PrviGimnazijec - Prva gimnazija Maribor

Comments

Transcription

PrviGimnazijec - Prva gimnazija Maribor
2014/15
Prva gimnazija Maribor
Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
Telefon: 02 22 85 300, fax: 02 22 85 311,
e-pošta: [email protected]
www.prva-gimnazija.org
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2012/2013
2014/2015
Na Prvi gimnaziji Maribor
si prizadevamo dosegati široko znanje,
spodbujati ustvarjalnost in kritičnost
ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti,
medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.
PRVA GIMNAZIJA MARIBOR, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
Ravnatelj: Pomočnici ravnatelja:
Tajnica:
Šolska svetovalna služba:
Herman Pušnik
mag. Irena Smole
Tjaša Klanjšček Bohinec
Irena Rogič
Marta Mohorko Bezget
dr. Ksenija Domiter Protner
Milan Košir
Fax: Internet: Elektronska pošta: 228 53 11
www.prva-gimnazija.org
[email protected]
Izdala: Za izdajatelja: Sodelovali: Oblikovanje: Tisk: Maribor, februar 2014
228 53 00
228 53 04
228 53 90
228 53 00
228 53 12
228 53 14
228 53 12
Prva gimnazija Maribor
Herman Pušnik
dijaki in učitelji Prve gimnazije Maribor
Leon Rižner, Sergej Nejc Gorišek
Anolis
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2014/2015
2012/2013
Bodocim Prvogimnazijcem
Na začetku je pot težka.
(Ovidij, Metamorfoze)
V prihodnjem šolskem letu bomo sprejeli novo generacijo gimnazijcev,
izbranih med vami, drage devetošolke, dragi devetošolci. Naj vam bo
ta publikacija v pomoč na začetku srednješolske poti.
Izobražujemo v dveh gimnazijskih programih: klasičnem in splošnem.
Klasični nosi v sebi žlahtnost antike in perspektivo latinščine za študij
na področju naravoslovja kakor tudi družboslovja. V severovzhodnem
delu Slovenije ga izvajamo le pri nas, v vsaki generaciji v dveh oddelkih.
V ostalih oddelkih bomo vpisovali v splošni gimnazijski program. Med
njimi v e-oddelek tudi četrto generacijo perspektivnih športnikov
in kulturnikov, da bodo lahko uskladili svoje izvenšolske obveznosti
z uspešnim delom v šoli s prilagojenimi metodami pouka. Skrbimo
za razvoj didaktičnih pristopov in upoštevamo sodobna pedagoška
načela.
K nam prihajate, da bi nas lahko čez štiri leta zapustili zadovoljni z
vpisom v univerzitetne programe in širokim znanjem za popotnico
v življenje. Za dosego teh ciljev bo potrebno trdo delati, kot je tudi naš moto: Per aspera ad astra. Uspeh naših
dijakov na splošni maturi potrjuje kakovost učnega procesa. Znanje lahko nadgradite s pripravami na tekmovanja
in vključenostjo v narodne oziroma mednarodne projekte ali izmenjave. Ob vsem tem je dovolj priložnosti tudi za
delovanje na različnih področjih umetniškega, športnega, raziskovalnega in prostovoljnega delovanja. Vse z željo,
da pomagamo izoblikovati zrelo osebnost gimnazijca.
Dobrodošli na Prvi!
Herman Pušnik, ravnatelj
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2012/2013
2014/2015
Dragi osnovnošolci!
Ste pred pomembno odločitvijo, ki bo zaznamovala vaša mladostna leta. Srednja šola bo prva, ki vas bo začela
usmerjati na področje, ki vam ugaja oz. na področje , s katerim se boste v življenju ukvarjali.
Tudi sam sem bil pred enako odločitvijo. Moja prva izbira je bila že od nekdaj Prva gimnazija Maribor, vendar
sem na informativni dan obiskal tudi druge gimnazije, da bi se prepričal, ali je moja odločitev res prava. Po obeh
informativnih dnevih sem bil še veliko bolj zmeden kot na začetku: toliko gimnazij, toliko dobrih programov, toliko
prepričljivih učiteljev... Po dolgem razmisleku sem se na koncu odločil za mojo prvo izbiro in poleti držal pesti, da
bi se moja pričakovanja uresničila. Komaj sem čakal prvi šolski dan, da spoznam nove sošolce, prijatelje in učitelje
ter občutim, kako je biti prvogimnazijec.
