ABC bilten

Comments

Transcription

ABC bilten
bilten
ABC
12
želi vsem bralcem vesel božič
in srečno novo leto!
ABC bilten
letnik XXIII
december 2013
KS MESTO IDRIJA
Stopamo proti letu 2014.
Stopamo po ulicah našega mesta,
ki so nekatere še gradbišče, druge lepo urejene
po že zaključeni investiciji v kanalizacijo,
ki je letos življenje v Idriji dodobra zaznamovala.
Stopamo po poteh v okolici mesta,
v Idrijski Beli, na Razpotju in Rejcovem Griču,
ki nas vodijo po Geoparku,
po lepi naravi, med prijaznimi ljudmi.
Stopamo dalje,
bolj ali manj zadovoljni z dosežki letošnjega leta,
stopamo novemu letu naproti,
z upanjem, željami, novimi cilji.
Naj bodo naše poti v letu 2014 varne
in naši koraki čvrsti in vztrajni,
naj bodo naši medsebojni odnosi prijazni
in naj nas spremljata zdravje in sreča!
Predsednik sveta KS Mesto Idrija
Tomaž Vencelj
SILVESTROVO
V IDRIJI
4
PROGRAM
od 17.30 do 19.00 ure
PLESNO GLASBENA
ANIMACIJA ZA OTROKE
ter PRIHOD DEDKA MRAZA
od 22. do 02.30 ure
SIL
VES
TRSKA NOV
OLETN
A
SILVES
VESTRSKA
NOVOLETN
OLETNA
ZABAVA S SKUPINAMA
PRIMORSKE LEGENDE
IN PUTRAUKE
ter DJ DAVIDOM
VOZNI RED MESTNEGA AVTOBUSA
na dan 3311. 112.
2. 20
20113
Mestni avtobus bo 31. 12. 2013 vozil
po rednem urniku do 21. ure.
POSEBEN SILVESTRSKI AVTOBUS
bo neprekinjeno vozil med Idrijo in Sp. Idrijo
od 21. do 3.30 ure
kazalo
5
ABC kazalo
Na naslovnici:
Naj bo prijetno in zadovoljno leto ...
ABC - december 2013
Letnik 23, številka 12
Naslednja številka izide v mesecu januarju 2014
Izdajatelj: Založba Bogataj ABC Merkur d.o.o. Idrija
Kosovelova 31, 5280 Idrija
Fax: 05 37 222 81
ljudje
spregledano
zima
6 - Trije dobri možje
14 - Politika
30 - Praznični čas
Kdo so in od kje prihajajo?
Poslanec Samo Bevk o nalogah,
ki čakajo poslance do konca leta
Kako si voščimo za praznik?
Telefon: 05 37 222 80
E naslov: [email protected]
Odgovorni urednik: Damijan Bogataj
8 - Pogovor
Oglasno trženje: 05 37 222 80 in 051 358 215
Jožica Lazar, direktorica Idrijsko Cerkljanske razvojne agencije
Prelom: Studio 3
41 - Urša Rupnik
Plesalka in koreografinja,
nagrajenka Mete Vidmar
Zasnova: Skupina Orion
43 - Beti Rupnik
Distribucija: Pošta Slovenije in raznašalci
Tisk: ABC Merkur d.o.o. Idrija
Naklada: 8.000 izvodov
Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo
Kljub zdravstvenim tegobam,
ki jo pestijo, Beti ostaja
optimistka
33 - Ptice pozimi
17 - Legende
Marijan Logar je prvi Slovenec,
ki je prejel nagrado mednarodne
avtomobilistične zveze FIA
20 - Gospodarstvo
Podjetje Ydria motors ima
certifikat “Družini prijazno
podjetje”
Kako pripravimo lojno pogačo
za ptičke?
34 - Kozmetika
Pripravimo si domače mazilo za
suhe in razpokane ustnice
Sveti Miklavž
Sveti Nikolaj, tudi sveti Nikolaj iz
Mire ali sveti Miklavž je krščanski
svetnik, posebej znan po svoji
darežljivosti. V slovenščini ga
imenujemo Nikolaj zlasti, kadar
govorimo o njem kot o zgodovinski
osebnosti, ime Miklavž pa
uporabljamo, kadar govorimo o
njem kot o dobrem možu, ki v
začetku decembra prinaša darila.
