Navodila za rokovanje z varilnim aparatom MSA 350 in

Comments

Transcription

Navodila za rokovanje z varilnim aparatom MSA 350 in
MSA 350 IN 300 – NAVODILA ZA
UPORABO
Veljavnost
Ta navodila veljajo za varilne aparate MSA 350, začenši s serijsko številko 10000.
Ta številka se nahaja na označevalni tablici na desni strani aparata.
Opis izdelka
MSA 350 je aparat za elektrofuzijsko varjenje polietilenskih cevi.
Varilni programi za fitinge se nahajajo na črtni kodi Interleaved 2/5 po standardu
ISO/TC 138/SC5/WG12.
Vsi potrebni podatki o varilnem postopku se shranijo v spominski enoti MSA 350 in
jih lahko prikličemo na več načinov.
Spreminjanje raznih nastavitev je mogoče v položaju KONFIGURACIJA.
Gumbi za upravljanje
Prikazovalnik in vse kontrole se nahajajo na sprednji plošči
1.
TART/STOP
S
2.
NTER (=potrditev)
E
3.
DESNO
4.
LEVO
5.
6.
GOR
DOL
Optični svinčnik za branje črtne kode
Optični svinčnik najlepše deluje, če ga držimo, kakor navadni svinčnik, torej ne
navpično, ampak nekoliko nagnjeno (10 do 30° odklona) od navpičnice. S
svinčnikom potegnemo čez kodo v eni enakomerni in neprekinjeni potezi. Po
uporabi ga spravimo v zaščitno vrečko. Poleg optičnega svinčnika je na razpolago
tudi optični bralnik (skener). Optični bralnik ima gumb za vklop na spodnji strani.
stran 2
Spomin
Med varilnim procesom se podatki shranjujejo v varilni zapisnik. Ta funkcija je
opisana v oddelku Zapisnik.
Priključek za PC
Pod stranskimi vratci se nahaja odprtina s priključkom na tiskalnik, ali na PC. Med
varjenjem morajo biti ta vratca zaprta.
Napajanje
Aparat je konstruiran za enofazno napajanje napetosti 230 V, frekvence 50-60 Hz.
Več informacij najdete pri Tehničnih podatkih.
Električno omrežje:
priključek naj ima varovalke 16A (inertne).
Generator:
Ni čvrstih pravil, ki bi predpisovala moč generatorja. Zahteve
so odvisne od tipa generatorja in raznih dejavnikov okolja na gradbišču.
Podaljški:
Dovoljeni so kabli, premera žil 2,5 mm2 ali več. Vsi kabli
morajo biti popolnoma odviti z nosilcev.
SHEMA
VARILNEGA
POSTOPKA
Čakamo na fiting
Merjenje upornosti
fitinga
Varilni program smo
Vnesli, odpre se
START
Aparat odšteva čas
Postopek je končan
Spravljam v spomin
Rezultati varjenja
Čas hlajenja
Snamemo kable
stran 3
Zagon:
MSA 350 naj trdno stoji, ventilator naj ima dovolj prostora. Preveri napajanje.
Upoštevaj navodila.
Vklop:
Priključi napajalni kabel v izvor električnega toka. MSA 350 se vključi.
Priključi varjenec – cevni element na varilne kable.
Vstavljanje varilnega programa
Odčitaj črtno kodo tako, da jo potegneš z optičnim svinčnikom ali čitalnikom.
Aparat primerja parametre in odpre gumb START, če se dejanski parametri
ujemajo z varilnim programom.
Začetek varilnega postopka
MSA 350 je pripravljen za varjenje.
Pritisni tipko START/STOP.
Prekinitev varilnega postopka
Varjenje lahko prekinemo kadarkoli želimo s pritiskom na gumb START/STOP.
Aparat registrira napako – glej odstavek Napake.
Zaključek varilnega postopka
Varilni aparat avtomatično zaključi varilni proces in spravi podatke v spomin.
Prikaz podatkov
Po zaključki varilnega procesa lahko odčitamo podatke o zadnjem varjenju na
prikazovalniku.
Izmenično se pojavlja tudi zahtevani čas hlajenja. Prikaz podatkov je na voljo,
dokler ne iztaknemo varilnih kablov z varjenca.
Med časom hlajenja ne premikamo varjenega mesta. Cevne spone odstranimo po
preteku varilnega časa.
Dodatne funkcije
Prikazovalnik kaže različne funkcije, med katerimi se premikamo z gumboma GOR
in DOL:
1.
2.
3.
4.
PODATKI O VARJENCU
U: 39,5 V / t:0000s
KONFIGURACIJA
JEZIKI
jezik
5. KONTRAST
=> varilni postopek
=> ročno nastavljanje varilnega časa
=> spreminjanje konfiguracije aparata
=> z gumbom DESNO spreminjamo
=> z gumbom DESNO spreminjamo kontrast
Za spreminjanje konfiguracije varilnega aparata se uporabljajo že pripravljene
črtne kode, ali kode, ki jih pripravite s programom MSA WIN WELD. Priporočamo,
da se posvetujete s prodajalcem, ali serviserjem, preden spreminjate nastavitev
stran 4
SAMO ZA APARATE S SPOMINSKO ENOTO
ZAPISNIK O VARJENJU
Spominska enota SPS
