Uporaba e-gradiv na portalu iRokus

Comments

Transcription

Uporaba e-gradiv na portalu iRokus
Uporaba e-gradiv na portalu iRokus
Elektronska gradiva (učbeniki, delovni zvezki, samostojni delovni zvezki) Založbe Rokus Klett se
nahajajo na spletni strani www.irokus.si. Gradiva v elektronski obliki so popolnoma identična
tiskani verziji, ki jo imajo učenci pred seboj.
KAKO PRIDEMO DO ELEKTRONSKIH GRADIV iROKUS?
Ko v spletni brskalnik prvič vnesemo naslov www.irokus.si se nam odpre spletna stran,
v ospredju pa se pojavi »uvodni pozdrav«.
Obvestilo nas seznani s postopkom vstopa oz. prijave
ter z vstopnim uporabniškim imenom in geslom:
Uporabniško ime: Rokus
Geslo: test
Obvestilo nas seznani tudi s programskimi zahtevami,
kaj se potrebuje in kje se potrebni programi lahko
brezplačno dobijo na spletu.
V primeru, da ne želite, da se obvestilo pokaže vedno,
ko pridete na omenjeno spletno stran, obkljukajte zahtevo »Tega sporočila ne kaži več«.
Omenjeno uporabniško ime in geslo bosta delovala do meseca septembra, torej v obdobju, ko
se spletna stran in gradiva še razvijajo. Prijava, ki je sedaj potrebna, je brezplačna. Ob brezplačni
prijavi vsi učitelji lahko brezplačno uporabljajo vsa e-gradiva, ki so trenutno objavljena.
Od 1. oktobra dalje pa bodo e-gradiva dostopna samo ob plačilu uporabniške licence/najemnine
za obdobje enega leta in to le za izbrane naslove.
Ko preberemo uvodni pozdrav in kliknemo gumbek »Zapri«, imamo pred seboj želeno spletno
stran. Za dostop do e-gradiv sledimo uvodnim navodilom in kliknemo na »Prijava« desno zgoraj
ali pa kliknemo kar možnost »moja iKnjižnica« v zgornjem vodoravnem meniju.
V obeh primerih se odpre isto prijavno okence, v
katerega vpišete že prej omenjeno uporabniško
ime in geslo.
Pod prijavo imate možnost obkljukati dve trditvi.
Če želite, da si vaš računalnik zapomni vaše
uporabniško ime, kar pomeni, da se vam ne bo
potrebno vedno prijavljati na spletno stran, potem
obkljukate kvadratek pred to trditvijo. Ta trditev je
izbirna, se pravi, ni nujno, da jo obkljukate.
Drugo trditev pa morate nujno potrditi, če želite
nadaljevati delo na spletni strani, saj se morate
nujno strinjati s pogoji uporabe, ki se vam odprejo,
če kliknete na “pogoji uporabe”.
Ko vse potrdimo, nas sistem prijavi pod uporabniško ime »Rokus«, pred nami pa se odpre
celotna zbirka elektronskih gradiv, ki jih v tem trenutku ponuja naša založba. Ko se bo učitelj
kasneje prijavljal pod svojim uporabniškim imenom, bodo v razdelku »moja iKnjižnica« samo
njegova izbrana e-gradiva, za katere bo imel plačano uporabniško licenco.
Med gradivi se lahko pomikate na tri načine:
1. Kliknete na eno od predhodnih ali
naslednjih naslovnic.
2. Z miško »primete« drsnik in ga vlečete
levo/desno. Drsnik je na sliki rdeče
obkrožen.
3. Uporabite kolešček na vaši miški.
E-UČBENIK IN UPORABA ORODNE VRSTICE
Vsa elektronska gradiva na spletni strani
www.irokus.si imajo popolnoma enako orodno
vrstico, ne glede ali gre za učbenike ali delovne
zvezke. Poglejmo si najprej enega od e-učbenikov
in možnosti, ki jih ponuja orodna vrstica.
Kliknemo na naslovnico in pred nami se odpre
učbenik/delovni zvezek, spodaj pa se pojavita tudi
2 orodni vrstici (obkroženo z rdečo), ki nam
omogočata delo z e-gradivom.
Predno pa predstavimo orodne vrstice naj izpostavimo dve stvari:
1. za delo z elektronskimi učbeniki/delovnimi zvezki je dovolj že računalnik in projektor.
Interaktivna tabla torej ni obvezna, je pa delo z njo enostavnejše, privlačnejše in bolj
dinamično.
