Farni list - župnija sv. Jurija, Šenčur

Comments

Transcription

Farni list - župnija sv. Jurija, Šenčur
Farni
list
ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXI, številka 10
21. september 2014
OKTOBER - MESEC ROŽNEGA VENCA
Začenjamo mesec oktober, ki je posvečen Mariji in molitvi rožnega venca.
7. oktobra obhajamo praznik blažene Device Marije presvetega rožnega venca,
13. oktobra pa se spominjamo zadnjega prikazanja v Fatimi, pri katerem se je sveta
Devica razodela kot rožnovenska Mati Božja.
Molitev rožnega venca je šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom. In
kot je zapisal sveti papež Janez Pavel II: »Moliti rožni venec ni nič drugega, kakor
premišljevati Kristusovo obličje skupaj z Marijo.«
Za molitev rožnega venca velja, da je molitev za vse
čase, pa tudi za vse starosti in stanove. Leta 1962 je
sveti papež Janez XXIII. v apostolskem pismu za mesec
oktober o rožnem vencu takole zapisal: „Rožni venec kot
vaja krščanske pobožnosti zavzema pri duhovnikih in
redovnikih takoj za sveto mašo in brevirjem prvo mesto,
pri laikih pa prvo mesto takoj za prejemanjem svetih zakramentov. To je oblika pobožnega zedinjevanja z Bogom
in oblika vedno visokega duhovnega dviganja.”
“Kdor misli, da obstaja kakšna druga pot k Bogu kot
molitev, se moti,” je dejala cerkvena učiteljica sveta
Terezija Avilska. Pravijo, da je molitev pogovor z Bogom,
mu spregovorimo, ga poslušamo, smo preprosto z Njim.
Kakor s prijateljem, s katerim vez ne nastane čez noč, tako
tudi za molitev velja, da zahteva vztrajnost, čas in učenje.
Rožni venec je sicer preprosta molitev, vendar nas preko veselih, svetlih, žalostnih in
častitljivih skrivnostih popelje v srčni povezanosti preko Matere Marije neposredno
do Jezusa. Sveti papež Janez Pavel II je še izpostavil, da se ravno v skrivnostih
rožnega venca zrcali naše življenje, naša družina, naš narod, naša Cerkev.
Mesec oktober naj nam bo ponovno spodbuda in vabilo za molitev rožnega venca
tudi po naših družinah, ki naj ostane del našega duhovnega življenja tudi v preostalih
mesecih in dnevih, ki so nam podarjeni.
PREDAVANJE ZA STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE
V sklopu Socialne akademije iz Ljubljane, bomo v naši župniji tudi letos imeli
zanimivo predavanje, ki nam ga bo predstavil gospod Franc Rozman, ravnatelj
kranjske gimnazije. Spregovoril bo o odnosih v trikotniku otroci-šola-starši. Skozi
njegove in naše izkušnje bomo verjetno lahko prepoznali kakšno odskočno desko
za nov skok v dobro našega mladostnika in sveta odraslih. Predavanje bo v petek,
26. septembra, po večerni sveti maši oziroma ob 19.30 v župnijski cerkvi.
FARNO ROMANJE
Kot je že bilo oznanjeno v prejšnji številki Farnega lista, bomo v soboto, 27. septembra, imeli farno romanje na Dolenjsko. Odhod iz Šenčurja bo zjutraj ob 7- ih.
PRAZNOVANJE SLOMŠKOVE NEDELJE
V nedeljo, 28. septembra, se bomo pri vseh svetih mašah priporočili blaženemu
Slomšku. Poleg rednega duhovnega in pastoralnega poslanstva Cerkve, se je Slomšek
prizadeval tudi za kvalitetno šolstvo, zato bomo to nedeljo pri sveti maši ob 10- ih
blagoslovili šolske torbe in potrebščine, ki jih otroci prinesite pred sveto mašo k
daritvenemu oltarju.
GODOVNI DAN SVETEGA FRANČIŠKA ASIŠKEGA
V soboto, 4. oktobra, goduje sveti Frančišek Asiški. Zvečer ob 19- ih bo sveto
mašo daroval frančiškan p. Jan Cvetek iz Brezij.
KATEKIZEMSKI VEČER bo v torek, 7. oktobra, ob 19.30!