Pravijo, da je bil Nikolaj sin premožnih staršev,
vendar je vse podedovano bogastvo razdal ubogim,
zato se ga od nekdaj drži sloves radodarnega svetnika.
Miklavž je svetnik in zato domuje v nebesih, od
koder prihaja k nam. Goduje 6. decembra in na
predvečer njegovega praznika je v navadi, da otroci
nastavijo peharje, ki jih Miklavž potem ponoči napolni
z raznimi dobrotami. Včasih so se otroci razveselili
rožičev in pomaranč, toplih nogavic in rokavic. Vendar
so se časi spremenili in z njimi tudi darila. Na srečo pa
se ni spremenilo otroško pričakovanje, tako da na
Miklavževo jutro vladata v večini naših domov veselje
in dobra volja.
Miklavž je bil škof, torej je oblečen v škofovska
liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko mitro, v roki
pa škofovsko palico. Spremljajo ga angeli in parklji. Kako
sveti Miklavž prihaja k nam, je ovito v skrivnost, saj
svetniki ne potrebujejo zemeljskih prevoznih sredstev.
pogovor
8
Jožica Lazar, direktorica Idrijsko - Cerkljanske
razvojne agencije
Ob koncu leta običajno delamo
pregled – inventuro poslovanja
tako v poslovnem kot tudi v
zasebnem življenju.
Je bilo vaše poslovanje pozitivno?
Prav v decembru pred petimi leti mi je bila dana
priložnost, da se pridružim odličnemu kolektivu. Z
veseljem se oziram na prehojeno pot, še bolj pa me
veseli, da ekipa stalno išče nove možnosti za razvoj
okolja in nove priložnosti za ustvarjanje boljših
življenjskih pogojev in možnosti za zaposlitve.
Ja, poslovanje je bilo pozitivno, ne samo v smislu
številk, ampak predvsem v bilanci izvedenih aktivnosti.
Nam lahko poveste, kateri projekti in katere
aktivnosti so tiste, po katerih ste najbolj
prepoznavni?
Verjetno so to prireditve, ki jih organiziramo,
izobraževanja za odrasle in pa kmečka tržnica, ki jo
upravljamo. Letos smo organizirali ali soorganizirali Festival idrijske čipke, Praznik idrijskih žlikrofov, veliko
Kmečko tržnico in Barbarin sejem. Vse prireditve so bile
letos zelo dobro sprejete, kar nam veliko pomeni. Tako
vemo, da naše dolgoletno delo ni bilo zaman. Oblikovali
so se pristni odnosi in z veseljem lahko rečem, da če
koga pocukamo za rokav in prosimo za pomoč, se rad
odzove. Mi pa tudi vračamo to pozitivno energijo in
tam, kjer je mogoče, pomagamo.
Vaša izobraževanja za odrasle so tudi zelo
prepoznavna?
Vsako leto izvedemo okrog 30 različnih tečajev in
izobraževanj, v katerih je vključenih okrog 500
slušateljev. Naša velika želja je, da se kmalu spet
odprejo razpisi in nam bo dostopen vir za financiranje
izobraževanj. Trenutno mrtvilo je posledica priprave
dokumentov za novo programsko obdobje 2014 –
2020. Naši zvesti uporabniki nas že kar zasipajo s
predlogi za nova izobraževanja. V letošnjem letu smo
izvedli tudi izobraževalni program za pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije »predelovalec mesa
na tradicionalen način«. Tako je okrog dvajset
slušateljev pridobilo formalno priznano izobrazbo, ki je
tudi pogoj za odpiranje dejavnosti in za zaposlitev.
Tega izobraževanja ne izvajajo niti za to usposobljene
inštitucije v naši državi, mi pa smo ga približali
uporabnikom in skozi projekt zagotovili sredstva za
predavatelje in strokovne oglede. Tudi za naslednje
leto že imamo načrte za izvedbo NPK, tokrat s
področja predelave mleka – upamo pa, da nas bo
podprla lokalna skupnost.
Leta 2008 je odprla vrata tudi Pokrita tržnica.
