Tehnologija izvedbe za sistem Preprufe-Bituthene

Comments

Transcription

Tehnologija izvedbe za sistem Preprufe-Bituthene
GRACE – Construction products
Revizija 9
Datum revizije: 18. 09. 2013
Predlog tehnologije izvedbe za sistem
PREPRUFE R / BITUTHENE
Sistem hidroizolacij kesonske gradnje
Opomba: Predlagana tehnologija izvedbe je namenjena zgolj kot dopolnilo tehničnih listov za
omenjene materiale. Vgradnjo lahko opravljajo le pooblaščeni izvajalci, s pravilnim načinom
vgrajevanja in s ponavljajočo kvaliteto del, po navodilih proizvajalca hidroizolacijskega materiala.
Predlagana tehnologija izvedbe se lahko spremeni, tako da se prilagodi detajlom in dejanskem stanju na
gradbišču. V tem dokumentu so zajete do danes poznane praktične izkušnje. Gre za splošne informacije
o sistemu in se ne morejo upoštevati za vse konkretne primere in za vse posamezne okoliščine. Zato ne
morejo biti osnova za reklamacije oz. povračilo škode. Pridržujemo si pravico do sprememb na osnovi
novih spoznanj.
Za vse nadaljnje informacije in detajle se obrnite na Lespatex d.o.o./ www.lespatex.si tel: 01/ 423 9 555
1
1. OPIS SISTEMA
Horizontalna hidroizolacija se izvede s Preprufe 300 R. To je HDPE folija debeline 1,2 mm, na zgornji
površini ima dodan sloj, ki omogoča zlepljenje s svežim betonom, kar omogoča, da voda ne more
migrirati med folijo in betonom. Reakcija zlepljenja se sproži samo s sveže ulitim betonom direktno na
folijo.
Vertikalna hidroizolacija se izvede z Bituthene 4000/4000S (odvisno od letnega časa). To je fleksibilna
samolepilna membrana, ki združuje visoko odporni laminatni nosilec HDPE s samolepilno kavčuk –
bitumensko snovjo. Bituthene membrano se vgrajuje na betonske površine premazane s hladnim
prednamazom Primer S2 / B2. Bituthene 4000S se uporablja v letnem času, ko je zunanja temperatura
višja od 10 0C, Bituthene 4000 pa je namenjen za zimski čas, to je do minimalne temperature vgradnje
-100C.
Stik Preprufe 300 R in Bituthene 4000/4000S se izvede s 15 cm preklopom, katerega se dobro utrdi s
posebnim valčkom.
2.0. MATERIALI, POTREBNA OPREMA IN OSEBJE
2.1. OSNOVNI MATERIALI
Preprufe 300 R – HDPE folija debeline 1,2 mm. Širina zvitka 1,2 m, dolžine 30 m, teža 50 kg.
Horizontalna in vertikalna hidroizolacija - glej tehnični list.
Preprufe 160 R – HDPE folija debeline 0,8 mm. Širina zvitka 1,2 m, dolžine 35 m, teža 42 kg.
Vertikalna hidroizolacija - glej tehnični list.
Preprufe 160 Flex – fleksibilna folija debeline 0,8 mm. Širina zvitka 1,2 m, dolžine 35 m, teža 42 kg.
Preprufe Tape LT oz. HC - bandažni trak debeline 1mm, širine 10cm, dolžine 15m in teža role 2kg.
Preprufe 800 PA – fleksibilna samolepilna folija debeline 0,8 mm. Širina zvitka je 1,2m, dolžine 35m
in teža 35 kg. Vgradnja v času, ko je zunanja temperatura višja od +5 0C pa do 40 0C.
Preprufe 800 PA LT – fleksibilna samolepilna folija debeline 0,8 mm. Širina zvitka je 1,2m, dolžine
35m in teža 35 kg. Vgradnja v času, ko je zunanja temperatura višja od -4 0C pa do 20 0C.
Bituthene 4000 – fleksibilna samolepilna folija debeline 1,5 mm. Širina zvitka je 1m, dolžine 20m in
teža 32 kg. Vgradnja v času, ko je zunanja temperatura višja od – 4 0C pa do 25 0C.
