DOBER zrak je pogoj za DOBRO počutje!

Comments

Transcription

DOBER zrak je pogoj za DOBRO počutje!
Prezračevanje | Ogrevanje | Hlajenje | Požarna varnost | Hišno prezračevanje | Elementi za distribucijo | Izolacijski material
Prezračite svoj dom!
CENTRALNE
PREZRAČEVALNE
NAPRAVE
LOKALNE
PREZRAČEVALNE
NAPRAVE
HIŠNI VENTILATORJI
ELEMENTI ZA
DISTRIBUCIJO ZRAKA
ELEMENTI
KANALSKEGA
RAZVODA
TOPLOTNE ČRPALKE,
KONVEKTORJI IN
TOPLOTNA SEVALA
Dovod svežega zraka v bivalni prostor je vsekakor eden izmed
poglavitnih dejavnikov, ki doprinese k povišanju bivalnega
ugodja. Aktivno prezračevanje prostorov v katerih preživimo
večino časa, prav gotovo vpliva na počutje, delovne aktivnosti
in navsezadnje tudi na naše zdravje. Da bi zagotovili konstanten in kontroliran vtok svežega zraka v bivalni prostor, lahko
to storimo z vgradnjo centralne ali lokalne prezračevalne
naprave.
DOBER zrak je pogoj za
DOBRO počutje!
2
Hišno prezračevanje
ZRAK V NAŠIH DOMOVIH
Raziskave iz preteklih let so pokazale, da je naša produktivnost
občutno slabša, če vdihujemo slab in izrabljen zrak, ki se nahaja v
slabo prezračevanih domovih. Ker v povprečju preživimo 70% našega
časa doma, je pomembno da poskrbimo za ustrezno prezračevanje. Z
ustreznim in energetsko učinkovitim prisilnim prezračevanjem, lahko
vplivamo na prihranek energije, poleg tega pa poskrbimo za zdravje in
boljše počutje.
REŠITEV 1
CENTRALNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA VR in VTC
Naprave VR in VTC so odlična rešitev za centralno
hišno prezračevanje. Z vgrajenim rekuperatorjem za
vračanje toplote in EC ventilatorji naredijo celoten sistem
prezračevanja energetsko učinkovitejši. Poleg standardnih
naprav v katerih so že rekuperator, filtri, tipala,… je na
voljo še vrsta ostalih dodatkov, kot so kanalski vodni ali DX
hladilniki, električni ali vodni grelniki, dušilniki zvoka ipd.
Vsi standardno vgrajeni in dodatni elementi so podprti z
integriranim krmilnim sistemom, ki omogoča nastavljanje
različnih parametrov in s tem naredi napravo še bolj prijazno za uporabnika.
VR/VTC
REŠITEV 2
LOKALNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA
MELTEM M-WRG
MELTEM M-WRG
V nemškem podjetju Meltem so razvili odlične lokalne
prezračevalne naprave z vgrajenim ploščnim rekuperatorjem, ki dosega izkoristke do 76%. Odlikuje jih predvsem kakovostna izdelava, majhna poraba energije, tiho
delovanje in enostavna vgradnja.
Hišno prezračevanje
PRIPOROČILA
za določanje ustreznega
prezračevalnega sistema
V času prisotnosti ljudi v prostorih
stavbe, ki so namenjeni za delo in
bivanje ljudi, je potrebno dosegati
volumsko izmenjavo zraka (n) vsaj
n = 0,5 h-1. Z uporabljenim sistemom prezračevanja je potrebno
preprečiti pretok zraka iz bolj obremenjenih prostorov (npr. kuhinje,
sanitarij, kopalnice, garaže, laboratorija ...) v ostale prostore v stavbi.
VR
•
PREZRAČEVANJE
in VARČEVANJE?!
Primer vgradnje centralne
prezračevalne naprave
Systemair VR
Da bi bilo prezračevanje kar se da energetsko učinkovito, je pomembno
da izberemo napravo z vgrajenim rekuperatorjem toplote.
Ploščni rekuperator
Lahko ga najdemo v napravah
Systemair VTC in Meltem M-WRG.
Segret izrabljen zrak preko aluminijastih/plastičnih križno postavljenih lamel odda toploto hladnemu
Križni
Križni - protitočni
svežemu zraku in ga s tem segreje.
Sveži in izrabljeni zrak se pri tem ne
mešata. Če se pojavijo večje temperProtitočni
aturne razlike med svežim in odpadnim zrakom, lahko pride do izločanja vlage iz zraka. Na lamelah se pojavijo
vodne kapljice-kondenz, ki pa ga je potrebno ustrezno speljati v odtok.
Rotacijski rekuperator
Lahko ga najdemo v napravah
VR-DC/DCV. Segret izrabljen zrak
segreva lamele rotacijskega kolesa,
ta se obrne in toploto odda hladnemu
svežemu zraku. Izkoristki rekuperatorja se gibljejo okoli 85%. V tem
primeru nam rekuperator ne kondenzira.
Rotacijski rekuperatorji vračajo poleg
toplote tudi vlago!
V času nezasedenosti prostorov, ki so namenjeni za delo in
bivanje ljudi, je treba zagotoviti in
vzdrževati izmenjavo zraka najmanj n = 0,2 h-1 za odstranitev
emisij stavbe in preprečitev drugih
škodljivosti (npr. pojav kondenzacije - plesni).
V prostorih, kjer je kajenje
dovoljeno, mora najmanjša
dodatna količina vtoka zunanjega
zraka znašati 45 m3/h na osebo
(upošteva se predvideno število
oseb za prostor).
Količina zunanjega zraka se lahko
določi tudi glede na talno površino
in mora znašati najmanj 1,5 m3/h
na kvadratni meter talne površine
prostora, brez upoštevanja drugih
virov onesnaževanja zraka.
Standard SIST DIN 1946-6:
potrebna količina svežega zraka na
osebo: 30 m3/h.
Distribucija zraka mora biti
določena glede na lokacijo človeka
in delujoče naprave.
Najučinkovitejše je izpodrivno prezračevanje,
dovod zraka spodaj, odvod zgoraj.
3
4
Hišno prezračevanje
CENTRALNO PREZRAČEVANJE
Naprave Systemair VR z
rotacijskim rekuperatorjem toplote
VR-DCV
VR-DC
VR-ECH
VR 400/700 DCV in DC je popolna klimatska naprava,
primerna za stanovanja, pisarne in podobne prostore.
Z EC ventilatorji in izpopolnjenim kontrolnim sistemom
zagotavlja optimalno rabo energije in izpolnjuje nove
predpise o učinkoviti rabi energije.
Poleg učinkovitih EC centrifugalnih ventilatorjev so v
napravah vgrajeni zračni filtri, rotacijski izmenjevalnik za
vračanje odpadne toplote, ki dosega izkoristke do 85% in
tipala. Elementi regulacije so podprti s krmilnim sistemom
na katerega je mogoče povezati več kontrolnih panelov.
Kontrolni panel z LCD prikazom omogoča nastavljanje pretoka zraka, temperature, prikaz alarma (vgrajen dodatni
izhod za prikaz alarma na drugem mestu),…Delovanje
lahko omejimo z nastavljivim tedenskim urnikom.
