PRAVILA NAGRADNE IGRE » ČISTO MOJA KOŽA «

Comments

Transcription

PRAVILA NAGRADNE IGRE » ČISTO MOJA KOŽA «
PRAVILA NAGRADNE IGRE » ČISTO MOJA KOŽA «
Iskreno se vam zahvaljujemo za vaše izkazano zanimanje za nagradno igro »ČISTO MOJA KOŽA« (v
nadaljevanju: igra), ki jo je pripravila družba L'Oreal Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju Organizator), s sedežem na
naslovu Stoženska 2, 1000 Ljubljana.
Vabimo vas, da si pazljivo preberete spodnja pravila igre, ki zadevajo vaše sodelovanje v le-tej. S sodelovanjem
v igri brezpogojno soglašate s pravili igre in pogoji uporabe spletnega mesta.
1. ČLEN : DEFINICIJE SPLETNEGA MESTA
Za namene pričujočih pravil igre imajo naslednji izrazi naslednje pomene :
-
»Igra«: spletna igra z naslovom »ČISTO MOJA KOŽA«;
»Udeleženec« ali »vi«: oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena in ki sodeluje v igri;
»Spletno mesto«: spletno mesto, dostopno na naslednjem URL naslovu:
www.odpravite-mozolje.si/cisto-moja-koza/game
»Družba« ali »mi«: L'Oreal Slovenija d.o.o. (organizator)
2. ČLEN : TRAJANJE
Igra bo potekala od vključno 05.11.2012 do vključno 26.11.2012. V kolikor bi od nas to zahtevale okoliščine,
lahko igro časovno preložimo ali prekinemo. V primeru tovrstne situacije, boste o tem obveščeni preko
spletnega mesta v najkrajšem možnem času.
3. ČLEN : POGOJI ZA SODELOVANJE
V igri, ki je popolnoma brezplačna in ni pogojena z nikakršnim nakupom, lahko sodelujejo zgolj osebe, starejše
od 18 let in stanujoče v Sloveniji. Sodeluje lahko le ena oseba iz gospodinjstva (isti e-mail naslov). V igri ne
morejo sodelovati: (i) zaposleni pri Organizatorju in (ii) osebe, ki so sodelovale pri organizaciji igre, ter njihove
družine (osebe iz istega gospodinjstva).
Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.
Sodelovanje poteka izključno preko spletnega mesta.
Vaše sodelovanje bo veljavno le, če boste izpeljali naslednje korake:
 Dokončati je treba vse nivoje igre
 Po zaključeni igri boste obveščeni o doseženem številu točk in prejeli povzetek kviza
 Potrebno se je z imenom ali vzdevkom ter elektronskim naslovom vpisati med najboljše igralce.
Vaš vpis se zabeleži. Če bo vaš vpis eden izmed prvih treh po številu točk v tistem tednu, boste prejeli nagrado.
K igri lahko povabite tudi svoje prijatelje.
S sodelovanjem v igri se zavezujete, da boste prijavni obrazec izpolnili v dobri veri, pri čemer se zavedate, da
netočne ali nepopolne prijave ne bodo sprejete. Enako velja v primeru več prijav. S tem potrjujete, da so
podatki, ki ste nam jih podali in ki jih hranimo v naših bazah, točni in izkazujejo vašo istovetnost. Prosimo, da
nas o morebitni spremembi kateregakoli podatka čim prej obvestite. Kakršnihkoli netočnih ali nepopolnih prijav
ne bomo sprejeli.
S sodelovanjem v igri se zavezujete, da se boste vzdržali kakršnegakoli načina sodelovanja, ki ni v skladu s temi
pravili. Pripravili smo tehnična sredstva, s katerimi bomo lahko preverjali, ali sodelovanje v igri poteka skladno s
pravili ali ne.
S sodelovanjem v igri se Udeleženec strinja, da L'Oreal Slovenija:
 vpisane osebne podatke uporablja za izvedbo igre ter za pošiljanje obvestil in komuniciranje v zvezi s
to igro;
 vpisane osebne podatke uporablja za pošiljaje elektronskih in pisnih obvestil komercialne in
nekomercialne narave, vključno s ponudbami, akcijami in novostmi, ne glede na to, ali gre za ponudbe
podjetja L'Oreal Slovenija, d.o.o. ali tretjih oseb;
 vpisane osebne podatke uporablja za tržne in statistične raziskave.
4. ČLEN : DOLOČITEV DOBITNIKOV IN NAGRAD IGRE
Vsak teden bo Organizator nagradil prve tri igralce, z najvišjim številom točk v igri, ki bodo prejeli nagrado, La
Roche Posay rutino za celovito nego kože nagnjeno k nepravilnostim: EFFACLAR DUO, EFFACLAR Gel in
TOLERAINE Teint. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po elektronski pošti in objavljeni na strani