Bituthene 4000S – fleksibilna samolepilna folija debeline 1,5 mm. Širina zvitka je 1m, dolžine 20m in
teža 32 kg. Vgradnja v času, ko je zunanja temperatura višja od 100C.
Primer B2 – specialni hladni bitumenski premaz, kot prednamaz za Bituthene membrane. V ročki je
lahko 5 oziroma 25 litrov. 25 litrov zadostuje za pripravo 150 – 250 m2 površine, odvisno od podlage.
Minimalni nanos je 0,1 liter/m2.
Primer S2 – specialni hladni prednamaz za Bituthene membrane. V ročki je lahko 5 oziroma 20 litrov.
20 litrov zadostuje za pripravo 120 – 180 m2 površine, odvisno od podlage.
Bituthene LM tekoča membrana – Dvokomponentna elastomerna tekoča zmes, namenjena za
zagotovitev vodotesnosti detajlov (zlasti prebojev) pri uporabi hidroizolacijskega sistema Preprufe in
Bituthene. V ročki je 5,7 litra in rok uporabe je 9 mesecev. Minimalna dovoljena temperatura za
vgradnjo je 50C.
2.2. POTREBNA OPREMA
-
krtača, metla, suhe krpe ali papirnate brisače v roli
olfa nož,
kladivo
kotnik, letev,
vrvica in barva,
valjček,
lopatica,
2
- zobati valjček,
- električno mešalo s spremenljivo hitrostjo 100 – 500 obr/minuto ustrezne moči.
Za dela na višini je potrebno postaviti delovni oder.
2.3. OSEBJE
Minimalno ekipo za izvedbo hidroizolacije sestavljajo običajno trije delavci.
2.4. SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT MATERIALOV
Hidroizolacijske folije Preprufe 300 R in Bituthene 4000S oz. 4000 skladiščimo v originalni kartonski
embalaži v pokritem prostoru, na ravni, suhi in čisti površini, v vertikalni legi.
Pri skladiščenju in transportu jih zaščitimo pred mehanskimi poškodbami in vplivom vlage.
Skladiščenje in transportiranje palet, naloženih ena na drugo, ni dovoljeno. Bituthene LM tekoča
membrana ne sme biti izpostavljena negativnim temperaturam.
3.0. TEHNOLOGIJA IZVEDBE
3.1. PRIPRAVA POVRŠIN
Vse površine, na katere vgrajujemo izolacijo Preprufe ali Bituthene, morajo biti trdne, tako da med
betoniranjem oz. zasipanjem ne more priti do premikov.
Horizontalna površina:
Podložni beton mora bit monoliten, gladek in brez lukenj večjih od 12 mm. Eventualni višinski
preskoki plošče naj bodo pravokotni in tlorisno oglati. Površino plošče je potrebno dobro očistiti
(pomesti ali spihati) in z nje odstraniti vse ostre delce (kamenje, armatura….). Eventualne slabo
betonirane ali segregirane površine se lahko premosti točkovno z vložkom kosa geotekstila, ki ublaži
ostre prehode. Betonska plošča je lahko vlažna, vendar na njej ne sme biti stoječe vode ali ledu.
Izvedba brez podložnega betona je možna le tam, kjer ni pilotov, višinskih skokov in se zagotavlja, da
je nivo podtalnice nižje od nivoja izolacije. Tampon mora imeti zgornji sloj 5 cm peska granulacije od
4 do 8 mm, biti mora dobro skomprimiran. Preko njega se položi geotekstil s prebojno trdnostjo (CBR)
> 2100 N in natezno trdnostjo > 13 kN/m, npr. Polyfelt TS 40. V primeru pasivne gradnje se lahko
vgrajuje na ekstrudiran polistiren (XPS) ustrezne tlačne trdnosti min. 400 kPa in debeline 10 cm ali
več. Podložen beton pod XPS ploščami mora biti izveden popolnoma ravno.
