INTERAKTIVNA TABLA – skripta

Comments

Transcription

INTERAKTIVNA TABLA – skripta
Interaktivna tabla
Avtorica: Jelka Županec
Mentor: prof. dr. Ivan Gerlič
Interaktivna tabla
Kazalo
Interaktivna tabla .............................................................................................................................. 1
1.
Kaj je interaktivna tabla? ......................................................................................................... 3
2.
Tehnične lastnosti ................................................................................................................... 3
2.1 Delovanje: ............................................................................................................................... 3
2.2 Vrste interaktivnih tabel: ........................................................................................................ 4
Analogno uporovne .................................................................................................................. 4
Elektromagnetne ...................................................................................................................... 4
Kapacitivne ................................................................................................................................ 4
Laserske..................................................................................................................................... 4
Ultrazvočne in infrardeče.......................................................................................................... 5
Optične in infrardeče ................................................................................................................ 5
3.
Ponudniki interaktivnih tabel .................................................................................................. 5
4.
Dodatki .................................................................................................................................... 6
5.
Uporabnost interaktivnih tabel ............................................................................................... 6
5.1 Uporaba pri pouku .................................................................................................................. 7
5.1.1 Prednosti za učitelje ......................................................................................................... 7
5.1.2 Prednosti za učence ........................................................................................................ 7
6.
Interaktivne table InterWrite .................................................................................................. 8
Način šolska tabla ......................................................................................................................... 8
Pisarniški način.............................................................................................................................. 8
Interaktiven način ......................................................................................................................... 9
6.1 Primerjava zaznamovalnega načina in načina miška .............................................................. 9
6.1.1 Zaznamovalni način.......................................................................................................... 9
6.1.2 Način miška .................................................................................................................... 10
6.2 InterWrite orodna vrstica ..................................................................................................... 10
6.3 InterWrite orodja .................................................................................................................. 11
6.3.1 Zaznamovalna orodja ..................................................................................................... 11
6.3.2 Orodja za urejanje .......................................................................................................... 13
6.3.3 Orodja za strani .............................................................................................................. 13
6.3.4 Prezentacijske datoteke ................................................................................................. 14
6.3.5 Multimedijska orodja (zvok, slika in film) ...................................................................... 17
6.3.6 Datotečna orodja ........................................................................................................... 21
6.3.7 Nastavitvena orodja ....................................................................................................... 22
7.
Viri in literatura ..................................................................................................................... 23
Internetni viri .............................................................................................................................. 24
Literatura .................................................................................................................................... 24
Stran 2
Interaktivna tabla
1. Kaj je interaktivna tabla?
Interaktivna tabla je bela tabla z antensko mrežo v ozadju, ki zazna premike
aktivnega pisala ter krmili računalnik.
Za delo z interaktivno tablo potrebujemo:
– računalnik
– projektor
– interaktivno tablo
– programsko opremo za interaktivno tablo
– interaktivno pisalo.
Namen tabel je:
uporaba za predstavitve in predavanja.
dinamično prikazovanje animacij in videa.
izpodriniti klasične table.
imajo možnost uporabe predlog.
imajo možnost dopisovanja, podčrtovanja, obkrožanja, ...
imajo možnost hranjenja in posredovanja informacij.
2. Tehnične lastnosti
2.1 Delovanje:
– povezava z računalnikom (USB, serijski kabel ali brezžično),
– programska oprema je na računalniku (pretvarjanje kontaktov z elektronske
table v klike z miško ali digitalne animacije).
– to se naredi z dotikom na občutljivo površino ali preko daljincev (infra rdeči
žarki).
Stran 3
Interaktivna tabla
2.2 Vrste interaktivnih tabel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
analogno uporovne,
elektromagnetne,
kapacitivne,
laserske,
ultrazvočne in infrardeče,
optične in infrardeče.
Analogno uporovne
2 elektro prevodna lista sta ločena z majhno režo zraka. Ko se s prstom ali z
nečim drugim dotaknemo površine, se ta deformira in električni krog je
sklenjen. S spremembo upornosti se določita koordinati dotika. Tako lahko,
odvisno od izbora možnosti, rišemo črte ali pa izbiramo ikone. Ta vrsta tabel po
navadi ne podpira signalov, ki so posredovani z miško ali brezžično.
