Odkrita tančica plesa v maskah

Comments

Transcription

Odkrita tančica plesa v maskah
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
1 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Home
INFO TOČKA »
PREVARE »
AKTIVNOSTI »
KONTAKT
PLAN B
Avtorji »
Jezik »
Objave »
Tematike »
subscribe: Posts | Comments | Email
search the site
Dokumentarni film: The Hour of Our Time – The legacy of William Cooper
share
this
Res vemo kako nastaja denar? – 1. del
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI –
Odkrita tančica plesa v maskah
65 comments
Posted by Mihael Simic on jan 4, 2011 | 65 comments
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
2 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Leta ‘8 je predsednik dr. Danilo Türk izrekel sledečo zdravico britanski kraljici Elizabeti: »Vaše
Veličanstvo, Vaša Kraljeva Visokost, štejem si v čast, da Vas lahko pozdravim v Sloveniji, v imenu
mojega naroda in v imenu slovenske države. Še posebej sem počaščen, ker imam privilegij
pozdraviti Vas kot predsednik Republike Slovenije na Vašem prvem obisku v moji državi. Vaš obisk
pozdravljam kot potrditev odličnih ODNOSOV med prijateljskima narodoma, ki ju povezuje
PRIJATELJSTVO, katerega zgodovina in kakovost navdihujeta s spoštljivostjo. ZGODOVINA TEH
ODNOSOV, KI OBSTOJAJO STOLETJA, JE V VELIKI MERI POTEKALA ZUNAJ ŠIROKE JAVNE
POZORNOSTI IN MASOVNIH KOMUNIKACIJ. Dejal bi, da gre za POSEBNO VRSTO
SOFISTICIRANEGA DOGAJANJA, ki je enega svojih PRVIH ODRAZOV dobilo leta 1688, ko je
londonska Kraljeva družba SPREJELA ZA SVOJEGA ČLANA slovenskega znanstvenika, umetnika,
tehnika in vojaka Janeza Vajkarda Valvasorja…«
… in zaključil: »Vaše veličanstvo, Vaša Kraljeva Visokost, naj na koncu poudarim, da so v Sloveniji
dobro znana in cenjena pomembna in VSESTRANSKA PRIZADEVANJA kraljeve rodbine in Vas
osebno za LEPŠO PRIHODNOST SVETA, za PRIJAZNEJŠI SIJ SONCA NA VSEM PLANETU ter
Vaša skrb za to, kakšno dediščino bomo zapustili rodovom za nami. To priložnost izkoriščam, da
se Vam zanje zahvalim. Dovolite mi, Vaše Veličanstvo in Vaša Kraljeva Visokost, da nazdravim
Vama osebno, Združenemu kraljestvu, blaginji njegovih državljanov, prijateljstvu med nami in
našim skupnim prizadevanjem za prihodnost. Želim Vam vse dobro. Na Vaše zdravje.«
Prostozidarsko rokovanje s kraljico: Rupel, Türk, Janša. Türk s prostozidarskim predpasnikom.
Iz zdravice je razbrati sledeče:
1)
Türk govori o ODNOSIH IN PRIJATELJSTVU, kjer je mišljen prostozidarski odnos in
prijateljska bratovščina.
2)
Opisuje POSEBNO VRSTO SOFISTICIRANEGA DOGAJANJA, kar pomeni prostozidarsko
gibanje.
3)
PRVI ODRAZ, sprejetje J.V. VALVASORJA v »Kraljevo družbo« v prostozidarsko družbo.
Valvasor velja za prvega slovenskega prostozidarja. Ostali prominentni prostozidarji so bili še
ŽIGA ZOIS, JURIJ VEGA in ANTON TOMAŽ LINHART.
4)
Prizadevanje za LEPŠO PRIHODNOST SVETA (ONE WORLD ORDER) in SIJ SONCA NA
VSEM PLANETU (Lucifer, ki prinese luč, Prometej, ki ukrade ogenj bogovom, Statue of liberty, ki
drži baklo, ki je enaka bakli na grobu JFK in grobu Princes Diane – torch of freedom, of slavery)
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
3 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Slika1: Plečnikova piramida v LJ, v posvetilo Baronu Žigi Zoisu – prostozidarju. Na vrhu piramide
vidimo cap-stone ali zaključni kamen.
Slika 2: Na vrhu Napoleonovega obeliska na trgu pred Križankami, so 3 šest-krake zvezde, ki v
obliki trikotnika obrnjenega navzdol tvorijo lik-število 666, enako kot zvezdice na Slovenskem in
Celjskem grbu Celjskih grofov. Naselbina »Križanke« je dobila ime po Vitezih KRIŽARJIH, znotraj
na dvorišču, takoj levo, med kipoma ženske in moškega ki stoji na kamniti krogli so vrata in
znotraj mini dvorišča, levo, je na fasadi malteški križ. Sama cerkev, ki stoji v Križankah je
KRIŽARSKA cerkev svete Marije, obnovljena od arhitekta Plečnika.
Slika 3: Tromostovje, arhitekta plečnika, v tlorisu predstavlja piramido z odsekanim vrhom. ČE
bodo kadarkoli delali atentat na znano osebnost, bodo to storili na točki, na vrhu odsekane
piramide, kot so to storili na »Dealey Plaza« v Dallasu, ko so ubili Kennedya.
PROSTOZIDARSKE LOŽE v Sloveniji so večinoma organizirane kot društva. Kot takšne imajo
javno dostopne matične številke, naslov, zastopnike, ter ostale podatke (vir, AJPES):
DRUŠTVO ZA OHRANJANJE IZROČILA PROSTOZIDARSTVA VELIKA LOŽA SLOVENIJE
DRAGOMERŠKA CESTA 1, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Dejavnost: S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Matična številka: 5922801, ID za DDV: 39202330
Kontaktni podatki: 01 430 5057, http://www.prostozidarstvo.si
Transakcijski račun: SI56 0201 0025 3198 678, Banka NLB d.d. Odprtje: 18.09.2002
Pravna oblika: Društvo, zveza društev
Datum vpisa: 13.10.1995, Vpisna številka: 1523
Zastopniki: MLADEN TERČELJ (zastopnik)
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
4 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
PROSTOZIDARSKO DRUŠTVO ŠKOTSKI RED
GOSPOSVETSKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA
Dejavnost: S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Matična številka: 1212800, ID za DDV: 52843220
Transakcijski račun: SI56 0201 0009 2525 259 NLB d.d., Odprtje: 30.07.2002
Pravna oblika: Društvo, zveza društev
Datum vpisa: 31.1.2000, Vpisna številka: 2233
Zastopnik: BORIS GROSMAN (zastopnik)
DRUŠTVO ZDRUŽENA SRCA
JEZDARSKA ULICA 22, 2000 MARIBOR
Dejavnost: S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Matična številka: 2178117, ID za DDV: 30255155
Pravna oblika: Društvo, zveza društev
Datum vpisa: 25.4.2006, Vpisna številka: 1340
Zastopnik: MIRAN PODLESNIK
DRUŠTVO MALTEŠKIH VITEZOV SLOVENIJE
TRŽAŠKA CESTA 2, LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA
Dejavnost: S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Matična številka: 1826018, ID za DDV: 60342307
Izbris iz poslovnega registra RS dne 01.02.2006
MALTEŠKI VITEŠKI RED
GLAVARJEVA CESTA 110, 1218 KOMENDA
Dejavnost: S 94.910 Dejavnost verskih organizacij
Matična številka: 5917590, ID za DDV: 40949150
Izbris iz poslovnega registra RS dne 02.10.2010
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
