prenos časopisa - Špica International

Comments

Transcription

prenos časopisa - Špica International
časopis podjetja Špica International
november, 2014
Tehnologije za delo
na terenu
Enotno upravljanje
z delovnim časom
Na največjem odru
v Evropi
Uporaba kakovostnih
mobilnih rešitev odloča o
poslovni uspešnosti.
str. 4
V Pošti Slovenije
centralizirali upravljanje
delovnega časa.
str. 8
Predstavitev na
londonskem varnostnem
sejmu IFSEC.
str. 6
98,44%
uporabnikov je Špicino
podporo ocenilo kot
dobro ali zelo dobro!
Agilnost in
učinkovitost
Naraščajoča mobilnost delovne sile
in delovnih mest narekuje uporabo
prilagojenih poslovnih rešitev.
Na vrhu
Najbolj vroč slovenski kanuist Benjamin Savšek odlično
predstavlja vrednote podjetja Špica International.
rhunski šport in poslovni
dosežki imajo mnogo
skupnega. Vzporednice
smo poiskali med Benjaminom
Savškom, ki je letos naslovu
državnega prvaka dodal naslov
svetovnega podprvaka, in Špico,
ki je že vrsto let njegov zvesti
podpornik in navijač.
V
Kaj je po vašem mnenju
potrebno, da človek uspe?
B (Benjamin): Sledenje ciljem že
od mladih let, trdo delo, izkušnje
in talent.
Š (Špica): Pogum za skok v vodo
in vztrajnost pri premagovanju
ovir.
Katere vrednote so za vas
pomembne?
B: Medsebojno zaupanje, točnost v vseh pogledih in fairplay.
Š: Agilnost, inovativnost in preseganje pričakovanj – tako naših
kot naših strank.
Kakšen je vaš tipični dan?
B: Ko sem doma, imam zjutraj
treninge z ogrevanjem, analizami
in določanjem programa za naprej. Popoldne so spet na vrsti
treningi. Treba se je prilagajati
tudi družini, ki mi stoji ob strani,
še posebej, ker sem uspešen. Zavedajo se, da je šport neke vrste
služba. Ko je konec sezone, se
jim oddolžim za nazaj.
Š: Razgiban (smeh). Korak naprej
v razvoju najnovejše prebojne rešitve, priprava vseh informacij in
materialov, kosilo s stranko, zaključek novega projekta, stoječa
kava s sodelavcem in osvajanje
novih brzic. Popoldne pa v mirne
vode družine.
V čem najbolj uživate?
B: Rad sem aktiven v različnih
športih. Tudi otroke želim že od
malih nog čim bolj vključiti v
šport.
Š: V preseganju ciljev, smehu
sodelavcev in v družbi zadovoljnih strank.
V modernem poslovnem okolju so ljudje eden bolj pomembnih virov.
V Špici se že od začetka delovanja intenzivno ukvarjamo s podrobno
optimizacijo aktivnosti in delovnega časa. Danes, ko se poslovanje izvaja vedno bliže kupcu in se povečujejo zahteve po poslovni mobilnosti, skupaj z uporabniki naših rešitev na različnih področjih iščemo
možnosti, s katerimi njihovo ekipo naredimo čim bolj agilno, delovne
procese pa kar se da učinkovite. Zaposleni na vseh področjih, v proizvodnji, skladiščih, pisarnah in na terenu od sodobnega delovnega
mesta pričakujejo več. Gre za
mobilnost in prilagodljivost,
ki jim bosta olajšali delo,
delodajalci pa dobijo
zmožnosti za učinkovito vodenje in
upravljanje takšnih
delovnih
okolij.
Nove zahteve povezujejo ključne
kompetence Špice
- mobilno informatiko ter delovni čas in
prostor, s katerimi oblikujemo unikatne rešitve,
prilagojene posamezni stranki.
Kolofon
Izdajatelj: Špica international, d. o. o. | Odgovorna urednica: Lea Lipovšek
Realizacija vsebine: Špica international d. o. o. in Jares, d. o. o.
Oblikovanje: Jares, d. o. o. | Tisk: Collegium Graphicum d. o. o. | Naklada: 5.000
www.spica.si
2/v Špici/proizvodnja
Za vitko proizvodnjo
Špicine rešitve proizvodnim podjetjem pomagajo pri
doseganju vitkosti na štirih ključnih področjih: pri ljudeh,
zalogah, strojih ter končnih izdelkih.
ajti način, kako znižati
stroške proizvodnje, ne
da bi vplivali na kakovost
samih izdelkov in podpornih
procesov ter ne nazadnje na zadovoljstvo kupcev, postavlja proizvodna podjetja pred zahtevno
nalogo. Z uporabo zasnov in rešitev za vitko proizvodnjo, ki jih razvija podjetje Špica, njihovi
uporabniki povečujejo učinkovitost in ustvarjajo pogoje za optimalno delo. S tem sta jim, ob večji
dobičkonosnosti in zadovoljstvu
kupcev, omogočena rast in razvoj.
N
Zaloge pod nadzorom
Brez sodobne informacijske podpore si ni več mogoče predstavljati pravočasne dobave pravega
materiala na pravo mesto (ang. JIT
– just in time). V Špici zagotavljajo
celovite logistične informacijske
rešitve, ki proizvodnim podjetjem
omogočajo popoln nadzor nad
materialnim poslovanjem v skladiščih in proizvodnji, v naslednji fazi
pa tudi nadzor nad načrtovanjem
transporta, prevozom blaga in
voznim parkom. Špicine rešitve
ob tem odlikuje vgrajena možnost
merjenja uspešnosti logističnega
poslovanja, ki je eden ključnih kazalnikov vitkosti.
Upravljanje delovnih strojev
Z izboljšanjem vzdrževanja, ki temelji na kakovostnem upravljanju
s sredstvi, proizvajalci povečajo
razpoložljivost in posledično učinkovitost strojev ter naprav v
proizvodnji. V Špici zagotavljajo
podporo obvladovanju učinkovitosti sredstev z uvedbo sledenja
lokacije, oseb, ki skrbijo za posamezno sredstvo, in stanja delovnih sredstev na osnovi črtne kode
in/ali radio-frekvenčnih tehnologij, kot sta RFID in NFC.
Človeški viri
Z informacijsko podprtim načrtovanjem in spremljanjem delovnega časa proizvodna podjetja
optimizirajo svoj drugi največji
strošek - delo. Špicina rešitev
Time&Space podjetjem zagotavlja hiter vpogled v gibanje,
trende in pojave, povezane z delovnim časom, ki so osnova za
sprejemanje poslovnih odločitev.
Poleg avtomatizacije ter s tem
Prihranki v pralnici z RFID
HTZ je hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje, ki opravlja storitev izdelovanja in pranja oblačil
rudarjev. Povprečno uporabniki
po vsaki izmeni prinesejo v pranje
okoli 1400 različnih kosov perila.
Vsak kos perila je bil označen s
črtno kodo, prek katere so sledili
premikom, od prevzema, sortiranja do izdaje. Skeniranje oznak je
bilo zamudno, pred pralnico so
bile vedno dolge čakalne vrste.
Po končani izmeni namreč rudarji
oddajo uporabljeno (umazano)
perilo v pranje in čistega ponovno
prevzamejo pred izmeno. Nepo-
www.spica.si
polno sledenje celotnemu procesu pranja je povzročalo izgubo
oziroma zamenjavo perila med
uporabniki in s tem dodatne zastoje. Etikete s črtno kodo so pogosto odpadle, sprane in
zbledele črtne kode pa so bile velikokrat nečitljive.
Za optimiziranje procesov sta HTZ
in Špica naredila podrobno analizo dela. Ta je bila podlaga za celotno rešitev, ki je upoštevala
zahtevo po intuitivnosti in enostavnosti uporabniškega vmesnika. Rešitev zajema tehnologijo
UHF RFID, ekrane, občutljive na
pohitritve in večje točnosti evidentiranja ter priprave podatkov
za obračun plač, omogoča preprostejše spremljanje delovne
učinkovitosti in optimalno razporejanje dela. Hkrati ponuja
omejevanje dostopa nepooblaščenim osebam do proizvodnih
objektov in proizvodnih linij, s
čimer okrepi varnostno komponento upravljanja poslovnih tveganj in odličnosti.
Označevanje in sledenje
izdelkom
Četrti sklop, ki pomaga pri optimizaciji proizvodnih procesov, so
izdelki. Označevanje in sledenje
zahtevajo tako interne potrebe
kot tudi kupci ter zakonski predpisi. Špica v projektih označevanja in sledenja izdelkov uporablja
tehnologiji črtne kode in RFID ter
standarde, ki jih zahteva posamezna
panoga
(GS1,
VDA,
ODETTE). Označevanje in sledenje poskušajo čim bolj tesno integrirati v obstoječe poslovne
procese in zagotoviti samodejne
sisteme sledljivosti, ki ne zahtevajo posega človeka. Postavijo
dotik in pod pultne antene za
RFID. V Špici so izdelali namensko
programsko opremo in jo povezali s sistemom za evidenco delovnega časa Time&Space. Tako
se uporabniki lahko identificirajo
z isto kartico, kot jo imajo za beleženje evidence prisotnosti in kontrolo pristopa.
Pri izbiri RFID značk so upoštevali,
da morajo biti primerne za večkratno pranje v industrijskih pralnih strojih in da so eksplozijsko
varne - primerne za uporabo v
rudniški jami. Novi sistem zdaj
omogoča samodejno sledenje
vsakemu kosu perila, od všitja
RFID značke do odpisa. Imajo natančno evidenco o pogostosti
pranja ter o izdanih in izgubljenih
oblačilih konkretnega uporabnika. Kompletiranje oblačil in izdaja za vsakega posameznika
zdaj zaradi intuitivnega procesa
poteka izredno hitro in ne dovoljuje več napak. Rezultat so krajše
čakalne vrste pri sprejemu in izdaji perila ter drastičen upad števila reklamacij uporabnikov, saj
izgubljenih kosov in zamenjav perila v pralnici skoraj ni.
Vitka proizvodnja pripomore k vzdržnemu in
trajnostnemu poslovanju.
lahko tudi rešitev v oblaku,
preko katere naročnik izdelkov
poskrbi za pravilno označitev izdelkov že pri svojem dobavite-
lju. Pravilno označen izdelek
omogoča njegovo sledljivost
čez celo oskrbno verigo do
konca njegove življenjske dobe.
Ste pripravljeni na
spremembe pri
označevanju alergenov?
Evropska unija je v skrbi za potrošnike in z namenom preglednega
prikazovanja sestavin hrane sprejela uredbo 1169/2011, ki ureja
označevanje živil in stopi v veljavo 13. decembra 2014. Skladno z
uredbo bo s 13. decembrom 2016 obvezno še označevanje hranilnih vrednosti.