Res je. Že pred tem smo z razpisi in s sofinanciranjem
obeh občin poskrbeli tako za prostor kot tudi za prve
prodajalce na tržnici. Z leti je zanimanje raslo tako
med ponudniki kot med kupci. Za ponudnike je tržnica
prva tržna pot, kjer lahko preverijo odziv kupcev, si
pridobijo naročila in se preizkusijo v neposredni prodaji.
Kaj pa lahko rečemo o kupcih?
Mislim, da so dovolj zgovorne naslednje besede ene
od vodij projekta socialnega podjetništva »Domača
pravična trgovina Moja štacuna«, ki produkte
prodajajo tudi na naši tržnici: »Povprečen izkupiček na
tržni dan v Idriji je trikrat večji od povprečnega
izkupička na tržni dan v Novi Gorici, izkupiček na tržni
dan v Kobaridu je za polovico manjši od izkupička v
Novi Gorici. Največji izkupiček je na tržni dan v
Ljubljani«. Kupci torej domače produkte prepoznavajo
kot dobre. Hkrati pa se tudi zavedajo, da z nakupom
domačih pridelkov in izdelkov podpirajo ljudi iz
domačega okolja.
Verjetno pa te aktivnosti niso edine, ki jih
izvajate?
ICRA je bila ustanovljena prvenstveno z nalogo
spodbujanja podjetništva. To nalogo še zmeraj
opravljamo in sicer imamo na naši VEM točki veliko
brezplačnih svetovanj. Prav tako v okviru različnih
projektov in predvsem s podporo občin izvajamo
izobraževanja za (potencialne) podjetnike, ki so zaradi
aktualnih tem tudi dobro obiskana.
Že od samega začetka delamo na zaščiti idrijskih
žlikrofov. Sodelujemo tudi pri vodenju geografske
označbe idrijska čipka in vodimo register klekljaric, ki
imajo pridobljen certifikat. Ponosni smo tudi na
desetletno sodelovanje s profesoricami in s študenti
Naravoslovnotehniške fakultete, katedre za
oblikovanje tekstilij, in rezultate, ki smo jih skupaj v
tem času dosegli. Prav pred nekaj dnevi je ta
fakulteta podelila fakultetne Prešernove nagrade in
priznanja najboljšim študentom in letos je bila med
nagrajenci tudi študentka oblikovanja, ki je kar tri leta
ustvarjala z idrijsko čipko in v povezavi z njo tudi
napisala nagrajeno diplomsko nalogo.
Tudi naše delo na področju razvoja podeželja je
večplastno. Izvajamo izobraževanja, širimo prodajne
poti, izvajamo promocijo (prireditve, katalogi daril, …),
svetovanja (dopolnilne dejavnosti na kmetijah, …).
Kako pa je vaše delo financirano?
Za svoje delo iščemo sredstva preko razpisov, pa
tudi na trgu, s pripravo investicijske dokumentacije ter
z našo svetovalno dejavnostjo. Za potrebe različnih
naročnikov (občine, posamezniki, društva) pripravljamo
vloge in prijave na razpise. Tako smo konec leta 2012
skupaj z Občino Idrija na primer pridobili sredstva za
odkup Šturmajc, za ureditev visečih mostov na Idrijci,
za ureditev oz. restavriranje meščanskega čebelnjaka.
Pomagali pa smo tudi pri vlogi za vrtec v Črnem Vrhu
in še nekaterih drugih razpisih. Prav tako smo za
Občino Cerkno pomagali pri pripravi vloge za
večnamenski center, za otroško igrišče in za dom
krajanov v Lazcu. Pridobili pa smo tudi sredstva na
razpisu Evropa za državljane.
Za obe občini smo pripravili in izvedli še projekte iz
programa Leader, kjer smo razvijali dejavnosti na
področju idrijske čipke, razvijali dejavnosti na podeželju,
preverjali in spodbujali ponudbo v Geoparku Idrija ter
pripravili konkretne produkte, preverjali možnosti za
rekreacijo in druge dejavnosti na zaščitenih območjih,
nove priložnosti pa skozi projekt KROG iskali tudi na
področju kulinarike, obrti in rokodelstva ter seveda ob
povezovanju širšega območja.