Naprave so izolirane (30mm) in jih lahko vgradimo tudi v
hladnejše prostore kot so shrambe, podstrešja, kleti, ipd.
Lahko jih postavimo vertikalno na steno (vsi priključki zgoraj) ali na tla (priključki s strani).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rotacijski rekuperator z visokim izkoristkom (do 85%)
Delno vračanje vlage (do 30%)
Energijsko učinkoviti EC motorji
Kontrolni panel z osvetljenim LCD zaslonom
Ločena nastavitev pretoka dovodnega in odvodnega
zraka
Avtomatski preklop na letno delovanje
Fleksibilna vgradnja
Brez dodatnega odtoka kondenza
Dodatni izhodni signal za hlajenje (0-10V)
Dobro je vedeti!
do
nologijo,
Z EC-teh
ergije!
n
e
orabe
manjše p
Prezračevalni sistem mora biti projektiran in izveden
tako, da pri normalnem vzdrževanju racionalno in
nemoteno deluje ves čas uporabe in da je omogočen
enostaven dostop za čiščenje, vzdrževanje in servisiranje.
Prezračevalne naprave Systemair imajo vgrajene EC
motorje, ki so učinkovitejši od običajnih, zagotavljajo
manjšo porabo energije in hkrati predstavljajo manjši
obratovalni strošek.
jev
ih motor
va različn
Primerja
Že tako tiho delovanje naprav je mogoče dodatno
utišati! To lahko storimo z vgradnjo kanalskih dušilnikov
zvoka, ki se praviloma vgrajujejo čim bližje izvoru. Torej
kar se da blizu prezračevalne naprave.
i
Hišno prezračevanje
Diagrami dovodnih in odvodnih ventilatorjev v napravah VR DC/DCV.
DOVOD
NAPRAVE SYSTEMAIR
ZADOSTUJEJO POGOJEM
ZA PRIDOBITEV
SUBVENCIJ
EKO SKLADA!
ODVOD
A
C
A
SFP
E
SFP
F
B
2,5
D
C
SF
,0
1,5
B
D
P2
E
CENTRALNO PREZRAČEVANJE
(Naprave Systemair VR in VTC)
F
A
Vse naprave zagotavljajo
visoko stopnjo vračanja odpadne
toplotne. Zagotovljeno je vračanje
toplote v višini 80% in celo več, ob
reduciranem načinu delovanja.
A
5
SFP 2,
C
SFP
E
C
B
SFP 2,0
F
B
1,5
D
F
SFP 2,5
SF
A
,0
C
B
SF
P
E
F
A
C
P2
Vse omenjene prezračevalne
naprave zagotavljajo visoko
učinkovitost vgrajenih elektro motorjev. Poraba električne energije
je 0,45Wh/m3 (1,62kW/m3). Ob
reduciranem načinu delovanja je
specifična poraba električne
energije na m3 prezračevalnega
zraka še nižja.
D
E
1,
5
D
B
D
E
F
A
Vse naprave so narejene in
testiranje po standardu za
prezračevalne naprave
SIST EN 308.
A
C
C
B
B
SF
P
D
2,
5
P
2,
0
P
SF
1,5
F
LOKALNO PREZRAČEVANJE
(Naprave Meltem M-WRG)
D
E
F
SF
E
VR enote imajo vgrajen kondenzacijski rotacijski regenerator, ki
omogoča vračanje vlage in s tem
navlaževanje dovodnega zraka.
Stopnja vračanja vlage je do 60%.
Zagotovljeno vračanje odpadne
toplote je do 76%.
VR 700 DCV
VR 700 DCV
A
A
C
SF
P2
F
B
,5
C
D
E
SF
P
SF
P
1,5
2,
0
E
F
D
B
Poraba električne energije je
0,21Wh/m3 (0,75kW/m3).
Naprava je izdelana in testirana
po standardu za prezračevalne
naprave SIST EN 308.
i
5
6
Hišno prezračevanje
CENTRALNO PREZRAČEVANJE
Systemair SAVE VTC 300/700 s ploščnim protitočnim rekuperatorjem
toplote. Visok izkoristek vračanja odpadne toplote, sodoben izgled in
napreden krmilni sistem vzbuja med kupci veliko zanimanja.
Systemair SAVE VTC 300/700
SAVE VTC 300
V skupino hišnih prezračevalnih naprav spada tudi naprava
SAVE VTC 300/700 z vgrajenim visoko učinkovitim protitočnim
rekuperatorjem toplote (izkoristek do 90%). Kot že dobro znane
naprave Systemair VR tudi SAVE VTC poganjajo varčni EC (elektronsko komutirani) motorji, ki dopuščajo poljubno (zvezno)
nastavljanje pretoka zraka. Krmilnik z LCD zaslonom je vgrajen na napravi in dopušča številne nastavitve delovanja (kot
dodatna oprema tudi ločen krmilni panel). Zrak, ki vertikalno
vstopa in izstopa skozi G4 filtre (na voljo tudi F7 in F5 filtri),
lahko predgrejemo (el. predgrelnik) ali dogrejemo (el. ali vodni
dogrelnik).
SAVE VTC 700
•
•
•
Protitočni rekuperator z izkoristkom vračanja odpadne
toplote do 90%
Energijsko učinkoviti motorji z vgrajeno EC tehnologijo
Uporabniku prijazna regulacija z LCD zaslonom
CD Control panel 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Krmilnik z LCD zaslonom je vgrajen na napravi
Možnost priklopa dodatnega daljinskega krmilnika
Ločena nastavitev pretokov (dovod/odvod)
Zvezno nastavljanje pretoka zraka (EC motorji)
Prikaz temperatur zraka
Funkcija ‘‘poletno delovanje’’
Avtomatski preklop dnevni / nočni režim delovanja
Urnik delovanja
Prikaz stanja filtrov
Izhod - regulacija vodnega dogrelnika
Vhod - priključitev CO2 tipala ipd.
Z EC-tehnologijo, do
manjše porabe energije
OJEM ZA
UJE POG
ZADOST
BVENCIJ
ITEV SU
PRIDOB
ADA!
EKO SKL
rani 5!
Več na st
Hišno prezračevanje
Delovno območje ventilatorjev:
7
Dodatna oprema
Dovod
Odvod
VBC
,5
P2
SF
Vodni grelnik
0
SFP 2,
SFP 1,
6
SFP 1,
5
SFP
SFP
0,6
SF
P1
0,9
,2
LDC
Dušilnik zvoka
FK
Pritrdilne objemke
,5
P2
SF
0
SFP 2,
SFP 1,
6
SFP 1,
5
SFP
SFP
0,6
SF
0,9
CVVX
P1
,2
Zunanja rešetka dovod/
odvod
Toplotni izkoristek rekuperatorja
IGC/IGK
SAVE VTC 300
SAVE VTC 700
Zajem
Dovod
Izpuh
Povratek
Primer vgradnje naprave SAVE VTC 300 R (v kurilnici) in povezava na kanalski razvod z dušilnikoma
zvoka in elementi za distribucijo zraka, ki je skrit v spuščenem stropu (npr. Knauf). Kanalski razvod
lahko izvedemo tudi s ploščatimi ali fleksibilnimi kanali.
