M - BalkanLight 2008

Comments

Transcription

M - BalkanLight 2008
AMBIENTALNA OSVETLITEV MEST
IN NOVA UREDBA O SVETLOBNEM ONESNAŽEVANJU
izr. prof. Karin Košak
Univerza v Ljubljani/ Naravoslovnotehniška fakulteta - OT
http://www.ot.ntf.uni-lj.si/~karinkosak/INDEX.HTM
tel.: 23 12 754/ GSM: 031/ 392 391/ [email protected]
RAZVOJ
MASTERPLANA
ZA LJUBLJANO
NOVOLETNA OSVETLITEV
KOT DEL
STALNE OSVETLITVE
reflektorčki na Grajskem
hribu
galaksije Zmaga Modica
drevesa s svetlobnimi verigami mikrožarnic
svetlobne zavese
svetlobni kabli
smrečne girlande
vodnjaki
izr. prof. Karin Košak
Masterplan novoletne okrasitve 2007/08
modre osvetlitve stavb
DOPOLNITEV NOVOLETNE OSVETLITVE IN OKRASITVE LJUBLJANE
Gospodarsko razstavišče
1.
Novoletna osvetlitev Magistrata
2.
•
•
Novoletna osvetlitev
Zmajskega in
Šentjakobskega mostu kot del stalne osvetlitve
3.
Označitev ( info table) in osvetlitev 4 pristanov za ladjice na Ljubljanici:
Ribji trg
Dvorni trg
Breg
Gallusovo nabrežje
•
•
•
•
4.
Določitev lokacije in pogojev za videoprojekcijo ob
Tromostovju
5.
Novoletna okrasitev in osvetlitev 2 ladjic na Ljubljanici
6.
•
•
Novoletna osvetlitev
Plečnikovih tržnic in
topolov na Adamič - Lundrovem nabrežju ( kot del stalne osvetlitve)
7.
Novoletna osvetlitev Lutkovnega gledališča pri vstopu na vzpenjačo ( kot del stalne osvetlitve)
8.
Novoletna osvetlitev in okrasitev nove lokacije STIC-a
(kot del stalne osvetlitve)
10.
•
•
•
•
Novoletne osvetlitve ( kot del stalne osvetlitve, vkolikor je to mogoče)
NUK-a
Mestnega muzeja
Akademije za glasbo / Gallusovo nabrežje
Kazine
Nadgradnja projekta novoletne okrasitve in osvetlitve Ljubljane 2006/ 07
OPIS PROJEKTA/ LOKACIJE
izr. prof. Karin Košak
2006/ 2007
S pomočjo z modro svetlobo osvetljenih pomembnih stavb vodimo obiskovalca od znamenitosti
do znamenitosti in tako ustvarimo vzhodni zaključek krožne poti po Ljubljani.
Uporabljena svetila se z manjšo prilagoditvijo-reduktorjem svetlobo uporabijo kot del stalne
osvetlitve.
Na zidec Plečnikovih tržnic se postavi dodatno svetilo, ki osvetljuje topole od strani in jih
tako naredi bolj vidne z vizure od Tromostovja.
C2:
(npr. Techn rectangular flood/ Simes ali pd.)
Tip svetila: asimetrični flood
Moč: 150WKot: 31+31°/ 68°
Dodatki: vizor, protibleščalni raster
Število: 2kom
Nadgradnja projekta novoletne okrasitve in osvetlitve Ljubljane 2006/ 07
PLEČNIKOVE TRŽNICE/ TOPOLI
izr. prof. Karin Košak
Načrt predstavlja pot/ hojnico, ki obiskovalce vodi od Prešernovega trga ob obeh straneh
Ljubljanice, vzdolž Plečnikovih tržnic do Zmajskega mostu, mimo Slovenskega turistično-informacijskega centra, Peglezna, Lutkovnega gledališča na grad oz. mimo Stolnice proti Magistratu.
AL1(=C2): (npr. Techno
rectangular flood/ Simes
ali pd.)
