Osnutek programa

Comments

Transcription

Osnutek programa
Z znanjem do odličnosti
Datum: sreda, 11. junij 2014
Lokacija: Mons, Ljubljana
Organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb programa do 30. maja, ko bo objavljen končni program.
PROGRAM
8.30 - 9.00
Registracija
9.00 – 16.00
GALERIJA:
Razvojni potenciali slovenskega gospodarstva v letih od 2007 do 2013
Prikaz
rikaz rezultatov razvojno in tehnološko - investicijskih ter podjetniških
projektov podprtih iz sredstev kohezijske politike
9.00 – 9.30
UVODNI NAGOVORI
Pozdravni nagovor
Tomaž Klemenc, v.d. direktor SPIRIT Slovenija, javna agencija
9.30 – 9.45
Podelitev priznanj nacionalnim zmagovalcem Evropske nagrade za
spodbujanje podjetništva
Kratka predstavitev zmagovalnih projektov
9.45 – 11.00
(15 min
predstavitev)
REZULTATI 2007 - 2014
Predstavitev dobrih praks/implementacija znanja v gospodarstvo s pomočjo
državnih spodbud:
Predstavljenih
h bo pet podjetji, ki so v finančni
čni perspektivi 2007-2013
2007
prejela
sredstva strukturnih skladov in jih uspešno implementirala. (dve veliki in eno
srednje veliko in dve mikro/mali)
11.00 – 11.30
11.00 – 16.00
Odmor za mreženje / Novinarska konferenca
POSLOVNO STIČIŠČE – BREZPLAČNA POSLOVNA SVETOVANJA
11.30 – 13.00
POGLED NAPREJ 2014 - 2020
Delavnica: Priložnosti mreženja in vključevanja za slovensko gospodarstvo
do 2020
INFORMATIVNO IZOBRAŽEVALNE
DELAVNICE
•
mreže
•
•
predstavitev NCPjev – nacionalnih kontaktnih točk in EEN mreže -Evropske
Evropske podjetniške
predstavitev dobre prakse mednarodnega povezovanja (ATT)
predstavitev skupnih tehnoloških pobud in partnerstev v EU
Vabljeni gosti: (dr. Igor Milek – NCP za MSP in dr. Špela Stres –EEN,
–
dr.
Klavdija Kozel – TECES , dr. Blaž Nardin, Gorenje Orodjarna d.o.o.)
d.o.o.
11.30 – 13.00
INFORMATIVNO IZOBRAŽEVALNE
DELAVNICE
Moderatorka: Irena Meterc,
Meterc SPIRIT Slovenija, javna agencija
Delavnica: Design thinking - enigma ali zgodba o uspehu
•
•
predstavitev »Design thinkinga«
predstavitev dobrih praks in uspešnih zgodb »Design thinkinga«
Vabljeni gosti: predstavitev Design thinking metode – EF, Miha Klinar,
Gigodesign d.o.o., Lidija Pritržnik,, direktorica produktnega oblikovanja,
Gorenje Design Studio
Moderatorka: mag. Mojca Skalar Komljanc, SPIRIT Slovenija, javna agencija
13.00 – 14.00
14.00– 15.30
OKROGLA MIZA
Odmor za kosilo in priložnost za mreženje
ČAS NOVIH PRILOŽOSTI
Priložnost za gospodarstvo in inštitucije znanja: do 2020 izkoristiti mednarodno
povezovanje, razviti in ohraniti tržne niše ter s sredstvi evropske kohezijske
politike umestiti Slovenijo na gospodarski zemljevid sveta in Evrope.
Pogovor s predstavniki državne uprave in podpornega okolja ter predstavniki
gospodarstva in raziskovalnih inštitucij.
2