodil v šolo v
_____________________________________
4. V Ameriki je Lukec našel očeta. Napiši nadaljevanje zgodbe.
Ameriki? Sta mogoče
odpotovala kam drugam?
_________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
5. Pripoveduj zgodbo, kot da si Klepec.
Sem Klepec, Lukčev škorec.
Nikoli si nisem mislil, da bom
potoval po svetu.
_____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pripravila: Nataša Jeras po izhodiščih ZRSŠ
2
6. Postavi se v vlogo novinarja. Naredi intervju z osebo iz knjige.
(SSKJ:intervju - javnosti namenjen pogovor, v katerem kdo odgovarja na
pripravljena vprašanja)
Jaz bi vprašal Lukčevega
očeta, zakaj se je odločil, da
bo šel v Ameriko?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Lukec je del poti prepotoval s parnikom.
Zamisli si, da je na njem srečal junaka (ali junake) iz
tvoje druge knjige o dogodivščinah, ki si jo prebral.
Pripoveduj nam o srečanju.
Zakaj je potoval s parnikom?
Ali je imel s seboj kakšno žival?
Ali sta z Lukcem kaj zanimivega
skupaj doživela? Sta mogoče
postala prijatelja?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Predstavljaj si, da mama Lukcu ni dovolila vzeti škorca s seboj.
Podaril ga je junaku iz tvoje druge pripovedi, ki si jo prebral.
Pripoveduj nam, kako se je škorec razumel z novim lastnikom.
Ja, to pa so spomini …
____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pripravila: Nataša Jeras po izhodiščih ZRSŠ
3
____________________________________________________________________
_________________________________________
 Pazi na pravilno urejenost svojega
besedila (odstavki).
_________________________________________
9. Napiši spis z naslovom Prijateljstvo premaguje težave.
V njem pojasni, kakšno vlogo ima v prebranih zgodbah prijateljstvo.
Svoje razmišljanje utemelji s primeri iz pripovedi Lukec in njegov
škorec in s primeri iz druge izbrane pripovedi.
 V svoje besedilo vključi čim več svojih
spoznanj, vključuj primere iz obeh
knjig.
 Primerjaj svoje poglede z avtorjevimi.
__________________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Še enkrat se vrni na začetek, preglej in popravi napake.
Pripravila: Nataša Jeras po izhodiščih ZRSŠ
4