Portorož 9. in 10. april 2015 (v PDF formatu)

Comments

Transcription

Portorož 9. in 10. april 2015 (v PDF formatu)
Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana, telefon 01 426 98 85, faks 04 512 72 31, [email protected], www.agencija-management.si
v sodelovanju z
DRUŠTVOM ZA JAVNA NAROČILA
organizira
16. konferenco »DNEVI JAVNIH NAROČIL«
z naslovom:
»KAJ PRINAŠAJO NOVE EU DIREKTIVE
NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA?«
Portorož, 9. in 10. april 2015, Kongresni center Portus, Hotel Slovenija
B
liža se pomlad in tradicionalna 16. konferenca »DNEVI JAVNIH NAROČIL«, tokrat z naslovom »Kaj prinašajo nove EU direktive na področju javnega naročanja?«
Pripravili smo program, kjer bodo sodelovali vrhunski strokovnjaki
in praktiki, ki se tako kot vi v praksi soočajo s problemi, pastmi in
težavami, ki jih prinaša javno naročanje, poznajo pa marsikatero
rešitev, ki bo predstavljena na konferenci, saj smo prepričani, da
boste predstavljene rešitve v praksi lahko s pridom uporabili tudi vi.
Teme konference smo smiselno oblikovali v »panele«, kjer bodo
v prvem panelu predstavljene »EU DIREKTIVE IN E-JAVNO NAROČANJE«. V okviru panela bodo predstavljene spremembe sistema
javnega naročanja glede na nove evropske direktive, pojasnjeno
bo, kako se bodo implementirale nove EU direktive s področja
javnega naročanja v slovensko zakonodajo, predstavljena pa bo
tudi EU direktiva o koncesijah in funkcionalnosti in izkušnje uporabe modulov operacije e-JN (obvezna uporaba za vse proračunske uporabnike s 1. 2. 2015 in tudi nekatere ponudnike).
Nadaljevali bomo z drugim panelom z naslovom »KAKO IZVESTI
UČINKOVITA POGAJANJA V POSTOPKIH ODDAJE JAVNIH NAROČIL?«, kjer smo izpostavili »dopustnost uporabe postopka s pogajanji po ZJN, predstavitev prakse naročnikov in priložnosti, ki jih
»vsebinska« pogajanja dajejo«, predstavljene pa bodo tudi izkušnje v delu analize ponudb in komunikacije s ponudniki ter pasti
in priložnosti, ki jih prinašajo pogajanja.
Za zaključek prvega dne bomo v sklopu tretjega panela govorili
o GRADNJAH, kjer bo poudarek dan na uporabi meril iz novih Direktiv pri javnem naročanju gradenj, pojasnjeno bo, kako izbrati
dobrega projektanta in kako v skladu s FIDIC dokumenti obravnavati spremembe pri izvedbi gradbenih del, ki niso dodatna ali
nepredvidena dela.
Drugi dan bomo nadaljevali s četrtim panelom, kjer bo poudarek dan STORITVAM, v okviru katerih bodo predavatelji predstavili
praktični primer izvedbe JN intelektualnih in umetniških storitev,
pojasnjeno bo »ali avtorske in podjemne pogodbe zapadejo pod
pravila javnega naročanja ? (argumenti za in proti), podana pa
bo tudi primerjava storitev kot JN, koncesijsko javno-zasebno partnerstvo in koncesija javne službe.
16. konferenco bomo zaključili s petim panelom, kjer bo govora o
BLAGU, v okviru katerega bo predstavljen praktični primer naba-
ve blaga ob uporabi merila »stroškov življenjski dobi«, praktične
izkušnje naročnikov z okvirnimi sporazumi na področju zdravstva,
zaključili pa bomo z 10-imi v praksi pogosto zastavljenimi vprašanji javnega naročanja.
