zahvale - Nogometni klub BRAVO Publikum

Comments

Transcription

zahvale - Nogometni klub BRAVO Publikum
2014/15
Točno
začrtana pot
Kazalo
KOLUMNE
Naš klub je bil v svoji kratki zgodovini vedno nekaj posebnega oziroma
drugačnega - v pozitivnem smislu, seveda. Že ustanovitev ekipe AŠK Bravo je nakazala kam pes taco moli. Letos je začrtana pot te ekipe še bolj
osredotočena na primarni cilj: razvoj potencialov mladih nogometašev. V
tujini je igranje z mladimi fanti v članski sredini druge ekipe kluba nekaj povsem običajnega in logičnega, v Sloveniji pa se očitno večina klubov
mladih nogometašev, ki so zaključili mladinski staž, otepa na veliko. Mar
ni za klub lepšega občutka kot ta, da je z dobrim delom v mlajših selekcijah
ustvaril in vzgojil nogometaše, ki s ponosom igrajo za najvišjo selekcijo
kluba, pa čeprav le-ta igra v nižjih ligah. Počasi se to zavedanje spreminja
in izboljšuje tudi v NK Bravo in cilj, igrati z nogometaši do 21. leta v 3.
SNL, je vse bližje realnosti. Zavedati se je potrebno, da so spremembe gonilo napredka in zakaj ne bi ravno mi ''zrahljali'' togega nogometnega sveta
ljubljanske kotline. Ali če hočete kar cele Slovenije.
Darko Klarič
Matjaž Jakopič
Jernej Klarič
'Drugo leto se zagotovo spet vrnemo!', 'Srce mi igra.', 'Zgodovinska uvrstitev naše ekipe.' To je le nekaj izrečenih besed po oziroma že med turnirjem
Ljubljana Open 2014. Da je bil to najuspešnejši turnir v 7-letni zgodovini
povedo številke po opravljeni analizi in vsi, ki so sodelovali na mednarodnem turnirju 11-letnikov. Brez trohice dvoma lahko zapišem, da je Ljubljana Open zgodba o uspehu. Če gledamo s strani organizacije, kakovosti
tekmovanja in predvsem sodelovanja s strani staršev. Pripadnost klubu in
povezanost med starši se iz leta v leto povečuje. Turnirja brez pomoči staršev si praktično ne znamo več predstavljati. Če pa za češnjo na torti z rezultatom poskrbi ekipa NK Bravo, so najbolj na mestu besede predsednika
izrečene že med turnirjem: ''Srce ti igra in hvala vsem!''
ZGODBA O USPEHU
Če bi nevoščljivost gorela, bi bil pri nas pravi pekel – to reklo smo velikokrat slišali v različnih sferah naše družbe, a pri sodelovanju NK Bravo in
nekaterih drugih klubih v letošnjem letu, je zgornja rečenica povsem iz trte
zvita. Sodelovanje z NK Ivančna Gorica se je v tej sezoni še nekoliko bolj
poglobilo in se kaže v dobrih predstavah obojestransko sestavljene ekipe
kadetov, ki igrajo v 2. SKL. Če se v takih povezavah oba deležnika odkrito
in brez fige v žepu pogovarjata, je veliko manj možnosti, da se kdo opeče.
SELEKCIJE
STROKOVNI ČLANEK
Aljaž Gornik
AŠK Bravo
12
Reprezentanti13
Sklad sveta staršev
14
Svet staršev
15
... z vidika staršev
... z vidika kluba
Ljubljana Open 2014
SISTEM BRAVO
FOTOGRAFIJE
Martin Rigler
Blaž Klarič
Oblikovanje
Martin Rigler
Maša Perpar
Vasja Ambrožič
16
17
18
Osebna izkaznica
20
Povezovanje22
Univerzitetna reprezentanca
23
CiCiBravo24
U-926
U-1028
U-1130
U-1232
U-1334
U-1436
U-1538
U-1740
U-17B4 1
U-1942
AŠK Bravo
44
ENGLISH
About NK Bravo
Srečko Ferlež
UREDNIK
Srečko Ferlež
10
NEKAJ O NAS
Pisalo se je leto 1829, ko sta se prvič na reki Temzi v Londonu v znameniti
veslaški regati pomerila čolna univerz Oxforda in Cambridga. Od tedaj sta se
rivala pomerili že 160-krat, rezultat pa je zelo izenačen (78-1-81). Leto 2014 pa
upamo, da je mejnik, ki bo vpisan kot začetek uspešnega nogometnega dvoboja
med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru. Maja sta se namreč premierno srečali reprezentanci obeh univerz in odprli še eno nogometno rivalstvo
na relaciji Ljubljana-Štajerska. Po prvem letu je rezultat za las v prid Ljubljančanom (1-1-/). Začetek je obetaven. Kaj pa bo čez mnoga leta, pa ve le …
Bravo Bravo
št. 8
december 2014
4
6
8
Tisk
Studio 55
Luka Gobec s. p.
Naklada
800
BRAVO BRAVO - december 2014
46
Izdajatelj
Nogometni klub Bravo
Publikum,
Milčinskega 2
1000 Ljubljana
3
4
BRAVO BRAVO - december 2014
KOLUMNA
Darko Klarič
Cilj je 3. SNL-center
Srce našega kluba-nogometna šola, ki ima najbolj zahtevno poslanstvo, bo po novem tudi
skrbnik članske ekipe. V ostalih nogometnih
klubih je namreč članska ekipa povsem ločena od nogometne šole in njenih mladinskih
selekcij. V našem klubu pa je kot najvišja selekcija sestavni del enotne piramide, katere cilj
je zgolj razvoj nogometnih potencialov mladih
nogometašev.
V klubu smo se na strokovnem nivoju poenotili, da bo tak sistem pravi za prihodnost našega kluba, predvsem pa priložnost za najhitrejši
razvoj nogometašev. Cilj je omogočiti tistim
najboljšim preskok v višjo selekcijo in z mladimi nogometaši igrati že v 3. SNL-center, najboljšim pa omogočiti, da v drugih klubih igrajo
tudi v Prvi ligi Telekom. Tak dogovor imamo
na primer že sklenjen z NK Celje.
Prednosti takšne usmeritve je več. Najpomembnejša je nedvomno ta, da se bomo v nogometni šoli še bolj načrtno kot doslej, lahko
posvetili tistim mladim nogometašem, ki so
pripravljeni storiti vse potrebno, da poizkusijo
doseči nivo potreben za profesionalnega nogometaša. Želimo si, da bi moštvo članske ekipe v
3. ligi čez nekaj let sestavljali nogometaši, ki bi
kot izstopni letnik imeli pravico, da bi sicer še
vedno nastopali v mladinski selekciji. Zavedam
pa se, da je to še nekaj let nerealno, saj v 3. SNL-center težko načrtuješ enakovredni boj s klubi,
ki imajo v svojih sestavah mnoge, zelo izkušene
starejše nogometaše. Poskrbljeno bo tudi za tiste, ki bodo dali prednost študiju, saj bodo lahko z nogometnim udejstvovanjem nadaljevali v
naši ekipi AŠK Bravo, ki bo že zanimiva takoj,
ko se bomo z njo uvrstili v 3. SNL-center.
Za vse to imamo odlična izhodišča. Imamo
domicil v Športnem parku Ljubljana ter relativno dobre pogoje. Na nivoju srednješolskega
izobraževanja imamo dva nogometna razreda.
Pri članih treninge prilagajamo urniku predavanj na Univerzi. Čeprav bo imela nogometna
šola skupen proračun, pa to nikakor ne pomeni kakšne bojazni, da bo šel denar namesto za
mlajše selekcije za člane. Ker se je v preteklo-
BRAVO BRAVO - december 2014
sti to v marsikaterem klubu dogajalo, je bilo
v povezavi z razporejanjem denarja kar nekaj
problemov in marsikje so zato uveljavili tudi
pravno ločitev, kar je razumljivo predvsem v
klubih, ki imajo člansko ekipo strogo profesionalno. V takšnih klubih so imeli predvsem
nekateri starši mlajših nogometašev pomisleke, češ, da se bo denar namenjen nižjim selekcijam prelival za člane.
Nobena skrivnost ni, da v proračunu NK Bravo
za enkrat nimamo predvidenih finančnih sredstev za profesionalne pogodbe nogometašev v
tem štiriletnem obdobju. Razmišljamo pa, da
bi ekipi ponudili kar najboljše razmere za njihov napredek. Od tega bo tudi odvisno ali bo
kdo od nogometašev postal zanimiv drugim
klubom. Gre za usmeritev, ki je za enkrat točno
začrtana, izvajati pa jo bomo začeli postopoma.
Najprej si bo potrebno zagotoviti preboj v višjo
ligo, morda nam bo to uspelo že v naslednji sezoni. To je tudi glavni cilj kluba, ki je bil soglasno sprejet tako med trenerji nogometne šole,
kot tudi na kolegiju vodstva kluba.
5
KOLUMNA
Matjaž Jakopič,
sekretar NK Bravo
To je naša ponudba
Ko ocenjujem leto 2014 lahko rečem, da je
bilo za naš klub uspešno leto. Pri tem ne
mislim le rezultatsko, kjer smo bili uspešni
v vseh tekmovanjih, pač pa predvsem orgnizacijsko, kolektivno in vizionarsko.
Pri tem mislim predvsem na študentsko
ekipo AŠK, s katero smo dosegli cilj, ki nam
postavlja nove dimenzije in višje cilje. Zakaj
izpostavljam študentsko ekipo? Predvsem iz
razloga, ker je bila ekipa AŠK ustanovljena v
lanski sezoni z namenom, da ponudi jasno
pot vsakemu igralcu v nogometni šoli, mu
ponudi možnost in nadaljnji ravoj v članski
konkurenci, saj je prvenstveno tekmovanje v
tej konkurenci, ne glede na nivo tekmovanja,
bistveno zahtevnejše – predvsem izključno
tekmovalno, močnejše in hitrejše.
Prehod iz mladinske v člansko konkurenco
je povsod in tudi v našem nogometu najtežji
korak za vsakega igralca. Posebno za vse tiste, ki so od 7. leta vztrajali v vadbenem in
izobraževalnem procesu z željo, da postanejo profesionalni nogometaši. Prehodi v člansko ekipo so urejeni različno, od države do
države. Pri nas ta prehod ni sistemsko oziroma tekmovalno urejen, zato je tudi osip
igralcev v tem obdobju največji. Res je, da
se kar nekaj igralcev vključuje v prve članske
ekipe, vendar večina njih ne dobi tudi možnost igranja. Vemo pa, da je poleg naporne
in strokovne vadbe, igranje in nastopanje v
tekmovalnem nogometu osnova napredka
vsakega igralca. Tudi v našem klubu smo bili
neposredna priča primerom, ko državni kadetski in mladinski reprezentanti po izhodu
iz mladinskega obdobja niso uspeli zaigrati
niti v 3. ligi, ker niso dobili priložnosti, kaj
šele na višjem nivoju. In teh fantov danes
6
ni več v nogometu, kljub odlični osem letni nogometni šoli, osvojenim prvenstvom,
mednarodnim izkušnjam in osvojenim pokalom, ki jih hranimo v vitrini kluba.
Zavedamo se, da za ambicije mladih igralcev
liga MNZ ne more biti izziv, vendar bi morala razmišljanja mladih igralcev temeljiti na
realnosti in poznavanju zakonitosti športne
vzgoje. Sistem tekmovanja v Sloveniji izhodnim mladincem ne daje možnosti nadaljnega tekmovanja in s tem usposabljanja do
21 leta na način kot bi bilo to po strokovni
plati potrebno. Zato so igralci prepuščeni
sami sebi, agentom in okolju v katerem se
gibljejo. Vodi jih želja po uveljavljanju in zaslužku v prepričanju, da so zreli in sposobni,
da tekmujejo v članski konkurenci. Finančne zahteve tekmovanja članskih ekip v 1. in
2. SNL so prevelike, da bi klubi lahko formirali tudi ekipe do 21 let in z njimi tekmovali.
Prav tako take ekipe tudi ni moč formirati
kar čez noč saj zahteva pogoje, znanje, organizacijo ter finančna sredstva, ki jih navadno
primanjkuje tudi za prvo ekipo.