5 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA VOJAŠKEGA BOLNIČARSKEGA REDA VITEZOV
SVETEGA JANEZA IZ JERUZALEMA, IMENOVANEGA RODOŠKI, IMENOVANEGA
MALTEŠKI
ULICA JANEZA PAVLA II. 13, 1000 LJUBLJANA
Dejavnost: S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Matična številka: 1680161, ID za DDV: 48306584, Tel: 01 251 4866
Transakcijski račun: SI56 2420 0900 4536 895 RAIFFEISEN BANKA, Odprtje:25.04.2003
Pravna oblika: Društvo, zveza društev
Datum vpisa: 19.3.2002, Vpisna številka: 2806
Zastopnik: PETER FERDINAND VENCELJ
Ustanovljena podjetja: USTANOVA MALTEŠKI KRIŽ, POLZELA 148, 3313 POLZELA
USTANOVA MALTEŠKI KRIŽ
POLZELA 148, 3313 POLZELA
Dejavnost: Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nas…
Matična številka: 1864114, ID za DDV: 96215470
Telefon: 03 705 0048, Elektronska pošta: [email protected]
Transakcijski račun SI56 2420 0900 4592 476, RAIFFEISEN BANKA, Odprtje 15.12.2003
Pravna oblika: Ustanova, Datum vpisa: 17.10.2003, Vpisna številka: 21/2003
Zastopnik: STANISLAV NOVAK
RED O.S.M.T.H. – ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
Komenda Sv. Domicijana, Maribor, Slovenija
PRELATURA SVETEGA KRIŽA IN OPUS DEI
ROŽNA DOLINA, CESTA V 1A, 1000 LJUBLJANA
telefon/e-pošta: 01 256 31 35 [email protected]
mat. Št.: 2397439000,d.št.: 69667764
datum vpisa: 10.09.2008, zap. Št.: 080/08-2622
Pravnoorganizacijska oblika: Verska skupnost in podobne verske organizacije
Glavna dejavnost: 94.910 (Dejavnost verskih organizacij)
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
6 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Zastopniki: ARIAS VILLALTA RAFAEL
DRUŠTVO ZA SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN ORGANIZACIJO SION
SLOMŠKOV TRG 18, MARIBOR, 2000 MARIBOR
Dejavnost: S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Matična številka: 1743007, ID za DDV: 48503363
Transakcijski račun: SI56 2410 0900 4694 861, RAIFFEISEN BANKA, Odprtje: 01.09.2004
Pravna oblika: Društvo, zveza društev
Dejavnost: S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Datum vpisa: 2.7.2004, Vpisna številka: 1166
Zastopnik: MIROSLAV ADAM
DRUŠTVO TEMPLJARSKI RED SLOVENIJE – ORDO SUPREMUS MILITARI TEMPLI
SLOVENIA
PTUJSKA ULICA 18, 1000 LJUBLJANA
Dejavnost: S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Matična številka: 1601466, ID za DDV: 63786290
Transakcijski račun SI56 6000 0000 0056 622, LON, d.d., Kranj, Odprtje 05.05.2004
Pravna oblika: Društvo, zveza društev
Datum vpisa: 19.7.2002, Vpisna številka:215-1166/2008-9(21007)
Zastopnik: ROBERT LAVTAR
ORDO TEMPLI ORIENTIS (Urad vlade RS za verske skupnosti)
KOTNIKOVA ULICA 21, LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA
Dejavnost: S 94.910 Dejavnost verskih organizacij
Matična številka: 5916186, ID za DDV: 10091904
Transakcijski račun: SI56 0310 2100 0368 374, SKB d.d., Odprtje 10.11.2008
Transakcijski račun: SI56 0417 3000 0839 923, NOVA KBM d.d., Odprtje 15.11.2002
Pravna oblika: Verska skupnost in podobne verske organizacije
Reg. Organ: Urad vlade RS za verske skupnosti
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
7 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Datum vpisa: 18.9.1995 Vpisna številka: 999999999
MEDNARODNA ŠOLA ZLATEGA ROŽNEGA KRIŽA – LECTORIUM ROSICRUCIANUM
(Urad vlade RS za verske skupnosti), CELOVŠKA CESTA 280, 1000 LJUBLJANA
Dejavnost: S 94.910 Dejavnost verskih organizacij
Matična številka: 5837472, ID za DDV: 42516994
Transakcijski račun: SI56 0417 3000 0968 448, NOVA KBM d.d., Odprtje: 30.05.2003
Transakcijski račun: SI56 0201 0009 2295 175, NLB d.d., Odprtje: 30.05.2003
Pravna oblika: Verska skupnost in podobne verske organizacije
Reg. Organ: Urad vlade RS za verske skupnosti
Dejavnost: S 94.910 Dejavnost verskih organizacij
Datum vpisa: 22.3.1994, Vpisna številka: 0
IHS – JEZUITI V SLOVENIJI
PROVINCIALAT DRUŽBE JEZUSOVE
Vodnikova 279, 1117 Ljubljana
[email protected]
NEKATERI SLOVENSKI PROSTOZIDARJI (85% verjetnost točnosti podatkov):
VELJKO VARIČAK, 33°, (Sovereign Grand Commander of the Supreme Council of Slovenia,
veliki mojster Velike lože Slovenije v Medvodah, ust. Leta 2000)
ANDREJAS TRSTENJAK, Radvanje, Maribor
MW Aleksander Klinar, MHC (President MHC Slovenia) RW Dimitrij KLINAR, MHC
(Secretary General MHC Slovenia)
DUŠAN MIKUŠ RW Bro. DGMS Senior Grand Officer to preside over the Masonic High
Council of Slovenia
MALTEŠKI VITEZI: HUGO MARIANO (Windsichgraetski princ, AUTOCOMMERCE,
MASERATI, FERRARI), JAKOPIČ TADEJ, KUČAN MILAN, NOVAK STANKO, OROŽIM
ZDENKO, PAVLIČ JOŽE, ŠTER ANDREJ, ŠTURM LOVRO, ANTON DROBNIČ, JOŽEF BERNIK,
BARONICA KRISTINA LAZARINI, ALEŠ WEINGERL, JOŽE STRGAR, JOŽEF CIRAJ, JOŽE
OSTERC, MARKO KUNSTELJ, TOMAŽ KUNSTELJ (Veleposlanik RS v Kanadi), STANISLAV
NOVAK (Zastopnik USTANOVE MALTEŠKI KRIŽ, Polzela), PETER FERDINAND VENCELJ
(Zastopnik društva SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA VOJAŠKEGA BOLNIČARSKEGA
REDA VITEZOV SVETEGA JANEZA IZ JERUZALEMA, Ljubljana)
BENEDEJČIČ CHARLES, dipl. oec. VITEZ TEMPLJAR O.S.M.T.H.
PRESNIG LEO JANEZ, TRZIN, BEOGRAD, parapsiholog, okultizem, zdravilec, eksorcist
VUKOVIČ ZEN DŽEVAD parapsiholog, eksorcist
DANILO TÜRK (Predsednik Slovenije)
JANEZ KOCJANČIČ, MITJA RIBIČIČ, FRANCE POPIT, FRANCI PERČIČ, MILAN M. CVIKL,
ALOJZ URAN, GEZA ERNIŠA, DIMITRIJ RUPEL, MIRKO TUŠ, FRANC KANGLER, IGOR
BAVČAR, JANEZ ZEMLJARIČ (Piramida v Trzinu, SKB banka), DR. JANEZ POTOČNIK
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
8 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
(Komisar EU), BORUT PAHOR (Predsednik vlade RS), ZORAN JANKOVIČ (bodoči predsednik
vlade 2012 ali 2016), JANEZ JANŠA, ZDRAVKO PODGORNIK (direktor PROTECT), VIKTOR
PISTOTNIK (inž, Predsednik uprave koncerna SINTAL)
Društvo FORUM 21: SLAVKO PREGL, DR. JARO BERCE, SANDI ČEŠKO, ZVONE DRAGAN,
BOŽO KOVAČ, DR. MIHA RIBARIČ, DR. IGOR SAKSIDA, JANEZ ŠKRABEC (ustanovitelj –
RIKO HIŠE), DR. MAKS TAJNIKAR, FRANC ZALAR, DR. NIKO TOŠ, DR. ROBERT BLINC, DR.
BOJKO BUČAR, SASHA GOLDMAN, STOJAN PETRIČ (predsednik KOLEKTOR GROUP),
SLAVKO PREGL, DR. DANICA PURG, DR. ZDENKO ROTER, DR. LOJZE SOČAN, DR.
MIRJANA ULE, MIRAN GOSLAR, MAG. MIRA PUC, MAKSIMILIJAN IVAN RUDOLF, TJAŠA
ANDREE PROSENC, MAG. EMIL ZAKONJŠEK, IGOR GROSMAN, ZORAN PREDIN, MILOŠ
ŠTURM.