Vljudno vas zato vabimo, da nam najkasneje 10 dni pred konferenco, t.j. do 27. marca 2015 na naš e-mail naslov: [email protected]
posredujete vprašanja; na najpogosteje zastavljena, bo g. Milan
Železnik na priljuden in zanimiv način podal konkretne odgovore.
Vsekakor pa je tudi tradicija prijetnega druženja eden izmed razlogov, da se udeležite konference. Na konferenci se boste srečali
s tistimi, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem in med seboj primerjali
in izmenjali izkušnje in dileme, s katerimi se srečujete pri svojem delu.
Dovolite, da ob tem naštejemo nekaj glavnih razlogov za
vašo udeležbo na 16. konferenci o javnem naročanju:
1.
To je najdaljše nepretrgano strokovno izpopolnjevanje na
področju javnega naročanja v Sloveniji, saj organizator z
rednimi dosedanjimi sedemnajstimi jesenskimi posveti in
petnajstimi pomladanskimi konferencami dokazuje nepretrgano strokovno spremljanje in oblikovanje mnenj na zakonodajo in prakso javnega naročanja.
2.
V programu so poleg novosti, ki jih prinaša zakonodaja v veliki meri predstavljene praktične teme in primeri, ki se v praksi
pojavljajo mnogim udeležencem naših konferenc in posvetov.
3.
Predavatelji so vrhunski strokovnjaki in praktiki, zato boste
lahko njihova stališča, mnenja in odgovore na vaša vprašanja uporabili kot pomoč pri svojem vsakodnevnem zahtevnem in odgovornem delu.
Razlogov za prijavo na 17. posvet je seveda še mnogo več. Če še
niste sodelovali na naših konferencah in posvetih, vprašajte tiste, ki
se redno udeležujejo teh dogodkov. Potrdili vam bodo, da se vsakič vračajo z novimi spoznanji za lažje in uspešnejše delo.
Se vidimo v Portorožu!
Programski odbor
PROGRAM
KONFERENCE
četrtek, 9. april 2015
09.30 – 10.00OTVORITEV
IN PREDSTAVITEV PROGRAMA KONFERENCE
ag. Antonija ŠTUCIN
m
Marjan JAVORNIK, predsednik Društva za javna naročila
moderator konference:Marjan JAVORNIK, univ.dipl.ekon., predsednik Društva za javna naročila
PANEL 1: EU DIREKTIVE IN E-JAVNO NAROČANJE
moderator: Sašo MATAS, univ.dipl.prav., generalni direktor Direktorata za javno naročanje, Ministrstvo za finance
10.00 – 10.15 SPREMEMBA SISTEMA JAVNEGA NAROČANJA GLEDE NA
mag. Renata ZATLER, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo
NOVE EVROPSKE DIREKTIVE
10.15 – 10.45KAKO
SE BODO IMPLEMENTIRALE NOVE EU DIREKTIVE S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA V
SLOVENSKO ZAKONODAJO?
Sašo MATAS, univ.dipl.prav., generalni direktor Direktorata za javno naročanje, Ministrstvo za finance
10.45 – 11.15 EU DIREKTIVA O KONCESIJAH
doc.dr. Aleksij MUŽINA, univ.dipl.prav., odvetnik
11.15 – 11.45 FUNKCIONALNOSTI IN IZKUŠNJE UPORABE MODULOV
Matija MRZEL, univ.dipl.ekon., Ministrstvo za notranje zadeve
OPERACIJE eJN
11.45 – 12.15 RAZPRAVA
12.15 – 12.45 ODMOR
PANEL 2: K
AKO IZVESTI UČINKOVITA POGAJANJA V
POSTOPKIH ODDAJE JAVNIH NAROČIL?
