V UKC Ljubljana petim bolnikom v enem dnevu presadili ledvico

Comments

Transcription

V UKC Ljubljana petim bolnikom v enem dnevu presadili ledvico
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Uprava in vodenje
Služba za odnose z javnostmi
e-pošta: [email protected]
Sporočilo za javnost
V UKC Ljubljana petim bolnikom v enem dnevu presadili ledvico
Ljubljana, 20. maj 2010 - Ni pretirano, če rečemo, da je bila nedelja, 16. maja 2010, simfonija za
presaditev ledvice umrlega darovalca, kjer je kar pet bolnikov, ki so se sicer zdravili z dializo,
dočakalo novo ledvico. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so namreč ta dan v 17 urah
opravili presaditev ledvice pri petih bolnikih.
Presaditev ledvic je ena od zahtevnejših strokovnih in organizacijskih postopkov v sodobni medicini.
Organizacija in izvedba zahtevata tesno sodelovanje številnih zdravstvenih dejavnosti in posameznikov.
Presaditev več organov v kratkem času pa ne predstavlja le več dogodkov, temveč zahteva celovit
pristop pri izvedbi. Potrebno je zagotoviti učinkovito koordinacijo vseh dejavnosti in istočasno omogočiti
prostorske kapacitete in visoko strokovno usposobljen kader za oskrbo bolnikov pred in po operativnem
posegu. Pomembno pa se je seveda zavedati, da so pri tem uspehu pomembni prispevki mnogih
zdravstvenih delavcev, brez katerih tako kompleksne organizacije in logistike, kot jo presaditev zahteva,
ne bi bilo možno izpeljati.
Koordinator transplantacijske dejavnosti v UKC Ljubljana, asist. dr. Valentin Sojar, dr. med. je povedal:
»Presaditev petih ledvic zapored smo lahko izvedli zaradi dosedanjih bogatih izkušenj s področja
transplantacije organov v Sloveniji in v UKC Ljubljana. Vse ekipe so svoje delo opravile več kot odlično.
Aktivirali smo ekipe v pripravljenosti, obenem pa tudi od doma poklicali dodatne člane ekip, ki so bili
takoj in brez razmišljanja pripravljeni realizirati tako zahteven projekt.«
Priprava in izvedba vseh postopkov je trajala skoraj 48 ur, kar zahteva tudi nadpovprečne napore vseh
zaposlenih. Vsi presajeni organi so bili pridobljeni v regiji Eurotransplant, uspešna koordinacija
presaditev pa je zasluga koordinatorja zavoda Slovenijatransplant. Z voljo večine vključenih in ključnih
strokovnjakov, da presadijo zelo mlade (idealno dobre) organe, saj so bili darovalci stari 17 oziroma 18
let, bodo omogočili prejemnikom dolgo preživetje.
Usklajeno delovanje nefrološke ekipe preko celega konca tedna (zdravniki na KO za nefrologijo: Miha
Arnol, Jakob Gubenšek, Boštjan Kersnič, Gregor Mlinšek ter Vladimir Premru z nepogrešljivimi
medicinskimi sestrami in tehniki), ki je prejemnike pripravljala, ter na drugi strani z urološko ekipo
(zdravniki KO za urologijo: Igor Strle, Anton Vrhovec, Miro Mihelič) v povezavi z anasteziološko ekipo
(zdravniki KO za anasteziologijo: Andrej Gorkič, Bojan Kontestabile, Nina Pirc), ki je bolnikom ledvice
presajala.
Da bo konec tedna dober za presaditev, se je pokazalo že v petek ponoči, ko smo preko
Eurotransplanta v nekaj urah dobili ponudbe za 5 ledvic. Zaradi zelo natančno izdelanega protokola za
pripravo prejemnikov za presaditev in protokola za sprejem ponudb smo sicer ob skrbnem tehtanju tri
ponudbe zavrnili zaradi neustreznosti ledvic za naše prejemnike. Ko smo imeli občutek, da smo v
soboto preko dneva s presaditvijo že zaključili, pa se je tempo začel še stopnjevati. Preko skupne mreže
smo prejeli naslednje ponudbe za nove ledvice, ki smo jih sprejeli kljub zelo zasedenim posteljam v