MLADEN TERČELJ (Zastopnik društva VELIKE LOŽE SLOVENIJE, Dragomer)
BORIS GROSMAN (Zastopnik društva PROSTOZIDARSKO DRUŠTVO ŠKOTSKI RED,
Ljubljana)
MIRAN PODLESNIK (Zastopnik društva DRUŠTVO ZDRUŽENA SRCA, Maribor)
STANISLAV NOVAK (Zastopnik USTANOVE MALTEŠKEGA KRIŽA)
MIROSLAV ADAM (Zastopnik društva PRIEURE DU SION, Maribor)
ROBERT LAVTAR (Zastopnik društva TEMPLJARSKI RED SLOVENIJE, Ljubljana)
PRELATURA SVETEGA KRIŽA IN OPUS DEI: ARIAS VILLALTA RAFAEL(Regionalni vikar v
Sloveniji), DR. FRANC RODE, DR. ANDREJ BAJUK, DR. MARKO KREMŽAR, LOJZE
PETERLE, DR. JOŽE MENCINGER, TINE VIVOD.
MARKO VOLJČ (TRILATERAL COMMISSION, Chief Executive Officer, Central and Eastern
Europe and Russia Business Unit and Member of the Executive Committee, KBC Group,
Brussels; former Chief Executive Officer NLB, Nova Ljubljanska Banka, Ljubljana)
ABC PROSTOZIDARSTVA:
Prostozidarski dialog. V: Koliko je ura? O: Čas več ne obstaja. V: Koliko ste stari? O: Jaz sem že
zelo star. Ura je pri prostozidarjih pomaknjena vedno 5 minut naprej. Na vsakem cerkvenem
zvoniku, kjer je ura 5 minut naprej, je to namenoma tako.
ROKOVANJE:
- BOAZ, Palec na prvi členek.
– SHIBBOLETH, Palec med prvi in drugi
členek.
- JACHIN, Palec na drugi členek.
– TUBALCAIN, Palec med drugi in tretji
členek.
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
9 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
GLAVNI SIMBOLI IN PREPOZNAVNI ZNAKI:
Najmočnejši simbol sta dva stolpa: BOAZ in JACHIN (twintower, peace sign), ter vsi ostali… oko
(horus eye), šahovnica, orel, sonce, lev, številke (6-digamma, F, W, FFF=666, WWW=666) 13=M
M=13 ali McDonald sign M, 33=CC, ravnilo & šestilo & predpasnik, bele rokavice, rdeč tepih,
zmaj, golobica (dove, virgin), trikotnik navzdol, caduceus – kača – ISIS, SIS serpent, Rdeča
mušnica (papeževa obleka), ribi – papežev klobuk, FALUS, penis, obelisk, odsekana piramida,
bakla, butara (fascis-fašizem, sekira, axis, axis of evil), itd…
ZAKLJUČEK:
Obstaja veliko organizacij (Orders – redovi), ki izvajajo aktivnosti prostozidarskega
sporočila. Večina slovenskih lož je tkm. plavih, modrih lož, ki podeljujejo zgolj tri začetne stopnje
prostozidarskega čina. Vse ostale stopnje se nadaljujejo v rdečih ložah, teh rdečih stopenj je
skupaj 33. Nato se nadaljujejo stvari v že zelo težko izsledljivih krogih, tudi do 39 stopenj, do 99
stopenj, do 180 stopenj (višjedimenzijska bitja) in do 360 stopenj. Komaj vidni krogi, o katerih še
lahko govorimo so organizirani pod imeni BILDERBERG, TRILATERALNA KOMISIJA in še
višje, vse do Angleške kraljice, Evropskih monarhov Habsburg, Liechtenstein, knez Monaški,
Vatikana in JEZUITOV. Na koncu zemeljskih krogov prihajajo na vrsto nivoji višje dimenzijskih
bitij in druge civilizacije iz vesolja, ki v zameno za tehnologijo vzamejo ali zlato (minerale, kovine),
ali pa energije ljudi v obliki strahu in vojn. Zato je vsak vojni uboj označen, ritualiziran, zato ima
vsak vojak na uniformi najmanj eno petkrako zvezdo, pentagram, da se ve, da je to za njih, za
tiste, s katerimi najvišje zemeljske skupine prekupčujejo, z energijami in tehnologijami. Najbolj
osvetljeni zemeljski imeni svetovnih magnatov sta Rothschild in Rockefeller.
Vse oblike organizacij, ki so bile naštete in obravnavane v tem članku se nahajajo nekje v sredini,
vedno v podrejenem in hkrati nadrejenem položaju med seboj, napram vsem ostalim. Nihče ne ve,
kaj je dejanski vrh piramide, ali je to Satan, ali Lucifer, ali je to Človek, ali so to bankirji, ali so to
višje dimenzijska bitja, ali so to druge civilizacije. V rdečih in višjih ložah se nato začenjajo
dogajati resnično čudne stvari, zato bo povprečni slovenski in tudi povprečni svetovni prostozidar
v popolni nevednosti teh sprevrženih ritualov. (Child sacrifice ritual in VATICAN. Part of
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
secret education of 12 year old illuminati kids http://www.youtube.com
/watch?v=ZccxuKjXApA&feature=related That’s how Illuminatti high ranking structure
works.) Iz njihovih skritih in mističnih znanj, ki jih prenašajo iz roda v rod izvirajo rituali
žrtvovanja otrok, žrtvovanja ljudi, žrtvovanja deklet, pitje krvi, uporaba halucinogenih drog in
razvratne seksualne orgije (Eyes wide shut http://www.youtube.com/watch?v=C7dXQmomEbs&
feature=related ), za spravljanje lastnega telesa v trans, v stanje, kjer udeleženi lahko vzpostavijo
dejansko komunikacijo z višje dimenzijskimi bitji, ali kjer lahko »prodajo svojo dušo« hudiču. Ob
ritualnem uboju človeka, ob zadrogiranju ali ritualnem sexu nastopi trans, ki ti daje nadnaravno,
lucidno sposobnost in te spravlja v nikoli nehajočo odvisnost od ritualnega ponašanja. S tem
dosegajo, da jih lahko za-posedejo druga bitja ali da sami izvedejo invokacijo močnih seksualnih,
mentalnih ali fizikalnih energij, ki jih nato uporabijo za lastni napredek. Dosegajo stanje
popolnega mentalnega, telesnega in višje dimenzijskega orgazma.
Prostozidarsko gibanje je bilo ustanovljeno okrog leta 1.000, kot protiutež nadvladi
krščanske cerkve, zato prostozidarji častijo Luciferja, ki je nasprotni simbol od Jezusa. Prvi
prepoznavni so vitezi kralja Arthurja, ki prihajajo iz Anglije (Scottish rite), ki so se nato preko
Francije (Priory of Sion, Fleur-de-Lis) in ostalih dežel gibali kot vitezi Križarji in pozneje Malteški
vitezi. Skozi stoletja so pridobivali na moči in denarju, tako da danes obvladujejo 98%
zemeljskega bogastva- Danes, ko je to ena vodilna skupina, kjer se niti cerkev, ne prostozidarstvo
več ne ločita med seboj. Ta skupina ljudi je tudi v krvnem sorodstvu in konkretno
obvladujejo bogastvo planeta Zemlje (denar, zemeljska bogastva, nepremičnine in
napredno tehnologijo), kar jim daje absolutno upravljavsko moč celotnega planeta. Nič,
oziroma malo se zgodi proti njihovi volji, ali brez odobritve.
Slovenski prostozidarizem je vihar v kozarcu vode, je otroška igra, je zgolj nek imidž
posameznika, snobizem, nek status, ki je zavit v tančico skrivnosti in marginalnega denarnega
izkupička, ki ga je deležen vsak član. Takšno udejstvovanje daje slovenskemu prostozidarju
ugodje, udobje in status vzvišenosti oz. več-pomembnosti, kar pa je totalna napačna oblika
občutka, ki ga imajo. V stvari so sužnji, so vajenci velikim mojstrom, ki dajejo navodila, ko se vsi
ponižno priklonijo angleški kraljici.
V najnižjem nivoju se bije boj med denarjem, med podjetji. Višje kot greš, se boj spreminja v
meddržavne vojaške spopade in nato boj med jezusom in luciferjem ali med krščanstvom in
islamom ali med prostozidarstvom in religijami. To so vse koncepti »divide and conquer«
(med seboj skregani prsti ene roke) odigrani na različnih nivojih dojemanja pozicije moči. Še višje
pa se bije kozmični boj med dvema vrhunskima energijama vesolja. To sta LJUBEZEN in STRAH
ali LUČ in TEMA, ali POZITIVNOST in NEGATIVNOST. Celotni ta opisani koncept je za
posameznika dojemljiv zgolj do tistega nivoja, do katerega je človek, kot posameznik prilezel, zato
je zelo težko absorbirati celotni mehanizem in strukturo, hierarhijo moči, nivoje, ki potekajo od
konkretnega do abstraktnega in do magičnega. To je ta metaforična piramidalna struktura, simbol
prostozidarstva, piramida z odsekanim vrhom. Na vrhu, na koncu je vse energija in je indikacija
osebe, ali bo ta oseba delovala kot –IZEM (negativizem) ali kot KREATOR in TVOREC dobrega, ko
ponudiš pomoč bližnjemu, ko nehaš jemati, grabiti, ampak začneš dajati in ustvarjati. Vsi
slovenski in svetovni prostozidarji so prsti, ki so skregani med seboj in si škodujejo, nezavedajoč
se, da so na isti roki. Višje ko greš, si roka, ki je skregana z drugo roko in nogama, nezavedajoč
se, da so to udi istega telesa itd. Na koncu je celotni človek v konfliktu s samim seboj.