PRAZNIK FARNEGA ŽEGNANJA
V nedeljo, 12. oktobra, bomo praznovali slovesni praznik farnega žegnanja. Pri
vseh svetih mašah bo ofer ali darovanje za obnovo fasade naše farne cerkve. Sveto
mašo ob 10- ih bo daroval naš nekdanji župnik g. Ciril Istenič, ki je letos praznoval
25- letnico mašniškega posvečenja.
SREČANJE STAREJŠIH FARANOV
Srečanje za starejše bo v nedeljo, 26. oktobra, popoldan. Ob 14.30 bomo začeli
z molitvijo rožnega venca. Priložnost bo tudi za sveto spoved. Ob 15- ih bo sveta
maša, med katero boste lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja.
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV
Na zahvalno nedeljo, 9. novembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih praznovali
zakonske jubileje. Vsi zakonski pari, ki ste ali pa še boste v tem letu praznovali 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali 65 let skupnega življenja, ste vabljeni, da se
čimprej prijavite v župnišču, da bomo lažje pripravili omenjeno praznovanje.
MOLITVENI NAMENI ZA NAŠE DRAGE RAJNE
Oktobra bomo sprejemali molitvene namene za naše drage rajne. Zanje bomo še
posebej molili skozi ves mesec november pri svetih mašah med tednom. Zaupajmo v
molitev Cerkve, ki ima veliko veljavo, saj je podkrepljena z vero večih, ki verujemo v
večno življenje in zaupamo v moč molitve ter vrednost in pomen občestva z Jezusom.
V molitvi in daritvi svete maše ostanimo v navezi z našimi dragimi rajnimi!
MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU
V četrtek, 25. septembra, molitev pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek, 2.
oktobra, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 9. oktobra,
bo tiha in zasebna molitev; v četrtek, 16. oktobra, pa bomo molili za naše družine.
GODOVI IN SVETE MAŠE
SEPTEMBER
22
PONEDELJEK
SEPTEMBER
23
TOREK
SEPTEMBER
24
SREDA
SEPTEMBER
25
ČETRTEK
SEPTEMBER
26
PETEK
SEPTEMBER
27
SOBOTA
SEPTEMBER
28
NEDELJA
SEPTEMBER
29
PONEDELJEK
SEPTEMBER
30
TOREK
OKTOBER
1
SREDA
OKTOBER
2
ČETRTEK
OKTOBER
3
PETEK
OKTOBER
4
SOBOTA
OKTOBER
5
NEDELJA
MAVRICIJ
mučenec
19.00 †iz družine Hvasti in Sever
†sestra Pavla in njen mož Pavel Gorenec
PIJ
redovnik
18.00 †Miha Štern (LUŽE)
19.00 †Angela Ajdovec
†Vinko Vidmar, obl.
ANTON MARTIN 18.00 †Tine Delovec ter Alojzija in sorodniki Lavrič
19.00 †Ivan Lanišek, obl.
(SREDNJA VAS)
SLOMŠEK
†starši Jože in Marija Mubi
škof
SERGIJ
menih
KOZMA IN
DAMJAN
mučenca
VINCENCIJ
PAVELSKI
duhovnik
18.00 †Miro Štular (HOTEMAŽE)
19.00 †Mojca, Miro in starši Košnik
†Andrej in Milka Potočnik
18.00 †Zdravko Žagar, 30. dan
†Cecilija Vreček, obl. (VISOKO)
19.00 †Ivanka Pavlič, obl.
†Anton Jerše, obl. in starši Jagodic
8.00 †Jernej Vidmar (VOKLO)
19.00 †Uroš Rolih
7.00 za farane; 10.00 za zdravje
26. NEDELJA
MED LETOM - 10.00 za sosesko - žegnanje (OLŠEVEK)
slomškova n. 19.00 †Anton Vidmar, 7. dan; †Anže Ribnikar, obl.
MIHAEL,
19.00 †sestra Marija in brat Peter Jerala
GABRIJEL IN
†Cveto Sekulič
RAFAEL nadan.
18.00 †Pavel Milač, obl. (LUŽE)
HIERONIM
duhovnik in 19.00 †Janez Brolih
†starši, bratje in sestri Gašperlin
cerkveni učitelj
18.00 †Antonija Delavec, obl. (SREDNJA VAS)
TEREZIJA
DETETA JEZUSA 19.00 †starši, obl. in Lojze Rebernik
†Pavel in Pavla Gorenec
dev. in cerk. uč.