Vertikalna površina s hidroizolacijo Preprufe:
Izvede se tam, kjer ni možnosti širokega odkopa. Površina, na katero se polaga Preprufe membrana,
mora biti trdna, gladka in brez ostrih delcev/prehodov ter vdolbin. Trdnost podlage je bistvenega
pomena, saj ob betoniranju prihaja do velikih pritiskov in v primeru preloma ali podajanja podlage pride
do pretrganja membrane. Podlaga mora biti polna in vse površinske votline (širše od 12mm) je treba
zapolniti s cementno malto. Potrebno je torej zagotoviti popoln stik Preprufe membrane s podlago, kar
je najlažje doseči z izravnavo stene. Ravnanje podlage z XPS ploščami in zalaganje/podlaganje le teh ni
dovoljeno. V kolikor se XPS uporablja kot ločilni ali toplotno izolacijski sloj, je treba zagotoviti tesno
naleganje XPS na betonsko steno - brez možnosti lomljenja in sesedanja. Pri uporabi Preprufe 160R
oziroma 300R so maksimalno dovoljena odstopanja od ravnine opredeljena kot 5 cm na 4 metre.
Priporočljivo je, da se zagotovi drsni sloj npr. OSB plošče + PE folija, plošče iz ekstrudiranega
polistirena ali čepasta folija.
3
Vertikalna in horizontalna površina s hidroizolacijo Bituthene:
Betonska stena mora biti pred pričetkom izvajanja hidroizolacije:
- ravna, brez izboklin in robov,
- gladka brez ostrih delcev,
- brez poroznih ali segregiranih mest,
- brez razpok,
- luknje od vezav opaža morajo biti zakrpane,
- material, ki s površino betona ni dobro sprijet, je potrebno odstraniti,
- v primeru temeljne pete mora biti narejena zaokrožnica,
- robovi naj bodo pobrušeni.
Tako pripravljeno steno se namaže z enim slojem hladnega prednamaza Primer S2 ali B2, ki ga
pustimo, da se posuši. Preprufe folije ne mažemo s prednamazom.
3.2. POSTOPEK VGRADNJE
Preprufe R membrane
Preprufe R membrane so dobavljive v rolah širine 1,2 m in imajo na eni strani tovarniško že nanesen
7,5 cm širok nanos lepila, s pomočjo katerega se izvede vzdolžni preklop in vodotesni spoj. Foliji se
med seboj zlepita hladno. Folija mora biti na spoju suha in čista. Spoj utrdimo z valjčkanjem z zobatim
valjčkom. Prečni preklop izvedemo v širini 10 cm. Obe foliji med seboj zlepimo z bandažnim trakom
Preprufe Tape LT oziroma HC, ki ima prav tako zgornjo stran obdelano s slojem za kontaktno
spojenost s svežim betonom.
Tako Preprufe membrana kot Preprufe Tape imata na strani, ki gleda proti novemu betonu,
zaščitno folijo, ki jo moramo odstraniti pred vgradnjo armature!!!
V primeru hladnega oziroma vlažnega vremena moramo spoje dogrevati s pištolo s toplim zrakom, tako
da odstranimo vlago in dosežemo primerno temperaturo za dobro zlepljenje. Dogrevanje je potrebno
pri temperaturah, nižjih od cca. 130C (odvisno od vlage v zraku).
Minimalna temperatura vgradnje Preprufe membrane je – 4 0C. V zelo ekstremnih pogojih se priporoča
dodatno prelepljenje najbolj kritičnih spojev s trakom Preprufe tape LT.
Na vseh notranjih vogalih se Preprufe membrana ne sme rezati ampak se zgolj prepogne, pri
čemer mora biti prepognjen del vedno obrnjen proti tlom!
Horizontalna hidroizolacija
Preprufe 300 R se prosto položi z belo stranjo HDPE membrane navzdol na podložno betonsko
površino. Po obodu jo zavihamo na opaž talne AB temeljne plošče ter jo samo delno točkovno
pritrdimo na opaž. Preprufe naj se konča 5 cm pod robom talne plošče. Za pritrjevanje se uporabi
lepenkarje dolžine min. 25mm, ki se jih zabijemo v opaž le za 1 cm, tik pod vrhom membrane.
Zaradi svoje mehanske odpornosti in reakcije z betonom folija ne potrebuje mehanske zaščite. Sloja
zaščite torej ne smemo izvesti, le distančniki za armaturo naj imajo široko in polno naležno površino.