UKC Ljubljana. Ker je število ponujenih ledvic pravzaprav preseglo mejo zmožnosti delovanja ene same
kirurške ekipe, ki je sicer v pripravljenosti, je koordinator transplantacijske dejavnosti, abdominalni kirurg
Valentin Sojar, prevzel vlogo dirigenta in uspel v najkrajšem možnem času poiskati dodatne ljudi, ki so
kljub nedeljskemu času nesebično priskočili na pomoč (zdravnik KO za urologijo: Anton Vrhovec,
zdravnik KO za anasteziologijo: Bojan Kontestabile). Pohvaliti velja seveda tudi koordinatorja, ki sta
sodelovala z vročimi telefoni v rokah pri vseh logističnih in ostalih zadevah (Romana Cencelj in Gorazd
Čebulc).
V nočnih urah 16. maja 2010 so tudi na področju nefrološke zdravstvene nege stekle priprave na
transplantacijo, anesteziološke, operativne in intenzivne zdravstvene nege. »Vseh pet pacientov, ki so
bili poklicani na transplantacijo ledvice, smo uspešno pripravili. Priprava vključuje kompletno ambulantni
del priprave v Centru za transplantacijo ledvic, kjer pacient doživlja prve strese in dileme, kaj se bo
zgodilo in kakšen bo izid uspešnosti transplantacije. Poleg dela, ki je ob pripravi pacienta na
transplantacijo zahtevno, se ukvarjamo še s pacientom in njegovimi stiskami. Tudi čakanje na
transplantacijo in izvedbo dialize moramo za pacienta organizirati, torej nas v pripravi sodeluje zelo
veliko z različnih področji zdravstvene nege. Lahko s ponosom, ne le ob tem uspešnem dnevu, povem,
da ob vsaki transplantaciji uspešno pripravimo in skrbimo za paciente, sodelujemo z donorskim
koordinatorjem in vsemi zgoraj navedenimi timi zdravstvene nege kot tudi zdravniki vseh strok, ki so
udeleženi v postopku izvedbe transplantacije ledvic,« je povedala Mirjana Čalić, ki sicer skrbi za čakalno
listo za transplantacijo ledvic.
Aleksander Pavlović, je bil v pripravljenosti in je izjemno uspešno opravil postopke priprave vseh petih
pacientov na transplantacijo s pomočjo Mirjane Čalić. Z enako uspešnostjo sta svoj delež v pripravi
pacientov prispevali Sladjana Božić in Mira Rebić, medicinski sestri hospitalnega oddelka KO za
nefrologijo. Ob vsaki transplantaciji pa sodeluje tudi veliko število anestezioloških, operacijskih in
intenzivnih medicinskih sester in tudi ta dan, so zelo požrtvovalno in uspešno opravile svoje delo.
Prim. Danica Avsec Letonja, dr. med., direktorica Slovenija transplanta se je pridružila čestitkam
»vsakemu posamezniku, ki je pokazal predanost delu in zavest, da naše delo ne pozna praznikov in
nedelj«. Poudarila je pomembno dejstvo, da koordinator razpolaga z vsemi potrebnimi podatki oziroma
jih pridobi in jih zna pravilno uporabiti, da izpelje koordinacijo, ki obsega na eni strani logistiko sprejema
organa in sklica ekipe ter priprave prejemnika, na drugi strani pa poskrbi za dobro časovno uskladitev. V
primeru organizacijskih zapletov je spet koordinator tisti, ki mora ustrezno ukrepati in se prilagoditi tako,
da izpelje postopek do konca, vedno s ciljem uspešno dokončati zastavljeno delo.
Prav posebno priznanje pri tem uspehu si zaslužijo ekipe Kliničnega oddelka za nefrologijo Interne
klinike, ki so vse bolnike pripravile na presaditev, vsi člani kirurških in anestezioloških ekip, ki so
opravile presaditve ter celotno osebje oddelka za intenzivno terapijo CIT Kirurške klinike, ki je po
operaciji za bolnike tudi izjemno požrtvovalno poskrbelo.
Prvi dnevi rehabilitacije in pooperativnega zdravljenja kažejo, da pacienti dobro okrevajo.

Similar documents