moderator: Branko KAŠNIK,univ.dipl.prav., Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
12.45 – 13.15DOPUSTNOST
UPORABE POSTOPKA S POGAJANJI PO ZJN, PREDSTAVITEV PRAKSE
NAROČNIKOV IN PRILOŽNOSTI, KI JIH »VSEBINSKA« POGAJANJA DAJEJO
Branko KAŠNIK,univ.dipl.prav., Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
13.15 – 13.45 IZKUŠNJE V DELU ANALIZE PONUDB IN KOMUNIKACIJE
Igor JURKOVNIK, univ.dipl.inž.arh., Arheja d.o.o. Ljubljana
13.45 – 14.15 PASTI IN PRILOŽNOSTI, KI JIH PRINAŠAJO
Mojca ŽIROVNIK BOCELLI, coach in trener NLP
14.15 – 14.45 RAZPRAVA
14.45 – 16.00 ODMOR ZA KOSILO
S PONUDNIKI
POGAJANJA
PROGRAM
KONFERENCE
četrtek, 9. april 2015
PANEL 3: GRADNJE
moderator: Borut GRŽINIČ, univ.dipl.ekon., član Društva za javna naročila
16.00 – 16.30 KAKO IZBRATI DOBREGA PROJEKTANTA (JN projektne dokumentacije)
mag. Vekoslav KOROŠEC, direktor Združenja za svetovalni in izvedbeni inženiring, GZS
16.30 – 17.00KAKO
V SKLADU S FIDIC DOKUMENTI OBRAVNAVATI SPREMEMBE PRI IZVEDBI GRADBENIH DEL,
KI NISO DODATNA ALI NEPREDVIDENA DELA
Jože LUN, inž.gradb.
17.00 – 17.30 UPORABA MERIL IZ NOVIH DIREKTIV
mag. Marija BUKOVEC MAROVT, odvetnica
PRI JAVNEM NAROČANJU GRADENJ
17.30 – 18.00 RAZPRAVA
20.00
VEČERJA
22.00 DRUŽABNO SREČANJE
petek, 10. april 2015
PANEL 4: STORITVE
moderator: Ivan BOHNEC, univ.dipl.prav., organizacijski direktor, Praetor d.o.o. Ljubljana
09.30 – 10.00 PRAKTIČNI PRIMER IZVEDBE JN INTELEKTUALNIH IN UMETNIŠKIH STORITEV
Julija KARLOVŠEK, univ.dipl.prav., Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
10.00 – 10.30
ALI AVTORSKE IN PODJEMNE POGODBE ZAPADEJO POD PRAVILA JAVNEGA NAROČANJA?
argumenti za in proti
mag. Uroš ŠKUFCA, izvršni direktor, Praetor d.o.o. Ljubljana
10.30 – 11.00PRIMERJAVA
STORITEV KOT JN, KONCESIJSKO JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO IN KONCESIJA
JAVNE SLUŽBE
Ivan BOHNEC, univ.dipl.prav., organizacijski direktor, Praetor d.o.o. Ljubljana
11.00 – 11.45 RAZPRAVA
11.45 – 12.15 ODMOR
PANEL 5: BLAGO
moderator: Milan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav., podpredsednik Društva za javna naročila
12.15 – 12.45 PRAKTIČNI PRIMER NABAVE BLAGA OB
mag. Darja ČERIČ, direktorica, SIB, d.o.o. Maribor
UPORABI MERILA STROŠKI V ŽIVLJENJSKI DOBI
12.45 – 13.15 PRAKTIČNE IZKUŠNJE NAROČNIKOV Z OKVIRNIMI SPORAZUMI
Anica HLADNIK, mag. zdr.-soc. mang., Osnovno zdravstvo Gorenjske
13.15 – 13.45 10 V PRAKSI POGOSTO ZASTAVLJENIH VPRAŠANJ JAVNEGA
Milan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav., podpredsednik Društva za javna naročila
13.45 – 14.15 RAZPRAVA
14.15
ZAKLJUČKI 16. KONFERENCE
NA PODROČJU ZDRAVSTVA
NAROČANJA Z ODGOVORI NANJE
PRIJAVNICA za 16. konferenco »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom:
»KAJ PRINAŠAJO NOVE EU DIREKTIVE NA
PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA?«
Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana,
telefon 01 426 98 85, faks 04 512 72 31,
[email protected]
www.agencija-management.si
Portorož, 9. in 10. april 2015 / Kongresni center Portus, Hotel Slovenija Portorož
NA KONFERENCO PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail):
1. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
2. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
3. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
NAZIV PLAČNIKA: ___________________________________________________________________________________________________
NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj):
____________________________________________________________________________________________________________________
ID za DDV plačnika: ___________________________________ davčna številka: _________________________________________
v kolikor ste davčni zavezanci
v kolikor niste davčni zavezanci
IBAN: SI _________________________________________________ BIC BANKE: _______________________________________________
Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo OBKROŽITE
➔
e-račun
DA
NE
TELEFON: ________________________ FAKS: _______________________ E-mail: [email protected]___________________
Agencija za management, Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01/ 42 69 885; faks: 04/ 512 72 31; e-mail: [email protected], www.agencija-management.si
Transakcijski račun št.: 03100-1000018011
Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50 % znesek
kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo v celoti.