Kanalski dogrelnik ali
hladilnik
Zunanja rešetka
Zračni ventili za dovod in
odvod zraka
CD
Kontrolni panel 2
Dušilnik zvoka
Systemair
SAVE VTC 300
Zunanja rešetka za
zajem/izpuh zraka
CO2-RT
Tipalo za CO2
8
Hišno prezračevanje
CENTRALNO PREZRAČEVANJE
Izberite svojo prezračevalno napravo Systemair!
Iz tabele spodaj lahko okvirno določimo velikost centralne prezračevalne
naprave glede na velikost prostora oz. glede na število oseb v prostoru.
Karakteristike naprav pri 200 Pa zunanjega tlaka (upor kanalske mreže)!
x5
VR-DC/DCV
300m2
200m2
100m2
x10
x15
Tip naprave
VR-DCV
Toplotni Izkoristek
rekuperatorja
VR 300 ECV/B
~80%
VR 400 DC/DCV
VR-DC
VR 700 DC/DCV
VR - DC
VR - DCV
VR-ECH/B
Toplotni Izkoristek
rekuperatorja
Dodatki:
VR 250 ECH/B
~80%
Dušilniki zvoka
Pritrdilne
objemke
Filtri
VR 250 ECH/B
(Predviden za vgradnjo pod strop)
Več o dodatkih na spletni strani
www.systemair.si
VTC
VTC 300
VTC 700
Toplotni Izkoristek
rekuperatorja
~90%
VTC
Hišno prezračevanje
9
0
CM
VR 700 DCV
VR 400 DCV
1
2
3
cca.
4
6
VR 700 DC
VR 400 DC
5
Dimenzije priključkov:
•
Ø200mm (VR 700 DCV)
•
Ø160mm (VR 400 DCV)
406
796
410
7
8
9
10
Dimenzije priključkov:
•
Ø200mm (VR 700 DCV)
•
Ø160mm (VR 400 DCV)
11
12
13
VR 250 ECH/B
14
15
16
17
Dimenzije priključkov Ø125mm
18
616/860
762/1170
802/1088
20
857
553/780
19
VTC 300
VTC 700
21
D
Celotna višina naprave VTC
700 s podpornimi nogicami je
1214mm.
24
A
C
139/211
131/180
B
406/576
139/211
421/571
279/450
23
616
22
758
131/176
25
Ø160(4x)
Ø250(4x)
10
Hišno prezračevanje
Elementi centralnega prezračevalnega
sistema
Da bi sistem centralnega prezračevanja ustrezal našim zahtevam, ga je
mogoče nadgraditi s številnimi elementi. S široko paleto dodatkov lahko
zrak dogrejemo ali ohladimo, dosežemo tišje delovanje ter poskrbimo za
ustrezen zajem oz. vpih zraka v prostor.
Prezračevalna naprava
Kanalski razvod
Dušilniki zvoka
Prezračevalna naprava je ključni
element prezračevalnega sistema.
Izberemo jo glede na velikost in
zasedenost prostora, pri tem pa
je potrebno upoštevati naslednje
dejavnike:
• Poraba električne energije za
delovanje
• Izkoristek rekuperacije
• Hrupnost
Kanalski razvod običajno prilagodimo prostoru. Za čimbolj učinkovito
izmenjavo zraka je v vsakemu prostoru potrebno zagotoviti dovod
in odvod zraka. Kanalski razvod je
lahko iz pločevinastih ali plastičnih
kanalov.
Dušilnike zvoka vgradimo čim
bližje prezračevalni napravi. Z njimi
delno preprečimo širjenje zvoka
po prezračevalnih kanalih.
•
Dušilnik zvoka
Systemair LDC
Hišno prezračevanje
www.hisnoprezracevanje.si
Izolacijski material
Elementi za dogrevanje in
hlajenje
Elementi za dogrevanje in hlajenje zraka so običajno prirejeni za vgradnjo
na kanal. Vgradimo jih na dovod, na voljo pa so vodni grelniki ali hladilniki,
električni grelniki ter DX hladilniki (direktno uparjanje hladiva). Pri vgradnji hladilnika moramo predvideti tudi odtok za kondenz. Tovrstno opremo
je potreno ustrezno izbrati saj mora biti usklajena s krmilnim sistemom
prezračevalne naprave.
•
Grelniki, hladilniki in
regulacija Systemair
Prezračevalne kanale je potrebno
ustrezno izolirati. S tem se
izognemo temperaturnim izgubam
skozi stene kanala in morebitnemu
kondenziranju površine. Izolacija
se na kanale lepi s posebnim lepilom, dobavljive pa so tudi
samolepljive plošče. Služi pa
tudi kot zvočna zaščita saj duši
vibracije na stenah prezračevalnih
kanalov.
•
Izolacija Armacell
Elementi za distribucijo zraka
Med elemente za distribucijo zraka štejemo rešetke,
zračne ventile, difuzorje, lopute, regulatorje pretoka,...
S tovrstnimi elementi nastavljamo ustrezno količino
dovedenega in odvedenega zraka. Ustrezno izbrani in
pravilno nastavljeni poskrbijo za ustrezno ugodje v prostoru (tiho delovanje brez občutka gibanja zraka).
•
•
•
•
•
Ustrezno izbrani in nastavljeni elementi
centralnega prezračevalnega sistema
pripomorejo k daljši življenski dobi
naprav in manjši porabi energije!
Regulatorji pretoka z ali brez motornega pogona
Rešetke za zunanjo in notranjo vgradnjo
Zračni ventili z možnostjo nastavljanja pretoka
Difuzorji za stensko ali stropno vgradnjo
Zračne lopute z ali brez motornega pogona
11
Hišno prezračevanje
KANALSKI RAZVOD
Za ustrezno kanalsko povezavo med prezračevalno napravo in elementi
za distribucijo zraka
Za ustrezen kanalski razvod prezračevalnega sistema je na voljo široka paleta
elementov, ki se enostavno spajajo s hitrimi sponjami. Razdelilne komore,
prehodni kosi, kolena in ostali elementi naredijo montažo enostavnejšo in
bolj prilagodljivo glede na zahteve objekta.
Prezračevalna naprava
Systemair VR ali VTC
Razdelilna komora in komora z
revizijsko odprtino za čiščenje
Tlačni padec v odvisnosti od hitrosti
zraka za fleksibilne plastične kanale
DN 50, 70 in 90.
40
Kanalski razvod se določi glede na zahtevano količino zraka
in upor v kanalih. Ta je namreč odvisen od dolžine cevi, od
števila prehodnih kosov, kolen, ipd. V primeru da se izkaže
ena cev premalo, lahko s pomočjo razdelilnih in zbiralnih
komor vzporedno razpeljemo več cevi. S tem za enako
količino zraka dosežemo manjšo hitrost hitrost zraka v kanalih
(ki vpliva tudi na hrup) in s tem tudi upor.
30
Diagram prikazuje padec tlaka
v fleksibilnem plastičnem
kanalu dolžine 1m.