Dragi prijatelji, prostozidarji, dragi sočlovek, dragi sodržavljan, dragi Slovenec, ki sedaj to bereš,
nisi ne dober in ne slab, pač si, kjer si. Vedno in povsod, kjerkoli misliš da si na svojem vrhu neke
hierarhije moči, vedi, da si zgolj nekje vmes in vedi, da se tega sploh ne zavedaš. Samo vprašaj se:
»H komu hodim jaz po navodila? Kdo polni moj bančni račun? Kdo je moj guru?« Tudi, ko
boš prišel na resnični dejanski vrh, bo še vedno obstajal pridevnik »višje«. Na koncu boš še vedno
dobil na izbiro LJUBEZEN ali STRAH, imel boš možnost za pravilno odločitev.
Stare norme, stari vzorci in starodavni rituali in tradicije (prostozidarstvo) bodo
strmoglavili in svet v katerem živimo se bo spremenil. Današnji prikriti svet temelji na piramidni
hierarhiji moči in denarja. Denar bo izginil, piramidna struktura bo izginila, svet bo postal en
velik hologram, kjer v vsak delčku vidiš celoto vsega kar je. V novem svetu ne bo več vodje, ne
10 of 26
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
bo več templja kamor stremeti po navodilih, kajti vsak zase bo postal učitelj, učenec,
mojster in guru in vodja in vse kar je.
INTERNETNI MEDIJI:
http://moj.dnevnik.si/novice/slovenija/1042216567
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/236368
http://www.redbook.si/user/pohar/blog/27368=prostozidarske-loze-na-slovenskem/
http://www.vest.si/2008/10/21/sds-o-kraljevi-vecerji/
http://www.mladina.si/tednik/200041/clanek/opus3/
http://moskisvet.com/clanek/rubrika/fokus/iluminati-in-skrivne-druzbe-vceraj-danes-jutri.html
http://www.ajpes.si/podjetja/?hide_submit.x=0&hide_submit.y=0&niz=malte%9Aki
Prostozidarske organizacije / redovi: SCOTTISH RITE, O.S.M.T.H., OPUS DEI, MHC
(MASONIC HIGH COUNCIL), IHS – JEZUITI, ORDER OF MALTA, PRIORY OF SION, ORDO
TEMPLI ORIENTIS
http://www.prostozidarstvo.si/
http://www.gl-slovenia.org/?ln&s=18
http://www.forum21.si/
http://www.osmth.si/
http://si.opusdei.org/
http://www.svobodnizidarji.com/
http://www.rgle.org.uk/MHC_Slovenia.htm
http://www.rgle.org.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Rite
http://www.srmason-sj.org/council/journal/jul00/goldsmith.html
Sovereign Military Order of MALTA – LETTERS OF CREDENCIALS TO THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
http://www.smomembassytoslovenia.org
/PRESENTATION%20OF%20THE%20LETTER%20OF%20CREDECE%20TO%20PRESIDENT.html
http://www.smomembassytoslovenia.org/index10.html
http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/12dec/knightstemplars.html
11 of 26
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
http://www.jezuiti.si/?page_id=42 http://www.jesuit.org/
TRILATERALNA KOMISIJA, BILDERBERG, RIMSKI CLUB, UNITED NATIONS
http://www.misteriji.net/skrivna-zdruzenja/iluminatske-organizacije/vse-strani.html
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv/1042342715
http://www.trilateral.org/go.cfm?do=Page.View&pid=32#eg
ČLANI: http://www.trilateral.org/download/file/TC%20list%201-11.pdf
LISTA ZA SVETOVNO UPRAVLJANJE, Milan Kucan & Michel Rocard, co-chairmen of the
Collegium International, PROJECT OF THE WORLD GOVERNANCE
http://www.forum21.si/pdfFiles/dogodek-49-27.pdf
http://www.collegium-international.net/
http://www.collegium-international.net/?p=380&lang=en
UDBA.NET
http://cae-udba.net/page2/page2.html
SEZNAM (Slovenska mafijska) HOBOTNICA (klik, spodaj)
http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev
/153-slovenka-hobotnica
PROSTOZIDARSKI DIALOG
http://www.sacred-texts.com/mas/dun/dun03.htm
INICIACIJA, Prve tri stopnje (Loža v Turčiji)
http://www.youtube.com/watch?v=HyuhhH2g5lY&NR=1%EF%BB%BF
Stanley Kubrick, EYES WIDE SHUT:
Original: http://www.youtube.com/watch?v=C7dXQmomEbs&feature=related
Reverse speech, v filmu je Romunska cerkvena pesem odigrana NAZAJ
“Porunca noua dau voua” http://macsystems.com/Abracadabra-65b.swf
12 of 26
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Orgy sex scene: http://www.metacafe.com/watch/96168/eyes_wide_shut/
http://www.youtube.com/watch?v=MtZLPwWt_IM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Zx1MTBxnu8E&feature=related
SVALI, Illuminati Defector, intervju (ENG)
http://www.youtube.com/watch?v=ZccxuKjXApA&feature=related
PRIZORI MOŽNIH RITUALOV :
APOCALYPTO http://www.youtube.com/watch?v=O_99mcINufQ
INDIANA JONES and TEMPLE OF DOOM
http://www.youtube.com/watch?v=owZPspxJ4jw&feature=related
SHERLOCK HOLMES
http://www.220.ro/trailer/Sherlock-Holmes-1/kfJg4nvLiG/
http://www.youtube.com/watch?v=OLhZZvTzNUY
BOHEMIAN GROOVE – CREMATION OF CARE (Alex Jones, 2000)
http://www.youtube.com/watch?v=U1eEOaGfMG8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=P_PAqT2JZOw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=r5dHhvpHIjM
http://www.youtube.com/watch?v=IHeP4OGZO0g&feature=related
SKULL& BONES
http://www.youtube.com/watch?v=mRMojMp3Flk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=related&hl=sl&v=VoIcoJkBNpM
Ostalo gradivo o okultnem (skritem) znanju, prostozidarstvu in satanizmu: ALBERT PIKE,
ALEISTER CROWLEY, MANLY PALMER HALL, HELENA BLAVATSKY, JORDAN MAXWELL, BILL
COOPER
Avtor objave: Mihael Simič
65 Responses to “PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica plesa v maskah”
13 of 26
1. Katarina says:
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
14 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Januar 10, 2011 at 22:54
Ah, to si mislil. Whatever. Moja predpostavka je, da prostozidarstvo gor al dol, sej point je v
tem, da jim daje svojo moč tisti, ki jim pripisuje moč. Torej, dokler se odločiš, da nate
določene stvari ne bodo vplivale, pač ne vplivajo. Kar hočem povedat je, da njim folk daje
moč, brez ljudi oni niso nič. Recimo ljudje z njimi pa niso nič. Razumeš?
reply
naxyr says:
Januar 11, 2011 at 19:54
Načeloma to res drži, da se na podlagi tvojih odločitev dogaja to, kar se ti … Problem je
v tem: ker se karma dogaja na podlagi odločitev iz prejšnjih življenj se lahko še tako
trudiš, da določene stvari nate ne bi vplivale, se jim zaradi karme ne boš mogel izogniti
… Nasledni problem je v tem, ker večine stvari, ki ti škodujejo ne registriraš več, ker si
se jih napil – in jih še vedno piješ – po pikolitrih vsak dan … še več, sprejel si jih kot
svojo normo in se jim niti ne želiš več odreči! Naslednji problem je naša
nevednost/zavedenost … Potem je tu naš strah = ego, pa občutek
lastne vrednosti/pomembnosti.