Največje težave pri uvajanju uredbe se bodo pojavile pri tistih proizvajalcih oziroma trgovcih, ki uporabljajo etikete in deklaracije v
obliki nalepk. Zaradi neustrezne programske opreme je poudarjanje, na primer alergenov, lahko zapleteno in zamudno ter lahko
spreminja baze podatkov. Obenem se seznam alergenov neprestano dopolnjuje, kar dolgoročno pomeni le še več dela. Pričakuje
se, da bodo imeli izzive predvsem proizvajalci, ki označb nimajo
vnaprej natisnjenih na embalaži ter uvozniki in distributerji, ki morajo etikete prevesti in na novo nalepiti.
Celovita rešitev za označevanje alergenov
Špica vzpostavlja učinkovito rešitev za označevanje izdelkov
skladno z novo uredbo. Rešitev omogoča nadzor nad vsemi etiketami in samodejno označevanje alergenov, ne da bi prevajalec
moral na to posebej misliti. Vse deklaracije so pod nadzorom na
enem mestu. Uporabnik hkrati nadzira tudi stroške tiskanja in
enotno upravlja vse tiskalnike. V Špici poskrbijo še za dobavo cenovno primernega potrošnega materiala.
Vpeljava koncepta vitkosti vam
omogoča znižanje stroškov proizvodnje, ne da bi s tem vplivali na
kakovost vaših izdelkov.
Urban Brodnik
rešitve za proizvodnjo
3/v Špici/skladiščno poslovanje
Sodobno vodeno
distribucijsko skladišče
Alca Trgovina je z novim skladiščnim informacijskim
sistemom povečala zmogljivost in kakovost distribucije.
istribucijska podjetja pogosto uvajajo nove blagovne skupine in izdelke.
Kupci želijo znižati svoje zaloge,
zato pogosteje naročajo manjše
količine, kar narekuje spremembe
pri izvajanju dela tako v skladišču,
pri prevozih kot tudi v administraciji. S takšnimi izzivi se redno srečujejo tudi v FMCG podjetju Alca
Trgovina d. o. o., enem največjih
distributerjev hrane, kozmetike,
kemijskih, medicinskih in elektrotehničnih proizvodov v Srbiji. Podjetje izvaja distribucijo za več kot
50 blagovnih znamk in več kot
1.000 kupcev.
D
Jasni cilji določili Špica
rešitev
Zaradi naraščajočega števila pošiljk ter zahtevnejšega zagotavljanja točnosti dobav so se odločili
za prenovo skladiščnega poslova-
nja. Glavni cilji so bili povečanje
učinkovitosti ter kakovosti distribucije in skladiščenja blaga,
uvedba sledljivosti po šaržah in
datumih, izboljšanje procesov ter
zmanjšanje stroškov. V osrednjem
skladišču s 6.000 paletnimi mesti
30 zaposlenih dnevno oskrbi
preko 600 pošiljk. Ker delujejo v
več državah nekdanje Jugoslavije,
so iskali partnerja z regionalno pokritostjo, širokim znanjem ter z dovolj veliko in kakovostno ekipo za
ter izvedla integracijo s poslovnim
informacijskim sistemom. Z novim
skladiščnim sistemom, ki je bil predan v uporabo v štirih mesecih, v
skladu s terminskim načrtom in
predvidenim proračunom, so
podprti vsi skladiščno-logistični
procesi za več kot 40.000 artiklov.
Nova raven poslovanja
Označevanje in sledenje blaga ter
šarž s črtnimi kodami podjetju zagotavlja samodejno razporejanje
Pričakujemo, da se nam bo investicija povrnila že
samo ob zmanjšanju števila težav.
uvedbo preizkušenega svetovno
znanega skladiščnega informacijskega sistema.
blaga (cross-docking) ob vhodu v
skladišče, optimizacijo ob pripravi
pošiljk in natančen vpogled v stanje zalog. »Z uvedbo novega in-
»Sprememba načina dela nam je omogočila, da
lahko delamo bistveno hitreje. Povrnitev
naložbe je ocenjena na manj kot leto dni.«
Mitja Janežič, direktor Alca Trgovina d. o. o.
formacijskega sistema smo v skladišču zmanjšali število napak pri
pošiljkah, izboljšali nadzor nad
dnevnimi aktivnostmi in omogočili sledenje in enostavnejše naročanje blaga«, je povedal Nikola
Mićić, vodja projekta in IT v Alca
Trgovini. Povezava informacijskega in skladiščnega sistema je
omogočila avtomatizacijo poslo-
vno-kritičnih procesov. »Pričakujemo, da se nam bo naložba povrnila že samo ob zmanjšanju
števila težav, ki so nastale zaradi
ročnega, papirnega dela,« je prepričan Mićić. Sedaj lahko stranki
dajo natančne informacije o
pošiljki, saj so dosegli večjo preglednost in standardizacijo vseh
skladiščnih procesov.
Vpeljava v štirih mesecih
Špica je vpeljala celovit sistem na
osnovi sistema Accellos One WMS
in mobilnih terminalov Motorola
Glasovno vodenje dela
skladiščnikov v Ledu
V osrednji zamrzovalnici podjetja Ledo pri -28°C dela več kot 50 zaposlenih, ki pripravljajo pošiljke za kupce po Hrvaški in za tujino.
Nizke temperature predstavljajo visoko obremenitev, tako za zaposlene kot tudi za tehnologijo. Ob uvedbi celovitega skladiščnega informacijskega sistema WMS so razmišljali tudi o poenostavitvi dela
zaposlenih v zamrzovalnici. Ti namreč nosijo rokavice, tako da bi
težko uporabljali ročne terminale. V Ledu so vseeno želeli svojim delavcem omogočiti še bolj varno in udobno delo, obenem pa povečati njihovo učinkovitost. Pri uvedbi novega skladiščnega
informacijskega sistema so, ob sodelovanju s Špico, vpeljali rešitev
za glasovno vodenje priprave pošiljk proizvajalca Vocollect.
hitrejša priprava pošiljk,
ROI v 18 mesecih.
50%
Prijaznejše delo v zamrzovalnici
Zaposleni so namesto ročnih terminalov dobili slušalke z mikrofonom
in glasovni terminal, preko katerega komunicirajo z nadzornim WMS
sistemom. Tako imajo obe roki prosti in lahko hitreje in bolj varno ravnajo z artikli, hkrati pa so stalno zaščiteni pred mrazom in delajo bolj
učinkovito. Že prvi dan uporabe novega sistema so bili delavci z glasovnim vodenjem hitrejši od tistih, ki so uporabljali prenosne terminale. Poleg uvedbe nove glasovne tehnologije je Špicina ekipa
dodatno optimizirala procese odbiranja in priprave pošiljk, vodje pa
so pridobili sprotne in točne podatke o vseh premikih artiklov.
Učinkovita informacijska podpora
skladiščnemu poslovanju vam
omogoča višjo produktivnost,
vpogled v natančno stanje zalog
in boljši servis vašim strankam.
Aleš Habič
rešitve za skladišča
Kaotična urejenost
V Eurocomu so s prenovo
skladiščnega poslovanja optimizirali
vire in kupcem zagotovili
kakovostnejšo dobavo.
očno delo in uporaba
papirnih dokumentov v
skladišču onemogočata
pregled nad skladiščnim procesom. V Eurocomu so zaradi tega
porabljali veliko delovnega časa
in niso imeli zanesljivih informacij
o stanju zalog. Iskanje blaga v
skladišču je bilo izredno zamudno. V ekstremnih primerih,
ko niso mogli najti blaga na zalogi, so celo na novo naročali, s
tem pa izgubljali poslovne priložnosti, na primer pri sezonskem
blagu, ter povečevali sredstva v
zalogah. Težave so se odražale
tudi pri nižji kakovosti dobav ter
večanju števila zaposlenih. Zaradi
spremenljivega števila izdelkov,
ostajanja zalog in nepotrebnega
naročanja jim je primanjkovalo
skladiščnega prostora. V povprečju skladiščijo več kot 20.000
različnih artiklov, pri čemer se jih
letno zamenja okrog dvajset odstotkov. Potrebovali so rešitev za
večjo storilnost in preglednost
dela zaposlenih, merjenje učinkovitosti ter nadzor nad premiki in
izdajo blaga, s katero bi si zagotovili tudi zanesljive informacije o
R
stanju zalog, vključno s sprotnim
preverjanjem in hitro inventuro.
V Eurocomu so
skrajšali čas od
prevzema do dobave.
Več z isto ekipo
S Špico so najprej poenostavili in
pohitrili ključne procese v skladišču in nato uvedli standarden
informacijski sistem Accellos One
WMS. Ločili so materialno poslovanje v skladišču od poslovno-fi-
20%
hitrejši
prevzem
nančnega pri prodaji ter prešli na
kaotično skladiščenje, namesto
uporabe fiksnih lokacij — za boljši
izkoristek prostora. Uvedli so
cross-docking ter se prek razporejanja blaga za znanega kupca
oziroma odprtih delovnih nalogov izognili uskladiščenju in
ponovni pripravi pošiljk. Informacijski sistem usmerja skladiščnike
po optimalni poti na pravo lokacijo, kjer prek črtne kode zagotavljajo prave artikle. Sedaj z enako
ekipo obvladujejo povečan
obseg dela, ki je nastal zaradi porasta drobnih pošiljk. S takojšnjim
vpogledom v delo in statuse
naročil ter lažjim načrtovanjem
dela so dosegli boljšo učinkovitost ekipe.
Sistem jim prek samodejnih
nalogov za dopolnjevanje komisionirnih mest omogoča, da so
slednja vedno ustrezno napolnjena. Uskladiščenje se izvaja v skladu
s pogoji in logiko za posamezne
artikle, tako da so založne lokacije
vedno čim bližje komisionirnim.
Koristno za posel
Prenova skladiščnega procesa je
Eurocomu omogočila pravočasne
dobave, saj so skrajšali čas od
prevzema do izdaje. Izboljšali so
kakovost procesa, in sicer zaradi
večje preglednosti dela, obvladovanja dobave, ki se lahko izvaja le
na osnovi delovnih nalogov, ter
obvladovanja vračil blaga. Z boljšo
preglednostjo nad lokacijami in
zalogami so skrajšali čas inventur,
z optimizacijo in boljšim obratom
zalog pa zmanjšali vezana sredstva
in povečali likvidnost.
www.spica.si
4/v Špici/delo na terenu
Tehnologije za delo na
terenu
Uporaba kakovostnih mobilnih rešitev odloča o poslovni
uspešnosti.
edno več delovnih mest in
poslovnih procesov se odvija na terenu, izven pisarn.