V izvajanje projektov poskušamo vključiti čim več
domačih izvajalcev, ki so odlično usposobljeni in imajo
pravi stik s slušatelji in z okoljem.
Vpeti smo v delovanje Mrežne regijske razvojne
agencije in smo skupaj s še tremi agencijami iz Goriške
regije promotorji skladnega regionalnega razvoja.
Od leta 2006 pa do letošnjega marca smo delovali
tudi na področju turizma in sicer smo vodili aktivnosti
turistično informacijskega centra, delali pa smo tudi na
področju promocije. Hkrati pa smo turizem vnašali na
ostala področja - izobraževanje, podjetništvo, podeželje.
Verjetno se je tudi vas dotaknila recesija in
negativizem, ki vlada v družbi?
Pedro Opeka je v intervjuju za RTV Slovenija dejal:
»Premierka bi morala biti kot mama in predsednik države
kot oče, ki skrbita za vse svoje otroke enako. Slovenija je
majhna država in tu ne bi smelo biti revnih in lačnih.«
Tu bi še dodala. V naših dolinah nismo nikoli preveč
računali na pomoč od zunaj. Zmeraj smo poskušali
sami najti pot navzgor. Ob enem zadnjih predavanj, ki
smo jih organizirali za naše ponudnike, je predavatelj
g. Mažgon dejal: »Če držijo podatki Statističnega
urada RS, na Idrijsko- Cerkljanskem letno samo za
hrano in brezalkoholne pijače namenimo nekaj čez 21
mio EUR (3,45 EUR / osebo na dan), kar je skoraj 60.000
EUR na dan. Če bi samo 20% tega denarja porabili za
lokalno proizvedeno in predelano hrano, bi na IdrijskoCerkljanskem mesečno ostalo skoraj 352.000 EUR, kar
je pa že okrog 200 delovnih mest.«
Jaz pa pravim – Na nas je! Je mogoče, da si rečemo,
vsak teden bom kupil vsaj nekaj od svojega soseda, od
kmeta ali od drugega ponudnika? Saj ne začenjamo na
začetku, veliko smo že storili. Zato se vam vsem
zahvaljujem – zvestim obiskovalcem tržnice, tistim, ki na
sejmu kupite najprej od domačih proizvajalcev, vsem
vam, ki obiskujeta izobraževanja – pa naj bodo kuharske
delavnice, računalništvo, podjetniške delavnice, tečaji
tujih jezikov ali pa izobraževanja na podeželju. Hvala vam,
da verjamete v naše delo in nas podpirate.
Lepo praznovanje božiča in novega leta želim. In
veliko dobrega (in okusnega iz naših krajev) tudi.
9
RAČUNOVODSTVO
MARKIČ d.o.o.
Preproste,
majhne stvari in
pozornosti ustvarjajo
čudeže.
Naj jih bo v novem letu
čim več! Srečno 2014!
Hvala za vaše
zaupanje!
Srednja Kanomlja 29b
5281 Spodnja Idrija
T: 05 37 42 377, M: 031 341 409
BHS trgovina, vulkanizerstvo in
hitri servis vam želi varno vožnjo
in srečno 2014!
vsak
dan v
2 014
naj bo
poln
sreče
politika
14
pismo s poslanskega sedeža 108
Do novega leta bo treba še veliko postoriti
Za nami je že druga obravnava predloga Energetskega zakona - enega
najbolj kompleksnih zakonov, ki ga v tem mandatu obravnavamo v
državnem zboru. Ima kar 556 členov, obsega 488 strani, samo končne in
prehodne določbe štejejo več kot 50 členov. V okviru prve obravnave
smo razpravljali o razlogih, ki zahtevajo sprejem tega zakona ter o
načelih, ciljih in poglavitnih rešitvah predloga zakona. Socialni demokrati
smo predlagali tudi javno predstavitev mnenj, katere namen je bil
pridobiti dodatne informacije, nanjo pa smo povabili strokovnjake in
drugo zainteresirano javnost. Pred obravnavo na plenarnem zasedanju
državnega zbora je predlog zakona obravnaval tudi Odbor za
infrastrukturo in prostor, ki se je sestal na treh sejah, skupaj pa smo
zasedali skoraj 13 ur.