Potem so tu Jehovini pečati … Potem je tu 90% blokirane DNK v celicah našega
fizičnega telesa … Potem so blokade na ravni naših energetskih centrov … implanti …
demoni … sadomazohizem …
Vse to je le manjši del tega, s čimer smo obremenjeni … Rešitev seveda obstaja …
problem pa je, ker ta projekt v temeljih predpostavlja vključitev Boga in Svetih v svojo
dnevno agendo … In potem se ti zgodi to, da imaš v prvih taktih “Božje Simfonije”
občutek, da si prišel iz dežja pod kap … Ampak na vso srečo ni druge rešitve … Bog se
drži vsega, kar nam je obljubil in nas zato tudi zdaj rešuje … vse po vrsti, ki si to želijo
… in nikogar drugega, ker ne bo šel nikoli preko svobodne volje vsakega posameznika
… OM AN
reply
Katarina says:
Januar 12, 2011 at 15:52
Mja, naxyr, recimo da maš prav… Ampak lej, recimo jaz verjamem, da sem
odplačala mojo karmo oz. večino moje karme, kr bi lahk zase rekla, da sm “one
lucky girl”, ker se mi ni še nič hudega zgodilo. Menim, da s emi tudi ne bo, ker sem
dokaj pozitivna oseba. Pa tko, na jebiveter včasih. :B Glede tega, kaj registriraš in
kaj ne, ja, vem kaj hočš rečt. Jz osebno večino stvari registriram, recimo, nekateri
drugi ljudje pa jih ne, vendar če se vrtijo v krogu pač ma njihova karma tuki vlogo.
Vsaj tko jz menim. Vse je odvisno od duha in ne posameznika. Ne morš ti prisilit
Ego … no tega ni tak
duha, da se prebudi, duh prebudi tebe, ko je čas za to.
problem nadzirat, le potrudit se je treba… sam kaj je narobe z občutkom lastne
vrednosti oz. poembnosti? Recimo, neka X oseba pač ve, da je veliko vredna, ker je
božji forc, torej, whats the big deal here?
Kaj so Jehovi pečati? Wtf?
DNK se da odblokirat, implante odstranit, čakre spravit v red… In najbolj zabavna
Vse je v glavi!
stvar pr tem je, da vse to lahk nardiš sam
Okej, kaj je narobe z sadomazohizmom? It’s fun… *innocent look*
Ja, bog je kul. I like it.
reply
naxyr says:
Januar 12, 2011 at 20:49
Ja Katarina, če si rojena pod srečno zvedo, pač si … tako karmo ima 5% ljudi
… vsi ostali so bolj ali manj nesrečni … Če je res tako, si res LUCKY GIRLica
… Vsako vrtenje v krogu je tipična lekcija karme, ki se vedno dogaja toliko
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
15 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
časa na podoben način, da “izdelaš razred” in se šele potem lahko prestaviš v
naslednjega …
Egostrahoviobčutek lastne pomembnosti … to vse korespondira ! NIHČE ni
bolj pomemben od
nekoga drugega, smo pa zato vsi enako pomembni … Vse razlike so rezultat
naše karme in potem imaš opravka z velepomemneži in nepomembneži …
zvezdami in navadnimi ljudmi … itd…
To, da vse to, kar si napisala lahko naredi vsak sam … da je vse v glavi … to ne
bo držalo, sicer se ne bi nikoli zgodil NEW AGE na tej naši zemlji in
posledično vse ostalo … Ne vem, kje si to slišala, ampak ta, ki to trdi, res ne
ve, kaj govori … Je pa res, da so ta postopek vse do 15st. poznali vsi resni
alkimisti povsod po Evropi … potem je prišla Inkvizicija … in prava navodila so
samo še v Vatikanski Knjižnici … morda so še kje drugje, vendar so skrita in
nedostopna … Zgodba ima tudi dobro plat – namreč z vsemi blokadami, ki se
jih je tema spomnila zlasti po WWII., bi tudi ortodoksna alkimistična navodila
ne mogla več opraviti … Bog je to vedel, zato je to dopustil in zdaj je v naših
glavah samo še to, da ga prosimo, naj nam ON pomaga, ker se sami od sebe
ne zmoremo več rešiti iz brezna, v katerega smo padli … Nekoč sem bral
približni seznam vseh blokad, ki so bile nacepljene v naša energetska telesa in
v fizično telo in mi je bilo v trenutku jasno, da tu res lahko pomaga samo še
Bog … Približen seznam je bil dolg dve gosto tipkani strani A4 … če bi pa tisto
dekle napisalo vse, pa verjetno dve dodatni strani ne bi bili dovolj … Zares
grozljivo branje …
JEHOVINI PEČATI : ->GOOGLE SEARCH : Jehovah Seals & The Law Of One (
RA )
Kaj da je narobe s sadomazohizmom ? VSE ! Sem ti že enkrat predlagal, da si
prebereš vse moje odgovore v Boldrikovem članku : Razglabljanje o svetovnih
problemih … Medtem si si pogledala Marcela Messinga … in prvo kar lahko
narediš, da lahko njegova in moja razmišljanja primerjaš.
Potem se bova lažje pogovarjala, če se ti bo dalo …
reply
Katarina says:
Januar 13, 2011 at 19:54
To je NewAge pristop, da lahk kao samo bog pomaga. se strinjam, da
lahk sam bog pomaga, ampak konc koncev je bog vsak posameznik. pač,
sam v sebi morš najdt boga, namest da to entiteto postavljaš nekam zunaj
sebe.
zdej pa da bi verjela random folku kaj nam tvezijo, mogoče so pa plačani,
da govorijo raznorazne stvari, in jih financirajo “iluminati”, zato, da bi se
posamezniki zanašali na nekoga druzga in ne nase. to pa je tisto, kar oni
hočejo. nočna mora jim je meti na planetu bogove-ljudi, k vejo kdo so, k
so neodvisni in k bi z njimi pometli v nekaj momentih.
Katarina says:
Januar 14, 2011 at 20:37
oh, ja…sm gledla za tistimi jehovimi pečati, našla nič, niente, de nada…
razen stran od jehovih prič. wtf ><
naxyr says:
Januar 15, 2011 at 17:36
Ja, vem … Moraš gledati pod “J SEALS” … Naslov, (EDEN OD) kjer so
napisani pečati glede na lego v telesu :
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
16 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
http://www.frequencyawareness.com/services/quantum-energy-clearings
/seal-removal.html
Drugo ime zanje je “death seals” … pa nikar ne misli, da obstaja kakšna
tehnika, da se to odstrani … čeprav kar nekaj tega za dolarje ponujajo …
Vse take specialitetei v resnici lahko odstranijo le Sveti … Stvar sploh ni
enostavna, predvsem pa malo boli in je precej vroče, ko se to dogaja …
Tukaj gre za to, da Sveti upoštevajo načrt tvoje duše, vse tvoje karmične
obremenitve, stanje fizičnega telesa , tempo v katerem je to mogoče
varno narediti … ker se v primeru samo ene majhne napake lahko zgodi
kolaps vseh tvojih trenutnih aspiracij v tem fizičnem telesu … To vzemi
zgolj v vednost in na znanje … TO NI ŠALA … SPLOH NI COOL … NITI
WTF KR’NEKI …
Katarina says:
Januar 16, 2011 at 14:37
aha…torej, se ne moreš povezat z višjim jazom, dokler maš te pečate?
mogoče maš prav, da folk ma te pečate, da ma te pečate kr dost folka, kr
rec je večina ljudi, hm… well, to be honest… xD
ampak i’m doing pretty good job with connecting. sploh pa ne čutim nč
problemov v levem delu telesa… če me kaj boli ne zbira med levo in
desno. pač, jaz verjamem, da se lahk znebim in pozdravim karkoli, sej
sem bog v malem. in ne bom se zanašala na neke “svete”… mogoče je le
to še ena zanka “obscurijev”. :B
js says:
Januar 26, 2011 at 21:56
saj ni point v tem da bi bilo treba dosect visji jaz ta je vedno tu, to vedno
si samo spomniti se moras, zato tudi ni poti po kateri bi lahko dosegel
visji jaz, pot je samo produkt uma.Vsak ima v tem zivljenju dolocene
danosti glede na to kaksno duso nosi. Ena od zmot v tem casu je tudi to
ko ljudje razlagajo da smo dusa ne telo ter da zivis ze vecno kot dusa.