Zato je pot, ki smo si jo zastavili v NK
Bravo s formiranjem ekipe AŠK, enkratna priložnost. V prvi vrsti za vse igralce
našega kluba, pa tudi vseh drugih, ki po
mladinskem stažu iščejo pravo sredino za
nadaljnje izpopolnjevanje in dokazovanje.
Zato bi uresničitev cilja kluba, da v sezoni
2014/2015 na podlagi tekmovalnega rezultata napreduje v 3. SNL-center, pomenila
čudovito izhodišče vsem mladim igralcem
kluba, pa tudi drugih ljubljanskih klubov,
da se vključijo v proces vadbe in tekmovanja v NK Bravo in si tako sami, s trdim
in kvalitetnim delom ter tekmovanjem v 3.
BRAVO BRAVO - december 2014
SNL izborijo mesto v še višjem rangu. NK
Bravo bo poskrbel za zagotavljanje organizacije, strokovne vadbe, pogojev za delo,
predvsem pa za zdrav kolektiv ter razvoj
vseh in vsakega igralca kluba. Pripadnost
klubu, zasledovanje ciljev in kvaliteta ekipe bo vodilo, ki bo omogočalo dokazovanje
ekipi in vsakemu igralcu posebej.
V projekt 3. SNL je bilo že do sedaj vloženo
ogromno dela, napora, sodelovanja in ne na
zadnje tudi finančnih sredstev, kar pa je vse
namenjeno predvsem mladim igralcem nogometne šole NK Bravo, da se jim omogoči
tekmovanje v članski konkurenci na nivoju,
ki jih lahko odpelje med zvezde.
Želel bi, da bi vsi člani kluba videli to priložnost ki jim jo ponujamo, ki jo ustvarjamo
in s katero želimo klub dvigniti na višji nivo,
predvsem pa igralcem ponuditi možnost
dokazovanja kvalitete, od katere bo odvisen
napredek njih samih in posredno tudi kluba.
Izhajamo predvsem iz lastnih izkušenj, da
se je potrebno zanašati samo sam nase. In
samo sami si lahko krojimo usodo. Naučili
smo se, da lahko samo sami gradimo klub,
le sami lahko zagotavljamo napredek in le
sami lahko ustvarjamo kvaliteto. Ogrodje ekipe AŠK je postavljeno, je zdravo in
sposobno za večje dosežke, mladi igralci
pa so zagotovilo za še višje cilje in hitrejši
napredek, saj, gledano nekoliko širše – uči
in trenira se za dosežke v članski kategoriji,
kjer se dokazuje, kaj si se naučil, kaj znaš
in koliko si sposoben. To našim igralcem
ponujamo in pričakujemo, da izkoristijo
priložnost, ki jo druge sredine nimajo.
BRAVO BRAVO - december 2014
7
8
BRAVO BRAVO - december 2014
KOLUMNA
Jernej Klarič,
namestnik predsednika, svetovalec
Sistemizacija obrodila sadove
Vesel sem, da ob koncu leta z zadovoljstvom
ugotavljam, da NK Bravo ustvarja svojo
vizijo skladno s postavljeno organizacijo,
sprejetimi akti in zastavljenimi cilji. Prepričan sem, da gre tu zasluga vsem - vodstvu
in trenerjem. Vsak po svojih sposobnostih
in znanju prispevamo k napredku in razvoju kluba. Vendar samo delo ni dovolj. Delo
je potrebno stalno spremljati in analizirati,
popravljati in dopolnjevati. Za to pa je potreben tudi stalen nadzor. In tega ni nikoli
dovolj, ne glede na očitke in pripombe, tudi
znotraj našega kluba.
Prav je, da vsak svobodno razmišlja in dvomi, saj nas tako spodbuja k še bolj aktivnemu delu, k hitrejšemu razvoju in s tem
k napredku. In poglejmo nogometno šolo
NK Bravo Publikum po enoletni preizkušnji novega sistema dela! Lahko ugotovimo, da so uspehi vseh ekip v vzponu, da je
bila trenerska piramida dobro sestavljena,
strokovna, delo v klubu zelo dobro organizirano in vodeno ter tudi nadzorovano in
spremljano, kar nenazadnje dokazujejo tudi
vidni rezultati, ki jih trenutno dosegajo vse
selekcije Nogometne šole Bravo Publikum
in AŠK Bravo. Zanimanje za vpis v klub se
je izjemno povečalo, napravljenih je bilo kar
nekaj kvalitetnih prestopov v klub, povečala
pa se je tudi količina dela. Posledično lahko
sklepamo, da starši vedno bolj zaupajo v naš
sistem dela. Da vse stvari tečejo kot so zastavljene, je potreben tudi kvaliteten, pozitiven
nadzor, ki delo usmerja in ga vodi k zastavljenim ciljem.
Poglejmo rezultate in razvoj članske ekipe
AŠK Bravo, ki se je z lahkoto prebila iz 5. lige
MNZ Ljubljana v 4. Regionalno ligo. Tudi v
jesenskem delu prvenstva 2014/15 je članska
ekipa pri vrhu lestvice, brez poraza (natančen podatek še ni znan, saj je vprašanje kaj
bo naredilo novo vodstvo MNZ Ljubljana
glede treh krogov tekmovanja, ki so se odigrala brez kvalificiranih – licenciranih sodnikov). Vedno boljše je sodelovanje z Univerzo v Ljubljani, saj je naš klub organiziral
reprezentanco, ki je odigrala dve srečanji z
Univerzo iz Maribora, udeležila pa se je tudi
2. evropskih univerzitetnih športnih iger v
Rotterdamu in dosegla soliden rezultat.
'Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest, sklepi in pravila predsednika
NK Bravo' je živa stvar, ki se nenehno dopolnjujejo in prilagajajo trenutnim razmeram in
potrebam. Skladno z napovedjo smo jih dopolnjevali. Zadnja pomembna sprememba je
bila sprejeta soglasno, s pomočjo ''brainstorminga'' na temo ''Vizija napredka NK Bravo''.
Kolegij NK Bravo je 12. 11. 2014 sprejel
pomemben sklep, ki pravi: ''Skupen cilj je,
BRAVO BRAVO - december 2014
da se članska ekipa AŠK Bravo v sezoni
2014/2015 uvrsti v 3. SNL-center z oblikovanjem kvalitetne ekipe do 21 let. Ta cilj
izhaja tudi iz dolgoročnega programa 20132017, pomeni nadgradnjo nogometne šole,
izziv in motiv vsem mladim nogometašem
kluba in tudi drugim sredinam, kjer igralci
ob izhodu iz mladinskih kategorij ne morejo napredovati v člansko konkurenco. Vsi
akti se spremenijo tako, da je članska ekipa
AŠK Bravo – U21 sestavni del nogometne
šole NK Bravo Publikum.''
Skladno s sprejeto pomembno odločitvijo bomo spremenili in dopolnili vse prej
omenjene akte Nogometne šole Bravo Publikum ter še povečali nadzor in pomoč
pri delu na in izven igrišča. Temeljito smo
analizirali tudi organizacijski in tekmovalni
vidik nogometnega turnirja Ljubljana open
2013. Postavljeni so bili temelji v organizacijskem in tekmovalnem smislu, ki so v
letu 2014 dali vidne rezultate. Tudi letošnji
turnir smo temeljito analizirali in postavili temelje za izvedbo turnirja 2015. Organizacijski del je že v polnem teku. Prav je,
da v tem zahtevnem projektu kot je sistem
BRAVO vse temeljito načrtujemo, analiziramo ter tudi nadziramo in drug drugemu
pomagamo. Vendar s skupnim ciljem, da bi
bili še boljši in prepoznavnejši, v ožjem in
najširšem krogu.
9
Učenje in razvoj
nogometne igre
v napadu
STROKOVNI ČLANEK: Aljaž Gornik
Nogomet je ena izmed najbolj priljubljenih športnih panog na svetu. Ob tem dejstvu, se mi postavlja vprašanje, zakaj? Menim, da je
nogomet nepredvidljiva igra, pri kateri so vsi udeleženci tekme skozi celoten potek igre v negotovosti. Ena izmed klasifikacij gibalnih
znanj upošteva stabilnost okolja, v katerem športna panoga poteka. Pri nogometu je okolje nestabilno, kar pomeni, da se nenehno
spreminja. Spremembe so lahko nepredvidljive, zato gibanja ne moremo v celoti načrtovati vnaprej. Le-to pa po mojem mnenju daje
nogometni igri poseben čar. Igralci, trenerji, navijači, gledalci in vsi
ostali vpleteni najbolj uživajo v virtuoznih potezah nogometašev.
Te poteze so v večini izražene v napadalni fazi igre. Največkrat gre
za tehnično dovršena varanja in udarce na vrata. Večina ekip ima
dokaj dobro organizirano in uigrano fazo obrambe. Seveda je cilj
vsake ekipe izigrati nasprotnikovo obrambo in doseči zadetek. Za
izpolnitev cilja pa mora imeti vsak posameznik v ekipi veliko tehničnega znanja in ekipa kot celota, veliko taktične usklajenosti. Za
dosego tehnične elegance in vrhunske taktične usklajenosti ekipe je
potrebno pravilno učenje tehničnih in taktičnih elementov nogometne igre. Torej, gre za metodiko učenja nogometne igre v napadu.
Še preden začnemo z metodiko učenja nogometne igre v napadu pa
moramo vedeti, katere tehnične in taktične elemente vsebuje faza
napada in kaj pomenijo izrazi tehnika, taktika ter metodika.
Tehniko najbolj preprosto razložimo kot ekonomično izvedbo določenega giba, ki omogoča dosego vrhunskih rezultatov. Taktiko
lahko opredelimo kot načrtni način igre, ki vsebuje usklajeno medsebojno sodelovanje igralcev v različnih pogojih, s ciljem doseganja
vrhunskih rezultatov. Metodika pomeni način poučevanja določenih elementov ob hkratnem upoštevanju razvojnih značilnosti tako
sodelujočih kot elementov poučevanja, s ciljem, da se v čim krajšem časovnem obdobju vadečega nauči čim bolj pravilne izvedbe.
Z drugimi besedami to pomeni, da gre za najbolj ekonomično in
racionalno izvedbo učenja.
Tehnični elementi so vezani na posameznika, taktični pa na posameznika (individualna taktika), skupino (skupinska taktika dveh
do desetih igralcev) in moštvo (skupna ali moštvena taktika enajstih igralcev).
Tehniko nogometaša v fazi napada delimo na tehniko gibanja brez
žoge in na tehniko gibanja z žogo. Elementi tehnike gibanja brez žoge
so: osnovni (teki, skoki), padanja in vstajanja, varanja brez žoge. Elementi tehnike gibanja z žogo so: vodenje žoge (s sprednjim zunanjim
delom stopala, z nartom stopala, z notranjim in sprednjim notranjim
delom stopala), udarjanje žoge (z notranjim delom stopala, s sprednjim notranjim delom stopala z rotacijo ali brez nje, z nartom stopala, s sprednjim zunanjim delom stopala z rotacijo ali brez nje, s konico, peto, kolenom in glavo), zaustavljanje žoge (z nartom, z notranjim
delom stopala, s stegnenico, s prsmi in z glavo po načelu amortizacije
10
ter s podplatom, z notranjim delom stopala, z zunanjim delom stopala
in s prsmi po načelu postavljanja zapreke), varanje z žogo (z notranjim
delom stopala, z zunanjim delom stopala, varanje z obratom, varanje z
zaustavljanjem žoge, varanje z zamahom nad žogo, varanje s prestopi
žoge …), metanje avta in tehnika vratarja.