In danes vam lahko povem, da je občutek neverjeten. Hoditi po hodnikih, kjer so nekdaj stopali Janez Hacin,
Žarko Petan, Kajetan Kovič, Ivo Daneu, Tomaž Pandur, Janja Vidmar, Alenka Tetičkovič… vzbudi v meni občutek
pripadnosti večji skupnosti, ki svojega pečata ni pustila le na Prvi, ampak tudi v Sloveniji in v svetu. Izobražujem
se v ustanovi, v kateri se trud hitro nagradi, vendar se tudi takoj opozori, če začne znanje pešati. To je šola, kjer je
toleranca dijakov starejših letnikov tako velika, da za predsednika dijaške skupnosti izvolijo dijaka prvega letnika, ki
ga na predstavitvi kandidatov vidijo prvič. To je šola, v kateri skušajo odkriti skrite talente v vsakem dijaku.
V svojem kratkem življenju sem sam že velikokrat sprejemal odločitve, dobre in slabe. Odločitev, da bom šolanje
nadaljeval na Prvi gimnaziji Maribor, štejem med najboljše, tiste, ki jih nikoli ne bom obžaloval. Če bi bil danes na
vašem mestu, bi se še z večjo odločnostjo vpisal na Prvo.
Klemen Peran, predsednik Dijaške skupnosti Prve gimnazije Maribor
Pevci in pevke PGM na božičnem koncertu
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2014/2015
2012/2013
Zakaj je Prva pr(a)va?
Ker nudi:
- program splošne in klasične gimnazije s sodobnimi načini dela in negovanjem tradicije;
- v sklopu splošne gimnazije tudi t. i. e-oddelek za perspektivne športnike in kulturnike;
- izbiro predmetov, ki so po obsegu učnih ur posebnost naše gimnazije (španščina, italijanščina, stara grščina, umetnostna zgodovina, latinščina);
- pestro izbiro drugega jezika: NEM (začetna in nadaljevalna), ANG, FRA, ITA, ŠPA;
- tuje govorce pri pouku tujih jezikov;
- informatiko tudi v 2. letniku; več ur umetnostne zgodovine;
- najširšo ponudbo izbirnih predmetov za maturo: angleščina, nemščina, francoščina,
italijanščina, latinščina, zgodovina, biologija, geografija, kemija, fizika, sociologija, filozofija,
psihologija, umetnostna zgodovina, informatika;
- možnosti za doseganje najvišjih rezultatov na maturi ter raziskovalnem in tekmovalnem
področju;
- pouk športne vzgoje v šolskem fitnesu in dveh lastnih telovadnicah ter športne vikende;
- ekskurzije po domovini in tujini (Avstrija, Italija, Hrvaška, Češka, Grčija, Francija, Španija, Velika Britanija) in mednarodno sodelovanje;
- razstavišče Avla in gledališko dvorano Prvi oder;
- zelo pestro ponudbo
izvenšolske dejavnosti;
- fakultativne tečaje tujih jezikov ter
priprave in izpit
DSD (nemška jezikovna diploma);
- skrb za nadarjene
dijake;
- vključevanje informacijsko-
komunikacijske tehnologije v pouk.
Prva je Ekošola
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2012/2013
2014/2015
Gimnazijski program
Izvajamo dva gimnazijska programa:
- PROGRAM SPLOŠNE GIMNAZIJE (pet oddelkov), ki vključuje tudi E-ODDELEK, oddelek s prilagojenimi metodami dela za perspektivne športnike in kulturnike;
- PROGRAM KLASICNE GIMNAZIJE (dva oddelka).
Vsi programi omogočajo najširšo izbiro predmetov za maturo, vendar z manjšimi razlikami, kot je razvidno v
nadaljevanju.
program SPLOŠNE GIMNAZIJE
Predmetnik splošne gimnazije je za vso državo enoten. Razlike so le v razporeditvi t. i. nerazporejenih ur in v
ponudbi izbirnih predmetov za maturo, ki je na naši šoli zelo pestra.
Predmetnik
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
1. TUJI JEZIK
2. TUJI JEZIK
ZGODOVINA
ŠPORTNA
VZGOJA
GLASBA
LIKOVNA
UMETNOST
GEOGRAFIJA
BIOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
FILOZOFIJA
INFORMATIKA
UMETNOSTNA
ZGODOVINA
NERAZPOR. URE
OIV skupaj
SKUPAJ
1.LETNIK
2.LETNIK
3.LETNIK
4.LETNIK
SKUPAJ
MAT. STAND.