Tip svetila: asimetrični
flood
Moč: 250W
Kot: 31+31°/ 68°
Dodatki: modri gel, vizor,
protibleščalni raster
Število: 4kom
AL2:
(npr. Techo rectan-
gular flood/ Simes ali pd.)
Tip svetila: asimetrični
flood
Moč: 150W
Kot: 31+31°/ 68°
Dodatki: modri gel
Število: 4kom
Nadgradnja projekta novoletne okrasitve in osvetlitve Ljubljane 2006/ 07
PLEČNIKOVE TRŽNICE/ PORTIKI
izr. prof. Karin Košak
Oba portika Plečniko-vih
tržnic sta za novoletne
priložnosti osvetljena od
znotraj s svetili, ki so jim
dodani modri geli; okrasna svetila se v tem času
ugasnejo.
PARAMETRI
Karin Košak
Ponte Vittorio Emmanuele II/ Rim
Karin Košak, udia
Navedeni primeri osvetlitve kažejo
diskretno, a vendarle direktno
namestitev svetil na fasade svetovnih spomenikov, ki v nočnem
času samo osvetljeni pridejo do
prave veljave.
Primeri osvetlitev so z Louvra v
Parizu, rimskega Koloseja/ Amphiteatrum Flavium iz l.80 n.št.,
pariških mostov Pont Saint-Michel,
Pont neuf in Pont Louis Phillipe,
Ponte Vittorio Emmanuele II v
Rimu ter cerkve Sainte Polycarpe
v Lyonu.
IDEJNI PROJEKT STALNE OSVETLITVE
Primeri dobrih osvetlitev po svetu
LJUBLJANE
PRIMERI OSVETLJEVANJA IN NAMESTITVE SVETIL
NA VRHUNSKIH SPOMENIKIH SVETOVNE DEDIŠČINE
IDEJNI PROJEKT STALNE OSVETLITVE
Primer Piaza d'Unita/ Trst
Karin Košak, udia
LJUBLJANE
PROJEKTI
PRIPOROČAMO, DA JE NOTRANJOST OSREDNJE STAVBE STALNO OSVETLJENA DO 12 URE PONOČI, SAJ NA TA NAČIN STAVBA “ZAŽIVI”
VAŽNO:
LOKACIJE REFLEKTORJEV SO VRISANE GLEDE NA FOTOGRAFIJE
SITUACIJE; PRED MONTAŽO JIH JE NUJNO DODATNO PREVERITI
NA MESTU GLEDE NA NOSILNOST IN DETAJLE MONTAŽE! PRED
NABAVO JE POTREBEN SVETLOBNI PREIZKUS, DA SE POTRDIJO
PREDVIDENE MOČI IN KARAKTERISTIKE SVETIL.
PO MONTAŽI SE PREVERI TUDI USTREZNOST SVETILKE JAVNE
RAZSVETLJAVE PRED MESTNO GALERIJO IN SE JO PO POTREBI
OPREMI Z USTREZNO ZASLONKO ALI PD.
M: (Contrast C/ Thorn ali pd.)
Tip svetila: flood rectangular
Moč: cca 400W
Kot:H=2x31° V=2x35°
Barva svetlobe: hladna bela/ cca 4000º K
Dodatki: klapne (stranske zaslonke), protibleščalni
raster, (eventuelno reduktor svetlobe)
Posebnosti: modra žarnica
Število: 3kom
M0: (Techno rectangular flood/ Simes ali pd.)
Tip svetila: flood rectangular
Moč: 150W
Kot: H=70° V=76°
Barva svetlobe: hladna bela/ cca 4000º K
Dodatki: protibleščalni raster
Število: 3kom
M1: (Techno rectangular flood/ Simes ali pd.)
Tip svetila: flood rectangular
Moč: 150W
Kot: H=70° V=76°
Barva svetlobe: hladna bela/ cca 4000º K
Dodatki: vizor, protibleščalni raster
Število: 2kom
STALNA OSVETLITEV MAGISTRATA IN ZMAJEV NA ZMAJSKEM MOSTU izr. prof. Karin Košak
ARCADIA D.O.O. / Julijan Bevc/ Marjeta Zupančič
MAGISTRAT/ POGLED OD SPREDAJ
Vse tri stavbe Magistrata se osvetlijo s 3 novimi reflektorji oz. pari(M/M0), postavljenimi na ista mesta
na nasprotni strani Mestnega trga kot doslej, ki bodo
svetili v blagi splošni svetlobi preko celega leta, za novoletne priložnosti pa v intenzivni modri svetlobi.