35
DN 50
25
20
DN 70
15
10
Izris kanalskega
razvoda
Tlačni padec (Pa)
12
DN 90
5
0
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
Hitrost zraka v kanalu (m/s) - maksimalno 3m/s
Hišno prezračevanje
Vmesna razdelilna komora
Elementi za vpih/zajem
zraka
Končna komora
z vpihovalnim
elementom
Elementi kanalskega razvoda za
manj zahtevne kanalske mreže
Izolacija Armacell za izolacijo
zračnih kanalov
Povezovalni
kanali (okrogli
ali ploščati)
Zajemna rešetka
Poleg že omenjenih, je na voljo še število ostalih elementov,
ki jih lahko kombiniramo v kanalski razvod… prav tako so na
voljo tudi elementi za medsebojno spajanje, regulacija ventilatorjev in kanalskih grelnikov ipd.
Primer vključevanja elementov v
kanalski razvod
Filter v ohišju FFR
Kanalski dušilnik zvoka LDC
Kanalski grelnik
Spiro kanali, prehodni kosi,
kolena,...
Systemair K
Kanalski ventilator
Poleg prezračevalnih zračnih ventilov lahko za zajem oz. vpih
zraka v prostor uporabimo tudi vrtinčne ali linijske difuzorje,
vpihovalne šobe, rešetke, ipd.
Za enostaven odvod zraka
iz kleti, garaž ipd., lahko
uporabimo aksialni ventilator
(Systemair AW) s samodvižno
žaluzijo (Systemair VK) za
odvod zraka direktno skozi
steno.
Stenski ventilator
AW
Samodvižna žaluzija
VK
13
Za zaščito zračnih odprtin,
kanalov ipd. lahko uporabimo različne rešetke
za montažo na steno ali
kanal.
Dovodne in odvodna rešetke za
zunanjo ali notranjo vgradnjo
Odpadni zrak lahko odvedemo skozi streho. V ta namen
uporabimo strešno kapo z obrobo, ki je lahko v črni ali
opečnato rdeči barvi. Konstrukcija preprečuje vtekanje
vode in je hkrati obdana s 30mm izolacije. Dimenzije
kanalskih priključkov sovpadajo s priključki na
prezračevalni napravi Systemair VR in VTC.
14
Hišno prezračevanje
Elementi za sestavo plastičnega kanalskega razvoda
System 50 mm
VCHC 5041
200 x 60 / 15 x 50mm vmesni (68888)
VCOR 5570
200 x 60 / 125mm PVC (68900)
VCBC 5141S
3 x 90 / 200 x 60mm / 90° kot (68856)
VCTS 5582
T kos 200 x 60mm PVC (68919)
VCBC 5169E
200 x 60mm / Ø125mm končni (68857)
VCPL 5045
P3 x 50 / 200 x 100mm končni (68904)
VCBC 5172E
200 x 60mm / Ø150mm končni (68858)
VCPL 5244
P3 x 50 / 300 x 100mm končni (68905)
VCSC 5008E
3 x 50mm / Ø125mm končni (68908)
VCDK 5031
200 x 60 / 3 x 50mm pokrov (68865)
VCSC 5164E
3 x 50mm / Ø125mm končni (68911)
VCSC 5077E
5 x 50mm / Ø160mm končni (68909)
VCSC 5078E
5 x 50mm / Ø125mm končni (68910)
VCKO 5032
200 x 60mm / 2,4m kanal (68890)
VCHB 5185
200 x 60mm 90° koleno (68883)
VCHB 5191
200 x 60mm 45° koleno (68884)
VCYS 5154
Y 200 x 60mm (68930)
VCVB 5217
200 x 60mm koleno 90° (68920)
VCTS 5514
T kos 200 x 60mm (68918)
VCVB 5296
200 x 60 / 200 x 100mm (68921)
VCBC 5371
Y 200 x 60mm - Ø150mm (68859)
VCFL 5050
Cev 50mm / 50m (68876)
VCMF 5050
50mm spojka (68892)
VCDR 5050
Tesnilo 50mm (68868)
VCPI 5050
Odcep 50mm (68901)
VCDP 5050
Kapa 50mm (68865)
VCHB 5550
200 x 60mm 90° PVC (68886)
VCMF 5206
200 x 60mm spojka (68893)
VCOH 5640
200 x 60 / 150mm 90° PVC (68898)
System 70 mm
VCHC 7174S
200 x 80 / 9 x 70mm vmesni (68889)
VCBC 7182S
200 x 80 / 160mm končni (68869)
VCSC 7126S
3 x 70 / 160mm končni (68912)
VCSC 7207S
1 x 70mm / 125mm končni (68913)
VCSC 7210S
2 x 70mm / 125mm končni (68914)
VCKO 7178
200 x 80mm / 2,4m kanal (68891)
VCBG 7139
Kotnik za gibljive cevi
VCRD 7128S
1 x 70 / 3 x 50mm vmesni (68906)
VCFL 7070
Cev 70mm / 50m (68877)
VCMF 7070
70mm spojka (68894)
VCDR 7070
Tesnilo 70mm (68869)
VCPI 7070
Odcep 70mm (68902)
VCDP 7070
Kapa 70mm (68866)
VCHB 7213S
200 x 80mm 45° koleno (68887)
VCHB 7195S
200 x 80mm 90° koleno (68885)
VCBC 7184S
3 x 90mm / 200 x 80mm 90° kotni (68861)
VCMF 7208
200 x 80mm spojka (68895)
VCVB 7221S
200 x 80mm koleno 90° (68923)
Hišno prezračevanje
System 90 mm
VCCV 9058
350 x 168 x 250mm glavni (68862)
VCVP 9119
350 8 x 70mm pokrov (68925)
VCVP 9120
350 3 x 90 + 4 x 70 pokrov (68926)
VCVP 9122
350 6 x 90 pokrov
VCCV 9276
522 x 168 x 250mm glavni (68863)
VCVP 9337
522 4 x 90 + 6 x 70 pokrov (68928)
VCVP 9405
522 8 x 90 pokrov (68929)
VCRD 9102S
1 x 90 / 3 x 50mm vmesni (68907)
VCSC 9261S
1 x 90mm / 125mm končni (68916)
VCSC 9281S
2 x 90mm / 125mm končni (68917)
VCSC 9094S
2 x 90mm / 160mm končni (68915)
VCFL 9090
Cev 90mm / 50m (68878)
VCMF 9090
90mm spojka (68896)
VCDR 9090
Tesnilo 90mm (68870)
VCPI 9090
Odcep 90mm (68903)
VCDP 9090
Kapa 90mm (68867)
VCBG 9140
Koleno za gibljivo cev
VCFB 9270
Komora / ogljen filter (68879)
Ventilator
Primer povezave kanalskih elementov
Centralna distribucijska komora
VCCV9058 + VCVP9120
3 x cev 90mm (2,5 m)
Sekundarna komora
VCBC5141S
Ploščati kanal (2,5mx0,2mx0x06m)
Glavna komora
VCHC50411
Končna komora
VCSC5164E
5 x cev
50mm (1m)
5 x cev
50mm (1m)
3 x cev 50mm (1 m)
Končna komora
VCSC5164E
Končna komora
VCSC5164E
Zrak najprej dovedemo do glavne razdelilne
komore (običajno z okroglim kanalom), kjer
ga porazdelimo glede na zahteve prostora. Za
povezavo med komoro in končnimi elementi so
na voljo gibljivi ali ploščati kanali. Spajamo jih s
spojkami istih dimenzij. Da se izognemo visokemu uporu kanalskega razvoda, naj bodo položene
cevi kar se da ravne in brez ostrih zavojev.