Osnovni Energetski zakon je bil sprejet pred
štirinajstimi leti, še pred vstopom Slovenije v
Evropsko unijo, zato v slovenski pravni red ni
prenašal nobene evropske direktive. Temu je
sledilo še pet sprememb in dopolnitev zakona,
šesto novelo, ki jo je pripravila prejšnja vlada, pa je
sedanja koalicija maja letos umaknila iz
zakonodajnega postopka. Tako je sedanja vlada
pripravila predlog novega Energetskega zakona,
ki prvenstveno v slovenski pravni red prenaša
deset direktiv in šest uredb Evropske unije ter
končno usklajuje energetsko zakonodajo z
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Zaradi neizvedenega prenosa dveh evropskih
direktiv s področja elektrike in zemeljskega plina
proti Republiki Sloveniji že tečejo postopki pred
Evropskim sodiščem. Če zakon ne bo usklajen z
evropskim pravnim redom do konca letošnjega
leta ali vsaj do konca januarja, grozijo naši državi
visoke finančne kazni, skupaj okrog 22.000 evrov
dnevno. Slovenija namreč mora upoštevati
mednarodne obveznosti in usmeritve, poleg tega
pa je energetska politika v Evropski uniji vse bolj
koordinirana.
Zakon pokriva področje trga z električno
energijo, trga zemeljskega plina, oskrbe s toploto,
obnovljivih virov energije, učinkovite rabe
energije, agencije za energijo, energetske
infrastrukture in transport ogljikovega dioksida.
Na področju energetske politike bo sedanji
Nacionalni energetski program nadomestil
Energetski koncept Slovenije, kjer bodo zapisane
glavne strateške usmeritve in to za obdobje
prihodnjih dvajset let, okvirno pa za 40 let. Vlada
ga mora novelirati vsakih deset let in na vsaka tri
leta poročati državnemu zboru o doseganju
kazalnikov ter o poteku naložb v elektrarne in
infrastrukturne objekte. V enem letu od sprejema
tega krovnega nacionalnega programa pa mora
vlada sprejeti Državni razvojni energetski načrt –
DREN, kjer so navedene najpomembnejše naložbe
v energetsko infrastrukturo.
Veliko časa smo v razpravi namenili tudi področju
energetskih izkaznic, ki jih je vpeljal že zakon iz leta
2006, vendar pa je državni sekretar mag. Bojan
Kumer izpostavil, da sistem po osmih letih še ni
vzpostavljen in bo v to kislo jabolko potrebno
ugrizniti. Energetske izkaznice bodo obvezne za
javne stavbe, za investitorje v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja, za etažne lastnike
obstoječih objektov, ki so predmet prodaje ali
oddaje v najem. Večstanovanjski objekt z vsaj
štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen do leta
1980, mora pridobiti energetsko izkaznico
najkasneje do leta 2019, večstanovanjski objekt z
vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen po
letu 1980, pa mora pridobiti energetsko izkaznico
najkasneje do leta 2030.
Slovenija ima zgleden koncept energetske
oskrbe in proizvodnje električne energije. Približno
tretjino električne energije proizvedemo iz
obnovljivih virov energije, iz hidroelektrarn,
tretjino iz termoelektrarn, tretjino energije pa
proizvedemo v Jedrski elektrarni Krško. Kot je
zapisal eden izmed energetskih strokovnjakov, je
naša največja elektrarna učinkovita raba energije.
Dejstvo pa je, da moramo čim prej dokončati že
začete hidroenergetske investicije na Savi,
končno sprejeti vse dokumente za začetek gradnje
na srednji Savi in na nekaterih manjših vodotokih,
nadaljevati z izrabljanjem obnovljivih virov energije,
se hkrati podati v trajnostno energetiko ter se
odločiti za gradnjo drugega bloka Jedrske
elektrarne v Krškem.
