Oznanilo ŽIVA VODA

Comments

Transcription

Oznanilo ŽIVA VODA
CERKEV
15. 2.
Nedelja
Mašne namene, ki so vpisani kot drugi, bo opravil Tomaž Mavrič
700
Ivan Resman, obl.
6. nedelja med letom 830
Marija Jenko
Klavdij, redovnik
1000
za župljane in dobrotnike
1400
Popoldanska pobožnost
16. 2.
Ponedeljek
Onezim, škof
730
Po namenu v čast Mariji Pomagaj
17. 2.
Torek
Silvin, škof
730
Kata (obl.) in Drago Lovrić
18. 2.
Sreda
PEPELNICA
Frančišek Clet, muč.
800
1800
Marija in Janez Prosen
V zahvalo in po namenu
Bojan Svoljšak, 7. dan
19. 2.
Četrtek
Konrad, redovnik
1800
Alojzija Kokalj
20. 2.
Petek
Sadot, mučenec
1800
Miloš Volarič, obl.
21. 2.
Sobota
Irena (Mira), devica
1800
Marija Pižent, obl.
Bojan Svoljšak (ob pogrebu)
Milena Oman, 30. dan
700
830
1000
1400
za župljane in dobrotnike
Peter Osolnik, obl.
+++ Gajger
+++ Lavrinovi (Trata)
Popoldanska pobožnost
22. 2.
Nedelja
1. POSTNA nedelja
Sedež apostola Petra
23. 2.
Ponedeljek
Polikarp, šk. in muč.
730
Po namenu
24. 2.
Torek
Matija, apostol
730
Za zdravje
25. 2.
Sreda
Valburga, opatinja
1800
Jago (obl.) in Janja Grgić
Janez Zakotnik, 7. dan
26. 2.
Četrtek
Nestor, mučenec
1800
Franc Golar
27. 2.
Petek
Gabriel Žal. MB., redovnik
1730
1800
Češčenje svetega rešnjega Telesa
Starši Drenik
1600
1800
Poročna maša
Janez Goličič, obl.
Janez Krajnik, obl.
Marjana Krajnik, ob pogrebu
700
830
1000
1530
Mici Dolinar, obl.
za župljane in dobrotnike
Polde Brelih, obl.
Molitev v Lipici
28. 2.
Sobota
1. 3.
Nedelja
Ožbolt, škof
KVATRE
2. POSTNA NEDELJA
Albin, škof
Ecce, Agnus Dei! (Jn 1,29)
Leto IX št. 415
Glejte, Jagnje Božje!
Glasilo župnije svetega
Janeza Krstnika na Suhi NEDELJA, 15. II. 2015
6. nedelja med letom
Jezus ozdravi gobavca
Mr 1,40-45
In k njemu pride gobavec in ga na kolenih prosi: »Če hočeš, me moreš očistiti.«
Jezus se ga usmili, stegne svojo roko in se ga dotakne ter mu reče: »Hočem, bodi
očiščen.« In takoj je gobavost izginila in je bil očiščen.
In z ostrimi besedami ga je takoj odpravil in mu rekel: »Glej, da nikomur nič
ne poveš; ampak pojdi, pokaži se duhovniku in za svoje očiščenje prinesi njim v
pričevanje dar, ki ga je Mojzes zapovedal.«
Ta pa je odšel in začel na vsa usta razglašati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni več
mogel očitno iti v mesto, ampak je bival zunaj, na samotnih krajih; in od vseh strani
so hodili k njemu.
»Spreobrnite se!« (Mt 4,17)
Klic k spreobrnjenju v postnem času
ne prihaja ne od papeža ne od kakega
škofa, ampak naravnost od Boga. Gospod sam nas vabi k prenovi in k spreobrnjenju, posega v naše življenje in
delovanje, nam daje obilje milosti. Pretresljiva je Jezusova prilika o nerodovitni smokvi (Mt 21,18-22). To je podoba
človeka, ki s ponujeno milostjo ne sodeluje in zato ne obrodi sadu.
Postni čas nas spominja, da je v teh
40 dneh Bog na poseben način navzoč
in dejaven med Božjim ljudstvom. Vabi
nas k sodelovanju, nas dviga, očiščuje,
prenavlja in posvečuje.