4
4
3
3
2
3
4
4
3
3
2
3
4
5
3
3
2
3
5
5
4
3
2
3
595
630
455
420
280
420
560
560
420
420
280
1,5 (2)*
1,5 (2)*
0
0
0
0
0
0
70*
70*
2
2
2
2
0
0
0
2
0
2
2
2
2
2
0
0
2
1
3
2
2
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
245
210
210
210
70
70
70
140
70
0
90
32
0
90
32
0
90
32
5–9
30
29 – 33
175 – 315
300
Opomba:
1. * od skupno 70 ur se 18 ur izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin v 1. letniku
2. ** izdelava seminarske naloge
280
315
315
315
280**
280**
280**
280
280**
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2014/2015
2012/2013
Predmeti, ki jih je mogoče izbrati za maturo: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, zgodovina,
biologija, geografija, kemija, fizika, sociologija, filozofija, psihologija, umetnostna zgodovina, informatika.
Po poskusnem uvajanju evropskih oddelkov je Ministrstvo za šolstvo ta projekt končalo. Vendar pa pri nas prehajajo
vsebine in oblike dela, ki so se pokazale kot uspešne, npr. projektno delo, znotrajpredmetne ter medpredmetne
povezave, v vse oddelke. Ohranjamo prisotnost rojstnih govorcev za obogateno učenje angleščine pri razvijanju
jezikovne kompetence ter možnosti za narodne in mednarodne izmenjave dijakov.
E-oddelek - oddelek za perspektivne športnike in kulturnike
Oddelek je namenjen vsem dijakom, ki bodo predvidoma dalj časa in večkrat odsotni od pouka. S sodobnimi
didaktičnimi pristopi bomo prilagodili pouk tako, da bodo dijaki lahko:
- s projektnim delom nekatere obveznosti opravili že v šoli ali na drugačen način,
- omogočeno bo delo na daljavo s pomočjo spletnih učilnic in ostalih oblik spletnega komuniciranja,
- s pomočjo pedagoških pogodb bodo lahko določeni individualni roki za opravljanje šolskih obveznosti,
- predvidevamo tudi povsem individualne oblike dela tam, kjer bo to potrebno.
Posebno skrb bomo namenili koordinaciji šolskih obveznosti z mentorji oziroma trenerji v klubih, društvih oziroma
drugih organizacijah udejstvovanja dijakov in dijakinj.
Vpis v E-oddelek
Za prijavo v ta oddelek učenci že v »Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole« v rubriko »izobraževalni program«
vpišejo gimnazija: e-oddelek. Prijava dijaka v ta oddelek ne vpliva na sprejem v splošni program. To pomeni, da
so dijaki, ki so sprejeti v splošni program in ne bodo izbrani v ta oddelek, uvrščeni v katerega od ostalih oddelkov
splošne gimnazije.
Če bo preveč prijavljenih za ta oddelek ali za posamezni tuji jezik, bodo imeli prednost dijaki, sprejeti v prvem
krogu, znotraj posameznega kroga pa glede na število točk po merilih MIZŠ za omejitev vpisa.
Razporeditev sprejetih dijakov bo objavljena skupaj z razporeditvami v ostale oddelke programa gimnazija.
Informatika
Športna vzgoja
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2012/2013
2014/2015
program KLASICNE GIMNAZIJE
Cilji klasične gimnazije so enaki ciljem splošne gimnazije, vendar nadgrajeni v duhu klasično-humanistične
izobraževalne tradicije in vrednot.
Pri snovanju programa klasične gimnazije je bila upoštevana zahteva po razširitvi ponudbe splošnoizobraževalnih
predmetov, v našem primeru obveznega predmeta latinščina in izbirnega predmeta stara grščina, obenem pa
zahteva, da mora tudi klasična gimnazija omogočiti dijakom pripravo na maturo iz vseh splošnoizobraževalnih
predmetov. Kombinacija obeh rešitev daje idealne osnove za vse smeri študija.
Ob že omenjeni dodatni ponudbi splošnoizobraževalnih predmetov je poglobljen učni načrt za zgodovino in
filozofijo, kar daje programu klasične gimnazije močnejši humanistični poudarek. Zaradi tega je program klasične
gimnazije še posebej primeren za dijake z močnejšo nagnjenostjo do jezikov in humanističnih ved. Razumljivo je
pričakovati, da je že zaradi večje tedenske urne obremenitve dijaka ta program nekoliko zahtevnejši.
Predmetnik
1.LETNIK
2.LETNIK
3.LETNIK
4.LETNIK
SKUPAJ
MAT. STAND.