Vsi detajli se obdelajo z bandažnim trakom Preprufe Tape LT oziroma HC. Vsi morebitni preboji folije
z armaturo, strelovodi ali prehodi kanalizacije moirajo biti posebej obdelani, zatesnjeni s tesnilno pasto:
dvokomponentno Bituthene LM (Liquid membrana) tekočo membrano proizvajalca Grace.
Vertikalna hidroizolacija
Preprufe 300 R ali 160R se uporablja tam, kjer ni možnosti širokega odkopa in se vgradi na
pripravljeno površino, ki mora biti izravnana tako, da je po celotni površini omogočen tesen stik
4
membrane s podlago. Membrano se pritrdi na vertikalo v samolepilnem preklopu in sicer na zunanjem
robu, tako da se prekrije z novim slojem membrane. Pritrdilo mora biti zabito do konca in s ploščato
glavo, tako da ni ovira za naleganje spoja oz. Preprufe membrane.
Lepljenje stikov, koncev rol in odrezanih koncev Preprufe R
Vzdolžni stik folije Preprufe se zlepi s pomočjo že nanesenega lepila. Prečni stiki in odrezani konci se
spojijo s pomočjo bandažnega traku Preprufe Tape LT ali HC. Pred lepljenjem stika je v obeh primerih
na tem delu potrebno odstraniti zaščitno folijo. Folija mora biti na stiku suha in čista. Vse preklope se
dobro prevaljčka z zobčastim valjčkom. S Preprufe Tape bandažnega traku moramo zaščitno folijo
odstraniti takoj!!!
Preboji Preprufe R membrane
Vsi preboji (npr. cevi, armatura, piloti) se tesnijo z Bituthene LM tekočo membrano na Preprufe
membrani. Zagotoviti moramo, da so površine, ki jih mažemo s Bituthene LM, čiste, suhe, brez
onesnaženj in brez slabo pritrjenih delcev. Preprufe membrano izrežemo tesno ob preboju in nato
namažemo preboj skladno s standardnim GRACE detajlom z Bituthenom LM.
Preprufe zašasna zaščita
Dokler je mogoče, pustimo zaščitno folijo na Preprufe membrani, tako da nudi dodatno zaščito
membrane pred poškodbami in nečistočami. Folijo s Preprufe Tape bandažnega traku pa
odstranimo takoj! Vso zaščitno folijo moramo odstraniti s Preprufe membrane pred polaganjem
armature!!!
Beton se mora vgradi v roku največ 56 dni (v vročem vremenu 42 dni) po postavitvi Preprufe
membrane. Pri daljši izpostavljenosti je potrebno zagotoviti dodatno zaščito Preprufe membrane pred
UV žarki in drugimi vplivi okolja z ustreznimi ukrepi. V tem primeru je potrebno pred vgradnjo betona
pregledati stike in nanos membrane in jo po potrebi zamenjati na posameznih mestih, kjer bi bil nanos
poškodovan. Vse odprte stike je potrebno zalepiti.
Začasni opaž med polji betoniranja (opaž delovnih stikov)
Začasni opaž med polji betoniranja mora biti izveden kar se da natančno in tesno, da minimiziramo
uhajanje betona oziroma cementnega mleka med betonažo polja. Ves beton ali cementno mleko, ki
izteče na folijo, moramo odstraniti in Preprufe sprati z vodo, preden se material strdi in zreagira z maso
na površini Preprufe membrane. Iz stika moramo odstranit vse materiale, ki jih uporabimo za tesnjenje
(plastika, les, …) in nimajo dobrega kontakta z betonom, izjema so le kovinski deli ali betonski
prefabricirani elementi.
Preveritev izvedbe
Nadzorni organ skupaj z izvajalcem del izvrši kontrolo po posameznih fazah, kot si sledijo. Preveri se:
 ustreznost priprave betonske površine objekta (pred začetkom polaganja izolacije),
 pravilnost in ustreznost izvedbe (pred vgradnjo armature),
 zlepljenost stikov na preklopih (pred vgradnjo armature),
 izvedbo detajlov pri prebojih izolacije z Liquid membrano LM (pred vgradnjo armature),
 ali je odstranjena zaščitna folija iz izolacije Preprufe 300 R in Preprufe Tape LT, HC (pred
vgradnjo armature).
