Žaluzije v termopan steklu

Comments

Transcription

Žaluzije v termopan steklu
Las tnos ti
Characteristics
Regulacija
H an d lin g s
Dojglass 22 mm
Verižica: regulacija z verižico s
kroglicami. Regulacija naklona
svetlobe do 180º, dvig in spust.
Chain control: handling of the
monocommand through a ball
chain. Tilting system till 180°, up
and down.
Motor: 24 V motor
Regulacija naklona svetlobe do
180º, dvig in spust. Motor se
nahaja na zunanji strani stekla.
Po želji: daljinsko upravljanje
Motor: through a 24 V motor.
Tilting till 180°, up and down.
The motor is outside the glass.
Remote control in option.
Zakaj ste izbrali
Dojglass?
Why to choose
Dojglass
Mnogi izberejo Dojglass žaluzije,
nameščene med izolacijska stekla,
zaradi zaščite pred poškodbami in
ker jih ni treba čistiti ter vzdrževati.
Drugi jih preprosto izberejo zaradi
enostavne montaže. Vsi pa so navdušeni nad obliko, barvami in sestavnimi deli... Razlogov je resnično
veliko, da se odločite in jih izberete.
Med razlogi, navedenimi v nadaljnjem besedilu boste vsekakor našli
tudi svoje razloge:
A lot of people choose Dojglass
because a venitian blind sealed
into vacuum glasses avoid the
rupture, the cleaning and the
maintenace. Others choose
it for its semplicity of assemblage.
All of them admire its design,
its colours and components...
The reasons to choose it are
really a lot. Among the following
ones you will certainly
find yours:
• Enostavna montaža
• Enostavna in hitra nastavitev
svetlobe v prostoru (od popolne
svetlobe do delne zatemnitve)
• Toplotna izolacija
• Zvočna izolacija
• Popolna čistoča
• Daljinsko upravljanje za
žaluzije z motorjem
• Lep design
• Široka paleta barv
• Garancija
• simple to assemble
• easy and quick to registrate
the lighting (from the highest
to a partial black out)
• thermical absorbtion
• sound absorbtion
• plain hygiene
• remote control for motorized
• aestethic of its design
• large range of colours
• warranties of assistance
SENČILA
Gumb: regulacija s pomočjo
gumba. Regulacija naklona
svetlobe do 180º
Knob: through a knob.
Only tilting system till 180°
Dojglass 27 mm
Verižica: regulacija z verižico s
kroglicami. Regulacija naklona
svetlobe do 180º, dvig in spust.
Chain control: handling
through a ball chain. Tilting till
180°, up and down.
Motor: 24 V motor
Regulacija naklona svetlobe do
180º, dvig in spust. Motor se
nahaja v zgornjem nosilcu žaluzije
med stekli. Po želji: daljinsko
upravljanje
Motor: through a 24 V motor.
Tilting till 180°, up and down.
Motor inside the glass.
Remote control in option.
Premrl Stojan s.p.
Predjama 31a, 6230 Postojna, Slovenija; Tel.: 00386 (0)5 751 60 03, Fax: 00386 (0)5 751 60 04, GSM: 041 625 445;
e-mail: [email protected], www.sencila-premrl.si
dalex prosp 5-2003.indd 1
22.4.2014 14:15:08
Dalex Blind’s technology
Žaluzije v termopan steklu
Venetian blind in vacum
SENČILA
Premrl Stojan s.p.
Predjama 31a, 6230 Postojna,
Slovenija
dalex prosp 5-2003.indd 2
22.4.2014 14:15:09