Razpis VTD Gadova peč: 2. CVIČKOV FESTIVAL

Comments

Transcription

Razpis VTD Gadova peč: 2. CVIČKOV FESTIVAL
Razpis VTD Gadova peč: 2. CVIČKOV FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE ZA VELIKO
NAGRADO GADOVE PEČI.
Vinogradniško turistično društvo Gadova peč s sedežem Vrhovska vas 15, 8263 Cerklje ob Krki,
v sodelovanju z Zavodom za turizem Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto,
objavljala naslednji javni razpis za:
2. CVIČKOV FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE ZA VELIKO NAGRADO GADOVE PEČI
ter z njim določa pogoje za sodelovanje, ki sledijo v tem dokumentu.
1. Na javni razpis se lahko odzovejo vsi ansambli, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje.
2. Vsaka skladba je lahko dolga največ (4) štiri minute. Festival bo potekal v eni starostni kategoriji, člani ansambla
pa morajo biti starejši od 15 let.
3. Na odru lahko izbran ansambel nastopi z največ sedmimi (7) člani oziroma izvajalci. Vsak ansambel sodeluje z
dvema narodno-zabavnima skladbama. Ena od tega je polka in ena valček.
4. Prva skladba mora biti iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe (zaželjeno Lojze Slak).
5. Druga tekmovalna skladba mora biti avtorska. Lahko je že predvajana, vendar je pogoj, da ni bila še nikoli izvedena
na festivalih. Besedilo naj zajema tematiko: CVIČKA, DOLENJSKIH VINSKIH GORIC, GROZDJA IZ KATEREGA SE
PRIDELUJE CVIČEK, CVIČKOVIH PRINCES, KRALJEV CVIČKA, DOLENJSKE, VINSKIH SODOV, GADOVE PEČI, ZIDANIC
IN HRAMČKOV V GADOVI PEČI ter vso sorodno in podobno tematiko, ki se vsebinsko dotika zgoraj navedenega.
6. Prijavitelji morajo poslati:

fotografijo izvajalca,

kratko biografijo izvajalca,

naslov in telefonsko številko kontaktne osebe,

naslova tekmovalnih skladb, avtorje in besedilo,

do 17. maja je rok za NAJAVO prijave (s tem obvestijo organizatorja, da bodo sodelovali),

popolno prijavo pa je potrebno podati na razpis do 30. maja,

DO 30. MAJA, KO BO IZBOR SODELUJOČIH NA FESTIVALU (ki ga bo vodila strokovna žirija), MORAJO
VSI ZAINTERESIRANI IZVAJALCI DOSTAVITI »DEMO POSNETKE« TEKMOVALNE SKLADBE. Lahko se
hkrati dostavi tudi že mp3 zapis.

ORGANIZATOR BO V 3 DNEH PO ZAKLJUČKU RAZPISA OBVESTIL ANSAMBLE O IZBORU ZA FESTIVAL.

IZBRANI SODELUJOČI, KI SE BODO UVRSTILI NA FESTIVAL, MORAJO DO 12. JUNIJA DOSTAVITI VSE
POSNETKE V MP3 OBLIKI ZA SNEMANJE ODDAJE.
1
Razpis VTD Gadova peč: 2. CVIČKOV FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE ZA VELIKO
NAGRADO GADOVE PEČI.
7. Vse prijave morajo prispeti priporočeno na poštni naslov:
V-TD GADOVA PEČ
VRHOVSKA VAS 15
8263 CERKLJE OB KRKI
S pripisom za:
2. CVIČKOV FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE ZA VELIKO NAGRADO GADOVE PEČI
ali
po elektronski pošti na naslov (vse tri obvezno):
[email protected] in hkrati tudi v vednost na naslov [email protected] in [email protected],
do 30. maja 2013.
(Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo prispele na zgoraj omenjene naslove z vsemi zahtevanimi prilogami in
podatki.)
Razpis 2. Cvičkovega festivala narodno-zabavne glasbe za veliko nagradno Gadove peči je objavljen na spletni strani
www.narodnjak.si.
8. Prispele prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje organizator. Strokovno žirijo, v kateri bodo
priznani posavski glasbeniki, bo vodila gospa Nuša Derenda.
9. Izbrani ansambli s sprejetimi skladbami ne morejo odpovedati sodelovanja!
10. Strokovna komisija bo izmed prijavljenih izbrala od deset (10) do maksimalno štirinajst (14) ansamblov, ki bodo
sodelovali na festivalu 15. junija 2013, s pričetkom ob 09.00 uri v Gadovi peči.
11. V prvem delu, ki bo ob 9. uri v vinski kleti Komatar, bo snemanje s posnetimi tekmovalnimi skladbami (tako
imenovano igranje na »play back«) za televizijsko oddajo, katero bo kasneje predvajala mreža štirinajstih lokalnih
televizij.
12. Ansambli bodo imeli v času med snemanjem in nastopom na festivalu možnost za tonsko vajo.
13. V drugem delu, ki se bo pričel ob 12. uri bo sledil tekmovalni del festivala na prireditvenem prostoru. Odvil se bo
pred publiko in pod šotorom. Izvajalci v živo izvedejo obe skladbi. Vsi izvajalci v tekmovalnem delu obvezno igrajo
in pojejo v živo. Prepovedana je uporaba elektronskih instrumentov, bobnov in računalniških programov.
14.
-
Za skladbe, ki bodo uvrščene v finalno sklepno prireditev bo organizator podelil devet nagrad:
tretja najboljša izvedba po oceni strokovne komisije
druga najboljša izvedba po oceni strokovne komisije
prva najboljša izvedba po oceni strokovne komisije
tretja nagrada občinstva
druga nagrada občinstva
prva nagrada občinstva
nagrada za najboljše prvič zapeto besedilo
absolutni zmagovalec (seštevek občinstva in strokovne komisije)
nagrada najboljšemu debitantu(skupini).
Nagrade za prva mesta se izključujejo v primeru osvojitve nagrade absolutnega zmagovalca festivala.
2
Razpis VTD Gadova peč: 2. CVIČKOV FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE ZA VELIKO
NAGRADO GADOVE PEČI.
15. Javni razpis velja od dneva objave do vključno 30. maja 2013.
16. Festival v dopoldanskem delu, ki se snema v vinski kleti Komatar bo posnel studio produkcije DGU, katero vodi
Franci Peternel.
17. Organizator nastopajočim ne krije dejanskih stroškov nastopa na festivalu. Zagotovljena je prehrana in vsi ostali
pogoji za dobro delo in počutje.
18. VSE NAGRADE BODO V VREDNOSTI (najmanj) 200-300 EVROV.
19. GLAVNA NAGRADA BO DIATONIČNA HARMONIKA ELIKAN.
Organizacijski odbor 2. Cvičkovega festivala narodno-zabavne glasbe za veliko nagrado Gadove peči.
Vodja organizacijskega odbora festivala:
Jernej Dušak (kontakt - 041 948 971)
Odgovorni vodja projekta:
Ivan Urbanč (041-618-053)
Predsednica VTD Gadova peč:
Martina Baškovič
10. maj 2013, Gadova peč .
3

Similar documents