 Kontrola konsistence betona v okviru kontrole istovetnosti ob dostavi transportnega betona
Vse eventualne poškodbe, ki nastanejo pri vgradnji armature, se takoj sporočijo izvajalcu, ki jih odpravi
po spodaj opisanem postopku za odpravilo napak.
5
Popravilo napak
Vse odkrite napake se odpravi z dodatnim kosom Preprufe membrane, ki se ga oblepi z bandažnim
trakom Preprufe Tape.
V kolikor ni prišlo do preboja, pač pa le do deformacije, zadostuje že kos Preprufe Tape-a zalepljenega
na poškodovano mesto.
Vgradnja armature
Pred začetkom vgradnje armature je potrebno preveriti izvedbo hidroizolacije, vse detajle (preboji,
piloti, vogali, …) in odstraniti vso zaščitno folijo s Preprufe membrane in Preprufe Tape-a.
Polaganje armature mora biti pazljivo, da preprečimo nastanek poškodb na Preprufu. Uporabljajo se
lahko samo distančniki z veliko naležno površino (npr. plastični ali betonski), ki razporedijo težo na
večjo površino.
Kakovost betona
Uporabljen mora biti črpni beton, priporočljiva stopnja izpostavljenosti je XC3 in stopnja odpornosti
proti prodiranju vode PV-II oz. višje, če je tako opredeljeno v projektu. Betonska konstrukcija mora biti
zasnovana na največjo dopustno velikost razpoke 0,4 mm ali manj (kot pač določa Evrokod 2), vendar
pa Preprufe membrana zanesljivo funkcionira tudi, če nastane širša razpoka (do 0,6 mm).
Beton mora imeti ob vgrajevanju konsistenco, ki omogoča kvalitetno vgradnjo. Zahtevana konsistenca
je odvisna od debeline elementa, višine elementa in gostote armature. Kot smernica se lahko upoštevajo
sledeče zahteve za beton z dodatkom superplastifikatorja na osnovi:
 Naftalena
Minimalna stopnja poseda S3
 Polikarboksilatov - hiperplastifikator
Minimalna stopnja poseda S4
Konsistenco betona se kontrolira v okviru preskušanja istovetnosti ob dostavi transportnega betona na
mesto vgrajevanja v skladu s SIST 1026 dodatek BB točka BB1.
Vgradnja betona
Pred začetkom betoniranja še enkrat pregledamo celotno polje. Pri tem smo posebej pazljivi na to, da je
odstranjena vsa zaščitna folija in da je membrana Preprufe nepoškodovana. Prav tako na površini ne
sme biti nesnage ali ledu. V primeru ledu, ga je potrebno stopiti in nastalo vodo posesati.
Priporočljivo je, da beton vgradimo v 56 dneh od začetka vgradnje Preprufa (v zelo vročih pogojih in
intenzivnem soncu se ta čas skrajša na 42 dni), sicer moramo zaščititi Preprufe membrano pred vplivi
okolja z okrepi, ki jih je portrebno prilagoditi glede na pričakovan čas izpostavljenosti.
Beton moramo vgraditi in kompaktirati skrbno, da ne poškodujemo membrane.
Pomembno je, da je beton dobro zvibriran po celotni površini, ker je od tega odvisen spoj med Preprufe
membrano in betonsko ploščo.
Kjer je Preprufe pošprican s cementnim mlekom izven polja, ki ga betoniramo, je potrebno le tega
sprati z vodo oziroma ga obrisati z mokro krpo takoj po betoniranju, preden se cementno mleko strdi.
Odstranjevanje opaža pri Preprufe membrani
Stranski opaž lahko odstranimo, ko je beton dosegel minimalno predpisano tlačno trdnost 10 N/mm2.
Prezgodnje odstranjevanje opaža ima za posledico odstopanje folije od betona zaradi luščenja
cementnega mleka. Čas strjevanja betona, da dosežemo tlačno trdnost vsaj 10 N/m2, je odvisen od
trdnostnega razreda betona, vrste uporabljenega cementa in temperature. Za občutek lahko navedemo,
da bo beton s končno tlačno trdnostjo 30 N/mm2 dosegel 10 N/mm2 v 4 dneh pri 210C.