Elektromagnetne
Niz žic za tablo sodeluje s tuljavo v konici elektronskega pisala, da določi
točko, kjer se nahaja pisalo. To je lahko aktivno (ima baterijo ali pa je s tablo
povezano z žico) ali pa je pasivno (spreminja električni signal, ki nastaja na tabli
in ne vsebuje lastnega napajanja). Ta vrsta tabel ima po navadi trdno površino
brez gibljivih delov. Prednost te tehnologije je tudi večja robustnost, tako da se
lahko med pisanjem mirno z roko naslanjamo na tablo. Z drugimi besedami:
senzorji v tabli zaznavajo le signale, ki jih oddaja magnetno pisalo. Ta vrsta
tabel po navadi podpira vse miškine funkcije in signale preko daljincev.
Kapacitivne
Tako kot elektromagnetna deluje z nizom žic, ki so pri tej vrsti za tablo. Te
preko senzorjev zaznavajo dotik prstov. Ker je nekaj žic postavljenih v X smeri,
nekaj pa v Y smeri, lahko tabla izračuna koordinati. Prednost pred
elektromagnetnimi je ta, da ne potrebujemo nobenih pisal, pa tudi vsa
elektronika je za zaslonom, tako da je nevidna in posledično zaščitena pred
vandalizmom.
Laserske
Pri tem tipu je v obeh zgornjih kotih table nameščen pa en infra rdeči laser.
Njuna žarka prečesujeta površino table kot dva svetilnika na morju. Zrcalo na
pisalu odbije laserski žarek nazaj k viru. Tako se določi položaj pisala. Ta vrsta
tabel ima najdaljšo življenjsko dobo, saj ima trdno podlago, ki jo sestavlja plast
keramike, ki je na plasti kovine. Peresa in markerji so pasivni. Te table ne
delujejo na dotik.
Stran 4
Interaktivna tabla
Ultrazvočne in infrardeče
Ko pritisnemo na površino, pisalo odda ultrazvočen ter infrardeč signal.
Ultrazvočna mikrofona sprejmeta zvok ter izmerita razliko med časoma prihoda
obeh signalov. S pomočjo triangulacije (izračun vseh kotov in ene stranice) se
določita koordinati. Ta tehnologija dovoljuje prosto izbiro materiala, iz katerega
je narejena tabla, a zahteva pisalo, katerega pisava se lahko briše brez uporabe
tekočine. Ta vrsta tabel ne deluje na dotik.
Optične in infrardeče
Ko pritisnemo na površino table, pisalo izsledi infrardeči žarek. Programska
oprema nato izračuna njegov položaj. Površina je lahko iz kateregakoli
materiala. Ne potrebujemo posebnih pisal.
Elektronske table delimo tudi na tiste, ki imajo projektor spredaj in na tiste, ki
imajo projektor zadaj. Prednost tistih, ki imajo projektor zadaj je ta, da
predstavljalcem ni treba gledati proti luči iz projektorja ter da sami ne
povzročajo sence. Imajo pa tudi nekaj slabosti. So dražje in večje. Zaradi
njihove velikosti je kvaliteta slike včasih problematična. Prav tako se jih ne da
namestiti na steno.
3. Ponudniki interaktivnih tabel
Interwrite
Smart
Promethean
Hitachi
Stran 5
Interaktivna tabla
4. Dodatki
Pisalo
Interaktivno pero se uporablja za pisanje in risanje v interaktivnem načinu ali
kot sistemska miška.
Aktivne tablice
0mogočajo izdelavo učne ure na osebnem računalniku, doma.
Brezžične tablice
Omogočajo brezžično interakcijo učencev (skupinsko ali individualno) z
učiteljem ali med seboj.
Glasovalni sistemi responderji
Omogočajo hitro in pregledno informacijo ali povratno informacijo učitelju za
celotni razred oz. za vsakega učenca v razredu
5. Uporabnost interaktivnih tabel
Namenjene so predvsem predstavitvam. Tako jih lahko uporabljajo učitelji,
profesorji in razni menedžerji. Predvsem ponekod v tujini so elektronske table
že zamenjale tradicionalne table in krede. Na njih je namreč lahko prikazano
vse, pa tudi projektorji, ki so v uporabi skupaj s tablami so združljivi z DVDpredvajalniki, ... Tudi v Sloveniji so elektronske table že v uporabi po nekaterih
osnovnih in srednjih šolah. Znanje uporabe elektronskih tabel že spada med
osnovna znanja, ki jih imajo učitelji. Podajanje snovi z elektronskimi tablami
učence vsaj na začetku zelo pritegne, saj je to za njih nekaj čisto novega. Imajo
pa table tudi bolj praktične prednosti, saj si lahko zapomnijo, kaj je bilo na njih
prikazano, tisti, ki predstavlja, pa lahko to prenese na računalnik in obdeluje
naprej.
