OTROCI OTROKOM - o reviji in dobrodelnem namenu

Comments

Transcription

OTROCI OTROKOM - o reviji in dobrodelnem namenu
Celovita obravnava slepih in slabovidnih predšolskih otrok ter podpora
slovenskih lionov in glasbenih šol z REVIJO MLADIH GLASBENIKOV SLOVENIJE
OTROCI OTROKOM
6. in 7. februarja 2015 bo na pobudo Lions kluba Ljubljana Emona in Lions kluba Rogaška v
Ljubljani, Rogaški Slatini, Celju, Kopru in Krškem potekala Revija mladih glasbenikov
Slovenije Otroci otrokom v podporo projektu Celovita obravnava slepih in slabovidnih
predšolskih otrok.
K organizaciji dobrodelne akcije so pristopili ravnatelji šestih glasbenih šol in predsedniki
petih Lions klubov iz Slovenije. 38 glasbenih šol je prijavilo skupaj kar 780 učencev, 5
zavodov, ki izvajajo programe glasbenega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami
oziroma šol s prilagojenim programom, pa 40 gojencev, skupaj 820 nastopajočih. Predstavili
se bodo na osmih revijalnih nastopih.
Tako uresničujemo pomemben cilj - otroke usmerjamo v solidarna ravnanja in jih
ozaveščamo o potrebah družbe po medsebojnem razumevanju in sprejemanju.
KONCERTI:
CELJE, sobota, 7. 2., Dvorana Glasbene šole Celje, Slomškov trg 10, Celje
DVA KONCERTA: ob 9.00 in ob 12.00
LJUBLJANA, petek 6. 2., Dvorana konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska 12, Lj.
DVA KONCERTA: ob 16.00 in ob 18.30
KOPER, sobota, 7. 2., Dvorana sv. Frančiška, Trg sv. Frančiška, Koper, KONCERT ob 11. 00
KRŠKO, sobota, 7. 2., Dvorana Glasbene šole Krško, Kolodvorska 2, Krško, KONCERT ob 10.00
ROGAŠKA SLATINA, sobota, 7. 2., Kristalna dvorana, Zdraviliški trg 12, Rogaška Slatina
DVA KONCERTA: ob 11.00 in ob 15.00
Katjuša Koprivnikar iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana o projektu pravi:
» Pri slepih in slabovidnih otrocih moramo s strokovnimi obravnavami pričeti v trenutku, ko
ugotovimo, da ima otrok okvaro vida, saj vizualne informacije pomembno vplivajo na njegov
razvoj. Videči se učimo s posnemanjem, to pa je slepim in slabovidnim odvzeto. V Sloveniji
zgodnja obravnava, kjer seveda ne govorimo o medicinski obravnavi, žal še ni uzakonjena,
zato je odvisna od naše iznajdljivosti in podpore Lions klubov.
Celovita obravnava slepih in slabovidnih predšolskih otrok vključuje pridobivanje posebnih
znanj in veščin bodisi s strani otrok bodisi s strani staršev kot so: razvoj igre, priprava na
opismenjevanje v Braillovi pisavi, vizualna stimulacija in vaje vida, zgodnje veščine orientacije
in mobilnosti, trening uporabe optičnih in neoptičnih pripomočkov, prehranjevanje,
oblačenje, ipd.
Uspešnost obravnav in usposobljenost staršev za igro s slepim ali slabovidnim otrokom je
odvisna tudi od ustreznosti in razpoložljivosti prilagojenih igrač in didaktičnih pripomočkov
za slepe in slabovidne predšolske otroke: multisenzorne igrače za razvoj in urjenje
kompenzacijskih čutil in veščin (tip, sluh, vonj, kožne senzacije), svetlobni in kontrastni
pripomočki za vidno stimulacijo, didaktične pripomočke za vaje vida, slikanice za slabovidne
otroke, tipne slikanice za slepe otroke, različni modeli, makete in simulacije konkretnih
naravnih predmetov in pojavov, igrače za urjenje fine motorike, braillov pisalni stroj, bele
palice, ipd.
Zgodnja obravnava za slepega ali slabovidnega otroka ne pomeni zdravljenje, temveč pomoč
pri razvijanju spretnosti in veščin, ki mu bodo omogočale čim bolj samostojno življenje.
Pomoč družini je najbolj učinkovita v domačem okolju, zato si prizadevamo, da bi obravnave
lahko izvajali na domu otroka. Tako želimo zagotoviti načelo dostopnosti, razpoložljivosti ter
krajevne bližine pri izvajanju zgodnje obravnave, kar trenutno zaradi odsotnosti sistemske
ureditve in podpore programu ni mogoče zagotoviti.
Z nakupom omenjenih igrač in pripomočkov za slepe in slabovidne otroke ter slepe in
slabovidne otroke z več motnjami bomo zagotovili kakovostnejše obravnave, obenem pa bo
zadostno število teh pripomočkov na razpolago družinam za izposojo na dom. Igrače bodo na
voljo vsem predšolskim slepim in slabovidnim otrokom, ki jih obravnavamo.
Pomen zgodnje obravnave so prepoznali tudi slovenski Lioni, ki Zavodu za slepo in
slabovidno mladino Ljubljana vedno priskočijo na pomoč, kadar gre za izboljšanje kakovosti
življenja slepih in slabovidnih otrok in njihovih staršev. “
To uresničujejo tudi z organizacijo Revije mladih glasbenikov Slovenije OTROCI OTROKOM,
ki nima zgolj humanitarnega pomena, temveč vse sodelujoče opozarja na pomen vrednot kot
so sprejemanje drugačnosti, sodelovanje, solidarnost in pomoč sočloveku.
Ilustratorka Marlenka Stupica je že pred 14. leti ob našem prvem dobrodelnem koncertu
OTROCI OTROKOM, ki letos prerašča v vseslovensko revijo mladih glasbenikov, s svojim
prijaznim in dobrohotnim dovoljenjem, da njena upodobitev deklice iz pripovedke Zvezdni
tolarji, ki pooseblja otrokovo razumevanje za drugega otroka, postane simbol koncertov
OTROCI OTROKOM, darežljivo prispevala k utrjevanju vsebine, ugleda in pomena teh
dobrodelnih koncertov.
Z udeležbo na katerem od osmih koncertov po Sloveniji, boste z dobrodelnim prispevkom 5
EUR, tako kot nastopajoči otroci, pomagali njihovim vrstnikom in podporli projekt Celovite
obravnave slepih in slabovidnih predšolskih otrok. Zaključni dogodek OTROCI OTROKOM z
izborom glasbenih točk z vseh slovenskih koncertov pa bo 20. marca 2015, ob 18. uri na
Koservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
V imenu pobudnikov in organizatorjev projekta
Mojca Menart

Similar documents