15
16
Hišno prezračevanje
Elementi za sestavo pločevinastega (spiro) kanalskega razvoda
Spiro kanal
Koleno 90°
Tip
ϕd
t
L
kg
Tip
ϕd
L
kg
100
150
0,6
DN 100
100
0,6
1,2
1,8
DN 100
DN 125
125
0,6
1,2
2,2
DN 125
125
190
0,8
2,7
DN 160
160
240
1,4
3,4
DN 200
200
300
2,1
DN 160
DN 200
160
0,6
200
1,2
0,6
1,2
Okrogli spojitveni kos s tesnilom
Okrogli spojitveni kos
Tip
ϕd
Tip
ϕd
DN 100
100
DN 100
100
DN 125
125
DN 125
125
DN 160
160
DN 160
160
DN 200
200
DN 200
200
Zaključek - pokrivna kapa
Koleno 45°
Tip
ϕd
DN 100
100
DN 125
125
DN 160
160
DN 200
200
Reducirni kos s tesnilom
ϕd
L
kg
DN 100
100
41
0,3
DN 125
125
52
0,4
DN 160
160
66
0,6
DN 200
200
83
0,9
T-kos s tesnilom
Tip
ϕd1
ϕd2
L
kg
DN 100/125
150
125
140
0,3
DN 160/150
160
150
125
0,3
T-kos
Tip
ϕd1
ϕd3
H
L
kg
DN 100
100
100
60
180
0,6
DN 125
125
125
75
200
0,8
Tip
ϕd1
ϕd2
L
kg
DN 160
160
160
92
250
0,9
DN 125/100
125
100
92
0,3
DN 200
200
200
112
305
1,2
T-kos z reducirnim odcepom
DN 160/100
160
100
125
0,5
DN 160/125
160
125
110
0,4
Tip
ϕd1
ϕd3
H
L
kg
DN 200/125
200
125
133
0,6
DN 100
125
100
75
180
0,7
DN 200/160
200
160
110
0,5
DN 125
125
160
75
200
0,8
DN 160
160
100
92
180
0,8
DN 160
160
125
92
180
1,0
DN 160
160
150
100
260
0,9
Montažni okvir
Tesnilo (model RFP)
Tip
Tip
ϕD
ϕA
kg
DN 200
200
100
112
200
1,1
RFU 100
97
120
0,07
DN 200
200
125
112
250
1,2
RFU 125
122
146
0,09
DN 200
200
160
112
250
1,4
RFU 150
147
170
0,11
RFU 160
157
180
0,11
RFU 200
197
220
0,14
RFP 100
97
120
0,08
RFP 125
122
146
0,10
RFP 160
157
180
0,12
RFP 200
197
220
0,16
Fleksibilni kanali
Za povezavo med vpihovalnim elementom in napravo lahko uporabimo
fleksibilne kanale. Na zalogi je več
modelov in dimenzij
(izolirani, aluminijasti, PVC,...).
Hišno prezračevanje
ELEMENTI ZA DISTRIBUCIJO ZRAKA
Za ustrezno hitrost, količino in smer vpihanega zraka
Na učinkovitost prezračevalnega sistema nedvomno vpliva tudi mesto zajema in izpiha zraka. Odvod zraka iz prostora je
lahko na steni ali strehi, pomembno je le, da je mesto zajema svežega zraka, kar se da oddaljeno od izpuha odpadnega
zraka in je obrnjeno stran od ceste, odvoda iz sanitarij, kuhinjskih nap ali drugih mest z bolj onesnaženim zrakom.
Vrtinčni talni difuzor SFD
Regulator pretoka za montažo v kanal SAVD
Tip
ϕd
s
DN 100
102
50
DN 125
127
50
DN 160
162
50
DN 200
202
50
Regulator pretoka za vgradnjo v kanal, lahko
opravlja delno funkcijo dušilnika zvoka.
Zunanja fasadna rešetka z mrežo IGC
Zunanja fasadna rešetka z
mrežo DWRA
Tip
ϕd
ϕD
IGC 100
100
150
IGC 160
160
185
IGC 200
200
225
IGC 250
250
275
B
C
L
E max
E min
SFD 150
190
150
225
500
32
14
SFD 200
240
200
275
500
32
14
Tip
D
A
E
C
BLRE 100
95
150
42
125
BLRE 125
120
190
48
145
BLRE 150
145
210
55
165
Tip
d1
d2 +/- 2
mm
DWRA 080
080
103
BLRE 160
155
210
55
165
DWRA 100
100
125
BLRE 200
198
270
60
205
DWRA 125
125
150
DWRA 150
150
175
DWRA 160
160
188
DWRA 180
180
210
DWRA 200
200
225
DWRA 250
250
275
DWRA 315
315
340
Difuzor Sinus home 1
s perforirano površino
in nastavljivimi vrtljivimi
zračnimi šobami
Vrtinčni difuzor Sinus home 2
s perforirano komoro
0
/17
40
0/1
/10
A
Zunanja fasadna rešetka
z mrežo BLRE
Nastavljiv zračni ventil XD-A
80
Tip
152 / 188 / 233
17
18
Hišno prezračevanje
ELEMENTI ZA DISTRIBUCIJO ZRAKA
Za ustrezno hitrost, količino in smer vpihanega zraka
Vrtinčni difuzor RWR s fiksnimi lamelami, vgradnja na
strop ali steno direktno v prezračevalni kanal. Izdelan iz
pločevine barvan v beli barvi. Primerni za dovod in odvod
zraka.
Tip
Pretok
D1 (mm)
((Lw≤35 dB(A))
m3/h)
D2 (mm)
C (mm)
Kopalniška
loputa BPD
H (mm)
100
80
98
150
17
65
125
100
123
200
17
65
160
150
158
250
20
65
200
200
198
300
15
65
Zračni ventil BIR z regulacijo nagiba, vgradnja na strop,
steno ali direktno v prezračevalni kanal. Izdelan iz
pločevine v beli barvi. Primerni za dovod in odvod zraka.
Tip
D (mm)
N (mm)
Pretok pri 50Pa
(m3/h)
100
98
145
90
125
122
168
120
160
158
203
170
DVS (dovod) / DVS-P (odvod) zračni ventil za vgradnjo v
strop ali na steno. Odlikujejo ga dobre tlačne, pretočne in
zvočne karakteristike.
Tip
D (mm)
N1 (mm)
N2 (mm)
L (mm)
h (mm)
80
79
105
115
27
45
100
99
125
137
28
45
125
124
150
164
29
45
160
159
185
212
31
45
Detektor gibanja
Kopalniška loputa Systemair BPD ima vgrajeno tipalo vlage
in detektor gibanja, ki med seboj delujeta neodvisno.
Loputa se odpre, ko detektor zazna gibanje in se zapre
po 25 min. Tipalo vlage regulira odprtost lopute glede na
vsebnost relativne vlage v območju med 30% in 75%.
Napajanje je lahko preko 9V baterije ali direktno preko
12V izmenične napetosti. Vgradnja na steno ali strop,
pritrditev direktno v kanal DN100 ali DN125. Naprave
lahko povežemo v skupni odvod, ki je povezan z odvodnim ventilatorjem. Priporočljiv je ventilator z EC motorjem
z vgrajeno elektroniko, ki prilagaja delovno točko glede na
tlak in pretok.