Streha osrednje stavbe in stranski deli urnega stolpa so
osvetljeni od strani (M1), s fasad, ki mejijo na so-sednji
stavbi (potrebno je pridobiti dovoljenje!).
M: (Contrast C/ Thorn ali pd.)
Tip svetila: flood rectangular
Moč: cca 400W
Kot:H=2x31° V=2x35°
Barva svetlobe: hladna bela/ cca 4000º K
Dodatki: klapne (stranske zaslonke),
protibleščalni raster, (eventuelno reduktor svetlobe)
Posebnosti: modra žarnica
Število: 3kom
M0: (Techno rectangular flood/ Simes
ali pd.)
Tip svetila: flood rectangular
Moč: 150W
Kot: H=70° V=76°
Barva svetlobe: hladna bela/ cca 4000º K
Dodatki: protibleščalni raster
Število: 3kom
M1: (Techno rectangular flood/ Simes
ali pd.)
Tip svetila: flood rectangular
Moč: 150W
Kot: H=70° V=76°
Barva svetlobe: hladna bela/ cca 4000º K
Dodatki: vizor, protibleščalni raster
Število: 2kom
STALNA OSVETLITEV MAGISTRATA IN ZMAJEV NA ZMAJSKEM MOSTU izr. prof. Karin Košak
ARCADIA D.O.O. / Julijan Bevc/ Marjeta Zupančič
MAGISTRAT/ POGLED OD STRANI
Stalna osvetlitev Magistrata mora biti
izvedena v beli svetlobi; novoletna pa
skladno s konceptom novoletne osvetlitve Ljubljane v modri svetlobi.
Modra svetloba zahteva moč svetila 400
W, bela pa le 150W; to lahko dosežemo
tako, da pri 400 W (M) uporabimo
reduktor svetlobe, kar je energijsko
precej potratno ali da po koncu novoletnih praznikov uporabimo šibkejše
svetilo M0.
Vkolikor je na obstoječe točke možna
pritrditev 2 svetil montiramo obe, sicer
pa svetilo M zamenjamo in na isto mesto montiramo svetilo M0.
OSVETLITEV
GLAVNE
FASADE:
Svetla barva fasade in temne kamnite okenske
obrobe se poudarijo z blago splošno osvetlitvijo v hladni barvi in osvetlitvijo kamnitih detajlov v topli barvi.
Vsa svetila so postavljena tako, da so montirana nevidno za pogled sprehajalca z ulice in
predvidevajo minimalen in diskreten poseg na
fasado.
- “spoti“ S3 so postavljeni na glavni balkon in
usmerjeni na trojno balkonsko okno
- linijska svretila L so montirana na napušč nad
gornjimi okni in sp. rob timpanona tako, da osvetljujejo oba venca
- linijsko svretilo L1 je montirano na spodnji rob
urnega stolpa tako, da od spredaj osvetljuje
stolp z uro
- v obstoječeih okrasnih svetilkah (Z) se zamen- Z:
zamenjava žarnic za varčne cca 3000°K
jajo sijalke in speskajo stekla
na obstoječih 4 svetilkah se speska steklo
Število: 3 kom+1 kom znotraj=4 kom
S3:
(npr. Minitechno/ Simes ali pd.)
Tip svetila: spot
Moč: cca 50W
Kot: cca 24°
Barva svetlobe: topla bela 3000°K
Število: 3 kom
L:
(npr. Linealuce/ iGuzzini ali pd.)