Opaž mora biti odstranjen pazljivo, da ne pride do poškodbe Preprufe membrane. Odstranimo ga tako,
da ga dvigujemo le v vertikalni smeri. V kolikor opazimo delaminiranje Preprufe membrane od betona,
moramo takoj prekiniti z odstranjevanjem opaža!
6
Bituthene membrane
Hidroizolacijo Bituthene 4000 oz. 4000S (fleksibilna bitumen- kavčuk samolepilna folija) nalepimo na
predhodno pripravljeno in premazano betonsko steno s sistemskim hladnim prednamazom. To
izvedemo, ko se Primer že osuši.
Na voljo imamo dva tipa sistemskega hladnega prednamaza in sicer:
Hladni prednamaz Primer S2, to je nov tip, ki ne vsebuje bitumna in ga priporočamo ob nižjih
temperaturah, povečani vlagi in v zimskem času. Omogoča boljši oprijem in hitrejše napredovanje del.
Hladni bitumenski prednamaz Primer B2, to je prednamaz na bitumenski osnovi, ki se uporablja v
poletnih pogojih in ko je beton brez visoke vlage.
Hladni prednamaz Primer nanesemo na površino s pomočjo valjčka. Pri uporabi hladnega premaza
Primer S2/B2 moramo upoštevati navodila za delo z lahko vnetljivimi snovmi. Hladni bitumenski
prednamaz Primer S2/B2 se uporablja, ko lepimo Bituthene na porozne površine, kot je betonska
stena/plošča, ometana stena, siporex, …
Primerja S2/B2 se ne uporablja na površinah, kot so plastika (vključno s Preprufom), kovina,
steklo ali les.
Pri nanosu Primerja S2/B2 mora biti površina čista, ne sme biti mokra, pri nizkih temperaturah mora
biti brez ledu. Vedno namažemo le toliko površine s prednamazom Primer, kot jo bomo izolirali isti
dan. Vse površine, kjer je Primer ostal od prejšnjih dni ali je prašen (nečist), še enkrat premažemo.
Nevarno je delo v zaprtih prostorih, ki jih moramo po nanosu Primerja S2/B2 dobro prevetriti.
Z vgrajevanjem Bituthene membrane lahko pričnemo, ko je Primer S2/B2 že suh, to je po cca. 1 uri. Pri
delu je potrebno upoštevati vsa navodila v varnostnem listu za Primer S2/B2.
Bituthene 4000/4000S - Vsi stiki se izvedejo po hladnem postopku. Prečni in vzdolžni stiki dveh
membran Bituthene se izvedejo s preklopom v širini minimalno 5 cm.
Stik vertikalnega oboda betonske talne plošče, kjer je že nalepljen Preprufe 300 R, se z Bituthenom
(kot izolacijo obodnih sten) izvede s preklopom v širini minimalno 15 cm. Pred izvedbo stika PreprufeBituthene moramo pri Preprufe membrani odrezati vse nepritrjene oziroma na beton nenalepljene dele.
Na delu preklopa moramo očistiti Preprufe membrano vseh nečistoč, cementnega mleka in prahu. Ta
del Preprufe membrane se posušiti oz. obriše s suho krpo ali papirnato brisačo.
V kolikor je v objektu ujeta voda je potrebno preprečiti iztekanje le te skozi stik plošča-stena.
Ostre prehode betona je potrebno pobrusiti. Vse porozne dele v betonu je potrebo sanirati s malto
ustrezne trdnosti.
Membrano Bituthene vtremo-zgladimo v površino in spoje med posameznimi rolami dobro utrdimo z
valjčkanjem z zobatim valjčkom.
Vse dnevne stike dodatno zavaljčakamo in namažemo z Bituthene Masticom, da preprečimo vstop
vlage oz. vode pod hidroizolacijo.
Tam, kjer je prostor in je to mogoče, se vertikalno izolacijo vedno zaključi na horizontalnem delu s 10
cm prehodom na njo, tako da preprečimo čelno zatekanje vode v spoj.
Na vseh robovih in vogalih se folija lepi v dveh slojih.
