Mama Tanja sprašuje, kdaj se naj loti varčevanja za otroka

Comments

Transcription

Mama Tanja sprašuje, kdaj se naj loti varčevanja za otroka
12
Celovite finančne rešitve pod eno streho mama tanja
sprašuje,
kdaj naj se loti
varčevanja za
otroka?
Tanja, mamica enomesečnega sina sprašuje, kdaj in kako naj začne varčevati
za otroka in prosi za nasvet. Razmišlja o znesku 100 EUR mesečno, ki bi ga
v povprečju nalagala do otrokovega 18. leta.
Stranki svetujem, da je za otroka priporočljivo začeti varčevati že od samega
rojstva. Potrebno je narediti načrt in izbrati produkt, ki nam zagotavlja največ.
Otrokova osamosvojitev in študij morata biti zagotovljena in osebno odsvetujem, kljub možnosti dolgoročnega varčevanja, da se vsi prihranki plasirajo v
tvegane oblike.
Starši že z rojstvom otrok postanemo
edini vir dohodka v času njihovega
odraščanja. Mnogo staršev se tega ne
zaveda, ko so otroci še majhni, vendar
se kaj hitro spomnimo na to, ko začnejo hoditi v vrtec, šolo, da ne govorimo
o študiju, ki je vse bolj aktualen v tujini.
Če bi starši varčevali v okviru zavarovalne police 100 EUR mesečno, je otrok,
ne glede na življenje staršev, zaščiten za
znesek cca 23.000 EUR, kar bi pomenilo, če so starši vplačali na varčevalno
polico le 100 EUR in se je pripetil smrtni
primer starša, da je otroku pri 18. letu
starosti zagotovljen znesek 23.000 EUR
za namen študija ne glede na dejansko
vplačilo.
Če začnemo varčevati takoj ob rojstvu otroka 100 EUR mesečno, bomo
do njegove polnoletnosti prihranili 28.000 EUR ali pa bo otrok črpal
vsak mesec 600 EUR (4 leta, zajamčeno letno obrestovanje).
Če boste odlašali z odločitvijo in pričeli
z varčevanjem šele, ko bo otrok star 3
leta, boste prihranili s 100 EUR na mesec 22.000 EUR (6.000 EUR manj kot v
zgornjem primeru) in tudi mesečna štipendija bo za 130 EUR nižja.
Pri sklenitvi otroškega varčevanja je zelo
pomembno, kdo je nosilec police! Vedno
sklepajte na svoje ime.
Kadar je naložba sklenjena na otrokovo
ime, se mora glede vsake spremembe
obvestiti center za socialno delo, ker je
otrok mladoleten. Bolje je skleniti polico
na ime starša, saj je v tem primeru otrok
dodatno zaščiten v primeru smrti starša.
Kakšna je razlika med banko
in zavarovalnico?
Banka je primerna za varčevanje na kratek rok. Negativna plat varčevanja na
banki je, da se ti prihranki upoštevajo pri
odmeri otroškega dodatka, štipendij in
znižanega plačila vrtca. Te bančne račune uporabljamo za sprotne stroške, kot so
nakup računalnika, kolesa, skuterja. Če
pa želimo otroku zagotoviti ob njegovem
18. letu višji znesek za študij, nakup avta…
moramo z varčevanjem začeti zgodaj in
v primernejši obliki. Tukaj so zavarovalnice, ki nudijo že 5% obrestne mere, država pa nima direktnega vpogleda v te
račune.
Otrokova osamosvojitev mora biti zagotovljena, to pomeni, da tega denarja ne
dvigujemo pred iztekom obdobja, ki ga
določimo že danes. V Sloveniji je kljub
neprijetnim izkušnjam z državo preveč
bančnega varčevanja in premalo dolgoročnega namenskega varčevanja, ki se
končajo s predčasnimi dvigi.
Zavarovalne police lahko služijo kot idealno darilo. Ob rojstvu otroka, rojstnih
dnevih otrok, ob njihovi polnoletnosti,
ob maturi, ob diplomi ali poroki
podarite zavarovalno – varčevalno polico, ki se je bo
vsak razveselil, saj lahko
z denarjem, ki se izplača iz police, kupi, kar
sam najbolj potrebuje. Lahko nameni ta
denar za nakup
dobrin, lahko za financiranje študija
ali nakupa prvega
avtomobila.
Diana Joldić,
dipl.ekon.
z licenco AZN,
pri Finančni hiši
že od leta 2005

Similar documents