dr. franc sušnik - Občina Prevalje

Comments

Transcription

dr. franc sušnik - Občina Prevalje
Naša posoda duha
… Učil nas je (dr. Franc Sušnik, ravnatelj
ravenske gimnazije) o duhovni, etični in
estetski hierarhiji, razlikovanju, o merah,
ki niso od danes in samo od nas.
Bile so že takrat, ko smo pred več kot pol
stoletja skupaj vsako jutro hiteli proti
Guštanju v gimnazijo.
Bile so mere in ostajajo.
Tako nas je učil.
Tak mi je ostal v spominu.
Akademik Lojze Lebič, skladatelj
(Ob 110. obletnici rojstva dr. Franca Sušnika)
Poklon izjemnemu rojaku
Nekoč je bilo jezero, o tem pripoveduje prevaljska legenda in letošnji Sušnikovi
dnevi, o graščakovih hčerah in njihovi usodi, a jezero je odteklo in med Peco in Uršljo se
je naselilo življenje, ustvarjalni vrvež Korošcev. Občina Prevalje velja za zibelko
glasbenikov in odličnih zborov, Prevalje veljajo za zibelko pisane besede z bogato
kulturno tradicijo. Tu nastajajo najboljši zbori, ponašamo se z rojakinjo, ki je segla po
najvišji nagradi za poezijo, Jenkovi nagrajenki. Trosijo se semena znanja, ki vzklijajo in
rodijo sadove v koroškem rodu. Osnovna ideja nas druži ob vsakoletnih Sušnikovih
dnevih. Odprtost duha. Le znanje je tisto, kar lahko daje narodu in nam Korošcem
potrebno samozavest, znanje je tisto, ki nam bo izboljševalo kvaliteto življenja in tega se
je dr. Franc Sušnik še kako zavedal. Sušnikovi dnevi so poklon ideji odpiranju Koroške
znanju, napredku. Danes, v hudo neprijaznih časih našega vsakdana, je osnovno vodilo
še kako pomembno ne samo za nas, ampak za vso slovenstvo. Koroška se je dvignila
zaradi njegove zavzetosti in spodbujanja humanističnega duha, zaradi naprednih idej,
ustvarjalne energije in pripadnosti okolju. A kje smo ostali?
S Sušnikovimi dnevi 2014 se z vso častjo in spoštovanjem poklanjamo rojaku,
skladatelju, akademiku Lojzetu Lebiču, častnemu občanu Občine Prevalje ob njegovem
življenjskem jubileju. V veliko čast nam je.
Župan Občine Prevalje
dr. Matija Tasič
Na Prevaljah vemo, da človek ne živi samo od kruha. Enkrat več nas je takih kot po
širni Sloveniji, ki aktivno delujemo v kulturnih društvih in se napajamo iz različnih
duhovnih posod. Število kulturnih društev v občini raste, v naše vrste vstopajo otroci,
mladi, dijaki, študentje, tudi iz sosednjih krajev, celo preko meje, iz zamejske Koroške
prihajajo. Enkrat več od državnega povprečja je tistih, ki so se zapisali znanosti, dosegli
najvišje akademske nazive. Kar petdeset doktorjev znanosti je na listini, ki so izšli s
Prevalj ali pa k nam prišli in tukaj delovali.
Kaj nam želijo povedati letošnji SUŠNIKOVI DNEVI?
Da, nekaj zagonetnega in mikavnega je v tem svetu pod Uršljo in Peco, kar se kaže v
naših hotenjih, iskanjih, v naši pesmi, v naših srcih. Radovednost žene mlade v svet
znanosti. Ob začetku letošnjih Sušnikovih dnevov jim bomo vnovič prisluhnili, kaj
počno v svojem svetu učenosti. V novembru prihaja med nas kiparka NEŽIKA NOVAK,
ki od leta 1990 dela kot svobodna keramičarka v Beli pri Železni Kapli. V glini mojstrsko
izraža svojo notranjo podobo, vredno ogleda. Letošnje leto smo posvetili skladatelju
akademiku LOJZETU LEBIČU. O njem in drugih koroških skladateljih nam bodo
govorili povabljeni muzikologi, tudi o koroški ljudski pesmi bomo zvedeli kaj novega,
saj je ljudska pesem iskrena prijateljica vsakega resnega skladatelja. Izdali bomo in
predstavili knjigo o Lebiču – OD BLIZU IN DALEČ II in KATALOG DEL. Branje te knjige
nam bo razširilo vedenje o umetnosti, o glasbi, o delu našega velikega rojaka, vse
premalo poznanega. Mnogokaj se bomo iz te knjige lahko naučili, morda kaj na novo
razmislili in prišli do novih spoznanj. Dr. FRANC SUŠNIK je avtor literarnega dela
PREVALJŠKA LEGENDA. Že leta smo načrtovali uprizoritev te Sušnikove mojstrovine.