Zračni ventil BOREA za stensko ali stropno vgradnjo.
Vrtljivo-nastavljive lamele! Odlikujejo ga dobre tlačne,
pretočne in zvočne karakteristike.
Dimenzije ϕ 80 in ϕ125mm.
Hišno prezračevanje
Systemair Elegant dovodni zračni difuzor za vgradnjo na
steno, s perforirano sprednjo ploščo in vodeno vpihovalno
odprtino.
Na voljo več izvedb:
AT - Črna perforirana
sprednja plošča
VE - Osnovna perforirana
sprednja plošča
VI - Perforirana sprednja plošča z
nastavljivimi režami
VS - Perforirana sprednja plošča z
nastavljivimi režami in loputo
VT - Perforirana sprednja plošča. Za direktno vgradnjo na
kanal ali T-kos, pretok zraka lahko nastavimo s priloženimi
plastičnimi čepki.
Različici VI in VS z nastavljivimi režami je priporočljivo
uporabiti za vpih hladnega zraka.
Tip
Elegant AT
ϕA (mm)
98
ϕB (mm)
165
C (mm)
D (mm)
111
Elegant AT
123
165
115
89
98
165
111
87
Elegant VE
123
165
115
89
Elegant VE
158
198
124
86
Elegant VI
123
165
115
89
Elegant VI
158
198
124
86
Elegant VS
123
165
240
214
Elegant VS
158
198
274
236
Elegant VT
-
165
59,3
33,2
Elegant VT
-
165
59,3
33,2
Systemair TFF prezračevalni ventil, vgradnja v strop ali
steno, ravna sprednja plošča, narejena iz pločevine.
Odlikujejo jo dobre tlačne, zvočne in pretočne karakteristike.
ϕA (mm)
Poznamo različne oblike zračnih tokov
vpihanega zraka
87
Elegant VE
Tip
V skupino okroglih elementov za
distribucijo zraka, spadajo tudi
zračni ventili in difuzorji. S pravilnim izborom in vgradnjo omenjenih elementov, lahko v naših
domovih zagotovimo ustrezno
prezračevanje in gibanje zraka.
Tako dosežemo želeno stopnjo
bivalnega ugodja brez hrupa in
prepihov.
ϕB (mm)
Vsak vpihovalni element s svojimi karakteristikami
vpliva na obliko, domet, količino, šumnost in smer vpihanega zraka. Pri izboru ustreznega distribucijskega
elementa (difuzor, rešetka, zračni ventil,…) moramo
biti pozorni na količino zraka ki prehaja skozi element.
Glede na količino zraka namreč lahko določimo tlačni
padec na posameznem elementu.
Da zagotovimo ugodno bivanje v prezračevanih prostorih moramo biti pozorni na hitrost, smer, temperaturo
in vlažnost zraka (prostorski profil zraka), ki se giblje
skozi prostor.
Dovoljena hitrost zraka v prostoru v
odvisnosti od temperature
C (mm)
80
80
106
15
100
100
135
15
125
125
160
15
150
149
191
15
160
159
196
15
200
200
238
18
i
19
20
Hišno prezračevanje
OJEM ZA
UJE POG
ZADOST
BVENCIJ
ITEV SU
B
O
ID
R
P
ADA!
EKO SKL
rani 5!
Več na st
LOKALNO PREZRAČEVANJE
Z napravami Meltem M-WRG
Če potrebujete napravo za prezračevanje enega ali več
prostorov, je M-WRG prava rešitev, saj je primeren za vse
oblike bivalnih prostorov, kot so hiše in stanovanja, ter
poslovni prostori, zdravstveni domovi in bolnišnice.
Inovativni sistem za prezračevanje prostorov M-WRG
odlikuje izvrstna nemška tehnologija. Dobavljiv je v treh
osnovnih izvedbah:
M-WRG-K
1
2
3
M-WRG-Standard:
M-WRG-S
•
•
•
1
•
•
M-WRG-K/LCD
Naprava M-WRG
Fasadna rešetka
Sobni regulator M-WRG-HBE
M-WRG-S/Z-A
•
•
3
izredno tiho delovanje od 15,5 dB(A) do 34 dB(A)
izkoristek vračanja odpadne toplote okoli 76 %
nizka poraba električne energije zaradi vgrajenih EC
motorjev in moderne regulacije
tri nastavitve pretoka zraka od 15 do 100 m3/h
filter z veliko efektivno površino (0,36 m2) in dolgo
življenjsko dobo
zvočni signal za zamenjavo filtrov
protizmrzovalna zaščita
M-WRG-S/Z-A, -S-Z/A-24, -S 485, -S 485-TF:
•
enake karakteristike kot pri napravi M-WRG-S, le z
dodatno možnostjo priklopa na CNS (-S 485), dodatni
stenski regulator (-S/Z-A)
M-WRG-Komfort
(enako kot standardna izvedba, ter dodatno):
•
Zajemne in izpušne rešetke
2
•
•
uporabniku prijazen nadzor z brezžičnim daljinskim
upravljalnikom in LCD prikazovalnikom
izbira med desetimi pretoki zraka od 15 do 100 m3/h
6 osnovnih programov, prilagodljivih glede na
vlažnost zraka, dnevno in tedensko delovanje...
Hišno prezračevanje
Nekaj prednosti, ki jih nudi sistem
prezračevanja z vračanjem
odpadne toplote M-WRG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nastavljiv pretok zraka prilagojen zahtevam prostora
prečiščen zrak ne vsebuje nečistoč
antialergijski filter (F7) in filter z aktivnim ogljem (F6)
na voljo električni dogrelnik moči 400W
udobno prezračevanje brez zunanjega hrupa
(Dn,e,w: 50 dB)
preprečuje zadrževanje vlage v prostoru ter nastajanje plesni
varčuje z energijo za ogrevanje (76% izkoristek
vračanja odpadne toplote)
vsebuje energijsko varčna EC motorja z nizko porabo
električne energije (do 34W)
omogoča naknadno vgradnjo v obstoječe zgradbe
preizkušen v skladu z novim EnEV standardom v
TÜV Süddeutschland z dovoljenjem za vgradnjo
(Z-51.3-138)
enostavno rokovanje in preprosta vgradnja
v zgradbi ne potrebujemo prezračevalnih kanalov
primeren tudi za naknadno vgradnjo v starejše
zgradbe
brez dodatnih gradbenih stroškov (montažo lahko
opravite sami ali izvajalec strojnih ali električnih
instalacij)
• kratkotrajna montaža
• kondenz odteka po izpušnem kanalu
(dodaten odtok ni potreben)
• na voljo številne izpušne/
zajemne rešetke, ki
omogočajo fleksibilno
vgradnjo
• na voljo še število ostalih dodatkov (izolirano
ohišje, dodatni filtri,
fasadne rešetke,…)
Zgradba
1. Filter odpadnega zraka
2. Ohišje
3. Filter svežega zraka
4. Rekuperator toplote
5. Zbiralnik kondenza
6. Ventilator za odpadni zrak
7. Elektronika
8. Ventilator za sveži zrak
9. Sponke za el. povezavo
10. Stikalo za vklop
Na voljo tudi antialergijski
filtri in filtri z aktivnim
ogljem
Nadometna ali
podometna montaža
Dimenzije
21
22
Hišno prezračevanje
LOKALNO PREZRAČEVANJE
Z napravami O.ERRE TEMPERO
V današnjem času se zaradi sodobnega načina gradnje pogosto srečujemo
z veliko zrakotesnostjo prostorov v katerih preživimo kar največ časa. Da bi
uredili ustrezno prezračevanje, se tako poslužujemo prezračevalnih naprav
s prisilnim odvodom oz. dovodom zraka v prostor. Da bi zmanjšali toplotne
izgube, ki se pojavijo s prezračevanjem, imajo omenjene naprave vgrajen
sistem za vračanje toplote (toplotni rekuperator). Ena izmed naprav, ki služi
za prezračevanje posameznih prostorov, je poleg naprave M-WRG tudi O.ERRE
Tempero.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nizka poraba energije
PVC ploščni rekuperator
izkoristek rekuperacije do 70%
ena stopnja delovanja (opcija 5-stopenj)
zračni filtri
enostavna montaža
vgradnja v nove ali obstoječe objekte
nizki stroški vzdrževanja
delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah
na voljo 3 različice
O.ERRE TEMPERO
Na voljo 3 različice:
•
•
Vgradnja:
Za vgradnjo naprave je potrebna
le ena odprtina skozi zid, premera
100 / 120mm. Priložena PVC cev
je primerna za debelino zidu do
400mm. V primeru da je zid debelejši
je potrebno prilagoditi tudi dolžino
cevi. Naprava deluje tudi pri nizkih
zunanjih temperaturah, model PH z
vgrajenim električnim grelcem, celo
do –25°C zunanje temperature. Pri
velikih temperaturnih razlikah med
svežim in izrabljenim odpadnim zrakom, se lahko na stenah toplotnega
izmenjevalnika pojavijo kapljice kondenza, ki odtekajo skozi namensko
odprtino pod napravo.