www.odpravite-mozolje.si najkasneje v 15 delovnih dneh po izboru.
Vsak Udeleženec lahko prejme le 1 nagrado tekom trajanja nagradne igre.
Nagrada je osebne narave, zato je ni mogoče podeliti drugi osebi, ki ni dobitnik, ali zamenjati za gotovino.
Nagrade nismo dolžni podeliti, če dobitnik (i) ne potrdi prejema elektronskega sporočila oz. ne sporoči
organizatorju vseh potrebnih podatkov za dostavo v roku 30 dni, (ii) pri prijavi ni vnesel točnih podatkov ali (iii)
ni postopal v skladu s temi pravili.
Dobitniki bodo nagrade prejeli po pošti v roku 20 delovnih dni oz. najkasneje v treh mesecih po prejemu
potrditvenega elektronskega sporočila z vsemi potrebnimi podatki za dostavo nagrade
5. ČLEN : IZPOVEDI IN STVARITVE
Morda vas bomo prosili, da izpolnete vprašalnik o vaših vtisih o igri in/ali dobljeni nagradi preko spletnega
mesta. V tem primeru dovoljujete, da brezplačno kopiramo, predvajamo, spreminjamo, prirejamo (prevajamo),
prenesemo in distribuiramo vaša mnenja, ki ste nam jih zaupali. To dovoljenje velja eno leto od registracije vaše
izpovedi na spletnem mestu za cel svet in za kakršnokoli vrsto medija (avdiovizualna sredstva, tisk, internet
ipd.).
V primeru, da v okviru igre ustvarite kakršnokoli lastno stvaritev, dovoljujete, da brezplačno kopiramo,
predvajamo, prirejamo, posredujemo in distribuiramo te stvaritve. To dovoljenje velja eno leto od prenosa vaše
stvaritve na spletno mesto za cel svet in za kakršnokoli vrsto medija (avdiovizualna sredstva, tisk, internet ipd.).
6. ČLEN : OSEBNI PODATKI
V skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov ima vsaka oseba, prijavljena na spletnem mestu,
pravico dostopati, nasprotovati, popravljati in brisati vse podatke, ki jo zadevajo. To pravico lahko uveljavite
kadarkoli po elektronski pošti, s priloženo fotokopijo svoje osebne izkaznice ali potnega lista, na naslednji
naslov: [email protected] Za osebe, ki bodo uveljavile pravico do izbrisa svojih podatkov pred zaključkom
igre, se razume, da so prekinile sodelovanje.
Informacije, zbrane v okviru igre, bomo lahko uporabili v trgovske namene, pri čemer bomo najprej pridobili
vaše soglasje, ki ga boste lahko odkljukali na obrazcu za prijavo v igro. Poleg tega in pod pogojem, da ste
odkljukali okence za dovoljenje, bomo lahko vaše osebne podatke posredovali našim partnerjem.
Če postanete eden izmed srečnih dobitnikov, nam od takrat dalje dovolite, da na spletnem mestu eno leto
brezplačno objavljamo vaš priimek, ime in vašo morebitno fotografijo.
7. ČLEN: ODGOVORNOST
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za goljufivo uporabo pravic do povezave ali podelitve nagrade
dobitniku. Prav tako ne odgovarjamo v primeru višje sile ali v primeru dogodkov izven našega nadzora (zlasti v
primeru tehničnih težav, izgube ali zamude poštnih storitev ...), ki bi ovirali organizacijo in potek igre. V primeru
tovrstnih okoliščin bomo udeležence obvestili preko spletnega mesta.
Nagrajenec (oz. njegov skrbnik) je dolžan višino prejete nagrade prijaviti v napoved za odmero dohodnine, če je
vrednost nagrade višja od 42 EUR.
8. ČLEN: SPREMEMBA PRAVIL
Organizator lahko spremeni pravila igre, zlasti za namen usklajevanja s kakršnokoli novo zakonodajo in/ali
veljavnimi predpisi. Vsakršno spremembo bomo vključili v ta pravila in jo objavili na spletnem mestu.
Če bi katerikoli člen teh pravil postal ničen ali neveljaven, ostane veljavnost ostalih členov nespremenjena.
Kakršnekoli spremembe in/ali dopolnitve postanejo sestavni del teh pogojev uporabe.
9. ČLEN: DOSTOPNOST PRAVIL IGRE
Celotna pravila bodo ves čas igre dostopna na spletnem mestu. Prav tako jih lahko brezplačno pošljemo
komurkoli, ki med trajanjem igre zanje zaprosi organizatorja na naslov: L'Oreal Slovenija d.o.o., Stoženska 2,
1000 Ljubljana oziroma po elektronski pošti na naslov: [email protected]

Similar documents