Bauhaus Si Leihgerätekatalog.indd

Comments

Transcription

Bauhaus Si Leihgerätekatalog.indd
IZPOSOJA STROJEV
IN ORODIJ
Dobrodošli
pri
storitvenem
centru za izposojo strojev in orodij.
Dragi
kupci,
olajšajte si delo na vrtu, v hiši ali na gradbišču in to brez večjih investicij. Ponujamo Vam stroje in
orodja, ki jih le redko potrebujete - praktično, ugodno in fleksibilno. Profesionalni stroji in orodja
za večnamensko uporabo so razdeljeni v sledeče kategorije:
Delo na vrtu
Na gradbišču
Notranja ureditev
Čiščenje in transport
S tehniko in uporabo izposojenega stroja ali orodja Vas bodo seznanili naši strokovni delavci.
Glede na Vaše potrebe pa si lahko sami izberete tarifo za izposojo stroja ali orodja: 4 - urni najem,
dnevni najem, tedenski najem ali vikend - najem. Vse nadaljnje informacije Vam bodo z veseljem
posredovali naši strokovni delavci.
Že naslednji projekt lahko enostavno načrtujete z
prednosti so prepričljive!
storitveni center
izposojo strojev - naše
Tako enostavno je:
Stroji in orodja iz Vašega strokovnega trgovskega centra
Izposojamo stroje in orodja za:
Rezanje in ločevanje Vrtanje
Žaganje Mešanje in proizvajanje električnega toka
Rušenje Pomoč pri vzpenjanju
Brušenje in rezkanje
Čiščenje Transport in dvigovanje
Obdelovanje tal Dela na vrtu
1
Izbor:
Stroja ali orodja s pomočjo naših
strokovnih delavcev.
2
Uvajanje:
S pomočjo naših strokovnih delavcev. Obširna
razlaga vseh pomembnih podatkov za uporabo
stroja ali orodja ter izbor za to primernih materialov.
3
Postopek izposoje:
Določite čas najema:
Pripravite varščino in osebno izkaznico.
4
Transport:
Z lastnim osebnim vozilom.
5
Vračilo:
Če boste stroj / orodje vrnili v neoporečnem stanju,
Vam bomo vrnili varščino, v nasprotnem primeru,
pa Vam bomo zaračunali stroške čiščenja / popravila
ali zadržali varščino.
P
Cenovno ugodna izposoja:
Pregled možnih časovnih najemov:
4 - urni najem
Vikend - najem:
čas uporabe 3 dni,
npr. petek od 08:00
do ponedeljka 08:00.
Dnevni najem:
Tedenski najem:
24 ur / 1 dan
čas izposoje
od 7 dni dalje
Varnostni napotki
Vsi stroji in orodja so označeni z ustreznimi varnostnimi napotki. Pri uporabi stroja ali
orodja je potrebno za preprečevanje poškodb nujno upoštevati te varnostne napotke.
Naši strokovni delavci Vam bodo pred uporabo posredovali vse potrebne napotke.
Nosite
zaščito
za oči
Nosite
zaščito
za ušesa
Nosite
zaščitno masko za dihala
Nosite
čelado
Upoštevajte
navodila za
uporabo
Električni
tok
Delovanje
na plin
Oblecite
zaščitne
rokavice
Zaščitite pred
škropljenjem
vode
Uporaba
zaščitne maske za varjenje
Nosite
zaščitne
čevlje
Nosite
zaščitna
oblačila
Za varen transport izposojenega stroja / orodja vam priporočamo:
Kombi
Osebni
avtomobil
Tovornjak
Kontrola kakovosti
Da bi zagotovili neoporečno stanje
vseh naših strojev in orodij, jih redno
vzdržujemo. Seveda pa so v našem
sortimentu samo tisti stroji in orodja,
ki izpolnjujejo ustrezne varnostne
predpise in ustrezajo našim
visokim standardom.
Avtomobilsko
prikolico
Pomembna prednost:
Storitveni center
Mnoge stvari le redko potrebujemo, zato si lahko posebna
orodja in stroje tudi izposodite. Izposoja strojev in orodij
je cenovno ugodna in zelo praktična. Naši strokovni delavci
Vam bodo z veseljem posredovali vse pomembne napotke za
delo z izposojenim strojem ali orodjem. Z uporabo izdelkov
kakovostnih blagovnih znamk boste delo opravili natančno,
profesionalno ter v najkrajšem možnem času.
V storitvenem servisu PROFI DEPOT
so vam na voljo še sledeče storitve:
Informacije
za obrtnike
Količinski
popusti
Priprava blaga pri
telefonskem naročilu
Menjava blaga - ob
predložitvi računa
Resnična prednost
za profesionalce:
Prednosti PROFI CARD
Nakup: Kupujte brez gotovine ali bančnih kartic. Kupujte na
dobavnico oz. na pri nas odprti zbirni račun. Vaše nakupe bomo
sešteli in Vam po dogovoru vsake 15 - 30 dni poslali zbirni
račun, ki ga poravnate v 30 dneh.
Dodatne kartice za obrtnike in podjetja:
Pooblastite lahko do 10 oseb, ki jim bomo izstavili
PROFI CARD kartico, s katero bodo lahko v vseh
centrih v Sloveniji nakupovali v imenu
Vašega podjetja oz. dejavnosti.
storitvenem centru izpolnete vlogo za
Na
Vašo PROFI CARD kartico. Potrebujete samo Vašo
identifikacijsko številko za DDV in podatke o Vaši dejavnosti.