»Ker smo njegovi sodelavci, vas tudi
prosimo, da Božje milosti ne bi prejeli
v prazno. Pravi namreč: Ob času milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem
ti pomagal. Glejte, zdaj je tisti milostni
čas. Glejte, zdaj je dan rešitve!« (2 Kar
6,1-2)
Postni čas je čas bujnega in razkošnega
Božjega delovanja v nas. Treba se je
zbrati, umiriti in na novo premisliti svoj
odnos do Boga, preveriti svoje mišljenje,
presojanje, delovanje in odločanje. V
tem času bomo obnovili in utrdili svojo zavezo z Bogom. Predlagam nekaj
možnosti:
Bolj vestno bomo opravljali svoje delo
in dolžnosti.
Vztrajali bomo v dobrem kljub
težavam.
Vsak dan bomo zmolili rožni venec in
prebrali kakšen odlomek Sv. pisma.
Opustili ali vsaj omejili bomo gledanje
televizije, kajenje, pitje alkohola in kave.
Pomislili bomo, kje bi bili lahko bolj
skromni. Odpovedali se bomo kaki
stvari in ob koncu postnega časa zbrana
sredstva namenili v dobre namene.
Odvečne stvari: obleko, knjige, opremo, aparate, ki jih ne potrebujemo ali
malo uporabljamo, bomo dali drugim,
ki tega nimajo.
V postnem času bomo vsak večer
pri izpraševanju vesti pomislili na svoj
človeški konec, na smrt, da nas, ko
pride, ne najde nepripravljene.
Dragi bratje in sestre! Zavedajmo se
pomembnosti postnega časa in ne tvegajmo, da bi šel mimo nas brez sledu in
brez sadov.
msgr. Metod Pirih upok. koprski škof
Izkazujmo si božjo ljubezen Iz govorov sv. Gregorja Nacianškega, škofa
OZNANILA:
Priznaj, odkod imaš svoje življenje, razumnost, modrost, in kar je največ, spoznanje
o Bogu, upanje v nebeško kraljestvo, uživanje prihodnje slave, ki jo zdaj slutiš kot v
zrcalu in nejasno, nekoč pa se bo razodela popolnoma in jasno. Vedi, da si božji otrok
in Kristusov sodedič, in če drzno govorim, si postal celo Bog. Odkod tebi vse to in od
koga?
Ali ne Bog, ki v zameno za vse to zdaj zahteva od tebe predvsem in nadvse ljubezen
do njega in do vseh stvari. Mar nas ne bo sram, če bi mu ne izkazovali ljubezni, potem
ko smo od njega toliko prejeli in še več upamo dobiti? On, ki je Bog in Gospod, se ne
sramuje, da ga mi imenujemo Očeta, mi pa bi odrekli ljubezen svojim bratom?
Nikar, moji prijatelji in bratje, nikar ne napravimo strašne napake, da bi slabo
ravnali z dobrinami, ki smo jih prejeli. Zaslužili bi si Petrov opomin: Sramujte se, ki si
pridržujete tuje blago; raje posnemajte božjo dobroto, in noben ne bo revež med vami.
6. NAVADNA NEDELJA
Bog povrni za darove, ki ste jih danes namenili kritju stroškov ogrevanja župnijskih in
pastoralnih prostorov.
Popoldne ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti. Molitev spreminja naša srca in srca
vseh za katere iskreno molimo.
Na pepelnico, bosta sveti maši v cerkvi. PEPELNICA predstavlja začetek postnega časa. Med
sveto mašo bo obred pepelenja, ki predstavlja zunanje znamenje naše spokornosti. Ta dan je strogi
post. Ne jemo mesa in se le enkrat do sitega najemo. Vse petke pa je navaden post, ko se zdržimo
mesnih jedi.
To sredo po sv. maši ne bo srečanja ob svetem Pismu in Katekizmu.
Vse petke v postu bomo pol ure pred večerno sv. mašo molili križev pot. Ta pobožnost pa
nas bo zbirala tudi vsako nedeljo pri popoldanski molitvi. Molitev križevega pota nam bo pomagal
premišljevati skrivnost Jezusovega trpljenja in križa s katerima smo bili odrešeni. Radi se udeležujmo
te lepe pobožnosti! (očala!:)
Danes teden je 1. postna nedelja. Postni čas je duhovna priprava na obhajanje Velikonočnih
praznikov. V tem času posebne Božje bližine se zato potrudimo za več MOLITVE, pobožne vaje
(obisk svete maše tudi med tednom, molitev križevega pota, molitev pred Najsvetejšim ob petkih,
molitev rožnega venca doma in pred mašo.) Druga pot do Velike noči je POST. Povabljeni smo, da
se odpovemo neki razvadi (kajenju, manj alkohola, manj televizije, odpoved nesramnim časopisom,
odpoved preobilni hrani in pijači). Tretje, kar nam priporoča Cerkev v Jezusovem imenu za ta čas
pa je MILOŠČINA. Sredstva, ki jih bomo zbrali z odpovedjo, bomo dali v dobre namene. Tako se
vadimo v dobrodelnosti. Zbrana sredstva bomo zbirali v POSTNO KUVERTO (namenjena bodo
za misijon našega rojaka Tomaža Mavriča v Kijevu).