Osnovni elementi taktike v napadu so sestavni elementi vseh vaj za
učenje in treniranje uigranosti (usklajenega delovanja) moštva; od
taktično-tehničnih vaj, dinamične tehnike, situacijske tehnike, igralnih situacij, igralnih oblik, vodene igre, igre do tekme.
Osnovni elementi posamične (individualne) taktike v napadu so:
odkrivanje (od žoge k žogi, k žogi od žoge, na stran od žoge), podajanje (pozornost na spremembo hitrosti igralca; kdaj v noge, kdaj
pred soigralca in v smer njegovega gibanja, kdaj v loku pred soigralca), zaustavljanje ali sprejemanje (z vsemi deli telesa po principu postavljanja zapreke in amortizacije, sprejemanje s povleki žoge z zunanjim delom stopala, s sprednjim notranjim in z notranjim delom
stopala naprej), vodenje (z nogo, ki je oddaljena od nasprotnika), varanje (»dribling«) z žogo (v smeri, iz katere prihaja nasprotnik), strel
na vrata (kadar pridemo v zaključek po sredini vrat, zaključujemo
diagonalno v kot vrat; kadar pridemo v zaključek iz strani, zaključujemo v daljši kot vrat in sicer najpogosteje z izbiro udarca z rotacijo;
pri igri 1:1 z vratarjem zaključujemo po tleh blizu stojne noge in pri
udarcu z glavo in iz zraka – »volley« - zaključujemo v tla).
Osnovni elementi skupinske in moštvene taktike v napadu so: pravočasno odkrivanje in razporejanje (v diagonalo, trikotnik in karo),
BRAVO BRAVO - december 2014
gometne igre v napadu vsebuje različna sredstva (skupine vaj), ki
imajo logično zaporedje.
Metodična lestvica sredstev za učenje in razvoj nogometne igre v
napadu vsebuje naslednje skupine vaj: osnovne vaje taktično-tehničnih elementov v napadu, ki se nanašajo na individualno in skupinsko taktiko (vodenje žoge, varanja z žogo, dvojna podaja, povratna podaja, podaja na tretjega, podaja v globino po tleh ali po zraku,
sprejemi z različnimi deli stopala v smeri naprej, vtekanja za hrbet,
vtekanja v globino …), vaje dinamične in situacijske tehnike na mestu (dinamična tehnika predstavlja univerzalne elemente nogometne tehnike, ki se v igri največ uporabljajo in niso direktno vezana na
igralno mesto; situacijska tehnika predstavlja elemente nogometne
tehnike, ki so v tesni povezavi s situacijami iz igre in so vezani na
igralna mesta), vaje dinamične in situacijske tehnike (na mestu z
ovirami, po prostoru in po prostoru z ovirami), igralne situacije (gre
za taktično-tehnične vaje, ki so nastale na osnovi analize strukture
igre, ki nam pokaže, katere sestavne situacije sestavljajo določene
faze in podfaze igre; preko igralnih situacij igralcem v procesu treninga ponujamo več rešitev, zato da lahko kasneje med igro izberejo
najboljšo možno rešitev glede na situacijo v igri), igralne situacije z
ovirami, igralne oblike (gre za igre z različnimi nalogami, z različnimi številčnimi odnosi med igralci, prostimi igralci, različno velikostjo prostora, prilagojenimi pravili igre z namenom, da se čim bolj
približamo pogojem, ki se pojavljajo na tekmi), vodena igra (gre za
igro, ki jo trener po potrebi prekinja z namenom, da igralcem pojasni in osmisli določeno situacijo v igri), igra in tekma.
menjave mest, ohranjanje razporeda igralcev in ravnotežja v razporedu glede na število soigralcev, pozornost na medsebojne razdalje,
uporaba širine in globine razpoložljivega prostora, dvojna podaja,
povratna podaja, podaja na tretjega po tleh ali po zraku (po povratni podaji, po dvojni podaji) in podaja na tretjega poševno naprej v
globino za hrbet z enim dotikom žoge po tleh ali po zraku.
Osnovni elementi skupne ali moštvene taktike v napadu so: ohranjanje dogovorjenega sistema in igralnih mest v njem, širina, globina,
medsebojne razdalje, varovanje igralca z žogo in prehod, priprava in
zaključek napada (po sredini ali po krilnem položaju).
Sedaj, ko poznamo definiciji tehnike in taktike ter vemo katera
gibanja vsebuje tehnika nogometaša ter katere elemente vsebuje
nogometna taktika, se lahko lotimo metodičnega učenja nogometne igre v napadu. Cilj metodičnega učenja je, da se v najkrajšem
možnem času z najbolj racionalnim in ekonomičnim delom pride
do želenega vrhunskega rezultata. Metodika učenja in razvoja no-
V procesu učenja nogometne igre v napadu je trener odgovoren,
da igralce nauči pravilne tehnike gibanj z žogo in brez nje ter
osnovne individualne in skupinske elemente taktike v napadu. V
procesu razvoja nogometne igre pa mora biti trener pozoren na
to, da preko metodične lestvice sredstev za razvoj nogometne igre
v napadu, ki vsebujejo celotno tehniko nogometaša v napadu in
celotne elemente individualne, skupinske in moštvene taktike, pripelje igralce ter ekipo do vrhunskega medsebojnega sodelovanja s
ciljem doseganja zadetkov.
Odgovornost za uspešno igro v napadu je porazdeljena med trenerja in igralce. Trener mora imeti dovolj teoretičnega znanja, hkrati pa
ga mora v praksi pravilno posredovati igralcem in poskrbeti za to,
da bodo igralci dosledno upoštevali in izvajali posredovane naloge.
Vsak igralec pa nosi odgovornost za upoštevanje in natančno izvajanje posredovanih nalog.
Prepričan sem, da se ob upoštevanju zgoraj naštetega lahko vsi skupaj veselimo vsake tekme, saj bomo v njej zagotovo videli to, kar
večino udeležencev nogometne tekme najbolj privlači – tehnična
eleganca igralcev, vpeta v vrhunsko taktično usklajenost ekipe, ki
omogoča doseganje zadetkov. Prav to pa je cilj vsake ekipe – doseganje zadetkov in zmagovanje!
BRAVO BRAVO - december 2014
11
Treniramo, ker imamo
radi nogomet
POGOVOR: Jan Zibelnik in Matevž Fortin
Ekipa AŠK Bravo je zakorakala v drugo sezono svojega delovanja in tudi
po krstni sezoni je želja po napredku še kako vidna. Glavni cilj ekipe
je uvrstitev v 3. SNL-center. Po polovici sezone moštvo stoji na trdih
rezultatskih temeljih, ki cilj postavljajo na realna tla. O aktualnem dogajanju v ekipi sta spregovorila najizkušenejša nogometaša po stažu v
članskih ekipah sistema Bravo Jan Zibelnik in kapetan Matevž Fortin.
Sicer je ekipa AŠK Bravo še edina neporažena, a je bil start v sezono morda nekoliko slabši od želja.
JZ: Po pravici povedano sem to pričakoval.
Nekaj izkušenj že imam s četrto ligo in vedno
izstopajo 3, 4 ekipe, ki krojijo vrh. Po navadi
je tako tudi pri dnu lestvice v tej ligi. 4. liga
nikakor ni lahka.
MF: Sicer smo na vrhu prvenstvene lestvice,
a sem pričakoval, da si bomo že jeseni priigrali nekaj točkovne prednosti. Pozitivno je
to, da še nismo izgubili, a smo kar petkrat
remiziral. Je res, da je kvaliteta moštev v primerjavi s 5. ligo nekoliko višja, a ne gre za
kvantni preskok.
Igralska zasedba se je v primerjavi z
lanskim letom kar precej spremenila,
a to vzdušja v ekipi ni pokvarilo ali poslabšalo.
MF: Vzdušje v ekipah NK Bravo ni bilo nikoli problematično. V primerjavi z lansko sezono smo se precej spremenili, a novinci so vsi
12
dobri nogometaši, z dobrimi osebnostnimi
lastnostmi. Vsi se dobro razumemo.
JZ: Vzdušje v ekipi je pri nas malce drugačno kot pri drugih četrtoligaših (vsaj po mojih izkušnjah). To je v nižjih ligah zapletena
zadeva, zato se ne bi posebej spuščal v to.
Normalno je, da se menjajo igralci. Z odhodi
smo izgubili nekaj kvalitete, ki pa smo jo, po
mojem mnenju, dobro nadomestili z novimi
igralci. Vseeno pogrešam nek močnejši ekipni duh, ki smo ga imeli lani ali pa denimo v
ekipi Bravo Študent.
Matevž Fortin je v 2. sezoni AŠK Bravo
postal tudi kapetan. Vez med trenerjem
in igralci je vzel zelo odgovorno.
MF: To je precej resna vloga, zato se moraš
kot igralec zresniti. Predstavljaš celotno ekipo pred trenerjem in sodniki. Ima pa tudi
svoje prednosti, saj lahko sodniku povem
kakšno več, pa me ne ''nagradi'' z rumenim
kartonom. (smeh)
BRAVO BRAVO - december 2014
Lani se je ekipi priključilo zelo malo
izhodnih mladincev nogometne šole
Bravo, letos je ta trend narasel, a kljub
temu je v ekipi manj mladih fantov
kot se je pričakovalo na začetku tega
projekta.
JZ: Mislim, da je to dober pokazatelj, da se
gibljemo v pravi smeri. Klub fantom nekaj
pomeni, zato so se odločili ostati. Upam da
bo tega odslej čim več. Na pripadnosti klubu delamo veliko, težko pa je zadržati ambiciozne fante v članski ekipi v nižji ligi. Mladincu v državni ligi se četrta liga gotovo zdi
korak nazaj v karieri, lahko pa v njej pridobi
pomembne izkušnje za članski nogomet.
Naši fantje bi gotovo raje igrali za člane, če
bi igrali v tretji ligi.
MF: Res je mladincev precej manj kot smo
pričakovali, ampak njihovo razmišljanje
je takšno, da nimajo motivacije preiti iz 1.
SML v nižjeligaški članski nogomet. A če bi
jih uspeli privabiti v našo ekipo in bi vsako
sezono dobili pet kvalitetnih mladincev, bi
se ta vizija lahko uresničila. Vedeti je potrebno, da je v okolici Ljubljane kar precej
tretjeligašev, ki so zanimivejši kot ''naša'' 4.
liga, zato je glavni cilj, da se prebijemo v 3.
SNL-center.
Kdo so reprezentanti NK Bravo?
Dejan Vokič
Kevin Žižek
U17, napadalec
Igrati za reprezentanco je posebna čast. Biti izbran, da zastopaš barve države mi pomeni veliko. Reprezentanca je višji nivo,
kjer se igra boljši, hitrejši nogomet, kar
pa je cilj vsake ekipe in posameznika.
V reprezentanci se vedno počutim
odlično. Smo kot velika družina, ki si
vedno stoji ob strani.
U19, napadalec
Zagotovo so sanje vsakega nogometaša zaigrati v dresu z državnim grbom, tako, da je vsaka tekma, vsak reprezentančni zbor neka
lepa izkušnja. Na vsakem reprezentančnem zboru je počutje odlično, a če bi že
moral izpostaviti, bi rekel, da je bila tekma proti Makedoniji v Skopju, kjer sem
zabil tudi svoj prvenec v reprezentančnem dresu, zame ena najlepših izkušenj.
Sandi Ogrinec
David Škrbec
Najlepši spomini iz reprezentance so mi ostali, ko smo osvojili pokal Troffeo nereo roco v Italiji, maja
2014. Prav tako imam lepe spomine na
minule kvalifikacije za evropsko prvenstvo septembra letos, ko smo zasluženo
napredovali v naslednji krog. Ne glede na
vse, so tekme za reprezentanco na višjem
nivoju, tako, da ti igranje proti dobrim
reprezentancam da neke nove izkušnje.
