1. V besedilu poišči in nato izpiši besede ali besedne

Comments

Transcription

1. V besedilu poišči in nato izpiši besede ali besedne
1. V besedilu poišči in nato izpiši besede ali besedne zveze, ki jih danes več ne uporabljamo!
Poišči vsaj dve in jih pojasni v obliki zapisa!
ONIKATI – v govoru s spoštovano osebo uporabljamo oblike tretje osebe množine moškega spola
OČA – oče
ZEMLJEPIS – geografija
DECI – otroci
STARŠIM – starši
DUMA – doma
VEDENJŠI - vedenje
2. Primerjaj vsakdanjik družine danes in družine v 19. stoletju. Svoje ugotovitve zapiši!
VSAKDANJE DRUŽINE
 Otroci in starši se tikamo

Družinski člani so mama, oče in otroci

Zaposlena oče in mama.

Odloča se cela družina.


Otroke ne kaznujejo tako hudo.
Otroci so samostojni ko so stari 18 let.
VSAKDANJIK DRUŽINE V 19. STOLETJU
 Otroci so starše vikali ali celo onikali – v
meščanskih družinah se je to nekoliko
razlikovalo, saj so otroci starše začeli
tikati, vseeno pa so se morali držati
strogih pravil.
 Družinski člani so bili vsi (mama, oče,
tete, strici, hlapci in dekle)
 Delal samo oče (v revnih družinah
zaposleni vsi). Mati skrbela za
gospodinjstvo in vzgojo otrok.
 Oče je bil družinski poglavar, zaščitnik,
gospodar in družinski sodnik.
 Otroke so kaznovali s šibo.
 Otroci so se osamosvojili šele, ko so
odrasli - fantje, ko so šli na študij ali našli
zaposlitev, dekleta pa šele ko so se
poročila.
3. Kako ukrepajo tvoji starši, če prekršiš pravilo? In kako so ukrepali starši tvojih vrstnikov pred
več kot sto leti?
UKREPI MOJIH STARŠEV
 Dobim kazen.
UKREPI STARŠEV MOJIH VRSTNIKOV
 Zastraševali s številnimi grožnjami in
pripovedmi
 Tepli s palico.
1. Ugotovi, v čem so se razlikovale kmečke družine od meščanskih. Zapiši vsaj tri razlike!
KMEČKE DRUŽINE
 Mama in gospodinja so morale vse
poskrbeti same.
 Ni bilo sledu o meščanskem miru in
udobju, prav tako tudi za tesnejšo
povezanost staršev in otrok ne.
 Zaposlene so bile oče, mama včasih pa
celo otroci.
MEŠČANSKE DRUŽINE
 Mati je imela kuharice in hišne
vzgojiteljice.
 Praznike, počitnice in velik del prostega
časa so preživeli skupaj.

Oče delal v pisarni, nekje v mestu.
2. Besedilo govori tudi o tem, kako so se morali učenci takrat obnašati v šoli. Izvemo, kaj so se učili
dečki in kaj deklice. V preteklosti je bilo vedenje v šoli tudi ocenjeno. Razmisli, ali bi bilo smotrno v
šoli danes ocenjevati vedenje? Svoj odgovor utemelji!
DEČKI
 Večina hodila v šolo.
 Šole so bile večinoma v nemškem in
italijanskem jeziku. Slovenska šola je bila
ustanovljena šele leta 1905.
DEKLICE
 Malo deklic hodilo v šolo.
 Doma so se učile najpomembnejše kako
postati prave gospodinje. Učile so se tudi
brati, pisati, igrati na klavir in poznati
znane pisatelje in pesnike.
Mislim, da bi bilo malo čudno, če bi ocenjevali vedenje.
Družina v 19. stoletju