Naš trenutno edini večji potencialni finančni vir
za investicije v energetske objekte so sredstva, ki
jih bomo uspeli pridobiti iz Evropskih skladov, tu je
tudi možnost najema ugodnih posojil pri Evropski
investicijski banki in seveda investicijski potencial
slovenskega energetskega gospodarstva. Prav
zato vidim zagon investicij na področju
energetske infrastrukture, pa tudi na področju
železniške in cestne infrastrukture kot tisto
prelomno točko za oživitev slovenskega
gospodarstva, za rast bruto domačega proizvoda
in končno za izhod iz gospodarske, finančne in
socialne krize. Da bomo na svoji zemlji sami
gospodar.
Smo pa na eni izmed izrednih sej, ki se predvsem
po zaslugi opozicije, vrstijo ena za drugo,
obravnavali tudi interpelacijo zoper ministra za
notranje zadeve dr. Gregorja Viranta. Opoziciji
seveda ni uspelo zbrati potrebnih 46 glasov za
odstop ministra dr. Viranta, kot jim ni uspelo niti pri
interpelaciji zoper ministra za finance dr. Uroša
Čuferja. Interpelacija je parlamentarni in z ustavo
določen institut nadzora državnega zbora nad
vlado in posameznimi ministri ter tako lahko vpliva
na delo izvršilne veje oblasti. Zanimivo pa je bilo
slišati, kateri so bili glavni očitki predlagateljev:
prvič, da je minister dr. Virant v javnosti postavil
zgolj tezo o reformi lokalne samouprave, drugič,
da je minister v socialnem dialogu dosegel
dogovor s sindikati in tretjič, da je minister
uresničil sodbo Evropskega sodišča. Tako sem v
razpravi opozoril, da je interpelacija: prvič, prazna,
drugič, nima prave vsebine in tretjič, da je zgrešena.
Zato sem na podlagi tretjega odstavka 252. člena
poslovnika predlagateljem interpelacije predlagal,
da naj interpelacijo še pred koncem razprave
umaknejo iz procedure. Seveda je bilo zaradi tega
med opozicijskimi poslanci kar veliko negodovanja
in očitkov na moj račun. Namesto tega se je
brezplodna razprava vlekla še nekaj ur ...
Lep pozdrav iz državnega zbora Vam pošilja
Vaš poslanec
Samo Bevk
P.s.: O stresnih testih v slovenskih bankah in
veliki bančni luknji, ki nas bo stala več milijard
evrov, pa bomo pred novim letom na predlog
opozicije razpravljali še na eni izredni seji
državnega zbora. Pišete mi lahko na e-naslov:
[email protected]
Območna organizacija
SD Idrija - Cerkno
želi
vsem občankam in občanom
idrijske in cerkljanske občine
vesele božične praznike
in srečno novo leto 2014.
Iskrene čestitke
tudi ob dnevu
samostojnosti in enotnosti!
15
ŽELIM SI, DA BI SE
MOJA ŽELJA
JE, DA BI SE S PROMETNE NESREČE
SESTRO DOBRO NE DOGAJALE VEČ.
FILIP
RAZUMELA.
ŽAN
ŽELIM SI,
DA
BI BILA Z
NAJ IMAJO VSI OTROCI
ŽANOM
MAMICO IN OČKA IN
NAJBOLJŠA
NAJ BODO SREČNI
PRIJATELJA.
Z NJIMA.
GAL
TAJ
ŽELIM SI, DA VSEM OTROKOM ŽELIM,
BI VSI OTROCI DA BI BILI ZDRAVI, DA
LAHKO HODILI BI SE LAHKO IGRALI.
LARISA
V VRTEC.
NEJC
VSEM OTROKOM NA
SVETU ŽELIM
SREČNO OTROŠTVO.
MAJ
VSI LJUDJE
PO SVETU NAJ
IMAJO DOVOLJ
HRANE IN VODE.
MARK
Naj bo leto 2014 zdravo in srečno
vam želijo otroci in zaposleni v vrtcu.
Motiv je bil izbran na natečaju med učenci
osnovnih šol na Idrijskem, Cerkljanskem
in Logaškem.
Avtorica letošnje čestitke je Patricija
Bolčina, učenka 4. razreda PO Godovič (OŠ
Idrija), mentorica Hermina Tominec.
Želimo vam vesel božič
in srečno novo leto!
Astech d.o.o.,
Obrtna cona Logatec 6a,
1370 Logatec
Legenda idrijskega
avtomobilizma
Idrija že vrsto let velja za
prestolnico slovenskega relija.
REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA IDRIJA
Včasih čas
prehitro beži,
včasih se zdi kot,
da spi ...
Vsakdo mu da
svoj obraz,
ki v sebi skriva
zmago in poraz.
Naj bo leto 2014
vaš čas.
Načelnica
Upravne enote Idrija
mag. Irma Dežela
s sodelavci
Poleg številnih dirkačev, osvojenih naslovih državnih
prvakov in organizacije relija državnega prvenstva so
v Idriji tudi številni športni funkcionarji, ki so
nepogrešljiv del organizacije številnih avtošportnih
prireditev, ne samo v Idriji, temveč tudi širše.
Med slednjimi je tudi 61-letni Marijan Logar,
kateremu je letos mednarodna avtomobilistična zveza
FIA, kot prvemu Slovencu podelila priznanje za delo na
področju športnih funkcionarjev. Priznanja, ki je prišlo
povsem nepričakovano, je bil Marijan zelo vesel.
Predvsem zaradi dejstva, da njegovo delo ni ostalo
neopaženo. Ob tem je dodal, da za tem priznanjem
stoji vrsta ljudi - od društva MPI racing, ki mu je
omogočilo začetke tega dela, preko bratov Mirana in
Igorja Kacina, pa do vseh tistih, s katerimi je delal na
dirkah. In slednjih je bilo zelo veliko. V zadnjih letih pa
se na dirko največkrat odpravi v družbi Evgena Bolčine
in Borisa Novoselca. Ob tem upa, da jih čaka še veliko
skupnih dirk ter da še kdo iz njihovih vrst prejme
kakšno priznanje.
Sicer pa se Marijana Logarja številni Idrijčani
spominjajo tudi kot inštruktorja, ki je vrsto let učil pri
avto šoli AMD Idrija. To sicer ni bila njegova služba,
glavno delo je opravljal pri rudniku, a tesna
povezanost z avtomobili ga je vodila, da je znanje
skušal v čim večji meri prenašati na mlade voznike.
Drage občanke, spoštovani občani!
KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p., Idrija 5280,
Lapajnetova ulica 31, e-pošta: [email protected]
Pisarna: Idrija, Lapajnetova 31, mbt: 041 414 422,
tel.: 05 372 27 70, faks: 05 372 27 71
URNIK PISARNE:
Pon–čet od 8.00 do 12.00
in od 13.30 do 16.00,
pet. od 8.00 do 12.00.
Z veseljem zapiram še eno stran našega sodelovanja, saj je za nami izredno uspešno leto!
S hitrim prilagajanjem situaciji na tržišču smo skupaj z vami uspeli krepko dvigniti prodajo naših
zavarovanj. Kar me še posebej razveseljuje je dejstvo, da je število naših zavarovancev letos
poraslo kar za 23,7 %, kar mislim, da je nekaj edinstvenega celo v Sloveniji!
Moj trud v osveščanje kot tudi izkušnje marsikoga so pripomogle, da večina ljudi zopet išče v
zavarovanju zanesljivost, varnost, 24-urno strokovno pomoč, jamstvo pravih ljudi,… in ne samo
čim nižjo ceno.
Leto, ki prihaja bo jubilejno leto: ob dopolnjenih 50. letih starosti in 30. obletnici mature bom
skupaj z vami praznoval tudi okroglih 20 let dela v zavarovalništvu!
Z jubilejnim »20% popustom« bo razlog za praznovanje na strani vseh naših starih in novih
zavarovancev! Poleg dobrih cen se nam v novem letu obljublja tudi kar nekaj novih produktov
in izboljšav, ki bodo zavarovanja preuredila času in situaciji primerno. Vse z namenom, da naše
sodelovanje še utrdimo in okrepimo za naslednjih 20 let!
Iskrena hvala za ponovno izkazano zaupanje, zvestobo in korekten odnos, ki vnaša v moj poklic
veselje do tega dela!
Nadaljujmo ga skupaj v letu 2014, srečno, zdravo in uspešno!