Zagotovo, ko stopiš pred vrstnike iz drugih držav, opaziš
neko drugo raven nogometa. Vidiš koliko je vse na višjem nivoju in koliko je še
potrebnega dela, da si bomo nekega dne
zagotovili svoje sanje. Spoznaš tudi igranje nogometa na rezultat, ko je to potrebno, kar pa je seveda daleč od enostavnega. Tako bi si zagotovo želel še velikokrat
obleči dres slovenske reprezentance.
reprezentant U17,
zvezni igralec
Jaka Bijol
reprezentant U19,
zvezni igralec
Nastopanje za reprezentanco mi
pomeni res veliko, saj je to neka
čast, nagrada ter potrditev, da napreduješ
na nogometni poti. Vedno je dobro, da
dobiš čim več različnih mnenj o svoji igri.
V reprezentanci je veliko dobrih trenerjev, ki vedo kaj delajo, zato jih je potrebno
dobro poslušati, ker ti lahko dajo veliko
znanja. Zato je moje glavno vodilo, da se
v reprezentanci res naučim veliko novega.
David Dedić
Marko Klemenčič
reprezentant U17, branilec
reprezentant U19, branilec
Nastopi za reprezentanco so za moj
razvoj izjemno pomembni, saj je
nivo igranja veliko višji, igralci so
veliko bolj kvalitetni kot v naši ligi in lahko
pridobiš veliko dragocenih izkušenj. Na kvalifikacijah za EURO 2015 sem bil z minutažo
izjemno zadovoljen, saj sem v celoti odigral
vse tri tekme na katerih sem po mojem mnenju pokazal izjemno dobro igro. Na žalost se
v naslednji krog nismo uspeli uvrstiti.
reprezentant U16,
zvezni igralec
Igrati za reprezentanco mi pomeni zelo veliko, saj je to največ, kar
lahko v svoji državi kot posameznik dosežeš. Najbolje sem se počutil na
pripravah z reprezentanco, ko smo igrali
proti Azerbajdžanu. Na tisti tekmi mi je šlo
vse kot po maslu. Igrali smo zelo dinamično, kar mi je zelo všeč. V ekipi se dobro razumemo in vse stvari v obrambnih nalogah
sem opravil dobro.
Igor Vekič
reprezentant U17, vratar
Reprezentanca je višji nivo kot
1. slovenska mladinska liga,
zato si tudi bolj motiviran za
vsak nastop v izbrani vrsti. Najbolje sem
se počutil na kvalifikacijah za EURO in
na turnirju v Italiji. Nastopi in treningi
na reprezentančnih akcijah zelo pomagajo pri razvoju, saj je tempo igre in treningov bistveno hitrejši.
BRAVO BRAVO - december 2014
13
NENAD PANIĆ
predsednik Sveta staršev
predsednica Sklada sveta staršev
MOJCA RIBIČ GANTAR
Kdo so predstavniki Sklada sveta staršev in
Sveta staršev in kakšno je njihovo poslanstvo?
SKLAD SVETA STARŠEV
MOJCA RIBIČ GANTAR, predsednica
Vsak od nas se lahko še prehitro znajde v situaciji, ko brez solidarne finančne pomoči preprosto
ne bi zmogel pokrivati niti tekočih obveznosti,
potrebnih za dostojno življenje. Pri premoščanju
tovrstnih situacij je pomoč Sklada v dobrobit naših otrok in mladostnikov dobrodošla, ne samo v
finančnem, temveč tudi v povsem človeškem smislu. Lepo je vedeti, da še obstaja veliko srce in solidarnost med nami. Tudi zaradi tega lahko sanje
naših otrok živijo in se uresničujejo naprej.
ZINKA PETERLIN, podpredsednica
Sklad sveta staršev je bil ustanovljen, ker so se kazale potrebe po pomoči socialno šibkim in nakupu
določenih ''nadstandardnih zadev''. Gospodarsko
stanje Slovenije je v zadnjih letih na rob preživetja
pahnil marsikatero slovensko družino in trenutno
je tako glavna skrb sklada zagotavljanje sredstev za
socialno šibke. Zato en velik BRAVO za starše, ki
so sami dali pobudo za mesečne prispevke, ki se
nabirajo v skladu in jih lahko koristijo družine, ki
so se znašle v takšni situaciji. Res smo lahko ponosni, da med Bravovimi starši še obstaja solidarnost,
s katero vsi skupaj omogočamo, da otroci ne ostanejo pred vrati igrišč, ampak lahko nemoteno počnejo tisto, kar jim je najljubše – trenirajo nogomet.
NENAD PANIĆ, član
Sklad sveta staršev se mi zdi zelo pomemben predvsem zaradi svoje primarne naloge - pomagati socialno šibkejšim članom našega kluba, ki bi radi bili
del zgodbe NK Bravo. To poslanstvo Sklad sveta
staršev opravlja z odliko, na kar moramo biti vsi
zelo ponosni.
MOJCA MIKLAVČIČ, članica
Ker gre za tipično ''moški'' šport, se mi zdi pomembno, da najdemo ravnovesje med skupnim
sodelovanjem, in sicer po mojem mnenju v obratni relaciji klub – igralci – starši – sklad. To ne izraža nepomembnosti sklada, saj v današnjem času
vemo, da brez financ praktično ne moremo izpeljati ničesar, vendar menim, da sodelovanje hkrati
ne sme staršem dajati občutka prisile, saj v prvi
vrsti sama zaupam klubu. Zavedanje o pripadnosti
klubom, v katerih trenirajo naši fantje, si moramo vsi skupaj privzgojiti in jo gojiti, saj bomo le z
medsebojnim spoštovanjem drug drugega in ne le
vsak sebe, uspešno sodelovali.
TOMAŽ BERGOČ, član
Zdi se mi izredno pomembno in sem ponosen na
klub, da ima organiziran sklad, ki lahko pomaga
tistim, ki se zaradi spleta okoliščin znajdejo v stiski in težko zmorejo plačila priprav ali celo vadnin
samih, a jim hkrati nogomet ogromno pomeni.
Meni osebno to pomeni vsaj toliko, kot tekmovalni
rezultati, ki so v tem trenutku tudi izjemni.
DEJAN MOČNIK, član
Zelo pomembno se mi zdi in zelo sem vesel, da
smo v našem klubu tudi v teh težkih trenutkih,
sposobni in pripravljeni pomagati sočloveku, ki
se je znašel v stiski in tako fantom omogočamo
nemoteno ukvarjanje z njihovo največjo ljubeznijo, nogometom. Resnično sem vesel, če lahko
pomagamo in s tem tudi marsikateremu fantu in
družini v teh časih pričaramo nasmešek in radost
na obraz.
BAZOOKA GOAL
nova generacija lahkih in kompaktnih golov
VEČ INFORMACIJ na Bravo 1 www.bravo1.si ali [email protected]
14
BRAVO BRAVO - december 2014
Naš poglavitni interes je, da bi starosti otrok dosegli primeren in kvaliteten nivo izobraževanja,
tako v tekmovalnem kot tudi in predvsem v življenjskem in kulturno-vzgojnem pogledu. Med
najpomembnejše naloge pa sodi tudi povezovanje
staršev znotraj selekcije. Naši otroci uživajo v nogometu. Z iskrenostjo, prijateljstvom, veseljem in
druženjem so nam dali lep vzgled. Lep del našega življenja bomo starši prebili skupaj na tekmah
doma, gostovanjih po Sloveniji in tudi v tujini in
bolje kot bomo povezani in se družili, lepše bomo
izkoristili to obdobje v NK Bravo.
DUŠAN POGRAJC, U11
Sodelovanje v svetu staršev je čast vsakega starša.
V veselje mi je, da lahko s svojimi idejami in znanjem pomagam pri delovanju našega kluba. Sočasno pa sem povezava med klubom in starši. Ta naveza pa je ključnega pomena za razvoj in napredek
naših otrok.
MATEJA VEISS, U12
Naloga predstavnice selekcije v Svetu staršev zame
pomeni vez med klubom in starši ter obratno. Prav
tako se mi zdi pomembno to, da lahko predstavniki selekcij z dobrimi predlogi in idejami naredimo
naš klub še boljši.
BOJANA BURNIK, U13
Nogomet spremljam že vrsto let. Oba sinova sta
aktivna nogometaša. Tako je nogomet pri nas
večkrat na prvem mestu. Svet staršev je organ, ki
TADEJ PAVLIČ, U15
Zame, kot predstavnika sveta staršev, je najpomembnejše ustvariti pozitivno vzdušje med starši,
predvsem na tekmah pri navijanju za naše otroke,
to pomeni, da se ne komentira sodnikov in napak naših igralcev in dela trenerjev, ampak da se
s pozitivnim navijanjem da dodaten polet našim
igralcem, kar pripomore k izboljšanju rezultata in
hkrati, definitivno tudi ugledu kluba!
EVGEN PIJAVEC, U17A
Moja naloga je da sem komunikacija med klubom
in starši nogometašev in seveda zastopanje njihovih pripomb in želja v klubu.
SAŠO KVATERNIK
DUŠAN POGRAJC
MATEJA VEISS
Vlogo predstavnika selekcije razumem kot povezovalni člen med klubom, trenerjem in starši, ko
se pojavijo kakšne težave. Prav tako pa tudi kot pomoč trenerju pri organizaciji aktivnosti povezanih
s treningi in tekmovanji. Ena od pomembnejših
nalog Sveta staršev, ki jo vidim je ravno reševanje
težav, želja in potreb, ki se jih ne da rešiti znotraj
selekcije, ali pa se tičejo tudi drugih selekcij.
BOJANA BURNIK
SAŠO KVATERNIK, U10
MARJAN KOZLEVČAR, U14
MARJAN KOZLEVČAR
Sodelovanje pri organizaciji turnirja Ljubljana
Open je odlična priložnost za skupno delovanje
družin, ki smo na ta način povezane in dosedanjo
odlično prakso je treba nadaljevati ali jo celo izboljšati. Za mnoge starše je to sodelovanje lahko precej
naporno, saj imamo vsi veliko drugih obveznosti,
pa tudi podobna pričakovanja pri drugih dejavnostih svojih otrok. V tem smislu bi si želel nekaj več
stikov s predstavniki kluba. Morda bi veljalo starše
bolje vključiti v tiste dejavnosti kluba, ki so nekako
bližnje področju na katerih sicer delujemo. Seveda
pa se moramo še bolje spoznati in še bolje navezati
neformalne stike. Tudi o načinu navijanja bi se veljalo kdaj pomeniti, morda bomo na ta način klubu
pomagali okrepiti identiteto in prepoznavnost.
TOMAŽ BERGOČ, U17B
Vrsto let sem vpleten v delovanje nogometnega
kluba Bravo, še posebej v Skladu sveta staršev, zato
se zavedam kako pomemben je ta organ v celotnem mozaiku delovanja kluba NK Bravo. V teh
časih je pomoč zelo iskan pojem, pa naj si gre za
finančno, fizično, medsebojno ali kakršnokoli drugo pomoč. Zato je prav, da si pomagamo med sabo
in s pozitivno energijo poskušamo dvigniti povezanost v klubu na čim višjo raven.
SEBASTJAN KOLEŠA, U19
Najpomembnejša naloga predstavnika staršev
zame je zagotovo dvosmerna komunikacija med
klubom in starši, opozarjanje na morebitne težave
ter tudi pomoč v smeri dobre ideje oz. kakšnega
»zdravega« predloga v vsesplošno dobro. Simbioza
med starši, igralci in klubom je nadvse pomembna
in se odraža na vseh področjih, ki se tičejo našega
nogometnega kluba.