•
Tempero 100 - osnovni model,
delovanje med -5°C in 35°C
zunanje temperature.
Tempero 100T - enako kot pri
osnovnem modelu, dodana
časovna nastavitev (Timer control), ki omogoča nastavljanje
časovne omejitve delovanja od
2 do 30 minut.
Tempero 100PH - enako kot
pri osnovnem modelu, dodatno
vgrajen električni grelnik 350W,
ki se vklaplja na zahtevo termostata, delovanje do -25°C
zunanje temperature.
Osnovni podatki:
Dovod (m3/h)
60
Odvod (m3/h)
60
Zvočni tlak (dB(A)-3m)
60
Masa (kg)
3,3
Električna moč (W)
40, 400(100PH)
Izkoristek rekuperatorja (n)
70
Temperaturno območje (°C)
od -5(-25) do +35
Priključna napetost (V)
220/240
Dimenzije ŠxVxG (mm)
257x400x179
Hišno prezračevanje
LOKALNI
ODVOD ZRAKA
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
Hišni ventilatorji Meltem Vario
Ventilatorji Meltem VARIO so primerni za odvod izrabljenega zraka iz sanitarij, kopalnic, shramb, kuhinje,
ipd. Mogoče jih je vgraditi na steno ali strop, z dodatnim
podometnim ohišjem pa so primerni tudi za podometno
montažo.
•
•
•
•
Na voljo sta dva osnovna modela, Vario V60 in Vario V100.
Pri obeh je mogoče izbirati med nadometnim (tip A) in
podometnim (tip U) ohišjem, ki omogoča izpih v različne
smeri. Ventilatorji imajo zaščito IP-X5 in so primerni tudi
za vgradnjo v kopalnice. Lahko jih povežemo s stikalom za
luč, delovanje pa je lahko omejeno s časovnim stikalom
(timer) ali intervalnim vklapljanjem.
Priključek za odvod zraka v vseh smereh
•
•
sistem hitre montaže
vgrajena avtomatska loputa
dobavljivi za različne količine zraka
moderen dizajn
izjemno tiho delovanje
več priključkov na skupno dvižno
cev
različne smeri izpiha
enostavno vzdrževanje in čiščenje
raznolikost preizkušenih načinov
krmiljenja
izpolnjujejo zahteve smernic EU o
nizki napetosti 73/23/EWG
izpolnjujejo zahteve smernic EU
o elektromagnetni združljivosti
89/336/EWG
v skladu z zahtevami standarda
DIN 18017
VARIO
•
•
(Pa)
(Pa)
Dimenzije in pretok zraka
VARIO V100
Stenska ali stropna
montaža
nadometna ali
podometna vgradnja
Vario ErgoLine
VARIO V60
Vario ClassicLine
60 m3/h pri
200 Pa
85 m3/h pri
100 Pa
Da preprečimo neželjen prenos vonjav
(iz sanitarnih ali shrambenih prostorov),
med prostori, prostor vzdržujemo v
podtlaku do 10Pa.
m3/h
23
m3/h
24
Hišno prezračevanje
LOKALNI ODVOD
ZRAKA
Izbiramo lahko med 7 različnimi barvami sprednje plošče
in med tremi modeli:
• Osnovni model za podometno ali nadometno
vgradnjo
• Model T s časovnim delovanjem (TIMER)
• Model HT s časovnim delovanjem in tipalom vlage
• Smer izpihanega zraka lahko poljubno nastavimo
(lahko na zgoraj ali na hrbtni strani)
Hišni ventilatorji O.ERRE Diverso
V skupino ventilatorjev za lokalni odvod zraka spada
tudi O.ERRE Diverso. Primeren je za stensko ali stropno
nadometno ali podometno montažo. Odporen proti
vodnemu pršenju (zaščita IPX5) in zaradi snemjive gladke
sprednje pokrivne plošče omogoča enostavno čiščenje in
zamenjavo zračnega filtra.
NADOMETNA
VGRADNJA
Sprednje plošče v
različnih barvah
PODOMETNA
VGRADNJA
Hišno prezračevanje
PRISILNI SISTEM
brez vračanja odpadne toplote
V sklopu odvodnih ventilatorjev Meltem je v prezračevalni sistem priporočljivo vgraditi tudi naprave Meltem VS110 ali
DEC DTL98, ki omogočajo dovod svežega zraka.
Hišni ventilatorji
+
Meltem VS110
Meltem
VS110
Naprave so primerne za vgradnjo skozi steno in ne
potrebujejo napajanja. Delujejo na principu odpiranja in
zapiranja v odvisnosti od tlačne razlike, ki jo ustvari odvodni ventilator. S tem uravnavajo tlak v prostoru in ga hkrati
prezračujejo, saj skozi njih v prostor preko filtra G2, vstopa
sveži zunanji zrak.
Meltem VS110
DEC DLP98E
DEC DLP98P
Pretok pri 8Pa tlačne
razlike (m3/h)
10
34
28
Filter
da
ne
da
Dušilnik zvoka
da
ne
ne
Premer zidne
odprtine (mm)
110
102
102
Odvodni
ventilator
Hišni ventilatorji
+
DEC DTL98
DEC DTL98E
DEC DTL98P s filtrom
Higrosenzibilni elementi
ISOLA HY, sistem za dovod zraka (med 6 in 45 m3/h,
podtlak 20Pa), odpiranje v odvisnosti od vlage v prostoru.
Vgradnja v okenski okvir ipd., na voljo v različnih barvah.