Vsi podatki o varjenju se spravljajo v notranjo spominsko enoto SPS, ki se nahaja
na matični plošči varilnega aparata. Spomina je za 800 zapisov. Ko je prostor
zapolnjen, se najstarejši zapis uniči, ker ga prekrije zadnji zapis.
Tiskanje zapisnika
Priključite posebni kabel za tiskalnik v odprtino pod stranskimi vratci na desni
strani aparata.
POZOR !!! Aparat mora biti izključen, kadar priključujete ali odstranjujete kable,
ali PC kartice.
Priključite MSA 350: na prikazovalniku se pojavi napis RS – 232 MENU
Z gumbom DOL izberete funkcijo tiskanja: zapisnike lahko izbirate po številki
vara, ali po številki delovnega naloga. Izberete lahko tiskanje skupnega zapisnika,
ali samo posameznega zapisa.
Način, ki ga želite, potrdite z ENTER.
Aparat nas vpraša od katere številke (START=zadnja številka zapisnika) do katere
številke (STOP=prva številka zapisnika) želimo iztiskati zapisnik.
Zveza z računalnikom
Priključite posebni kabel za PC v odprtino pod stranskimi vratci na desni strani
aparata.
POZOR !!! Aparat mora biti izključen, kadar priključujete ali odstranjujete kable,
ali PC kartice.
Na računalniku mora biti naložen program MSA WIN WELD in MSA 350 mora biti
nastavljen na prava vrata računalnika.
Priključite MSA 350: na prikazovalniku se pojavi napis RS – 232 MENU
Z gumbom DOL se pomaknete do ZVEZA RAČUNALNIK in potrdite z ENTER.
Vsa opravila prenašanja podatkov in tiskanja potekajo s pomočjo programa MSA
WIN WELD.
stran 5
NAPAKE
Kodirane napake
Številka
Opis na MSA 350
napake
2
NAPETOST PREVISOKA
5
TEMPERATURA PRENIZKA
6
TEMPERATURA PREVISOKA
7
NOTRANJA TEMP.PRENIZKA
8
NOTRANJA TEMP.PREVISOKA
9
UPORNOST PRENIZKA
10
UPORNOST PREVISOKA
11
VARILNA NAPETOST NIZKA
12
VARILNA NAPETOST VISOKA
13
PREKINJEN VAR.KROG
14
VARILNI TOK VISOK
15
VARILNI TOK NIZEK
16
NAPAJANJE TEMP.VISOKA
21
PREKINITEV ZADNJE VAR.
22
ZAUSTAVITEV S STOP
28
PODROČJE PREKORAČENO
71
SYS.ER. TEMP.
72
MAGNETNO POLJE
74
MOČ VARJENJA NIZKA
78
NAPAKA NAPAJANJA
Nekodirana sporočila
Opis na MSA 350
BATERIJA JEZ.KARTICE
BATERIJA SPOM KARTICE
NAPAČNI SPOMIN
ČITALEC ČRTNE KODE
NAPAČNI TIP ČRTNE KODE
NEPRAVILNI PROGRAM VARJENJA
NEZNANA KODA
NAPAKA KONFIGURACIJE
NAPAKA MERJENJA UPORNOSTI
SERVIS
SERVIS, BLOKIRANO
NI ZAPISNIKOV
VARILEC: NI VELJAVNA OSEBNA
ŠTEV.
VARILEC: POTEKLA OS.ŠTEV.
OSEBNA ŠTEV. NI ZA MSA
KONTROLA PROCESA
NAPAKLA KONFIGURACIJE VARILCA
NAPAKA NOTRANJEGA SOMINA
(SPS)
NAPAKA MED NALAGANJEM
NAPAKA VENTILATORJA
Pojasnilo napake
preverite generator
ogreti aparat
ohladiti aparat
preglej fiting
preglej fiting
generator ali podaljšek
če se ponavlja, pošlji na servis
varilni kabli
preglej fiting ali MSA 350 na servis
ogreti MSA 350
MSA 350 ohladiti
pregledati zadnji var
pregledati zadnji var
fiting se ne da variti s tem aparatom
poslati aparat na servis
umakniti aparat stran od generatorja
če je pogosto, poslati na servis
poslati na servis
Pojasnilo napake
zamenjati baterijo jezikovne kartice
zamenjati baterijo spominske kartice
uporabiti jezikovno kartico SRAM
izključiti aparat, priključiti čitalec
Nimate odprt pravilni menu
Koda varjenja ni standardna
Uporabiti črtno kodo MSA
Poslati na servis
Odključi fiting in aparat, preveri kontakte
Poslati na servis
Poslati na servis
Tiskati kasneje, ko bodo zapiski v spominu
Vstaviti veljavno osebno številko
Vstaviti veljavno osebno številko
Vstaviti veljavno osebno številko za MSA
Poslati na servis
Poslati na servis
Poslati na servis
Izključiti aparat, vložiti novo jezikovno kartico
Preverite ventilator, po potrebi na servis
stran 6
TEHNIČNI PODATKI
Napetost
230 V izm. – 180-264 V
Frekvenca
45-65 Hz
Poraba max. 3500 W nominalno
Izhod generatorja
2-4 kVA sinoidno enopolno delovanje
Varovalka
10-15 AT
Varilna napetost
8-42 V(48 V) galvansko ločeno
Zaščita
razred 1/IP65
Temperaturno območje
-10 do +45° C
Čas obremenitve
24% do 100% odvisno od dimenzije, elektronski nadzor je
vgrajen
Dimenzije
285x200x360mm
Teža 11,5 kg s kabli
RS 232 vmesnik
4800 baud, 7 data bit, 1 stop bit, even parity, XON/XOFF
protokol
Dolžina kablov
3m
Proizvodnja Brütsch Elektronik AG, Uhwiesen, Švica
Pribor Navodila, 2 kotna adapterja, Konfiguracijske kode

Similar documents