Clovek ni samo dusa niti samo telo oboje skupaj tvori celoto le tako lahko
zavest obstaja, duso ki jo nosis pa si lahko lasti samo vsemogocni
ego!Niti telo niti dusa ne more obstajat loceno niti eno niti drugo ni samo
posebi vecno.Zato tudi karma ne predstavlja neke ovire k samospoznanju
razsvetljenju nirvani spoznanju svoje prave narave ali kakor koli temu
recemo.Dusa ki jo nosis je lahko od bilokoga ti kot zavesten clovek pa
imas v zivljenju moznost izkusit to duso ki jo tudi pomagas ocistit zato da
se lahko v tebi samemu spozna vesolju in hkrati ti v vesolju bogu enosti
…Imamo potem koga obsojat? Seveda obstajajo loze in dolocene elite
iluminati … ti preprosto predstavljajo ljudi z najmocnejsimi idejami uma
.Ena od odlik uma je da se lahko zelo pribliza resnici , ce tega stanja ne
prepoznas si vecni iskalec duhovnosti moralni clovek ki mora nenehno
dokazovati dobroto ki si jo zeli , vendar samo misli da jo ima,govori da ti
zeli dobro ce ne ubogas te prisili v to z vojno , to so nasi vrli politiki in
prostozidarji … ki jih je um tako zavedel da resnicno mislijo da so boljse
krvi in da so oni tisti ki so poslani da vladajo.V resnici so samo ljudje kot
mi vsi njihove danosti so odvisne od duse ki jo nosijo.Tudi njihova zavest
se bo dvignila – slabi bodo postali boljsi!Vsak mora pogledat sebe se
vprasat zakaj sprejme dolocene ideje ali za kaj jih ne ,potrebno je
pogledat svoj ego in v sebe ko tam opazis tisto kar si prej samo zunaj
sebe postanes naravno miren, koga bos obsojal ? Ko se stvari cistijo
opazimo najvec smeti , ce zelis dobro moras sprejeti tudi slabo eno
ustvarja drugo nic ne obstaja brez razloga, resnica po svetu prihaja na
dan smeti bo se vec in ko si pocistil sebe smo ocistili svet .
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
17 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
peace : )
2. zavedni says:
Januar 11, 2011 at 22:14
Zelo zanimivo…
reply
3. P. Zidar says:
Januar 20, 2011 at 11:23
Zanimivo, in popolnoma narobe
LP, Slovenski Prostozidar
reply
Katarina says:
Januar 20, 2011 at 18:21
Oh, ja, tebe se pa iz MIPa spomnim. :B Le zakaj si “spizdo”…?
Pol pa nam povej, kaj je res. Razsvetli nas. :B
Just look at the
Sicer pa bi blo trapasto trdit, da niste svinje pri koritu, v teh ložah…
SHIT our “beloved” country is in. Jz bi bolše upravljala z vsem skupej.
reply
P. Zidar says:
Januar 20, 2011 at 18:49
Nic nisem “spizdu” – samo nihce se ne oglasa v temi. Ce pa imas kak komenrat ali
vprasanje, pa ga seveda z veseljem odgovorim!
Sicer pa, v kolikor si mnenja, da bi lahko – prosim, saj vsi vemo, kje se lahko
registriras kot kandidatka na volitvah, kajne? Najblizja upravna enota… Z veseljem
bi videl tvoj program
reply
naxyr says:
Januar 20, 2011 at 19:18
Če prav razumem Katarino, nima ravno vprašanj za vas g.P.Zidar, jo pa
zanima, kaj je po vaše res …
pa mene tudi … Vprašanje bi torej bilo z njene in moje strani : Kaj je po vaše
res … glede na to , da trdite, kar pač trdite … Morda bi res ne bilo slabo, da
ljudem tukaj do/poveste, kaj po vaše je res ! ?
reply
mihael2012 says:
Januar 20, 2011 at 20:23
Spoštovanje. g. P.Zidar, hvala za tako enkratno in nesebično možnost, kot ste
jo ponudili, da vam lahko zastavimo vprašanja.
V katerem prostozidarskem redu delujete? Katera je vaša Domača loža in
katera je Glavna loža vašega prostozidarskega reda? Katero prostozidarsko
stopnjo ste dosegli? Ali obstaja rdeča loža, do 33 stopnje? Ali obstajajo višje
stopnje od 33? Ali v rdeči loži ali kje drugje potekajo krvavi rituali žrtvovanja?
Kateri je “bog” v katerega verjame vaš red? Ali vaša prostozidarski filozofija
temelji na luciferju, prinašalcu luči? KAj je pomembno vedeti, kadar je govora
o prostozidarstvu? Ali ste slišali za Aleister Crowleya, 33° stopnje Škotskega
reda, čigar nadimek je bil “the beast 666″, in za njegovo delo?
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
18 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Hvala za te odgovore, če bodo prišli in hkrati hvala, če lahko postavimo
nadaljnja vprašanja.
lp, m
reply
Jaka Furlan says:
Januar 21, 2011 at 10:33
Če se še jaz malo vmešam.
@P.Zidar – Ujet.si je namenjem odprti debati in izmenjavi
mnenj/informacij. Če ste pripravljeni odgovoriti na Mihaelova vprašanja,
potem bi vas obvestil, da lahko odgovorite ne samo tu v komentarjih,
ampak tudi s člankom ali video posnetkom (intervjujem/predavalnico).
Ujet.si nima vnaprejšnjih predsodkov in sodb, ter je pripravljen poslušati
vse, ki so pripravljeni govoriti.
Na podstrani KONTAKT mi lahko pošljete zasebno sporočilo, da se
natančneje dogovoriva, če ste zainteresirani seveda.
Mir in dobro.
4. kr'ena says:
Januar 31, 2011 at 13:53
»Vaše veličanstvo, Vaša Kraljeva Visokost, naj na koncu poudarim, da so v Sloveniji dobro
znana in cenjena pomembna in VSESTRANSKA PRIZADEVANJA kraljeve rodbine in Vas
osebno za LEPŠO PRIHODNOST SVETA, za PRIJAZNEJŠI SIJ SONCA NA VSEM PLANETU
ter Vaša skrb za to, kakšno dediščino bomo zapustili rodovom za nami. To priložnost
izkoriščam, da se Vam zanje zahvalim. Dovolite mi, Vaše Veličanstvo in Vaša Kraljeva
Visokost, da nazdravim Vama osebno, Združenemu kraljestvu, blaginji njegovih državljanov,
prijateljstvu med nami in našim skupnim prizadevanjem za prihodnost. Želim Vam vse dobro.
Na Vaše zdravje.« Điiizzzs.Če pa to ni deklaracija hlapčevstva elitam, prozorno ovito v
celofan zdravice…potem res ne vem.Ko bi ljudje vedeli za vse gorje, ki ga je ta kraljevska
rodbina velikodušno in neustavljivo natrosila po planetu, bi se jim trenutku razjasnilo, kam
pes taco moli v domačih logih. Fak, resnično sem bila mnenja, da je ta g. Turk načitana
oseba. Zdaj vem, da nima pojma o geopolitiki in zgodovini in da verjetno res ne bere nič
relevantnega za čas, v katerem živimo. Škoda, saj je ves info na voljo, kar ti srce poželi, oz. je
sposobno procesirati.Pa kakšno skupno prizadevanje, če nas imajo v tujini za
lakaje?Kvečjemu izpolnjevanje ukazov…Mimogrede, ima naš g. predsednik kakšno mnenje o
tem, da so junija lani v Avsraliji odkrili mednarodne pogodbe, po katerih je Avstralija le
kolonija, podrejena britanskim interesom? Đizs, res.
reply
5. Sebastjan says:
Februar 4, 2011 at 23:18
Zanimiva stran
http://www.horus.si/
Logotip te organizacije je Horusovo oko
Horus.si podeljuje slovensko nagrado za družbeno odgovornost
Častni pokrovitelj Horusa je Dr. Danilo Turk.
reply
mihael2012 says:
Februar 5, 2011 at 21:44
Bravo za ta link! TO je zadetek v tarčo. Türk & Horus … mislim, dva puzla, pa že imaš
sliko… dajte se bolj potrudit druščina Egipčanskega boga Horusa.