2. elektronska gradiva, do katerih dostopate preko www.irokus.si , delujejo popolnoma
enako brez težav na vseh različnih tipih interaktivnih tabel, saj smo razvili svoj program
oz. svojo orodno vrstico za delo z gradivi, tako da vse deluje neodvisno od programske
opreme vaše interaktivne table.
ORODNA VRSTICA
Pred nami sta dve orodni vrstici. Zgornja oz. navigacijska in spodnja z ostalimi uporabnimi
orodji.
Izven orodnih vrstic sta samo še dve ikonci in sicer »X«, ki zapre izbrano e-gradivo in vas znova
prestavi v »mojo iKnjigarno« ter »puščica«, ki skrije spodnjo orodno vrstico, hkrati pa se obrne.
Ob ponovnem pritisku na puščico, se spodnja orodna vrstica ponovno pokaže.
Navigacijska orodna vrstica
1
2
3 4 5 6 7
8
1 - Puščici levo in desno omogočata listanje po e-gradivu in sicer na prejšnjo oziroma naslednjo stran.
2 - Drsnik vam omogoča preskakovanje vsebine oz. hitrejše iskanje želene strani. Z levim gumbkom
miške držite drsnik in s pomikanjem miške levo/desno se boste sprehajali po gradivu; številka strani, kjer
se nahajate, se bo izpisala nad drsnikom. Na iskani strani spustite drsnik in pred vami se bo odprla želena
stran.
3 - Ikona kazalo. S pritiskom nanjo se vam v levi strani prikaže kazalo. Izključi se s pritiskom na isto
ikono.
4 - Ikona eno-/dvo- stranski pogled za prehajanje med
enostranskim in dvostranskim pogledom na gradivo.
Primer enostranskega pogleda.
5 – Ikona rešitve. V nekaterih delovnih zvezkih se pri nalogah, s pritiskom na označeno ikono,
prikažejo rešitve nalog. Rešitve se izključijo s ponovnim pritiskom na ikono.
6 – Ikona sistemske zahteve. S pritiskom na označeno ikono se vam prikažejo sistemske zahteve, ki so
potrebne za delovanje s spletnimi gradivi. Okence zaprete s klikom na “x” v desnem zgornjem kotu.
7 – S pritiskom na ikono rešilni obroč se pred vami odpre obrazec za podporo uporabniku, preko
katerega lahko javite morebitno napako v gradivu, vaše ideje ali nam sporočite vaše vprašanje.
8 – Številki na koncu prikazujeta, na kateri strani se nahajate v gradivu in kolikšno je skupno število
vseh strani gradiva.
Spodnja orodna vrstica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.11 12 13 14 15.16. 17
1 – “Miško” vključimo, ko želimo klikniti na katerokoli od ikon v zgornjem delu orodne vrstice oz. če
želimo klikniti na interaktivno nalogo v elektronskem gradivu. Ko izberete želeno ikono iz spodnje orodne
vrstice, se izbrana ikona obarva, tako da vedno veste, katero ikono ste izbrali (na spodnji sliki označeno z
malim krogcem)
2 – “Svinčnik” uporabljamo za pisanje v elektronskem gradivu. Pišemo lahko kamorkoli, tako v
elektronski učbenik/delovni zvezek kot na preostali prostor na interaktivni tabli. Svinčniku lahko določite
tudi barvo in debelino pisave. Če želimo zamenjati barvo, kliknemo na ikono številka 16 in pred nami se
odpre nabor barv (označeno na spodnji sliki z rdečo elipso), izmed katerih izberemo želeno. Na podoben
način si izberemo tudi debelino svinčnika, če kliknemo na ikono številka 17.
3 – “Marker” potrebujemo za označevanje (markiranje) teksta ali vsebine. Deluje enako kot svinčnik in
tudi pri njem lahko zamenjamo barvo in debelino. Marker lahko uporabljamo tudi za obkroževanje,
risanje ali podčrtavanje.
4 – Ikona “besedilo” nam omogoča tipkano pisanje po elektronskem učbeniku. S klikom kamorkoli na
elektronsko gradivo, se pred vami odpre tekstovno okno, v katerega lahko tipkate besedilo. Velikost črk
lahko določite s klikom na ikono št. 15. Ko zaključite s pisanjem sporočila in kliknete na miško, tekstovno
okno izgine in ostane samo napis.
Okno besedila, ki ga lahko s klikom na
ikono v spodnjem desnem kotu
poljubno povečamo ali pomanjšamo.
Izbor velikosti črk – ikona 15.
Ikone za delo s tekstovnim oknom.