Stran 6
Interaktivna tabla
5.1 Uporaba pri pouku
5.1.1 Prednosti za učitelje
– priprava gradiva,
– dodana programska oprema za lažjo izdelavo,
– že izdelani primeri,
– možnost ponovne uporabe gradiva,
– internetna pomoč,
– brezplačni seminarji,
– možnost uporabe posebnih orodij,
– takojšne povratne informacije pri preverjanju znanja,
– boljši izkoristek časa (pri reševanju nalog, pri risanju grafov, …),
– večja preglednost – možnost uporabe različnih barv, pisal, …
– lažja sledljivost – učitelj se lahko vedno vrne nazaj,
– neomejeno prostora (nič kar napišeš ni potrebno zbrisati),
– možnost uporabe koordinatnega sistema, geometrijskega orodja, …
5.1.2 Prednosti za učence
– nekaj novega, zanimivega,
– motivacija,
– želja preizkusiti se na interaktivni tabli,
– popestritev ure,
– boljša in daljša koncentracija,
– boljše pomnjenje,
– kvalitetnejše sledenje pouku,
– možnost dobiti celotno uro v elektronski obliki,
– izboljšani zapiski.
– pozornost narašča – več sprejetih informacij (govor – slika – zvok –
animacija),
– učenje na daljavo - možnost sledenja pouku dijakom, ki so odsotni (dijaki
s statusom, bolezen, …),
– večja medsebojna pomoč,
– učencem lahko pokažemo kje lahko poiščejo dodatno literaturo (digitalni
učbeniki, e-gradiva, videoposnetki, …
Stran 7
Interaktivna tabla
6. Interaktivne table InterWrite
InterWrite programska oprema se lahko izvaja v enem od treh operacijskih
načinov
a) načinu šolska tabla,
b) pisarniškem načinu,
c) interaktivnem načinu.
Način šolska tabla
Način šolska tabla omogoča
enostaven zajem pripomb, risb ali
izračunov na vaši tabli Interwrite
Board za tiskanje ali nadaljnjo
elektronsko obdelavo. Za ta način
dela rabite tablo Interwrite Board,
eden ali več elektronskih Interwrite
markerjev in računalnik.
Ko izberete način šolska tabla, se
na zaslonu prikaže prazen, bel
zaslon, ki predstavlja površino table.
Na zaslonu se izpiše vse, kar
napišemo z marker pisalom. Ko
popišemo zaslon kliknemo na ikono
»Save« (shrani), po tem pa dvakrat
na ikono »Clear« (počisti).
S tem bo elektronska podoba
table na vašem računalniku prazna.
Če strani ne poimenujemo, se
datoteka shrani z imenom
današnjega datuma.
Pisarniški način
Pisarniški način omogoča direkten poseg v datoteke Microsoft Office
aplikacij, PowerPoint, Word in Excel.
Predloga: Pisarniški način.avi
Stran 8
Interaktivna tabla
Interaktiven način
V Interaktivnem načinu lahko odpiramo in zaganjamo aplikacije, ko smo v
načinu miška, s klikom vrha pisala na namizju.
V zaznamovalnem načinu uporabljamo Interwrite pisalo, da izberemo
Workspace orodje iz orodne vrstice.
6.1 Primerjava zaznamovalnega načina in načina miška
6.1.1 Zaznamovalni način
V zaznamovalnem načinu, pri izboru kateregakoli zaznamovalnega orodja,
program zajame zaslon in vam omogoča risanje čez zajeti zaslon z elektronskim
InterWrite peresom. Zaznamovalni način prikličemo z klikom na zaznamovalno
orodje izbranega iz InterWrite orodne vrstice ali iz podmenuja orodja ali ko
izberete možnost ustvari stran. Z elektronskim InterWrite perom izberite
zaznamovalno orodje ali zvrst strani, ki jo bomo ustvarili. Pri vstopu v
zaznamovalni način z izbiro katerega izmed zaznamovalnih orodij, program
odpre Zaznamovalno okno, ki vsebuje zajem trenutnega zaslona. V
zaznamovalnem oknu lahko naredimo prostoročne zaznamke. Če je potrebno,
premaknemo in spremenimo velikost zaznamovalnega okna, razen če smo v
načinu celoten zaslon (InterWrite Menu/lastnosti/možnosti).