Tip svetila: linijsko svetilo
Moč: dolžina cca 120-150 cm
Sijalka: fluo sijalka cca 3000°K ali xenon
Število: 9 kom
STALNA OSVETLITEV MAGISTRATA IN ZMAJEV NA ZMAJSKEM MOSTU izr. prof. Karin Košak
ARCADIA D.O.O. / Julijan Bevc/ Marjeta Zupančič
MAGISTRAT/ GLAVNA STAVBA
Primer nove osvetlitve Piazza dell´Unita v Trstu
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
/DVODNIVOD#UFIMMNAZIDNIHNOSILCIH:/.
OZIROMANOSILCIPRITRJENINAODTOÒNOCEVäLEB
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
:
:
FASADA!
:
FASADA!
:
FASADA!
3
3
3
STALNA OSVETLITEV MAGISTRATA IN ZMAJEV NA ZMAJSKEM MOSTU izr. prof. Karin Košak
ARCADIA D.O.O. / Julijan Bevc/ Marjeta Zupančič
MAGISTRAT/ PREDNJA FASADA/ NAČRT
,
-
E2:
• tip svetila: spot v okrasnem ohišju
• moč: 20 W MH
• kot: 24- 30°
• barva svetlobe: toplobela 2900°
• posebnost: nastavljiva parabola
• število: 4 kom
(npr. Minislot ali Slot?/ Simes ali pd.)
E3:
• tip svetila: linijsko
• moč: fluo sijalka
• dolžina: cca 1,2 m
•kot: 36°
• dodatki: ročici !
• število: 4 kom
( Linealuce/ iGuzzini ali pd.)
E4:
• tip svetila: linijsko
• moč: fluo sijalka
• dolžina: cca 1,2 m
•kot: 36°
• število: 8 kom
• posebnost: postavitev globoko
znotraj balkona
( Linealuce/ iGuzzini ali pd.)
VAŽNO: OSVETLITEV NAVZFGOR SE
USMERI TAKO; DA SE SNOP KONČA 1M
POD GORNJIM ROBOM STIKA FASADE S
STREHO
izr. prof. Karin Košak
• tip svetila: spot v okrasnem ohišju
• moč: 35 W
• kot: 13°
• posebnost: nastavljiva parabola
• število: 12 kom ( npr. Minislot/
Simes ali pd.)
4. Predlog osvetlitve : Evropa
E0:
CAPITAL OF EUROPE/ PRAZNIČNA IN STALNA OSVETLITEV
Stalna osvetlitev Evrope je toplobela,
s tem, da se osvetlijo arhitekzurno
poudarjeni osrednji del in vogali.
LJUBLJANA
EVROPA
Osvetlitev zmajev:
Poveča se jakost obstoječega talnega svetila oz. vkolikor to ni mogoče, se ga nadomesti z močnejšim svetilom.
Dodatno talno svetilo, ki bo usmerjeno od
spredaj navzgor v zmajeva prsa in gobec
v oranžno-rdeči svetlobi, bo zmaju dodalo
dramatičnost.
Tr:
(npr. Minizip Plus LED Round/ walkover/ Simes ali pd.)
Tip svetila: talni spot/ LED
Moč: cca 3W
Kot: cca 10°
Barva svetlobe: rdeča
Dodatki: protibleščalni usmerjvalnik
Število: 2kom
Ob:
(Bowl/ Simes)
Poveča se jakost obstoječega talnega svetila na 150W oz. vkolikor to ni mogoče, se ga
nadomesti z močnejšim svetilom npr.
Megaring/ Simes ali pd.
Moč: cca 150 W
Kot: cca 16°
Barva svetlobe: hladna bela/ 4000 °K
Dodatki: protibleščalni usmerjvalnik
Število: 2kom
Kot posebno opcijo za izboljšavo dosedanje
osvetlitve in uskladitev z novimi standardi
predlagamo usmerjevalnike za obstoječe
krogle in šibkejše sijalke:
K:
Dodatki: v krogle se namestijo usmerjevalniki (npr. l louvre/ iGuzzini)
Število: 32kom
Sijalke: zamenjajo se z manj močnimi, katerih jakost pa je potrebno določiti glede
na standarde po dogovoru z Javno razsvetljavo.