Tokrat bomo končno lahko to delo predstavili na odru, v obliki baletne predstave,
glasbo zanjo je prispeval skladatelj LEBIČ (iz njegovih obstoječih glasbenih del), baletni
plesalci so člani Društva baletnih umetnikov Slovenije (DBUS), v predstavi sodelujejo
tudi pevci Koroškega APZ Mohorjan. Letošnje Sušnikove dneve bomo zaključili s
koncertom ORKESTRA SLOVENSKE FILHARMONIJE, ki bo po dolgih letih premora ob
pomoči sponzorja vnovič stopil na naš oder in nam predstavil dela treh velikih
skladateljev – Mozarta, Lebiča in Mendelssohna. To bo tudi zaključek letošnjega
Lebičevega glasbenega leta in Sušnikovih dnevov.
Polnimo svojo posodo duha s ponujenimi vsebinami. To bodi sporočilo letošnjih
Sušnikovih dnevov.
Prisrčno vabljeni. Čakajo Vas lepa doživetja ob srečevanju z glasbo, besedo, ob
srečevanju z likovnimi stvaritvami in baletno umetnostjo in z ustvarjalci umetniki in
znanstveniki različnih zvrsti.
Na Prevalje prihajajo zaradi Vas, želijo si srečanja z Vami.
PRISRČNO VABLJENI!
Predsednik KD Mohorjan
Boštjan Gorenšek, dipl. mark.
PETEK, 7. NOVEMBER 2014, OB 17. URI,
DRUŽBENI DOM, MALA DVORANA
TOREK, 11. NOVEMBER 2014, OB 17. URI,
DRUŽBENI DOM, GROŠLJEVA GALERIJA
SREČANJE IN POGOVOR S
PREVALJSKIMI DR. ZNANOSTI
ODPRTJE KIPARSKE RAZSTAVE
NEŽIKE NOVAK
Področje svojega znastveno-raziskovalnega dela
bodo tokrat predstavili:
dr. Janja Kristl Pogrujc, dr. kemijskih znanosti,
dr. Vojko Strojnik, dr. kinezioloških znanosti,
dr. Benjamin Lesjak, dr. pravniških znanosti.
Pogovor z njimi bo
vodila dr. Karla Oder
Sodeluje:
dr. Katarina Keber,
ZRC SAZU
PRISRČNO VABLJENI | VSTOPNINE NI
Nežika Agnes Novak se je rodila leta 1961 v Železni Kapli.
Leta 1979 je maturirala na BORG v Celovcu; od 1982 do 1985 je
študirala arhitekturo na tehnični univerzi na Dunaju; v letih 1985–1988
se je na Koroškem učila keramičarstva, leta 1990 je opravila mojstrski
izpit v keramiki. Od leta 1990 dela kot svobodna keramičarka v Beli pri
Železni Kapli. Razstavlja po Koroški, Avstriji, Sloveniji, …
Razstava bo odprta do 25. novembra 2014.