Stran 9
Interaktivna tabla
6.1.2 Način miška
To orodje uporabimo za prehod Interwrite programa v način miška. Pero
potem deluje kot daljinska miška: zažene program, brska po internetu ali
upravlja PowerPoint prezentacijo. Pri vhodu v način miška nas program lahko
upozori, da shranimo trenutni zaslon in zaznamke, odvisno od nastavitve v
meniju InterWrite/lastnosti/možnosti/avtomatično shranjevanje. V načinu miška
ni možno shranjevati beležke/zaznamke. V načinu miška bomo izbrali takšno
vsebino zaslona katero bomo potem zajeli in uporabili v zaznamovalnem načinu.
6.2 InterWrite orodna vrstica
InterWrite orodna vrstica je pri prvem zagonu prikazana na desni strani namizja.
V tem trenutku je program Workspace v načinu miška. Orodne vrstice lahko
priredite potrebam v meniju Interwrite Menu/Lastnosti/Prilagoditev orodij.
Minimize orodna vrstica
Meni Workspace
Način miška
Izbira
Pero
Marker
Radirka
Oblike
Linija
Besedilo
Razveljavi
Počisti
Nova prazna stran
Stran z mrežo
Galerija
Zajem zaslona
Prejšnja stran
Naslednja stran
Urejevalnik strani
Shrani
Orodja
Odzivniki
Izhod
Stran 10
Interaktivna tabla
6.3 InterWrite orodja
Orodja programa so razdeljena v
skupine:
zaznamovalna orodja,
orodja za urejanje,
orodja za strani,
prezentacijska orodja,
multimedijska orodja,
datotečna orodja
nastavitvena orodja.
6.3.1 Zaznamovalna orodja
Zaznamovalna orodja so orodja za risanje, za prostoročno pisanje, tipkanje
teksta, markiranje, dodajanje štampiljke in brisanje.
Orodje Pero
Pero
je osnovno zaznamovalno orodje. Nastavitve za pero so barva,
prosojnost, debelina in slog linije ter zaključek linije. Pri vsaki spremembi se
spremeni tudi slika v oknu predogled.
Stran 11
Interaktivna tabla
Pero z vzorcem
je
zaznamovalno orodje. To orodje
uporabimo za izris sledi s slikovnim
vzorcem. Ko želimo spremeniti sliko
vzorca, kliknemo na ustrezen lik v
spodnji orodni vrstici.
Lastnosti peresa z vzorcem
Izberemo možnost, da nastavimo
katerokoli izmed osmih slogov za
Pero z vzorcem. Vsak slog je lahko
določen z sliko vzorca, širino sledi in
presojnosti barve ozadja. Kliknemo
na Odpri predstavnostno datoteko,
da se nam prikaže raziskovalec,
izberemo sliko (ta je lahko BMP,
GIF, JPEG, TIFF ali PNG formata).
Lahko spremenite velikost vzorca
peresa ali presojno barvo.
Predloga: Zaznamovalna orodja.avi
Stran 12
Interaktivna tabla
6.3.2 Orodja za urejanje
Možnosti za urejanje so naslednja: Izreži, Kopiraj, Prilepi, Uveljavi, Razveljavi,
Izberi vse, Počisti. To skupino uporabimo za urejanje in spreminjanje
posameznih strani ali elementov prezentacijske datoteke.
Prilepi: označen
'predmet'prilepimo',
Izberi vse: izberemo vse
'predmete' na trenutni strani,
Počisti: izbriše vse 'predmete' na
trenutni strani,
Sprememba avtorizacije:
možnost vnašanja nove licenčne
kode.
