obvestilo za turistične vodnike o problemih vodenja na hrvaškem

Comments

Transcription

obvestilo za turistične vodnike o problemih vodenja na hrvaškem
Ljubljana, 26. marec 2014
OBVESTILO ZA TURISTIČNE VODNIKE
O PROBLEMIH Z VODENJEM NA HRVAŠKEM
Spoštovani turistični vodniki!
Na Hrvaškem bi seveda moral veljati pravni red EU in ne bi smeli preganjati ne naših
turističnih vodnikov in ne katerihkoli vodnikov iz drugih držav članic EU. Že eno leto pred
njihovim pristopom v EU smo hrvaško stran uradno pozvali, naj se na turistično vodenje
pripravi, ker je njihov 'Zakon o pružanju usluga u turizmu' v nasprotju z evropskim pravnim
redom. Uradnega odziva ni bilo, naše pristojno ministrstvo za delo pa nam je na prošnjo za
intervencijo odgovorilo, da jim pred 1. julijem 2013 nič ne moremo (ker uradno niso še
država članica EU).
Zato smo ob njihovi priključitvi EU lani spet začeli z razreševanjem sporov na isto temo. Od
naših vodnikov smo priskrbeli informacije, da jim ne dovolijo vodenja in se obrnili na
slovenski SOLVIT Center za hitro reševanje sporov med državami članicami EU. Po treh
mesecih neuspešnih poskusov je postalo jasno, da se spori ne morejo urediti, ker lokalno
redarstvo in policija upošteva hrvaški turistični zakon, ki ni v skladu z Direktivo o
priznavanju poklicnih kvalifikacij.
Te problematike smo potem imeli dovolj, ker se je preveč vlekla in smo v imenu Turistično
gostinske zbornice Slovenije dne 18. februarja 2014 sprožili uradni spor in poslali uradno
pisno pritožbo Evropski komisiji v Bruselj podkrepljeno z dokazilom o hrvaški kršitvi
pravnega reda EU. Priložili smo veljavni hrvaški turistični zakon, v katerem sicer piše, da
državljani držav članic EU lahko opravljajo na Hrvaškem izpite za turistične vodnike pod
enakimi pogoji kot hrvaški državljani – vendar je ta zahteva nedopustna! Direktiva o
priznavanju poklicnih kvalifikacij državam članicam nalaga, da se na njenem ozemlju morajo
priznavati tudi kvalifikacije, ki so pridobljene v matični državi državljanov ostalih držav
članic EU in ne, da zahtevajo, da tujci morajo v vsaki državi posebej opravljati izpite.
Dne 5. marca 2014 smo iz Bruslja že prejeli uradno potrdilo o prejemu pritožbe in njeno
uradno številko, ki je: CHAP(2014)00868, da bi se lahko v prihodnosti hitreje pozanimali,
kako se zadeva odvija, ker so s pritožbami oblegani in ne bomo prejeli odgovor čez noč
(zadeve se seveda vlečejo). Vmes pa bomo seveda prijavljali vsaki novi primer preganjanja ali
kaznovanja slovenskih turističnih vodnikov na hrvaškem ozemlju in tako morebiti dosegli
hitreje odločanje Evropske komisije.
Zato vsem turističnim vodnikom svetujemo, naj shranijo dokaze o preganjanju ali kopije glob
in jih čim prej (v osmih dneh) pošljejo na slovenski Center SOLVIT ali na TGZ, da s
primerom seznanimo Evropsko komisijo.
Mag. Snežana Škerbinc
1

Similar documents