Vsi stiki v vseh smereh morajo biti dobro valjčkani s posebnim zobčastim valjčkom!!!!
Bituthene 4000S se uporablja v letnem času, ko je zunanja temperatura višja od 10 0C, Bituthene 4000
pa je namenjen za zimski čas. Minimalna temperatura vgradnje Bituthene 4000 je -4 0C, vendar
moramo pri nizkih temperaturah Bituthene membrano dogrevati s spodnje strani. Dogrevanje podlage s
plamenom ni dopustno v nobenem primeru, saj le to lahko povzroči kondenzacijo in poškodbo podlage
(Predhodni namaz ali Preprufe v coni preklopa). Pri tem moramo paziti, da ne grejemo betonske stene,
saj nam lahko stena začne kondenzirati, s čimer izgubimo oprijem. Posebej moramo biti pazljivi, da na
steni ne ostane tanek sloj ledu, ki bi preprečil potrebno zlepljenje hidroizolacije in betona.
7
Delo pri temperaturah nižjih od 00C odsvetujemo razen v izjemnih primerih, ko je potrebo dodatno
preverjanje stikov in njihovo morebitno dogrevanje!
V primeru ogrevanja šotora je potrebno paziti na nastajanje kondenzata (hladna površina betona in/ali
Bituthene membrane lahko kondenzira in tudi zamrzne). To je posebej nevarno ob segrevanju s
plinskimi ali naftnimi grelci, saj je stranski produkt izgorevanja vodna para. V primeru ogrevanja
šotora mora biti le ta ogrevan toliko časa, da je podlaga segreta nad točko rosišča za vsaj 3 stopinje in
na površini ni kondezata ali ledu.
Preboji pri Bituthene
Vse morebitne preboje Bituthene folije z armaturo, strelovodi ali prehodi kanalizacije je treba posebej
obdelati. Zatesnimo jih z dvokomponentno tekočo membrano Bituthene LM proizvajalca Grace. Preboj
se izvede, tako da pride prvo namazan Bituthene LM in na njo Bituthene membrana, skladno s
standardnim GRACE detajlom.
Bituthene membrano nanesemo na Bituthene LM tekočo membrano šele, ko se je ta kemično strdila, to
je v 24 urah.
Zaščita hidroizolacije Bituthene
Bituthene hidroizolacijo je potrebno zaščititi pred mehanskimi obremenitvami, ki so posledica
zasipanja in posedanja. Zaščita mora biti primerna za zasipni material in način zasipanja npr. Bituthene
protection board, Servipak plošče, čepasta folija ISOSTUD, plošče iz ekstrudiranega polistirena
ustrezne trdnosti - z dodanim drsnim slojem, če je to potrebno.
Paziti je potrebno, da pri zasipanju ne pride do preboja zaščitne plasti, kakor tudi, da pri zasipanju ne
prihaja zasipni material med zaščito in izolacijo. Zasipanje se naj izvede v slojih skladno s pravili
stroke.
Hidroizolacijo je potrebno takoj po končanju zaščititi z ustrezno zaščito, sicer je potrebno
hidroizolacijo zaščititi pred prekomernim segrevanjem in UV žarki. Priporočljivo je, da se zasipanje
izvede čim rej po izvedeni zaščiti izvede tudi zasip z ustreznim zasipnim materialom.
Do zasutja objekta je potrebno držati nivo podtalnice pod zaščiteno hidroizolirano steno.
V kolikor se zasipanje ne izvede takoj po vgradnji zaščite in pride v tem času do vode v objektu je
potrebno odstraniti zaščito in pregledati stik plošča stena za morebitne mehurje. Če je bila višina vode
višja je potrebno pregledati do najvišje točke do kod je segala voda v objektu. V kolikor tega ne
storimo do med zasipanjem prišlo do odpiranja stikov izolacije in deliminianja le te.
Preveritev izvedbe opravi nadzorni organ skupaj z izvajalcem del pred zaščito hidroizolacije
Bituthene.