Razveljavi: razveljavimo
nazadnje storjeno,
Uveljavi: uveljavimo zadnjo
razveljavljeno,
Izreži: izrežemo označen
'predmet',
Kopiraj: označen 'predmet'
kopiramo,
6.3.3 Orodja za strani
Ukaz Ustvari stran sodi med orodja
za ustvarjanje strani. Najdemo ga v
orodni vrstici kot eno izmed več
možnosti: nova prazna stran, ustvari
stran z mrežo, stran s podlago,
kopijo prejšnje strani, koledar in
strani s prelivno podlago.
Stran 13
Interaktivna tabla
Nova prazna stran: ustvarimo novo
prazno stran brez črt,
Stran z mrežo: ustvarimo novo
prazno stran s črtami (mrežo),
Stran s podlago: ustvarimo novo
stran, ki ima za ozadje izbrano sliko,
Naredi kopijo strani: naredimo
kopijo izbrane strani,
Stran s koledarjem: odpremo stran,
na kateri je koledar,
Ustvari prelivno stran: ustvarimo
novo stran s prelivnimi barvami,
katere predhodno določimo,
Prejšnja stran: se premaknemo za
eno stran nazaj,
Naslednja stran: se premaknemo za
eno stran naprej, če ta obstaja in
Urejevalnik GWB strani: ta nam
ob strani odpre novo pogovorno
okno, ki nam prikaže vse naše
ustvarjene strani v manjših slikah
(kot na primer v PowerPoint-u), kar
prikazuje spodnja slika.
Predloga: Orodja za strani.avi
6.3.4 Prezentacijske datoteke
Strani so zajete kot slike v datoteke z GWB končnico. Vsaka slika predstavlja
eno stran v prezentacijski datoteki. Takoj ko InterWrite preide v zaznamovalni
način, se ustvari neimenovana prezentacijska datoteka. Če je ne poimenujete, se
avtomatsko shrani pod imenom kot današnji datum.
Narejena prezentacijska datoteka se lahko odpre, strani se lahko zamenjujejo,
zapiske lahko dodajate na že narejene strani, lahko pa dodate tudi povsem nove
strani. Vaša prezentacija bo odločila kako se razvija vsaka datoteka. Dodajamo
lahko zapiske na vsako stran PowerPoint prezentacije in vse shranimo v
osnovno datoteko.
6.3.4.1 Izdelava prezentacijske datoteke
Prezentacijsko datoteko gradimo kar med svojo prezentacijo, lahko pa jo
naredimo že prej, skupaj z zajemi zaslona, slikami, grafi in stranmi teksta, ki jih
želimo predstaviti. Če želite zajeti zaslon ali okno, z uporabo elektronskega
pisala, kliknemo na orodje način miška in uredimo zaslon za zajem. Izberemo
označevalno orodje, podamo lastnosti zajema in označimo zajeto sliko.
Uporabimo orodja za izdelavo strani postavitev nove strani, da dodamo prazno,
stran s mrežo ali slikovno podlago.
Stran 14
Interaktivna tabla
6.3.4.2 Sprehajanje po straneh
Program omogoča tudi pomikanje med stranmi. Izberemo možnosti na spodnjem
delu zaslona, če se želimo pomikati po straneh, med posameznimi listi.
Predloge: Naše osončje-prezentacija.gwb
Učni listi.gwb
Razstavljanje sil.GWB
6.3.4.3 Prikaži zaveso
S klikom na ikono
Prikaži zaveso se nam prikaže zavesa, s katero skrijemo
želeno območje. Zavesi lahko spreminjamo velikost, tako da jo najprej
označimo in s potegom puščic, ki se pojavijo na robovih spremenimo njeno
velikost. V hitri vrstici imamo naslednje možnosti:
1. spreminjanje barve zavese,
2. maksimiranje zavese skozi celo površino,
3. spuščanje (odstranjevanje) zavese in
4. določanje prosojnosti.
Koraki izdelave primera uporabe tega orodja:
1. Gremo na Meni / Orodja / Zavesa.
2. Na površini se nam pokaže zavesa z okvirjem.
3. S smernimi puščicami oblikujemo velikost zavese.
4. Po potrebi jo spuščamo.
5. Na koncu v hitri vrstici kliknemo Spusti zaveso.
Predloga: Uporaba zavese.avi
Stran 15
Interaktivna tabla
6.3.4.4 Žaromet
Ko kliknemo na ikono
vklopimo Žaromet. Ta nam prikaže osvetljen
krog, ostali del ekrana pa je črn. Ta krog je mogoče poljubno premikati po
ekranu.