Vaš zavarovalni agent
Aleksander Paglavec
PRAZNIČNI URNIK:
V času praznikov bo pisarna zaprta od petka, 21.
decembra od 12.00 ure dalje, do ponedeljka, 6.
januarja 2014. Za nujne primere bom večinoma
dosegljiv na tel. 041 414 422.
skupaj s partnerji:
gospodarstvo
20
ydria motors
Ydria motors je družini prijazno podjetje
Podskrajnik – Sara Čučnik iz poslovodstva družbe
Ydria motors je v četrtek, 12. decembra na posebni
slovesnosti v ljubljanskem Cankarjevem domu
prevzela certifikat Družini prijazno podjetje.
Organizatorji so letos družbo Ydria motors vključili
med 14 prejemnikov, ki so certifikat prejeli za
prihodnja tri leta. S tem so jim izkazali veliko
zaupanje in priznanje, saj se v podjetju redno in na
vsakem koraku zavzemajo za uveljavljanje sodobnih
načel v odnosih med poslovodstvom in zaposlenimi.
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja pa
je pravi recept za uspešno delo podjetja in
zadovoljstvo doma.
Odločitev za vključitev v projekt Družini prijazno
podjetje je poslovodstvo družbe Ydria motors sprejelo
že ob začetku projekta. Z vsakoletnim obnavljanjem
veljavnosti certifikata in pregledovanjem izpolnjevanja
zavez pa jim je uspelo uveljaviti dogovor, da so zaveze
iz tega projekta del poslovne strategije podjetja. Doslej
je osnovni certifikat iz tega projekta prejelo več kot
170 slovenskih podjetij in organizacij, polnega pa le 44
podjetjih.
Sara Čučnik je v imenu podjetja Ydria motors ob
letošnji slovesnosti poudarila, da se v družbi
zavzemajo za odprt dialog z zaposlenimi in razumejo
probleme, ki jih zaposleni v podjetju rešujejo v okviru
svoje družine. Ta načela bodo ohranili tudi v
prihodnje, saj so prav zadovoljni delavci na delovnem
mestu tudi ustvarjalni in uspešni.
Pridobitev certifikata in uveljavljanje ukrepov ima
za podjetje tudi pozitivne ekonomske učinke. Poveča
se produktivnost, saj so zaposleni bolj zbrani na
delovnem mestu, zmanjšuje se odsotnost z dela
zaradi bolezni, boljša je organizacija dela in
zmanjšajo se stroški, povezani s fluktuacijo
zaposlenih. „V celotnem postopku pridobitve
certifikata velik poudarek dajemo notranjemu
komuniciranju z zaposlenimi, ki je ena od najbolj
šibkih točk upravljanja v slovenskih podjetjih. S
pridobitvijo certifikata zaposleni dobijo jasno
sporočilo, da so za podjetje pomembni ter da
vodilnim ni vseeno za njihovo počutje na delu. Zato
se razumljivo poveča zadovoljstvo zaposlenih, s
katerim je povezana tudi pripadnost podjetju. Lažje
lahko usklajujejo svoje poklicno in zasebno življenje,
kar je bistvo certifikata Družini prijazno podjetje« je
ob letošnji slovesnosti v Cankarjevem domu povedal
vodja projekta Aleš Kranjc Kušlan.
Zaradi uspešnosti in naprednosti projekta je
nosilcem licence za Slovenijo uspelo pridobiti tudi
sredstva Evropskega socialnega sklada. Sodobna
podjetja veliko pozornosti posvečajo tudi organizaciji
dela, vodenju, timskemu delu, kariernemu razvoju in
seveda tudi usklajevanju poklicnega in zasebnega
življenja zaposlenih. Priznanja, ki ga je za dosledno spoštovanje zavez
iz projekta Družini prijazno podjetje, dobila družba
Ydria motors, je bil vesel tudi direktor Jošt Rupnik. Ob
tem je poudaril, da gre za zgled dobre prakse, ki mu
zaradi aktualnosti in uspešnosti v praksi sledi vse več
posnemovalcev. »Veseli pa smo tega priznanja tudi v
luči letošnjega jubileja, saj mineva okroglih 20 let od
podpisa pogodbe o ustanovitvi našega podjetja,« je
še povedal direktor družbe Jošt Rupnik.

Similar documents