DELOVNI LIST ZA 8.RAZRED Kraljestvo Kraljestvo

Comments

Transcription

DELOVNI LIST ZA 8.RAZRED Kraljestvo Kraljestvo
Stran 1 od 3
DELOVNI LIST ZA 8.RAZRED
1. Izberi si 2 različni živali, ki si jih videl v Akvariju M Idrija, in ju uvrsti v
sistematske skuine.
Kraljestvo
Kraljestvo
Deblo
Deblo
Razred
Razred
Red
Red
Družina
Družina
Rod
Rod
Vrsta
Vrsta
2. K naštetim skupinam živali pripiši po enega predstavnika, ki si ga videl v Akvariju M Idrija.
DVOŽIVKE
PLAZILCI
RIBE
SESALCI
IGLOKOŽCI
ČLENONOŽCI
MEHKUŽCI
3. Med naštetimi živalmi obkroži tiste, ki spadajo med plazilce
a) Pupek
b) Rdečevratka
c) Kameleon
d) Deževnik
AKVARIJ M IDRIJA, Prelovčeva ulica 5, 5280 Idrija
tel: +386 (0) 5 90 10 914, www. akvarij-m.si
Stran 2 od 3
4. Označi PRAVILNO () ali NAPAČNO (X). Napačne popravi.
a) Spužve imajo prava tkiva, organe in organske sisteme
b) Razmnoževanje spužve imenujemo drstenje
c) Koralnjaki so drobne morske rastline
d) Školjke imajo dvodelno lupino, polži pa enodelno hišico
e) Rib ne uvrščamo med vretenčarje, ker nimajo hrbtenice iz vretenc
f) Vse ribe imajo plavalni mehur, ki jim omogoča plavanje na željeni globini
g) Dvoživke imajo posebno čutilo-pobočnico, s katero zaznavajo vodni tok
h) Pupki živijo v stoječih vodah in spadajo v razred plazilcev
i) Raki so členonožci, ki imajo telo razdeljeno na glavoprsje, zadek in škarje
j)
5. Smiselno poveži.
PREDATOR
ŽIVORODNE RIBE
SIMBIOZA ali SOŽITJE
DARVINOVA RIBA
BIODIVERZITETA
HERMAFRODITI
ŽIVI FOSIL
ENDEMIT
sprehajalka- žival na prehodu iz vode na
kopno
organizem, ki živi na osnovi ulova drugih
organizmov
način življenja, ko dva organizma živita
tesno skupaj in imata drug od drugega
koristi
ribe, ki rojevajo žive mladiče
dvospolniki
življenska raznovrstnost
žival ali rastlina, ki jo je moč najti le v
nekaterih omejenih predelih sveta
današnji predstavniki nekdaj živečih
skupin živih bitij
AKVARIJ M IDRIJA, Prelovčeva ulica 5, 5280 Idrija
tel: +386 (0) 5 90 10 914, www. akvarij-m.si
Stran 3 od 3
6. Poimenuj označene dele ribe kostnice.
7. Izpolni tabelo za DA ali NE.
HRUSTANČNICE
KOSTNICE
Ogrodje
Luske
Plavalni mehur
Škržni poklopec
Škržne reže
8. Napiši 3 zanimivosti, ki so se ti ob obisku akvarija M Idrija najbolj vtisnile v spomin.
HVALA ZA OBISK IN LEP DAN ŠE NAPREJ!
AKVARIJ M IDRIJA, Prelovčeva ulica 5, 5280 Idrija
tel: +386 (0) 5 90 10 914, www. akvarij-m.si

Similar documents