Možnost Nastavitve žarometa nam
odpre okno, ki nam omogoča
določanje oblike, barve in
prosojnosti žarometa, kar je
prikazano na spodnji sliki.
Koraki izdelave primera uporabe tega orodja:
Gremo na Meni / Orodja / Vstavite medij.
Vstavimo izbrano sliko.
Kliknemo V redu.
Na površini dobimo izbrano sliko.
Dodamo besedilo.
Izberemo žaromet iz Meni / Orodja /Žaromet.
Površina postane črna s krogom na sredini.
Kliknemo ikono
v hitri vrstici in dobimo okvir kroga.
Prikazani obrobo kroga lahko večamo ali manjšamo.
Nastavimo začetno mesto.
Učenci poiščejo želeno mesto.
Predloga: Uporaba žarometa.avi
Stran 16
Interaktivna tabla
6.3.5 Multimedijska orodja (zvok, slika in film)
Orodja za zvok, sliko in film so:
Predvajalnik Flash,
Zvočna datoteka,
Video datoteka,
Zajem,
Galerija,
Snemanje in predvajanje,
Vstavite medij.
6.3.5.1 Predvajalnik Flash
S klikom na ikono
Predvajalnik Flash se nam odpre naslednje okno:
V pogovornem oknu najprej v okencu Išči v izberemo lokacijo datoteke Flash.
Ime datoteke, ki jo bomo odprli, se nam prikaže v oknu nižje. Na koncu
kliknemo V redu.
Predloga: Animacije.gwb
6.3.5.2 Zvočna datoteka
Program za interaktivno tablo nam omogoča tudi vstavljanje in predvajanje
zvoka. To storimo s klikom na ikono
odpre spodnje pogovorno okno:
Zvočna datoteka. Po kliku se nam
Stran 17
Interaktivna tabla
V pogovornem oknu najprej v okencu Išči v izberemo lokacijo zvočne datoteke.
Ime datoteke, ki jo bomo odprli, se nam prikaže v oknu nižje. Po kliku na gumb
V redu se na površini interaktivne table pojavi okno predvajalnika z našo zvočno
datoteko.
6.3.5.3 Video datoteka
S klikom na ikono
Video datoteka lahko vstavljamo tudi filmčke. Po kliku
se nam odpre spodnje pogovorno okno:
V pogovornem oknu najprej v okencu Išči v izberemo lokacijo video datoteke.
Ime datoteke, ki jo bomo odprli, se nam prikaže v oknu nižje. Po kliku na gumb
V redu se na površini interaktivne table pojavi okno predvajalnika z našo video
datoteko.
6.3.5.4 Zajem
Je orodje za izdelavo strani. Uporabimo, če želimo zajeti trenutno sliko zaslona
ali označeno odprto okno na zaslonu.
Orodje ZAJEM ZASLONA zajame trenutno sliko na zaslonu.
Pri ZAJEMU OKNA, posamezno okno se zajame, ko se premakne kazalec
zajema čez okno.
Pri DELNEM ZAJEMU se prikaže kazalec zajema, z katerim klikneš in
povlečeš okoli vsebine, ki jo želimo zajeti.
Stran 18
Interaktivna tabla
Lastnosti zajema
Ko izberemo eno izmed Zazanamovalnih orodij ko smo v Načinu Miška,
InterWrite preklopi v Zaznamovalni način in zajame trenutno sliko na zaslonu in
jo prikaže v Zaznamovalnem oknu. Izbrite možnost nastavitve prevzetih
lastnosti zajema zaslona. Na voljo vam je možnost Delnega Zajema, Zajema
okna, Zajema celotnega zaslona (prevzeto) ali Izbire načina pred Zajemom. Če
izberemo možnost Vedno delni zajem se prikaže pravokotni kazalec pri izbiri
orodja Zajem. Povlečemo kazalec okoli področja ki ga želite zajeti. Zajeta slika
se bo prikazala v levem zgornjem vogalu novo dodane strani. Če izberemo
možnost Vedno zajem okna se prikaže pravokotni kazalec in mreža čez okno
pod kazalcem, ko izberete orodje Zajem. Premaknemo kazalec nad okno ki ga
želite zajeti in kliknite. Zajeta slika se bo prikazala v levem zgornjem vogalu
novo dodane strani. Če izberemo možnost Vedno zajem zaslona ko izberete
orodje Zajem, orodje zajame sliko celotnega zaslona in jo prikaže v
Zaznamovalnem oknu. Če izberemo možnost Vprašaj pred zajemom, se prikaže
naslednje pogovorno okno. Izberemo način zajema in kam naj prilepi zajeto
sliko; na obstoječo stran ali novo stran.