PRISRČNO VABLJENI | VSTOPNINE NI
NEDELJA, 16. NOVEMBER 2014, OB 19. URI,
DRUŽBENI DOM
SOBOTA, 22. NOVEMBER 2014, OB 19. URI,
DRUŽBENI DOM
KOROŠKI SKLADATELJI IN
KOROŠKA LJUDSKA PESEM
DR. FRANC SUŠNIK PREVALJSKA LEGENDA
ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE,
dirigent Marko Hribernik
STROKOVNI POSVET JE POSVEČEN SKLADATELJU
AKADEMIKU LOJZETU LEBIČU
BALETNO-GLASBENO-SCENSKA PREDSTAVA, GLASBA LOJZE LEBIČ,
DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE, KOREOGRAFIJA
CLAUDIA SOVRE, DRAMSKI IGRALEC ALEŠ VALIČ, KOROŠKI APZ
MOHORJAN, DIRIGENTKA HELENA BUHVALD GORENŠEK
W. A. MOZART - Figarova svatba – uvertura
L. LEBIČ - Glasba za violončelo in orkester, solistka:
violončelistka Karmen Pečar
F. MENDELSSOHN - Simfonija št. 3 v a-molu,
op. 56, »Škotska«
SODELUJEJO: SKLADATELJ AKADEMIK LOJZE LEBIČ, DR. MATJAŽ BARBO,
DR. GREGOR POMPE, DR. URŠA ŠIVIC, MAG. TOMAŽ SIMETINGER,
JASNA NOVAK,
PREDSTAVITEV KNJIGE: LOJZE LEBIČ – OD BLIZU IN DALEČ II
in KATALOGA DEL
RAZSTAVA: AKADEMIK LOJZE LEBIČ
Mohorjani smo do sedaj pripravili dva strokovna posveta:
SLOMŠEK IN GLASBENA VZGOJA MLADIH
(DEVETI SUŠNIKOVI DNEVI, 2006)
Predstava izhaja iz temeljnih
spoznanj avtorja, za katerega se zdi,
da je bilo »odkritje« o dokončni
resnici Svetega pisma povezano s
kalvarijo srečevanja plitvine vse
prevečkrat opeharjenega in
ideološko zaznamovanega okolja, ki
se je izčrpavalo v uničevanju svetega,
ter mučnem soočenju teme in
svetlobe, laži in resnice, sovraštva in
ljubezni , brezupa in upanja, življenja
in smrt …
In vsem tem in še mnogim dvojicam
in lovljenju ravnotežja med njimi
smo priča še danes. Tudi v tem je
neprecenljiva vrednost in aktualnost
Sušnikovega dela, ki si zasluži
kvalitetno in spoštljivo upodobitev.
Morda je današnji čas tisti «pravi
čas«, da veličino duhovne kulture, ki veje iz Sušnikovega besedila, postavimo ob bok
duhovnim plitvinam, ki globine človeških duš in src ne zmorejo nagovoriti tako, da bi
se umirila in odpočila od utripajočega beganja »od enega do drugega boga«.
Katarina Lavš
Orkester SF je na Prevaljah v mohorjanovih koncertnih ciklih koncertiral petkrat,
zadnjič leta 2003. Veselimo se vnovičnega srečanja s tem odličnim orkestrom.
ŽIVLJENJE IN DELO DR. FRANCA SUŠNIKA
(ENAJSTI SUŠNIKOVI DNEVI, 2008)
PRISRČNO VABLJENI | VSTOPNINE NI
LEBIČEVA GLASBA ZA VIOLONČELO IN ORKESTER
Naslov ne pomeni popolnega odmika od tradicionalne oblike solističnega koncerta, se pa od
njega oddaljuje po enostavčnosti, po različnih manj običajnih povezavah med posameznimi
deli, pa tudi v soigri med solistom in orekstrom.
O Glasbi za čelo in orkester iz leta 2011 je skladatelj zapisal: » Gradivo za to delo sem poiskal v
mojem elektroakustičnem Ateljeju III (1976) za čelo in magnetofonski trak, ga osredotočil v
oblikovno celoto ter usmeril v tesno soigro solista in orkestra. Solistični part, ki terja veliko
virtuoznost in muzikalnost, je nastjal z mislijo na odlično čelistko Karmen Pečar.«
Kljub preprostemu naslovu »Glasba…« pa tudi iz tega Lebičevega dela govori zanj značilna
glasbneo – zvočna eksistencialna povednost.
Delo je – z istimi mojstrskimi izvajalci – prvič izvedel dirigent Lovrenc Arnič 15. 3. 2012 na
Slovenskih glasbenih dnevih, posvečenih 140 - letnici Glasbene matice.
PRISRČNO VABLJENI | VSTOPNINA: 10 EUR, V PREDPRODAJI 8 EUR
PRISRČNO VABLJENI | VSTOPNINA: 10 EUR, V PREDPRODAJI 8 EUR
PREDPRODAJA VSTOPNIC: DARILNI BUTIK PREVALJE IN MLADINSKA KNJIGA RAVNE
PREDPRODAJA VSTOPNIC: DARILNI BUTIK PREVALJE IN MLADINSKA KNJIGA RAVNE
Izdalo in založilo: KD Mohorjan Prevalje / Oblikovanje: Unigraf / Tisk: Forma film / leto: 2014
PETEK, 14. NOVEMBER 2014, OB 15. URI,
DRUŽBENI DOM, MALA DVORANA
KULTURNO DRUŠTVO MOHORJAN – OBČINA PREVALJE – JSKD – KKZ CELOVEC
KOK DR. FRANCA SUŠNIKA – DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE
SEDEMNAJSTI SUŠNIKOVI DNEVI
2014
PREVALJE
DRUŽBENI DOM
7.–22. NOVEMBER 2014
P R E V A L J E
Informacije: www.sušnikovi-dnevi.si

Similar documents