Utrjevanje znanja pred pisnim preverjanjem in ocenjevanjem, 8.r

Comments

Transcription

Utrjevanje znanja pred pisnim preverjanjem in ocenjevanjem, 8.r
Osmošolci, vaje in vprašanja vam omogočajo dobro pripravo na pisno preverjanje in ocenjevanje
znanja.
Lepe praznike,
Kristina Renko
Utrjevanje znanja pred pisnim preverjanjem in ocenjevanjem, 8.r
1. Imenuj glavni vzrok za geografska odkritja.
2. S pomočjo zemljevida ugotovi, kaj so Evropejci poznali pred geografskimi odkritji.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Utemelji trditev, da so ameriški staroselci ustvarili razvito civilizacijo.
Ob zemljevidu v zvezku ponovi španska in portugalska odkritja.
Utemelji posledice odkritij za staroselce, meščane, plemiče in kmete.
Razloži značilnosti humanizma in renesanse (ključne besede: umetniki, humanisti (evropski in
slovenski), njihova dela, geografska in časovna oznaka, razvite znanosti) .
Zakaj sta se humanizem in renesansa razvila prav v Italiji? Naštej še druga žarišča humanizma
in renesanse v Evropi. Kakšno vlogo so pri razvoju humanizma in renesanse imeli papeži in
vladarji? (primer: Firence, družina di Medici)
Primerjaj srednjeveško in renesančno sliko v U, str. 22.
Razloži turške vpade v slovenske dežele (ključne besede: obramba pred Turki, sultani,
ropanja, janičarji, znanost in umetnost osmanskega imperija).
Razloži Lutrove teze.
Katere smeri reformacije poznaš? (primer: luterani – Nemčija, Skandinavija)
V čem je pomen reformacije za Slovence? Zakaj se je reformacija pri nas ohranila le v
Prekmurju?
Primerjaj vzroke za reformacijo in Lutrove teze s sklepi tridentinskega koncila.
Primerjaj absolutizem, razsvetljeni absolutizem in parlamentarno demokracijo.
Razloži značilnosti razsvetljenstva. Utemelji trditev, da so razsvetljenci osnovali vrednote
sedanje Evrope.
Naštej slovenske narodne buditelje – razsvetljence. Razloži pojem narodno prebujenje.
Imenuj in razloži glavno reformo Marije Terezije in Jožefa II.

Similar documents