6.3.5.5 Galerija
Odpre se pogovorno okno z elementi, ki so na voljo v knjižici slikovnih
elementov. Posamezni elementi so organizirani po področjih, vedah.
Za dodajanje posameznih elementov v knjižnico, kliknemo na izbrani element in
ga povlecemo v željeno mapo. Kliknemo na desni gumb, če želimo odstraniti
ali spremeniti izbrani element. Iskalnik omogoča iskanje po knjižnicah po
ključnih besedah.
Stran 19
Interaktivna tabla
Datoteke v galeriji za pouk fizike v 8. razredu in 9. razredu:
FIZIKA 8.razred DELO IN ENERGIJA - GALERIJA.gwb
FIZIKA 8.razred MERJENJE - GALERIJA.gwb
FIZIKA 8.razred SILE - GALERIJA.gwb
FIZIKA 8.razred TEMPERATURA (TLAK, TOPLOTA) - GALERIJA.gwb
FIZIKA 9.razred ELEKTRIČNI NABOJ - GALERIJA.gwb
FIZIKA 9.razred ELEKTRIČNI TOK IN ELEKTRIČNA NAPETOST GALERIJA.gwb
FIZIKA 9.razred ELEKTRIČNI UPOR - GALERIJA.gwb
FIZIKA 9.razred GIBANJE - GALERIJA.gwb
FIZIKA 9.razred MAGNETNO POLJE - GALERIJA.gwb
FIZIKA 9.razred VESOLJE - GALERIJA.gwb
6.3.5.6 Snemanje in predvajanje
Kadar želimo posneti naše delo izberemo ikono
Snemanje in
predvajanje. V oknu, ki se nam nato odpre (slika spodaj), izberemo začetek
snemanja ter določimo območje snemanja.
Vidimo, da imamo pri zajemu zaslona dve možnosti. Prva je, da posnamemo le
del zaslona, druga pa, da posnamemo kar zaslon v celoti. V primeru, če
izberemo prvo možnost, tj. da posnamemo le del zaslona, ga pred začetkom
snemanja še označimo. S katero ikono končamo snemanje prikazuje zgornja
slika. Ko končamo s snemanjem, se nam odpre pogovorno okno za shranjevanje
posnetka.
V pogovornem oknu najprej v polje
Išči v izberemo lokacijo, kamor
želimo shraniti video datoteko. V
polje Ime datoteke vpišemo ime
datoteke, ki jo bomo shranili. Na
koncu ne pozabimo klikniti na gumb
V redu.
Stran 20
Interaktivna tabla
6.3.5.7 Vstavite medij
S klikom na ikono
Vstavite medij se nam odpre naslednje okno:
V pogovornem oknu najprej v okencu Išči v izberemo lokacijo medija. Ime
datoteke, ki jo bomo odprli, se nam prikaže v oknu nižje. Po kliku na gumb V
redu se na površini interaktivne table pojavi medij.
6.3.6 Datotečna orodja
Prezentacijske datoteke, ki jih
ustvarimo lahko natisnemo za
lokalno distribucijo oz. pošljemo po
e-pošti komurkoli, kjerkoli.
Prezentacijsko datoteko pregledamo
v orodju Urejevalnik GWB datotek.
Tu lahko strani v datoteki sortiramo,
premikamo, kopiramo in brišemo.
Orodje po tem lahko uporabimo za
tiskanje, datoteko lahko shranimo v
enega od mnogih formatov, v
Windows okolju pa jo lahko
neposredno pošljemo po e-pošti.
Če kliknemo orodje shrani, lahko shranimo datoteko pod predlaganim imenom
(trenuten datum in ura) ali vnesemo poljubno ime s pomočjo navidezne
tipkovnice.