Naj so to kurirske službe, dostava
blaga, potniki ali serviserji, gre za
poslovno-kritične procese, ki so
ključ do uspeha mnogih podjetij.
Razmah pametnih telefonov za
osebno uporabo je še dodatno
pospešil uporabo mobilne informatike tudi v poslovne namene. Pri
profesionalni uporabi je seveda
treba poskrbeti še za dodatne zahteve, kot so varnost informacijskega sistema, zanesljivost
delovanja, zahteve okolja, in izbrati
dolgoročnega partnerja. Primarna
zahteva je poslovna uspešnost
projekta: investitor vedno zahteva
konkreten poslovni rezultat in dobičkonosnost naložbe.
Da omogoči učinkovito delovanje,
ne glede na čas in prostor, mobilni
informacijski sistem povezuje več
različnih tehnologij. Najbolj pogoste so črtna koda ali RFID za identifikacijo objektov ter mobilni WIFI
ali GSM komunikacija za stalno po-
V
Prodaja, logistika in poprodajne storitve so eden
ključnih nosilcev razširjanja mobilnega
poslovanja.
vezavo med zalednim sistemom in
terenskim uporabnikom. Pri poslovnih rešitvah je pogosto zelo
priročna uporaba klasične tipkovnice namesto zaslonske. Velika
prednost je določena stopnja robustnosti in ergonomičnosti naprave, da ne ovira uporabnika pri
njegovih nalogah. Za prednost se
Hiter odziv na težave v delovanju
fiksnega omrežja.
T
www.spica.si
DB Schenker že vrsto let uporablja rešitev Frontman EPOD za terensko evidentiranje dostave pošiljk (electronic proof
of delivery). Ta kurirjem omogoča, da ob
dostavi pošiljke s svojim prenosnim terminalom Symbol MC9500 fotografirajo
podpis stranke, ki se preko GSM omrežja
takoj pošlje v centralo Schenkerja in od
tam pošiljatelju paketa. Pošiljatelj tako
nemudoma izve, da je bila pošiljka dostavljena in lahko takoj izstavi račun za
dobavljeno blago. Podobne rešitve uporabljajo tudi DHL, TNT, UPS, GLS in drugi. Skoraj ni kurirske službe, ki
ne bi uporabljala prenosnih terminalov Motorola.
Energetika Ljubljana
Učinkovite mobilne
ekipe Telekoma
elekom Slovenije je z
uvedbo rešitve LogObject
izvedel enega najbolj zanimivih in obsežnih projektov
informatizacije poslovno-kritičnih
terenskih procesov v Sloveniji.
V podjetju je vsak dan angažiranih
približno 500 tehnikov za odpravo
napak in za vzpostavljanje novih
naročnikov. Poseg na terenu se
začne bodisi s sporočilom o napaki bodisi z zahtevo prodaje, da
je treba priključiti novega naročnika. Zahtevek za delo se v zaledni
pisarni opremi s podatki iz več različnih sistemov: o omrežju, naročniku, obljubljeni ravni storitve ter s
podatki o stanju na skladiščih. Rešitev LogObject za WFM nato izbere najbolj primernega tehnika,
glede na strošek posega. Ravno ta
del dispečerstva je ena ključnih
lastnosti rešitve: sistem izbere tistega serviserja, ki ima dovolj zna-
DB Schenker - dostava pošiljk
izkaže tudi zanesljiv proizvajalec, ki
napravo lahko dobavlja in vzdržuje
vsaj 5 let.
Pomemben del mobilne rešitve je
programska oprema, ki je pogosto
narejena za potrebe konkretnega
projekta, saj cenene aplikacije za
osebno uporabo navadno ne zadovoljujejo poslovnih potreb.
konča, dobi od sistema naslednjega. Vsak poseg se namreč
lahko zaplete in zakasni, kar bi pomenilo zamudo tudi pri vseh naslednjih posegih. WFM rešitev jim
omogoča, da lahko Telekomov
agent naročniku že ob prijavi napake da informacijo o časovnem
oknu, ko se bo pri naročniku oglasil tehnik, in ob možnosti zamude
pošlje drugega tehnika.
Boljši v vseh pogledih
Največja prednost
rešitve WFM je
zmožnost hitrega
odziva v primeru
nedelovanja storitev.
nja za odpravo napake, ki ima
prave rezervne dele v svojem vozilu, je lokacijsko najbolj primeren
itd., pri čemer vsak tehnik ve samo
za en poseg vnaprej. Šele ko ga
Telekom Slovenije je z vzpostavitvijo sistema za upravljanje terenskih opravil dosegel hitrejšo
izvedbo terenskih posegov, povečanje zaupanja strank in zmanjšanje stroškov. Dobili so boljši
vpogled v stanje na terenu, s
čimer lahko še izboljšujejo učinkovitost terenske ekipe. Vsak prenosni terminal Motorola MC75 je
opremljen z GPS sprejemnikom in
navigacijskim sistemom. Podporna služba ima dostop do vsakega prenosnega terminala in
lahko uporabniku tudi na terenu
pomagati razrešiti težavo. Kot Mobile Device Management sistem
so uporabili Motorolino rešitev, s
katero je dodajanje novih naprav
preprosto in hitro, hkrati pa imajo
vedno nadzor nad vsemi parametri vsake naprave.
Energetika Ljubljana je pri popisu števcev toplote in zemeljskega
plina zamenjala mobilne terminale na osnovi Windows Mobile, povezane s SAP-om, s terminali Motorola MC67 Android. To je eden prvih
večjih primerov uporabe robustnih Android mobilnih naprav v poslovne namene v Sloveniji, pri čemer se je Android pokazal kot hitrejša
platforma. Podjetje je za upravljanje s celotno floto naprav uvedlo
MDM rešitev, na terminale pa so namestili tudi navigacijo. Odčitovalci
zdaj lahko svoje delo opravljajo hitro in udobno, podjetje pa ima nadzor nad celotnim sistemom.
Intereuropa – kurirska služba
Podoben sistem, kot ga uporablja
Schenker, je Špica izdelala tudi za
Intereuropo, le da ima še več funkcij in lahko kurir na terenu sprejme
pošiljke celo brez naročila iz centrale. Sistem je tesno povezan z
osrednjim informacijskim sistemom in zato lahko pretovorna
skladišča sproti vidijo, kateri paketi
prihajajo k njim in primerno načrtujejo svoje delo. Kurirjevo delo na
terenu je hitro tudi zahvaljujoč zajemu podpisa na ekran terminala.
Megamix
Megamix je eden večjih bosanskih distributerjev artiklov široke potrošnje in trg obvladuje s pomočjo dvajsetih potnikov. Potniki redno
obiskujejo prodajna mesta in pobirajo naročila za dostavo, ki navadno
sledi naslednji dan. Megamix je z uvedbo tablic in Frontmana SFA dosegel povečanje števila obiskov, zmanjšanje administrativnega dela
in lažje načrtovanje dostavnih aktivnosti. Megamix občasno Frontman
platformo izkoristi tudi za ugotavljanje potenciala trga, za zbiranje podatkov s prodajnih mest (cene, prisotnost, konkurenca).
Celeia
V Mlekarni Celeia so ob skrbi za svojo močno blagovno znamko
Zelene doline ugotovili, da je treba podpreti tudi operativne dejavnosti potnikov na terenu. Ti so ambasadorji podjetja in predstavljajo
ogromen potencial za uspeh na tržišču. Kljub temu, da naročanje in
dobava potekata večinoma preko centralnih skladišč trgovcev, je
treba zagotoviti, da se artikli pojavijo v hladilnikih trgovin in da se spoštujejo dogovori o prisotnosti na policah (listing, planogrami). Celeia
se je za vodenje in podporo prodajni ekipi odločila uvesti tablice in
Frontman SFA. Z njimi so potniki tesno povezani z vsemi zalednimi informacijami, hkrati pa imajo na voljo kazalnike svoje uspešnosti.
Prava mobilna rešitev za delo na
terenu omogoči agilnost
poslovanja, ne glede na lokacijo
dela, zagotovi boljše rezultate in
prihrani čas in stroške.
Andrej Planina
rešitve za delo na terenu
5/v Špici/trgovina
Zmanjšanje poslovnih
tveganj v Emmezeti
Dinamično načrtovanje delovnega časa v skladu z
delovno zakonodajo Republike Hrvaške.
rgovska podjetja se stalno
srečujejo z izzivom načrtovanja delovnega časa. Na
eni strani so postavljena pred zakonske omejitve, na drugi pred
želje kupcev. V hrvaški trgovski verigi Emmezeta so imeli težave
prav z usklajevanjem načrta delovnika, in sicer 160 urnikov za več
kot 800 zaposlenih, in zakonskih
zahtev o delovnem času.
»Med uvedbo sistema za
evidenco delovnega časa so se
posebej izkazale Špicine dobre
prakse pri izdelavi načrta dela
zaposlenih in pripravi podatkov o
delovnem času za samodejen
obračun plač,« je povedal
Krešimir Zdelar iz podjetja FLIBA
d. o. o., ki upravlja s trgovinami
Emmezeta. Emmezeta je med
največjimi hrvaškimi trgovci s po-
T
hištvom in belo tehniko. Svoja
prodajna središča ima v Zagrebu,
Osijeku, Splitu, na Reki in v Slavonskem Brodu, prek spletne
trgovine pa blago dostavlja po
celotni Hrvaški. Za usklajevanje
delovnega časa zaposlenih s potrebami poslovalnic in zahtevami
zakona so porabili veliko časa.
Ročno zbiranje podatkov in pripravo delovnih načrtov so zato zamenjali z rešitvijo za evidenco
delovnega časa Time&Space ter z
modulom za operativno načrtovanje delovnega časa.
»Za uvedbo Špicine rešitve smo
se odločili, ker smo želeli optimalno razporejati zaposlene.
Rešitev za načrtovanje delovnega časa nam takoj pokaže,
kdo je blizu zakonski omejitvi in
kdo je premalo obremenjen,«
je dejal Zdelar.
Zajem podatkov o koriščenju delovnega časa v sedmih trgovskih
centrih poteka prek 14 registracijskih terminalov. Pri integraciji so
uporabili povezovalno ogrodje
PIF (Payroll Integration Framework) in pripravili vmesnik, prek
katerega se prenašajo podatki o
delovnem času v njihov sistem
ERP. Pridobili so tudi zmožnosti za
izdelavo poslovnih analiz in poročil o izrabi delovnega časa.
»Zdaj na enem mestu takoj vidimo, kako je bil nekdo razporejen in koliko je potem tudi v
resnici delal. Ker lahko hitro ukrepamo, je čas naših zaposlenih bolj
enakomerno izkoriščen,« je razložil Zdelar. Letos so Špicin sistem
razširili še v na novo priključeno
trgovinsko verigo Kika Pohištvo.
