MONODUR XPS brošura

Comments

Transcription

MONODUR XPS brošura
MONODUR XPS - IZOLACIJSKE PLOŠČE
IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA
MONODUR XPS ekstrudiran polistiren je toplotno izolacijski material z odličnimi
toplotno izolacijskimi, mehanskimi in mnogimi drugimi lastnostmi, zato je primeren za
uporabo zlasti v zahtevnejših pogojih. Ekstrudiran polistiren ima zaprto celično
strukturo, kar mu zagotavlja:
 Izjemno visoko toplotno izolativnost,
 Izjemno visoko tlačno trdnost in mehansko odpornost,
 Praktično popolno vodoodbojnost,
 Visoko dimenzijsko stabilnost,
 Nizko specifično težo ob visoki gostoti.
MONODUR XPS plošče so lahko obrezane gladko (I), ali pa stopničasto (L). V primeru
spajanja izolacijskih plošč s stopničastimi L robovi se učinkovito izognemo toplotnim
mostovom.
MONODUR XPS plošče se dobro režejo, lahke so za rokovanje, oblikovanje in učinkovito
delo.
MONODUR XPS ostanki se v celoti reciklirajo in vrnejo v proizvodni proces. V
proizvodnem procesu se uporabljajo plini, ki ne obremenjujejo okolja.
MONODUR XPS kot odličen izolacijski material učinkovito izolira zgradbe, s tem vpliva
na zmanjšanje potrebne energije za pokrivanje toplotnih izgub, posredno vpliva na
zmanjšanje emisij CO2 v proizvodnji energije in je zato okolju prijazen.
MONODUR XPS - VRHUNSKA IZOLACIJA
OD TEMELJEV DO STREHE
MONODUR XPS toplotno izolacijski material zaradi svojih vsestranskih lastnosti
izpolnjuje vse gradbene in fizikalne zahteve za kvalitetno toplotno izoliranje zgradb in
na drugih področjih, kjer se zahteva odlična toplotna izolacija v najzahtevnejših pogojih.
Glavne značilnosti izolacijskega materiala MONODUR XPS so odlična toplotna
izolativnost, visoka tlačna in mehanska trdnost, dimenzijska stabilnost, minimalno vpija
vlago in ne trohni. Material je lahek, lepo se reže, oblikuje in lepi in je enostaven za
uporabo.
MONODUR XPS ima izredno visoko tlačno trdnost in je idealen izolacijski material
povsod tam, kjer nastopa vlaga in visoke tlačne obremenitve, kot so temeljne plošče,
kletne talne plošče, industrijski podi, tlaki parkirnih površin, toplotna izolacija notranjih
in zunanjih bazenskih kompleksov itd.
Ne vpija vlage, zato ostaja vedno suh in odlično izolira tudi v vlažnih pogojih - vemo, da
le suha izolacija je dobra izolacija! Ker tudi ne trohni, zagotavlja trajno obstojnost
celotnega toplotno izoliranega objekta.
MONODUR XPS se v notranjosti zgradb uporablja za toplotno izolacijo in mehansko
zaščito hidroizolacije zunanjih kletnih sten oziroma vlažnih prostorov, za toplotno
izolacijo estrihov v medetažah in v kopalnicah in kot toplotno izolacijo za izvedbo
talnega ogrevanja. Zelo je primeren je za notranjo toplotno izolacijo stropov in zunanjih
zidov, za detajle izolacije toplotnih mostov med balkoni in notranjimi betonskimi
ploščami in obloge špaletnih površin.
Nenadomestljiv je za podzidke fasad (cokl), kjer poleg vodoodbojnosti predstavlja tudi
dobro zaporo proti mrčesu. MONODUR XPS predstavlja dobro toplotno izolativnost in
mehansko trdnost za lepljenje keramične in kamnite fasadne obloge. Za izolacijsko