Število: 32kom
STALNA OSVETLITEV MAGISTRATA IN ZMAJEV NA ZMAJSKEM MOSTU izr. prof. Karin Košak
ARCADIA D.O.O. / Julijan Bevc/ Marjeta Zupančič
ZMAJSKI MOST/ SITUACIJA
USMERJEVALNIK
C2:
(npr. Techno rectangular
flood/ Simes ali pd.)
Tip svetila: asimetrični flood
Moč: 250W
Kot: 31+31°/ 68°
Dodatki: modri gel, vizor, reduktor
svetlobe, protibleščalni raster?
Število: 4kom
D1:
(npr. Technospot/ Simes ali
pd.)
Tip svetila: spot
Moč: 150W
Kot: 10°
Dodatki: modri gel, vizor,
protibleščalni raster, reduktor
svetlobe
Število: 2kom
Nadgradnja projekta novoletne okrasitve in osvetlitve Ljubljane 2006/ 07
ZMAJSKI MOST/ NOVOLETNA OSVETLITEV
izr. prof. Karin Košak
Vzpostavitev aktivnega prometa
in številni turistični ogledi z ladjicami po Ljubljanici nakazujejo
smiselnost osvetlitve Zmajskega
in Šentjakobskega mostu, po možnosti z obeh strani. V okviru novoletne osvetlitve se izvede modra
osvetlitev front Zmajskega mostu,
ki z ustreznimi reduktorji svetlobe
služi tudi kot del stalne osvetlitve:
(Bowl/ Simes)
Poveča
se jakost
obstoječega
talnega
svetila na 150W oz. vkolikor to ni mogoče, se ga
nadomesti z močnejšim
svetilom npr.
Megaring/ Simes ali pd.
Moč: cca 150 W
Kot: cca 16°
Barva svetlobe: hladna
bela/ 4000 °K
Dodatki: protibleščalni
usmerjvalnik
Število: 2kom
T:
(npr. Minizip Plus
LED Round/ walkover/
Simes ali pd.)
Tip svetila: talni spot/
LED
Moč: cca 3W
Kot: cca 10°
Barva svetlobe: rdeča
Dodatki: protibleščalni
usmerjvalnik
Število: 2kom
SIMULACIJA OSVETLITVE Z RDEČO SVETLOBO
OD SPODAJ
STALNA OSVETLITEV MAGISTRATA IN ZMAJEV NA ZMAJSKEM MOSTU izr. prof. Karin Košak
ARCADIA D.O.O. / Julijan Bevc/ Marjeta Zupančič
ZMAJI/ OSVETLITEV
O:
2.
•
•
•
izvedejo se dodatne modre osvetlitve:
Železniške postaje
Nebotičnika
Jupitrove rotunde na Ferantu
2A• SV, V, J fasade Gradu
3. na markantne vstopne točke v center mesta se usmerijo skenerski napisi
LJUBLJANA_CAPITAL OF EUROPE 2008 na
modri podlagi z bledorumenimi evropskimi zvezdami:
Lokacije:
jug: Filozofska fakulteta
sever: Kozolec ali Pošta Slovenije
(lokacija še ni definirana)
•
zahod: hotel Lev
•
središče: nekdanja GZS
•
•
4. izvedejo se stalne osvetlitve v toplo beli svetlobi na Slovenski cesti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drama
Uršulinke
Šubičeva gimnazija
Pošta
Banka Slovenije
Evropa
nekdanji “Slovenijašport”
Hribarjeva hiša
“ Borovo”
“Globtour”
VAŽNO: POTREBNO JE PREVERITI
•
KAPACITETE ELEKTRIČNEGA OMREŽJA
•
MOŽNOST MONTAŽE IN
•
PRIDOBITI SOGLASJA
izr. prof. Karin Košak, sod.: Sergej Žlahtič
1. uporabi se novoletna MODRA OSVETLITEV pomembnih stavb
( Grad, mostovi,
pomembne stavbe)
Masterplan praznične osvetlitve/ januar-junij 2008
Pošta
Slovenije
CAPITAL OF EUROPE/ PRAZNIČNA IN STALNA OSVETLITEV