Dolžina: 420 mm
Višina: 45 mm
STM dušilnik zvoka za elemente občutljive na vlago
(ISOLA HY). Pretok zraka do 45 m3/h.
Dimenzija stenske
odprtine:125 mm
EM HY sistem za dovod zraka
(med 6 in 45 m3/h, podtlak
20Pa), odpiranje v odvisnosti
od vlage v prostoru. Vgrajen
dušilnik zvoka.
Dimenzija stenske odprtine: 100 - 125 mm
25
Hišno prezračevanje
Pokličite nas in svetovali vam bomo pri izboru seval!
Več informacij pa najdete tudi na spletni strani:
www.systemair.si
www.frico.se
Električna toplotna sevala
Namenjena za ogrevanje notranjih prostorov. Vgradimo
jih lahko na strop ali steno. Odlikuje jih sodobna oblika,
enostavna regulacija ter minimalno vzdrževanje.
Na voljo sta dve različici:
• Frico HP 300/600
• Frico HP 305/605 (s pritrdilnimi nosilci)
Električno sevalo Frico HP
IR električna toplotna sevala za
notranjo in zunanjo vgradnjo
Sevala so primerna tako za notranjo kot zunanjo vgradnjo (odvisno od modela) in sicer na steno ali strop.
Najpogosteje jih uporabljamo za ogrevanje vrtnih teras,
balkonov ipd.
Na voljo je veliko število različnih modelov, ki se razlikujejo glede na moč (za domačo uporabo najpogosteje med
1000 in 4500 W) in dimenzije.
Poleg osnovnega pritrdilnega materiala so na razpolago
tudi dodatni nosilci in samostoječa stojala, ki naredijo
vgradnjo še bolj enostavno in prilagodljivo željam uporabnika.
Frico ELIR (200W)
Frico IH (1000-1500W)
Frico IRCF
(1500-4500W)
Vgradnja:
Regulacija:
Regulator ERP Regulator T10
Osnovne karakteristike:
Tip
Grelna kapaciteta (W)
Priključna
napetost (V)
Tok (A)
Maksimalna temperatura
na površini (°C)
Dimenzije DxŠxV (mm)
Teža
(kg)
HP300
300
230
1,3
100
593x593x30
5,4
HP600
600
230
2,6
100
593x1193x30
10,3
HP305
300
230
1,3
100
593x593x80
5,8
HP605
600
230
2,6
100
593x1193x80
10,7
29
30
Hišno prezračevanje
Naši nasveti...
IZVAJALCI
UPORABNIKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprave naj bodo vgrajene po navodilih proizvajalca
Pri vgradnji prezračevalne naprave je potrebno
zagotoviti dostop in prostor za vzdrževanje in servisiranje
Kanalski razvod naj bo čimbolj raven in naj vsebuje čim manj kolen, reducirnih kosov ipd., ki
vplivajo na zračni upor kanalske mreže
Priporočeno je, da je dovod zraka v bivalni coni
(dnevni prostor, spalnica,…), odvod pa iz kuhinj in
sanitarij
Mesto vpiha svežega zraka je lahko nad ali pod
okni, na stropu ali v tleh, lahko tudi za radiatorjem
ali pod sedežnim pultom
Odvod naj bo pod stropom (kjer se zadržuje izrabljen in umazan zrak)
Dovod in odvod naj ne bosta preblizu skupaj
Na zunanji strani je priporočljivo uporabiti zajemno in izpušno rešetko z zaščitno mrežo (proti
mrčesu ipd.)
Priporočena količina zraka na osebo je 30 m3/h
oz. najmanj polovična izmenjava prostorskega
zraka v eni uri
Vgradnja kanalskih grelikov, hladilnikov in
dušilnikov zvoka naj bo med prezračevalno
napravo in razdelilno komoro (tako bo zrak v vseh
conah ustrezno pripravljen)
Lokalna prezračevalna naprava naj bo vgrajena v
bivalni coni, priporočljivo cca 30 cm od stropa
Mesto vpiha naj bo odkrito, da lahko zrak
nemoteno kroži po prostoru
Ustrezno je potrebno urediti tudi odtok kondenza
(pri napravah s ploščnim rekuperatorjem)
•
•
•
•
•
•
Naprava naj deluje kar se da enakomerno (lahko
se nastavi urnik delovanja, ki zmanjša pretok
zraka v nočnem režimu delovanja ali če je bivalni
prostor prazen)
Redno spremljajte delovanje naprave in morebitne alarme
Bodite pozorni na stanje zračnih filtrov (zamenjava zračnih filtrov na okvirno pol leta, odvisno od
delovanja naprave in zraka)
Če ste izpostavljeni alergijam ipd. lahko uporabite
tudi ustrezne antialergijske filtre
Priporočljivo je redno čiščenje elementov za vpih
in zajem zraka (enkrat na mesec oz. po potrebi)
Elementov za zajem in izpih ne prekrivajte, s tem
ovirate ustrezno kroženje zraka
Ne posegajte v napravo med njenim delovanjem
i
Želite preveriti in spremljati
kvaliteto zraka v vašem prostoru?
To lahko storite s priročno napravo DATA LOGER, ki je
odličen pripomoček za merjenje in shranjevanje
podatkov o stanju zraka v prostoru (ogljikov
monoksid, temperatura, vlaga,...)!
Merilno območje:
- Vlaga 0-100%(relativna vlažnost)
- Temperatura od –35°C do 80°C
- CO od 0 do 1000 ppm
- Zaščita IP67
i
Zmogljivost naprave je 16382 odčitkov temperature in
16382 odčitkov stanja vlage.
Vse podatke preko USB vhoda enostavno prenesemo
na osebni računalnik, kjer jih s priloženo programsko
opremo lahko analiziramo.
Hišno prezračevanje
Kontakti in prodajna mesta
Za več informacij o hišnem prezračevanju nas pokličite ali obiščite v eni
izmed naših poslovalnic! Svetovali in pomagali vam bomo pri izboru
ustrezne opreme.
PE Maribor
Špelina ulica 2, 2000 Maribor
Tel.: +386 2 330 22 30
Faks: +386 2 330 22 35
Delovni čas maloprodaje:
Od ponedeljka do petka
od 7.00 - 15.00 ure
PE Ljubljana
Brnčičeva 41c, 1231 Črnuče
Tel.: +386 1 200 73 50
Faks: +386 1 423 33 46
Delovni čas maloprodaje:
Od ponedeljka do petka
od 8.00 - 15.30 ure
www.systemair.si
www.hisnoprezracevanje.si
Do hišnega prezračevanja s
pametnim mobilnim telefonom!
(QR koda) Več o QR kodah na www.qrcode.si
31
Systemair d.o.o.
Špelina ulica 2, 2000 Maribor
PE Maribor
Špelina ulica 2, 2000 Maribor
Tel.: +386 2 330 22 30
Faks: +386 2 330 22 35
PE Ljubljana
Koprska ulica 108d, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 73 50
Faks: +386 1 423 33 46
Delovni čas maloprodaje:
Od ponedeljka do petka
od 7.00 - 15.00 ure
Delovni čas maloprodaje:
Od ponedeljka do petka
od 8.00 - 15.30 ure
www.systemair.si
www.hisnoprezracevanje.si