Preveri se:
- ustreznost priprave betonske površine objekta,
- pravilnost in ustreznost izvedbe,
- zlepljenost stikov na preklopih,
- izvedbo detajlov pri prebojih izolacije z Liquid membrano LM,
- izvedbo vertikalnih in horizontalnih zaključkov hidroizolacije,
- ali je sistem zaščite in pritrjevanja le te ustrezen glede za zasipni material in način zasipanja,
- mehurje kot posledica prodora vode iz notranjosti objekta,
Popravilo napak
Vse odkrite napake se odpravi z dodatnim kosom Bituthene membrane, ki se ga prelepi preko
poškodovanega mesta, tako da so vsi preklopi minimalno 5 cm.
V primeru nastanka vodnega žepa se ga prereže, posuši in sanira z novim kosom Bituthene membrane.
Mesto vstopa vode pri nezaključeni izolaciji se ustrezno sanira. V kolikor je voda prišla iz objekta je
potrebno pred sanacijo iz njega izčrpati vodo tako da ni negativnega pritiska.
8
Bituthene LM tekoča membrana
Bituthene LM - priprava površine
Površina naj bo suha, brez prahu in umazanije, maščob ali drugih nečistoč. Z vseh površin (npr. s
površin armaturnih palic, cevi, sider, valjanca, ..) je potrebno pred nanosom Bituthene LM odstraniti
cementno mleko. Temperatura okolja mora biti vsaj +50C in se ne sme zniževati.
Zaželeno je, da se Bituthene LM tekoča membrana uporabi pred vgradnjo Bituthene membrane.
Bituthene LM tekočo membrano lahko uporabimo tudi kot točkovno površinsko zatesnitev.
Minimalni preklop Bituthene LM na druge komponente sistema Preprufe/Bituthene je 50 mm.
Bituthene LM je kompatibilna s Primerjem S2 / B2 in zmesjo, ki je na Bituthene membranah in
Preprufe sistemu. Bituthene LM ima dober oprijem na čisto in suho metalno površino
Bituthene LM - mešanje
Material dobavljamo v eni kovinski posodi, ki vsebuje del A in B (del B je shranjen pod pokrovom).
Del B (svetla tekočina) dodamo v posodo, kjer je del A (temno).
Z električnim mešalnikom z nizkimi obrati mešamo približno 1 minuto pri 100 obratov/min. Nato
mešamo še dodatne 2-3min pri 300 obr./min, dokler se obe komponenti popolnoma ne zlijeta in dobimo
homogeno zmes. Pri mešanju moramo paziti, da premešamo tudi dno in vogale, tako da dobimo
popolnoma homogeno zmes.
Pri temperaturah pod 10 0C, moramo skladiščiti Bituthene LM pri temperaturi 20 0C, da si olajšamo
delo in izboljšamo zlitje.
Orodja očistimo s čistilom za orodje, preden se Bituthene LM tekoča membrana strdi.
Bituthene LM - vgradnja
Bituthene LM nanašamo s pomočjo zidarske lopatke ali s podobnim orodjem, tako da dobimo nanos
debeline 2,5 mm. Ko smo material zmešali, imamo pri 23 0C približno 1 uro časa, da ga porabimo (pri
višji temperaturi je ta čas krajši). Neporabljeni material, ki se je strdil, je potrebno zavreči.
Bituthene LM tekoča membrana se lahko prekrije z Bituthene membrano po 24 urah.
Pri delu s Bituthene LM tekočo membrano moramo imeti varnostna očala, rokavice in dolge
rokave in moramo upoštevati opozorilne navedbe v varnostnem listu za ta material.
4.0 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Kakovost se zagotavlja s sprotnim preverjanjem izvedbe, kar je zapisano pod v 3.2. POSTOPEK
VGRADNJE podpoglavje Preveritev izvedbe (stran 5).
Sledljivost dobavljenega materiala se beleži na Lespatex oddajnicah in jo je mogoče v vsakem trenutku
preveriti. Prav tako mora gradbišče beležiti sarže, ki se vgrajujejo na posamezna mesta.
Skladno s dobro prakso je potrebno pred nadaljevanjem finalnih tlakov v kleti vzpostavi normalen nivo
podtalnice in preveri tesnost celotnega objekta v kletnem delu. Morebitna puščanja se lahko sanirajo od
zunaj ali pa z injektiranjem dela, kjer se je prišlo do napake.
9