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
19 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Na koncu tunela je vedno luč, včasih je vlak!
reply
6. naxyr says:
Februar 6, 2011 at 20:25
Pred tem VLAKOM se bo ta naš “Presvitli Komunistično/Prostozidarski Cesar”, ki je baje zelo
načitan in veliko ve, moral še malce globlje prikloniti, kot se je HRH&H … Še dobro, da je
velik, ker sicer to ne bi bilo mogoče … No ja, ni pa nujno … Bog nikoli nikogar ne sili v to, da
ga spoštuje … Vsak mora to sam ugotoviti … Sicer je pa časa za tovrstno spoznanje tudi v
Relativnem Einsteinovem Vesolju več kot dovolj … Bogu se nikamor ne mudi, vse, kar
kdorkoli počne, počne to zato, ker to ljubi … Vsako bitje pa se z izkazovanjem lastne ljubezni
vrača po svoji poti nazaj k Bogu … Gledano s tega stališča, so vse poti enakovredne, razlika
je samo v času in načinu … In seveda, vsak ima pravico, da hodi po poti, ki mu najbolj
ustreza … Zato si vsak zasluži spoštovanje, ljubezen, sprejemanje in vse možnosti, da prehodi
vse, kar se je namenil, na kakršenkoli način, pa naj bo še tako “grd/lep” …
BREZ KAKRŠNIHKOLI OBSODB …
Cilj je itak ves čas en sam, pa še zgrešiti se ga ne da …
To je celo absolutno nemogoče … !
Hvala Bogu, da Bog je … OM AN
reply
7. mihael2012 says:
Februar 6, 2011 at 21:55
Še ena tarča: gibanje PAN EUROPA
EU nivo — http://www.paneuropa.org/ — Honorary president Dr. Otto von Habsburg, Pöcking
(Deutschland)
SLO nivo — http://www.panevropa.si/ — Predsednik Prof. dr. France Bučar in Dr. Andrej
Rahten, Celje (Slovenien) [email protected]
Izjava dneva iz slednje spletne strani: “SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE POUDARJA
POMEN BOJA PROTI VSAKRŠNIM TOTALITARNIM REŽIMOM”.
PAN EVROPSKO gibanje je totalitarna butara “fascis” vseh Evropskih držav. Gibanje, ki ga,
in ga bo, če se razmahne, tako kot je planirano, ga bo kontroliral en sam človek, to je g.
Habsburg in njegova dinastija. Na pomoč mu bodo priskočili še Hannover, Savoy, Bourbon,
Orange, Liechtenstein, Nassau, Frescobaldi in ostali monarhistični familijarci starega
kontinenta… in Izjava slovenskega PAN EVROPSKEGA gibanja se bori proti “VSAKRŠNIM
TOTALITARNIM REŽIMOM”!? Se pravi se borijo proti samim sebi? Ali jaz tukaj morda česa
nisem prav razumel.
O gospod, daj mi luč (na koncu tunela), pa četudi je vlak!
reply
8. naxyr says:
Februar 6, 2011 at 23:52
“O gospod, daj mi luč (na koncu tunela), pa četudi je vlak !” … to je nesmrtna izjava …
izjava za večnost … pa čeprav je prvovrstni humor …
Doppel spiel, illuminatska klasika … ki so jo naši Komunisti nadgradili v trojni špil … Ne le,
da se misli eno, govori drugo, dela se lahko nekaj tretjega … Na ta način se da spustiti še več
megle, kar je zelo pomembno, če veš, da je tvoja karta vedno tisti as, ki ga imaš samo ti v
rokavu, ga pa nihče drug ne pozna …
Naš dr. Bučar je sploh zgodba, klasika dvojnega špila … po vseh performansih, ki jih je
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
20 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
izvedel, je kao čist kot solza, v resnici pa je v ključnih momentih zaščitil komuniste do te
mere, da se lahko danes Pahor izgovarja na svojo moralo in leporečje (to dvoje za razliko od
svojih tovarišev v resnici ima), psi veselo lajajo, ampak karavana še bolj veselo gre dalje, ker
ji je jasno, koliko je ura …
Ta “polomija” v Mariborski nadškofiji je prvi resen poskus Jezuitov, kako okupirati že zdaj
vse, kar je pri nas možno … Kramberger, Krašovec & co. so samo izvedli politični prevzem
naših nepremičnin s strani Societa Jesu … Program so uspešno implementirali in zato so bili
in bodo bogato nagrajeni, narod naš pa bo spet moral stisniti zobe … Rothschildi že
svetujejo, z Vatikanom so si pa vsak dan bolj domači (Turnšek) … To je res žalostna zgodba,
briljantno izvedena v Slomškovem Mariboru in pod njegovo sliko v Mariborski nadškofiji …
manjka samo še globok priklon dr. Turka pred Mariborsko nadškofijo … potem bo
koreografija veleizdaje slovenskega naroda popolna … vsaj biti bi morala po načrtih Societa
Jesu …
reply
Katarina says:
Februar 7, 2011 at 18:15
Hm, en moj koelga je mozgal, da je imel OpsDei prste vmes…oz, so Opusu nakazali ves
tisti keš, zadeva je bla že od začetka obsojena na propad in tako izpeljana… Vsaj tako
moj kolega meni.Jz pa nvem, pa niti me ne briga,pomoje si tak folk itak ne zasluž zraka
dihat… >:B ampak se s temi zadevami ne ukvarjam,sam sive lase povzročajo(and I be
too young for these)…
reply
9. kr'ena says:
Februar 7, 2011 at 12:46
“V znamenju lože”-knjiga slovenskega avtorja o slo. prostozidarjih. Mislim,da je prosto
dostopna na netu…je pa ponekod cenzurirana (s črnilom čez imena).
Dober začetek za študijo o teh zadevah pri nas….
reply
10. naxyr says:
Februar 7, 2011 at 16:53
EDMOND PARIS : ” JEZUITI – SKRIVNA VOJSKA PAPEŠTVA ” … založba Ciceron …
SLOVENIJA
to je temeljno izhodišče, pa še v slovenščini … Hic Rhodos … hic salta !
Tukaj je treba začeti, vse ostalo s prostozidarji vred je samo maska …
Sicer mogočna in močna, pa vendar so vsi ti škorci nebogljene male miške v mogočnih rokah,
ki res obvladajo svojo obrt, kako skrit in neopazen vleči strateške poteze, vso operatiko in
taktiko pa prepustiti podizvajalcem, ki pojma nimajo, za kaj se gre, so pa zato toliko bolj
pripravljeni bojevati se in iskreno umirati za plemenite cilje ne vem kakšne revolucije …
“V znamenju lože” ni slaba knjiga, sploh ne, samo malce omejena je – nehote & nevede …
reply
11. naxyr says:
Februar 7, 2011 at 17:09
B F LATEST NEWS
MUCH ADO ABOUT CHINA’S HU; DID HE ORDER OBAMA TO RESIGN OR WAS HU
BLACKMAILED?
High level sources have provided us with a flurry of contradictory news about Chinese
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
21 of 26
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
President Hu Jintao and what promises he extracted during his January visit to Washington.
A high level CIA source has said the Washington establishment was forced to promise Hu
that Obama would soon resign, the Department of Homeland security and the Federal
Reserve
Board would be abolished and frozen funds would be released by March of this year in order
to finance a new era.
reply
12. Boldrik says:
Februar 7, 2011 at 17:43
Kot dopolnilo iz drugega vira (verjetno glede istega dogodka), devalvacija dolarja 50-70%,
razpad evro območja in devalvacija – še pred padcem dolarja in uvedba svetovne valute. In
datira v marec ali april letos.
Še lažni napad iz vesolja za uvedbo svetovne vlade, pa ima banda vse cilje pokljukane. Vse
kaže da je to to.
Grim_reaper si že nabavil pir? Predstava se bo očitno začela. A ni še nekdo obljubljal pohane
“gobice”?
reply
Katarina says:
Februar 7, 2011 at 18:27
jaaaaa, evo ti mene.
mushrooms, mushroom, mushieeee…. <3
drgač pa..letos?resno??od kod ti to? hehehe… dvomim,da bo to tako kmalu….v par letih
mogoče. ala 2012. no… kot sm že nekje omenla-karkol naj se zgodi, naj se zgodi
čimprej, da vidm, kolk smi splača met 10 frocov (k bi mogla počas začet..pa brezveze,da
se sploh lotm,če bo vojna)… xD
reply
Boldrik says:
Februar 7, 2011 at 18:54
Lepo da še kdo misli na vsesplošno dobro počutje.
Tole sem slišal predvčerajšnjem, tukaj je link:
http://geraldcelentechannel.blogspot.com/2011/02/euro-us-dollar-collapsedevaluation-of.html
Ne bi me čudilo, da bi banda združila “prijetno s koristnim” in nam v vsesplošni
zmedi (beeee) servirala še lažni napad iz vesolja. Projekt “Blue Beam” baje že dela
čudeže. Edino nič dobrega ne.