»_« … skrije tekstovno okno, ostane
samo malo okno
»+« … omogoča premikanje okna
besedila
»x« … izbriše okno besedila
5 – “Postit ali zaznamki” v začetku deluje podobno kot ikona “besedilo”. Ko izberemo to ikono,
kliknemo kamorkoli na elektronsko gradivo in odpre se nam rumeno tekstovno okno, ki ima v primerjavi
z ikono “besedilo” dodano eno funkcijo več – urejevalnik besedila.
Dodatna ikona za oblikovanje teksta
v obliki “peresa”. S klikom na pero se
vam odpre urejevalnik besedila.
Če označite del besedila, lahko
ustvarite tudi povezavo na splet in
sicer tako, da v spodnje okno
(označeno z zeleno elipso) vnesete
želeni spletni naslov in potrdite
z zeleno kljukico.
Urejevalnik besedila vam omogoča
podobno oblikovanje kot ste ga
navajeni iz ostalih programov (izbor
pisave, velikost, debeljenje teksta,
nagib teksta, podčrtavanje, izbor
barve teksta, postavitev teksta). Okno
za oblikovanje teksta lahko zapustite z
klikom na rdeči “x” ali “x” desno
zgoraj, če ne želite sprejeti sprememb
oz. na zeleno kljukico, če želite, da
spremembe ostanejo.
6 – ikono “priponka” uporabite, ko želite pripenjati lastne datoteke iz vašega računalnika v
elektronsko gradivo. Ko izberete ikono, kliknete na katerokoli mesto v gradivu in odprlo se vam bo
pogovorno okno, preko katerega izberete datoteko, ki jo želite pripeti v e-gradivo. Na mestu, kjer ste
pripeli priponko, se bo pojavila sponka, ki jo naslednjič enostavno odprete z klikom nanjo.
7 – ikona “premakni oz. roka” vam omogoča premikanje elektronskega gradiva, tudi v primeru
povečanega gradiva, priponk ali senčenja (ikona 13, ki jo boste spoznali malo kasneje). Na ta način se
pomikamo po gradivu, lahko pa gradivo pomaknemo povsem v stran, če rabimo več prostora za pisanje.
8 – ikona “Zoom oz. povečava” omogoča povečevanje dela gradiva. Ko kliknete na ikono zoom, se
nato z miško postavite na del gradiva, ki ga želite povečati in s pritisnjenim levim gumbkom miške
zajamete želeni del. Gradivo pomanjšate enostavno s ponovnim pritiskom na zoom. Z ikono “premakni”
lahko sedaj povečani del gradiva poljubno premikamo.
9 – “Radirka” omogoča brisanje besedila, ki ste ga napisali oz. narisali s peresom ali označili
z
markerjem.
10 – ikona “zbriši stran” omogoča enostavno in predvsem hitrejše brisanje trenutne strani, saj lahko
z dvema klikoma izbrišete vse, kar ste na izbrani strain zapisali. Ko prvič kliknete na rdeči X, program
ponudi možnost, da označite, kaj želite izbrisati.
Ko označite oz. odznačite, kar želite
izbrisati na odprti strani (besedila,
priponke ali grafiko), samo potrdite
s pritiskom na “OK”. V tem primeru
se vam bo izbrisalo izbrano samo na
strani, ki jo gledate, vse, kar ste imate
narejeno na drugih straneh, bo ostalo
nespremenjeno.
Kaj je možno zbrisati?
- Besedila … vse kar je natipkano s pomočjo ikon postit in besedilo.
- Priponka … vse kar smo pripeli s pomočjo ikone priponka.
- Grafika … vse kar smo napisali ali narisali prostoročno s svinčnikom ali markerjem.
11,12 – ikoni “razveljavi” in “ponovi oz. uveljavi” omogočata
-
razveljavitev vaše zadnje aktivnosti ,
ponovi pa omogoča ponovno uveljavitev razveljavljene aktivnosti.
Omenjeni ikoni omogočata enostavno odpravljanje težav, če se kje zatipkamo oz. zaklikamo.
13 – ikona “maska” omogoča izpostavitev določenega dela elektronskega gradiva tako, da zasenči
celotno stran z izjemo izbranega izseka. To je zelo priročno orodje, ko želimo nekaj skriti (rešitve) ali
usmeriti pozornost učencev na točno določen del gradiva. Osvetljeni del lahko enostavno premikamo, če
uporabimo ikono “premakni”.
14 – ikona “shrani” omogoča, da vse kar ste naredili med poukom ali pripravili pred poukom,
shranite in ob naslednjem odpiranju elektronskega gradiva, bo vse ostalo na svojem mestu.
Ta ikona
v tem trenutku še ne deluje, saj je za njeno delovanje potrebna individualna prijava, ki bo
mogoča od oktobra dalje.

Similar documents