za praznično osvetlitevLjubljane - prestolnice EU 2008:
LJUBLJANA
KONCEPT:
Predv idene lokacije:
•
jug: Filozofska fakulteta
•
sever: Kozolec
•
zahod: hotel Lev
•
središče: nekdanja GZS
(eventuelno bi lajko uporabili tudi videowall na Šubičevi
gimnaziji, vkolikor bi bil mogoč dogovor z lastnikom)
zaslon na Šubičev i gimnaziji
Projekcije napisa Capital of Europe in zvezd
na markantne vstopne točke v center mesta se usmerijo svetila
z močno modro svetlobo,na katere s skenerji projiciramo bledorumene evropske zvezde in napise LJUBLJANA_CAPITAL OF
EUROPE 2008. (TEKST SE LAHKO TUDI SPREMENI V “lJUBLJANAWHERE ALL OF EUROPE MEETS”, vkolikor bo ta slogan britanske
agencije, ki je zmagala na natečaju sprejet ali glede na eventuelno CGP Ljubljane ob času predsedovanja)
izr. prof. Karin Košak, sod.: Sergej Žlahtič
CAPITAL OF EUROPE/ PRAZNIČNA IN STALNA OSVETLITEV
KONCEPT PROJEKCIJ:
LJUBLJANA
Predlog projekcije na nekdanjo GZS/ Ajdovščina
ljubljanica
osvetlitev korita
doc.Karin Košak, udia, Pražakova 20, Ljubljana / Tel. 01/23 12 754/ Loris Vižintin/ Dimitry Orlač
Lighting design: Vesa Honkonen
& Julle Oksanen
Fixture design: Vesa Honkonen
1996 - 2005
MOL
OSVETLJEVANJE DREVJA / PRIMERI
OSVETLITEV OBREŽJA REKE
AURA / TURKU/ FINSKA/
OSVETLITEV MOSTOV NA LJUBLJANICI
ROSEDAL
K. Koπak/ L. Viæintin/ D. OrlaË
OSVETLJEVANJE OBREŽIJ REKE IN JEZERA / PRIMERI
PRIMERI EFEKTOV OSVETLITVE
S SVETILI SIMES/ PRADO
(POVOZNA) JAKOSTI 70W.
Za osvetlitev širokih grmov
je opimalen kot 106˚, ki sega
do višine 4m, kot je videti
skrajno desno, s kotom 28˚
dosežemovišino do max.7m.
Za osvetlitev srednje širokih
drevesnih krošenj pa se uporabijo svetila s kotom 16˚, ki
so optimalna do višine 7-8m,
sežejo pa max.do 15m.
MOL
TIPI TALNIH SVETIL IN NJIHOVE KATRAKTERISTIKE
Za osvetlitev širokih, nizkih
drevesnih krošenj je opimalen
kot 42˚, ki seže do višine
12m, kot je videti skrajno levo.
Za osvetlitev srednje širokih
krošenj 20˚, ki seže do višine
12-15m.
Za ozke in visoke krošnje
pa se uporabijo svetila s
kotom 6˚, ki sežejo do višine
max.25m.
OSVETLITEV MOSTOV NA LJUBLJANICI
PRIMERI EFEKTOV OSVETLITVE
S SVETILI SIMES/ ZIP
(POHODNA) JAKOSTI 70W.
K. Koπak/ L. Viæintin/ D. OrlaË
TIPI TALNIH SVETIL IN NJIHOVE KATRAKTERISTIKE / PRIMERI SIMES-MEGAZIP in SIMES-PRADO
Na spodnjih slikah desno vidimo osvetlitev z zelo hladno belo
svetlobo barvne temperature
cca 5000 ˚K, kar zelo lepo poudari zeleno barvo listja v primerjavi z osvetlitvijo z barvo temperaturo cca 3000˚K, ki ustvari
drevesa bolj olivnozelena do
rumenooranžna.
Pri vseh svetilih je nujno regulirati njihovo jakost, da se prepreËi preosvetljenost pozimi,
ko drevesom listje odpade in
podosvetljenostjo poleti, ko so
krošnje posebno bogate.