Nova: odpremo novo datoteko,
Odpri: odpremo že ustvarjene datoteke,
Shrani: ponovno shranimo že shranjeno delo,
Shrani kot: shranimo naše delo,
Zapri: zapremo datoteko,
Natisni: natisnemo stran,
Izvoz: izvozimo datoteko,
Pošlji: datoteko pošljemo po elektronski pošti,
Izvozi PDF datoteko: našo datoteko izvozimo kot PDF datoteko in
Pošlji PDF datoteko: našo datoteko pošljemo kot PDF datoteko preko
elektronske pošte.
Stran 21
Interaktivna tabla
6.3.7 Nastavitvena orodja
6.3.7.1 Lastnosti Možnosti
Orodje LASTNOSTI spada med Ostala orodja, ki najdemo v meniju
Interwrite orodja. V podmeniju MOŽNOSTI spremenimo prevzete vrednosti
map v katerem shranjujemo naše datoteke.
VELIKOST ZAZNAMOVALNEGA OKNA
Prevzeto zaznamovalno okno lahko spreminjamo po velikosti.
PREVZETI INTERNETNI NASLOV
Pri izbiri orodja Internetni brskalnik, se odpre prevzeta spletna stran
InterWrite Meeting Centra. Lahko spremenimo.
LASTNOSTI SNEMANJA
Če vklopimo to možnost pri snemanju posnamemo zaveso.
AVTOMATSKO SHRANI STRAN
Samodejno shranjevanje je nastavljeno na 5 min. Intervale shranjevanja
lahko izberemo s ponujenega seznama ali ga izklopimo.
DODAJ NASLOV STRANI
Lahko izklopimo možnosti dodajanja Naslova stranem, ki jih izvažamo ali
tiskamo.
6.3.7.2 Lastnosti postavitev nove strani
Prevzete barve za prazno stran in mrežo se izberejo v meniju Postavitev nove
strani.
Stran 22
Interaktivna tabla
6.3.7.3 Lastnosti prilagoditev orodij
Dodajanje orodja na seznam
Izberemo orodje iz seznama Možna orodja in povlečemo željeno orodje v
seznam glavne orodne vrstice. Povlečemo želeno orodje v seznam InterWrite
orodja ali pomožno orodno vrstico ki se pojavi pri kliku na desni gumb miške,
če želimo dodati orodje vrstice.
Spreminjanje položaja orodja na seznamu
Izberemo orodje iz seznama in ga povlečemo in spustitmo na želeno mesto.
Brisanje orodja s seznama
Izberemo orodje, ki ga želimo odstraniti in ga potegniti v seznam možna orodja
Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev
Izberemo iz seznam shem Tovarniške nastavitve, če želimo obnoviti privzeto
konfiguracijo orodne vrstice.
Shranjevanje sheme po meri
Ko končamo z dodajanjem, odstranjevanjem in preurejanjem orodij, kliknemo
besedilo v polju shrani shemo ter vnesemo ime za novo shemo.
Brisanje sheme
Izberemo shemo iz seznama. Kliknite gumb Izbriši shemo.
7. Viri in literatura
Stran 23
Interaktivna tabla
Internetni viri
http://d111.fnm.uni-mb.si/gradiva/course/view.php?id=73
http://student.pfmb.uni-mb.si/~rdragic/index.html
http://student.pfmb.uni-mb.si/~mriznar/prva.html
http://student.pfmb.uni-mb.si/~mgrca/nova/index.html
http://student.pfmb.uni-mb.si/~pkolar/Hitachi/Home.html
http://student.pfmb.uni-mb.si/~nbrodnjak/prva1.html
http://www.miska.si/?id=132
http://www.smarttech.si/index.php?module=content&page_id=3
http://www.servis-gm.com/index.htm
http://breza.pef.unilj.si/~skupina3/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=56&It
emid=141
http://www.svarog.si/images/xinha/AZIJA/sb680_S_RGB_H_0032.jpg
http://www.einstruction.com/products/interactive_teaching/pad/index.html
gravitacija.net.htm
Literatura
I. Gerlič, Zanimiva elektrotehnika (Založba obzorja Maribor, 1995)
M. Amrožič, E. Karič, idr., Fizika, narava, življenje 2, Učbenik za pouk fizike v
9. razredu devetletne osnovne šole (DZS, Ljubljana, 2005)
IW7.5 navodila.pdf
interaktivna-tabla2.pdf
Stran 24

Similar documents