BRAVO BRAVO - december 2014
TADEJ PAVLIČ
MARJAN VEŠLIGAJ, U9
EVGEN PIJAVEC
Sklad sveta staršev se mi zdi zelo pomemben predvsem zaradi svoje primarne naloge - pomagati socialno šibkejšim članom našega kluba, ki bi radi bili
del zgodbe NK Bravo. To poslanstvo Sklad sveta
staršev opravlja z odliko, na kar moramo biti vsi
zelo ponosni.
povezuje starše z delom kluba, ohranja in razvija
se vez, ki se mi zdi zelo pomembna. Mislim, da
moramo biti starši in klub pozitivno usmerjeni v
dobro otrok in kluba. Zadovoljen otrok, zadovoljen starš, pozitivna klima v klubu, to so ključi do
uspeha ... Želim si pozitivne komunikacije med
starši, trenerjem in klubom, veliko pozitivnega
spodbujanja otrok tako na treningih, kot na tekmah. Sprejemanja naših predlogov, idej in da bi jih
upoštevali kot dobronamerno. Saj bi tako vsi skupaj prispevali delček k Bravovi nogometni zgodbi.
SEBASTIJAN KOLEŠA
DENIS CORN, CiCiBravo
DENIS CORN
SVET STARŠEV
15
Ljubljana Open kot olimpijske igre
- vsako leto najboljši do sedaj
ZGODBA O USPEHU: NENAD PANIĆ, predsednik sveta staršev
Ko se je nova sezona šele zares
dobro začela in
se vse selekcije
dokazujejo v svojih ligah. Klub,
podjetje Bravo 1
in starši pa se že
pripravljamo na
novo organizacijo našega turnirja Ljubljana
Open 2015. Turnir lahko vsako leto opišemo
kot najboljšega do sedaj, hkrati pa že iščemo
tiste stvari z minulega turnirja, ki bi na naslednjem bile še boljše, še privlačnejše za vse
ljubitelje nogometa in ostale obiskovalce.
"
V duhu olimpizma:
"Najboljši turnir do sedaj."
Zakaj je bil turnir Ljubljana Open 2014 tako
uspešen? Za mene osebno je tukaj na prvem
mestu tekmovalni vidik in doseženo 3. mesto
naše selekcije U12, kar predstavlja najboljšo
klubsko uvrstitev na domačem turnirju. Ob
tem uspehu je bilo vidno zadovoljstvo vseh
sodelujočih na turnirju, kar ob tako spoštljivi
konkurenci sodelujočih ekip ni mačji kašelj.
Za tako uspešno izvedbo turnirja je pa seveda poleg tekmovalnega uspeha zelo pomembna tudi sama organizacija vseh segmentov turnirja. Prvi organizacijski koraki
za izvedbo turnirja so se izvedli že julija in
avgusta meseca, ko se je na podlagi poročil
izdelala temeljita analiza minulega turnirja.
Analiza je zajemala vse aktivnosti na turnirju in podala končno sliko, kaj je tisto, kar je
potrebno na naslednjem turnirju izpeljati
boljše, kvalitetnejše.
"
"Seveda hočemo,
da se turnir organizira!"
Organizacijo turnirja Ljubljana Open si brez
pomoči staršev ne morem predstavljati, zato
starši v organizaciji in izvedbi turnirja predstavljamo zelo pomemben člen. Prav zaradi
tega je potrebno, da starši prevzamemo odgovornost pri izvedbi svojih nalog in obveznosti
na turnirju in dati klubu ter Bravo 1 zagoto-
16
vilo, da bomo svoje zadolžitve opravili vestno
in v okviru svojih najboljših zmožnosti. Tukaj
prevzameta levji delež organizacije selekciji
staršev U12 in U11. Tako je storjen prvi korak k organizaciji uspešnega turnirja s strani
staršev in ta korak je vsako leto bolj odločen.
Seveda hočemo, da se turnir organizira!
Tako je bilo tudi letos septembra v en glas
povedano na sestanku s starši letošnje selekcije U12. Bravo!
V mesecu septembru se sestavi glavni organizacijski odbor, z vsemi pododbori. Vsak odbor in pododbor ima točno določeno področje organizacije in naloge, ki jih izvaja pred in
med turnirjem. Skozi celo leto potekajo usklajevanja in spremljanje priprav na zastavljene
naloge, na koncu, tik pred samim začetkom
turnirja so izdelani seznami z vsemi nalogami
in zadolžitvami ter z navedenimi skupinami
ali posamezniki, ki skrbijo za izvedbo teh nalog. Ko so čez leto usklajene vse podrobnosti,
je to eno zelo dobro zagotovilo, da bo turnir
potekal po željah vseh, ki sodelujemo pri organizaciji turnirja.
Prav zaradi pravočasne, natančno usmerjene
in dosledno izvajane organizacije in priprave
na turnir, je na turnirju samem vedno manj
zapletov, zmešnjave in nepotrebnega dela. Na
koncu koncev, v tem projektu sodeluje veliko ljudi, od trenerjev, predstavnikov kluba,
predvsem pa staršev, ki lažje svoje delo opravljajo, če je le to organizirano in pripravljeno
do najmanjše malenkosti. Seveda se vedno
kje pokaže kakšna pomanjkljivost, vendar je
to razlog, da se organizacija naslednjega turnirja opravi še bolj temeljito.
Sodelovanje staršev na turnirju je zelo pomembno, zato se tudi znotraj Sveta staršev
skozi celo leto pripravljamo na turnir, v smislu razdelitve nalog med posameznimi selekcijamo, saj tako kot je znano, hočemo, da je
turnir Ljubljana Open turnir celotnega kluba,
vseh njegovih članov in vseh staršev, ne samo
selekcije, ki nastopa in eno leto mlajših vrstnikov, ki so njihovi prvi pomočniki.
Letošnji turnir se mi je zdel v vseh pogledih
najbolj organiziran do sedaj, to je bilo moč
čutiti tudi med vsemi starši, ki so sodelovali
pri organizaciji in izvedbi le tega. Delo smo
si razdelili po selekcijah, kar se je izkazalo za
zelo uspešno, je pa tukaj še veliko prostora za
BRAVO BRAVO - december 2014
izboljšave, predvsem je potrebno s strani vseh
nas turnir v celoti dojeti kot naš projekt in za ta
projekt dati vse od sebe, da bo vsako leto boljši. Strokovni svet je tukaj postavil zelo visoka
merila v smislu sodelujočih ekip in same kvalitete turnirja, Bravo 1 in vsi trenerji so s svojim
vložkom, delom in pripadnostjo turnirju vsako leto ključni dejavnik. Na koncu gre največja
zahvala seveda našemu predsedniku Darku
Klariču, ki je brez dvoma tisti, ki s svojim finančnim vložkom zagotovi, da je izvedba turnirja tudi s finančnega vidika lažje izvedljiva.
Na koncu bi se rad dotaknil dejstva, kaj turnir
pomeni staršem. Kot starš si strašno ponosen, ko gledaš svojega otroka, kako v družbi
prijateljev, soigralcev piše neko lepo zgodbo,
zgodbo ki jim bo ostala do konca življenja v
zelo lepem spominu. Ob vsem tem dogajanju
ne moreš mimo občutka, da si tudi ti sam del
te zgodbe, del zgodbe s svojo prisotnostjo,
pomočjo pri organizaciji, druženju s prijatelji in klubom. Prav to je bilo letos po mojem
mnenju na višjem nivoju kot prejšnja leta.
Upam si trditi, da bo tako in še boljše tudi v
prihodnje, saj nas je v klubu velika večina, ki
smo v mislih pozitivni in pripadni k istemu
cilju, turnirju Ljubljana Open.
Ob tej priložnost se zahvaljujem tako staršem, ki so do sedaj kakorkoli aktivno sodelovali na turnirju, kakor tudi vsem, ki to še
bodo. Verjamem, da takih ni malo.
Z Ljubljana Open krepimo
veljavo kluba tudi v Evropi
ZGODBA O USPEHU: DEJAN MOČNIK, vodja mladinskega programa
Turnir Ljubljana
Open je postal
že prava stalnica
našega kluba in
pomembna blagovna znamka,
ki je poznana
tudi po Evropi.
Lahko smo zelo
ponosni na naš turnir, ki pa vsako sezono
od vseh vpletenih zahteva kar veliko dela
in naporov in stane tudi veliko denarja.
Potrebno je poudariti, da vsako sezono za
turnir veliko denarja zagotovi predsednik
sam, kar je zelo pomembno in se mu ob tej
priložnosti zahvaljujem. Le tako lahko že
vsa leta turnir zaključimo pozitivno in ne
povzročamo nikakršnih dolgov.
Da je turnir cenjen in da smo na pravi poti
dokazujejo ekipe, ki se že vrsto let rade in
z veseljem vračajo na naš turnir in že na
samem turnirju takoj pokažejo željo po vrnitvi naslednje leto. Tako smo kar z nekaj
klubi stkali zelo dobre odnose in se je naše
sodelovanje poglobilo. Tukaj lahko izpostavim sodelovanje z NK Rijeka in SK Sturm
Gradec, s katerimi redno igramo prijateljske tekme in se o marsičem pogovarjamo in
si izmenjujemo mnenja, znanja in izkušnje.
Po lanskem turnirju smo se dobro ujeli tudi
z FC Groningen, kar se je odražalo tudi z
mojim obiskom njihove akademije v mesecu avgustu. Prav v Groningenu pa sem bil
najbolj prijetno presenečen, kako zelo cenijo naš turnir in klub. Na vsakem koraku
so s presežniki govorili o samem turnirju,
predvsem pa so navdušeni nad organizacijo. Tako smo se v času našega obiska odpravili tudi na turnir v bližnji kraj, kjer so
me predstavili organizatorjem in takoj je
seveda beseda nanesla na naš turnir in tudi
pogovor o tem kako nam uspe turnir organizirati na takšnem nivoju. Imel sem dejansko občutek, da bi se celo Nizozemci radi
kaj naučili od nas, kar me je navdajalo z
veseljem in radostjo. Dejstvo pa je, da smo
najboljše odnose vzpostavili z FC Bolton, s
katerim že zelo dobro in resno sodelujemo,
saj smo že v lanskem letu odšli s štirimi našimi igralci na obisk njihove akademije, kar
je bila zagotovo zelo dobra izkušnja za naše
fante. Prav tako smo redno v stikih in seveda načrtujemo aktivnosti za prihodnost.
Tako bo naslednja aktivnost že dokaj kmalu, ko bo naša ekipa U15 odšla na delovni
obisk v akademijo Boltona. Menim, da je
to zelo lepa nagrada in priložnost za vse
nas, da si ponovno izmenjamo izkušnje in
se pogovarjamo o strokovnih zadevah ter le
še poglobimo sodelovanje in prijateljstvo.
Osebno sem mnenja, da so prav takšna
sodelovanja zelo pomembna, da lahko kot
klub napredujemo in si krepimo poznanstva in prijateljstva v tujini, saj je vedno
potrebno gledati širše in preko naših meja.
Kar nekajkrat sem že napovedoval, da smo
v pogovorih tudi z ''velikimi'' evropskimi
kubi in da se nadejamo, da bi na kakšnem
turnirju lahko videli tudi velika evropska
imena, vendar pa imajo ''veliki'' klubi tudi
''velike'' zahteve, katere pa ne želimo in ne
moremo izpolniti. Enostavno si ne moremo privoščiti, da zaidemo v rdeče številke
na račun udeležbe velikega kluba, od katerega si ne nadejamo nekega resnega in
poglobljenega sodelovanja, saj so veliki
tudi posebni. Bolj pomembno se mi zdi,
da imamo na turnirju že znane klube, ki so
sicer ''manjši'' po imenih, a veliki po svojih
dejanjih, prijateljstvih in ne nazadnje tudi
veliki po svojem delu.
Turnir torej gre v začrtani smeri naprej
in bo verjetno v prihodnosti doživljal le
malo sprememb glede udeležencev, ko pa
bo prava priložnost in čas, pa bomo zagotovo tudi na Ljubljana Open videli kakšno ''veliko'' evropsko nogometno ime.