Datum: ________________________________ Žig in podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________
✁
KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA
Konferenca je namenjena predstavnikom naročnikov, ponudnikov in ostalim strokovnjakom oz. odgovornim za javna
naročila, članom strokovnih komisij, odvetnikom, odgovornim v lokalnih skupnostih in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo
z javnimi naročili in tistim, ki želijo več znanj in informacij o javnih naročilih. Še posebej vabljeni udeleženci naših predhodnih
seminarjev, posvetov in konferenc o javnih naročilih.
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:
dasda
Prosimo, izpolnite priloženi obrazec za udeležbo na konferenci in
ga pošljite po pošti na naslov AGENCIJA ZA MANAGEMENT, Gosposka 4, 1000 Ljubljana, preko faksa na št. 04/51-27-231 ali preko
e-maila na naslov: [email protected], preprosto pa lahko
izpolnite prijavnico, objavljeno na spletni strani www.agencija-management.si. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo
na vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.
Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56 03100 1000018011,
SKB banka d.d. Ljubljana, sklic K-16. V kotizacijo je všteto: zbornik pisnih prispevkov in predstavitev sodelujočih predavateljev,
ostala pisna gradiva, kava in osvežilni napitki v odmorih, kosilo,
večerja in družabno srečanje. Organizator si pridržuje pravico
do korekcij v programu.
Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje pet delovnih
dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50 % znesek kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij
ne vračamo oz. jih zaračunamo v celoti.
KOTIZACIJA:
q
za konferenco znaša 350,00 EUR in 22 % DDV v znesku 77,00 EUR
q
za vse tiste, ki se boste prijavili in poravnali kotizacijo do
20. marca 2015 znaša kotizacija 330,00 EUR in 22 % DDV v
znesku 72,60 EUR
POPUSTI ZA UDELEŽENCE IZ ISTE OGRANIZACIJE
qza 2 udeleženca 5 % popust (za vsakega)
qza 3 udeležence 10 % popust (za vsakega)
q
pri večjem številu udeležencev je možen po dogovoru dodaten popust
REZERVACIJE HOTELSKIH NAMESTITEV:
Istrabenz Turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož, tel. 05/692-90-01,
faks. 05/692-90-55, e-mail: [email protected] do vključno 14
dni pred pričetkom konference.
Cene za namestitev so v EUR po osebi na dan, z vključenim zajtrkom (DDV vključen), doplačilo turistična taksa 1,27 EUR.
1/1
1/2
GRAND HOTEL PORTOROŽ
110,00 EUR
80,00 EUR
HOTEL SLOVENIJA
95,00 EUR
70,00 EUR
HOTEL RIVIERA
90,00 EUR
65,00 EUR
HOTEL MIRNA, NEPTUN
85,00 EUR
60,00 EUR

Similar documents