uporaba kisika pri poškodovanih in nenadno obolelih[2]

Comments

Transcription

uporaba kisika pri poškodovanih in nenadno obolelih[2]
obnavljalni izpiti iz pp in nmp 2009/2010
UPORABA KISIKA PRI
POKODOVANCIH IN
NENADNO OBOLELIH
Bogomir Humar, dr.med.
GRS Tolmin, KMed
POMEN KISIKA
• Nujno nam je potreben za ivljenje.
• Dobimo ga z vdihavanjem zraka.
• V celicah se s kisikom spajajo sestavni
elementi zauite hrane, pri tem nastaja
energija, ki omogoa delovanje naega
telesa.
• Pomanjkanje kisika povzroa okvare in
propad celic, najbolj je obutljiv CS.
KISIK V NMP
• Uporaba kisika oz. zdravljenje s kisikom je
pomemben element NMP, ki p/o omogoa
im boljo oskrbo organizma s kisikom
V NMP KISIK UPORABLJAMO
KOT ZDRAVILO
Nujno je, da vemo:
1. kdaj ga uporabiti
2. kako ga uporabiti, koliko
3. kaj priakujemo od uporabe
4. kaj lahko gre narobe
OPREMA ZA ZDRAVLJENJE S
KISIKOM NA POSTAJAH GRZ S
1. Vir kisika: jeklenka z glavnim ventilom,
reducirnim ventilom in pretonim
merilcem
2. Sistem za dovajanje kisika p/o: maske z
ali brez nepovratnih ventilov (odrasla,
otroka), dvorogi nosni kateter
Vse je nameeno v nahrbtniku s kisikovo
jeklenko.
KDAJ UPORABITI KISIK?
Uporabimo ga v vseh primerih, ko
predvidevamo, da je oskrba p/o z kisikom
motena.
Motnje v dihalih in krvnem obtoku so
najpogosteji vzrok za poslabano oskrbo s
kisikom
DIHALNI VZROKI
• sestava vdihanega zraka (pomanjkanje
kisika, drugi plini…)
• ovire v dihalnih poteh
• pokodbe prsnega koa
• motnje v pljuih (pokodbe, vnetja,
astmatini napad…)
• motnje centra za dihanje (moganska kap,
zastrupitve z drogami, zdravili,
alkoholom…)
VZROKI V KRVNIH OBTOILIH
• srni infarkt, srno popuanje
• izguba krvi (pokodbe s krvavitvami,
bolezenska stanja…)
• ok
NAJPOGOSTEJE POKODBE IN
BOLEZENSKA STANJA V KATERIH BI
GORSKI REEVALEC UPORABIL KISIK
•
•
•
•
•
•
•
zastoj dihanja in bitja srca
huje krvavitve
pokodbe glave, prsnega koa, trebuha
zlomi velikih kosti, ve zlomov
srni infarkt, moganska kap
zapora dihalnih poti
ok
KAKO P/O DOVAJATI KISIK? (1)
1. bolniku razloimo, zakaj potrebuje kisik
in kaj bomo naredili,
2. odpremo nahrbtnik tako, da se prikae
zgornja polovica jeklenke,
3. preverimo ali je v jeklenki kisik,
4. odpremo glavni ventil (merilec pretoka je
zaprt),
5. cevko maske ali katetra nataknemo na
ustrezen nastavek pretonega merilca,
KAKO P/O DOVAJATI KISIK? (2)
OBRAZNA MASKA Z REZERVOARJEM
IN NEPOVRATNIM VENTILOM
• odpremo merilec pretoka na zaeleno
vrednost (15L/min)
• napolnimo rezervoar in bolniku damo
masko na obraz
• preverjamo delovanje sistema, rezervoar
mora biti stalno napolnjen
KAKO P/O DOVAJATI KISIK? (3)
DVOROGI NOSNI KATETER
• bolniku namestimo dvorogi nosni kateter
• odpremo merilec pretoka na zaeleno
vrednost (4L/min)
• preverjamo delovanje sistema, pazimo, da
kateter ne izpade iz nosu
Ko se jeklenka izprazni ali e prekinemo
dovajanje kisika, odstrani masko ali
nosni kateter in zapri glavni ventil.
Po vsaki uporabi je potrebno jeklenko
ponovno napolniti – tudi e se ni popolnoma
izpraznila.
NEVARNOSTI PRI UPORABI
KISIKA (1)
Kisik je v jeklenki pod visokim tlakom:
• ne mei jo po tleh, varuj jo pred udarci,
ne izpostavljaj jo direktnemu sonnemu
sevanju ali hudemu mrazu…
• ventile odpiraj z obutkom, ne uporabljaj
pretirane sile
NEVARNOSTI PRI UPORABI
KISIKA (2)
Kisik pospeuje gorenje:
• ne uporabljaj ga pri odprtem ognju,
prepovedano je kajenje…
Kisik pod tlakom je v stiku z mastjo
eksploziven:
• ne mai navojev ali ventilov, ne uporabljaj
kisika, e ima mastne roke
NEVARNOSTI PRI UPORABI
KISIKA (3)
Edina medicinska nevarnost pri uporabi
kisika v NMP je zastoj dihanja pri hudih
kroninih pljunih bolnikih, e uporabimo
visoke pretoke kisika.
E NEKAJ PRIPOROIL
• e ventil zamrzne, ga odtajaj z vroo vodo
ali toplimi krpami
• uporabljaj samo originalne ventile
• po uporabi zapri glavni ventil, poakaj, da
se kisik izprazni iz sistema, in zapri
pretoni ventil
IZRAUNAVANJE KOLIINE
KISIKA V JEKLENKI
Koliino kisika v jeklenki (L) izraunamo
tako, da pomnoimo volumen jeklenke z
bari na manometru kisikove jeklenke.
Pri podanem pretoku kisika (v masko
ali nosni kateter p/o) lahko izraunamo za
koliko asa nam bo zadostovala zaloga
kisika v jeklenki.
• Volumen jeklenke: 2L
• Tlak v jeklenki: 150 bar (najveji moni tlak
v nai jeklenki)
Koliina kisika v jeklenki v litrih:
150 x 2 = 300
• Koliko asa lahko kisik dovajamo s
pretokom 4L/min (nosni kateter)?
300:4 = 75 min
• Koliko asa lahko kisik dovajamo s
pretokom 15L/min (obrazna maska)?
300:15 = 20 min
VPRAANJA?
HVALA