Sam osebno sem mnenja, da mora turnir
po svoji kvaliteti ostati na enakem nivoju,
saj primerljivih turnirjev s takšno kvaliteto in organizacijo ni daleč na okoli. Prav
tako pa smo s preteklimi turnirju pridobili
na veljavi v tujini. Seveda se lahko turnir
spreminja na ostalih področjih, kjer je
tudi kar nekaj novih idej, čas pa bo pokazal, kako in kaj bo v prihodnje.
zgodilo tudi na turnirju leta 2014, ko smo
osvojili 3. mesto in dosegli najboljšo uvrstitev do sedaj. Zavedati pa se moramo, da
bo to izjemno težko preseči, saj je turnir
zelo kvaliteten, na turnirju pa nastopajo
klubi, ki so po vseh primerljivih kazalcih
daleč pred nami in imajo za seboj bogato
zgodovino, mi pa smo šele dobro shodili. Seveda je ob dobri uvrstitvi naše ekipe
tudi splošno vzdušje vseh nas veliko boljše, vendar pa si želim, da je že sam turnir
praznik in da je vzdušje izjemno, ne glede
na uvrstitev naše ekipe. Turnir je tudi specifično tekmovanje, kjer se ti kaj hitro lahko kaj ponesreči in si z uvrstitvijo že daleč
v spodnjem delu in seveda obratno.
Na koncu bi seveda rad spregovoril še
nekaj besed o starših, brez katerih si turnirja ne znamo več predstavljati. Vsako
leto več pomagajo in so iz leta v leto bolje
organizirani. Dejstvo, da si starši vzamejo
dopuste, da lahko pomagajo na turnirju,
nam je v čast in veliko veselje in smo vsi
skupaj zelo ponosni na sodelovanje s starši, ki je iz leta v leto bolj plodno, pristno
in poglobljeno. Ko vidiš takšno vnemo in
požrtvovalnost staršev na samem turnirju
ti zares srce igra in veš, da si na pravi poti.
Zato en velik BRAVO za vse naše starše in
tudi sodelavce!
Vedno smo zelo veseli, če naša ekipa na
turnirju doseže dober rezultat, kar se je
BRAVO BRAVO - december 2014
17
Budimpešta v finalu
presenetila Dinamo Zagreb
Druženje nogometnih ekip selekcij U12 je bilo tudi 7. zapored na Ljubljana
Open več kot uspešno. Znova je nastopilo 12 ekip iz 8 držav, ki so se merili
na 3-dnevnem mednarodnem turnirju. Vse ekipe so prikazale zavidljivo
nogometno znanje, turnir pa je bil znova zelo izenačen in organizacijsko
odlično pripravljen.
Tudi 7. Ljubljana Open se je zaključil s finalnim dnem na največjem slovenskem stadionu v Stožicah. Na zadnji tekmi turnirja so se najbolj veselili nogometaši madžarske ekipe MTK Budimpešta. V zelo zanimivem in razburljivem finalu so Madžari vodili praktično celotno tekmo, a je Dinamo Zagreb
izenačil v izdihljajih tekme. Sledile so 11-metrovke, kjer so bili uspešnejši
zmagovalci iz leta 2010. NK Bravo je v tekmi za 3. mesto, prav tako po izvajanju kazenskih strelov, premagal Groningen in slavil zgodovinsko 3. mesto
na domačem turnirju.
''Energija na in okrog turnirja je bila neverjetna. Lepo vreme, nasmejani obrazi,
otroški smeh in zadovoljstvo vseh prisotnih. Potrebno je pohvaliti vse zaposlene
in prostovoljce, ki so pomagali pri organizaciji turnirja, logistiki ...,'' je po turnirju povedal domači trener U12 Dejan Grabič in nadaljeval: ''Ekipe so zopet
prikazale zelo visok nivo znanja za to starostno kategorijo. Nekaj moštev je res
izstopalo s taktično zrelostjo, da ne govorim o tehnični podkovanosti, motoriki ...
Naši fantje so se fantastično odrezali. Skozi turnir je bilo zelo čustveno. Videli
smo solze radosti in solze žalosti, vzpone in padce, predvsem pa veliko lepega
nogometa, duhovitih akcij, lepih zadetkov in timskega duha. Vsi fantje so dobili
svojih »pet minut« na turnirju.''
Zaradi dobre organizacije in pohval vseh sodelujočih ekip je 7. Ljubljana Open
znova več kot odlično uspel. Dodatno dimenzijo uspehu pa so turnirju dodali
nogometaši ekipe NK Bravo, ki so si priigrali izjemno 3. mesto. Razlog več, da
so priprave za 8. Ljubljana Open v letu 2015 v polnem teku.
DOSEDANJI ZMAGOVALCI
TURNIRJA LJUBLJANA OPEN
2008: Hajduk Split (Hrvaška)
2009: Dinamo Zagreb (Hrvaška)
2010: MTK Budapest (Madžarska)
2011: Dinamo Zagreb (Hrvaška)
2012: Dinamo Zagreb (Hrvaška)
2013: Dinamo Zagreb (Hrvaška)
2014: MTK Budapest (Madžarska)
VRSTNI RED 2014
1. MTK Budapest (MAD)
2. GNK Dinamo Zagreb (HRV)
3. NK Bravo
4. FC Groningen (NIZ)
5. NK Maribor
6. NK Domžale
7. Bolton Wanderers FC (GRB)
8. SK Sturm Graz (AUT)
9. MŠK Žilina (SVK)
10. HNK Rijeka (HRV)
11. FC Khimki (RUS)
12. NK Olimpija
www.nk-bravo.si
Football.Lj.Open
@LJOpen
18
BRAVO BRAVO - december 2014
FOTOGALERIJA
LJUBLJANA OPEN 2014
BRAVO BRAVO - december 2014
19
NOGOMETNI KLUB BRAVO
Milčinskega 2
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:
+386 (0) 590 192 92
Faks:
+386 (0) 590 222 43
Rok Cizelj
Dejan Močnik
Zinka Peterlin
finančna služba
vodja tehničnega sektorja
Mihael Obrez
Jan Zibelnik
Srečko Ferlež
vodja mladinskega programa
Dimitrij Šegedin
zdravniška služba
e-mail: [email protected]
spletna stran: www.nk-bravo.si
VODSTVO KLUBA IN SODELAVCI
Predsednik: Darko Klarič
Sekretar: Matjaž Jakopič
Vodja mladinskega programa: Dejan Močnik
Vodja tehničnega sektorja: Rok Cizelj
Finančna služba: Zinka Peterlin
Trener vratarjev (starejši): Mihael Obrez
Trener vratarjev (mlajši): Jan Zibelnik
Zdravniška služba: Dimitrij Šegedin,
Špela Poglajen
PR služba: Srečko Ferlež
Fotograf in grafični oblikovalec: Martin Rigler
trener vratarjev
trener vratarjev
PR služba
Martin Rigler
fotograf in oblikovalec
Program dela v selekcijah NK Bravo sofinancira
tudi Mestna občina Ljubljana (MOL), za kar
se ji najlepše zahvaljujemo.
ZAHVALE za sezono 2013/14
Predsednik sveta staršev:
Nenad Panič
Člani sveta staršev:
Sebastjan Koleša, Aleš Rozman, Husnija
Kurtovič, Damir Darmanovič, Darjo Zrimšek,
Tatjana Zagorac Zupančič (podpredsednica),
Andrej Bizilj, Vili Fermišek, Mateja Brumec,
Boštjan Lešnjak, Aleksander Lavrič Pregelj,
Sašo Kvaternik, Robert Simonič, Marjan
Vešligaj
Predsednik sklada sveta staršev:
Gordana Tekavčič
Člani sklada sveta staršev:
Patricija Španja, Tomaž Bergoč, Nenad Panič
Ostala pomoč staršev:
Amir Porič, Denis Corn, Marko Koler, Aleš
Svetlin, Anton Škrbec, Primož Zaviršek
Člani Sveta AŠK:
Žiga Vavpotič (predsednik), Tomaž Ambrožič
(podpredsednik), dr. Maja Makovec Brenčič,
dr. Stanislav Pinter, Tomaž Vesel, Mojca Rupert,
Andraž Šiler, dr. Vedran Hadžič, Klemen
Kristan, Alen Nikola Rajkovič
20
Ljubljana Open 2014:
Mestna občina Ljubljana in župan Zoran
Jankovič, Boris Ferenčak in uslužbenci
Športnega parka Šiška, Tatjana Polajnar,
Drago Banovič, Marko Kolenc, starši selekcije
U12 (letnik 2002) in starši selekcije U11
(letnik 2003), Zveza društev in klubov Moris,
Stanislav Pinter, predsednik NZS Aleksander
Čeferin, ELES d.o.o., Bolton Adriatic d.o.o.,
Petrol d.d., Energetika Ljubljana d.o.o.,
Q Techna d.o.o., Cinkarna Celje d.d.,
Izletnik Celje d.d., Austria Trend Hotel
Ljubljana, Kogast Grosuplje d.d., Promes
d.o.o., Graverstvo Bruno Kosi, Gostilna in
pizzeria Pr'Novak, Pivovarna Union d.d.,
Arena VIP d.o.o., Šport TV, Adco & Dixi
d.o.o., R-Unigard d.o.o., DVAAJA agencija
za napredni marketing d.o.o., Hervis d.o.o.,
Kuponko, Hewllet-Packard d.o.o., HC Center
d.o.o., Spletična, Pizzeria Foculus, Slovenski
etnografski muzej, Živalski vrt Ljubljana,
Istraturist, Halopinki d.o.o., Gol d.o.o.,
GoOpti, Slovenska vojska, , Xerox Slovenija
d.o.o., Hiša športa, Alojz Vintar, Uroš Juračič,
Tim Fermišek, Saša Rakita, Drago Bitenc,
Peter Vaš, Mateja Žmauc, Vito Ivanc
BRAVO BRAVO - december 2014
Posamezniki:
Vasja Ambrožič, Andreja Potočnik, Matjaž
Poštrak, Dejan Zankolič, Blaž Klarič
Donatorji:
Salus Ljubljana d.d., Družinsko podjetje Kosič
Sponzorji:
Media Publikum d.o.o., Bravo 1 d.o.o.,
S.V.- R.S.A. d.o.o., Skupina Laško, Alta
Skladi d.d., Alta Invest d.d., Masel d.o.o.
(Joma), Maks Slapar prevozi s.p.
Ostali:
Mestna občina Ljubljana, Javni zavod
Šport Ljubljana, Univerza v Ljubljani,
NZS, MNZ Ljubljana, Fakulteta za šport,
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Študentska organizacija Slovenije, Športna
zveza Univerze v Ljubljani, Športna zveza
Ljubljane, ZVD – CMŠ Ljubljana, ONŠ
Ljubljana, ND Idrija, NŠ Ivančna Gorica,
NK Celje, ŠD Belinka, ŠC PET, Erudio
izobraževalni center, Gimnazija Šiška, OŠ
Franceta Bevka, OŠ Nove Jarše, OŠ Hinka
Smrekarja, OŠ Danile Kumar, OŠ Mirana
Jarca, OŠ Horjul, QSI-Quality Schools
International, Djukić & drugi d.n.o. (Boža)
POKROVITELJI TURNIRJA LJUBLJANA OPEN 2014
www.r-unigard.si
BRAVO BRAVO - december 2014
21
Če smo odkriti,
imamo vsi koristi
POVEZOVANJE: NK Ivančna Gorica
Na začetku sezono 2014/15 sta NK Bravo Publikum in NK Ivančna
Gorica sklenila dogovor o medsebojnem sodelovanju. To sodelovanje
je najbolj plodno v selekciji U17, kjer ekipo sestavljajo igralci obeh
klubov, nastopajo pa v 2. SKL. Pogovarjali smo se z Dejanom
Močnikom, vodjo mladinskega programa NK Bravo, ki je predstavil
smisel sodelovanje z drugimi klubi, zakaj ravno NK Ivančna Gorica in
kje so pasti, ko se lahko zaradi povezovanja klub opeče.
Zakaj sploh sodelovanje z drugim
klubom?
Sodelovanje z drugim klubom je vedno
smiselno in pozitivno, v kolikor imata
oba kluba od sodelovanja pozitivne koristi in kadar so odnosi odkriti in pristni.