»S Špico in njenimi storitvami smo zelo
zadovoljni. Pomagali so nam kar najbolje
izrabiti razpoložljiv delovni čas zaposlenih, kar
pomembno vpliva na poslovno uspešnost,
kakovost dela ter izpolnjevanje zakonskih
zahtev. Po drugi strani bi brez rešitve
Time&Space rabili bistveno več
administrativnega kadra, kar pa je drago.«
Krešimir Zdelar, kadrovska služba, FLIBA d. o. o.
Mercator mobiliziral
logistiko
Trgovci na lovu za kupce
nove generacije
Špica trgovskim podjetjem ponuja rešitve za podporo pri
OmniChannel prodaji ter za izboljšanje storitev za kupce.
repletanje fizičnih, spletnih
in mobilnih prodajaln, prodajnih avtomatov, samoplačniških blagajn, informacijskih
kioskov, interaktivnih informacij na
mestu nakupa ter možnost izvajanja nakupa od kjer koli in kadar koli
oblikujejo nov, OmniChannel
način prodaje.
S trgovino OmniChannel kupec
vstopi v predstavo, ki vedno traja,
se nikjer ne začne in nikjer ne
konča. Ne glede na to kaj uporablja za izvajanje svoje nakupne dejavnosti, ali se samo informira o
izdelkih, je uporabniška izkušnja
vedno konsistentna, vendar prilagojena posebnosti izbranega
kanala. Raziskave kažejo, da večkanalni kupec porabi od petnajst do
P
trideset odstotkov več, kot tisti, ki
kupuje samo prek enega kanala.
OmniChannel kupec pa je še toliko
bolj privlačen od večkanalnega, saj
nakupuje v povprečju še dvajset
odstotkov več in je bolj lojalen.
Skupina Mercator je za povečanje
učinkovitosti logistike uvedla
interaktivno delo s prenosnimi terminali
in brezžičnimi omrežji.
Zagotavljanje odlične izkušnje
Številne možnosti za pridobivanje
informacij o izdelkih in nove tehnologije, prek katerih se izvajajo
nakupi, oblikujejo generacijo kupcev, ki je bolj zahtevna do osebja v
trgovinah. Prodaja v klasičnih trgovinah, na osnovi on-line informacij,
je na primer kar štiri krat večja kot
v spletnih trgovinah.
Po Motorolini raziskavi je 61 odstotkov kupcev bolje informiranih od
prodajalcev. Od teh jih 73 odsto-
Urejeni procesi in orodja so pomembni, a
napredni managerji še bolj cenijo
agilne sodelavce in intenzivno
sodelovanje s kupci. Špica prebojne
mobilne rešitve za delo med policami nudijo odgovore na te zahteve.
Zlatan Golub
rešitve za trgovino
Storitve za kupce so
glavni spodbujevalci
investicij v maloprodaji.
tkov za pridobivanje informacij raje
uporablja pametni telefon, kot da
bi se obrnili na prodajalca. 67 odstotkov kupcev meni, da osebje, ki
uporablja mobilne tehnologije,
ponuja boljšo izkušnjo. Po drugi
strani kar 83 odstotkov trgovcev
ugotavlja, da lahko kupci drugje
najdejo boljšo ponudbo. Več kot
polovica jih zato želi z novimi tehnologijami izboljšati svoje storitve.
Pri tem bodo morali prenoviti celotno prodajno pot in se podati v
šov, ki ga odpira OmniChannel.
V Mercatorju z IT sredstvi ravnajo gospodarno, saj izbirajo dobavitelje v okviru standardov, pri čemer njihove rešitve oziroma izdelke lahko souporabljajo z obstoječimi sistemi, kar zagotavlja
varnost naložbe.
Uvedbo brezžičnih terminalov in namestitev brezžičnega
omrežja v skladišča so zaupali Špici, ki je ponudila rešitve in
opremo, s katerimi ni težav pri vključevanju v obstoječa informacijska okolja. Po drugi strani jim Špica zagotavlja nadgradnje in
razširitve sistema brez nepotrebnih visokih stroškov, pri čemer
jim je s svojo dejavnostjo v regiji Adriatic omogočila hiter prenos
znanja in preizkušene tehnologije še na nove lokacije v JV Evropi. »Opremo, ki jo je ponudila Špica, smo po številnih preizkušanjih izbrali predvsem zaradi vrhunskih zmožnosti in
tehnološke naprednosti ter kakovosti Špicinih storitev sistemske
integracije in podpore,« je dejal Marko Cedilnik, izvršni direktor
logistike v Mercatorju.
V Mercatorju Špicine rešitve uporabljajo za izvajanje vseh skladiščnih procesov, v vseh skladiščih v regiji, vključno s hladilnicami.
www.spica.si
6/v Špici/mednarodni trgi
Na največjem odru v Evropi
Poslovno učinkovita predstavitev na londonskem
varnostnem sejmu IFSEC.
Na mednarodnih trgih se osebni
pristop in agilni značaj Špice izkažeta za ključno prednost.
Lea Lipovšek
vodja marketinga
Drugačnost ni dovolj
skladu z vizijo »Regional
leader, global player«
Špica stalno vlaga na trge
v Evropi, Bližnjem vzhodu, Afriki
ter v zadnjem času tudi na oddaljenih trgih v Aziji. V več kot tridesetih državah smo vzpostavili
partnersko mrežo, pri čemer naše
rešitve dnevno uporablja več kot
600.000 ljudi.
Več let smo bili prisotni na CeBITu v Hannovru in navezali vrsto pomembnih stikov in partnerstev.
Pred petimi leti smo revidirali
trženjsko strategijo izvoza in jo
usmerili v kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa. Leta
2010 smo tako nastopili na največjem evropskem sejmu za varnost
IFSEC International in pet let sooblikovali ponudbo tega dogodka.
V
V letu 2013 smo na IFSEC-u lansirali inovativni koncept Zone
Access, ki je v ponudbo kontrole
pristopa prinesel do tedaj še ne videne zmožnosti. Višji nivo varnosti
in zmogljivosti ter stroškovna učinkovitost so prepričali tudi žirijo prestižne nagrade IFSEC Awards, ki
nas je uvrstila med finaliste izbora
za najboljši izdelek leta.
Naložba se je izplačala
Na ramenih velikanov
Pri doseganju trženjskih ciljev so
nam na začetku pomagala tesna
partnerstva z globalnimi podjetji,
kot so HID, Safran Morpho in Assa
Abloy. Seveda takšne naklonjenosti ne bi bili deležni, če ne bi za njo
stalo večletno uspešno sodelovanje in obojestransko zadovoljstvo.
Na IFSEC-u vsako leto nastopi okrog 650 razstavljavcev – proizvajalcev, sistemskih integratorjev in distributerjev. Obišče ga več kot 25.000 obiskovalcev.
Brez pomoči super junakov
Partnerstvo z velikimi je dokazovalo našo verodostojnost, vendar
Medijskih objav v tujini
32
Obiskovalcev stojnice
651
Poslovnih priložnosti
273
Novih partnerjev
7
Nove podružnice
1
Povrnitev naložbe
konec 2014
Rezultat ni naključje - že pred prvim nastopom smo
skrbno opredelili cilje ter jih vsako leto prevetrili.
se nismo želeli zanašati na druge.
Prišel je čas, da samozavestno
pokažemo svojo mantro »global
player« v praksi.
Natančno smo preučili obiskovalca sejma, potencialnega
partnerja, ki ga želimo privabiti
na stojnico. Rezultat je bil svež
dizajn, ki temelji na ljudeh, modernem pristopu in humorju –
treh elementih našega poslovnega vsakdana. Zgodbo na 18
kvadratnih metrih tako zaključi
super junak, ki žalostno ugotavlja, da ga Špica pravzaprav
sploh ne potrebuje.
Če hočemo govoriti o uspešnosti
take trženjske naložbe, moramo
govoriti o njeni povrnitvi oziroma
še raje o dobičku. S skrbnim načrtovanjem in ciljanim naslavljanjem
potencialnih partnerjev smo kot
neposreden rezultat prisotnosti
na sejmu IFSEC podpisali že
sedem partnerskih pogodb ter
ustanovili britansko podružnico
Spica Solutions. Pri poslovanju na
britanskem trgu tako načrtujemo
povrnitev petletne investicije že s
koncem leta 2014.
Špica v Veliki Britaniji
Uspešna prisotnost na IFSEC-u je pokazala številne priložnosti za
poslovanje v Veliki Britaniji. Mejnik je bil nastop na sejmu leta 2012,
ko je k naši stojnici pristopil Nicholas Jakowiw. Leto kasneje je postal direktor podružnice Spica Solutions in še danes ponosno zastopa Špicine barve na britanskem trgu.
»Špica je vzbudila moje zanimanje pred nekaj leti in takoj, ko sem
obiskal ekipo na IFSEC-u, smo se
ujeli. Odločitev za poslovno sodelovanje se je izkazala za pravilno, saj nudijo vso podporo za
delovanje in napredek.«
Nicholas Jakowiw
direktor Spica Solutions
Rusko tržišče veliko obeta
Da bi zmanjšali odvisnost od
prodaje na domačem ter na
ostalih tradicionalnih tujih trgih,
si je podjetje Špica zadalo, da
prodre na tržišče Skupnosti
neodvisnih držav (CIS - Commonwealth of Independent States). »Tradicionalno je varnost v
CIS državah zelo pomembna,
raste tudi zavedanje o upravljanju s časom,« je povedala Enisa
Kijamet, vodja prodaje za tržišče
CIS. Špica že ima poslovne partnerje v Kazahstanu in Azerbajdžanu ter uspešne namestitve
sistema Time&Space v Kazah-
www.spica.si
stanu, Ukrajini in Kirgiziji.
Ruski trg varnostnih rešitev je s
pričakovano 8 do 10 odstotno
rastjo med svetovno najhitreje
rastočimi trgi. Slovenska prednost je, da z ruskim trgom delimo kulturne in zgodovinske
korenine. Špica je v zadnjem
letu obiskala dva varnostna
sejma, MIPS in TB Forum, kjer se
je predstavila ruskim varnostnim
podjetjem, sistemskim integratorjem ter končnim strankam. Izvedli so lokalizacijo programske
opreme in pridobili ustrezne
certifikate za prodajo in imple-
mentacijo varnostnih rešitev na
ruskem tržišču. »Vzporedno s
pripravo Špicinih rešitev pospešeno iščemo distributerje in sistemske integratorje, ki so v
Rusiji certificirani za nameščanje
tovrstnih rešitev za video nadzor
in kontrolo pristopa,« je še pojasnila Enisa Kijamet. V kratkem
bodo vzpostavili rusko govorečo
tehnično podporo.