sanacijo kopalnic in drugih prostorov v primeru, ko zunanja izolacija fasade ni možna
(spomeniško varstvo zgradbe ipd.), je najboljša rešitev z MONODUR XPS toplotno
izolacijsko ploščo na notranji strani zunanjih sten, na katero se nato direktno izdela
omete, prilepi mavčno kartonske plošče ali obloži s keramiko ipd.
MONODUR XPS se posebej odlikuje za toplotno izolacijo pohodnih ravnih streh, zelenih
streh, sanacijo z dodatno preplastitvijo obstoječih ravnih streh po sistemu obrnjenih
streh, kjer uspešno kljubuje velikim temperaturnim spremembam vlagi in zmrzali.
Uspešno se uporablja za zaščito pred zmrzaljo za izolacijo pod asfaltiranimi površinami,
cest, železniških prog, letaliških pist ipd. ,saj zmrzovanje zemlje povzroča nabrekanje le
te in posledično poškodbe na asfaltu.
MONODUR XPS zaradi svojih izjemnih izolacijskih in drugih lastnosti izpolnjuje visoke
izolacijske zahteve za gradnjo pasivnih hiš. Pri pasivni hiši so vsi gradbeni deli ovoja
stavbe tako dobro izolirani, da se toplotne izgube pozimi skoraj v celoti izravnajo s
sončnim segrevanjem in notranjimi viri toplote.
IZOLIRANJE ZGRADB – VARČEVANJE Z ENERGIJO – VAROVANJE
OKOLJA – IZBOLJŠANJE GOSPODARNOSTI – VIŠJI BIVALNI IN
ŽIVLJENJSKI STANDARD
MONODUR XPS, kakor tudi drugi izolacijski materiali, OMOGOČAJO racionalno ravnanje
z energijo in s tem čedalje bolj vplivajo na osebno in narodnogospodarsko ekonomiko.
Globalne klimatske spremembe prinašajo s seboj čedalje večja nihanja, kar bo zahtevalo
čedalje več energije za ogrevanje in hlajenje, ali pa čim boljšo izolacijo zgradb.
Po drugi strani pa bo cena energije le še rasla. Zadnje katastrofe na nuklearnih
elektrarnah bodo imele za posledico bistveno večja vlaganja v varnost obratovanja in v
varovanje bivalnega okolja, kar bo povzročilo drastične podražitve cene električne
energije. Tudi drugi energetski viri postajajo zaradi potrebnih visokih investicijskih
vlaganj vse dražji.
Že dolgo velja ugotovitev, da je strošek vlaganj v izolacijo zgradbe za zmanjšanje porabe
energije nekajkrat manjši od vrednosti vlaganj v proizvodnjo energije, ki smo jo
privarčevali z izoliranjem. Pa še izpustov CO2 v ozračje ni, kar spet vpliva na varovanje
okolja.
Tudi država bo vedno bolj prisiljena raje vlagati v izoliranje zgradb kot pa nekajkrat več
vlagati za proizvodnjo energije, ki jo bomo potem pošiljali skozi neizolirane stene v zrak;
za nameček pa bomo še plačevali EU visoke dajatve kot kazen za izpuste CO2 v zrak.
Narava nas sili v spoznanje, da energetski viri niso neomejeni in da bodo le še dražji, da
čisto okolje pomeni višji življenjski standard, do katerega bomo imeli vedno višje
pričakovanje, zato izolirajmo zgradbe, dobro gospodarimo oz. varčujmo in varujmo
življenjsko okolje.
MONODUR XPS je proizveden skladno s SIST EN 13164, glede gorljivosti pa je skladno s
SIST EN 13501 uvrščen v Evrorazred E in je po DIN 4102 težko vnetljiv.
Meritve v skladu s predpisanimi standardi so bile izvedene v laboratorijih ZAG Ljubljana.
V lastnem laboratoriju, kjer se stalno spremlja kvaliteta proizvodov v skladu s predpisi.
NAJ BO VROČE ALI MRAZ, MONODUR SKRBI ZA VAS.