ANGELI
VARUHI
FRANČIŠEK
BORGIA
redovnik
18.00 †Stanislav Kozelj (HOTEMAŽE)
19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Antonija Okorn
18.00 †Lidija Sitar (VISOKO)
19.00 †Marija in starši Ajdovec
na čast Božjemu usmiljenju
8.00 †Franc Müller in starši Rozman (VOKLO)
19.00 na čast sv. Frančišku Asiškemu; za srečen porod
†Zinka in Ljudmila Svetelj
7.00 za farane
27. NEDELJA
9.00 za sosesko - žegnanje (VOGLJE)
MED LETOM 10.00 za zdravje staršev
rožnvenska n.
19.00 †Ana in Alojz Luskovec, obl.
FRANČIŠEK
ASIŠKI
redovni ust.
6
PONEDELJEK
OKTOBER
7
TOREK
OKTOBER
8
SREDA
OKTOBER
9
ČETRTEK
OKTOBER
10
PETEK
OKTOBER
11
SOBOTA
OKTOBER
12
NEDELJA
OKTOBER
13
PONEDELJEK
OKTOBER
14
TOREK
OKTOBER
15
SREDA
OKTOBER
16
ČETRTEK
OKTOBER
17
PETEK
OKTOBER
18
SOBOTA
OKTOBER
19
NEDELJA
BRUNO
ustanovitelj
kartuzijanov
19.00 †starši, bratje in svakinja Ostrelič
†Frančiška in Janez Golob ter sestra Pavla
18.00 †Frančiška Ogris, obl. (LUŽE)
ROŽNOVENSKA
19.00 †starši in bratje Novak
MATI BOŽJA
†starši, obl. in Jože Sitar
BENEDIKTA
devica in
mučenka
18.00 †starši, bratje in sestre Galjot (SREDNJA VAS)
19.00 †iz družine Černoga
po namenu
DIONIZIJ
škof in
mučenec
18.00 †starši Košir (HOTEMAŽE)
19.00 †Marija Logar
za zdravje
DANIJEL
mučenec
18.00 †Peter Matija, obl. in starši Bakovnik (VISOKO)
19.00 †Kornelija Radl
†Pavla Arnež, obl.
8.00 †Jožef Mohar, 30. dan
†Franc in Marija Logar (VOKLO)
19.00 †Aleš Dobnikar, obl.
7.00 za farane
28. NEDELJA
MED LETOM - 10.00 †Marija in Ivanka Tomažič
†Višnarjevi
farno
19.00 †Martina Kos
žegnanje
FILIP
diakon
KOLOMAN
mučenec
19.00 †Silva Draksler, obl.
†Slavka Osterman, obl.
KALIST I.
papež in
mučenec
18.00 †Jure in starši Povšnar
†Antonija Stare (LUŽE)
19.00 †Alojz Gašperšič, obl.
18.00 †Anica Kern, obl. (SREDNJA VAS)
TEREZIJA
19.00 †oče Miha, obl. in sin Miran Štremfelj
AVILSKA
†Alojz Perdan
dev. in cerk. uč.
HEDVIKA
redovnica
IGNACIJ
ANTIOHIJSKI
škof in muč.
LUKA
evangelist
18.00 †starši Katarina in Aleš Kozelj (HOTEMAŽE)
19.00 †Kristina Česen
†st. Mana in Alojz ter Lojze, Ana in Helena Prosen
18.00 †Bitenčevi (VISOKO)
19.00 †Marija in vsi rajni iz družine Martinjak
†Silvo Balažič
8.00 †Ivana Prestor, obl. (VOKLO)
19.00 †Luka Kordež
7.00 za farane
29. NEDELJA
10.00 †Jure Lombar
MED LETOM 19.00 †Anton Vidmar, 30. dan
misijonska n.
†starši Kristanc in Jernej Jagodic
Izdal: Župnijski urad Šenčur, odgovarja Urban Kokalj, župnik, tel.: 04/251-10-29, GSM: 051 689 683, e-pošta: [email protected], spletna stran: www.sencur.net, TRR: 07000-0000616622 (GB)
GODOVI IN SVETE MAŠE
OKTOBER