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
LATINŠČINA
1. TUJI JEZIK
2. TUJI JEZIK
ZGODOVINA
ŠPORTNA
VZGOJA
GLASBA
LIKOVNA
UMETNOST
GEOGRAFIJA
BIOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
FILOZOFIJA
INFORMATIKA
4
4
4
3
3
2
3
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
5
5
3
4
3
2
3
595
595
455
455
420
350
420
560
560
420
420
420
280
0
1 (2)*
0
0
70*
0
2
2
2
2
0
0
0
2
1 (2)*
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
70*
210
140
140
140
70
70
105**
70
280
315
315
315
280**
280**
280**
280
STARA GRŠČINA
UMETNOSTNA
ZGODOVINA
BIOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
Nerazporejene
ure
OIV skupaj
SKUPAJ
0
0
2 (4)
4 (6)
280
420
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
4+1
0
0
0
70 - 245
70
70
70
280**
315
315
315
0
90
33
0
35 + 55
33
4
90
33
3-5
30
31 - 33
300
PREDMET
O
B
V
E
Z
N
I
P
R
E
D
M
E
T
I
I
Z
B
I
R
N
I
P
R
E
D
M
E
T
I
Opomba:
1. * od skupno 70 ur se 35 ur izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin v 1. letniku
2. ** izdelava seminarske naloge
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2014/2015
2012/2013
V primerjavi s predmetnikom splošne gimnazije lahko opazite, da so trije naravoslovni predmeti (fizika, biologija
in kemija) obvezni samo v 1. in 2. letniku, v 3. in 4. pa je možno izbrati enega ali dva, praviloma, če jih boste izbrali
za maturo. Namesto teh predmetov ali ob enem omenjenem naravoslovnem predmetu lahko v 3. letniku izberete
staro grščino ali umetnostno zgodovino.
Povečano je število ur za
“humanistične” predmete,
kot sta zgodovina in filozofija.
Seveda je latinščina obvezen in
pomemben predmet vsa štiri
leta.
Dijak klasičnega programa
gimnazije lahko izbira med
vsemi maturitetnimi predmeti,
ki jih ponuja šola.
Paestum, Italija: Herin tempelj
Kaj pocnejo klasiki poleg rednega programa?
-
Večkrat na leto si ogledajo katero od gledaliških predstav in razstav, ki se vsebinsko navezujejo na antiko.
Pripravljajo igre ali predstave za nastope v muzejih, po osnovnih šolah, na šolskih prireditvah in drugod.
Pripravljajo in izvedejo klasične dneve – predstave, kviz, performanse, predavanja in drugo.
Vsako leto gredo na večdnevno ekskurzijo:
1. letnik od Šempetra do Istre,
2. letnik v Rim,
3. letnik v eno izmed evropskih prestolnic,
4. letnik v Grčijo ali na Sicilijo ali ...
Gršcina in latinšcina:
Omne principium difficile.
“Vsak zacetek je težak.”
- sta izvrstni osnovi za spoznavanje splošnih
jezikovnih zakonitosti,
- razvijata zavest o povezanosti jezikovnih
pojavov s konkretnim družbenim, kulturnim in civilizacijskim okoljem,
- olajšata učenje modernih tujih jezikov ter razumevanje strokovne terminologije.
Avtor: Alen Hausmeister
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2012/2013
2014/2015
Vpis v klasicno gimnazijo
Poteka neodvisno od splošnih oddelkov. Vsako leto vpišemo dva oddelka. V prijavi za vpis v začetni letnik srednje
šole učenci v rubriko izobraževalni program vpišejo klasična gimnazija. Ponudba drugega tujega jezika je enaka kot
v splošnih oddelkih.
Per aspera ad astra
Ta napis boste zagledali ob vhodu naše šole. Vsekakor bi bilo bolj razumljivo kar: “Po trnovi poti do zvezd.” Toda
Prva gimnazija nudi tudi klasično izobrazbo, torej možnost učenja latinščine. In z latinščino bo pot do zvezd manj
trnova, lažja. “Neumnost,” boste rekli, “ta jezik že zdavnaj ni več v rabi in nam nič ne koristi.” Ne bo držalo.
Poglejmo latinsko besedo familia. Vsakomur je jasno, da iz nje izhajajo angleško a family, nemško die Familie,
francosko une famille, italijansko una famiglia. Ste se že kdaj ubadali s tujkami, ne da bi jih razumeli, kaj šele da bi
si jih zapomnili? Na primer matriarhat ima korenine v latinski besedi mater = mati.
Res je, latinščina je prodrla v vse kotičke našega vsakdana. V trgovini Mercator (lat. trgovec) kupiš kremo Nivea (lat.
snežnobela) in se osvežiš z Bibito (lat. popita). Doma razpravljajo o demonstracijah (monstro = pokažem), sanaciji
(sano = zdravim) in lustraciji (lustro = razsvetlim, očistim).
