Odvzem urina za mikrobiološke preiskave – Sanford / Uricult Kaj

Comments

Transcription

Odvzem urina za mikrobiološke preiskave – Sanford / Uricult Kaj
ZD ŠENTJUR - LABORATORIJ
NAVODILA ZA BOLNIKE
Odvzem urina za mikrobiološke preiskave – Sanford / Uricult
NAVODILO za ODVZEM pri MOŠKIH
Kaj potrebujemo za odvzem?




Urin mora biti odvzet v sterilno posodico. Dobite jo pri svojem zdravniku
skupaj z napotnico ali v laboratoriju.
Za mikrobiološko preiskavo potrebujemo 5-10 ml prvega jutranjega urina.
Prvi jutranji urin se vzame TAKOJ po prespani noči.
V mehurju je bil pribliţno 8 ur (najmanj 4 ure).
Na nalepko napišite:
Ime in priimek
Rojstne podatke
Datum in uro odvzema
Kako odvzamemo urin?
1. Pred odvzemom urina si najprej temeljito umijemo roke
2. Pripravimo si sterilno posodico in odvijemo pokrovček, pri tem pazimo, da se ne
dotaknemo notranjega robu posodice.
3. Koţico penisa povlečemo nazaj (če ni obrezana), mesto temeljito umijemo z milom
in vodo ter posušimo s suho gazo ali z brisačo za enkratno uporabo. Čistimo kroţno
od ustja sečnice navzven.
4. Koţica penisa mora ostati povlečena nazaj, da preprečimo onesnaţenje urina z
bakterijami koţe.
5. Prvi curek urina spustimo v straniščno školjko, pri tem ne prenehamo z uriniranjem
6. Srednji curek urina ujamemo v sterilno posodico, ki jo napolnimo pribliţno do
polovice.
7. Preostanek urina spustimo v školjko.
8. Posodico dobro zapremo in označimo z nalepko.
DOSTAVA V LABORATORIJ najpozneje v 2 urah
Dobro zaprto in označeno posodico z urinom, skupaj z NAPOTNICO, prinesite v
laboratorij najpozneje 2 uri po odvzemu.
Če to ni moţno, vzorec dajte v hladilnik in ga dostavite v laboratorij še isti dan
najpozneje do 10-te ure zjutraj.
Zaţeleno je, da vzorec prinesete v hladilni torbi pri temperaturi 4 °C
Izvid lahko dobite najhitreje v 24 urah, če ni bakterij;
V primeru patoloških rezultatov, izvid dobite v petih dneh.
II-NAV-U-2 Odv. za Sanford/Urikult / MOŠKI
Velja od: febr / 2012
Stran 1 od 3
ZD ŠENTJUR - LABORATORIJ
NAVODILA ZA BOLNIKE
Odvzem urina za mikrobiološke preiskave – Sanford / Uricult
NAVODILO za ODVZEM pri ŢENSKAH
Kaj potrebujemo za odvzem?




Urin mora biti odvzet v sterilno posodico. Dobite jo pri svojem zdravniku skupaj z
napotnico ali v laboratoriju
Za mikrobiološko preiskavo potrebujemo 5-10 ml prvega jutranjega urina
Prvi jutranji urin se vzame TAKOJ po prespani noči
V mehurju je bil pribliţno 8 ur (najmanj 4 ure)
Na nalepko napišite:
Ime in priimek
Rojstne podatke
Datum in uro odvzema
Kako odvzamemo urin?
1. Spolovilo temeljito umijemo z milom in vodo ter osušimo s suho gazo ali brisačo za
enkratno uporabo.
2. Če je odvzem v laboratoriju, za umivanje dobite tampone, polite s sterilno fiziološko
raztopino.
3. Razpremo sramne ustnice s palcem in kazalcem nevodilne roke in jih zadrţimo v tem
poloţaju. S tem preprečimo onesnaţenje urina z bakterijami koţe
4. Z vodilno roko očistimo od zgoraj navzdol proti anusu. Čistimo s tremi tamponi,
najprej levo in desno stran , nato še sredino.
5. Medtem, ko drţimo sramne ustnici razprti, začnemo urinirati.
6. Prvi curek urina spustimo v straniščno
školjko, pri tem ne prenehamo z uriniranjem
7. Srednji curek urina ujamemo v sterilno
posodico, ki jo napolnimo pribliţno do
polovice
8. Preostanek urina spustimo v školjko
9. Posodico dobro zapremo in označimo z
nalepko
DOSTAVA V LABORATORIJ najpozneje v 2 urah
Dobro zaprto in označeno posodico z urinom, skupaj z NAPOTNICO, prinesite v
laboratorij najpozneje 2 uri po odvzemu.
Če to ni moţno, vzorec dajte v hladilnik in ga dostavite v laboratorij še isti dan,
najpozneje do 10-te ure zjutraj. Zaţeleno je, da vzorec prinesete pri temperaturi 4 °C.
II-NAV-U-2 SANFORD-URICULT/ŢENSKE
Velja od: 3. 5. 2011
Stran 2 od 3
ZD ŠENTJUR – LABORATORIJ - NAVODILA ZA BOLNIKE
Odvzem urina za mikrobiološke preiskave – Sanford / Uricult
PEDIATRIČNI VZORCI
Z odvzem urina pri otrocih, ki niso sposobni samostojnega uriniranja uporabljamo
sterilno urinsko vrečko. Dobite jo v ambulanti, skupaj z napotnico, ali v laboratoriju.
Za mikrobiološko preiskavo potrebujemo 5–10 ml (NAJMANJ 3 ml), naključnega
(priloţnostnega) urina.
PRILOŽNOSTNI URIN:

zbran je v kateremkoli času

brez predhodne priprave pacienta
Pri večjih otrocih priporočamo PRVI JUTRANJI urin, ki se vzame TAKOJ po
prespani noči. V mehurju je bil pribliţno 8 ur (najmanj 4 ure).
POSTOPEK

urinsko vrečko po temeljitem umivanju nalepimo okrog spolovila in počakamo,
da otrok urinira

koţa okrog spolovila mora biti suha, ne smete mazati s kremo, da se vrečka ne
odlepi in popusti, urin pa razlije v plenice

v kolikor otrok v eni uri ni uriniral, morate postopek ponoviti z novo vrečko

urin iz vrečke NE PRELIVAJTE v kozarček!

vrečko odstranite, stisnete skupaj, vstavite v kozarček in zaprete

kozarček z vrečko dostavite v laboratorij najpozneje 2 uri po odvzemu

če ste oddaljeni od laboratorija, lahko shranite urin v hladilniku, vendar največ
za 24 ur do analize.
2
1
3
4
Urin oddate v laboratoriju najpozneje do 10-te ure zjutraj. Zaţeleno je, da urin
prinesete v hladilni torbi pri temperaturi 4 °C. Za analizo rabimo naslednje podatke:

ime in priimek

rojstne podatke

datum in ura odvzema
Izvid lahko dobite najhitreje v 24 urah, če ni bakterij.
II-NAV-U-2 SANFORD-URICULT/ŢENSKE
Velja od: 3. 5. 2011
Stran 3 od 3

Similar documents