MOL
OSVETLTVENI PREIZKUSI
Na slikah desno vidimo razliko v
videzu osvetljenih dreves kadar
so osvetljeni od znotraj oz. od
strani, kombinacija obeh tipov
osvetlitve pa je najbolj optimalna.
OSVETLITEV MOSTOV NA LJUBLJANICI
Osvetlitveni preizkusi na slikah
levo so pokazali, da z enim
svetilom zajamemo le del drevesa kadar je to zelo veliko tako,
da so potrebni vsaj trije izvori
svetil z razliËno širokokotnostjo,
odvisno od pozicije in ciljne
usmeritve.
K. Koπak/ L. Viæintin/ D. OrlaË
OSVETLTVENI PREIZKUSI
7 kom
Tip reflektorja: spot
Kot disperzije: 10°
MoË: 70W
Temperatura svetlobe: 5600°K
Dodatki: zaslon/ vizor
Posebnost: montaža na vert.
zid, podaljšana roËica, regulacija jakosti
K. Koπak/ L. Viæintin/ D. OrlaË
HRIBARJEVOVO NABREÆJE/ TOPOLI PRED FILHARMONIJO/ POZICIJE SVETIL
V4:
OSVETLITEV MOSTOV NA LJUBLJANICI
Drug pomemben sklop osvetlitve je osvetltev markantnih
dreves in drevesnih grup,
ki tvo-rijo znaËilen obreËni
ambient. Z zelo diferencirano
osvetlitvijo, ki je na vsaki
posamezni lokaciji specifiËna
od znotraj oz. od strani je poudarjena njihova naravna oblika
rasti, ki se zrcali v odsevu na
gladini Ljubljanice.
Zaradi razliËnega izgleda
dreves pozimi in poleti (listje)
je potrebno moË vseh svetil za
drevje regulirati.
Med Brvjo in »evljarskim mostom so poudarjeni zelo markantni topoli pred Filharmonijo
in vrbe æalujke, ki se spuπËajo
proti vodni gladini.
Topoli so osvetljeni z roba
korita z zelo ozkokotnimi snopi
svetlobe tako, da je poudarjena njihova višina.
NamešËeni so na sredini med
betonskimi kvadri tako, da
svetijo mimo ograje v podolžne
krošnje topolov.
Za boljšo osvetlitev dreves
bo ponekod potrebno prirezati
manjše grmovje.
MOL
HRIBARJEVOVO NABREÆJE / TOPOLI PRED FILHARMONIJO / POZICIJE SVETIL
HRIBARJEVOVO NABREÆJE / TOPOLI PRED FILHARMONIJO/ SIMULACIJA
OSVETLITEV MOSTOV NA LJUBLJANICI
K. Koπak/ L. Viæintin/ D. OrlaË
MOL
HRIBARJEVOVO NABREÆJE / TOPOLI PRED FILHARMONIJO/ SIMULACIJA / POZICIJE SVETIL
V3:
1 kom
Tip reflektorja: spot
Kot disperzije: 60°
MoË: 70W
Temperatura svetlobe: 5600°K
Posebnost: montaža na vert.
zid, regulacija jakosti
K. Koπak/ L. Viæintin/ D. OrlaË
Med Dvornim trgom in »evljarskim mostom so poudarjene
vrbe æalujke, ki se spuπËajo
proti vodni gladini.
Posebej je osvetljena velika
vrba tik pred »evljarskim mostom, ki skupaj z njim tvori zelo
kvalitetno vizualno celoto.
Zaradi razliËnega izgleda
dreves pozimi in poleti (listje)
je potrebno moË vseh svetil za
drevje regulirati.
MOL
HRIBARJEVOVO NABREÆJE / BRV - »EVLJARSKI MOST / VRBE ŽALUJKE / POZICIJE SVETIL
VRBA OB
»EVLJARSKEM MOSTU
VRBA OB POŽARNIH
STOPNICAH
OSVETLITEV MOSTOV NA LJUBLJANICI
4 kom
Tip reflektorja: spot
Kot disperzije: 45-50°
MoË: 70W
Temperatura svetlobe: 5600°K
Dodatki: raster proti blešËanju
Posebnost: montaža na vert.
zid, podaljšana roËica, regulacija jakosti
HRIBARJEVOVO NABREÆJE/ VRBE ŽALUJKE/ POZICIJE SVETIL
V2:
PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO
UREDBE O SVETLOBNEM
ONESNAŽEVANJU
• Uredba, ki omejuje svetlobno onesnaževanje in zmanjšuje energetsko potratnost svetil v zunanjem prostoru je nedvomno
pomemben in zelo potreben ukrep za varstvo okolja.