Informacije na
Informacije na
telefonskih
številkah:
telefonski številki:
LJ-Rudnik: (01) 420 54 12
(01) 546 68
LJ-BTC:
(01)12546 68 12
(02) 320 92
12320 92 12
MB:
(02)
Pripravili Vam bomo pogodbo, ter Vam jo po pošti poslali
v podpis. Ko podpisano pogodbo vrnete in zagotovite
dogovorjeno zavarovanje plačil, Vam Vašo novo
PROFI CARD kartico pošljemo po pošti ali pa jo sami
dvignete na storitvenem centru.
Pogoji najema
pogoji za najem strojev in orodij
1. Splošno
Najem strojev, orodja, prikolic in drugih naprav (v sledečem »predmeti najema«) se izvede izključno na osnovi sledeče navedenih pogojev. Nasprotujoči
brezpogojno izvede najem, ne bodo predmet pogodbe.
si pogoji ali drugačni pogoji najemnika tudi, če trgovsko podjetje
2. Predmet najema
Najemnik mora predmet najema uporabljati primerno in skrbno. S podpisom najemne pogodbe najemnik potrjuje, da je napravo skupaj z navodili za
uporabo prejel v neoporečnem, nepoškodovanem stanju, da so mu strokovni delavci razložili ravnanje z napravo in ga seznanili tudi z varnostnimi določili.
Najemnik nima pravice do popravil oz. usposobljanja predmeta najema, pustiti ga mora v takšnem stanju, kot ga je dobil.
Potrošni material kot so svedri, brusilne plošče itd. ni vključen v obseg dobave.
Poškodb ali pomanjkljivosti na predmetu najema, ki niso zavedene v protokol pri predaji, najemnik ne more uveljavljati. Ostale pomanjkljivosti mora
najemnik pri predaji pokazati najemodajalcu. Najemnik najemodajalcu jamči za poškodbe, ki so na napravi nastale v času njegovega najema. Prav tako
jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe, kot tudi za izgubo naprave (npr. kraja) v času najema v primeru, da ne more dokazati svoje nedolžnosti.
Pri predaji predmeta najema je potrebno poravnati določeno varščino za najem.
3. Vračilo
Najemnik mora predmet najema očiščen, pripravljen na obratovanje ter z vsemi dodatnimi deli, ki so vključeni v dobavo, v določenem času
trgovsko podjetje. V primeru okvare na stroju / orodju mora najemnik o tem obvestiti najemodajalca.
vrniti v
V primeru, da predmet najema ni vrnjen v neoporečnem stanju, je najemodajalec upravičen, da vse stroške odpravljanja pomanjkljivosti in popravil,
kot tudi čas za popravila, sorazmerno prišteje k določenemu znesku najema, v kolikor seveda jamčenje najemnika ni izključeno v skladu s § 2.
V primeru zakasnelega vračila mora najemnik - ne glede na dolžnost takojšnjega vračila- plačati 120 % nadomestilo za uporabo v prekoračenem
kadarkoli od najemnika zahteva vračilo naprave in nadomestilo za dokazano nastalo škodo,
času. Neodvisno od tega pa lahko
do katere je prišlo zaradi nevračila naprave.
4. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan,
najet predmet uporabljati primerno in v skladu z navodili za uporabo ter dodeljenimi varnostnimi predpisi za predvideno uporabo.
Naprave ne sme uporabljati pod vplivom alkohola ali drugih pomirjevalnih sredstev.
Napravo mora zaščititi pred preobremenitvijo.
Napravo lahko uporablja samo z dovoljenimi pogonskimi snovmi (voda, olje, maščoba, gorivo itd.).
Tretje osebe, še posebej neuvedeno osebje oz. otroci naprave ne smejo uporabljati.
Napravo mora zaščititi pred krajo, poškodbami in neupravičeno uporabo tretjih oseb, kot tudi pred vremenskimi vplivi.
V primeru kraje, poškodb ali neupravičene uporabe tretje osebe, mora najemnik to nemudoma sporočiti najemodajalcu
in primer prijavite tudi pri najbližji policijski postaji.
Napravo lahko najemnik da v podnajem samo s pisnim dovoljenjem najemodajalca.
5. Odgovornost najemodajalca.
Najemodajalec jamči za škodo, ki nastane namenoma ali zaradi njegove malomarnosti oz., če krši pogodbene dolžnosti. V zadnje omenjenem
primeru je odgovornost najemodajalca omejena na škodo, ki jo je moč predvideti s pogodbo.
Omejena odgovornost pa ne velja za poškodbe, ki ogrožajo človeško življenje in zdravje, kot tudi ne za pravice iz zakona o jamstvu izdelkov.
Najemodajalec ne jamči za škodo nastalo zaradi neprimerne uporabe naprave ali v primeru, da najemnik napravo neupravičeno preda tretji osebi.
6. Pristojna sodna oblast
V primeru, da je najemnik stroja / orodja podjetnik, je pristojna sodna oblast okrožno sodišče v Ljubljani.