Podpisali so že prvo partnersko
pogodbo in projekt s podjetjem
ISS, za konec leta pa načrtujejo
uvedbo Time&Space v prestižni
hotelski zdravstveni kompleks.
Uvoz opreme za kontrolo pristopa na ruskem trgu
znaša več kot 50 odstotkov, pri čemer je največje
povpraševanje po opremi za video nadzor.
7/v Špici/mednarodni trgi
Avtomobilska industrija izboljšuje preglednost
porabe delovnega časa
Valeo s Time&Space v optimizacijo izrabe delovnega časa in poenostavitev kadrovskih postopkov.
vetovno priznani proizvajalec avtomobilskih delov
Valeo je želel z uvedbo
kontrole pristopa v proizvodne
hale ter evidenco delovnega
časa v svoji romunski tovarni pridobiti boljši nadzor nad koriščenjem delovnih ur. Pomemben cilj
uvedbe je bilo zmanjšanje administrativnih stroškov v povezavi s
proizvodnimi delavci.
S
Pri prodaji avtomobilov
Boljši nadzor je osnova
Za vhod v podjetje so uporabili
enosmerno vrtljiv križ s kontrolnimi točkami. Vsak zaposleni
mora v skladu s pravili za prehod
uporabiti svojo kartico. S tem so
preprečili, da bi več ljudi izstopalo in vstopalo z eno kartico. V
rešitvi je uporabljen tudi krmilnik
Zone Wing, ki omogoča delovanje tudi brez omrežja.
Zaposlenim prijazna rešitev
Poleg boljše kontrole pristopa so
delavcem, tudi tistim, ki nimajo računalnikov, omogočili preprostejše izvajanje postopkov, kot so
oddaja prošnje za dopuste, poslovne izhode, na primer za dostavo,
V romunski tovarni svetovnega proizvajalca
avtomobilskih delov Valeo so vzpostavili evidenco
delovnega časa in zmanjšali administrativna
opravila.
ter druge zahtevke za odobravanje odsotnosti. Uporabili so dva
info kioska InfoZone, v katera se
zaposleni prijavljajo kar s svojimi
identifikacijskimi karticami. Na tak
način so odpravili uporabo uporabniških imen in gesel ter tako
razbremenili oddelek informatike.
Po drugi strani so zagotovili eno-
staven in intuitiven vmesnik, ki
osebju omogoča spremljanje prisotnosti ter stanja delovnih ur brez
posebnega izobraževanja. Celoten postopek oddaje in potrjevanja odsotnosti je zdaj nadzorovan
in v elektronski obliki. Po dveh letih
delovanja sistem uporablja več kot
1.400 zaposlenih.
Podjetje Q-AUTO je glavni prodajalec avtomobilov Volkswagen in
Audi W v Dohi v Katarju. Z rešitvijo Time&Space, ki jo je uvedlo partnersko podjetje 3S team, so uvedli kontrolo pristopa in video nadzor tako v delavnicah kot tudi v prodajnih prostorih in jo povezali s
poslovnim informacijskim sistemom SAP. Time&Space bo v prihodnje del integralnega sledenja in varovanja avtomobilov in storitev
za stranke, od uvoza in prodaje do popravil in rednega servisa.
Naprej z vodilnimi biometričnimi
rešitvami
Nova partnerstva
Špica prek stalnega vlaganja v
partnersko mrežo na tujih trgih
dosega eno najširših mednarodnih prisotnosti med slovenskimi
informacijskimi podjetji.
Od Vzhoda …
Špica ima na srednjem vzhodu
močno partnersko mrežo. V njej
izstopa savdski Al Nahr, ki s svojimi storitvami oskrbuje vse več
vodilnih podjetij in je med najhitreje rastočimi regionalnimi sistemskimi integratorji. Podjetje je
visoko usposobljeno za izvajanje
kompleksnih informacijskih projektov, ki jih nadgrajujejo s svojim
obvladovanjem varnosti. S Špico
je začelo sodelovati zaradi vse
večjih zahtev po omrežno povezanih varnostnih rešitvah ter zaradi potreb glede integracij
varnostnih rešitev v poslovne sisteme. »S Špico smo pridobili
partnerja, ki je več kot zgolj
dobavitelj. Opremlja nas z enostavnimi, prilagodljivimi in celovitimi rešitvami, ki jih lahko
ponudimo resnično katerikoli
stranki,« je povedal Faisal Al Dawalibi, generalni direktor podjetja Al Nahr. V sodelovanju s Špico
so pridobili portfelj strojne in
programske opreme, ki jim ponuja možnost oblikovanja vrhunskih rešitev za različne projekte.
Med pomembnimi člani Špicine
partnerske mreže na bližnjem in
Preko meja ležijo številne priložnosti
za agilne; v zadnjem letu smo
začeli sodelovati s partnerjema v
Maleziji in Slonokoščeni obali.
Rob Howland
vodja izvoza
srednjem vzhodu sta še podjetji
Security Services Specialists ter
Emirates Photo Marketing.
… na Zahod
Velika Britanija je eno najpomembnejših evropskih varnostnih trgov. Nastopi na sejmu
IFSEC so Špici prinesli perspektivno partnerstvo s start-up podjetjem Permatek, ki je specialist za
rešitve za registracijo prisotnosti
in evidenco delovnega časa.
Podjetje s sedežem v Boltonu je
izvedlo 19 implementacij rešitev
Time&Space, med njimi pa so
ugledne britanske družbe, kot so
Morning Foods, YKK, Cold
Drawn Products in druge.
Špica International je v svojo ponudbo uvrstila visoko kakovostne biometrične terminale za zajem delovnega časa MorphoAccess® SIGMA.
Gre za najsodobnejše biometrične tehnologije, s katerimi v podjetju
zamenjujejo legendarne terminale DOG20 z izbiro biometrije.
»Biometrične tehnologije Morpho Sigma ustrezajo visokim standardom portfelja naprav Time&Space. Odlikuje jih velik barvni zaslon na
dotik, vgrajena videokamera, zaokrožen nabor čitalnikov RFID ter
možnost vremensko odporne izvedbe,« je povedal Andrija Pušić,
produktni direktor v Špici.
Biometrične terminale Morpho Sigma proizvaja podjetje Safran
Morpho, ki je vodilni ponudnik varnostnih rešitev, še posebej na področju biometričnih identifikacijskih naprav in avtomatiziranih biometričnih sistemov za prepoznavanje obraza, zenice in prstnih odtisov.
Špica je zagotovila podporo novim biometričnim terminalom od različice programa Time&Space 8.50 naprej.
www.spica.si
8/v Špici/registracija delovnega časa
Portret ambicioznega
mladeniča na pohodu v
oblak
otem, ko je starejši brat
Time&Space
postal
domač več kot 2.000 organizacijam v tridesetih državah, se
P
je družini Špicinih rešitev pridružil nov član — All Hours. Ta je pripadnik generacije Y. Živi v
oblakih in verjame, da je ves svet
Delovnik pod dežnikom
Za merjenje porabe časa na projektih in nalogah ter za vrednotenje
dela je Špica ponudila novo generacijo storitve v oblaku
myHours.com. Skupaj z All Hours-om sta nepremagljiva, ko gre za
izrabo delovnega časa.
lahko njegov. Izrazito podpira individualnost. Ustaljena pravila in
urniki so zanj manj pomembni.
Zaveda se, da je treba za uspešnost stvari poenostaviti.
Svet je njegovo igrišče
All Hours prenaša evidenco delovnega časa v oblak
in s podporo mobilnosti povečuje storilnost.
All Hours zagotavlja visoko storilnost tistih, ki mu zaupajo svoj čas.
Kot svetovljan ve, da lahko isto
stvar narediš na različne načine, z
različnimi orodji. Za tradicionaliste
ponuja ličen in zanesljiv kartični sistem, ki skrbi za vsakodnevno beleženje zvestobe sodelavcev. Za
tiste bolj mobilne ponudi spletno
stran ali aplikacijo za Android in
iOS, tako da lahko beleži delo
vedno in povsod. Pozna svojo
geolokacijo in skeptikom ponuja
možnost omejevanja lokacije
(GPS, IP). Za tiste, ki želijo biti
vedno prvi, so na voljo BLE (Bluetooth Low Energy) žolne, ki se poljubno razporedijo po svetu za
enostavno javljanje prisotnosti
prek pametnih telefonov.
Je pravi poliglot, govori vsaj 7 jezikov in se hitro priuči novega.
Kot dober prijatelj je stalno na
voljo. Ne glede na to kje na Zemlji ste, bo imel z vami vedno
usklajen čas in vse bo postavil na
isto časovno premico. Vedno ga
En sistem za upravljanje z
delovnim časom
lahko takoj obiščete, preverite
svojo časovno komponento ter
rezervirate termin dopusta. Šef
bo v hipu obveščen o vaši nameri in vam bo pravočasno potrdil dopust. Če pa ste sami šef,
vam bo zaupal, kako so s časom
vaši sodelavci.
Rad je v dobri družbi
Najpogosteje ga videvamo v
družbi mladih podjetnikov, ki se
zavedajo, da je čas denar, ter
Nove zmožnosti Time&Space za
video nadzor
V Pošti Slovenije so s centralizacijo upravljanja delovnega
časa prihranili pri času in izboljšali kakovost obračuna plač.
ošta Slovenije zaposluje
6.200 ljudi. Za upravljanje z
delovnim časom strokovnih
služb uprave in poslovnih enot že
več kot desetletje uporablja
Time&Space. Ker so rešitve za
upravljanje z delovnim časom
uvajali postopno, so uporabljali različne različice, ki medsebojno
niso bile povezane. Podatke o delovnem času so tako še vedno
ročno vnašali v kadrovski sistem.
P
Vzpostavitev enovitega
okolja
Odlično sodelovanje med Pošto
Slovenije in Špico je obrodilo optimalno rešitev - osrednji sistem za
upravljanje z delovnim časom
Time&Space s povezovalnim modulom PIF (Payroll Integration Framework) za pripravo podatkov,
namenjenih obračunu plač. Špica
je razvila tudi integracijo med
modulom PIF in kadrovskim sistemom za avtomatizirano prenašanje
obračunanih
podatkov.
Podatki so pravočasni in brez
napak, ki bi nastale z večkratnim
ročnim vnašanjem.
Na Pošti Slovenije za evidenco de-
www.spica.si
V Pošti Slovenije 35 ljudi skrbi za evidenco
delovnega časa in pripravo podatkov za
obračun plač 6.200 zaposlenih.
lovnega časa ter pripravo podatkov za obračun plač zdaj skrbi približno 35 ljudi. Vodje enot so
opremljeni s spletno različico
Time&Space, ki omogoča takojšen
vpogled v podatke zaposlenih v
enoti. Uporaba osrednje zbirke podatkov zagotavlja bistveno večjo
preglednost o opravljenem delu.