• Uredba upošteva predvsem kriterije astronomije in varovanja
okolja ki so povsem upravičene v krajini, pri tem pa zanemarja
prijetno in lepo bivalno okolje za človeka v mestnem središču, ki
mora biti zvečer (jeseni in pozimi od 17.ure naprej) živo in atraktivno ter dajati občutek orientacije in varnosti.
Cilj je ustvariti optimum, ki bo ščitil
naravo in služil ljudem.
• Arhitekturno-ambientalne osvetlitve znašajo maksimalno 12% vseh osvetlitev v Sloveniji tako, da minimalno prispevajo k
preosvetljenosti, zato pa je toliko bolj pomembno, da bo uredba omaogočala čimbolj kvalitetno osvetlitev, ki bi zadostila tako arhitekturno-ambientalnim kvalitetam prostora kot
spomeniškovarstvenim in okoljevarstvenim kriterijem.
• Upoštevanje Uredbe pomeni bistveno zahtevnejše projektiranje, pri izvedbi pa uporabo najboljših svetil z odlično optiko in
dodatki ter krmilne naprave za časovno vodenje in zmanjševanje
jakosti svetlobe.
Predlogi najpomembnejših izboljšav za arhitekturno-ambientalno
osvetljevanje:
1.UREDBA BI MORALA BITI ŠE STROŽJA V
KRAJINI - PROSTOR TEME/ prednost imajo okoljevarstveni kriteriji:
• prepoved svetlobnega oglaševanja v krajini in izven naselij
• za osvetlitve fasad in spomenikov se uporabljajo samo visoko
kva-litetna svetila s protibleščalnimi lamelami, zaslonkami in gobosi
• bistveno se zmanjša sedanja preosvetljenost cerkva, ki se še
dodatno zmanjša po 23.uri
2. V MESTNIH JEDRIH-PROSTOR LUČI) /
prednost imajo arhitekturno-ambientalni
kriteriji:
• osvetlitve kulturnih spomenikov in stavb s pomembno vsebino
glede na arhitekturne značilnosti niso omejene niti z vrednostjo
izraženo v cd/m2, niti z W, ki se lahko uporabijo
• izjemoma so dovoljene tudi osvetlitve od spodaj navzgor, pri
katerih je svetlobni tok lahko 20% v kombinaciji z zaslonkami in
gobosi (negativna silhueta objekta)
• dovoljene so osvetlitve stavb z mešano stanovanjsko - javno
vsebino, vkolikor so izvedene tako, da ne motijo stanovalcev
(cca 80% stavb v slovenskih mestnih jedrih je mešanih)
• omejitev svetlobnega oglaševanja
• omejitev neonskih napisov
• zmanjšanje po 24. uri ponoči v mestnih središčih
• opusti se zahteva, da se osvetlitev stavbe konča 1m pod robom
strehe oz. 1m pod najvišjim robom spomenika (ker to deformirana arhitektonske mase)
• določila uredbe ne veljajo za čas novoletnih prireditev kot dekorativna osvetlitev stavb, objektov in javnih površin med 1. decembrom in 6. januarjem
• določila uredbe ne veljajo za javne prireditve kot npr. državni,
mestni in občinski prazniki, pustovanje
• omogočanje časovno kratko omejenih - največ 7 dni trajajočih
posebnih efektov za praznične priložnosti (npr. dinamične skenerske projekcije na fasade)
Rešitev varovanja okolja ni v tem,
da čimbolj ugasnemo luč,
svetlobo
temveč da uporabimo
tam, kjer je to potrebno,
takrat, ko je to potrebno in
v takšni jakosti, ki je efektna.