Glede frocov pa – če hočeš nasvet starejšega – potegni bremzo. Saj je možno, da
tukaj ne bo vojne, ni pa revščina dosti boljša. Je pa čisto vseeno, če bodo otroci
stari 1 ali pa 2 leti. Treba jih bo oblečt in nafutrat. To ne pomeni da ne imej, ampak
10 v teh časih, ki se obetajo, je pa huda.
Sicer pa pohiti, nas bo več na “zadnji predstavi”.
Morda pride še P. Zidar, ki je zopet nekam “spizdo”
reply
TaoChi says:
Februar 15, 2011 at 00:14
vsak posameznik je dolžan sprejeti odgovornost za samega zase… če to ne
sprejme… preda odgovornost drugemu… to pomeni… da je postal odvisen od
tega… kateremu je predal samega sebe… ker pa človeku odgovarja… da nima
odgovornosti in je raje ovčka… postaja čedalje bolj izgubljen… saj je zdaj že
predal odgovornost vsem institucijam tega planeta… oziroma sistemom… ki
rade volje poskrbijo za vsakega posameznika od pete do glave in prav tako
tudi za vso notranjo telo… predvsem pa vedno bolj za naše možgane… in to je
programiranje… da ta… ki se je predal… nikdar ne bo več odkril… ali začutil
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
potrebo… da bi se odkril… saj ima občutek… da je za njega poskrbljeno…
seveda je vsak posamezni sistem zelo srečen… da se mu predajamo… ker tako
postaja vedno bolj bogat… in to vemo kaj pomeni… matrico smo si sami
ustvarili… zato jo lahko tudi izničimo… torej… sprejeti odgovornost za samega
zase… je pot do te uresničitve… ko pogledaš v oči tistemu… od katerega si
odvisen in mu rečeš… hvala ti… vendar zdaj lahko živim brez tebe… rešiš
samega sebe in če ta začuti… da to resno misliš in boš tako tudi zaživel… se
lahko zgodi… da pomagaš tudi temu… da ugotovi… da je bil ves čas tudi sam
odvisen od tega…
TaoChi
reply
« Older Comments
Leave a Reply
Name
Mail (will not be published)
Website
Submit Comment
Ujet.si MANIFEST
Dobrodošli na spletnih straneh Ujet.si!
Najprej si prosim preberite MANIFEST!
Opozorilo bralcem: Nekritično sprejemanje informacij vodi v zaslepljenost.
Ujet.si PROVOKATOR
Ujet.si YouTube KANAL
22 of 26
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Ujet.si priporoča
Društvo SVOOD – Primož Verbič
Modro Nebo – Chemtrails nad Slovenijo
Prisluhni.si – Zoran Železnikar
Spletna knjigarna z alternativno literaturo
Terorizem.si – Miroslav Huskić
Ujet.si PROSTOVOLJSTVO
Išče se prostovoljce, ki so pripravljeni sodelovati pri Ujet.si aktivnostih.
Več info TUKAJ.
Ujet.si PROSI ZA DENAR
Ako želite videti Ujet.si napredovati bo treba kaj denarja na mizo dati.
Več aktivnosti = več stroškov.
Ekipa Ujet.si prostovoljcev je pripravljena na nove izzive, odločitev je v vaših rokah.
Ker Ujet.si pravnoformalno ne obstaja lahko denar nakažete na moj osebni TR: SI56 0763 6458
3472 484 (JAKA FURLAN)
Hvala!
PRISOTNI NA STRANI
3 obiskovalcev
VČLANI SE
Registracija
Prijava
RSS za prispevke
RSS za komentarje
WordPress.org
ANKETA
23 of 26
Mini turneja Ujet.si predavalnic po slovenskih mestih se je končala. Razmišljam o
naslednjem koraku - Ujet.si konferenca. Predvideni datum je 11. september 2011.
Zanima pa me kaj vi hočete...
1. Ali naj bo konferenca namenjena 'prebujenim' ali 'spečim'. Odgovor: 'Prebujenim' - torej
bolj poglobljeno obdelovanje tem.
1. Ali naj bo konferenca namenjena 'prebujenim' ali 'spečim'. Odgovor: 'Spečim' - torej bolj
površinsko obdelovanje tem.
2. Ali naj bo konferenca 'enodnevna' ali 'dvodnevna'. Odgovor: 'Enodnevna' - manj
predavateljev/manj stroškov
2. Ali naj bo konferenca 'enodnevna' ali 'dvodnevna'. Odgovor: 'Dvodnevna' - več
predavateljev/spanje/hrana/več stroškov
3. Ali hočete videti tudi 'tuje' ali samo 'slovenske' predavatelje? Odgovor: 'Tuje' - več
stroškov/prevajanje
3. Ali hočete videti tudi 'tuje' ali samo 'slovenske' predavatelje? Odgovor: 'Slovenske' - manj
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
stroškov/ni potrebno prevajanje
4. Predvideni lokaciji sta 'Ljubljana' in moje domače mesto 'Škofja Loka', kaj vam je ljubše?
Odgovor: 'Ljubljana'
4. Predvideni lokaciji sta 'Ljubljana' in moje domače mesto 'Škofja Loka', kaj vam je ljubše?
Odgovor: 'Škofja Loka''
5. Ujet.si konferenca bo imela precej stroškov, kako naj pokrijem stroške? S 'prostovoljnimi
prispevki' ali 'vstopnino'? Odgovor: 'Prostovoljni prispevki' - nujno v naprej
5. Ujet.si konferenca bo imela precej stroškov, kako naj pokrijem stroške? S 'prostovoljnimi
prispevki' ali 'vstopnino'? Odgovor: 'vstopnina' - precej tvegano zame
6. Koliko bi bili pripravljeni plačati za udeležbo na konferenci (vstopnina), 'do 20 €', 'do 50 €'?
Odgovor: 'do 20 €'
6. Koliko bi bili pripravljeni plačati za udeležbo na konferenci (vstopnina), 'do 20 €', 'do 50 €'?
Odgovor: 'do 50 €'
7. Ali bi se udeležili konference, 'da', 'ne'? Odgovor: 'Da'
7. Ali bi se udeležili konference, 'da', 'ne'? Odgovor: 'Ne'
Moje želje: Dvednevna konferenca tudi s tujimi predavatelji, namenjena 'prebujenim' in
financirana vnaprej s prostovoljnimi prispevki/torej brezplačna udeležba. Škofja Loka, 10. in 11.
september 201
Hvala.
Vote
View Results
ZAHVALE
zadnji komentarji
24 of 26
TaoChi na Dokumentarni film: INTO THE FIRE
Jaka Furlan na Dokumentarni film: INTO THE FIRE
Katarina na Osama Bin Laden?
Makro na Osama Bin Laden?
Grim_reaper na Osama Bin Laden?
Grim_reaper na Osama Bin Laden?
Janez na Dokumentarni film: INTO THE FIRE
Grim_reaper na Dokumentarni film: INTO THE FIRE
bine bone na Osama Bin Laden?
Saki na Osama Bin Laden?
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
število ogledov 2011
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica plesa v maskah - 4,902 ogledov
Predavanje: Miran Vučko – Orgonska energija v vsakdanjem življenju I. - 2,361 ogledov
PRISTANEK NA LUNI – Kako je človek šel na Luno? - 2,142 ogledov
HAARP ni mit temveč dejstvo - 2,140 ogledov
Dokumentarni filmi: Nikola Tesla - 1,871 ogledov
Jane Burgermeister mora na sodišče - 1,867 ogledov
Škodljiva prepoved sosedske pomoči - 1,854 ogledov
Življenje brez denarja - 1,820 ogledov
Informativni razgovor: Codex Alimentarius - 1,719 ogledov
Je dialog med elito in rajo mogoč? - 1,609 ogledov
mesečni arhivi
25 of 26
Maj 2011 (6)
April 2011 (6)
Marec 2011 (11)
Februar 2011 (20)
Januar 2011 (30)
December 2010 (8)
November 2010 (12)
Oktober 2010 (9)
September 2010 (11)
Avgust 2010 (10)
Julij 2010 (16)
Junij 2010 (19)
Maj 2010 (29)
April 2010 (21)
Marec 2010 (19)
Februar 2010 (46)
24. 11. 2012 13:17
PROSTOZIDARSKE LOŽE V SLOVENIJI – Odkrita tančica...
http://web.archive.org/web/20110524010122/http://www...
Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes
26 of 26
24. 11. 2012 13:17

Similar documents