Pri urah latinščine spoznavamo tudi rimsko zgodovino in življenje starih Rimljanov. Danes najbrž že vrabci na strehi
čivkajo Cezarjeve besede: “Veni, vidi, vici.” Toda poznate tedanje poročne običaje?
Ste vedeli, da so v Rimu namesto zobne paste uporabljali zmleti plovec in da so kot sredstvo proti mozoljem toplo
priporočali ječmenovo moko in maslo? Morda so vas pritegnile basni, pa bi jih radi brali v originalu? Ali pa vas bolj
zanimajo rimski bogovi in junaki? Vidite svojo prihodnost v pravu, medicini, študiju tujih jezikov, arheologije ali
zgodovine?
Štiri leta si boste širili obzorja in na koncu vam bo “Gaudeamus igitur ... “ zvenel tako domače. Po maturi (presneto,
že spet! maturus = zrel) boste lahko le zadovoljno pomislili:
SCIENTIA VINCES! - Z znanjem boš zmagal!
Vesna Lušicky, nekdanja dijakinja
Gladiatorji
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2014/2015
2012/2013
Izbira tujega jezika
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA
ITALIJANŠČINA
ŠPANŠČINA
NEMŠČINA – NADALJEVALNA
NEMŠČINA
ANGLEŠČINA
Navodila za izbiro tujega jezika
Izbira tujega jezika je pomembna odločitev pri vpisu na gimnazijo. Pouk tujih jezikov boste namreč obiskovali vsa
štiri leta in izpit iz vsaj enega od njiju tudi opravljali na maturi.
Kasnejša menjava prvega ali drugega jezika (med letom ali po 1. letniku) ni možna. Zaradi tega posvetite odločitvi
o tujih jezikih posebno pozornost.
Prvi tuji jezik
Prvi tuji jezik v srednji šoli je praviloma nadaljevanje obveznega tujega jezika iz osnovne šole. Vendar pa v primeru,
da imate v osnovni šoli prvi tuji jezik nemščino, lahko le-to zamenjate za angleščino kot prvi tuji jezik na naši šoli,
če imate ustrezno znanje angleščine. Prinesti morate potrdilo osnovne šole, ki ga podpiše ravnatelj/-ica OŠ. Iz
potrdila mora biti razvidno, da obvladate angleščino v obsegu učnega načrta obveznega tujega jezika in na ustrezni
zahtevnostni ravni. Brez potrdila menjava prvega tujega jezika ni možna.
Upoštevajte tudi, da je v primeru nemščine kot prvega tujega jezika možen drugi tuji jezik le začetna angleščina.
Nemščina kot prvi tuji jezik je namreč namenjena samo dijakom, ki so se v OŠ učili ta jezik kot obvezni tuji jezik in
bodo imeli prednost pri izboru nemškega jezika kot prvega tujega jezika.
Drugi tuji jezik
Opisan izbor jezikov je ponudba šole, ki jo bo mogoče realizirati le, če se bo za posamezni jezik prijavilo ustrezno
število kandidatov. Če bo za izbrani drugi tuji jezik premalo ali preveč prijav, si šola pridržuje pravico do sprememb
pri razporeditvi drugega tujega jezika.
Pri razporeditvi dijakov v skupine je namreč šola dolžna upoštevati normative za oblikovanje oddelkov, ki jih
predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zaradi tega lahko nastopijo težave pri upoštevanju vaših
želja za drugi tuji jezik.
Pouk posameznega drugega tujega jezika bomo izvajali le, če se bo zanj prijavilo dovolj kandidatov.
V primeru, da bo za posamezni drugi tuji jezik preveč želja, bodo imeli prednost dijaki, sprejeti v 1. krogu,
znotraj posameznega kroga pa glede na število točk po merilih Ministrstva za omejitev vpisa.
Drugi tuji jezik - nadaljevalna nemščina: prijavijo se lahko kandidati, ki so imeli zadnja tri leta osnovne šole kot
izbirni predmet nemščino ali pa so pridobili znanje na kakšen drug način. Ob vpisu ponujamo tudi možnost pisanja
uvrstitvenega testa.
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2012/2013
2014/2015
Obvezne izbirne vsebine (OIV)
Teh vsebin je v predmetniku vsake gimnazije okrog šest odstotkov in omogočajo posameznemu dijaku, da se seznani
z vsebinami, ki jih šolski program praviloma ne ponuja (dovolj) in so zaradi svoje narave primernejše za izpeljavo
v drugačni obliki, kakor je klasični pouk. Potekajo v strnjeni ali tečajni obliki zunaj redne tedenske obremenitve.