Predvsem je pomembno, da nihče nima
fige v žepu in da se dogovore natančno
izpolnjuje, zagotovo pa je vedno kar nekaj stvari, ki se morajo sproti usklajevati
in dogovarjati. S pravim sodelovanjem
lahko tako oba kluba rasteta in se razvijata v pravo smer, predvsem pa morajo
imeti od sodelovanja največ koristi igralci in posledično njihov razvoj. Seveda ni
smiselno sodelovanje z vsakim klubom,
ampak s tistimi, ki so predvsem pozitivno
naravnani in imajo pravo vizijo in ljudi
s katerimi se lahko odkrito pogovarjamo
in dogovarjamo.
Zakaj ravno NK Ivančna Gorica?
Z NK Ivančna Gorica imamo že nekaj
časa zelo dobre odnose, sodelovali smo
že v preteklosti, na različnih področjih,
tako, da smo kaj hitro našli skupni jezik.
Dejstvo je, da so v NK Ivančna Gorica
imeli težavo pri sestavi kadetske ekipe, v
NK Bravo pa smo imeli igralcev za skoraj
2 ekipi. Tako smo se po nekaj pogovorih
odločili za skupno ekipo in tako še poglobljeno sodelovanje, saj smo vsi skupaj
ocenili, da je povezovanje dobro in smiselno za oba kluba, predvsem pa bodo
imeli največ od tega igralci, ki tako uspešno igrajo in se kalijo v 2. SKL.
Kako poteka sodelovanje in kakšne
koristi imata obe strani?
Sodelovanje poteka dobro in po pričakovanjih, seveda so bile in bodo verjetno
22
tudi kakšne težave in problemi, vendar
pa se vse da dobro rešiti, v kolikor sta oba
sogovornika prava, odkrita in pripravljena na skupno reševanje različnih zadev.
Obe strani imata zagotovo koristi. NK
Ivančna Gorica tako nima težav s kadetsko ekipo, igralci NK Bravo igrajo v višji
ligi, kot bi sicer lahko. Predvsem pa se
igralci obeh klubov dobro razvijajo, saj je
ekipa dobra, selekcionirana in se pripravlja na naslednjo sezono, ko bodo igrali
1. SKL. Zagotovo bo lahko naslednjo sezono v 1. SKL igral tudi kakšen igralec
NK Ivančna Gorica.
Že lahko po polovici sezone povlečemo kakšne zaključke? Pozitivne?
Negativne?
Dogovorili smo se, da bomo opravili analizo v spomladanskem delu sezone, lahko
pa rečem, da je več pozitivnih učinkov
kot negativnih. Prav tako smo se dogovorili, da bomo že zelo zgodaj pričeli pogovore za naslednjo sezono in se dogovorili
kako naprej, ali v enaki obliki ali kako
drugače. Vse je torej odvisno od skupnih
interesov in dogovorov ter kakšne cilje in
ambicije ima in bo imel posamezen sogovornik. Tudi, če ne bomo sodelovali v
takšni obliki, naše povezanosti ne bo konec, saj smo do sedaj zelo dobro in korektno sodelovali in prepričan sem, da bo
temu tako tudi v prihodnje.
Je smiselno sodelovati - na podoben
način - mordas še kakšnim klubom?
Ali je smiselno ali ne, vedno pokaže čas.
Imamo pa že dolgo časa vzpostavljeno
odlično sodelovanje z NK Idrija in verjamem, da bodo takšna sodelovanja dolgoročna. Verjetno bomo sodelovali še s ka-
BRAVO BRAVO - december 2014
kšnim klubom, kako in na kakšen način
pa bomo videli. Vedno je pomembno, s
kom se pogovarjaš in dogovarjaš in da si
odkrit, predvsem pa, da imata oba vpletena subjekta skupen cilj in skupno pot.
Ampak NK Bravo se je zaradi povezovanja enkrat že opekel...
Vedno obstajajo tudi slabosti. Dejstvo je,
da smo se iz sodelovanja z NK Interblock
nekaj naučili, zagotovo pa sodelovanje
ni bilo samo negativno, ampak je bilo
ogromno tudi pozitivnih stvari. Slabosti
se pojavijo tam, kjer posamezniki iščejo
lastne interese in jih ne podredijo skupnim ciljem. Vedno pa so vzrok za dobro ali slabo sodelovanje ljudje, ki delajo
v vsakem klubu in tukaj je pač tako, da
sodelujemo z različnimi ljudmi, na kar
nimamo vpliva. Kakorkoli pogledamo pa
imamo veliko več pozitivnih izkušenj s
sodelovanji, kot pa negativnih.
Premierna nogometna
derbija univerz
UNIVERZITETNA REPREZENTANCA
Leto 2014 bo gotovo vpisano v zgodovino študentskega športa pri nas.
Na dveh tekmah sta se namreč pomerili nogometni reprezentanci dveh
največjih univerz v Sloveniji. Morda res nimajo dvoboji med Ljubljano
in Mariborom tako dolge brade kot veslaški obračun Britanskih
univerz Oxford in Cambridge, a enkrat je treba začeti. Ekipa ljubljanske
univerze pa je uspešno zastopala barve univerze tudi na 2. evropskih
univerzitetnih igrah v Rotterdamu, kjer so zasedli solidno 9. mesto.
Univerzitetna reprezentanca ljubljanske univerze, ki je sestavljena na temeljih ekipe AŠK
Bravo, je maja leta 2014 odigrala prvo pomembno tekmo. Na pobudo obeh rektorjev
univerz, ljubljanskega prof. dr. Ivana Svetlika
in mariborskega prof. dr. Danijela Rebolja
ter predsednika NK Bravo Darka Klariča, sta
se nogometni ekipi prvič srečali v Ljudskem
vrtu, na glavnem stadionu, pred televizijskimi kamerami Sport Kluba. Tekma je bila
zanimiva, sproščena, z nekaj atraktivnimi
nogometnimi vložki. Končala pa se je brez
zmagovalca, z rezultatom 1:1.
Ljubljanska univerza je vlogo gostitelja prevzela oktobra, ko sta se ekipo pomerili na
Kodeljevem v Ljubljani. Tudi 2. študentskonogometni derbi je požel veliko zanimanja,
tekma pa je vendarle dala zmagovalca. To je
bila reprezentanca Univerze v Ljubljani, ki je
po streljanju kazenskih strelov slavila s 5:3.
Med obema študentskima nogometnima
derbijema pa je nogometna reprezentanca
univerze nastopila tudi na mednarodnem
tekmovanju. Ekipa se je namreč v začetku
avgusta mudila na Nizozemskem, v Rotterdamu, kjer so potekale 2. evropske univerzitetne igre. Po nekoliko nevsakdanjem
tekmovalnem sistemu so že na prvi tekmi
izgubili možnost boriti se za na najvišja
mesta in na koncu osvojili 9. mesto med 18.
univerzitetnimi ekipami. ''Končno 9. mesto
je soliden rezultat, čeprav smo si želeli in
pričakovali več. Vendar nam je precej čuden
turnirski sistem že po prvi tekmi onemogočil
boje za višja mesta. Kljub temu smo zavzeto
in odločno odigrali turnir do konca in pridobili pomembno izkušnjo na mednarodni
sceni,'' je po zadnji tekmi v Rotterdamu
povedal selektor ekipe Univerze v Ljubljani
Boštjan Kreft.
''V kolikor bi bili še malce bolj uigrani, bi se
zagotovo lahko borili za najvišja mesta, saj
smo pokazali, da smo konkurenčni vsem univerzitetnim ekipam v Evropi,'' ja kot spodbudo za nadaljnje delo dodal Kreft.
SREČANJE NOGOMETNIH REPREZENTANC UNIVERZ:
2. tekma:
Univerza MARIBOR - Univerza LJUBLJANA 1:1 (1:0)
Univerza LJUBLJANA - Univerza MARIBOR 5:3* (1:1)
*po 11-metrovkah
FOTO: Rene Gomolj
1. tekma:
BRAVO BRAVO - december 2014
23
selekcija
CiCiBravo
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Rojstni datum
Aleks Grabič01.12.2009
Anej Blagajčević04.01.2009
Benjamin Alibabić 28.06.2009
Dino Kovačević06.10.2007
Erik Hozjan 13.09.2008
Eugen Sluga18.03.2007
Gal Corn23.12.2007
Igor Pejašinović06.05.2009
Jaka Borzatta03.06.2008
Jaka Franetič15.06.2009
Jan Borzatta03.06.2008
Jan Stergar01.01.2007
Jaša Aksentijević Šribar
29.06.2007
Jurij Kvaternik11.06.2007
Kras Šavnik Kalčič
16.08.2009
Kristijan Obrez11.06.2009
Mark Andrić16.01.2009
Mark Anžur23.10.2009
Mark Bizilj06.01.2008
Nik Šonc02.04.2007
Patrik Rukavina08.10.2009
Renko Urh Pengov
27.01.2011
Robert Rašić23.07.2007
24
Franc Sivko
Aleš Svetlin
Priimek in ime
Rojstni datum
Sergej Pandža09.03.2007
Taj Ponjevič07.11.2008
Tanaš Šavnik Kalčič
11.09.2006
Theo Mihajlović08.12.2009
Timotej Rejc
26.01.2008
Tito Bregar23.02.2008
Tom Damjan 31.08.2010
BRAVO BRAVO - december 2014
BRAVO BRAVO - december 2014
25
www.nk-bravo.si
fotografije CiCiBravo
selekcija
U-9
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Alek Ivić Anes Ljubijankič Benjamin Lovič Din Handanović Enej Vladovič Filip Šoba Inas Ljubijankič Jaša Šušterič Kocjan Lovec Leon Šebez Leon Vešligaj Maks Noah Valas Maks Zorčič Marcel Teodor Lipicer Martin Mustar Matic Nedič Philip Yazbeck Lavrič Pregelj Samo Borzatta Tais Šabotić Tijan Lakić Viktor Bogatin Žad Brajovič Blaž Štelaj
26
Rojstni datum
10.01.2007
23.02.2006
07.09.2006
06.06.2006
16.07.2006
03.11.2006
23.02.2006
02.10.2006
10.10.2006
02.03.2006
30.01.2006
25.01.2006
10.05.2006
24.05.2006
14.09.2006
21.04.2006
03.04.2006
11.04.2006
04.09.2007
21.12.2006
17.04.2006
08.10.2006
05.05.2006
BRAVO BRAVO - december 2014
Boštjan Oblak
BRAVO BRAVO - december 2014
27
www.nk-bravo.si
fotografije U-9
selekcija
U-10
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Ana Gergolj Jan Gerdun Jan Pastar Julijan Vetsch Kal Dominik Lambergar Lev Gregor Lisac Luka Pajk Luka Sedej Maks Rožanc Mark Popovič Mark Stojinovič Miloš Babič Nejc Simonič Nik Toplak Nikolaj Grmšek Oskar Kvaternik Reo Mraz Rok Lipovšek Senad Porić Tilen Mikuš Rehar Tristan Lenič Urban Stražišar Val Močnik Žiga Horvat 28
Rojstni datum
03.03.2005
12.04.2005
23.06.2005
06.01.2005
30.10.2005
04.02.2005
23.06.2005
04.10.2005
01.12.2005
25.02.2005
18.05.2005
09.03.2005
02.06.2005
18.12.2005
08.11.2005
07.05.2005
29.10.2005
29.08.2005
18.02.2005
28.05.2005
30.07.2005
02.09.2005
18.08.2005
28.05.2005
BRAVO BRAVO - december 2014
Rok Cizelj
www.nk-bravo.si
fotografije U-10
selekcija
U-11
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Rojstni datum
Aleksa Antič 23.04.2004
Aleksander Pavlica 30.07.2004
Alex Banjac 14.02.2004
Aljaž Božič 06.04.2004
Ambrož Grum 23.10.2004
David Stanojevič 07.05.2004
Denis Solakovič 23.05.2004
Ermin Salkič 14.03.2004
Gaber Sikošek 07.04.2004
Jaka Freyer12.08.2004
Jaka Potočnik 20.11.2004
Kenan Ibrakovič 24.11.2004
Kristian Erčulj 04.11.2004
Lev Luka Pograjc Müller 07.10.2004