Ob pogrebu Milene Oman, so Miha in Janka Oman ter Jože in Nada Notar, namesto za cvetje,
za našo cerkev darovali večjo vsoto. Iskren Bog povrni na svoj način in po svojih poteh.
Ob pogrebu Svoljšak Bojana so namesto za cvetje darovali za mašne namene: Jerman Martina,
družina Karlin, družine Zakotnik (Lj. cesta), družina Šimic, Bojanov birmanski boter z domačimi,
Gašper in Aljaž, družina Matek, Zakrajšek Franci, družini Krajnik - starejša in mlajša, pevci
mešanega pevskega zbora, družina Rajšek, družina Klopčič, družina Šter, Zakotnik Pavel, Modest
Žbogar, Kovačič Francka, Mrak Francka, družina N. in družina Matjaža in Olge Miklavč. Vsem in
vsakemu posebej iskren Bog povrni! Nekateri mašni nameni se bodo darovali v naši župniji, ostale
pa bo opravil g. Tomaž Mavrič, naš rojak in misijonar v Ukrajini.
Za našo cerkev pa so namesto za cvetje darovali: družina Zakotnik Metoda in družini Miklavčič
ter Erlah. Bog povrni vsem in vsakemu posebej!
Za uboge v Ukrajini je namesto za cvetje darovala družina Janeza Hostnika.
1. POSTNA NEDELJA
Popoldne ob 1400 uri povabljeni v kapelo k molitvi križevega pota.
V sredo po maši svetopisemsko/katekizemski večer. Lepo vabljeni!
V petek bomo pol ure pred mašo molili križev pot. Ne zamudimo lepe priložnosti za premišljevanje Jezusovega odrešilnega trpljenja. (očala)
Sobota je kvatrna.
Vsak dan opažamo velike stiske ljudi, čedalje več ljudi je brez rednega mesečnega dohodka, zato
težko preživljajo svoj vsakdan. Še težje zgodbe o golem preživetju pa prihajajo med nas iz drugih
držav in kontinentov. Postni čas je posebna priložnost za solidarnost, zato so za letošnji post na
Karitas pripravili dobrodelni akciji z naslovom Petkov postni dar. Sodelavci Slovenske Karitas vse
ljudi dobre volje, ki imajo dovolj sredstev za normalen vsakdan, vabijo, da bi vsak petek v postu
preživeli preprosto in solidarno. Predlagajo odpoved razvajanju in dobri hrani, tudi brezmesni,
in da dan preživimo skromno, npr. ob kruhu in vodi in podobno. S tem, ko se odpovemo raznim
dobrotam, lahko privarčujemo nekaj denarja, npr. za kosilo, ki stane približno 5 evrov. Privarčevani
denar damo v POSTNO KUVERTO (oddali jo bomo na Veliki četrtek). Sredstva bomo namenili za
tiste ljudi, ki so v stiski doma in po svetu, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje, ki so ostali brez
doma ali kako drugače trpijo zaradi materialne revščine. Na tak način se lahko tudi zelo dobro
vživimo v življenje številnih ljudi po svetu, ki dan preživijo z enim, dvema evroma ali še manj. Prav
tako smo povabljeni, da si ob petkih vzamemo več časa za bližnje ali poglobljeno duhovnost. Lahko
se odpovemo gledanju televizije, brskanju po elektronskih napravah, … in čas podarimo nekomu,
ki mu v vsakdanjem življenju posvečamo premalo pozornosti. To so lahko partner, otroci, starši,
sorodniki, sosedje ali bolniki oziroma starejši ljudje v naši okolici. Lahko jih obiščemo, jim pomagamo pospraviti stanovanje, prinesemo potrebne stvari iz trgovine, pomagamo v gospodinjstvu ...
Za ljudi z odprtim srcem je priložnosti za dobra dela in solidarnost več kot dovolj.
BRALCI BERIL: (zamenjavo poiščemo sami :)
Sobota 1900
Nedelja 700
Nedelja 830
Nedelja 1000
Mateja Kolar
Primož Krajnik
Gašper Zakotnik
Helena Potočnik
22. 2. 2015
DATUM
Mateja Kolar
Gašper Dagarin
Domen Krvina
Marin Klarić
1. 3. 2015