Delijo se v tri sklope:
- vsebine, ki so obvezne za vse (npr. športni dnevi, kulturno umetniške vsebine, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje, državljanska kultura itd.),
- vsebine, ki so obvezne za posamezni tip gimnazij (s področja glasbe in likovne umetnosti),
- vsebine po izboru dijakov iz šolskega ali državnega kataloga OIV.
Dijaki, ki so dejavni tudi po pouku, bodo lahko vsebine iz tretjega sklopa opravili v eni ali več izvenšolskih dejavnosti
na Prvi (glej sosednjo stran), z raziskovalno dejavnostjo in na tekmovalnem področju, v projektih, na glasbeni šoli,
s športnimi treningi, na tečajih tujih jezikov, računalništva ali drugih spretnosti in znanj, v karitativni dejavnosti, z
vodniškim delom v taborniški ali skavtski organizaciji in podobno.
Ker je ponudba zelo pestra, smo prepričani, da boste tudi vi našli nekaj, kar bo prijetno in koristno.
Podjetniški tabor v Estoniji
Ekskurzija v Španijo
Mladinsko kulturno umetniško društvo - MKUD Prva gimnazija
MKUD Prva gimnazija je organizirano kot društvo,
ki dijakom omogoča dodatno delo in hkrati bogati
šolsko življenje. V sklopu društva potekajo naslednje
dejavnosti:
- Gledališka šola Prve gimnazije
- Mladinsko razstavišče Avla
- ŠILA - šolska improliga
- Likovna delavnica
- Gerda tabulica
- Fotografska delavnica FART
- Mladinski pevski zbor
- Moška vokalna skupina
Likovna delavnica
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2014/2015
2012/2013
Izvenšolske dejavnosti
-
mladinski pevski zbor in moška vokalna skupina
šolski bend
bobnarska delavnica
gledališka šola
ŠILA – šolska improliga
likovna delavnica
fotografska delavnica
dijaški časopis Mrhovinar
dijaški časopis v angleščini Heartbeat
dijaški časopis v nemščini Echo
dijaški spletni portal
prostovoljno socialno delo
- ogledi gledaliških predstav
- fakultativni tečaji tujih jezikov
- špansko in francosko gledališče
- priprave in mednarodni izpit Deutsches Sprach- diplom (DSD)
- raziskovalno delo
- tekmovanja v znanju
- krožki: debatni, biološki, okoljevarstveni,
kemijski, matematični, filozofski, jeziki in
internet, bralni klub, bralna značka v
nemščini in angleščini, medijska vzgoja
- šport: fitness, športni tabori, pohodi,
tekmovanja, potapljanje, smučanje, deskanje
- ekskurzije v Sloveniji in tujini
- zimska počitniška šola s tehniškimi vsebinami
- tečaj prve pomoči
… in drugo iz šolskega kataloga OIV
Šolski turnir v odbojki
Projekti in sodelovanje:
-
e-Šolska torba
Comenius - šolska partnerstva
IAAC - mednarodni naravoslovni in družboslovni projektni tabori
izmenjave s slovenskimi in tujimi gimnazijami
eTwinning
sodelovanje s fakultetami Univerze v Mariboru in Zavodom RS za šolstvo
- EKO šola, Zdrava šola
- mednarodni spletni projekti ACE-NET
Francosko gledališče
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2012/2013
2014/2015
Gledališka šola Prve gimnazije Maribor
Gledališka šola Prve gimnazije je organizirana kot obšolska dejavnost in deluje v okviru Mladinskega kulturno
umetniškega društva Prva gimnazija. Ustanovljena je bila leta 1997 in od takrat deluje neprekinjeno. Iz naših vrst
prihajajo številni priznani gledališki igralci, igralke, režiserji, dramaturgi in gledališki pedagogi.
Gledališko izobraževanje v okviru gledališke šole mladim ustvarjalcem ponudi vpogled v različne odrske izraze od
giba in govora do igre z lutko in alternativnega gledališča, pa tudi v ostale segmente gledališča, kot so scenografija,
odrska tehnika, oblikovanje svetlobe in zvoka, kostumografija, likovna podoba predstav, oblikovanje gledaliških
listov… Slušatelji se tako izobražujejo v kompleksno zasnovanem programu, ki jih ne pripravlja zgolj na morebitno
profesionalno kariero pač pa ustvarja tudi gledališko osveščene in razgledane gledalce. Vsebinski del vodijo
različni zunanji sodelavci, praviloma gledališki režiserji ali igralci. V zadnjem času skušamo zastavljene programe še
intenzivneje individualizirati, realizirane
projekte in predstave pa čim večkrat
izvesti pred raznoliko publiko.
