Lovilci olj OTTO EN 858

Comments

Transcription

Lovilci olj OTTO EN 858
Izdelano v skladu
s standardom
SIST EN 858
Otto-PE
Lovilec olja in naftnih derivatov
s koalescentnim filtrom
ZA PROJEKTANTE
pretoka 1,5–6,0 l/s
LOVILEC OLJA IN NAFTNIH DERIVATOV iz polietilena je sestavljen
iz dveh ločenih oddelkov, v katerih se nahajajo peskolov,
koalescentni filter in avtomatično zapiralo.
Namembnost: namenjen je predvsem za prečiščevanje
meteornih voda iz parkirišč in podobnih površin, kot so:
avtomehanične delavnice, bencinske črpalke in podobno.
Sestavljen pa je iz naslednjih enot, katere se med seboj
povezujejo, in s tem ustvarijo sledeč fazni proces:
Vhod za odpadne vode: je opremljen s cevmi za umirjanje
vodnega toka, tudi večjih vodnih naletov.
Peskolov: komora v kateri se zbirajo in usedajo najtežji
in grobi delci, z namenom da ne bi povzročali težav v
naslednjem procesu.
Koalescentni filter: izboljšuje in izpopolnjuje proces čiščenja voda, tako
da izločuje tudi najmanjše molekule olja; v standardni izvedbi je ta filter narejen iz plastificirane
filtrirne snovi.
Avtomatično zapiralo: je naprava, s katero se avtomatično zapre izpust vode v okolje v trenutku, ko se
komora za zbiranje olja in masti napolni.
Komora za skladiščenje naftnih derivatov: je posoda, v kateri se zbirajo in zadržujejo zaoljene snovi,
vse do samega praznjenja oziroma čiščenja.
Potrebno je narediti izkop primernih dimenzij.
Na dnu izkopa je potrebno izvesti peščeno
posteljico debeline 10 cm z granulacijo od 0
do 5 mm. Pred ustavitvijo naprave je potrebno
posteljico izravnati, utrditi in rahlo omočiti.
S pvc cevjo spojite odvodno cev OTTO-PE naprave
z kontrolnim jaškom za jemanje vzorcev, spojite
sisteme za odvodnjavanje (linijske požiralnike,
podzemne pvc cevi, itd.) z vhodom naprave
OTTO-PE (prav tako z pvc cevjo), napolnite
DET
A
pri
I VGRADN
LJ a št J
g .1
lo
E
ZA IZVAJALCE
NOVO: dobavljivo tudi z vgrajenim by-passom pretoka do 30 l/s.
POHODNA POVRŠINA
OTTO-PE napravo z čisto vodo, da se pripravijo
idealni pogoji za ciklus prečiščevanja. Nato pričnite
bočno zasipavati z vlažnim peskom granulacije od
0 do 5 mm. Na vrhu jame je potrebno napraviti
ploščo iz armiranega betona debeline 5 cm z
vhodnimi odprtinami, katere je v primeru povozne
površine potrebno še bočno ojačati, prav tako
z armiranim betonom. V standardni različici je
možna vgradnja naprave tako, da je maksimalna
višina pokrova 50 cm od vrha, oziroma od najvišje
točke same naprave.
POVOZNA POVRŠINA
pokrov za povozno obremenitev
pokrov za
pohodno
obremenitev porozni beton
armiran beton
cm 10
zemlja
cm 10
pesek
ZA UPORABNIKE
zemlja
18
Ločevalnik olja in naftnih derivatov OTTO-PE se
namešča predvidoma na odvode odpadnih voda,
katere vsebujejo olja in naftne derivate.
To pa so največkrat meteorne vode katere izpirajo
parkirišča in podobne nepropustne zunanje
objekte, ter vode ki se uporabljajo za čiščenje tal
v mehaničnih delavnicah in podobno. Naprava
OTTO-PE, ki je nameščena med odvode (linijske
požiralnike, podzemne odvodne cevi, itd.) in
končnim zbiralnikom ali kanalizacijo, omogoča,
da se le ta ne onesnažuje. Po namestitvi naprave
preverite hidravlični pretok voda skozi samo
pesek
napravo, periodično, med samim procesom
prečiščevanja, analizirajte kvaliteto izhodnih
voda ter, odvisno od rezultatov analize,
izvajajte čiščenje naprave, odvoz olja in naftnih
derivatov, ki se zadržujejo delno v peskolovu
in delno v glavni komori. Po potrebi odstranite
pesek in ostale usedline iz samega peskolova.
Ob vsakem čiščenju in praznjenju naprave
preverite stanje filtra, ter ga po potrebi očistite
tako, da ga spirate z večjim pritiskom vode.
Za praznjenje in odvoz olj in maščob se obrnite na
specializirano podjetje.
2PR d.o.o., PE TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, Slovenija, tel.: +386 (0)1 564 04 04, fax: +386 (0)1 564 04 05, e-pošta: [email protected], www. 2pr.si
Certifikat
kvalitete
separatorski del
pokrov PE
čep PE
Øvh
v
Øiz
š
Hiz
Hvh
koalescentni filter
usedalni del
PVC spoji
d
avtomatsko zapiralo
OTTO PE – lovilec naftnih derivatov
Koda
Naziv naprava
Pretok
d
š
v
Hvh
Hiz
øvh
øiz
Teža
(l/s)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
0880
OTTO-PE 015
1,5
1850
800
825
580
530
125
125
55
0881
OTTO-PE 030
3,0
2100
800
825
580
530
125
125
75
0882
OTTO-PE 045
4,5
2180
1000
102,5
770
720
160
160
95
0883
OTTO-PE 060
6,0
2330
1000
102,5
770
720
160
160
115
DODATNA OPREMA
dodatna komora za shranjevanje olja,
masti in emulzije (poglej na stran 38)
MERJENJE IN PROJEKTIRANJE
Narejeno iz
materiala
primernega za
recikliranje.
Proizvajalec
ima pravico
spremeniti
opisane
tehnične
lastnosti brez
obvestila.
Učinek in garancija
ISEA garantira
Da je vsaka naprava OTTO proizvedena v skladu z normami DIN 1999
/ SIST EN 858
19