Mark Čuden Drljača
21.09.2004
Mark Tokič 29.10.2004
Matej Pograjc 10.06.2004
Matic Podbevšek 08.04.2004
Nik Ivankovič 24.04.2004
Nikola Krstič 30.07.2004
Svit Glavan 22.02.2004
Žan Yazbeck Lavrič Pregelj 05.11.2004
Žiga Corn 13.02.2004
30
BRAVO BRAVO - december 2014
Boštjan Oblak
www.nk-bravo.si
fotografije U-11
selekcija
U-12
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Rojstni datum
Armin Handanovič 16.07.2003
Armin Kojič 20.01.2003
Bajazid Mujčić 24.10.2003
David Popovič 17.01.2003
Dejan Došenović 05.07.2003
Dejan Pandža 05.06.2003
Ermin Mujkić 13.02.2003
Gašper Lešnjak 02.11.2003
Jan Janežič Pitka 10.11.2003
Jure Zaviršek 06.12.2003
Lan Felicijan Breznik 08.12.2003
Lan Šonc 17.07.2003
Lovro Manfreda Golob 16.10.2003
Luka Milinovič 29.01.2003
Mak Ramljak 03.09.2003
Miha Brumec 04.05.2003
Nejc Močnik 16.03.2003
Patrik Petkovič 28.08.2003
Saidin Mehič 13.07.2003
Taj Mesec19.10.2003
Taik Kojič 04.01.2003
Tibor Anželj 24.04.2003
Tomy Veiss 20.11.2003
Žiga Rus 03.10.2003
Žiga Slaviček 01.08.2003
32
BRAVO BRAVO - december 2014
Matej Škrbec
Jan Zibelnik
BRAVO BRAVO - december 2014
33
www.nk-bravo.si
fotografije U-12
selekcija
U-13
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Rojstni datum
Ajdin Dergič 11.07.2002
Alek Oražem 28.03.2002
Aleksandar Lošič 11.03.2002
Aljaž Čerina 18.05.2002
Anže Anžur 20.02.2002
Dejan Kusturič03.05.2002
Din Zulič 11.12.2002
Gal Habjan 22.05.2002
Gašper Petek 03.07.2002
Jan Haznadar 30.10.2002
Jon Jelerčič 09.04.2002
Lenart Žardin 29.08.2002
Luka Horvat 01.08.2002
Maj Mark Potočnik 21.05.2002
Maks Praznik 11.02.2002
Nejc Gradišar 06.08.2002
Nejc Kozjek 15.05.2002
Nermin Kudič 17.01.2002
Nik Korošec 17.09.2002
Nikola Blagojević Jotić 04.09.2002
Tim Klemar 07.02.2002
Timej Perner 30.11.2002
Timotej Bizilj 29.04.2002
Žiga Fermišek 20.03.2002
34
BRAVO BRAVO - december 2014
Luka Anžur
Rok Cizelj
BRAVO BRAVO - december 2014
35
www.nk-bravo.si
fotografije U-13
selekcija
U-14
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Andraž Grm Antonio Petrov David Hozjan David Novak Jaskič Dino Rakovič Ivan Karajashov Jan Kozlevčar Jan Mesec Jurij Malovrh Mark Vrečič Matic Zagorac Nik Majcen Oto Šubic Svit Mrzlikar Tamar Svetlin Timotije Mitrakovič Val Race
Val Zaletel Černoš Vanja Gruntar Žiga Jeločnik 36
Rojstni datum
05.01.2001
06.02.2001
05.10.2001
11.10.2001
07.10.2001
21.06.2001
14.02.2001
16.02.2001
13.02.2001
25.08.2001
21.03.2001
25.01.2001
03.03.2001
31.08.2001
30.07.2001
28.10.2001
29.09.2001
05.11.2001
19.08.2001
12.07.2001
BRAVO BRAVO - december 2014
Blaž Škof
BRAVO BRAVO - december 2014
37
www.nk-bravo.si
fotografije U-14
selekcija
U-15
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Al Mahič Aleksander Krevzel Panič Almin Kurtovič Dario Kolobarič Dejan Djukič Demirel Jusufagič Domen Pinter Dušan Stojinovič Elvir Topalovič Filip Kalakovič Jan Zalar Jean Smrke Jure Zrimšek Luka Jakopovič Martin Ristov Matic Pavlič Nik Mitojevič Saša Živkovič Urban Barbič Vito Vidič Žan Stankovič Žan Trontelj 38
Rojstni datum
07.12.2000
27.06.2000
16.03.2000
06.02.2000
08.03.2000
15.12.2000
28.06.2000
26.08.2000
18.07.2000
19.07.2000
28.08.2000
27.03.2000
30.05.2000
06.06.2000
28.05.2000
17.09.2000
28.03.2000
05.01.2000
22.02.2000
24.05.2000
14.02.2000
21.01.2000
BRAVO BRAVO - december 2014
Darjan Šuštar
Aljaž Gornik
www.nk-bravo.si
fotografije U-15
selekcija
U-17
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Adrija Mandič Alan Muratagič Amir Bašič David Brekalo David Darmanovič David Dedič Jaka Bijol Jaka Lapanja Jan Pijavec Jure Pajnkihar Kevin Žižek Kristian Rozman Lan Piskule Matic Bajec Nal Strajnar Nejc Berzelak Nikola Nedič Rok Mohorko Sandi Ogrinec Tim Oman Žiga Frelih 40
Rojstni datum
17.07.1998
22.04.1998
16.04.1998
03.12.1998
18.11.1999
26.03.1998
05.02.1999
23.02.1998
17.03.1998
01.04.1998
21.06.1998
06.01.1998
22.01.1999
12.06.1998
24.09.1998
03.05.1998
23.02.1998
11.05.1999
05.06.1998
03.04.1998
06.02.1998
BRAVO BRAVO - december 2014
Dejan Grabič
Primož Zver
selekcija
U-17B
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Amar Džafič Dejan Kovačevič Jakob Hočevar Jan Zadnik Jure Dacar Leutrim Ceroviku Lovro Modrijan Martin Gantar Mitja Bergoč Tilen Gramič Tilen Kralj Uroš Preradovič Val Pristov Žan Luka Lavriha Žiga Jančič Rojstni datum
12.02.1999
31.01.1998
20.08.1999
31.05.1999
19.03.1999
10.09.1999
08.05.1999
22.08.1999
03.02.1999
26.05.1999
29.08.1999
17.11.1999
27.10.1999
08.07.1998
31.03.1999
BRAVO BRAVO - december 2014
Primož Zver
Dejan Grabič
41
selekcija
U-19
NK BRAVO PUBLIKUM 2014/2015
Ime in priimek
Aljoša Lebar David Frelih David Škrbec Dejan Vokič Domen Potočnik Igor Vekič Jakob Zajc Jan Koblar Jernej Marinko Luka Brumec Luka Piškurič Marko Klemenčič Marko Vidič Matej Vrečič Matic Rudolf Matic Volčič Milan Tučič Nejc Filipčič Nejc Koler Sašo Koleša Sebastijan Jenko Til Mavretič Žan Humar Žiga Vodeb Žmavc 42
Rojstni datum
03.12.1997
30.12.1996
29.01.1997
12.06.1996
25.10.1996
06.05.1998
27.01.1996
03.06.1997
02.08.1997
22.11.1996
09.02.1998
09.03.1997
31.07.1996
16.02.1997
22.03.1996
13.03.1997
15.08.1996
16.07.1997
24.03.1996
31.01.1997
27.09.1997
19.11.1997
26.06.1997
09.02.1996
BRAVO BRAVO - december 2014
Aleš Arnol
Franc Sivko
BRAVO BRAVO - december 2014
43
www.nk-bravo.si
fotografije U-19
selekcija
Člani
AKADEMSKI ŠPORTNI KLUB BRAVO 2014/2015
Ime in priimek
Rojstni datum
Aleksander Ilič22.08.1990
Armin Kumalič
16.06.1995
Aleš Zajc27.06.1994
Branko Svilar
14.11.1987
Blaž Škof
30.01.1978
Daniel Katić13.03.1993
David Todič
10.03.1993
Haris Ibrakovič
08.09.1991
Jan Zibelnik
09.01.1990
Jure Švagelj 19.05.1995
Luka Đukič
29.12.1989
Matevž Fortin
03.07.1991
Matej Škrbec
28.09.1991
Matic Tratnik17.04.1995
Mark Vincenc Slejko
23.12.1995
Nik Salaj02.01.1995
Nik Vrančič
30.09.1994
Robert Strajnak
27.07.1979
Samir Kerič
21.01.1987
Savo Bojić03.12.1993
Siniša Marinovič
09.09.1987
44
Boštjan Kreft
Priimek in ime
Timotej Kotnik Jesih
Tomaž Horvat
Vid Gabriel
Žiga Cimprič
Žiga Pahor
BRAVO BRAVO - december 2014
Blaž Škof
Rojstni datum
21.05.1994
12.09.1987
22.07.1994
19.02.1993
18.05.1994
BRAVO BRAVO - december 2014
45
www.nk-bravo.si
fotografije Člani
About NK Bravo
Football club Bravo Publikum
Ljubljana was founded in 2006.
In seven years we developed
into one of the best Slovenia’s
youth clubs. Players have the
best possible chance to develop
into professional footballers
and great persons. Our main
goals are professionalism and
competence, because we would
like to be at the top in every
aspect of our process. With
planned work our goal is to
become the best youth football
club in Slovenia.
In well-organized system we have 12 selections, also with senior team called AŠK
Bravo (Academic sports club Bravo). Our
46
goal is to prepare young footballers to compete in the international level. Therefore we
are doing everything possible to enable our
players in all levels of football: physically,
technically, tactically, psychologically… In
NK Bravo we focus on the development of
our players’ personalities. We would like to
produce the finest players in Slovenia and
the region.
We are confident that we have enough
knowledge, experience and skills to improve and grow in every possible way. We
don’t want to show off with our results, but
with our all-around quality work. Gifted
and smart young players are very important
part of our philosophy. So sooner or later
this should be followed by victories on the
field. Everything we do is done with the
goal to prepare our players to be able to play
quality football in senior level.
In season 2013/2014 we were crowned regional champions with senior team AŠK
BRAVO BRAVO - december 2014
Bravo. In 5th tier of Slovenian football
we easily beat opponents and win with 24
points margin at the end of the championship MNZ Ljubljana. In new season is our
main goal to qualify in 3rd tier of Slovenian
football (3. SNL-center), with the majority
of young players grown in NK Bravo.
Our biggest event in the club is international tournament U12 called Ljubljana
Open. In June 2014 we hosted 7th consecutive tournament with 12 teams from 8
different countries where the winner was,
second time in tournament, MTK Budapest who surprisingly defeat Dinamo Zagreb in the final.
You can get additional information about
tournament Ljubljana Open or about NK
Bravo on our website www.nk-bravo.si or
you can write an e-mail at [email protected]
Tržno sporočilo. ALTA Invest d.d. Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Več informacij na www.alta.si/disclaimer.
alta.si/abs
BRAVO BRAVO - december 2014
Časi so zaradi gospodarske in
politične nestabilnosti res zahtevni,
niso pa neobvladljivi. Nasprotno!
Ohraniti moramo trezno presojo, se
izogniti čustvenim in impulzivnim
odločitvam ter biti pri naložbah racionalni in preudarni. Predstavljamo
ALTA ABS, varnostni sistem za obvladovanje tveganja naložb, ki temelji
na strategiji absolutne donosnosti.
Upravljanje premoženja po tej strategiji omogoča hitre in učinkovite reakcije, s katerimi dosegamo stabilne donose, premoženje pa je manj izpostavljeno nihanju trgov kot pri
klasičnem upravljanju.
Ugodnosti na
080 10 60, 01 3 200 300
[email protected]
NOVA NALOŽBENA KULTURA
47