Izkušnje iz domačega prostora bogatimo
tudi s številnimi gostovanji doma in v
tujini. V preteklosti smo se tako udeležili
vseh največjih amaterskih festivalov v
Sloveniji (Vizije, Linhartovo srečanje,
Transgeneracije, Čufarjevi dnevi, Poletni
lutkovni pristan, Pikin festival idr.) in v
tujini (svetovni festival ljubiteljskega
gledališča Mondial du Theatre v
Monaku, Infant v Novem Sadu, Trema
fest v Rumi, Test! v Zagrebu, Teatralny
Koufar v Minsku, Forum v Vilni, Jungwild
v Gradcu, Mednarodni mladinski
gledališki festival Redbridge v Londonu,
Predstava Sen kresne noči
Scenska žetev v Martinu - Slovaška,
Ludic Theatre Days v Romuniji, Artsy Fartsy na Češkem idr.) ter organizirali in sodelovali v različnih mednarodnih
gledaliških projektih. S festivalov se kontinuirano vračamo z nagradami, tudi najvišjimi, kar izkazuje veliko priznanje
našemu predanemu in kakovostnemu ustvarjanju.
Lani je Gledališka šola izvedla tri predstave in eno produkcijo, izvedla tri enotedenske gledališke delavnice, se
doma in v tujini udeležila sedmih festivalov in se tudi tokrat vrnila domov z nagradami. Na svetovnem festivalu
amaterskih gledališč v Monacu je četrti letnik za predstavo Sen kresne noči prejel nagrado za izjemno kakovost, na
festivalu najboljših slovenskih mladinskih skupin Vizije je drugi letnik z lutkovno predstavo za mladino in odrasle
prejel nagrado Vizionar za najboljšo lutkovno predstavo v celoti, Lina Akif je na festivalu študentskih gledališč
v Minsku prejela nagrado za najboljšo žensko stransko vlogo in Timon Šturbej na istem festivalu za najboljšega
igralca festivala.
Pridobljeno znanje v Gledališki šoli koristi pri vsakem javnem nastopanju, kar je lahko že intervju za pridobitev
delovnega mesta ali ustno spraševanje pred tablo.
Tjaša Klanjšček Bohinec,
Predsednica MKUD-a Prva gimnazija Maribor
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2014/2015
2012/2013
Mednarodni izpit iz nemškega jezika »DSD« (Grosses Deutsches Sprachdiplom)
Prva gimnazija v Mariboru je ena izmed enajstih
gimnazij v Sloveniji, ki omogočajo priprave in
opravljanje izpita iz nemškega jezika 2. stopnje
(C1).
Pogoj za prijavo k opravljanju tega izpita je dobro
poznavanje nemškega jezika, obvezno obiskovanje
dodatnih dveh ur in pripravljenost za samostojno
delo. Izpit DSD poteka po vsem svetu na isti način
in diploma je povsod enako priznana. Pisni izpit
(sestavek, poznavanje jezika in slušno razumevanje)
in ustni del (poročanje o samostojnem projektnem
delu) sta v mesecu decembru.
Z izpitom kandidat dokaže, da obvlada jezik
na višjem nivoju, in mu je omogočen študij na
katerikoli univerzi ali visoki šoli v Nemčiji ali Avstriji.
Medtem ko morajo študenti, ki želijo študirati v
Nemčiji, delati sprejemni izpit iz nemškega jezika na univerzi ali Goethejevem inštitutu, kar pa je dolgotrajno in
drago, lahko z opravljeno diplomo iz tega jezika na naši šoli takoj pričnejo študirati v tujini. Diplomo cenijo tudi
druge ustanove (v gospodarstvu ter na nekaterih visokih šolah v Avstriji) kot dokazilo o dobrem znanju nemškega
jezika.
FINIS CORONAT OPUS
Konec krasi delo
Izobraževanje po programih
splošna gimnazija in klasična
gimnazija se zaključi z maturo, kar
je pogoj za vpis v univerzitetne
programe.
Dijaki opravljajo maturo iz treh
predmetov obveznega dela (slovenski jezik, matematika, tuji jezik)
in dveh predmetov izbirnega dela.