Manjša tveganja in izgube
Poenotili so upravljanje z delovnim
časom za vse strokovne službe v
upravi družbe ter poslovnih enot.
Sistem izpolnjuje zahteve zakonodaje, internih aktov za obračun
plač (nadomestila, dodatki …) in
zagotavlja skladnost delovanja v
vseh poslovnih enotah. Z avtomatizacijo vnašanja podatkov in pravil
se je zmanjšalo administrativno
delo pri mesečni pripravi podatkov za obračun plač in spremljanju pravilnosti vnosa podatkov.
Špica je sklenila strateško partnerstvo z vodilnim ponudnikom programske opreme za upravljanje videa prek IP na odprti platformi, danskim
podjetjem Milestone Systems. Špica je tako postala uradni rešitveni in
preprodajalski partner za regijo Adriatic. Podjetje je že integriralo svoje
rešitve Time&Space s tehnologijami Milestone XProtect VMS ter s tem
svojim partnerjem zagotovilo najvišjo raven zagotavljanja varnosti pri
kontroli pristopa z videonadzornimi sistemi. Podjetje Milestone Systems
deluje v 15 državah, njegova poslovna mreža obsega prek 9.000 partnerjev z več kot 100.000 namestitvami po vsem svetu. Zaradi njihove
odprte platforme in dobro razvite partnerske mreže so v Špici podjetje
prepoznali kot odličnega partnerja. Sodelovanje je že doprineslo k razvoju novih zmožnosti za video nadzor v rešitvah Time&Space ter odprlo
nove prodajne kanale izven regije Adriatic.
Upravljanje z delovnim časom bo
vašo organizacijo naredilo agilno
in učinkovito; v podjetju, na
terenu … kjerkoli!
Matjaž Zupan
rešitve za registracijo delovnega časa
9/v Špici/kontrola pristopa
zaposlenih v uspešnih storitvenih in proizvodnih podjetjih.
Vse, kar mu boste zaupali, bo
varoval kot skrivnost. Svoje podatke lahko vedno prepišete k
sebi ali prenesete k drugemu
znancu. Svojo govorico je na
primer prilagodil znancu miniMax-u iz računovodskih vod in
skupnim prijateljem poenostavil življenje. S kolegom iz
Si.mobil-a sta šla skupaj na
spletno tržnico in postala zelo
dobra prijatelja. All Hours se že
spogleduje tudi s tržnicami v
drugih državah in v kratkem bo
nastopil še kje. Do sedaj so se
nanj obrnili interesenti s praktično vseh kontinentov.
Starejši brat Time&Space z zanimanjem spremlja njegove korake in se poskuša naučiti novih
prijemov generacije Y. All Hours
svojega izkušenega brata pogosto vpraša za nasvet, kako rešiti
ta ali oni matematični problem.
Z združenimi močmi poskrbita,
da se za vsakega iskalca najde
pravi čas.
Mitja Kolbe
Prijazna kontrola
pristopa
Sodobno upravljanje z delovnim časom
in vodenje obiskov v Državnem zboru.
Državnem zboru, kjer je
zaposlenih blizu 400 javnih uslužbencev, so zaradi vse več administrativnega
dela in zamudnega ročnega
preračunavanja ur ob koncu
meseca želeli vzpostaviti natančno, hitro in pravilno vodenje
evidence delovnega časa. Obenem so želeli izboljšati raven
kontrole dostopa, saj delo v
Državnem zboru zahteva zanesljiv nadzor nad dostopi v prostore in znotraj njih.
Z uvedbo rešitve Time&Space
so pridobili natančno in učinkovito upravljanje delovnega
časa, zanesljivo kontrolo pristopa in pregledno evidenco
obiskovalcev. Najave in potrje-
V
vanje odsotnosti, tako službene
kot zasebne, se hitro in enostavno izvajajo prek modula Approval Workflow. Z modulom
PIF (Payroll Integration Framework) se je poenostavilo računovodsko delo priprave plač,
saj avtomatično in brez napak
prenese obračunane podatke o
delovnem času v program
MfeRac, upoštevajoč interna in
zakonska pravila za pripravo
plač. Modul Recepcija Državnemu zboru omogoča učinkovito in pregledno evidenco
obiskovalcev.
Pregledno in zanesljivo delo
S točno evidenco obiskovalcev
so informacije o prisotnih obi-
V Državnem zboru so pridobili natančno in učinkovito upravljanje delovnega časa, zanesljivo kontrolo pristopa in pregledno evidenco obiskovalcev.
skovalcih in gostiteljih vedno
na voljo. Postopek najave in
sprejema obiskovalcev je zato
bistveno bolj tekoč. Osebni
portal vsakemu zaposlenemu
daje možnost vpogleda v podatke o delovnem času, vnos
najave odsotnosti ter evidenco
preteklih vlog. Posodobitev sistema in uvedba elektronskih
najav in potrjevanj odsotnosti
sta prinesla prihranek časa, ki je
bil porabljen za ročno vodenje
najav in potrjevanja odsotnosti,
odreditev nadur in popravkov v
evidenci.
K zmanjšanju administrativnega
dela in napak je botroval tudi
samodejen prenos podatkov v
obračun plač, tako da vodjem
preostane le še rutinsko pregledovanje pravilnosti obračunov.
Rešitev za mednarodno korporacijo
Palfinger vzpostavil osrednji sistem za kontrolo pristopa in evidenco delovnega časa za
proizvodne obrate v regiji.
orporacija Palfinger je želela v svoji mariborski tovarni vzpostaviti enoten
sistem za kontrolo pristopa in
spremljanje delovnega časa. Zaradi mednarodnega delovanja so
iskali rešitev, ki bi jim omogočala
enostavno razširitev na regionalna trge, s podporo lokalnim zakonodajam, jezikom in pisavam.
Pomembna zahteva je bila možnost osrednjega delovanja na glavni lokaciji družbe v Avstriji.
Z uvedbo Time&Space so izpolnili
zahteve glede prožnosti in nastavljivosti, saj je sistem popolnoma
usklajen z delovnimi postopki in
poslovnimi procesi. Uporabili so
krmilnike Špica za varovanje dvajsetih vrat, vključno z dostopom v
proizvodnjo, ter pet terminalov za
registracijo delovnega časa. Sistem so integrirali tudi s krovnim
poslovnim informacijskim sistemom SAP ter s kadrovskim sistemom SAP HR.
K
V Palfingerju imajo sodobno zasnovo
obvladovanja kontrole pristopa. Ta je prožna,
prilagodljiva ter integrirana s SAP, zaradi česar
se lahko bolj osredotočijo na poslovanje.
Špicine rešitve organizacijam
omogočajo visoko stopnjo varnosti ter priročnost vsakodnevne
uporabe.
Mitja Kolbe
direktor WFM divizije
Naprej v regijo
V naslednjem koraku so izvedli
razširitev sistema v bolgarskih tovarnah, v Červen Brjagu in Tenovu, kjer dotedanji sistem
delavcem ni zagotavljal varnega
dostopa do proizvodnih prosto-
rov. Poleg tega ni bil primeren za
pripravo poročil o delovnem času
in prisotnosti za potrebe obračuna plač, podatki iz sistema kontrole pristopa pa niso bili
zanesljivi, natančni in dovolj podrobni za samodejne obdelave in
podporo pri odločanju. Z rešitvijo
Time&Space so vzpostavili več
varnostnih vrat s kontrolnimi
točkami na glavnem vhodu, registracijo delovnega časa in prisotnosti pa so prenesli na vhode v
proizvodne hale.
Velik učinek tudi za manjše
V podjetju Willy Stadler d. o. o. so dodobra izkoristili povezovalne
zmožnosti rešitve Time&Space. »Z željo optimizirati vse procese, povezane z delovnim časom in plačami, smo se odločili za
Time&Space. Integriran s sistemom Pantheon nam je omogočil odpravo dvojnega dela, enostavno in natančno obdelavo podatkov s
podrobno zgodovino, preprosto vodenje evidenc dopusta, nadur,
vodenje večizmenskega dela ter zmanjšanje možnosti napak na minimum« je povedal Stanko Ančimer, vodja obrata v podjetju Willy
Stadler. Time&Space uporabnikom ERP sistema DataLab Pantheon
in drugih omogoča hitro izkoriščanje prednosti, kot so beleženje delovnega časa skladno z veljavno zakonodajo, prihranek časa pri administrativnem delu za pripravo plač ter elektronsko upravljanje z
odsotnostmi.
www.spica.si
10/v Špici/hotelirstvo
Prijazno hotelskim gostom
in lastnikom
V HIT-u so s ključavnicami VingCard Elsafe sprostili
hotelske kapacitete in gostom omogočili udobnejše bivanje.
IT-ov hotel Perla je s
svojo igralnico med
najbolj prepoznavnimi
slovenskimi igralniškimi destinacijami. V hotelu so se zaradi starih
in nekakovostnih ključavnic
hotelskih sob srečevali z velikimi
težavami. Poleg pritoževanja gostov in čezmernega dela vzdrževalcev so trpeli neposredne
poslovne izgube, saj sob gostom
niso mogli izdajati. Težava je bila
pereča, saj igralnica deluje ves
dan in vse dni v letu, tako da bi
zaprtje hotelskih kapacitet za dlje
časa zaradi menjave vhodnih vrat
v hotelske sobe povzročilo velikansko poslovno škodo. Poleg
tega bi bila zamenjava vrat izredno draga, dolgotrajna in moteča za goste.
H
Obrnili so se na Špico, ki je predlagala rešitev s kakovostnimi
ključavnicami VingCard Classic
RFID in Signature RFID. Prednost
uvedbe teh ključavnic je bila tako
estetska rešitev, saj so nove ključavnice enostavno pokrile luknje
starih ključavnic na vratih, kot
tudi možnost izvedbe v hotelu.
Namestitev s posluhom za
goste
V Špici so izdelali posebno orodje za predelavo vrat ter pripravili terminski načrt, na osnovi
katerega je vodstvo hotela preselilo goste. V sklopu projekta so
najprej namestili programsko
opremo Vision za upravljanje
ključavnic in identifikacijskih kartic, izšolali receptorje, nato pa so
se lotili predelave vrat in zamenjave ključavnic. Vse je potekalo
skrajno premišljeno: zjutraj so izpraznili nadstropje, Špicina ekipa
je namestila nove ključavnice in
infra rdeče senzorje z odložilci,
zvečer pa so te sobe že spet oddali. Pri tem je bilo pomembno
dobro sodelovanje vodstva hotela in zaposlenih ter Špicinih
strokovnjakov. Na ta način so
gostje menjavo ključavnic minimalno občutili, hotel pa ni utrpel
škode zaradi slabše zasedenosti
sob. V prvi fazi so zamenjali ključavnice v Hotelih Perla in Park s
skupno 326 sobami in apartmaji.
Varnost, udobnost in
uspešno poslovanje
Najpomembnejši poslovni učinek
HIT je s ključavnicami RFID ponudil gostom še
bolj prijetno bivanje.
so si v hotelu zagotovili s sprostitvijo problematičnih sob, saj so s
tem dosegli večjo zasedenost hotela. Z uporabo kartice RFID so
bolj zadovoljni tudi gostje, saj jim
poleg preproste uporabe daje
občutek večje varnosti. Če gost
izgubi kartico, se mu izda nova,
stara pa se prekliče. Poleg tega so
kartice, ki jih uporabljajo zdaj, cenejše od prejšnjih. Bistveno se je
poenostavilo tudi zagotavljanje
nemotenega delovanja ključavnic, saj se menjajo le baterije na
ključavnici, ob incidentih pa se s
ključavnic enostavno prenesejo
podatki o vstopih, kar znatno
zmanjšuje obremenitev vzdrževalne ekipe. V HIT-u načrtujejo, da
bodo v prihodnje na tak način zamenjali ključavnice še v vseh
ostalih hotelih.
Varno bivanje
Delovni čas je lahko
konkurenčna prednost
V hotelih Bluesun so s Time&Space odločilno vplivali na
zadovoljstvo zaposlenih in gostov.
unce Koncern d. o. o. je eno
vodilnih hrvaških podjetij in
lastnik hotelske blagovne
znamke Bluesun Hotels & Resorts.
„Potrebovali smo sistem, ki lahko
zbira podatke tam, kjer nastanejo in
omogoča varen prenos v skupno
zbirko podatkov za posodabljanje
in obdelavo v realnem času. Sistem
Time&Space je v celoti uresničil
naše zahteve,“ je povedal Mario
Budinski, direktor informacijske
tehnologije v Sunce Koncern d. o.
o. Vsako od štirih hotelskih podjetij
v verigi Bluesun uporablja osrednjo
zbirko podatkov, kamor se stekajo
podatki o delovnem času vseh zaposlenih. Po hotelih in na plažah
imajo nameščene registracijske terminale DOG20, zato da imajo natančne informacije, koliko je
zaposleni delal na določeni lokaciji.
S skupno 21 terminali zajemajo podatke za evidenco delovnega časa
1.700 zaposlenih.
S
Boljša organizacija
Ob vrhuncih sezone, ko je še toliko
bolj pomembno, da se gostje v
vsakem trenutku počutijo udobno
www.spica.si
NOX hotel je nov dizajn hotel v Ljubljani. Goste privablja s 24 popolnoma unikatnimi sobami in edinstveno zasnovo. Ob energetsko učinkovitem poslovanju so butičnim gostom poleg estetike in kakovostne
storitve želeli zagotoviti tudi vrhunsko raven varnosti in udobja.
Na podlagi priporočil zadovoljnih uporabnikov so se odločili za ključavnice Signature RFID ter pametne sobne odložilce, ki zagotavljajo
optimalno porabo energije v sobah. Odložilci omogočajo tudi prepoznavo in razlikovanje kartic zaposlenih in gostov, kar prinaša še dodaten prihranek pri porabi električne energije.
Udobje v vseh pogledih
Hoteli Bluesun so zaradi uporabe sistema
Time&Space bolj prijazni zaposlenim in gostom.
in sproščeno, morajo biti zaposleni
in vsakodnevni postopki natančno
usklajeni. Pravočasni podatki o delovnem času na posamezni lokaciji
znotraj hotelskega kompleksa so
ključni za osebje, ki je odgovorno
za organizacijo poslovanja.
Prilagodljivost pomeni
prihranek časa
Prilagojena poročila ter interaktiven vpogled v podatke odkrivajo
morebitne pomanjkljivosti, na primer neustrezno razporejenost delovnih nalog ali da običajni
delovniki ne ustrezajo tekočim potrebam. Time&Space z nastavljanjem številnih parametrov glede
na trenutne potrebe omogoča
visoko prilagodljivost. Hkrati se delovni čas samodejno razporeja po
kategorijah, s čimer se avtomatizira
obračun plač in ustvarja velike prihranke časa.
RFID tehnologija omogoča intuitivno odklepanje sob, saj gost le prisloni kartico k čitalcu na vratih, obenem pa se počuti popolnoma varnega, saj rešitev onemogoča kopiranje in zlorabo kartic. Priprava
kartic oziroma dodeljevanje pravic dostopa na recepciji je preprosto
in hitro, s karticami pa so zaokrožili estetsko zasnovo hotela. Pametni
sobni odložilci kartic zagotavljajo nadzor nad porabo elektrike in
energije, kar NOX hotelu zagotavlja energetsko varčno poslovanje.
Poskrbimo za preprosto uporabo in
varnost gostov ter učinkovito
upravljanje.
Miro Brejc
rešitve za hotelirstvo
11/v Špici/v trendih
V medmrežju stvari
Predmeti so lahko aktivni udeleženci v poslovanju, informiranju in družbenih procesih.
Informacijska varnostna
tveganja pod nadzorom
Internet stvari vstopa v vse segmente poslovanja in zasebnega življenja.
pojavom koncepta medmrežja stvari in predmetov
(IoT – Internet of Things)
kot sestavnega dela medmrežja
prihodnosti (Net Futures) se pričakuje, da bodo stvari in predmeti v stalni interakciji med
seboj in okoljem.
Medmrežje oziroma internet
stvari uporabnikom prinaša
mnogo koristi. Z uporabo pametnih števcev v energetiki so prihranki vidni že danes. V
zdravstvu je veliko revolucionarnih idej, predvsem pri spremljanju zdravja starejših ljudi.
Pojavljajo se rešitve za samodejno merjenje pritiska ter
spremljanje padcev ljudi. Kolikokrat ste že stali pri semaforju in
čakali rdečo luč, pa ni bilo nikogar, ne z leve ne z desne? Odvoz
smeti bi lahko plačevali glede na
dejansko količino odpadkov, avtomobil bi bil obveščen o prostih
parkirnih mestih v bližini ...
S
Zametki že danes
V Špici smo z internetom stvari
povezani že od začetka delovanja. Kartice za registracijo delovnega časa in kontrolo dostopa
delujejo preko RFID tehnologije,
ki je ena izmed ključnih na področju IoT. Z vedno večjo razširjenostjo pametnih telefonov s
podporo oznakam NFC lahko
tudi telefon služi kot identifikacijsko sredstvo in za prenos podatkov. Za rešitev uporabe NFC v
sistemu Time&Space je Špica
leta 2009 prejela nagrado GZS
za inovativnost.
Aktivni smo pri razvoju rešitev
za pametne hiše in mesta, kjer
se povezuje veliko različnih senzorjev (za gibanje, videokamere,
okoljske podatke ...) s krmilniki
v inteligentne upravljavske aplikacije. Podobno velja tudi za
upravljanje oskrbne verige, kjer
se uporabljajo različne tehnologije (črtne kode, RFID) za identifikacijo
stvari,
lokacij
in
procesov. Tukaj mislimo na sledenje v logistiki, sledenje premikov oziroma stanja osnovnih
sredstev, inventure ...
Ob učinkovitem uvajanju in
delovanju rešitev, veliko pozornosti
posvečamo zadovoljstvu uporabnikov ter spremljanju in uporabi
najnovejših tehnologij.
Gašper Pintarič
izvršni direktor izvedbe
Pridobitev certifikata ISO/IEC 27001:2013 za sistem upravljanja in varovanja informacij Špicinim partnerjem zagotavlja izvajanje storitev
na najvišji ravni.
Špica je sistem vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001:2008 letos
nadgradila s celovitim sistemom vzpostavitve, implementacije,
vzdrževanja in kontinuiranega nadgrajevanja upravljanja informacijske varnosti po standardu ISO/IEC 27001:2013. »Sodobne tehnologije poleg novih prednosti prinašajo tudi nova varnostna tveganja.
Informacijska varnost je v sodobnem poslovnem svetu vse bolj pomembna tema, za samodejno identifikacijo oseb in sredstev pa tako
rekoč osrednja. Z najnovejšim standardom ISO 27001:2013 našim
strankam zagotavljamo ustrezne kakovostne in varne storitve, a hkrati
ohranjamo agilnost, ki je v teh viharnih časih nujno potrebna za preboj«, meni direktor podjetja Tone Stanovnik.
Certifikat, ki ga je izdal Slovenski institut za kakovost in meroslovje
SIQ, potrjuje, da Špica izpolnjuje visoke mednarodne standarde za
zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in varnosti informacij. S pridobljenim certifikatom bo podjetje svojim partnerjem poenostavilo upravljanje z informacijskimi tveganji ter okrepilo ponudbo licenciranih
storitev načrtovanja in izvajanje sistemov tehničnega varovanja.
Korenite spremembe v
poslovnih pristopih
Koncept interneta stvari je
možno izvesti na več načinov,
vsem pa so skupni trije sklopi. To
so senzorji s komunikacijskim
vmesnikom, ki skrbi za zajem
podatkov, platforma za združevanje podatkov, varnost, vizualizacijo in odločanje ter na vrhu
različne aplikativne rešitve.
Poglejmo, kaj to pomeni v
praksi. Ob prevzemu blaga na
paleti smo na primer najprej zapisali številke na papir, kar je
sicer že zamenjala uporaba
črtne kode ter optični čitalnik, ki
je informacijo enkratno zajel ter
je posredoval naprej v računalniški sistem za odločanje. Z uporabo RFID tehnologije danes
zajamemo lahko več sto dogodkov ob enem samem prehodu
palete mimo RFID portala. Postavljajo se vprašanja, kateri
zapis je pravi, kako jih shranjujemo, kako jih obravnavamo?
Pomembno je tudi, ali je blago
poškodovano ali je paleta uničena. Podobno lahko rečemo
tudi za spremljanje stanja osnovnih sredstev. Si predstavljate, da
letni popis izvedete s pritiskom
na gumb, ki vam pripravi poročilo o vseh aktivnih predmetih.
Poleg tega vam sporoči še, kakšno je stanje v okolici (temperatura, vlaga), ki lahko bistveno
vpliva na čas uporabnosti.
Podjetja pridobivajo z internetom stvari nove
priložnosti za ustvarjanje vrednosti.
Prvi po brzicah
V Špici aktivno sodelujemo pri
raziskavah in razvoju, ki so del
zasnove interneta stvari. Fokus
dajemo rešitvam pri zajemu premikov stvari (predmetov in ljudi),
agregaciji podatkov ter posredovanju prečiščenih podatkov
sistemom za odločanje. Gradimo
pristojnosti pri pametnih karticah RFID in NFC kot tudi pri
ostalih brezžičnih tehnologijah
WiFi in Bluetooth (BLE – Bluetooth Low Energy). Ne smemo pozabiti na črtno kodo, ki je s
prihodom 2D kode še bolj učinkovit ter predvsem poceni nosilec informacij.
Rast interneta stvari je neizbežna. Informacije o nas in okolju
so povsod. Mobilne aplikacije
nam v povezavi s socialnimi
omrežji odpirajo oči in podirajo
meje zasebnosti. Te meje se počasi brišejo tudi v poslovnem
svetu, kjer je koncept interneta
stvari vedno bolj prisoten in bo
kmalu prevzel ključno vlogo pri
izvedbi različnih upravljavskih in
vodstvenih rešitev.
www.spica.si
12/v Špici/ljudje
Odgovorni do družbe
Delovanje Špice je tesno povezano z okoljem, v katerem
rase in se razvija.
b zagotavljanju zadovoljstva strank in zaposlenih mislimo tudi na
šibkejše predstavnike družbe, ki
jim okoliščine morda niso najbolj
naklonjene.
V okviru Ankete o zadovoljstvu
tako za vsak izpolnjen vprašalnik
prispevamo 1 evro za projekt Botrstvo, ki deluje v okviru Zveze
Prijateljev Mladine. Na ta način
skupaj z našimi strankami
omogočamo vsaj kanček višjo
kakovost življenja otrok in mladostnikov Slovenije, ki živijo v
materialni stiski.
Letos se je Špica pridružila akciji
Vračamo družbi – AmCham
teden korporativnega prostovoljstva 2014, ki so jo v AmCham
organizirali v partnerstvu s Slovensko filantropijo in Ameriškim
veleposlaništvom v RS. Špicino
razmišljanje o akciji je strnil direktor podjetja, Tone Stanovnik:
»Špicina glavna prednost je, da
so ključni procesi prežeti z učinkovitostjo. A v novi ekonomiji, ki
je zgrajena na znanju, je za
uspeh še toliko bolj pomembna
kultura podjetja. Dobrodelna akcija Vračamo družbi odlično
odraža Špicino kulturo in je prišla v ravno pravem času, saj je na
prvi pogled videti, da vsi pričakujemo, da sta nam družba oziroma država nekaj dolžni dati ali
O
Sodelovanje z otroki, mladostniki in odraslimi z
motnjami v duševnem in gibalnem razvoju je
bila za nas dragocena izkušnja.
zagotoviti. Prvi korak vsakega
posameznika in vsakega podjetja je, da najprej nekaj družbi
prostovoljno prispeva. Tako so
funkcionirali že naši predniki in
to smo dolžni prenesti na naslednje generacije.«
Kot nosilci 72. korporativne prostovoljske akcije smo poskrbeli
za okolico Dnevnega centra Fužine, enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke
Boštjančič, Draga pri Igu. Izkušnja je bila neprecenljiva. Pri
urejanju zelenic in nasada panešplje ter obnovi ograje smo so-
delovali z otroki, mladostniki in
odraslimi z motnjami v duševnem razvoju in z gibalnimi ovirami. Pomoči so bili zelo veseli,
saj prav za ta opravila nimajo potrebnega kadra. Njihovi varovanci tudi ob pomoči takih del
namreč ne zmorejo, ker za gibanje potrebujejo invalidski voziček. Ob delovni in denarni
pomoči je bila morda še bolj pomembna naša pozornost, samo
srečanje in sodelovanje z njimi,
saj smo si tako vsi polepšali dan
in prispevali kamenček v mozaik
kakovostnejšega življenja.
Rada v Špici
Pred leti sem se z nekdanjim sodelavcem pogovarjala, kaj bi naredil,
če bi na lotu zadel dva milijona
evrov. »Takoj bi pustil službo,« je
ustrelil kot iz topa. Zanimalo me je,
kaj bi potem počel. Odgovoril je:
»Prav nič. Sedel bi doma na zofi in
gledal TV«. Ta misel se mi je zdela
prav grozljiva. Pomislila sem, da ga
verjetno delo v službi umsko ne zaposli dovolj in da v njem ne uživa.
Od testiranja …
Pred dvema letoma sem se v Špici
zaposlila kot tester rešitev po naročilu. To zna biti mukotrpno delo,
česar sem se sprva bala. K sreči po
nepotrebnem. Izkazalo se je, da je
lahko prav zabavno – recimo pri
preizkušanju rešitve za spremljanje
perila v Premogovniku Velenje. Da
www.spica.si
bi preverili, ali se bo evidentiranje
umazanega in nato čistega perila
rudarjev pravilno odčitavalo, tudi
če bodo sami oblečeni v obleke
opremljene z našitki RFID, smo se
morali obleči v rudarje in se približevati pultu z anteno na kar se da
ustvarjalne načine.
… do dela s partnerji
Sčasoma sem opazila, da me vse
bolj in bolj prevzema nemir ob poslušanju zgodb o uspehu prodajalcev, ko so sklenili posle za rešitve,
ki stranke zares osrečijo. Ko je direktor omenil uvedbo klicnega
centra, sem se takoj prijavila. Pa
tudi ta sploh ni izpadel kruto kot
klicni centri znajo biti. Nasprotno,
je zelo zanimivo. Poleg spoznavanja različnih rešitev iz prodajnega
Marija Jakopin,
vodja klicnega centra
portfelja Špice imamo neposreden stik s strankami in se nenehno
borimo za pozornost klicanih, s
čimer se izogibamo v podzavest
vtisnjeni reakciji na klic iz klicnih
centrov. Pri tem se naše delo ne
ustavi, saj se ukvarjamo tudi z obdelavo podatkovnih zbirk, komunikacijo s tujimi, za nas eksotičnimi
strankami, ter s tržnimi in pred prodajnimi dejavnostmi na globalnih
trgih. Ker je Špica grupacija, vsakodnevno sodelujemo s celotno regijo, včasih tekmujemo, kdo bo za
Prežeti z agilnostjo
Učinkovit razvoj programske in
strojne opreme že od nekdaj velja
za samo srčiko podjetja Špica.
Upravljanje z učinkovitostjo razvojnih
ekip v sodobnem okolju, katerega
dnevna stalnica so neprestane spremembe, terja pristope, ki se hitro prilagajajo novim zahtevam.
Biti agilen je leta 2014 že povsem samoumevno. V Špicinem razvoju smo
začeli z usvajanjem metodologije
scrum, ki predstavlja eno izmed agilnih metod, še v času pred velikim agilnim pokom. Iskali smo namreč odgovore na vprašanje, kaj vpliva na to, da razvojni projekti zamujajo in se
za njihovo implementacijo na primer porabi dvakrat več časa, kot je bilo
prvotno načrtovano. S pavšalno oceno, da je popolnoma normalno, da
se trajanje projekta poveča za nek faktor, seveda nismo bili zadovoljni.
Pogoste spremembe specifikacij projektov, ki so že v delu, in slabo dorečene funkcionalnosti so se izkazale kot glavne točke preloma. Prav na
tem mestu nam je metodologija scrum ponudila odgovore, kako učinkovito upravljati z razpoložljivim razvojnim časom, pričakovanji strank in
vsebino naših rešitev. Bistvo te metodologije je razvoj v majhnih časovnih korakih, nenehen stik s stranko in določanje zahtev skozi uporabniške
zgodbe, osredotočene na konkretne koristi, ki jih uporabnik pridobi z
novo funkcionalnostjo.
Jedro takšnega razvoja ostaja razvojna ekipa, v kateri ni več strogo ločenih tradicionalnih vlog, kot so programerji, testerji, oblikovalci in arhitekti. Razvojnik samostojno obvladuje celoten splet teh vlog. Za stik s
stranko je odgovoren skrbnik produkta, ki predstavlja most med zunanjim (stranka) in notranjim svetom (razvoj). Ekipa na jutranjih hitrih sestankih v dobrih petnajstih minutah preleti napredek, ki je bil dosežen v
preteklem dnevu, predebatira morebitne težave in pregleda zadolžitve
za tekoči dan. To nam omogoča visoko mero osredotočenosti na zadane
naloge, večjo motiviranost in boljši izkoristek časa.
Dobre prakse se v Špici hitro širijo iz ene ekipe na druge. Tako so tudi
nekatere prvine, sicer prvotno strogo razvojnih metodologij, prešle iz
razvojnih pisarn v prodajni in podporni oddelek. Obred jutranje kave se
je že dodobra zlil s kratkimi jutranjimi informativnimi sestanki.
David Sakelšek, Cloud team
isti projekt pridobil več povpraševanj, včasih pa elegantno uporabimo zamisel, ki se je porodila na
drugem koncu Balkana.
Ko je od nas odhajala študentka, ki
je opravljala poletno prakso, je ob
zaključnem razgovoru povedala,
da niti približno ni pričakovala, da
se bo v dveh mesecih toliko naučila, in to v klicnem centru. Prav to
pri Špici najbolj cenim.
Ideja velja
Špica ni eno tistih podjetij, kjer
dobiš svojo mizo, zaslon in računalnik, potem pa tam dočakaš pokojnino, ves iztrošen, otopel,
neučinkovit in nesmiseln. V Špici se
dogaja vedno kaj novega in vsakršna pobuda, če je le dobra, je sprejeta in hitro dobi mentorja in
proračun. Jasno, da se nič ne zgodi
brez premisleka. Za vsak premik,
pobudo, projekt se sestane cela
gruča ljudi, ki potem naštudira, kaj
naj bi človek na novem položaju
delal, zakaj naj bi to delal, kakšni
naj bodo rezultati, kako hitro naj se
dosežejo, kdo bo mentor in kdo
šef. Tako ravnanje je seveda pravilno, saj vsi vemo, da od 10 startupov uspe le eden - Špica zaradi
dolgoletne zgodovine prepozna tistega enega!
Evolucija, ki iz nas izvabi delovno
vnemo, včasih že kar strast, je v
Špici način preživljanja delovnega
časa. Vsake toliko se mi zgodi, da
ne morem zaspati. Pa ne od slabe
volje ali težkih misli, temveč od
vznemirjenja, kako pripraviti e-poštno akcijo ali blog, ki bo tako zanimiv in sporočilen, da ga bo trg
prebral, ozavestil in dojel, da je IT
tehnologija nekaj, kar nas dela svobodne. Odnaša namreč delo in
nas prepušča le še umetnosti tega,
kako biti ustvarjalen, agilen, kako
se spomniti novih podjetniških
idej, novih trgov in novih svobod.