Slovo maturantov
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2012/2013
2014/2015
Vpis na Prvo
IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE
V prijavnici morate navesti:
1. Program, v katerega se želite vključiti: klasična gimnazija ali gimnazija (če se želite prijaviti v perspektivnim
športnikom in kulturnikom prilagojen oddelek, pri programu gimnazija pripišite e-oddelek).
2. Prvi tuji jezik iz OŠ
Prvi tuji jezik v srednji šoli je nadaljevanje obveznega prvega tujega jezika iz programa osnovne šole (angleščina ali
nemščina).
3. Drugi tuji jezik: nemščina, nemščina - nadaljevalna, francoščina, italijanščina, angleščina, španščina (glej: Izbira tujega jezika).
Če želite nadaljevalno nemščino kot drugi tuji jezik, v prijavnici poleg obkrožene nemščine pripišite “nadaljevalna”.
Če v prijavnici ne boste navedli drugega tujega jezika, vas bo razporedila šola.
Latinščine in stare grščine ne obravnavamo kot druga tuja jezika, temveč kot obvezni (LAT) ali izbirni (SGR)
splošni predmet v programu klasične gimnazije, zato teh jezikov ne obkrožite na prijavnici.
Vsako kasnejšo spremembo glede programa, oddelka ali jezika morate vi ali vaši starši osebno vpisati v prijavnico ter se podpisati. Telefonskih sporočil o spremembah želja ne bomo upoštevali.
Morebitne spremembe želja glede programa in oddelka morate vpisati najkasneje do zaključka prenosa prijav (25.
aprila), glede tujega jezika pa najkasneje ob prinosu dokumentov za vpis (17. in 18. junija).
Postopek vpisa
1. Osnovne šole bodo poslale vaše prijave na našo šolo do 4. aprila. Če si boste premislili, lahko svojo originalno
prijavo med 10. in 25. aprilom prenesete na drugo srednjo šolo.
2. Šola bo sprejemala dokumente za vpis 17. in 18. junija. Natančnejši datum in uro ter navodila za nadaljnji vpis
vam bomo sporočili v obvestilu, ki ga boste dobili na dom do 3. junija. Skrajni rok za oddajo dokumentov je 18.
junij. Če ne bo omejitve vpisa, boste s tem vpisani.
3. V primeru, da bo prijavljenih preveč kandidatov, bo potrebna omejitev vpisa. Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport (MIZŠ) bo 30. maja objavilo sklepe o omejitvah. Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve
vpisa so objavljena na spletnih straneh MIZŠ.
V primeru omejitve vpisa morate predložiti naslednje originalne dokumente: spričevala 7., 8. in 9. razreda ter dokazilo o doseženem številu točk na nacionalnih preizkusih znanja (točke bodo predvidoma zapisane na spričevalu
9. razreda). Originale fotokopirajte, ker bo šola obdržala le fotokopije originalov.
4. Kandidati bodo v 1. krogu razvrščeni glede na doseženo število točk. Seznam izbranih bo objavljen v prostorih
šole najkasneje 20. junija. Kandidatom, ki se ne bodo uvrstili v 1. krogu, bomo svetovali glede nadaljnjega postopka vpisa v 2. krogu. O razvrstitvi bodo obveščeni 27. junija do 10.00 ter se vpisali na razvrščeno šolo najkasneje
do 27. junija do 14.00.
5. Razpored dijakov v oddelke naše šole bo objavljen 7. julija (v pritličju).
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2014/2015
2012/2013
Svetovanje za vpis
Če imate v zvezi z vpisom kakršnokoli vprašanje, se lahko oglasite osebno ali po telefonu vsak delovni dan med
9.00 in 10.00 (tel. 22 85 312) pri šolski psihologinji.
Zadnje dni prenosa prijav od 22. do 25. aprila bo čas svetovanja po telefonu podaljšan. Informacije lahko dobite
med 10.00 in 11.00.
Informacije o vpisu in poteku vpisa na šolo (postopek vpisa, navodila, čas vpisa, aktualnosti) bodo objavljene na
naši spletni strani (www.prva-gimnazija.org/o šoli/vpis na prvo). Splošne informacije o vpisu so tudi na spletnih
straneh šolskega ministrstva (www.mizs.gov.si).
Utrinki iz življenja Prve
Proslava ob kulturnem prazniku
Prireditev v šoli
Primafest
Moška vokalna skupina
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2012/2013
2014/2015
Dobrodelni božični bazar na Prvi
V spominu umor - lutkovna predstava
Fizika
Uporaba tabličnih računalnikov pri pouku
Terensko delo
Poskusi s tekočim dušikom
PrviPrvi
gimnazijec
gimnazijec
2014/2015
2012/2013
Beležke: